Author

C.A. Coltuc

Avocat Specializat Penal Avocat Impotriva Bancilor Avocat Romania Avocat online Intreaba un avocat online avocat coltuc facebook

#coltuc,

Știai că poți scăpa de returnarea creditului, dacă banca nu te execută o perioadă? Cum procedezi

PERIMAREA DE 6 LUNI #coltuc

Există mecanisme legislative care ne pot scăpa de executarea silită, iar perimarea este unul dintre acestea. Conform Codului de procedură civilă, cel care te execută nu ar trebui să lase prea mult timp să treacă pentru a face acte de executare împotriva ta, pentru că altfel poate pierde dreptul de a mai obține datoriile de la tine.

Daca doriti informatii sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro sau whatsapp 0745.150.894

#coltuc

# RIL admis. Procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii,

2019 # RIL admis. Procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 4/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție şi, în consecinţă, în interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, stabileşte că:

“În ipoteza în care instanța a admis cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, iar cauza a fost judecată potrivit acestei proceduri, nu este posibilă pronunțarea unei hotărâri de achitare întemeiată pe dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a și lit. c) din Codul de procedură penală.

Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) Cod procedură penală.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 11 februarie 2019.”

Dosar castigat impotriva Piraeus in 2019,

Dosar castigat impotriva Piraeus in 2019

Nr. unic (nr. format vechi) : 1197/116/2016 (1913/2017 )
Data inregistrarii 02.08.2017
Data ultimei modificari: 08.06.2018
Sectie: Secţia a V-a civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: acţiune în constatare CLAUZE ABUZIVE
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
VASILESCU DANIEL Apelant Reclamant
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. Apelant Pârât
VASILESCU LILIANA Apelant Reclamant

 

Şedinţe

Ora estimata: 09:00
Complet: S5 Complet 16 A
Tip solutie: Admitere apel
Solutia pe scurt: Admite apelurile. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor inserate la art.5.1 şi art.5.4 din contractul de credit, în ceea ce priveşte posibilitatea băncii de a modifica marja conform deciziei sale. Respinge cererea privind constatarea caracterului abuziv şi a nulităţii absolute a clauzelor inserate la art.1.3 lit.a) şi b) din contractul de credit şi cererile accesorii ca neîntemeiate. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă apelanţii-reclamanţi la plata către apelanta-pârâtă a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.
Condiții pentru înființarea unei societăți europene, înființarea unei societăți europene,

Condiții pentru înființarea unei societăți europene

Înființarea unei societăți europene (SE)

informatii oferite de http://www.coltucsiasociatii.ro

 

Dacă aveți o întreprindere și doriți să vă extindeți activitatea în altă țară europeană, puteți lua în considerare crearea unei societăți europene. Societatea europeană (SE) – Societas Europea în limba latină – este un tip de societate pe acțiuni care vă permite să vă desfășurați activitatea în diferite țări europene în baza aceluiași set de norme.

Înființarea unei societăți europene vă oferă multiple avantaje:

 • o modalitate mai simplă de a face afaceri în mai multe țări din UE. Puteți să vă reorganizați activitățile sub un singur nume de marcă european și să le administrați fără a înființa o rețea de filiale.
 • o mai mare mobilitate în cadrul pieței unice. De exemplu, vă puteți transfera sediul social dintr-o țară a UE în alta, fără a trebui să dizolvați întreprinderea.
 • un cadru pentru a implica în administrarea întreprinderii angajați stabiliți în mai multe țări din UE.
 • posibilitatea de a înființa una sau mai multe filiale care vor fi, la rândul lor, tot societăți europene.

Condiții pentru înființarea unei societăți europene

Pentru a înființa o societate europeană trebuie să îndepliniți toate condițiile următoare:

 1. să aveți sediul social și sediul central în aceeași țară din UE
 2. să fiți prezenți în alte țări din UE (prin filiale sau sucursale); în cazul în care nu îndepliniți această cerință, trebuie ca societatea dumneavoastră și celelalte întreprinderi implicate să fie reglementate de legislațiile a cel puțin 2 țări din UE
 3. să dețineți un capital subscris de minimum 120 000 EUR
 4. să fi încheiat un acord cu reprezentanții angajaților cu privire la participarea acestora în cadrul societății și la modul în care vor fi consultați și informați.

Condițiile pot fi diferite de la o țară la alta. Cerințele în materie de capital pot fi mai mari în unele țări. Altele cer ca sediul central și cel social să se afle la aceeași adresă. Verificați dacă țara dumneavoastră impune cerințe suplimentare.

Cum puteți crea o societate europeană

În funcție de situația dumneavoastră, aveți la dispoziție patru modalități de a înființa o societate europeană:

Modalitate Tip de societate Condiții
Fuziunea (pentru a forma o societate europeană) Societăți pe acțiuni Cel puțin 2 societăți din țări diferite ale UE
Constituirea unei societăți europene de tip holding Societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată Cel puțin 2 societăți din țări diferite ale UE

sau

Societățile participante au avut o filială sau o sucursală în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani

Înființarea unei filiale europene Societăți, firme sau alte persoane juridice Cel puțin 2 entități din țări diferite ale UE

sau

Entitățile participante au avut o filială sau o sucursală în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani

Transformarea Societate pe acțiuni O societate care a avut o filială în altă țară din UE timp de cel puțin 2 ani

Documentele pe care trebuie să le furnizați depind de modul în care creați societatea europeană (a se vedea tabelul de mai sus). Pentru detalii puteți contacta autoritatea națională.

Autoritatea națională trebuie să informeze Oficiul pentru Publicații că ați solicitat înregistrarea în termen de o lună de la publicarea documentelor solicitate. Ea trebuie să comunice:

 • denumirea societății europene
 • numărul, data și locul înregistrării
 • data, locul și titlul publicației din țara dumneavoastră în care au fost publicate informațiile despre societatea europeană pe care ați înregistrat-o
 • sediul social al societății dumneavoastră europene
 • sectorul de activitate

Datele dumneavoastră vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Când înregistrați societatea europeană, nu uitați să adăugați abrevierea SE înainte sau după denumirea sa.

Transferul sediului social în altă țară din UE

Puteți transfera sediul social al societății europene în altă țară din UE, fără să trebuiască să o dizolvați, atâta timp cât societatea nu trece prin proceduri juridice precum dizolvarea, lichidarea sau insolvența. Trebuie să anunțați public, cu 2 luni înainte, că intenționați să transferați sediul social, iar acționarii trebuie să aprobe decizia de transfer. Înainte de a-și da acordul, autoritățile competente trebuie să fie convinse că s-au îndeplinit toate formalitățile, inclusiv în ceea ce privește protejarea intereselor creditorilor și ale deținătorilor altor drepturi.

În unele țări din UE, este posibil ca autoritățile naționale competente să se opună transferului în cursul perioadei de preaviz, pe motiv de interes public. Printre aceste țări se numără Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Franța, Grecia, Letonia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul Unit și Țările de Jos.

Normele contabile

Va trebui să respectați normele contabile aplicabile societăților pe acțiuni din țara UE în care este înregistrată societatea dumneavoastră.

Dacă societatea dumneavoastră europeană este:

 • instituție de credit și financiară
 • societate de asigurare

va trebui să respectați normele naționale aplicabile acestor tipuri de societăți.

Lichidarea, dizolvarea, insolvența și încetarea plăților

În ceea ce privește lichidarea, dizolvarea, insolvența și încetarea plăților, societatea dumneavoastră europeană trebuie să respecte normele aplicabile în țara europeană în care este înregistrată societatea.

Norme pentru societățile europene din fiecare țară

În toate țările din UE, societățile europene sunt, de regulă, supuse acelorași norme europene. Totuși, în funcție de țara în care este stabilită societatea dumneavoastră europeană, pot exista norme diferite cu privire la anumite aspecte – de exemplu, ce autorități trebuie să contactați și ce modalități de participare a angajaților trebuie să aplicați.

Alege tara

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/setting-up-european-company/index_ro.htm