Browsing Category

Codul aerian 2014

Codul aerian 2014,

Art. 112 Codul aerian 2014 Sancţiuni

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 112 Codul aerian 2014 Sancţiuni

Sancţiuni

Art. 112

Cercetarea faptelor prevăzute la art. 98-111, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt de competenţa procurorului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială au fost săvârşite acestea.

Codul aerian civil OG 29/1997 actualizat prin:

Lege nr. 399/2005 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian din 27 decembrie 2005, Monitorul Oficial 22/2006;

Codul aerian 2014,

Art. 111 Codul aerian 2014 Sancţiuni

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 111 Codul aerian 2014 Sancţiuni

Sancţiuni

Art. 111

(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.

(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în prezentul capitol.

Codul aerian civil OG 29/1997 actualizat prin:

Lege nr. 399/2005 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian din 27 decembrie 2005, Monitorul Oficial 22/2006;

Codul aerian 2014,

Art. 109 Codul aerian 2014 Sancţiuni

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 109 Codul aerian 2014  Sancţiuni

CAPITOLUL XIV
Sancţiuni

Art. 109

Preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără drept a controlului asupra aeronavei se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Codul aerian 2014,

Art. 108 Codul aerian 2014 Sancţiuni

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 108 Codul aerian 2014 Sancţiuni

Sancţiuni

Art. 108

(1) Distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a instalaţiilor unui aeroport civil ori a unei aeronave care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport, precum şi întreruperea serviciilor de aeroport, dacă fapta compromite sau este de natură a compromite siguranţa şi securitatea în acest aeroport, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Distrugerea sau deteriorarea instalaţiilor ori a serviciilor de navigaţie aeriană sau perturbarea funcţionării acestora, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi distrugerea unei aeronave în serviciu sau cauzarea de deteriorări care o fac indisponibilă de zbor ori care sunt de natură să îi pună în pericol siguranţa în zbor.

(4) Plasarea sau înlesnirea plasării pe o aeronavă civilă, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanţe capabile să distrugă acea aeronavă sau să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor ori care sunt de natură să pericliteze siguranţa acesteia în zbor se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Codul aerian civil OG 29/1997 actualizat prin:

Lege nr. 399/2005 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian din 27 decembrie 2005, Monitorul Oficial 22/2006;