Browsing Category

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Ordonanta Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 659 din 31 august 2015.

Atentie!Daca ati inceput/terminat studiile in 2011,2012,2013,2014 Nu puteti beneficia de recunoastere,ci este nevoie de un proces in instanta.

Art. 1. – (1) Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de catre stat, care atesta finalizarea studiilor, absolventii inmatriculati anterior inceperii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevazute la art. 143 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la institutii de invatamant superior acreditate si care au fost inmatriculati, dupa caz:
a) la programe de studii organizate la forme de invatamant si/sau in locatii geografice neautorizate;
b) la programe de studii organizate in limba de predare neautorizata;
c) peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata;
d) la programe de studii aflate in curs de autorizare, la data inmatricularii;
e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea conditiilor de inmatriculare sau mobilitate.
(2) De dreptul prevazut la alin. (1) beneficiaza si absolventii inmatriculati la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de invatamant la distanta si care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii intr-un singur an.
(3) O diploma eliberata, in conditiile legii, de catre o institutie de invatamant superior acreditata atesta finalizarea studiilor, este recunoscuta de stat si reprezinta un inscris oficial.
(4) Diplomele eliberate conform alin. (3) sunt valabile pana la anularea acestora, in conditiile legii, de catre emitent sau de catre instantele judecatoresti.
(5) In termen de 30 de zile de la solicitarea institutiei de invatamant superior acreditate, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice aproba numarul de formulare tipizate necesare pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1).
(6) Procedura de aprobare a formularelor tipizate care atesta finalizarea studiilor pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 2. – (1) Au dreptul de a beneficia de recunoasterea actelor de studii, la cerere, in vederea accesului, dupa caz, la munca ori la continuarea studiilor, oriunde in strainatate, absolventii care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevazute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate si ale caror acte de studii contin neconcordante cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati, ce se aproba, anual, prin hotarare a Guvernului.
(2) Neconcordantele prevazute la alin. (1) reprezinta vicii de forma a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora in raport cu nomenclatorul prevazut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Indreptarea neconcordantelor este sustinuta in mod indubitabil de catre institutia de invatamant superior acreditata prin documentele de scolarizare si finalizare studii aferente, asumate de catre senatul universitar si rector.
(4) Procedura de recunoastere si de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 3. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitate de autoritate de stat in domeniul educatiei si invatamantului, poate recunoaste, prin ordin al ministrului, studiile si pentru alti beneficiari care au fost vatamati in drepturile lor, daca se face dovada ca s-au aflat intr-o eroare comuna si invincibila.
(2) Consiliul de etica si management universitar, denumit in continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice este imputernicit sa constate cazurile in care absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamant superior acreditat au fost vatamati in drepturile lor prin nerecunoasterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(3) CEMU este imputernicit sa constate contraventia prevazuta la art. 4 alin. (3) la solicitarea oricarui absolvent cu diploma eliberata de catre o institutie de invatamant superior acreditata, in cazurile in care validitatea acesteia nu este recunoscuta in procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor
(4) In urma sesizarii prevazute la alin. (3), CEMU solicita rectorului si senatului institutiei de invatamant superior acreditate, emitenta a diplomei, sa procedeze la verificarea scolarizarii si eliberarii actului de studii.
(5) Pe baza constatarilor realizate conform alin. (4) inaintate de catre rectorul institutiei de invatamant superior acreditate si a propriilor verificari, CEMU adopta o hotarare prin care stabileste, dupa caz, contraventia prevazuta la art. 4 alin. (3).

Art. 4. – (1) Constituie abatere administrativa si se sanctioneaza cu amenda, al carei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de scolarizare incasate, pentru numarul de studenti inmatriculati peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata pentru respectivul program de studii, institutiile de invatamant superior care inmatriculeaza studenti peste aceasta capacitate maxima de scolarizare.
(2) Constituie abatere administrativa si se sanctioneaza cu amenda, al carei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de scolarizare incasate, institutiile de invatamant superior care au scolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.
(3) Constituie contraventie nerecunoasterea validitatii diplomelor eliberate de catre institutiile de invatamant superior acreditate, de catre orice persoana fizica sau juridica in procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
(4) Sumele rezultate din amenzile prevazute la alin. (1)-(3) se varsa la bugetul de stat.
(5) Sanctiunile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica pentru fapte savarsite incepand cu anul universitar 2015-2016.
(6) Se imputerniceste Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice sa constate abaterile administrative prevazute la alin. (1) si (2).
(7) Aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1)-(3) se face de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(8) Modelul de proces-verbal privind constatarile si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1)-(3) se stabileste si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(9) Impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(3) se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
(10) Prevederile alin. (3) intra in vigoare in termen de 30 de zile de data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(11) Dreptul persoanelor de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

Art. 5. – (1) Scolarizarea si inmatricularea studentilor cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare referitoare la organizarea si desfasurarea programelor de studii universitare sau privind depasirea capacitatii de scolarizare aprobate se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) programul de studii respectiv intra in lichidare, in cazul in care incalcarea dispozitiilor legale se refera la un singur an universitar si la un singur program de studii;
b) universitatea intra in lichidare si se efectueaza demersurile legale pentru desfiintare, in cazul in care se constata incalcarea dispozitiilor legale la doua sau mai multe programe de studii universitare ori incalcarea prevederilor legale se constata pe parcursul a cel putin 2 ani universitari consecutivi
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica pentru fapte savarsite incepand cu anul universitar 2015-2016.

Art. 6. – (1) Anual, in termen de 6 luni de la inceperea fiecarui an universitar, institutiile de invatamant superior transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice tabele nominale cu toti studentii inmatriculati la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, forma de invatamant, limba de predare, locatie geografica.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, pe baza tabelelor inaintate conform alin. (1), verifica ca fiecare student sa fie inmatriculat legal.

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Recunoastere Diplome Spiru Haret – Ordonanta se aplica pentru absolventii pana in 2011.Pentru 2012,2013,2014 nu sunt recunoscute din oficiu

După ce în urmă cu 6 ani, Ministerul Educaţiei nu recunoştea 56.000 de diplome pentru licenţă şi 19.000 de diplome pentru masterat trimise la avizat de către reprezentanţii Universităţii Spiru Haret, absolvenţii facultăţilor particulare au dat Ministerul Educaţiei în judecată şi au câştigat proces după proces. De anul trecut şi până în prezent,

Ministerul Educaţiei a pierdut prin aceste procese 1.750.000 de lei. Pentru a pune capăt acestor pierderi, ministrul Sorin Cîmpeanu vrea să dea o ordonanţă de ugenţă prin care să recunoască studiile pe care absovenţii le-au urmat la programe neacreditate până în 2011, atunci când a intrat în vigoare noua lege a educaţiei. Actul normativ vizează în mare parte absolvenţi de la Universitatea Spiru Haret, dar este vorba şi de universităţi de prestigiu precum: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,  Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti sau Universitatea Politehnică din  Timişoara.

sursa Gandul

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, ALEGERI BAROUL BUCURESTI 2015, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video,

Anunt Important : ECONOMIE » NEWS Legea insolvenţei persoanelor fizice ar putea fi votată pana in aprilie 2015

‘Mă aştept ca de mâine (marţi n.r.) să intre dezbaterile pe fond, pe amendamentele pe care eu le-am introdus, însemnând reglementarea procedurii administrative pe plan de rambursare în afara instanţelor şi în faţa acestei comisii, exact aşa cum s-a hotărât acum trei săptămâni. Mă aştept ca în maximum două săptămâni, oricum până în Paşti, să o avem votată de Camera Deputaţilor’, a spus Ana Birchall.

Acesta a spus că în acest moment proiectul de lege se află la Comisia Juridică, la raport, iar Camera Deputaţilor este cameră decizională.

De asemenea, Adina Călinescu, reprezentant al Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), a afirmat că aprobarea acestei legi ar putea duce la un blocaj al justiţiei.

‘Legea despre care se află acum pe masă în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor intra în vigoare în 60 de zile de la publicare. Noi am solicita măcar 180 de zile până la intrarea în vigoare întrucât în această perioadă de timp s-ar putea rezolva ceva cu privire la infrastructură şi cu privire la asigurarea unei înţelegeri a acestei legi. Este foarte important ca după intrarea în vigoare a unei legi să se asigure de către instituţiile abilitate nişte cursuri în domeniu’, a mai spus Adina Călinescu.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a organizat luni conferinţa ‘Ziua Consumatorului de Servicii Financiare’, care face parte dintr-o serie de evenimente prilejuite de Ziua Mondială a Consumatorilor din 15 martie.

Informaţiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. http://www.economica.net/legea-insolventei-persoanelor-fizice-ar-putea-fi-votata-pana-la-paste_97957.html#ixzz3Ucjwm4DE

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc,

Avocat Drept Penal :Dan Diaconescu, condamnat definitiv la cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare

Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti, la cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare, pentru şantajarea lui Ion Moţ, fost primar al comunei arădene Zărand, precum şi a omului de afaceri Paul Petru Ţârdea.

 

Curtea de Apel Bucureşti a decis, pe lângă condamnarea la închisoare cu executare a fondatorului PP-DD, şi interzicerea desfăşurării de către acesta a oricărei activităţi în presa scrisă sau audio-video, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei de cinci ani şi şase luni.

Magistraţii au decis ca, în cazul fondatorului OTV, să fie scăzută din pedeapsă perioada în care el a fost reţinut şi arestat preventiv, respectiv între 22 şi 25 iunie 2010.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi Doru Pârv, fost realizator de programe la OTV, la o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare, el neavând dreptul de a desfăşura vreo activitate în presa scrisă sau audio-video, pe o perioadă de cinci ani după ce iese din închisoare.

Completul de la Curtea de Apel Bucureşti, format din judecătoarele Raluca Moroşanu şi Adina Adriana Radu, a decis, în acelaşi caz, şi condamnarea lui Ghezea Mitruş, fost realizator de programe la OTV, la doi ani şi şase luni de închisoare cu execurtare, jurnalistul neavând voie să mai participe la vreo activitate în presă, pentru cinci ani, după executarea pedepsei principale.

Cei trei urmează să fie încarceraţi, iar în următoarele 20 de zile ei se vor afla în perioada de carantină, timp în care se va stabili unde îşi vor executa pedepsele, dar şi regimul de detenţie.

La ultimul termen de judecată din dosar, reprezentantul Ministerului Public a cerut majorarea pedepsei primită în primă instanţă de Dan Diaconescu, Doru Pârv şi Ghezea Mitruş, maximul prevăzut de lege pentru infracţiunea de care a fost găsit vinovat fondatorul PP-DD fiind de şapte ani.

Judecătoria Sectorului 1 i-a condamnat, în 18 decembrie 2013, pe Dan Diaconescu şi Dorel Petru Pârv la câte trei ani de închisoare cu executarea şi pe Mitruş Ghezea la doi ani şi şase luni de închisoare cu executare.

Cei trei au contestat condamnarea, iar DNA cere la Curtea de Apel Bucureşti majorarea pedepselor, motivând că sentinţa Judecătoriei Sectorului 1 “este netemeinică sub aspectul cuantumului pedepselor aplicate prin reţinerea de circumstanţe atenuante în favoarea inculpaţilor”.

“Caracteristica inculpaţilor de «persoane instruite» nu convinge ca un element în favoarea acestora cât timp instrucţia superioară presupusă în sarcina lor nu a acţionat ca un element de cenzură de natură a împiedica săvârşirea infracţiunilor şi nici ca o moralitate superioară aptă să trezească în conştiinţa acestora regretul faptelor comise nici după săvârşirea acestora şi nici măcar după descoperirea lor. Din contră, acest grad de instruire a permis inculpaţilor abordarea infracţiunii de şantaj dintr-o perspectivă inedită şi anume aceea a ameninţărilor aduse părţilor vătămate prin intermediul mijloacelor mass-media”, arată DNA, în motivele de apel.

În acelaşi context, anchetatorii arătau că inculpaţii, sub pretextul de anchete jurnalistice, “nu au ezitat să ameninţe părţile vătămate cu divulgarea de date compromiţătoare în schimbul unor sume de bani, ferm convinşi că faptele lor nu vor face obiectul vreunei investigaţii judiciare inclusiv prin interpretarea în favoarea personală, iar nu în favoarea societăţii a principiului libertăţii presei şi a libertăţii de opinie”.

Dan Diaconescu, asociat majoritar la SC Ocram Televiziune SRL şi realizator de programe la postul de televiziune OTV la data faptelor, Dorel Petru Pârv, realizator de programe la OTV, administrator la SC Kundalini SRL, “recidivist postexecutoriu”, şi Ghezea Mitruş, jurnalist, fost realizator de programe la OTV, fost director general al publicaţiei “Atac la persoană”, au fost trimişi în judecată în octombrie 2010.

Procurorii au arătat, în rechizitoriu, că în perioada mai-septembrie 2009, Dan Diaconescu l-ar fi ameninţat în mod repetat, atât în mod direct, în cadrul emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din 21 iulie 2009, difuzată de postul de televiziune OTV, cât şi indirect, prin intermediul lui Dorel Pârv, pe primarul comunei arădene Zărand, Ion Moţ, pentru a-l determina să le dea suma totală de 200.000 de euro.

“Ameninţarea a constat în dezvăluirea, la postul de televiziune OTV, a unor fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru primar, cum ar fi invocarea faptului că ar fi corupt, că ar fi săvârşit tranzacţii ilicite cu terenuri agricole aparţinând cetăţenilor comunei, păgubindu-i pe aceştia, că are o avere importantă obţinută ilicit şi că face trafic de influenţă pe lângă unii miniştri”, preciza DNA.
Ion Moţ, sub presiunea acestor ameninţări, i-ar fi dat lui Dorel Pârv suma de 30.000 euro şi 42.000 lei, “scopul fiind ca banii să ajungă, în final, la Dan Diaconescu”.

De asemenea, în cursul lunii aprilie 2005, Dan Diaconescu l-ar fi ameninţat de mai multe ori, atât în mod direct, în cadrul emisiunii “Dan Diaconescu Direct” din seara zilei de 20 aprilie 2005, cât şi indirect, prin intermediul lui Ghezea Mitruş, realizatorul emisiunii “Semnal de alarmă” difuzată pe acelaşi post de televiziune, pe omul de afaceri Paul Petru Ţârdea, pentru a-l determina să-i dea suma totală de 100.000 euro, din care a primit efectiv 4.500 de euro.

“Ameninţarea a constat în difuzarea, pe postul de televiziune OTV, a unor fapte reale sau imaginare compromiţătoare pentru persoana şantajată, cum ar fi date despre trecutul infracţional al acesteia şi afirmaţii legate de fraudarea jocului televizat Eurotombola, organizat de societatea comercială condusă de respectivul om de afaceri, joc difuzat de un post de televiziune concurent”, potrivit procurorilor DNA.

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

ELIBERARE DIPLOME SPIRU HARET. STUDENTII PROMOTIA 2009 NU ISI RECUPEREAZA DIPLOMELE DECAT PE CALEA INSTANTEI

ELIBERARE DIPLOME SPIRU HARET. STUDENTII PROMOTIA 2009 NU ISI RECUPEREAZA DIPLOMELE DECAT PE CALEA INSTANTEI

 

Problema diplomelor Spiru Haret a fost transata de-a lungul timpului numai in instanta.
Exista deja la nivelul Tribunului Bucuresti cateva mii de dosare cu acest obiect.

Biroul de avocatura Coltuc aduce la cunostinta studentilor din promotia 2009 care vor sa isi recupereze banii pe anii de studii faptul ca acesta mai au dreptul de a actiona in instanta Universitatea Sipru Haret.

De ce se intampla acest lucru? Legea civila prevede clar ca dreptul la actiune este conferit titularului intr-un termen prevazut de lege si anume 3 ani in cazul acesta. Daca actiunea nu a fost introdusa in termenul de 3 ani atunci acesta nu mai are dreptul sa actioneze in instanta Unversitatea pentru obtinerea banilor pe anii de studiu. Atentie este vorba de studentii care vor sa isi recupereze banii pe anii de studii si nu diplomele.

Pentru cei care vor diplomele acest termen nu se aplica, intrucat dreptul la educatie este imprescriptibil.
Promotia 2009 a studentilor USH au adeverinte eliberate valabile pana in iulie 2010.

 


"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

  • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Conferinta de presa avocat Coltuc pe tema:Diplomelor Spiru Haret promotiile 2009,2010,2011,2012,2013 nerecunoscute

Marti 17.06.2014 ,ora 11.00 va avea loc conferinta de presa :

Scandalul diplomelor Spiru Haret este departe de a fi incheiat si in 2014.Risc de a fi dat afara de la munca

 

AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU
AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

Temele discutate:

DIPLOME SPIRU HARET NEELIBERATE- Cine e de vina?

HOTARARI PROCESE DIPLOME SPIRU HARET

Ghidul absolventului abuzat:recunoastere-eliberare diplome Spiru Haret

Parerile invitatilor

Este necesar un proces colectiv pentru a rezolva aceasta problema nationala?

Ce faca daca imi pierd locul de munca pentru ca nu am diploma recunoscuta sau neeliberata?

 

 

Speakeri:

avocat Alexandra Budisteanu

consilier Alexandru Panduroaica

avocat Coltuc Marius

 

Pnetru detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

 

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Diplomele internationale, limba straina pentru angajatorii romani

Diplomele internationale, limba straina pentru angajatorii romani

 

Diplomele internationale, limba straina pentru angajatorii romani

Situatia situatia actuala a balantei de export/import de inteligenta a Romaniei nu este noua, insa amploarea fenomenului si potentialul de redresare face sa merite redeschiderea sau continuarea discutiei publice despre incompatibilitatile dintre marile companii din Romania si tinerii absolventi de studii universitare la institutii de prestigiu din afara granitelor.

Discutia se merita purtata doar in jurul masurilor pe care le poate lua sectorul privat. Incapacitatile sectorului public sunt (re)cunoscute. De altfel, acesta este deja posesorul unui istoric de esecuri notabile in aceasta directie (managementul dezastruos al Bursei Speciale “Guvernul Romaniei” este de notorietate).

Sectorul privat (si in special companiile mari) este singurul care are premisele de a fi atractiv pentru aceasta categorie de tineri cu calificari inalte, singurul cu capacitatea reala de a adresa acest deficit si cel mai mare potential beneficiar.

Ca de obicei, adevarul este undeva la mijloc si vina este impartita. Dar in aceasta cheie s-au scris multe. As vrea sa ne uitam in acest articol la cativa factori care contribuie la aceasta prapastie si care, din perspectiva sferei de actiune a companiilor comerciale, pot sau nu sa fie adresati in mod direct. Unele dintre dificultatile actuale sunt de natura structurala si in consecinta putin adresabile.

Un prim exemplu in acest sens sunt diferentele notabile dintre paradigmele curente de business, de luarea a deciziilor, de cultura organizationala etc prezente in multe dintre companiile de pe piata locala si cele care se regasesc de cele mai multe ori in curiculele programelor de la universitatile internationale de prestigiu. E nevoie sa intelegem ca exista o diferenta, fara sa facem o judecata de valoare.

Este perfect justificat pentru aceste institutii de invatamant sa-si pregateasca studentii pentru o cariera de succes in economia globala si sa-i tina conectati la cele mai noi discutii si tendinte, sa-i invete sa lucreze cu cele mai noi instrumente. Pe de alta parte, este cumva normal si pentru companiile de pe piata locala, avand in vedere “tineretea” lor, sa nu aiba inca o maturitate a proceselor, o capacitate de schimbare si inovatie sau efectiv o nevoie de expertiza specializata de dimensiuni similare cu ale companiilor din tarile mai avansate.

Care sunt insa factorii pe care ii putem influenta intr-o masura semnificativa, astfel incat sa micsoram aceste decalaje, spre beneficiul ambelor parti?

Omul potrivit, la locul de munca potrivit

O a doua consecinta pozitiva a unei astfel de masuri ar fi aceea ca ar creste “gradul de uz” al talentelor unor astfel de angajati, evident in beneficiul ambelor parti. In prezent exista o serie de dificultati: “nu sunt de-ale noastre, poate nu se potrivesc in spatiul nostru, poate nu pot fi puse la munca eficient la noi”. E o perceptie cumva de nepotrivire care nu isi are neaparat sursele in realitate si care genereaza frustrare si in randul anagajatorilor care asteapta mai mult de la ei si in randul angajatilor, care simt ca isi irosesc talentele.

In al treilea rand, o mai buna cunoastere a calificarilor si competentelor la o calibrare a asteptarilor si a actiunilor din partea recrutorilor. Ca om de resurse umane, imi devine mai clar pe cine testez si la ce, devine mai clar pentru cine s-ar merita sa incerc sa provoc sistemul rigid de salarizare si pentru cine nu vreau neaparat sa-mi asum un astfel de risc.

Aceasta discutie despre compatibilitati si indemnul la dezvoltarea expertizei departamentelor de resurse umane ale marilor companii in zona diplomelor si a calificarilor acordate de universitatile internationale de prestigiu nu au ca sursa sentimentalisme de factura patriotarda (“sa-i ajutam pe cei care se intorc in tara”), ci o privire destul de pragmatica asupra a ce urmeaza.

In 2014 vom simti pentru prima data efectele Bacalaureatului (in sfarsit corect) din 2011: 50% mai putini studenti si in consecinta mai putini absolventi decat in acest an (aproximativ 110.000 fata de 206.000). In 2015 – inca mai putini. In plus, fenomenul migrationist nu da semne de scadere. Cu astfel de perspective, chiar si in conditiile crizei sunt sanse mari sa avem de-a face, pe termen mediu, cu un deficit serios de forta de munca calificata. Atunci cu siguranta vom incepe sa dam mai multa atentie acestor aspecte. N-ar fi bine totusi sa ne pregatim din timp si sa nu fim luati prin surprindere?

 

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Cum isi “ajuta” Spiru Haret fostii studenti cu diplomele de licenta neeliberate

Scandalul dintre Universitatea Spiru Haret (USH) si Ministerul Educatiei (MECTS) este departe de a fi pe sfarsite. In timp ce se arunca pisica de la unul la altul singurii care au cu adevarat de suferit sunt fostii absolventi (promotiile 2008, 2009 si 2010) ai acestei prestigioase universitati Spiru care a functionat si functioneaza sub stricta supraveghere a Ministerului Educatie Cercetarii Tineretului si Sportului

In timp ce din raspunsul de mai sus reiese ca Universitatea Spiru  duce “lupte inversunate” cu Ministerul Educatie pentru eliberarea si reconosterea diplomelor promotiilor cu probleme realitatea este cu totul alta:  Universitatea incearca doar sa-si apere imaginea si prestigiul grav sifonate de acest scandal in timp ce personalul administrativ al sau indruma “in secret” fostii absolvent sa dea in judecata Universitatea si Ministerul fluturandu-le prin fata hotarari castigate ale societatilor de avocatura specializate in acest caz, hotarari ce sunt prezentate ca fiind ultima si singura sansa in vederea eliberarii si recunoasterii diplomelor

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

STUDENTII SPIRU HARET PROMOTIILE 2010, 2011 NU ISI VOR PRIMI DIPLOMELE DE LICENTA

Un absolvent(Irimia I.) al Universitatii Spiru Haret, Facultatea de Litere promotia 2010, absolvent al cursurilor la zi, in momentul in care a mers sa isi ridice diploma a fost intampinat de un anunt afisat pe usa de la biroul de eliberari  pe care scria ca diplomele nu se elibereaza pentru ca nu exista tipizate de la MECTS.

 

Acest mesaj a venit pe adresa noastra avocat@coltuc.ro si apartine domnului sus mentionat

 

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Ce se intampla cu diplomele Spiru Haret si modalitati de recunoastere si eliberare in 2014

Universitatea Spiru Haret  – Ce se intampla cu diplomele si modalitati de recunoastere si eliberare.

Poate cel mai important lucru la aceasta dezbatere consideram ca este rezonanta si impactul atat mediatic dar si individual provocat la nivel national de univ. Spiru Haret. Subiectul este de asemenea de o importanta majora, tinand cont ca prin nerecunoasterea sau neeliberarea diplomelor de licenta, o buna parte din studentii Spiru au fost vatamati in interesele proprii, fie ca a fost vorba despre o crestere salariala, o ierarhizare sau continuare a studiilor post universitare.

Raspunsul Ministrului  Educaţiei, Ecaterina Andronescu,care a anunţat, că toate diplomele de la Universitatea “Spiru Haret”, indiferent de programul sau forma de învăţământ urmată, rămân valabile până la clarificarea totală a situaţiei de la instituţia de învăţământ superior, vine ca o surpriza pentru toti cei care asteptau un raspuns ferm din partea ministrului si in niciun  caz o amanare a situatiei  déjà perpetuate.

Ministrul Educatiei a precizat, într-o declaraţie de presă, că printr-un act normativ va fi  cu siguranta remediata situaţia individuală a absolvenţilor de la Universitatea “Spiru Haret” care necesită o asa zisa revalidarea a diplomelor. Aceasta revalidare pentru ca toata lumea sa o intelega si sa o perceapa la nivelul si importanta ei, inseamna un nou examen pe care ar trebui sa il sustina acesti absolventi care nu au nicio vina ca au sustinut un examen de licenta trunchiat.

Toate diplomele obţinute în cadrul prevăzut de lege, respectiv al programelor şi formelor de studii, autorizate sau acreditate, sunt valabile, iar absolvenţii nu vor susţine nicio probă de validare”, a declarat ministrul Educaţiei.

Partea cea mai buna, pentru studentii acestei institutii este ca cei care vor sa li se recunoasca studiile si se considera vatamati de catre  Ministerul Educatiei, care si-a pus de asemenea antetul pe diplome, dar si ale Universitatii, care a organizat programele de studiu, pot da in judecata atat Universitatea Spiru Haret dar si Ministerul Invatamantului, pentru rezolvarea situatiei.

De altfel in ultima perioada au aparut tot mai multe grupuri de studenti USH care s-au unit tocmai pentru castigarea drepturilor lor.  Ministerul Educatiei recunoaste diplomele absolventilor inmatriculati in anul I in perioada 2005-2008 insa acesti studenti nu au inca eliberate aceste diplome.La nivel de interese, studentii au fost prinsi intre cele doua institutii, a ministerului cat si a universitatii.Cele doua institutii isi paseaza reciproc vina, iar singua solutie pe care o are absolventul este chemarea in judecata.”USH spune ca, desi Ministerul recunoaste aceste diplome, nu a eliberat tipizatele necesare  iar Ministerul spune ca a trimis aceste tipizate”. Dupa cum am precizat si mai sus, fiecare si-a propus ca la terminarea facultatii fie sa se angajeze intr-un loc mai bun, fie sa promoveze in scara ierarhica sau sa-si continuie studiile  postuniversitare. Prin acest deficit sa-l numim de diplome, Spiru Haret a intervenit impreuna cu Ministerul Invatamantului in sfera relatiilor sociale referitoare atat la increderea in institutia de drept a statului dar si cea a invatamantului particular, fiindca, exista persoane care au fost chiar concediate pe motivul ca au fost urcate pe scara ierarhica, iar postul de unde au plecat s-a desfiintat, insa prin nerecunoasterea acestor diplome angajatorii, atat cei din sistemul privat cat si cei din sistemul de stat au aplicat legea dupa ureche eliberandu-i din functie pe cei ce au avut diplomele eliberate de aceasta unitate de invatamant superios. “Daca exista o oarecare problema la locul de munca, se poate  depune plangere pe de-o parte la Spiru Haret, sa  elibereze diploma, si pe de alta parte la Minister, sa fie recunoscute diploma. Daca nu se  vor recunoaste aceste diplome, pe mai departe dupa ce se parcurge aceasta procedura prealabila se  introduce o cerere de chemare in judecata la instanta competenta , asta fiind  singura sansa a studentilor.

 

sursa

Mediafax

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Diplome Spiru Haret,

O absolventa “la distanta” de la Spiru Haret a castigat procesul cu Ministerul Educatiei

O absolventa “la distanta” de la Spiru Haret a castigat procesul cu Ministerul Educatiei

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/czmBaPZBSYT

O absolventa la distanta de la Spiru Haret a castigat procesul cu Ministerul Educatiei

O femeie care a absolvit la Universitatea Spiru Haret si nu a fost lasata sa participe la concursul de titularizare din invatamant in vara lui 2010 a castigat procesul cu Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si Ministerul Educatiei.

Absolventa universitatii Spiru Haret terminase Facultatea de Limbi Straine, forma de invatamant la distanta, sustinuse licenta si avea diploma.

In anul 2009, ea a fost lasata sa participe la examenul de titularizare cu aceasta diploma, insa un an mai tarziu, dupa izbucnirea scandalului pe baza diplomelor obtinute de studentii de la Universitatea “Spiru Haret”, acesteia nu i s-a mai permis sa intre in sala de examen pentru a sustine concursul de titularizare.

Decizia nu e definitiva si poate fi atacata cu recurs.


Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Diplomele Spiru, recunoscute de justiţie, dar refuzate de şcoală – Recunoasterea

Diplomele Spiru, recunoscute de justiţie, dar refuzate de şcoală – Recunoasterea

 

Diplomele Spiru, recunoscute de justiţie, dar refuzate de şcoală - Recunoasterea

Deşi au obţinut în instanţă diplomele care să ateste definitivarea studiilor universitare, după ce au urmat programele de studii la distanţă şi la frecvenţă redusă şi au promovat examenul de licenţă organizat de Universitatea Spiru Haret, sute de clujeni se văd nevoiţi să apeleze din nou la justiţie pentru a le fi recunoscute actele.

Cele mai multe probleme le întâmpină personalul didactic.

Potrivit inspectorul şcolar general Valentin Cuibus, „Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a obligat Ministerul să tipărească diplomele, însă nu să le şi  recunoască deoarece în periaoda 2008-2009 Universitatea nu avea acreditare, prin urmare absolvenţii ar trebui să obţină o nouă hotărâre judecătorească de recunoaştere a diplomelor”.

Diplomele ar fi totuşi valabile

Chiar dacă certificatele de studii trebuie recunoscute asta nu înseamnă că absolvenţii sunt scutiţi de un nou demers în justiţie.


Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Absolventii de la ID nu vor beneficia de diplome – Diplome Spiru

Absolventii de la ID nu vor beneficia de diplome – Diplome Spiru

 

Absolventii de la ID nu vor beneficia de diplome - Diplome Spiru

Ministerul Educatiei a procedat corect atunci cand a scos din cadrul legal acele programe de studiu care au fost deschise de Universitatea Spiru Haret (USH) fara obtinerea autorizarii sau acreditarii.

Aceasta este decizia definitiva si irevocabila pronuntata, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Mai exact, ministerului i s-a dat dreptate in privinta modului in care a actionat atunci cand prin hotararile de guvern numarul 676 din anul 2007, respectiv numarul 635 din anul 2008, nu a introdus in cadrul legal programele de studiu ce nu fusesera evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) – organismul insarcinat cu acreditarea programelor, precum si faptului ca nu a recunoscut reducerea perioadei de studiu pentru facultatile de drept ale USH de la patru ani la trei ani.

Ce efecte va avea pronuntarea sentintei, a explicat directorul Directiei Juridic si Control din cadrul Ministerului Educatiei, Gabriel Ispas:

“Tot ceea ce a scolarizat universitatea prin invatamant la distanta pentru ciclurile 2007-2010 şi 2008-2011 la programele ce nu au autorizare sau acreditare este ilegal iar absolventii nu vor beneficia de diplome.


Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Absolventii Spiru intampina probleme legate de munca – Dezavantaje

Absolventii Spiru intampina probleme legate de munca – Dezavantaje

 

Absolventii Spiru intampina probleme legate de munca - Dezavantaje

Ministerul si Universitatea s-au acuzat timp de aproape 5 ani, fara a fi inaintata insa nici o solutie concreta de mediere a acestor conflicte care au prins accente grave, in situatia in care locurile de munca ale fostilor absolventi sunt puse in pericol.

Pentru a-si primi diplomele care li se cuvin, multi dintre fostii absolventi au ales sa intenteze procese in fata instantelor de judecata. In acest sens, Universitatea Spiru Haret apare ca parata, iar Ministerul Educatiei este cel chemat in garantie. Ministerul Educatiei ingreuneaza demersul avocatilor in fata instantei, acestia neprezentandu-se la primul termen de judecata si solicitand termen pentru angajare aparator.

Mai mult de atat, Ministerul Educatiei nu emite avizele si nici tipizatele necesare pentru ca Universitatea Spiru Haret sa poate elibera diplomele fostilor absolventi.

Problemele se complica, deoarece absolventii se afla in stadiul de a fi concediati de la locurile de munca, tocmai pentru ca nu au cum sa demonstreze ca au absolvit studii superioare, adeverinta eliberata de facultate avand termen de garantie de 1 an de zile.


Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Conditiile de eliberare a diplomelor Spiru – Eliberare

Conditiile de eliberare a diplomelor Spiru – Eliberare

 

Conditiile de eliberare a diplomelor Spiru - eliberare

Daca pana acum Universitatea Spiru Haret anunta absolventii ca diplomele pentru promotiile 2008 2009 2010 vor fi eliberate fara probleme, mai nou indruma studentii catre instantgele de judecata.

Desi in repetate randuri au anuntat ca diplomele vor fi eliberate lucrurile in realitate stau cu totul altfel. Studentii promotiilor 2008 2009 2010, au adeverintele expirate si incep sa aiba probleme la locurile de munca datorita neeliberarii diplomelor.

Solutia ramane instanta, iar pentru cei cae au probleme la munca cu atat mai mult un proces impotriva USH ii ajuta pe acestia ca situatia lor de la munca sa nu se schimbe pana la finalizarea procesului.

USH da vina pe MECTS si invers, jucandu-se cu nervii absolventilor de buna credinta.

Aceste diplome se obtin numai in baza unei hotarari jduecatoresti ce obliga USH la eliberarea diplomelor.

Actele de care este nevoie pentru a demara aceasta actiune in instanta sunt urmatoarele:

– copie CI

– copie adeverinta care tine loc de diploma de licenta

– copie contracte de studii

– copie chitante care atesta achitarea anilor de studii


Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Valabilitatea diplomelor Spiru – Recunoasterea

Valabilitatea diplomelor Spiru – Recunoasterea

 

Valabilitatea diplomelor Spiru - Recunoasterea

 

 

Senatorul PSD Gheorghe Pop a adresat in luna septembrie o interpelare ministrului Educatiei, Remus Pricopie, ce vizeaza recunoasterea diplomelor absolventilor 2008 de la Universitatea Spiru Haret. In interpelare, Gheorghe Pop precizeaza ca „exista foarte multi absolventi ai promotiei 2008 carora nu le sunt recunoscute diplomele de absolvire a studiilor superioare si nu pot fi incadrati ca atare, nici sa beneficieze de remuneratie aferenta incadrarii in munca”.

„Exceptie fac insa absolventii care au intentat actiune in instanta si carora le-au fost recunoscute, dupa ani de procese, diplomele de absolvire a facultatii”, mai scrie se-natorul Pop. Drept raspuns, Ministerul Educatiei spune ca „sunt recunoscute de catre Ministerul Educatiei Nationale, fara nicio alta formalitate, numai diplomele si adeverintele eliberate in conformitate cu prevederile legale de catre institutiile de invatamant superior acreditate, absolventilor care au urmat un program de studii la o forma de invatamant acreditata/autorizata sa functioneze provizoriu prevazuta in Nomenclator”.

Raspuns care nu lamureste nicicum problema ridicata de senator.

Gheorghe Pop a declarat ieri ca, in mod normal, ar trebui sa fie recunoscute toate diplomele. „Din punctul meu de vedere, nu e normal ca pentru aceeasi cauza sa fie solutii diferite, pentru ca unii dintre absolventi ai acestei universitati au castigat in instanta, iar altii nu”, spune senatorul salajean.


Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Ridicarea diplomei Spiru – Eliberare

Ridicarea diplomei Spiru – Eliberare

 

Ridicarea diplomei Spiru - Eliberare

Perioada 2009 – 2013 reprezinta un impas din care fostii studenti ai Universitatii Spiru Haret (USH) nu mai reuesc sa iasa.

Atat presa cat si studentii au sesizat la mai marii tarii neregurile savarsite in actul de educatie, chiar de catre cei ce trebuiau sa le respecte, insa singura solutie pentru rezolvarea situatiei a ramas tot instanta de judecata.
Astfel, cozile la usa instantei au tot crescut, iar USH a avut de pierdut prin diverse sentinte pronuntate impotriva universitatii privind plata de daune materiale, morale si, nu in ultimul rand, obligarea la eliberarea diplomei de licenta.

In primul rand, trebuie avut in vedere faptul ca Universitatea Spiru Haret ar dori eliberarea diplomelor de licenta pentru perioada 2009 – 2010, mai ales ca asa ar scapa de miile de procese pornite impotriva ei, insa nu poate trece la eliberarea diplomelor, pana cand MECTS nu elibereaza tipizatele cu timbru sec.

Practic este un cerc vicios din care pagubit iese doar studentul care si-a platit studiile si care, mai mult sau mai putin, s-a pregatit pentru sustinerea examenului de licenta.


Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Ultimul dosar castigat de Cabinet de avocat Coltuc recunoastere/eliberare diplome Spiru Haret

Ultimul dosar castigat de Cabinet de avocat Coltuc  recunoastere/eliberare diplome Spiru Haret

 

 

Nr. unic (nr. format vechi) :    1244/98/2013

11.06.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 4 Fond
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Admite cererea de chemare în garanţie.
Document: Hotarâre  1955/2013  11.06.2013

Absolventii Spiru 2009 fara Diplome,

Absolventii Spiru Haret 2009 – Diplome Spiru

Absolventii Spiru Haret 2009 – Diplome Spiru

Scandalul diplomelor de la Spiru Haret a izbucnit în 2009, când Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei de la acea vreme, a anunţat că formele de învăţământ ID şi FR ale Universităţii Spiru Haret nu sunt autorizate şi funcţionează în ilegalitate.

Culmea e că ministerul nu se obosise prea tare până atunci să le semnaleze acest lucru zecilor de mii de studenţi care urmau cursurile respectivelor forme de învăţământ. De fapt, nici nu ar fi avut cum din moment ce, din câte se pare, nu avea habar dacă formele respective de învăţământ sunt autorizate sau nu.

Conform unei declaraţii de anul trecut, Ecaterina Andronescu a cerut verificarea Universităţii Spiru Haret abia când a văzut cifra uriaşă de absolvenţi din anul 2009: “În momentul în care s-au cerut formularele de diplome pentru absolvenţii anului 2009, universitatea aceasta a cerut 50.000 de diplome. Când am văzut, am spus că au greşit cu un ordin de mărime şi am cerut să verifice dacă cifra este corectă. Era, iar cu un an înainte se întâmplase acelaşi lucru. Şi atunci am încercat să vedem dacă toate aceste programe care aveau absolvenţi, funcţionează legal sau nu. O comisie pe care am trimis-o acolo a constantat că erau foarte multe programe de învăţământ la distanţă care nu erau autorizate”.

De notat că Ecaterina Andronescu, tot în calitate de ministru al Educaţiei, a fost cea care a acreditat Universitatea Spiru Haret atunci când aceasta a fost înfiinţată, în anul 2002, de către Aurelian Bondrea, un fost activist comunist.