Browsing Category

Codul audiovizualului 2014

Codul audiovizualului 2014,

Art. 143 Codul audiovizualului 2014 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 143 Codul audiovizualului 2014 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Publicitate şi teleshopping

SECŢIUNEA a 10-a
Campanii noncomerciale

Art. 143

(1) Emisiunile teledon trebuie să precizeze la începutul şi sfârşitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea căreia/cărora se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate, precum şi datele de contact ale acesteia/acestora.

(2) În cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.

Codul audiovizualului 2014,

Art. 142 Codul audiovizualului 2014 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 142 Codul audiovizualului 2014 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Publicitate şi teleshopping

SECŢIUNEA a 10-a
Campanii noncomerciale

Art. 142

Mesajele noncomerciale nu se includ în calculul duratei legale alocate publicităţii şi trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:

a) difuzarea mesajelor să fie gratuită, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă;

b) mesajele să fie grupate şi separate de alte mesaje publicitare şi identificate între coperte cu menţiunea Mesaj/mesaje de interes public;

c) mesajele să nu conţină nicio referire de natură comercială; siglele sponsorilor pot fi prezentate numai în apeluri caritabile la sfârşitul spotului şi nu trebuie să depăşească durata cumulată de 3 secunde.

Codul audiovizualului 2014,

Art. 141 Codul audiovizualului 2014 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 141 Codul audiovizualului 2014 Campanii noncomerciale Publicitate şi teleshopping

Publicitate şi teleshopping

SECŢIUNEA a 10-a
Campanii noncomerciale

Art. 141

Sunt considerate mesaje noncomerciale:

a) anunţul de interes public asumat de către o instituţie sau autoritate publică, în cadrul unei acţiuni de alertă, avertizare şi informare a publicului derulate în condiţiile legii şi care nu promovează propria imagine a instituţiei;

b) campania socială derulată de către o asociaţie sau fundaţie legal constituită, în cadrul unei acţiuni cu caracter exclusiv social, necomercial, adresată societăţii sau comunităţii;

c) apelul în scop caritabil derulat în cadrul unei activităţi filantropice cu caracter umanitar, în scopul sprijinirii unor persoane aflate în dificultate; apelul trebuie să precizeze persoana sub responsabilitatea căreia se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate.

Codul audiovizualului 2014,

Art. 140 Codul audiovizualului 2014 Publicitatea politică Publicitate şi teleshopping

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 140 Codul audiovizualului 2014 Publicitatea politică Publicitate şi teleshopping

Publicitate şi teleshopping

SECŢIUNEA a 9-a
Publicitatea politică

Art. 140

(1) În perioada campaniei electorale, furnizorii de servicii media audiovizuale pot insera publicitate politică numai în calupuri separate şi marcate corespunzător.

(2) publicitatea politică trebuie să fie asumată în mod explicit, prin prezentare ori conţinut, de către candidaţi sau competitorii electorali.

Codul audiovizualului 2014,

Art. 139 Codul audiovizualului 2014 Publicitatea politică Publicitate şi teleshopping

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 139 Codul audiovizualului 2014 Publicitatea politică Publicitate şi teleshopping

Publicitate şi teleshopping

SECŢIUNEA a 9-a
Publicitatea politică

Art. 139

Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.