Browsing Category

Dosare ANRP

Dosare ANRP,

Plata pretului de piata intemeiata pe prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit actului de sesizare, reprezentat de Hotararea nr. 18 din 15 septembrie 2014 a Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in aceasta problema de drept exista doua opinii, dupa cum urmeaza:

 

 

1. Intr-o prima opinie, dandu-se eficienta principiului disponibilitatii, in aplicarea art. 129 alin. (6) din Codul de procedura civila anterior, s-a apreciat ca, in situatia in care reclamantul nu se incadreaza in ipoteza prevazuta de art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicata care stabileste dreptul la restituirea pretului de piata, ci are dreptul la restituirea pretului actualizat, in conditiile art. 50 alin. (2) din aceeasi lege, insa prin actiunea introductiva de instanta nu a formulat si un astfel de capat de cerere, temeiul juridic indicat in cerere fiind, exclusiv, art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicata, se impune respingerea actiunii.

In cadrul acestei opinii, in urma analizarii evolutiei reglementarii in materie, se arata ca, prin dispozitiile art.501 din Legea nr. 10/2001, republicata (introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 1/2009) s-a prevazut un alt continut al obligatiei de raspundere pentru evictiune, in conditiile legii speciale, care presupune verificarea altor conditii pentru a se aprecia asupra temeiniciei pretentiilor. In acest context, dreptul proprietarilor ale caror contracte de vanzare – cumparare incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, de a obtine pretul de piata al imobilelor (introdus in cuprinsul Legii nr. 10/2001 prin art. I pct. 18 din Legea nr. 1/2009) constituie un drept nou, iar termenul de prescriptie, pentru formularea actiunii in justitie, in vederea recunoasterii dreptului, curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2009. In schimb, in cazul actiunilor prin care se solicita pretul actualizat, in conditiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, prescriptia a inceput sa curga de la momentul evictiunii, cel mai devreme in anul 2002.

Obiectul actiunilor prin care se solicita, fie pretul actualizat, fie pretul de piata este diferit, neexistand intre acestea raportul de la parte, la intreg, in sensul ca pretul actualizat, prevazut de art.50 alin (2) din Legea nr. 10/2001 republicata ar fi inclus in pretul de piata, prevazut de art. 501 din acelasi act normativ, intrucat fiecare se determina pe baza unor criterii diferite.

De asemenea, si cauza juridica este diferita, intrucat, in primul caz, izvorul pretentiilor se afla in deposedarea de bunul detinut in temeiul unui contract incheiat cu eludarea legii, deci temeiul detinerii bunului nu era unul legitim, in timp ce, in cea de-a doua situatie, deposedarea se produce, desi partea detinea un titlu valabil. Deci, cauza juridica a actiunii nu se afla pur si simplu in deposedare, fara sa intereseze conditiile in care aceasta s-a produs.

In consecinta, instanta, fiind tinuta de limitele judecatii, fixate de reclamant prin cererea de chemare in judecata prin care s-a pretins restituirea pretului de piata, nu poate, decat nesocotind principiul disponibilitatii si obiectul investirii sale, sa acorde pretul actualizat, atunci cand constata ca nu sunt indeplinite cerintele pentru obligarea la valoarea de piata a imobilului, sub motiv ca ar acorda mai putin decat s-a cerut sau ca ar fi vorba despre o admitere in parte a actiunii. S-a avut in vedere si faptul ca solutia contrara ar fi de natura sa surprinda pe cealalta parte din proces care si-a facut aparari raportat la obiectul cererii, acesta fiind, astfel, in imposibilitate de a se apara cu privire la celelalte pretentii, vizand pretul actualizat pe care instanta le-ar gasi intemeiate, direct in considerente, fara a face obiectul unor dezbateri judiciare si in raport de care ar fi putut sa invoce prescriptia extinctiva.

In felul acesta, se poate ajunge la eludarea normelor referitoare la prescriptia extinctiva, pentru ca, daca in raport cu pretentia vizand pretul de piata, este posibil ca prescriptia sa nu fi fost implinita, nu tot astfel se poate spune despre pretul actualizat, a carui reglementare existenta, inca din anul 2002, a marcat inceputul termenului de prescriptie, cu mult mai inainte de a exista posibilitatea solicitarii pretului de piata.

2. Intr-o a doua opinie, in aplicarea art. 84 din vechiul Cod de procedura civila si a principului rolului activ al judecatorului, s-a apreciat ca, in ipoteza in care reclamantul nu este indreptatit la restituirea pretului de piata, ci doar la restituirea pretului actualizat, se impune admiterea in parte a pretentiilor, facandu-se din oficiu, de catre instanta de judecata, aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata.

Actiunea nu poate fi respinsa, intrucat s-ar ingreuna situatia partii care nu ar mai putea solicita ulterior pretul actualizat, actiunea fiind supusa unui termen de prescriptie.

Se considera ca aceasta solutie nu releva o incalcare a principiului disponibilitatii. potrivit caruia reclamantul este cel care fixeaza limitele obiective ale judecarii cauzei, intrucat obiectul cererii, in sensul de pretentie concreta dedusa judecatii este reprezentat de acordarea de despagubiri pentru pierderea dreptului de proprietate asupra bunului imobil dobandit in baza Legii nr. 112/1995, nu de insasi restituirea pretului de piata al imobilului.

Indicarea, prin cererea de chemare in judecata, a pretului de piata al imobilului, reflecta optiunea reclamantului pentru o anumita modalitate de dezdaunare pentru pierderea dreptului de proprietate, interesand sub aspectul intinderii despagubirii cuvenite reclamantului care este reglementata diferit prin art. 50 alin. (2) si art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicata. Asadar, diferenta dintre cele doua ipoteze rezida in cuantumul pretentiilor si nu priveste pretentia in sine.

In aceste conditii, acordarea pretului actualizat, cu toate ca reclamantul a solicitat pretul de piata, nu echivaleaza cu depasirea obiectului cererii deduse judecatii (extra petita sau ultra petita), ci cu acordarea a mai putin decat s-a cerut, respectiv despagubiri intr-un cuantum mai redus decat cel indicat, ca valoare a obiectului litigiului, ceea ce justifica admiterea in parte a pretentiilor.

Chiar daca s-ar considera ca obiectul cererii este reprezentat de restituirea pretului piata al imobilului, tot nu ar fi necesara o precizare expresa, in sensul solicitarii, in subsidiar, a pretului din contract, actualizat, intrucat acesta reprezinta o parte din pretul de piata, nefiind necesara formularea unui capat de cerere distinct.

S-a aratat si ca, prin aceasta solutie nu se aduce atingere principiului disponibilitatii, intrucat instanta nu este tinuta de temeiul juridic din cererea de chemare in judecata, potrivit art. 84 din fostul Cod de procedura civila, iar in virtutea rolului activ consacrat de art. 129 alin. (4) din acelasi cod, instanta trebuie sa aplice acel text de lege care corespunde situatiei de fapt deduse judecatii. Asadar, chiar daca reclamantul a indicat un alt text de lege, ca temei al pretentiilor sale, prin aceasta nu este inlaturata aplicarea normelor legale incidente in cauza in raport de situatia de fapt si pretentia dedusa judecatii, atata timp cat cazurile si conditiile dezdaunarii sunt prevazute de legiuitor, iar reclamantul nu poate primi mai mult decat este indreptatit potrivit legii.

In final, se arata ca aceasta solutie asigura un remediu efectiv pentru valorificarea unui „bun” in sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale, intrucat, in oricare dintre ipotezele prevazute de art. 50 alin. (2) si art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicata, cumparatorul dintr-un contract desfiintat prin hotarare judecatoreasca irevocabila este indreptatit la despagubiri, solutia diferita, preconizata de legiuitor, vizand doar intinderea despagubirilor. De vreme ce titularului dreptului de creanta ii este garantata, in mod neechivoc, obtinerea a cel putin pretului actualizat, pe care il acopera cererea in pretentii, dedusa judecatii, acest drept, pana la consacrarea sa pe cale judecatoreasca impotriva statului, constituie o „speranta legitima”, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului in care s-a statuat ca, o creanta suficient, de certa pentru ca reclamantul sa poata avea speranta legitima ca va obtine in viitor un avantaj patrimonial, poate sa fie considerata un „bun” in sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie.

Interesul patrimonial care apartine categoriei juridice a dreptului de creanta poate fi privit ca o valoare patrimoniala susceptibila de protectia normei europene numai in masura in care are o baza suficienta in dreptul intern, respectiv atunci cand existenta sa este confirmata printr-o jurisprudenta clara si concordanta a instantelor nationale. Or, jurisprudenta instantelor romane este constanta sub aspectul acordarii dreptului la despagubiri in situatia in care se constata incident art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/20010, ceea ce intareste asertiunea ca reclamantul dintr-o asemenea actiune se poate prevala de o speranta legitima.

In plus, respingerea actiunii i-ar plasa pe reclamanti in afara termenului de prescriptie, ceea ce i-ar impiedica sa formuleze o actiune separata, pentru pretul actualizat, echivaland cu lipsa unui remediu efectiv pentru recuperarea creantei impotriva statului.

III. In alte cazuri, desi solutiile s-au circumscris uneia sau alteia dintre orientarile precedente, ele au fost nuantate in raport de manifestarea de vointa a reclamantilor care au aratat ca nu doresc pretul actualizat sau atunci cand, din probele administrate rezulta ca pretul actualizat a fost deja platit.

Apreciez ca cea de-a doua opinie este in litera si spiritul legii, pentru urmatoarele considerente:

Prin art. 50 alin. (2) din Legea nr 10/2001 republicata, s-a stabilit dreptul chiriasilor cumparatori ale caror contracte de vanzare – cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti, la restituirea pretului actualizat, iar prin art. 50 alin. (21) si art. 501 alin. (1) din acelasi act normativ, text introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 1/2009, s-a stabilit ca, proprietarii ale caror contracte de vanzare – cumparare incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piata al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale evaluare.

Elementul comun al acestor dispozitii legale care configureaza diferit intinderea obligatiei de reparare a prejudiciului cauzat prin evictiune cumparatorilor in temeiul Legii nr. 112/1995, consta in consacrarea unui drept de despagubire, deci a unui drept de creanta, in favoarea destinatarilor normelor, ale caror titluri au fost desfiintate lato sensu, fie ca urmare constatarii nulitatii absolute a contractului, fie prin admiterea actiunilor in revendicare, formulate de fostii proprietari sau mostenitorii acestora.

Dreptul de creanta nascut ex lege are, ca debitor, Ministerul Finantelor Publice, in sarcina caruia exista, potrivit dispozitiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicata, obligatia corelativa, de restituire, fie a pretului actualizat, fie a pretului de piata, intinderea concreta a despagubirii (valoarea creantei) urmand sa fie stabilita prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Intr-o jurisprudenta clara si concordanta a celei mai inalte jurisdictii nationale s-a explicat sfera de aplicare a celor doua ipoteze normative, stabilindu-se (inclusiv in cauze care stau la baza prezentei sesizari de recurs in interesul legii), in urma unui demers de interpretare sistematica a dispozitiilor art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (21) si art. 501 si art. 20 alin. (21) din Legea nr. 10/2001, ca termenul de „desfiintare” a contractelor de vanzare – cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995, se refera atat la situatia in care acestea au fost anulate, cat si la ipoteza in care si-au incetat efectele ca urmare a admiterii actiunilor in revendicare prin comparare de titluri, formulate de fostii proprietari sau mostenitorii acestora, titlul acestora fiind preferat celui al cumparatorului.

Cele doua situatii de „desfiintare” a titlului cumparatorului conduc la pierderea dreptului de proprietate asupra bunului imobil. Prin vointa legiuitorului, circumscrisa marjei de apreciere de care acesta beneficiaza in determinarea imperativelor interesului public si adoptarea unor politici economice si sociale, vechiul drept de proprietate este inlocuit cu un drept de creanta, avand, ca subiect activ al obligatiei, pe chiriasul cumparator evins in modalitatile indicate, iar ca subiect pasiv, Ministerul Finantelor Publice, in temeiul art.50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicata.

Obiectul obligatiei consta in plata unei sume de bani, concretizandu-se astfel intinderea unei raspunderi speciale pentru evictiune.

Unicul citeriu folosit de legiuitor, pentru determinarea intinderii despagubirilor este reprezentat de respectarea sau nerespectarea, la incheierea contractului, a prevederilor Legii nr. 112/1995, sub orice aspect.

In jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a explicat diferenta de tratament juridic adoptata de legiuitor in ceea ce priveste intinderea despagubirii, aratandu-se ca restituirea pretului actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare cumparare au fost incheiate cu eludarea Legii nr. 112/1995, iar nu a pretului de piata, stabilit conform standardelor internationale de evaluare, ca si in cazul contractelor de vanzare–cumparare incheiate cu respectarea acestei legi, reprezinta exclusiv un efect al constatarii nulitatii actelor civile, stipulata de legea noua, distinctia operata de legiuitor fiind o consecinta a regimului juridic diferit aplicabil contractelor de vanzare cumparare incheiate cu fraudarea legii[1].

Existenta garantiei pentru evictiune in situatiile in care cumparatorul a cunoscut riscul evictiunii, consfintita prin art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, caracterizeaza aceasta raspundere ca fiind una speciala, derogatorie de la raspunderea pentru evictiune din dreptul comun, in care, raspunderea nu poate fi atrasa decat atunci cand cumparatorul nu a cunoscut faptul ca o terta persoana are sau pretinde a avea un drept asupra bunului (art. 1340 teza a II-a Cod civil). Or, potrivit legii speciale, independent de buna sau reaua-credinta a cumparatorului la incheierea actului, obligatia de despagubire exista, fiind expres prevazuta de legiuitor.

Doar cuantumul despagubirii urmeaza a fi stabilit prin hotarare judecatoreasca, prin raportare la criteriile legale indicate si probele administrate din care ar rezulta respectarea sau nerespectarea Legii nr. 112/1995 la incheierea contractului vanzare cumparare desfiintat prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Pentru stabilirea intinderii despagubirilor, actiunea in justitie este obligatorie, intrucat, potrivit art. 50 alin. (2), alin. (21) si alin. (3), art. 501 din Legea nr. 10/2001 si art. 50.3. din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 10/2001, plata acestora se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice pe baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.

Pornind de la aceste observatii de principiu, pe baza carora au fost identificate elementele raportului juridic dedus judecatii in aceste cauze, urmeaza a se determina obiectul cererilor de chemare in judecata si cauza acestora, pentru determinarea limitelor obiective ale investirii instantelor.

In cazuistica analizata, se observa ca, independent de situatia concreta in care s-au aflat, reclamantii, chiriasi cumparatori, au solicitat obligarea Ministerului Finantelor Publice la plata pretului de piata, iar divergenta de jurisprudenta ivita in aceste cauze priveste, atat determinarea obiectului cererii de chemare in judecata, cat si a cauzei acesteia, pentru ca, prin raportare la aceste elemente, sa se determine daca, prin admiterea in parte a cererii si obligarea paratului la plata pretului actualizat, atunci cand se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru restituirea pretului de piata, sunt depasite sau nu limitele investirii, respectiv, daca se ajunge sau nu la o incalcare a principiului disponibilitatii.

Avand in vedere cele aratate in precedent asupra elementelor raportului juridic dedus judecatii in aceste cauze, consider ca obiectul acestor actiuni, in sensul de pretentie concreta a reclamantilor, este reprezentat de obligarea paratului la plata unei sume de bani, iar pretul de piata, respectiv pretul actualizat, reprezentand valoarea nominala a creantei consfintite de lege, pentru a carei realizare actiunea in justitie este obligatorie, reprezinta valoarea obiectului litigiului, evaluarea fiind facuta de reclamanti prin cererile de chemare in judecata.

Totodata, cauza acestor cereri de chemare in judecata (causa debendi) nu este data de insasi cauza evictiunii – anularea contractului de vanzare – cumparare sau desfiintarea titlului in urma unei actiuni in revendicare, ci doar de desfiintarea titlului cumparatorului ceea ce, potrivit legii, activeaza raspunderea statului, corelativa dreptului de creanta analizat in precedent[2].

Aceste elemente, odata identificate pe baza cererii de chemare in judecata, prin care se concretizeaza partial actiunea civila si dreptul la actiune, ca parte integranta a dreptului subiectiv si garantie a realizarii acestuia[3] nu mai pot fi modificate de instanta, aceasta fiind tinuta sa se pronunte in limine litis, in considerarea principiului disponibilitatii.

Temeiul de drept indicat de reclamantii din cauzele analizate, a fost reprezentat de prevderile art. 50 alin. (21) si art. 501 din Legea nr. 10/2001, republicata.

Insa, acest temei nu leaga instanta de judecata care are dreptul si obligatia ca, pornind de la imprejurarile de fapt ce constituie izvorul pretentiei reclamantului, sa faca incadrarea juridica, cu ajutorul obiectului si a motivelor prezentate de acesta. In plus, nefiind tinut de temeiul juridic invocat de reclamant, judecatorul, cu respectarea principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare, pune in discutia partilor schimbarea temeiului juridic si face calificarea juridica exacta a cererii de chemare in judecata[4].

Obiter dictum, spre deosebire de obiectul actiunii (cererii) care nu poate fi schimbat, nici depasit, temeiul juridic invocat de reclamant poate fi schimbat de instanta, aceasta fiind datoare sa determine cadrul procesual exact[5].

Pe baza acestor observatii si consideratii de principiu, apreciez ca, in cea de-a doua orientare de jurisprudenta nu se schimba obiectul si cauza cererii de chemare in judecata. Instantele care au pronuntat solutii de admitere in parte a cererilor formulate si obligare a paratului la plata pretului actualizat au solutionat aceste cauze in limitele obiectului dedus judecatii ce viza realizarea dreptului de creanta consfintit de lege, stabilind intinderea despagubirilor cuvenite reclamantilor, prin raportarea situatiei de fapt ce rezulta, cel mai adesea, din insasi cererea de chemare in judecata, la dispozitiile din Legea nr. 10/2001 republicata, incidente pentru ipoteza contractelor incheiate cu nerespectarea Legii nr. 112/1995.

In plus, pentru pronuntarea acestei solutii nu este necesara administrarea vreunei expertize, intrucat actualizarea pretului se poate realiza in faza de executare, potrivit art. 3711 alin. (3) din Codul de procedura civila anterior.

Pe de alta parte, pretul de piata include si pretul actualizat, iar raportul dintre acestea este acela ca de la intreg, la parte.

Astfel, potrivit dreptului comun, in caz de evictiune totala consumata, cumparatorul are dreptul de a cere vanzatorului, pe langa pretul platit, si daune – interese care, potrivit art. 1344 din fostul Cod civil puteau consta in diferenta dintre valoarea actuala a bunului si pretul platit de cumparator, indiferent de buna sau de reaua-credinta a vanzatorului si indiferent de cauza sporirii valorii bunului (inclusiv devalorizarea monedei nationale)[6].

Prin urmare, se observa ca pretul de piata (valoarea actuala a bunului) include pretul platit actualizat.

Asadar, nu au fost depasite limitele investirii, iar instantele nu s-au pronuntat extra petita sau ultra petita, intrucat schimbarea temeiului de drept al cererii de chemare in judecata nu determina o incalcare a principiului disponibilitatii.

Totodata, se observa si ca, in unele cauze in care s-a ridicat aceasta problema de drept, au existat situatii in care, desi instanta a pus in discutia partilor aplicarea dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, reclamantii s-au opus, aratand ca solicita exclusiv pretul de piata.

In aceste ipoteze nu se poate sustine ca instantele ar fi putut obliga paratul la plata pretul de actualizat, astfel incat singura solutie posibila consta doar in respingerea cererii, fata de manifestarea expresa de vointa a reclamantilor care au inteles sa limiteze dezbaterile la temeiul de drept invocat prin cererea de chemare in judecata[7].

De asemenea, instantele nu puteau acorda pretul actualizat nici atunci cand, din probele administrate, rezulta ca acesta a fost anterior platit reclamantilor in baza unei hotarari judecatoresti, intrucat o atare solutie ar fi echivalat cu dubla reparatie a aceluiasi prejudiciu si obligarea paratului la o dubla plata.

*

Sub aspectul compatibilitatii solutiilor identificate, cu nivelul de protectie a drepturilor fundamentale, din ansamblul celor expuse in precedent, apreciez ca solutia de admitere in parte a actiunilor formulate si obligare a paratului la plata pretului actualizat corespunde exigentelor art. 1 din Primul Protocol aditional si art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Astfel, pornind de la caracterul autonom al notiunilor utilizate de Conventie si de protocoalele sale aditionale, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a extins notiunea de „bun” si asupra situatiilor in care apar puse in discutie anumite interese economice ale unui subiect de drept, persoana fizica sau juridica care pot sa se prezinte sub forma unor sperante legitime la obtinerea unor indemnizari[8].

Bunaoara, in cauzele Pressos Compania Naviera S.A. s.a c/a Belgia[9] si Draon c/a Franta[10], Curtea a retinut ca intra in sfera de protectie a art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie si un interes patrimonial de rangul creantei, atunci cand aceasta dispune de o baza suficienta in dreptul intern, cum ar fi de exemplu, o jurisprudenta clara si concordanta a instantelor nationale.

A fortiori, atunci cand dreptul de creanta are o baza in insesi prevederile legii, respectiv in art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, existenta sa fiind certa si doar intinderea creantei depinzand de solutia pronuntata in cadrul actiunii in justitie formulata de reclamant, se cuvine a se recunoaste existenta unui „bun”, in sensul art.1 din Primul Protocol aditional la Conventie.

Astfel, in sfera de aplicare a acestui articol intra si drepturile de creanta, nu doar bunurile corporale. Prin pierderea bunului corporal, se naste in patrimoniul reclamantilor, in temeiul legii, un drept de creanta impotriva statului, de a fi indemnizati pentru pierderea suferita[11]. Acest drept este mai mult decat o simpla creanta conditionala, a carei existenta si intindere ar urma sa fie stabilita in procedurile judiciare initiate de reclamanti ci, avand o existenta incontestabila, ca efect al evingerii, combinat cu aplicarea dispozitiilor legale, doar intinderea despagubirilor urmeaza sa fie stabilita in procesul initiat.

Pe de alta parte, observand considerentele hotararilor judecatoresti prin care actiunile reclamantilor au fost respinse, se constata ca, in cuprinsul acestora se recunoaste dreptul de creanta, limitat la pretul actualizat, insa valorificarea dreptului este refuzata, pe baza constructiei juridice dezvoltate care se raporteaza la limitele investirii instantei.

Consider ca situatia rezultata din aceste cauze este similara celor in care, in procedurile de retrocedare initiate de fostii proprietari ai imobilelor preluate de stat in perioada regimului comunist, instantele au constatat, in considerentele hotararilor pronuntate, ca aceasta preluare a fost facuta fara titlu valabil, fara a dispune insa, prin dispozitiv, restituirea bunului, ceea ce a fost apreciat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului ca reprezentand un „bun” in sensul Conventiei[12].

In aceste situatii, pentru a obtine valorificarea dreptului de creanta, reclamantii trebuie sa parcurga o alta procedura judiciara al carei rezultat este incert, intrucat exista pericolul implinirii termenului de prescriptie care incepe sa curga, pentru ipoteza prevazuta de art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata, de la data producerii evictiunii, moment care coincide cu data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a desfiintat titlul cumparatorului[13] .

Or, consacrand dreptul la respectarea bunurilor, precum si dreptul statelor in a reglementa masuri privitoare la folosinta bunurilor, instanta de contencios european a consacrat si o limita a masurilor statale analizate, aceea de a nu lipsi dreptul de substanta sa, astfel incat titularii sa fie privati de drept[14].

Mutatis mutandis, se observa ca, respingerea actiunii formulate de reclamanti, combinata cu iminenta implinire a termenului de prescriptie in care dreptul de creanta asupra pretului actualizat ar putea fi realizat intr-un nou litigiu, poate conduce la transformarea dreptului consacrat de lege intr-un nudum jus, lipsit de orice continut.

Totodata, aceasta solutie pune in discutie insasi efectivitatea dreptului de acces la justitie.

Astfel, efectivitatea dreptului de acces la un tribunal presupune ca exercitiul dreptului sa nu fie afectat de existenta unor obstacole sau impedimente de drept ori de fapt ce ar fi de natura sa afecteze insasi substanta sa[15].

Referitor la existenta unor posibile obstacole de drept, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca exercitarea cailor de atac interne numai pentru a se constata inadmisibilitatea unor actiuni judiciare prin jocul dispozitiilor legale ce le reglementeaza nu este de natura sa corespunda imperativelor art. 6 par. 1 din Conventie. ?i de aceasta data, instanta de contencios european a consacrat o limita jurisprudentiala, stabilind ca justitiabilul se gaseste in fata unui obstacol disproportionat la exercitiul dreptului de acces la un tribunal, atunci cand acesta este atins in insasi substanta sa[16].

Pe de alta parte, simpla temere a instantelor care au pronuntat solutii de respingere a actiunilor, de incalcare a dreptului la aparare al paratului, constand in imposibilitatea acestuia de a mai putea invoca exceptia prescriptiei extinctive a dreptului reclamantilor cu privire la pretul actualizat nu apare ca suficienta pentru respingerea actiunii, intrucat un atare risc nu exista, in conditii procedurale.

Bunaoara, prescriptia dreptului material la actiune pentru a se obtine obligarea paratului la plata pretului actualizat a inceput sa curga, astfel cum am aratat in precedent, de la data ramanerii irevocabile a hotararilor judecatoresti prin care titlurile reclamantilor au fost desfiintate. In mod judicios, acest moment este plasat de instantele care adopta prima opinie, cel mai devreme, in anul 2002, cand s-a implinit termenul de prescriptie prevazut de art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2001 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2001.

Avand in vedere solutia deciziei in interesul legii nr. 1 din 17 februarie 2014, publicata in Monitorul oficial, partea I, nr. 283 din 17 aprilie 2014 prin care s-a stabilit ca prescriptiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neimplinite la aceeasi data, raman supuse dispozitiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat, atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar in litigii incepute dupa 1 octombrie 2011, consider ca, si in situatia in care instanta, schimband temeiul de drept al cererii de chemare in judecata, paratul sau insasi instanta, din oficiu, ar putea invoca aceasta exceptie.

In conditiile in care schimbarea temeiului de drept al cererii este pusa in discutia partilor, paratul este in masura ca, in raport de noul temei, sa-si formuleze apararile si, cunoscand datele cauzei, poate identifica momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie.

* * *

Fata de cele expuse, in temeiul art. 517 din Codul de procedura civila, solicit admiterea recursului in interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie si pronuntarea unei hotarari prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii in probemele de drept sesizate.

Procuror General,
Tiberiu Mihail Nitu

[1] Curtea Constitutionala, decizia nr. 149 din 8 februarie 2011, publicata in Monitorul oficial, partea I, nr. 266 din 15 aprilie 2011, decizia nr. 658 din 11 mai 2010, publicata in Monitorul oficial, partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, decizia nr. 292 din 23 mai 2013, publicata in Monitorul oficial, partea I, nr. 450 din 23 iulie 2013;

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

  • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Dosare ANRP,

Avocat specializat in despagubiri ANRP Legea 290 din 2003 (Basarabia, Bucovina si Herta) si Legea 9 din 1998 (Bulgaria)

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat specializat in despagubiri ANRP Legea 290 din 2003 (Basarabia, Bucovina si Herta) si Legea 9 din 1998 (Bulgaria)

 

Comisia judeteana nu solutioneaza dosarul intr-un termen rezonabil

 Solicitati lamuriri in scris de la Comisie. Daca nu se rezolva favorabil, actionati in judecata Comisia judeteana pentru ca instanta de judecata sa o oblige sa emita hotararea. Comisia are dreptul sa faca recurs.

Nu sunteti multumiti de cuantumul despagubirilor fie pentru ca nu au fost incluse toate bunurile imobile/mobile (casa, teren, recolte, utilaje, etc), fie pentru ca evaluarea acestora nu este obiectiva.

Veti depune contestatie la ANRP (ANPR). Daca nu veti primi un raspuns favorabil, va veti adresa Tribunalului de la domiciliul Dvs care va decide daca solicitarile Dvs sunt sau nu intemeiate. Hotararea Tribunalului se da cu drept de recurs care se va judeca la Curtea de Apel.

ANRP (ANPR) emite decizie prin care cere revocarea

Veti actiona in judecata ANRP (ANPR) pentru ca instanta de judecata sa anuleze decizia de revocare. Hotararea Tribunalului se da cu drept de recurs

 

Nu primiti banii de la Guvern

Se va actiona in judecata ANRP ANPR) pentru ca instanta de judecata sa o oblige sa faca platile care vi se cuvin. Hotararea Tribunalului se da cu drept de recurs

Dosare ANRP,

Veste foarte buna – banii pe legea 290/2003 si Legea 9/1998 TOTI ODATA

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Veste foarte buna – banii pe legea 290/2003 si Legea 9/1998 TOTI ODATA

 

 

OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006. Ordonanta de urgenta nr. 10/2013

 

Art. I
(1) Incepand cu data intrari in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor aflate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, se face in transe anuale egale, esalonat pe o perioada de 10 ani, incepand cu anul urmator datei emiterii titlului de plata. Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 20.000 lei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si titlurilor de plata emise si neachitate integral pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Plata transelor se face incepand cu 1 ianuarie 2014.
(3) Prin titlul de plata se intelege hotararea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 393/2006, respectiv decizia de plata emisa de vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.
(4) Sumele acordate cu titlu de despagubiri in temeiul prezentei ordonante de urgenta se actualizeaza prin aplicarea indicelui preturilor de consum aferent perioadei cuprinse intre inceputul lunii urmatoare celei in care a fost emis titlul de plata si sfarsitul lunii anterioare datei platii efective a fiecarei transe.

ILEGAL

Dosare ANRP,

Autoritatea restituirea proprietatilor – Acte juridice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Autoritatea restituirea proprietatilor – Acte juridice

Acte juridice translative de proprietate, care atestă deţinerea proprietăţii de către o persoană fizică sau juridică; acte juridice care atestă deţinerea proprietăţii de către persoana fizică ori juridică îndreptăţită sau, după caz, ascendentul acesteia, la data preluării abuzive; acte juridice care permit încadrarea preluării ca fiind abuzivă (în situaţiile în care persoana fizică ori juridică îndreptăţită sau, după caz, ascendentul acesteia a încasat o despăgubire, dosarul va conţine dovada plăţii acesteia şi cuantumul despăgubirii ce trebuie dedusă; acte juridice care atestă calitatea de moştenitor;

2. orice înscrisuri care descriu imobilele, construcţii demolate, depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, inclusiv orice expertize judiciare sau extrajudiciare depuse de persoana îndreptăţită, împreună cu evaluarea întocmită de comisia de evaluare internă, constituită la nivelul fiecărei entităţi implicate în soluţionarea notificărilor

3. orice alte înscrisuri depuse de persoana îndreptăţită şi orice declaraţii notariale date de aceasta pe propria răspundere şi declaraţii notariale date de persoana în viaţă, care atestă anumite situaţii în legătură cu imobilul notificat şi care au contribuit la fundamentarea deciziei/dispoziţiei sau, după caz, a ordinului;

4. situaţia juridică actuală a imobilului obiect al notificării;

5. orice alte înscrisuri existente la dosar.