Browsing Category

AVOCAT DREPT CIVIL

AVOCAT DREPT CIVIL,

Cum dobandesc proprietatea prin uzucapiune.Noul Cod Civil

Our Reader Score
[Total: 3 Average: 1.7]

Este binecunoscută pentru cei mai în vârstă perioada în care statul român, prin legislaţia adoptată într-o anumită perioadă a “erei” comuniste, a dispus scoaterea tuturor terenurilor din circuitul civil. Cu alte cuvinte, stoparea tranzacţiilor referitoare la terenuri între persoanele fizice.

În pofida doleanţei statului din acea vreme, tranzacţiile cu terenuri au continuat să se perfecteze, într-adevăr nu în formă autentincă, la notariatul de stat, ci prin încheierea aşa numitelor “chitanţe de mână” între “vânzător” şi “cumpărător”, acesta din urmă plătind o anumită sumă de bani pentru terenul respectiv şi intrând în posesia lui de la momentul încheierii chitanţei respective cu intenţia de a dobândi dreptul de proprietate asupra sa.
Deşi cumpărătorul s-a comportat faţă de terenul “cumpărat” ca un adevărat proprietar, din punct de vedere legal acestuia i-a lipsit înscrisul care să demonstreze că şi în acte este un adevărat proprietar.
Tocmai situaţiile mai sus descrise reprezintă “temeiul”, “motivarea în fapt” a  acţiunilor declanşate de “cumpărătorii” din chitanţele de mână pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor-terenuri prin uzucapiune.
Pe cale de consecinţă, uzucapuiunea (prescripţia achizitivă) se întemeiază pe faptul posesiei îndelungate a unui imobil-teren. Reţinem însă că, pentru a produce consecinţe juridice, legiuitorul a arătat că nu este suficientă o simplă posesie, ci este necesar ca posesia exercitată să fie una utilă.
Aşadar, uzucapiunea (prescripţia achizitivă) este modul de dobândire a proprietăţii (sau a altor drepturi reale), prin posedarea neîntreruptă (a imobilului) în termenul şi condiţiile prevăzute de lege.
Uzucapiunea poate fi invocată atât pe cale de acţiune în justiţie (prin cerere de chemare în judecată), dar şi pe cale de excepţie.
Pentru a putea opera uzucapiunea mai este necesar ca bunurile imobile (terenuri) să se afle în circuitul civil, ceea ce înseamnă că bunurile nu trebuie să fi fost declarate inalienabile. Având în vedere acest aspect, reţinem că bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile şi, deci, nu pot fi uzucapate, spre deosebire de bunurile din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrative-teritoriale (al consiliilor locale) care nu sunt inalienabile şi, pe cale de consecinţă, pot fi uzucapate, adică poate fi obţinut dreptul de proprietate asupra acestora prin uzucapiune.
Evident, poate fi obţinut dreptul de proprietate asupra imobilelor-terenuri prin uzucapiune şi prin acţiune formulată împotriva unei persoane fizice, mai precis împotriva fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia.

Care este principalul efect al uzucapiunii?

Prin împlinirea uzucapiunii se naşte dreptul de proprietate al “cumpărătorului” / al uzucapantului şi, concomitent, se stinge dreptul de proprietate al “vânzătorului” / al fostului proprietar.

Care este legea aplicabilă într-un proces având ca obiect uzucapiunea?

Potrivit art. 6 alin. 4 din noul Cod Civil, uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi (a noului Cod Civil) sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit, aşadar sunt supuse dispoziţiilor vechiul Cod Civil.
Dacă vechiul Cod Civil este legea aplicabilă când ne referim la condiţiile de drept material ale uzucapiunii, dispoziţiile art. 1049-1052 din noul Cod de Procedură Civilă referitoare la “Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii” sunt dispoziţiile legale aplicabile când ne referim la procedura obligatoriu de urmat în procese având ca obiect uzucapiunea.

Care sunt condiţiile de drept material impuse de vechiul Cod civil pentru dobândirea proprietăţii prin uzucapiune?

Potrivit vechiului Cod Civil (art. 1846-1847), condiţiile pentru a putea opera dobândirea proprietăţii prin uzucapiune sunt ca posesia să fie utilă, adică posesia să fie: continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.
Posesia este continuă  când posesorul  o exercită în mod regulat, fără intermintenţe anormale.
Posesia trebuie să fie neîntreruptă întrucât întreruperea posesiei echivalează cu însăşi încetarea acesteia.
Posesia este netulburată atunci când nu este fondată sau conservată prin acte de violenţă în contra sau din partea adversarului.
Posesia este publică atunci când aceasta nu este exercitată în ascuns de adversarul său, încât acesta să nu fie în stare de a putea să o cunoască.
Posesia trebuie exercitată sub nume de proprietar.

De câte feluri este uzucapiunea potrivit vechiului Cod civil?

Din punct de vedere al timpului cât trebuie să dureze posesia pentru a putea opera uzucapiunea, vechiul Cod Civil arată că uzucapiunea poate fi de 30 de ani sau de 10-20 de ani.
Uzucapiunea de 30 de ani se aplică în cazurile în care posesorul nu are un act translativ de proprietate (titlu) asupra bunului imobil pe care îl posedă. În acest caz nu are importanţă nici dacă posesorul este sau nu de bună credinţă.
Pentru a putea fi invocată această uzucapiune trebuie îndeplinite două condiţii:
a) să existe o posesie de 30 de ani;
b) posesia să fie utilă.
Uzucapiunea de 10-20 de ani se aplică atunci când posesorul posedă bunul în temeiul unui just titlu şi este de bună-credinţă.
Poate fi invocată uzucapiunea de la 10 până la 20 de ani în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
a) să existe o posesie utilă a bunului;
b) posesia să fie întemeiată pe un just titlu;
c) posesia să dureze de la 10 la 20 de ani;
d) posesia să fie de bună credinţă.
Se aplică termenul de 10 ani în situaţia în care adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a aceluiaşi tribunal judeţean unde se află imobilul.
Se aplică termenul de 20 de ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a altui tribunal judeţean unde se află imobilul.
Referitor la noţiunea de just titlu, acesta este un act translativ de proprietate care provine de la o altă persoană decât adevăratul proprietar.

Buna credinţă reprezintă convingerea greşită a posesorului că a dobândit bunul imobil de la adevăratul proprietar, bună credinţă ce trebuie să existe la momentul dobândirii bunului, nefiind necesar ca aceasta să existe pe tot parcursul exercitării posesiei.

AVOCAT DREPT CIVIL,

Solutii impotriva Ordonantei de Urgentei nr. 10/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 184/14.03.2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ce spune oug 10/2014:

Art. 1. –
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pe o perioada de 6 luni, emiterea hotararilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, si la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Pe perioada stabilita la alin. (1) se suspenda emiterea de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a deciziilor de validare sau invalidare a hotararilor comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998.
Art. 2. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda, pe o perioada de 6 luni, plata voluntara a despagubirilor stabilite prin hotararile comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin ordinele emise de catre seful Cancelariei Primului-Ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, si, respectiv, prin deciziile de plata emise de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.
Ce putem face?
Haideti sa citim foarte bine legea
In urma analizei textului sunt vizibile 2 probleme:
1. Se suspenda pe o perioada de 6 luni emiterea hotararilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 si Se suspenda pe o perioada de 6 luni emiterea hotararilor prevazute la la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 290/2003

Deci textul se refera NUMAI LA HOTARARI ADMINISTRATIVE,NU JUDECATORESTI
2. Se suspenda, pe o perioada de 6 luni, plata voluntara a despagubirilor stabilite prin hotararile comisiilor judetene

Deci doar plata voluntara se suspenda nu si posibilitatea de executare
Ce aduce nou aceasta lege?
Nimic
Nici inainte ANRP nu platea de bunavoie ,ci doar in urma unei executari silite.

Putem deci obtine si sumele de bani de la ANRP in urma aparitiei OUG 10/2014

AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU
AVOCAT DREPT CIVIL,

Noua lege privind vânzarea terenurilor incurca mai mult

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

„Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de codul civil şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale. Terenurile agricole situate în extravilan pe o


adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Mării Negre, către interior, precum şi cele situate în extravilan la o distanţă de până la 2.400 m faţă de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, prin structurile interne specializate menţionate la art. 6 alin.(1) din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările ulterioare“, mai precizează proiectul de lege.
AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT FONDURI EUROPENE,

Pana la 100% fonduri nerambursabile pentru afacerea ta agricola / ferma ta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Pana la 100% fonduri nerambursabile
pentru afacerea ta agricola / ferma ta

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/HcT1jAB2Rru

fonduri nerambursabile pentru ferma ta agricolaCu alte cuvinte daca investitia totala in afacerea pe care o vei dezvolta se ridica sa zicem la 50.000 de euro, Uniunea Europeana iti va oferi pana la 100% din acesti bani, adica 50.000 de euro. Poti dezvolta de exemplu o ferma, cu o investitie de 25.000 euro sau un abator cu o investitie de 100.000 euro, totul depinde de tine, afacerea insasi va fi in totalitate controlata de tine.

Banii pe care ii investesti intr-o afacere care constati ca nu functioneaza, sunt niste bani pierduti si automat te vor face sa te simti ingrijorat pentru viitorul tau si al familiei tale, sa nu mai pomenim de stresul, grijile si noptile nedormite.

De aceea pe langa beneficiul financiar pe care ti-l ofera Uniunea Europeana, aceasta te va indruma si spre construirea unei afaceri cu o garantie a succesului apropiata de 100%. Uniunea Europeana are propriile ei plase de siguranta pentru a evita investirea baniilor in afaceri care nu functioneaza sau care vor functiona pe o perioada scurta de timp.

Aceasta garantie este sustinuta de experienta Uniunii Europene care investeste in afaceri de succes concepute si dezvoltate de oameni ca tine si ca mine inca din anul 1958. In perioada 2014-2020, Romania trebuie sa acceseze fondurile europene ce sunt alocate, fonduri in valoare de 8,015 de miliarde de euro.

Acum intelegi de ce si tu poti accesa un astfel de fond nerambursabil? Raspunsul este simplu, am primit o suma destul de consistenta de bani pe care trebuie sa o investim, si mai avem foarte putin timp pentru a beneficia de acesti bani.


AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT FONDURI EUROPENE,

Programe de finantare in 2013 pentru tinerii intreprinzatori si firmele din Romania

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Programe de finantare in 2013 pentru tinerii intreprinzatori si firmele din Romania

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/DfeiFmdtsNd

Programe de finantare in 2013 pentru tinerii intreprinzatori si firmele din Romania

 

Ca in fiecare an, tinerii intreprinzatori si firmele din Romania pot lua bani nerambursabili prin programele cu finantare de la bugetul de stat. Deocamdata AIPPIMM se afla in proces de reorganizare si programele pentru tineri antreprenori si IMM-uri vor fi trecute in sarcina Ministerului. Astfel pot interveni schimbari in cadrul implementarii programelor.

Cel mai devreme, la sfarsitul lunii februarie, va aparea lista cu programele previzionate pe anul 2013.

Astfel avem urmatoarele programe pentru tinerii intreprinzatori si firmele din Romania:

I. Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri – anuntat in 2011, lansat in februarie 2012 (deocamdata nu este anuntat pentru 2013).

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, intreprinzatori debutanti, cu varsta de pana la 35 de ani.

Alocatie financiara nerambursabila reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro.

Bugetul pe 2012 a fost de 21 mil lei, marit la 31 mil lei.

II. Programul national multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului – lansat in martie 2012

Solicitanti eligibili: intreprinderi mici si mijlocii din domeniul comertului si serviciilor care au cel putin 1 an calendaristic  de la infiintare la data completarii on line a formularului de preselectie.

Activitati eligibile: participari la targuri si expozitii organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti operatori economici;  participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti operatori economici;  instruire in domeniile de arta populara si mestesug; elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a produselor de arta populara, artizanat si a mestesugurilor; realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului; vanzarea on-line a produselor cu specific mestesugaresc si artizanal; achizitionarea de echipamente.

Valoarea AFN acordata este egala cu echivalentul a maximum 90%, din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca suma de 20.000 lei.

Bugetul programului pe 2012 – 1 mil lei.

III. Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START  – lansat in martie 2012, etapa 1  si  mai 2012, etapa 2

Programul se deruleaza in doua stadii, respectiv:

Etapa 1 – Organizarea de workshopuri de pregatire antreprenoriala  UNCTAD /  EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltarii IMM, – 800.000 lei repartizati in mod egal celor 8 Oficii aflate in subordinea Agentiei.

Etapa 2 – Finantarea implementarii celor mai bune planuri de afaceri prin Alocatie Financiara Nerambursabila in limita bugetului alocat – 9.200.000 lei – buget marit la 19.2 mil lei.

La etapa II pot participa doar beneficiarii care au absolvit cursurile Empretec organizate in etapa I.

Pentru finantarea implementarii celor mai bune planuri de afaceri prin Alocatie Financiara Nerambursabila in limita bugetului alocat pot beneficia de prevederile Programului societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a formularului de preselectie

Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.

IV. Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – lansat in luna iunie 2012

Solicitanti eligibili – intreprinderi mici si mijlocii din domeniul comertului si serviciilor care au cel putin 1 an calendaristic  de la infiintare la data completarii on line a formularului de preselectie.

Activitati eligibile: achizitii de active corporale si necorporale specifice domeniului de activitate, inclusiv implementare ISO.

Buget pe 2012 – 7 mil lei, marit apoi la 17 mil lei.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microintreprinderi, 70% pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mijlocii din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.