Open/Close Menu Coltuc si Asociatii - FIRMA NUMARUL 1 in Servicii de consultanta afaceri /gdpr/muncii/firme/recuperari creante/avocati afiliati Urmareste #livecoltuc

CERERE PENTRU A SE LUA ACT DE TRANZACŢIE Instanţa__ Secţia_ Dosar nr._/_ Termen la data de_ Domnule Preşedinte, [1] Subsemnatul [2]_, domiciliat în_în calitate de _, şi subsemnatul_, în calitate de_, vă solicităm să Luaţi act de învoiala noastră şi să pronunţaţi o hotărâre de expedient, care să consfinţească tranzacţia încheiată între părţi. Temeiul de drept…

Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni, înregistrată sub nr. 2273/227/29.08.2008, reclamantul S.V. a solicitat ca, în contradictoriu cu pârâţii T.C. şi T.M., să se constate că aceştia sunt proprietarii imobilului construcţie – casă (P+1) situat în intravilanul satului Arghira, comuna Preuteşti, judeţul Suceava, în cote egale, de ? p.i. şi teren aferent, de 250 mp, şi…

Procedura speciala a partajului, conform noului Cod de procedura civila In Titlul  V, la art. 979-995 din noul  Cod de procedura civila este prezentata procedura partajului judiciar. In cazul  in care partajul  nu se poate realiza prin buna invoiala, oricare dintre coproprietari se poate adresa instantei de judcata cu o cerere de partaj. Cuprinsul  cererii…

În cazul proprietăţii indivize, pentru ca înstrăinarea să producă efecte depline este necesar acordul tuturor coindivizarilor, deoarece fiecare având un drept nedeterminat în materialitatea sa, ci doar ideal, nu poate dispune valabil asupra întregului bun. Însă, înstrăinarea bunului aflat în stare de indiviziune, făcută de unul dintre coindivizari, nu atrage nulitatea actului de înstrăinare, ci…

In urma deschiderii succesiunii, care are loc la data mortii persoanei despre a carei mostenire este vorba, mostenitorii acesteia vor fi proprietari, in indiviziune, asupra masei succesorale. Altfel spus, dv. aveti o cota-parte indiviza de proprietate asupra terenului lasat mostenire de unchiul dv. care a decedat. Aceasta stare de indiviziune inceteaza prin partaj. Partajul sau…

© 2019 by Coltuc

logo-footer