Browsing Category

Dosare noua lege adoptie

Dosare noua lege adoptie,

GHID COMPLET DE ADOPTIE COPIL IN ROMANIA : 2016

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

 

 

 

GHID COMPLET DE ADOPTIE COPIL IN ROMANIA

 

Scris de avocat Coltuc Marius Vicentiu

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745150894

GHID COMPLET DE ADOPTIE COPIL IN ROMANIA

 

Scris de avocat Coltuc Marius Vicentiu

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745150894

 

Guvernul aprobat, miercuri (16.09.2015), un proiect de lege prin care procedura de adoptie atat in cazul adoptiilor interne, cat si al celor internationale se simplifica, iar persoanele care adopta un copil vor putea beneficia de un concediu de acomodare de trei luni, platit cu 3.300 lei lunar.

 

Legea propune o serie de dispozitii procedurale care sa permita finalizarea unei adoptii pentru toate cele trei etape – declararea adoptabilitatii, incredintarea in vederea adoptiei si incuviintarea adoptiei intr-o perioada mai scurta de timp

 

Astfel, termenul de apel in instanta judecatoreasca va fi redus de la 30 de zile la 10 zile, iar primul termen de judecata va fi in 15 zile de la inregistrarea cererii. In plus, pentru judecarea cererilor de incredintare in vederea adoptiei, nu va mai fi necesara citarea partilor, fiind evitata o durata mare de timp pentru solutionarea dosarelor.

Prin adoptarea acestui proiect sunt reglementate si situatiile in care parintii biologici, legal citati de catre instanta judecatoreasca, refuza sa se prezinte la doua termene fixate de catre instanta, neprezentarea lor fiind apreciata drept refuz abuziv de a consimti la adoptie, fapt ce va conduce la declararea copilului ca fiind adoptabil. Adoptia poate fi stabilita si in cazul in care parintii/rudele care au putut fi gasite declara ca nu doresc sa se ocupe de copil, insa ulterior refuza sa semneze declaratiile care ar permite copilului sa fie declarat adoptabil.

“Pe de o parte, rudele numai pana la gradul IV ale copilului care ar putea avea grija de acesta si care ar putea fi consultate spre a fi intrebate daca doresc sa-l ingrijeasca pe copil atunci cand parintii l-au abadonat sunt cautate pentru un termen numai de sase luni, nu un an cum se proceda pana acum.

Posibilitatile ca parintele sa refuze abuziv sa-si dea consimtamantul la adoptie, dar in acelasi timp nici sa doreasca sa-l ingrijeasca in familia lui sunt reduse si limitate, copilul este declarat adoptabil atunci cand managerul de caz a constatat ca trebuie sa fie declarat adoptabil nu numai pentru o perioada de un an asa cum era pana acum, ci pana la implinirea varstei de 14 ani, putand fi continuata aceasta adoptabilitate dupa 14 ani numai cu acordul copilului sau numai in cazul in care dupa 14 ani exista o solicitare de adoptie pentru acest copil”, a explicat, miercuri, Gabriela Coman, presedinte Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptii.

Pe de alta parte, acolo unde va fi necesar, o comisie rogatorie se poate deplasa la domiciliul parintelui pentru luarea consimtamantului acestuia, insa termenul in care acestia isi pot retrage declaratiile conform carora nu doresc sa ingrijeasca minorul a fost redus de la 60 la 30 de zile. O alta situatie reglementata de prezentul proiect este aceea in care, daca dupa o perioada de 6 luni de la instituirea masurilor de protectie speciala, parintii si rudele copilului de pana la gradul al patrulea nu sunt gasite, pot fi demarate procedurile de adoptie.

Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, astfel incat, la obtinerea acestui statut, ca urmare a deciziei unei instante de judecata, acesta va fi valabil pana la incuviintarea adoptiei sau pana ce copilul implineste varsta de 14 ani. Termenele vor fi reduse si in cazul adoptiilor internationale, un copil fiind eligibil pentru o astfel de adoptie dupa o perioada de un an de la deschiderea procedurii, si nu dupa doi ani, asa cum se intampla in prezent.

O noutate reglementata prin acest proiect de lege vizeaza acordarea unui concediu de acomodare, cu o durata de maximum 90 de zile si a unei indemnizatii lunare pe durata incredintarii in vederea adoptiei, oricaruia dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit.

Valoarea indemnizatiei va fi raportata la indicatorul social de referinta (ISR) si va fi in cuantum de 6,8 ISR. Aceasta ar insemna circa 3.330 lei pe luna. Valoarea indicatorului social de referinta este in prezent de 500 de lei. Concediul se acorda in cazul adoptiei unui copil cu varsta mai mare de doi ani, intrucat in cazul copiilor de pana la doi ani, sunt incidente dispozitiile privind concediul si indemnizatia lunara privind cresterea copilului.

De asemenea, persoanele care doresc sa adopte un copil vor avea dreptul la timp liber in limita a 40 de ore pe an pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice. Timpul liber se va acorda fara afectarea drepturilor salariale.

“Parintele care doreste sa adopte va beneficia fata de angajator de 40 de ore fara a ii fi socotite absenta de la servicu, de 40 de ore libere in care poate face orice demersuri legate de pregatirea documetatiei si de drumurile pe care le face la Directia pentru Protectia Copilului, atunci cand isi depune actele pentru a fi atestata ca familie adoptatoare”, a aratat Gabriela Coman.

O alta masura prevede prelungirea valabilitatii atestatului de familie adoptatoare de la un an la 2 ani.

In privinta realizarii potrivirii teoretice, aceasta va fi efectuata in mod obligatoriu la nivel local, de catre fiecare directie generala de asistenta sociala si protectia copilului. Responsabilul de caz va accesa lista tuturor adoptatorilor inregistrati cu atestate valabile, care au fost identificati ca fiind corespunzatori pentru nevoile copilului.

In cazul adoptiilor internationale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act normativ, la numai un an de la deschiderea procedurii, si nu dupa doi ani, asa cum se intampla in prezent.

Intrarea in vigoare a legii se va realiza intr-un termen de patru luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, moment estimat ca fiind in cursul anului 2016.

……..

Potrivit Legii 233/2012, pot adopta persoanele rude de pana la gradul al IV-lea cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne, familiile in care cel putin unul dintre soti este si cetatean roman sau cetatenii straini, daca au statutul de sot al parintelui natural al copilului a carui adoptie se solicita.

Este obligatoriu ca cererea persoanei sau familiei care solicita adoptia internationala sa fie insotita de actul din care sa rezulte ca exista garantiile ca are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor. De asemenea, copilul care va fi adoptat trebuie sa aiba fata de adoptator si rudele acestuia aceeasi situatie legala ca cea a unui copil biologic.

Persoanele care vor solicita adoptarea unui copil vor fi obligate sa locuiasca in Romania cel putin 30 de zile consecutiv, pentru a intari relatia cu acesta.

Pot fi adoptati international numai copiii pentru care nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie cu resedinta in Romania intr-un interval de doi ani.

Noua Lege a adoptiei instituie termene precise in care un copil poate deveni adoptabil. Astfel, un copil poate fi declarat adoptabil daca dupa instituirea masurii de protectie speciala a trecut un an si parintii firesti, precum si rudele pana la gradul IV ale acestuia nu pot fi gasite sau nu colaboreaza cu autoritatile in vederea realizarii demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea lui in familie.

De asemenea, un copil poate fi declarat adoptabil daca parintii si rudele lui pana la gradul IV declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea acestuia si in termen de 60 zile nu si-au retras aceasta declaratie sau daca minorul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. In acest caz, adoptia se stabileste in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere al copilului.

Modificarile aduse Legii 273/2004 mai prevad ca parintele minor care a implinit 14 ani sa-si poata exprima consimtamantul la adoptia copilului, asistat de catre ocrotitorul sau legal.

De asemenea, pentru adoptia copilului nascut in afara casatoriei a fost reglementata o conditie speciala. Astfel, filiatia copilului fata de tata trebuie confirmata prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologica ADN, pentru a elimina adoptiile ilegale care s-au practicat in ultimii ani, uneori chiar la recomandarea oamenilor din sistem.

In noua lege au fost extinse exceptiile in care poate interveni o noua adoptie a unui copil deja adoptat.

“Se reglementeaza adoptia succesiva in cazul in care copilul adoptat are un singur parinte, necasatorit, iar acesta se afla intr-o relatie stabila si convietuieste cu o persoana de sex opus, necasatorita, care nu este ruda cu acesta pana la gradul al IV-lea, si declara prin act autentic notarial, ca noul adoptator a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului, pentru o perioada neintrerupta de cel putin cinci ani”, potrivit actului normativ care intra in vigoare sambata.

Referitor la activitatile post-adoptie, s-a reglementat posibilitatea ca, in afara de directia de la domiciliul solicitantului, aceste activitati sa poata fi realizate si de catre organisme private, precum si de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie care au incheiat conventii cu Oficiul (acestea sunt prezentate mai jos, in comentarii).

De asemenea, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului sunt obligate ca, in termen de trei luni de la data intrarii in vigoare a legii, sa revizuiasca planul individualizat de protectie a copiilor aflati in cadrul sistemului de protectie speciala si sa stabileasca adoptia ca finalitate.

Noua legislatie prevede si reducerea la zece zile a termenelor in care vor fi judecate cazurile care intra sub incidenta Legii adoptiei, precum si a termenelor de redactare si comunicare a hotararilor pronuntate in aceste cauze.

Criterii pentru adoptie

In temeiul art. 293 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, secretarul de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii emite prezentul ordin:

Procedura adoptiei

Modele ale formularelor, instrumentelor si alte documente

Oficiul Roman pentru Adoptii a publicat in M. Of. 245 Ordinul Nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si a modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei.

PASII NECESARI:

Proiectul de lege privind adoptiile internationale

Cuplurile stabilite in strainatate vor putea adopta un copil, daca unul din soti are cetatenie romana, in termen de doi ani de cand copilul a fost declarat adoptabil. Aceste sunt principalele prevederi ale legii privind regimul adoptiilor internationale, adoptate de Senatul Romaniei.

Potrivit legii nou adoptate, parintii adoptivi sunt obligati sa ii informeze pe copii ca nu sunt parintii lor naturali, iar barbatii care recunosc un copil din afara casatoriei sunt obligati sa faca testele ADN.

Nu vor putea adopta copii persoanele care au fost condamnate pentru o infractiune impotriva familiei, savarsita cu intentie si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri. Interdictia se aplica si persoanelor care doresc sa adopte singure, ai caror soti sunt bolnavi psihic sau au handicap mintal.

Ce este adoptia?

Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului.

In cursul procedurii adoptiei trebuie respectate, in mod obligatoriu, urmatoarele principii:

 • principiul interesului superior al copilului;
 • principiul cresterii si educarii copilului intr-un mediu familial;
 • principiul continuitatii in educarea copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica, culturala si lingvistica;
 • principiul informarii copilului si luarii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul sau de maturitate;
 • principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei.

Cine poate adopta?

Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplina de exercitiu si care sunt cu cel putin 18 ani mai in varsta decat cel pe care doresc sa il adopte. Persoanele cu boli psihice si handicap mintal nu pot adopta.

Pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta de varsta dintre adoptat si adoptatori este mai mica de 18 ani, dar in nici o situatie, mai putin de 15 ani.

Cine poate fi adoptat?

Copilul poate fi adoptat pana la implinirea varstei majoratului civil. Persoana majora poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o in timpul minoritatii sale.

Adoptia intre frati este interzisa. Adoptia a doi soti sau fosti soti de catre acelasi adoptator sau familie adoptatoare, precum si adoptia intre soti sau fosti soti sunt interzise.

Consimtamantul la adoptie

Persoanele care trebuie sa consimta la adoptie sunt urmatoarele:

 • parintii firesti; daca unul dintre parintii firesti este decedat, necunoscut, declarat, in conditiile legii, mort sau disparut, pus sub interdictie, precum si daca se afla, din orice imprejurare, in imposibilitate de a-si manifesta vointa, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator;
 • parintele sau parintii decazuti din drepturile parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului; consimtamantul reprezentantului legal este obligatoriu in acest caz;
 • tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori pusi sub interdictie, in conditiile legii;
 • copilul care a implinit varsta de 10 ani;
 • adoptatorul sau, dupa caz, familia adoptatoare; in cazul adoptiei copilului si de catre sotul adoptatorului, consimtamantul trebuie exprimat de catre sotul care este deja parinte adoptator al copilului.

Nu este valabil consimtamantul dat in considerarea promisiunii sau efectuarii unei contraprestatii, indiferent de natura acesteia, fie ea anterioara sau ulterioara.

Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

Evaluarea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitarii lor, de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere:

 • personalitatea, starea sanatatii si situatia economica a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil;
 • motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;
 • motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei doi soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;
 • impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.

Pe baza rezultatelor evaluari, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de catre adoptator sau familia adoptatoare, daca acesta sau acestia sunt sau nu apti sa adopte. In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte.

Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoareeste valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fi prelungita anual in urma unei solicitari de reinnoire din partea adoptatorului sau familiei adoptatoare, cu conditia sa fie respectate aceleasi criterii care au stat la baza acordarii sale initiale.

In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare au dreptul sa solicite directiei, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea. Rezultatul nefavorabil al reevaluarii poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la tribunalul de la domiciliul adoptatorului.

Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri:

 • pentru adoptia persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii;
 • pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

Deschiderea procedurii adoptiei

Inainte de a sesiza instanta judecatoreasca cu privire al deschiderea procedurii adoptiei, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul copilului efectueaza demersuri pentru reintegrarea copilului in familie sau, dupa caz, pentru plasamentul copilului in familia extinsa sau substitutiva.

Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:

 • planul individualizat de protectie stabileste necesitatea adoptiei interne;
 • parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie.

Incredintarea in vederea adoptiei

Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei sau familiei care doreste sa-l adopte, astfel incat instanta sa poata aprecia, in mod rational, asupra relatiilor de familie care s-ar stabili daca adoptia ar fi incuviintata.

Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri:

 • pentru adoptia persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii;
 • pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv;
 • pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
 • pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.

In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, directia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana sau familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare. La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, directia intocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, pe care il comunica instantei competente in vederea solutionarii cererii de incuviintare a adoptiei.

Daca pe durata perioadei de incredintare in vederea adoptiei directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare constata neadaptarea copilului cu persoana sau familia adoptatoare ori existenta oricaror alte motive de natura sa impiedice finalizarea procedurii de adoptie, sesizeaza de indata instanta judecatoreasca, in vederea revocarii sau, dupa caz, prelungirii masurii incredintarii.

Incuviintarea adoptiei

Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare in situatia adoptiei persoanei majore de catre familia care a crescut-o in timpul minoritatii si cel al adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

In toate celelalte cazuri cererea de incuviintare a adoptiei putand fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre directia de la domiciliul acestora, la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat in una dintre situatiile urmatoare:

 • a fost deschisa procedura adoptiei interne si copilul a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar masura plasamentului dureaza de cel putin 90 de zile;
 • adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 90 de zile de la data instituirii tutelei.

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:

 • certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;
 • certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;
 • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;
 • certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;
 • certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;
 • cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
 • certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;
 • documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantului parintilor firesti, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului.

Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.

Instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca, pe baza probelor administrate, si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului. In termen de 5 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia, directia care a participat la judecarea cererii de incuviintare a adoptiei va instiinta in scris parintii firesti despre aceasta.

Monitorizarea post-adoptie

Directia de la domiciliul copilului va urmari si va intocmi rapoarte trimestriale cu privire la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi pe o perioada de cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei.

Conditii de autorizare

Organismele private romane care solicita autorizarea in vederea desfasurarii de servicii si activitati in domeniul adoptiei interne trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • a) sa fie persoane juridice romane, fara scop lucrativ, constituite in conditiile legii;
 • b) sa aiba inscris in statut desfasurarea de activitati in domeniul adoptiei si in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • c) scopul si obiectul de activitate, inscrise in statut, sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei romane;
 • d) sa dispuna de resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor a caror autorizare o solicita sau sa demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;
 • e) sa aiba relatii contractuale pe perioada pentru care se solicita autorizatia cu cel putin 3 specialisti, absolventi ai invatamantului universitar cu diploma de licenta – unul in specializarea asistenta sociala, unul in specializarea psihologie si unul in drept sau stiinte juridice;
 • f) persoanele din conducerea organismului privat, precum si cele prevazute la lit. e) sa nu fi fost condamnate definitiv pentru o infractiune savarsita cu intentie si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • g) sa aiba proceduri/metodologii de lucru adecvate si conforme cu principiile si prevederile legale in materia adoptiei, precum si proceduri de evaluare periodica a satisfactiei beneficiarilor;
 • h) sa aiba prevazuta in regulamentele proprii obligativitatea pastrarii conficdentialitatii de catre persoanele angajate si colaboratori a datelor si informatiilor la care au acces referitoare la copiii adoptati, adoptatori si parintii firesti;
 • i) sa asigure masurile necesare in vedeea protectiei datelor si informatiilor prevazute la lit. h).

Procedura de autorizare

In vederea obtinerii autorizatiei, organismele private vor depune o cerere insotita de urmatoarele documente:

 • a) actul constitutiv si statutul, in copie legalizata sau certificata;
 • b) incheierea judecatoreasca prin care s-a admis cererea de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau, dupa caz, in Registrul federatiilor a organismului privat;
 • c) regulamentul intern al organismului privat solicitant;
 • d) lista personalului care va realiza activitatile in domeniul adoptiei, insotita de cv-urile acestora, diplomele de studii si contractele in baza carora isi vor desfasura activitatea; diplomele de studii si contractele se depun in copie legalizata sau certificata;
 • e) documentele prevazute de lege pentru exercitarea profesiei, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
 • f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate, precum si al colaboratorilor, care au acces la date si informatii referitoare la copiii adoptati, adoptatori, parintii firesti si rudele biologice ale adoptatului, cu privire la pastrarea confidentialitatii acestor date;
 • g) document de prezentare a organismului privat care sa cuprinda si descrierea activitatilor planificate si a metodologiilor/procedurilor de lucru utilizate;
 • h) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat, precum si ale persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
 • i) declaratia reprezentantului legal al organismului privat prin care se obliga sa prezinte Oficiului raportul anual de activitate in vederea reinnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia;
 • j) angajamentul reprezentantului legal de a informa Oficiul cu privire la schimbarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite, in maximum 15 zile de la data la care a luat cunostinta de producerea acestora.

Oficiul va solutiona cererea de eliberare a autorizatiei in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. In situatia in care documentatia depusa nu este completa, solicitantul este informat de catre Oficiu, in termen de maximum 10 zile de la inregistrarea cererii, in vederea completarii documentelor.

Analizarea cererii si a documentatiei depuse se realizeaza de catre persoanele desemnate prin ordin al presedintelui Oficiului, care intocmesc un raport ce contine propunerea privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare. Autorizatia este valabila pentru o perioada de un an de la data emiterii. Ordinul privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii lui.

Legislatie

 • HG 350/2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii
 • Ordin nr. 550/2012privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica.Criterii pentru adoptii
 • ORDIN Nr. 552/2012privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si a modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei
 • HG 233/2012privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora
 • Legea nr. 49/2009privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
 • Legea 274/2004 republicata 2010privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
 • Legea nr. 273/2004 republicata in 2009 privind regimul juridic al adoptiei. Legea adoptiei
 • OUG nr. 102/2008ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

Dosare noua lege adoptie,

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a pus marţi în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 273/2004 privind procedura adopţiei

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Proiectul de act normativ, elaborat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), urmăreşte să simplifice procedura de adopţie şi să ofere soluţii legislative care să asigure o mai bună funcţionare a actualului sistem de adopţii.

Documentul propune revizuirea cadrului normativ în materia adopţiei, introducând dispoziţii menite să asigure celeritate în dobândirea statutului de copil adoptabil, dispoziţii destinate flexibilizării procedurii de evaluare a adoptatorilor şi susţinerii demersurilor de adopţie ale acestora, măsuri referitoare la realizarea potrivirii copilului cu o familie adoptatoare, dispoziţii procedurale speciale care să permită soluţionarea mai rapidă de către instanţa judecătorească a cauzelor pe care le presupune finalizarea unei adopţii, dar şi noi măsuri în adopţia internaţională.

Astfel, proiectul reglementează situaţia în care părinţii biologici legal citaţi de către instanţa judecătorească refuză să se prezinte pentru exprimarea consimţământului la adopţie, la două termene fixate de către instanţă.

„În această situaţie, instanţa are posibilitatea de a aprecia neprezentarea ca fiind un refuz abuziv al părinţilor biologici de a consimţi la adopţie şi poate declara copilul adoptabil fără consimţământul lor”, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte documentul.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Dosare noua lege adoptie,

Procedura adoptiei interne si internationale prezentata pentru ziare.com de Casa de avocatura Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In cazul copiilor pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si este implinit termenul de 2 ani ulterior caruia acestia pot fi adoptati international, initierea potrivirii teoretice pentru procedura adoptiei internationale este realizata de catre Oficiu in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

In cadrul Normelor Metodologice de aplicare a Legii 273/2004 cuprinse in anexa HG 350/2012 se arata, printre altele, ca:

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) parinte firesc, familie extinsa, adoptator, familie adoptatoare si stat primitor – potrivit definitiilor prevazute la art. 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata;

b) manager de caz – profesionistul care asigura coordonarea activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului, avand drept scop elaborarea si implementarea planului individualizat de protectie, planului de recuperare pentru copiii cu dizabilitati si a planului de reabilitare si/sau reintegrare sociala pentru copiii abuzati, neglijati si/sau exploatati;

c) responsabil de caz – asistentul social din cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii desemnat pentru copilul al carui plan individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna, respectiv pentru adoptator/familia adoptatoare;

d) compartiment de specialitate – compartimentul de adoptii si postadoptii infiintat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei;

e) autoritate centrala – autoritatea desemnata de catre fiecare stat contractant al Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, ratificata prin Legea nr. 84/1994, cu modificarile ulterioare (Conventia de la Haga), insarcinata cu ducerea la indeplinire a obligatiilor impuse de aceasta conventie;

f) autoritatea straina competenta – orice autoritate/institutie straina, alta decat cea prevazuta la lit. e), prin intermediul careia se obtin documente si informatii necesare instrumentarii cererilor de adoptie internationala;

g) organizatia straina acreditata – organismul privat acreditat de catre statul primitor in conformitate cu legislatia acestui stat si autorizat de Oficiul Roman pentru Adoptii, denumit in continuare Oficiul, sa desfasoare activitati in domeniul adoptiei internationale;

h) organism privat autorizat – persoana juridica romana, fara scop patrimonial/lucrativ, legal constituita, autorizata de Oficiu si care a incheiat conventii de colaborare cu directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumite in continuare directii, sa presteze/desfasoare servicii si activitati in cadrul procedurii adoptiei interne;

i) persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie – tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, dupa caz, alte persoane care au convietuit/convietuiesc cu copilul, daca acestia s-au implicat direct si nemijlocit in ingrijirea si educarea lui, iar copilul a dezvoltat relatii de atasament fata de ei;

j) persoana de referinta pentru copil – persoana cu care copilul este familiarizat, in prezenta careia se simte in securitate si fata de care a dezvoltat o relatie de incredere.

Pe parcursul procedurilor de adoptie copilul este incurajat si sustinut in exprimarea opiniei sale, aceasta fiind consemnata si luata in considerare, in functie de varsta si de gradul sau de maturitate.

In realizarea tuturor demersurilor care vizeaza adoptia copilului se urmaresc:

a) asigurarea continuitatii in viata copilului, mentinerea relatiilor personale ale acestuia, daca acest lucru nu contravine interesului lui superior, si pastrarea obiectelor personale semnificative;

b) facilitarea despartirii copilului de persoanele de referinta si asigurarea unei tranzitii usoare in familia adoptatorului.

Responsabilul de caz din cadrul compartimentului de specialitate este obligat ca pe parcursul procedurilor de adoptie sa ofere copilului informatii si explicatii clare si concrete, potrivit varstei si gradului sau de maturitate, referitoare la durata si etapele procesului de adoptie. In acest demers, responsabilul de caz este obligat sa colaboreze cu persoana/persoanele de referinta pentru copil, precum si cu managerul de caz, informandu-i cu privire la demersurile derulate in cadrul procedurii.

Exprimarea consimtamantului la adoptie

Directia asigura persoanelor care isi exprima consimtamantul in procedura de adoptie informarea si consilierea prealabila adecvata, prin intermediul compartimentului de specialitate.

Informarea si consilierea copilului cu privire la exprimarea consimtamantului se pot realiza si de catre organismele private autorizate in situatiile in care copilul beneficiaza de o masura de protectie speciala dispusa in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, la un asistent maternal angajat al acestora sau, dupa caz, la un serviciu rezidential al organismului privat.

Consimtamantul la adoptie nu poate fi exprimat in locul parintilor firesti/tutorelui de catre curator, mandatar sau o alta persoana imputernicita in acest sens.

Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare in vederea obtinerii atestatului in cadrul procedurii adoptiei interne

Persoanele care isi exprima intentia de a adopta se pot adresa, pentru obtinerea informatiilor referitoare la documentatia necesara, demersurile si durata procedurilor adoptiei interne, directiilor sau organismelor private autorizate.

Informatiile prevazute la alin. (1) vizeaza:

a) conditiile de fond ale adoptiei – interdictii la adoptie, conditii de varsta, conditiile exprimarii consimtamantului;

b) constientizarea faptului ca adoptia presupune identificarea de catre institutiile statului a celei mai potrivite persoane/familii pentru un copil, precum si eventualele consecinte in situatia incercarilor de eludare a procedurilor de adoptie;

c) obligatiile ce le revin in cadrul procedurii de adoptie, precum si situatiile de retragere/incetare a valabilitatii atestatului;

d) caracteristicile copiilor adoptabili si modalitatea prin care un copil devine adoptabil in Romania;

e) etapele procedurii de adoptie interna, inclusiv mentionarea duratei acestora (evaluarea in vederea obtinerii atestatului, potrivirea dintre copil si adoptator/familia adoptatoare, incredintarea in vederea adoptiei, incuviintarea adoptiei, monitorizarea postadoptie);

f) documentele necesar a fi anexate la cererea de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare si institutia competenta in solutionarea acestei cereri;

g) indicarea unor surse suplimentare de informare si documentare, inclusiv precizarea datelor de contact ale asociatiilor de parinti adoptatori si ale altor resurse din comunitate.

Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (2) este insotita in mod obligatoriu de inmanarea unui material cuprinzand o lista cu principalele acte normative incidente in adoptie si documentele necesare pentru depunerea cererii de eliberare a atestatului.

Casa de avocatura Coltuc este specializata in dosare de adoptie

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

Dosare noua lege adoptie,

Romania are 67.000 de copii abandonati anunta Casa de avocatura Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Din anul 2009, Oficiul Roman pentru Adoptii este condus de catre secretarul de stat Bogdan Adrian Panait. Acesta este specializat in domeniul protectiei copilului si cunoaste indeaproape problematica

adoptiilor, precum si modificarile care au fost realizate de-a lungul ultimilor ani in privinta adoptiilor internationale. O perioada de timp Romania a sistat aceste adoptii, in urma Ordonantei de Guvern din 2001, apoi s-a revenit prin alte memorandumuri asupra unor proceduri. La ora actuala, adoptiile internationale au avut parte de o deschidere prin facilitatile oferite de modificarile recente, facute de Guvern. Din 2005 pana in 2009 s-au facut in jur de 60 de adoptii nationale de catre cetateni straini.

Cu toate acestea, exista probleme destul de mari si acum, viziunea functionarului public la nivelul directiilor din cadrul primariilor de sector fiind una inchistata, impiedicata in interpretari ale legii care nu fac decat sa submineze interesul copilului. Pentru a lamuri aceste aspecte, Lumeajustitiei.ro a realizat un interviu cu seful Oficiului Roman pentru Adoptii.

Dle secretar de stat, la aceasta ora Romania are un instrument prin care poate oferi copiilor abandonati aflati in sistemul de protectie speciala, sansa unei familii, a unei vieti decente si a unui viitor asigurat. Cat de importante sunt noile modificari ale Legii adoptiilor si ce ar trebui sa aiba in vedere functionarul public care se ocupa in mod direct de punerea in aplicare a acestora?

Legea, impreuna cu Hotararea de Guvern care a fost aprobata ieri, de punere in aplicare a legii sunt finalul unei etape. Etapa care a inceput cu infiintara unui corp de control si cu o alta hotarare de Guvern care prevedea infiintarea, la nivelul fiecarei directii de asistenta sociala din tara a unei structuri specializata in adoptii si postadoptii. Prin infiintarea acestei structuri, am urmarit infiintarea unui sistem de adoptii si profesionalizarea lui, pentru ca am impus ca aceasta structura sa fie formata din 2 asistenti sociali, 2 psihologi si un jurist. Oficiul Roman pentru Adoptii (ORA) si-a luat astfel obligatia ca, in curs de doi ani, sa pregateasca si sa elaboreze o curicula de formare pentru fiecare profesie in parte. Mentionez ca la sfarsitul acestei etape, fiecare structura de adoptie si postadoptie va fi acreditata de catre ORA, in asa fel incat sa ne convingem ca aceste structuri vor functiona la standardele minime pe care noi le cerem. Pe de alta parte, prin modificarea de lege noi am urmarit in principal cresterea numarului de copii adoptabili in sistem, imbunatatirea etapelor pe care trebuie sa le parcurga o familie ca sa poata sa adopte copii si scurtarea termenelor, si deci, marirea numarului de adoptii. Am avut in vedere si cetatenii romani care au resedinta obisnuita in alte state. Ei pot sa adopte acum copii din Romania in sistemul adoptiei internationale. Toate lucrurile acestea ne fac sa speram ca in urmatorii doi ani numarul de adoptii in Romania probabil se va dubla. Practic, ajungand undeva la 2.000-2500 de adoptii anual. Pe de alta parte, legea prevede ca atunci cand un copil sta in sistem mai mult de un an de zile, este neglijat de catre familia lui acel copil poate sa fie declarat adoptabil. Speram ca in acest fel sa racordam mai bine legislatia romaneasca la acordurile internationale pe care le-am semnat si care se refera la faptul ca cel mai bine pentru un copil este sa creasca intr-o familie atunci cand parintii naturali l-au abandonat.

Cati copii abandonati se afla in centre de plasament la aceasta ora? Ce ne puteti spune despre situatiile copiilor care au fost dati in asistenta maternala, dar a caror procedura de adoptie nu este inceputa nici acum? Care sunt problemele care blocheaza si acum demararea procedurilor in cazurile in care copii abandonati, aflati in plasament sunt de mai bine de un an adoptabili, si cu toate acestea, parintii provizorii” intampina mari greutati?

In momentul de fata in sistem sunt 67.000 de copii, dintre care peste 19.000 sunt in asistenta maternala, 23.000 sunt in centre de plasament si alti 20.000 in alte forme de protectie. Din pacate, masura de asistenta maternala din punctul meu de vedere a fost inteleasa gresit. Cand eram secretar de stat la Autoritatea Nationala pentru Ocrtirea Drepturilor Copilului, am finalizat un proiect de lege care limita asistenta maternala la circa 2 ani sau 3 ani pentru copii cu handicap, pentru ca asistenta maternala trebuie sa fie de scurta durata, o masura tranzitorie, pana la gasirea unei decizii de lunga durata. Deci, ea poate sa pregateasca copilul pentru doua situatii, pentru reintoarcerea in familia naturala sau pentru adoptie. Din pacate, desi legea era finalizata, ea nu a fost transmisa mai departe la Guvern de cei care au venit dupa mine si in momentul de fata suntem in aceeasi situatie, in care un copil sta in asistenta maternala mai mult de 6 ani. Si practic, acesti copii vor fi foarte greu de reintegrat in familie sau foarte greu de adoptat. Se poate spune ca intr-o oarecare masura asistenta maternala este o forma mascata de adoptie. Sunt cazuri in care se creeaza exista o legatura foarte puternica intre copil si asistentul maternal si sunt foarte multe cazuri in care asistentul maternal atunci cand se pune problema adoptiei sau reintegrarii in familie, acesta doreste sa adopte copilul. Din pacate, sunt destul de multe cazuri cand copiii din sistemul de protectie au parinti necunoscuti, linie–linie (in dreptul mamei si tatalui) pe certificatul de nastere, sunt circa 400 de asemenea cazuri, de copii care nu au avut niciodata deschiderea adoptiei, nu au fost niciodata declarati adoptabili. Mai mult decat atat, de foarte multe ori, masi ales in ultima vreme, am vazut in presa ca in multe maternitati sunt copii parasiti, sunt cazuri in care stau in maternitate mai mult de un an de zile, ceea ce nu e normal, pentru ca directiile nu au destui asistenti maternali ca sa poata sa ii preia. Daca acesti copii ar fi declarati adoptabili, aceste situatii ar fi eliminate, sigur ca beneficiul copiilor ar fi enorm, pentru ca durata prelungita de stationare intr-o maternitate ii creeaza copilului grave disfunctionalitati afective fata de o persoana de referinta. Oricat de bine ar fi ingrijiti in sistem, in maternitate sau la asistentul maternal, lipsa acestei persoane-parinte, care de regula ar trebui sa fie mama, duce la tare majore pe viitor.

Daca tot a venit vorba despre astfel de copii, pe ale caror certificate este linie atat la mama cat si la tata, deci ei se poate spune ca sunt ai nimanui in sensul ca nimeni nu le-a revendicat nasterea, am vrea sa va intrebam daca cunoasteti un caz de genul acesta care se afla spre rezolvare la Directia pentru protectia copilului din cadrul Primariei sector 1. Este vorba de o fetita de un an si jumatate, data in plasament unei familii care mai are inca doi copii crescuti prin adoptie, din Romania, si care se impotmolesc la ora actuala in deschiderea procedurii de adoptie, de o atitudine inchistata intr-un proces deschis pentru filiatia fata de mama, in care parat este Directia pentru protectia copilului Sector 4 si parat aceeasi directie din Primaria Sector 1 care a cerut instantei anularea acestui certificat al copilului. Ce ne puteti spune despre acest caz si daca cunoasteti cum s-a putut ajunge la o astfel de situatie in care nimeni nu vede pana la urma acest interes primordial al copilului, in ecuatia adoptiei? De ce aceasta tergiversare de aproape un an de zile in acest caz?

Da, cunoastem cazul, familia a venit si la noi in audienta, e vorba de un copil adoptabil, o fetita care poate sa fie adoptata, exista clar o legatura puternica intre ea si familia care vrea s-o adopte. Fetita e un copil care, din nastere, are probleme de sanatate, familia care vrea s-o adopte i-a oferit dragoste si asistenta medicala de specialitate si poate face acest lucru si pe viitor. In mod nejustificat, cei de la directia din cadrul Primariei Sector 1 intarzie declararea copilului ca adoptabil, copilul este fiica unei mame care nu are o adresa stabila, este cunoscuta de circa 10 ani ca o consumatoare de droguri, si credem ca avand in vedere si starea sanatatii ei, nu intelegem practic, de ce Sectorul 1 ingreuneaza acest proces, pentru ca ar fi in beneficiul copilului ca ea sa fie cat mai repede adoptata. Noi am facut mai multe demersuri pe langa Sectorul 1 pe acest subiect, cei care se ocupa, asistentii sociali care se ocupa de adoptii au dat aviz pozitiv ca acest copil sa fie declarat adoptabil si consider ca este in beneficiul copilului ca acest lucru sa se intample cat se poate de repede. Din pacate, a trecut mai mult de o jumatate de an si lucrurile nu s-au schimbat. Am cerut toate documentele copilului sa vedem daca acesta poate sa fie declarat adoptabil sau nu, am avut cateva discutii cu asistentii socieali care se ocupa de caz, am discutat cu directorul Directiei de la Sectorul 1 in cateva randuri, am discutat si cu directorul de la sectorul 4, cei de la sectorul 4 au dat tot sprijinul in acest demers. Asa ca nu intelegem de ce Sectorul 1 nu actioneaza mai repede in beneficiul copilului. Cei de la Directia pentru protectia Copilului Sector 1 au motivat ca atata vreme cat se cunoaste numele mamei de la spital, in opinia lor, certificatul ar trebui anulat si trecut numele mamei in acest document. Numai ca in ciuda tuturor demersurilor facute si de cei de la Sectorul 4, aceasta mama consumatoare de droguri nu a fost gasita. In astfel de cazuri, intr-o atare situatie, nu se poate sta la infinit sa se caute o mama care nu si-a facut niciodata aparitia, nu a fost gasita in ciuda tuturor demersurilor facute de cei de la politia comunitara si de cei de la Evidenta populatiei, asa ca dosarul poate fi inaintat instantei pentru deschiderea procedurii de adoptie, la Judecatoria Sector 1.

Lumea Justitiei