Browsing Category

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Ordonanta Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 31 august 2015.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Atentie!Daca ati inceput/terminat studiile in 2011,2012,2013,2014 Nu puteti beneficia de recunoastere,ci este nevoie de un proces in instanta.

Art. 1. – (1) Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de catre stat, care atesta finalizarea studiilor, absolventii inmatriculati anterior inceperii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevazute la art. 143 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la institutii de invatamant superior acreditate si care au fost inmatriculati, dupa caz:
a) la programe de studii organizate la forme de invatamant si/sau in locatii geografice neautorizate;
b) la programe de studii organizate in limba de predare neautorizata;
c) peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata;
d) la programe de studii aflate in curs de autorizare, la data inmatricularii;
e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea conditiilor de inmatriculare sau mobilitate.
(2) De dreptul prevazut la alin. (1) beneficiaza si absolventii inmatriculati la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de invatamant la distanta si care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii intr-un singur an.
(3) O diploma eliberata, in conditiile legii, de catre o institutie de invatamant superior acreditata atesta finalizarea studiilor, este recunoscuta de stat si reprezinta un inscris oficial.
(4) Diplomele eliberate conform alin. (3) sunt valabile pana la anularea acestora, in conditiile legii, de catre emitent sau de catre instantele judecatoresti.
(5) In termen de 30 de zile de la solicitarea institutiei de invatamant superior acreditate, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice aproba numarul de formulare tipizate necesare pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1).
(6) Procedura de aprobare a formularelor tipizate care atesta finalizarea studiilor pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 2. – (1) Au dreptul de a beneficia de recunoasterea actelor de studii, la cerere, in vederea accesului, dupa caz, la munca ori la continuarea studiilor, oriunde in strainatate, absolventii care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevazute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate si ale caror acte de studii contin neconcordante cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati, ce se aproba, anual, prin hotarare a Guvernului.
(2) Neconcordantele prevazute la alin. (1) reprezinta vicii de forma a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora in raport cu nomenclatorul prevazut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Indreptarea neconcordantelor este sustinuta in mod indubitabil de catre institutia de invatamant superior acreditata prin documentele de scolarizare si finalizare studii aferente, asumate de catre senatul universitar si rector.
(4) Procedura de recunoastere si de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 3. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitate de autoritate de stat in domeniul educatiei si invatamantului, poate recunoaste, prin ordin al ministrului, studiile si pentru alti beneficiari care au fost vatamati in drepturile lor, daca se face dovada ca s-au aflat intr-o eroare comuna si invincibila.
(2) Consiliul de etica si management universitar, denumit in continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice este imputernicit sa constate cazurile in care absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamant superior acreditat au fost vatamati in drepturile lor prin nerecunoasterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(3) CEMU este imputernicit sa constate contraventia prevazuta la art. 4 alin. (3) la solicitarea oricarui absolvent cu diploma eliberata de catre o institutie de invatamant superior acreditata, in cazurile in care validitatea acesteia nu este recunoscuta in procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor
(4) In urma sesizarii prevazute la alin. (3), CEMU solicita rectorului si senatului institutiei de invatamant superior acreditate, emitenta a diplomei, sa procedeze la verificarea scolarizarii si eliberarii actului de studii.
(5) Pe baza constatarilor realizate conform alin. (4) inaintate de catre rectorul institutiei de invatamant superior acreditate si a propriilor verificari, CEMU adopta o hotarare prin care stabileste, dupa caz, contraventia prevazuta la art. 4 alin. (3).

Art. 4. – (1) Constituie abatere administrativa si se sanctioneaza cu amenda, al carei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de scolarizare incasate, pentru numarul de studenti inmatriculati peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata pentru respectivul program de studii, institutiile de invatamant superior care inmatriculeaza studenti peste aceasta capacitate maxima de scolarizare.
(2) Constituie abatere administrativa si se sanctioneaza cu amenda, al carei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de scolarizare incasate, institutiile de invatamant superior care au scolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.
(3) Constituie contraventie nerecunoasterea validitatii diplomelor eliberate de catre institutiile de invatamant superior acreditate, de catre orice persoana fizica sau juridica in procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
(4) Sumele rezultate din amenzile prevazute la alin. (1)-(3) se varsa la bugetul de stat.
(5) Sanctiunile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica pentru fapte savarsite incepand cu anul universitar 2015-2016.
(6) Se imputerniceste Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice sa constate abaterile administrative prevazute la alin. (1) si (2).
(7) Aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1)-(3) se face de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(8) Modelul de proces-verbal privind constatarile si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1)-(3) se stabileste si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(9) Impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(3) se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
(10) Prevederile alin. (3) intra in vigoare in termen de 30 de zile de data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(11) Dreptul persoanelor de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

Art. 5. – (1) Scolarizarea si inmatricularea studentilor cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare referitoare la organizarea si desfasurarea programelor de studii universitare sau privind depasirea capacitatii de scolarizare aprobate se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) programul de studii respectiv intra in lichidare, in cazul in care incalcarea dispozitiilor legale se refera la un singur an universitar si la un singur program de studii;
b) universitatea intra in lichidare si se efectueaza demersurile legale pentru desfiintare, in cazul in care se constata incalcarea dispozitiilor legale la doua sau mai multe programe de studii universitare ori incalcarea prevederilor legale se constata pe parcursul a cel putin 2 ani universitari consecutivi
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica pentru fapte savarsite incepand cu anul universitar 2015-2016.

Art. 6. – (1) Anual, in termen de 6 luni de la inceperea fiecarui an universitar, institutiile de invatamant superior transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice tabele nominale cu toti studentii inmatriculati la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, forma de invatamant, limba de predare, locatie geografica.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, pe baza tabelelor inaintate conform alin. (1), verifica ca fiecare student sa fie inmatriculat legal.

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Recunoastere Diplome Spiru Haret – Ordonanta se aplica pentru absolventii pana in 2011.Pentru 2012,2013,2014 nu sunt recunoscute din oficiu

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

După ce în urmă cu 6 ani, Ministerul Educaţiei nu recunoştea 56.000 de diplome pentru licenţă şi 19.000 de diplome pentru masterat trimise la avizat de către reprezentanţii Universităţii Spiru Haret, absolvenţii facultăţilor particulare au dat Ministerul Educaţiei în judecată şi au câştigat proces după proces. De anul trecut şi până în prezent,

Ministerul Educaţiei a pierdut prin aceste procese 1.750.000 de lei. Pentru a pune capăt acestor pierderi, ministrul Sorin Cîmpeanu vrea să dea o ordonanţă de ugenţă prin care să recunoască studiile pe care absovenţii le-au urmat la programe neacreditate până în 2011, atunci când a intrat în vigoare noua lege a educaţiei. Actul normativ vizează în mare parte absolvenţi de la Universitatea Spiru Haret, dar este vorba şi de universităţi de prestigiu precum: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,  Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti sau Universitatea Politehnică din  Timişoara.

sursa Gandul

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, ALEGERI BAROUL BUCURESTI 2015, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video,

Anunt Important : ECONOMIE » NEWS Legea insolvenţei persoanelor fizice ar putea fi votată pana in aprilie 2015

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

‘Mă aştept ca de mâine (marţi n.r.) să intre dezbaterile pe fond, pe amendamentele pe care eu le-am introdus, însemnând reglementarea procedurii administrative pe plan de rambursare în afara instanţelor şi în faţa acestei comisii, exact aşa cum s-a hotărât acum trei săptămâni. Mă aştept ca în maximum două săptămâni, oricum până în Paşti, să o avem votată de Camera Deputaţilor’, a spus Ana Birchall.

Acesta a spus că în acest moment proiectul de lege se află la Comisia Juridică, la raport, iar Camera Deputaţilor este cameră decizională.

De asemenea, Adina Călinescu, reprezentant al Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), a afirmat că aprobarea acestei legi ar putea duce la un blocaj al justiţiei.

‘Legea despre care se află acum pe masă în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor intra în vigoare în 60 de zile de la publicare. Noi am solicita măcar 180 de zile până la intrarea în vigoare întrucât în această perioadă de timp s-ar putea rezolva ceva cu privire la infrastructură şi cu privire la asigurarea unei înţelegeri a acestei legi. Este foarte important ca după intrarea în vigoare a unei legi să se asigure de către instituţiile abilitate nişte cursuri în domeniu’, a mai spus Adina Călinescu.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a organizat luni conferinţa ‘Ziua Consumatorului de Servicii Financiare’, care face parte dintr-o serie de evenimente prilejuite de Ziua Mondială a Consumatorilor din 15 martie.

Informaţiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. http://www.economica.net/legea-insolventei-persoanelor-fizice-ar-putea-fi-votata-pana-la-paste_97957.html#ixzz3Ucjwm4DE

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc,

Avocat Drept Penal :Dan Diaconescu, condamnat definitiv la cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti, la cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare, pentru şantajarea lui Ion Moţ, fost primar al comunei arădene Zărand, precum şi a omului de afaceri Paul Petru Ţârdea.

 

Curtea de Apel Bucureşti a decis, pe lângă condamnarea la închisoare cu executare a fondatorului PP-DD, şi interzicerea desfăşurării de către acesta a oricărei activităţi în presa scrisă sau audio-video, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei de cinci ani şi şase luni.

Magistraţii au decis ca, în cazul fondatorului OTV, să fie scăzută din pedeapsă perioada în care el a fost reţinut şi arestat preventiv, respectiv între 22 şi 25 iunie 2010.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi Doru Pârv, fost realizator de programe la OTV, la o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare, el neavând dreptul de a desfăşura vreo activitate în presa scrisă sau audio-video, pe o perioadă de cinci ani după ce iese din închisoare.

Completul de la Curtea de Apel Bucureşti, format din judecătoarele Raluca Moroşanu şi Adina Adriana Radu, a decis, în acelaşi caz, şi condamnarea lui Ghezea Mitruş, fost realizator de programe la OTV, la doi ani şi şase luni de închisoare cu execurtare, jurnalistul neavând voie să mai participe la vreo activitate în presă, pentru cinci ani, după executarea pedepsei principale.

Cei trei urmează să fie încarceraţi, iar în următoarele 20 de zile ei se vor afla în perioada de carantină, timp în care se va stabili unde îşi vor executa pedepsele, dar şi regimul de detenţie.

La ultimul termen de judecată din dosar, reprezentantul Ministerului Public a cerut majorarea pedepsei primită în primă instanţă de Dan Diaconescu, Doru Pârv şi Ghezea Mitruş, maximul prevăzut de lege pentru infracţiunea de care a fost găsit vinovat fondatorul PP-DD fiind de şapte ani.

Judecătoria Sectorului 1 i-a condamnat, în 18 decembrie 2013, pe Dan Diaconescu şi Dorel Petru Pârv la câte trei ani de închisoare cu executarea şi pe Mitruş Ghezea la doi ani şi şase luni de închisoare cu executare.

Cei trei au contestat condamnarea, iar DNA cere la Curtea de Apel Bucureşti majorarea pedepselor, motivând că sentinţa Judecătoriei Sectorului 1 “este netemeinică sub aspectul cuantumului pedepselor aplicate prin reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpaţilor”.

“Caracteristica inculpaţilor de «persoane instruite» nu convinge ca un element în favoarea acestora cât timp instrucţia superioară presupusă în sarcina lor nu a acţionat ca un element de cenzură de natură a împiedica săvârşirea infracţiunilor şi nici ca o moralitate superioară aptă să trezească în conştiinţa acestora regretul faptelor comise nici după săvârşirea acestora şi nici măcar după descoperirea lor. Din contră, acest grad de instruire a permis inculpaţilor abordarea infracţiunii de şantaj dintr-o perspectivă inedită şi anume aceea a ameninţărilor aduse părţilor vătămate prin intermediul mijloacelor mass-media”, arată DNA, în motivele de apel.

În acelaşi context, anchetatorii arătau că inculpaţii, sub pretextul de anchete jurnalistice, “nu au ezitat să ameninţe părţile vătămate cu divulgarea de date compromiţătoare în schimbul unor sume de bani, ferm convinşi că faptele lor nu vor face obiectul vreunei investigaţii judiciare inclusiv prin interpretarea în favoarea personală, iar nu în favoarea societăţii a principiului libertăţii presei şi a libertăţii de opinie”.

Dan Diaconescu, asociat majoritar la SC Ocram Televiziune SRL şi realizator de programe la postul de televiziune OTV la data faptelor, Dorel Petru Pârv, realizator de programe la OTV, administrator la SC Kundalini SRL, “recidivist postexecutoriu”, şi Ghezea Mitruş, jurnalist, fost realizator de programe la OTV, fost director general al publicaţiei “Atac la persoană”, au fost trimişi în judecată în octombrie 2010.

Procurorii au arătat, în rechizitoriu, că în perioada mai-septembrie 2009, Dan Diaconescu l-ar fi ameninţat în mod repetat, atât în mod direct, în cadrul emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din 21 iulie 2009, difuzată de postul de televiziune OTV, cât şi indirect, prin intermediul lui Dorel Pârv, pe primarul comunei arădene Zărand, Ion Moţ, pentru a-l determina să le dea suma totală de 200.000 de euro.

“Ameninţarea a constat în dezvăluirea, la postul de televiziune OTV, a unor fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru primar, cum ar fi invocarea faptului că ar fi corupt, că ar fi săvârşit tranzacţii ilicite cu terenuri agricole aparţinând cetăţenilor comunei, păgubindu-i pe aceştia, că are o avere importantă obţinută ilicit şi că face trafic de influenţă pe lângă unii miniştri”, preciza DNA.
Ion Moţ, sub presiunea acestor ameninţări, i-ar fi dat lui Dorel Pârv suma de 30.000 euro şi 42.000 lei, “scopul fiind ca banii să ajungă, în final, la Dan Diaconescu”.

De asemenea, în cursul lunii aprilie 2005, Dan Diaconescu l-ar fi ameninţat de mai multe ori, atât în mod direct, în cadrul emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din seara zilei de 20 aprilie 2005, cât şi indirect, prin intermediul lui Ghezea Mitruş, realizatorul emisiunii “Semnal de alarmă” difuzată pe acelaşi post de televiziune, pe omul de afaceri Paul Petru Ţârdea, pentru a-l determina să-i dea suma totală de 100.000 euro, din care a primit efectiv 4.500 de euro.

“Ameninţarea a constat în difuzarea, pe postul de televiziune OTV, a unor fapte reale sau imaginare compromiţătoare pentru persoana şantajată, cum ar fi date despre trecutul infracţional al acesteia şi afirmaţii legate de fraudarea jocului televizat Eurotombola, organizat de societatea comercială condusă de respectivul om de afaceri, joc difuzat de un post de televiziune concurent”, potrivit procurorilor DNA.

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

ELIBERARE DIPLOME SPIRU HARET. STUDENTII PROMOTIA 2009 NU ISI RECUPEREAZA DIPLOMELE DECAT PE CALEA INSTANTEI

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ELIBERARE DIPLOME SPIRU HARET. STUDENTII PROMOTIA 2009 NU ISI RECUPEREAZA DIPLOMELE DECAT PE CALEA INSTANTEI

 

Problema diplomelor Spiru Haret a fost transata de-a lungul timpului numai in instanta.
Exista deja la nivelul Tribunului Bucuresti cateva mii de dosare cu acest obiect.

Biroul de avocatura Coltuc aduce la cunostinta studentilor din promotia 2009 care vor sa isi recupereze banii pe anii de studii faptul ca acesta mai au dreptul de a actiona in instanta Universitatea Sipru Haret.

De ce se intampla acest lucru? Legea civila prevede clar ca dreptul la actiune este conferit titularului intr-un termen prevazut de lege si anume 3 ani in cazul acesta. Daca actiunea nu a fost introdusa in termenul de 3 ani atunci acesta nu mai are dreptul sa actioneze in instanta Unversitatea pentru obtinerea banilor pe anii de studiu. Atentie este vorba de studentii care vor sa isi recupereze banii pe anii de studii si nu diplomele.

Pentru cei care vor diplomele acest termen nu se aplica, intrucat dreptul la educatie este imprescriptibil.
Promotia 2009 a studentilor USH au adeverinte eliberate valabile pana in iulie 2010.