Documentele necesare pentru alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)

Documentele necesare pentru alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) vezi http://www.coltuc.ro

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Cererea de înregistrare (original), bifată la pct 4.6. – altele – completat: EUID conform art. 1 pct. 6 din Legea nr. 152/2015 – formular;
  2. Certificatul de înregistrare, în original – detalii;
  3. Dacă este cazul,  împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) – detalii.

 

Notă:

  • Emiterea unui nou certificat de înregistrare conţinând şi identificatorul unic la nivel european – EUID este opţională şi poate fi solicitată separat sau odată cu înregistrarea altor menţiuni în registrul comerţului.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate. 
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu sau prin corespondenţă. 

*

*               *

  1. Cererea de înregistrare se depune de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.