Browsing Category

Codul vamal 2014

Codul vamal 2014,

Art. 285 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 285 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor

SECŢIUNEA a 2-a
Contravenţii
Art. 285

Autoritatea Naţională a Vămilor este desemnată ca autoritate competentă să aplice pentru România, la data aderării la Uniunea Europeană, prevederile Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană – JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 – şi ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană – JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2.

Codul vamal 2014,

Art. 284 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 284 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor

SECŢIUNEA a 2-a
Contravenţii
Art. 284

Operaţiunile vamale iniţiate sub regimul prevăzut de reglementările vamale anterioare intrării în vigoare a prezentului cod se finalizează potrivit acelor reglementări.

 

Codul vamal 2014,

Art. 283 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 283 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor

SECŢIUNEA a 2-a
Contravenţii
Art. 283

Termenele prevăzute în prezentul cod şi în alte reglementări vamale se calculează potrivit normelor prevăzute în Codul de procedură civilă.

Codul vamal 2014,

Art. 282 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 282 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor

SECŢIUNEA a 2-a
Contravenţii
Art. 282

Dispoziţiile specifice aplicabile călătorilor şi altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.

Codul vamal 2014,

Art. 281 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 281 Codul vamal 2014 Contravenţii Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor

SECŢIUNEA a 2-a
Contravenţii
Art. 281

Dispoziţiile art. 279 şi 280 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi (3) şi art. 29.