Browsing Category

Executat sau somat de catre banca

Executat sau somat de catre banca, Executat silit de firma de recuperari 2017,

De stiut de toti cei executati silit : Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termenul de 3 ani, de la data ultimei plăți efectuate de debitor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit art.706 C.pr.civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termenul de 3 ani, de la data ultimei plăți și nu de la data scadenței finale a creditului.

”Prin sentința civilă nr. 7573/2015 a Judecătoriei Pitești a fost respinsă contestația la executare ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut următoarele:

Potrivit art.712 alin.1 NCpc „ Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii” iar potrivit art. 667 alin.2 CPC „ Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării”.

În spetă de față se observă că titlul executoriu este reprezentat de contractul de credit nr. RFxxxxxxxxxx/11.11.2008 încheiat între contestator și Raiffesen Bank S.A (aspect recunoscut prin cererea de chemare în judecată), și astfel instanța constată că debitorul contestator se afla în posesia titlului executoriu la care face referire art.667 alin.2 CPC, expus anterior, astfel încât nu mai era necesară comunicarea lui, motiv pentru care nu poate interveni sancțiunea prevăzută de textul de lege, aceea a nulității executării.

Cu privire la excepția prescripției dreptului material la acțiune, instanța reține că potrivit art. 706 CPC„ Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescriție este de 10 ani.(2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul a obține executarea silită.În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”.

În spetă, raportat la înscrisurile din dosarul de executare silită atașat, se observă că nu a operat prescripția. Astfel, conform art.1pct.1.3 din contractul de credit nr. RFxxxxxxxxxx/11.11.2008 încheiat între contestator și Raiffesen Bank S.A, data scadentă finală fiind 11.11.2013, iar cererea de încuviințare executare silită a fost formulată la data de 19.05.2014 iar prin încheierea ședinței camerei de consiliu din data de 05.06.2014 în dosarul nr. xx/280/2014 a fost încuviințată executarea silită de către Judecătoria Pitești. (…)

Analizând apelul, tribunalul constată că este fondat pentru următoarele considerente:

În ceea ce privește excepția prescripției dreptului material la acțiune se constată că apelantul a încheiat un contract de credit cu Raiffesen Bank S.A. și se mai reține faptul că ultima plată a fost făcută în anul 2009.

Potrivit art.706 C.pr.civilă dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termenul de 3 ani, de la data ultimei plăți și nu de la data scadenței 2013 așa cum greșit a reținut instanța de fond, astfel încât față de 2009 data ultimei plăți a intervenit prescripția.(Tribunalul Argeș, Decizia civilă nr. 1771/25 mai 2016)

Executat sau somat de catre banca,

Ai fost executat silit in ultimii 3 ani de banca?Contestatia la titlu nu se prescrie

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit art. 712 alin. 1 si 3 C.p.c. (forma in vigoare la data formularii cererii de executare silita) pot forma obiectul contestatiei la executare:
– executarea silita insesi;
– incheierile date de executorul judecatoresc;
– actele de executare;
– refuzul executorului judecatoresc de a efectua executarea silita sau de a indeplini un act de executare in conditiile legii;
– incheierea de incuviintare a executarii silite si cea de investire cu formula executorie, pe motive de nelegalitate.
Potrivit alin. 2 al textului de lege, in cazul in care nu s-a urmat procedura prevazuta de art. 443 C.p.c., se poate formula contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.
Coroborand art. 712 alin. 1 si 2 C.p.c. cu art. 714 C.p.c., care stabileste instanta competenta, rezulta ca legiuitorul a defipt doua tipuri de cereri cu natura juridica si finalitate distincta: contestatia la executarea silita insasi si contestatia la titlu.
Potrivit art. 713 alin. 2 C.p.c.: „În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.”

Astfel, contestatia la executarea silita propriu-zisa este mijlocul procedural specific pus la indemana debitorului din raportul juridic executional, prin care acesta contesta insasi validitatea in fond a titlului executoriu si subsecvent a executarii silite pornite in baza acestuia.

Pe calea contestatiei la titlu insa, debitorul nu poate solicita desfiintarea titlului executoriu, pentru ca nu poate pune in discutie chestiuni cu privire la fondul dreptului. Finalitatea instituirii mijlocului procedural este aceea de a asigura clarificarea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu, in vederea executarii intocmai a acestuia. Mai exact, titlul executoriu este apreciat ca valabil, insa acesta cuprinde masuri care sunt neclare sau susceptibile de mai multe intelesuri si reclama explicitare in vederea unei corecte puneri in executare.

Distinctia analizata mai sus rezulta si din dispozitiile art. 715 C.p.c., care reglementeaza termenul in care poate fi formulata contestatia la executare.

Astfel, contestatia la executarea silita propriu-zisa poate fi formulata in termen de 15 zile de la data cand a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie, iar contestatia la titlu poate fi formulata oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.
Solutia apare logica, pentru ca stabilirea unui termen de formulare este de esenta contestatiei la executare, pentru a se evita temporizarea executarii silite, dand posibilitatea debitorului sa conteste oricand validitatea titlului executoriu, prejudiciind interesul creditorului care se vede nevoit sa recurga la aceasta procedura in vederea satisfacerii creantei sale.

In privinta contestatiei la titlu insa, finalitatea urmarita este aceea ca executarea silita sa fie efectuata intocmai cu titlul executoriu, fara a pune in discutie fondul dreptului, astfel incat apare ca logic sa poata fi formulata oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

Motivele invocate de contestatori antameaza insasi validitatea titlului executoriu-contract de credit, pentru ca finalitatea urmarita este aceea a desfiintarii clauzelor contractuale apreciate ca abuzive si subsecventa a executarii silite pornite in temeiul acestora, nicidecum o clarificare a unor clauze contractuale perfect valabile, dar ambigue sub aspectul intelesului, intinderii sau aplicarii.

In consecinta, instanta apreciaza ca se afla in prezenta unei contestatii la executarea silita propriu-zisa, contestatie care poate fi formulata in termenul de 15 zile prevazut de art. 715 alin. 1 pct. 3 C.p.c., termen care curge de la data cand a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.  (Judecătoria Buzău, Sentința civilă nr. 6/2015, portal.just.ro)

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Executat sau somat de catre banca,

Este una dintre propunerile parlamentarilor romani, in sprijinul celor care au probleme cu ratele la creditele ipotecare in valuta si risca din aceasta cauza sa-si piarda casele

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Pe de alta parte, Curtea Europeana de Justitie a Uniunii Europene a anuntat marti ca a terminat deliberarea in procesul care cere plata ratelor in franci, la cursul din data acordarii creditului, si va anunta decizia la sfarsitul lunii.

Primul proiect de lege care urmeaza sa fie dezbatut in Senat propune amanarea timp de 3 ani a executarii silite a locuintelor in cazul celor care au restante, dar numai la creditele in franci elevetieni. O directiva europeana protejeaza toti clientii, indiferent de moneda creditului, noteaza Stirile ProTV.

Marius Coltuc, avocat: “Directiva Parlamentului European spune in felul urmator: ca nu poti fi executat silit daca obiectul creditului este o locuinta si este singura locuinta a ta. Prin urmare esti protejat, nu poti sa ramai cu familia in strada pentru ca n-ai mai putut sa platesti ratele si esti executat silit.”

Un alt capitol al aceleiasi directive a fost preluat intr-un alt proiect de lege care le va permite celor care au credite ipotecare in valuta sa le converteasca in lei.

Ana Birchall, deputat: “Eu m-am inspirat din prevederile acestei directive, dar am particularizat-o pe nevoile din Romania. Initiativa mea legislativa se refera atat la creditele care sunt in curs dar si la credite viitoare.”

Alte tari au luat masuri in sprijinul celor care nu mai pot plati creditele in franci elvetieni. In Ungaria, guvernul a decis ca ratele sa fie achitate la un curs fix, mai mic decat cel valabil la banca, iar in Croatia, instanta a hotarat ca plata sa se faca chiar la cursul din ziua acordarii creditului.

Multi asteapta insa decizia Curtii Europene de Justitie intr-un dosar din Ungaria, unde clientii cer ca plata unui credit in franci elvetieni sa se faca nu la cursul zilei, ci la cursul de la data acordarii creditului.

Sursa: InCont

Abtinere, Executat sau somat de catre banca,

Cerere de abtinere

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cerere de abtinere

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/NU9rFLPQU46

Cerere de abtinere

Procurorul este obligat sa declare procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii.  Declaratia de abtinere se face de îndata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

Prin recuzare se întelege manifestarea de vointa a uneia din parti prin care se solicita ca persoana incompatibila sa nu faca parte din completul de judecata sau din constituirea instantei de judecata.

Daca persoana incompatibila nu a facut declaratie de abtinere, ea poate fi recuzata atât în cursul urmaririi penale cât si în cursul judecatii, de oricare dintre parti, de îndata ce partea a aflat despre existenta cazului de incompatibilitate (art. 51 C. proc. pen.).

Cererea de recuzare se face oral sau în scris, cu aratarea pentru fiecare persoana în parte a cazului de incompatibilitate invocat si a tuturor temeiurilor de fapt cunoscute la momentul recuzarii. Cererea de recuzare poate privi numai pe acei judecatori care compun completul de judecata. Nerespectarea acestor conditii sau recuzarea aceleiasi persoane pentru acelasi caz de incompatibilitate si pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formularii unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsa atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constata de completul în fata caruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecatorului recuzat.

Completul în fata caruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecatorului recuzat, se pronunta asupra masurilor preventive.

Procedura de solutionare în cursul judecatii (art. 52 C. proc. pen.) pentru solutionarea declaratiei de abtinere si a cererii de recuzare se desemneaza un alt complet de judecata, care, va judeca în sedinta secreta, de îndata, ascultând concluziile procurorului când este prezent în instanta, iar daca se gaseste necesar, si partile, precum si persoana care se abtine sau a carui recuzare se cere. Când abtinerea sau recuzarea priveste cazul când persoanele care se abtin ori sunt recuzate sunt soti, rude sau afini între ei, pâna la gradul al patrulea inclusiv, instanta, admitând recuzarea, va stabili care dintre persoanele în cauza nu va lua parte la judecarea cauzei.


Executat sau somat de catre banca,

Legea permite executarea silita

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Legea permite executarea silita

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/7yuC4Jod1L5

Legea permite executarea silita

Art. 662 – Creanța certă, lichidă și exigibilă

(1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.
(2) Creanța este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul executoriu.
(3) Creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elementele care permit stabilirea lui.
(4) Creanța este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.
(5) Creanțele cu termen și cele condiționale nu pot fi puse în executare, însă ele pot participa, în condițiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a bunurilor aparținând debitorului.

Art. 663 – Cererea de executare silită

(1) Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convențional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

(3) Cererea de executare silită, în afara mențiunilor prevăzute la art. 148, va cuprinde:

a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul creditorului și debitorului;

b) bunul sau, după caz, felul prestației datorate;

c) modalitățile de executare solicitate de creditor.

(4) La cerere se vor atașa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, și dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege.

Art. 664 – Înregistrarea cererii de executare

(1) De îndată ce primește cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.
(2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată creditorului. În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prevăzute la alin. (1), la instanța de executare.

Art. 665 – Încuviințarea executării silite

(1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. (1) și dovada taxei de timbru.
(2) Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează de instanță în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la judecătorie, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare.

(3) Încheierea va cuprinde, în afara mențiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului, modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta, și autorizarea creditorului să treacă la executarea silită a obligației cuprinse în titlul executoriu.
(4) Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării. De asemenea, încuviințarea executării silite se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate.
(5) Instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă:
1. cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege;
4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă;
5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
6. titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
7. există alte impedimente prevăzute de lege.
(6) Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată exclusiv cu apel numai de creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.
(7) În partea finală a încheierii de încuviințare a executării silite va fi adăugată formula executorie, cu următorul cuprins:
“Noi, Președintele României,
Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de încuviințare a executării silite. Ordonăm agenților forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile legii. (Urmează semnătura președintelui instanței și a grefierului.)”

Art. 666 – Înștiințarea debitorului

(1) Dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condițiile art. 665, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu și, dacă legea nu prevede altfel, o somație.
(2) Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării.

Art. 667 – Somația

Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.

Art. 668 – Excepții de la comunicare

Nu este necesară comunicarea titlului executoriu și a somației:
1. în cazurile prevăzute la art. 674;
2. în cazul ordonanțelor și încheierilor pronunțate de instanță și declarate de lege executorii.

Art. 669 – Cheltuieli de executare

(1) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activități care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor.
(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunțat la executare, situație în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ținut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare și până la data realizării obligației stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligația de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ținut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum și onorariul executorului judecătoresc și, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporțional cu activitatea depusă de aceștia.
(3) Sunt cheltuieli de executare:
1. taxele de timbru necesare declanșării executării silite;
2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;
3. onorariul avocatului în faza de executare silită;
4. onorariul expertului, al traducătorului și al interpretului;
5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită;
6. cheltuielile de transport;
7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite.
(4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condițiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de partea interesată și ținând seama de probele administrate de aceasta. Dispozițiile art. 451 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător, iar suspendarea executării în privința acestor cheltuieli de executare nu este condiționată de plata unei cauțiuni.
(5) În cazul în care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte cauze, ele vor fi plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripție.
(6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât și pentru executorul judecătoresc.


Executat sau somat de catre banca,

Ce spun recuperatorii de credite despre ‘injumatatirea ratelor’

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ce spun recuperatorii de credite despre ‘injumatatirea ratelor’

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/UQRftmiULZi

Ce spun recuperatorii de credite despre 'injumatatirea ratelor'

Va scadea numarul de dosare de colectare

Masura de ajutorare a persoanelor cu credite prin care se vor “injumatati”, in anumite conditii, ratele timp de doi propusa de premierul Victor Ponta va afecta piata pe care activeaza firmele care recupereaza creante de la rau platnici.

COFACE, una dintre firmele din domeniu, spune ca activitatea de recuperare, care ii vizeaza si pe cei care au intarzieri de pana in 90 de zile, ar putea fi afectata prin reducerea numarului de dosare.

“Debitorii cu venituri sub 700 lei inregistreaza cel mai ridicat nivel al creditelor neperformante, respectiv 26%, in timp ce persoanele cu venituri intre 700-1500 lei inregistreaza un NPL (non performing loan) de aproximtiv 16%”, a declarat, intr-un interviu pentru Ziare.com, Iuliana Floricica, de la COFACE Romania.

O firma specializata in recuperari de credite (creante), se pune in miscare si impotriva unor creditori care au restante pana in 90 de zile? Bancile apeleaza la o firma specializata in recuperare de credite (creante) si in cazul unor intarzieri de pana in 90 de zile?

Da, in acest moment creditorii externalizeaza in procesul de colectare si creante cu o vechime mai mica de 90 de zile intarziere. Atat bancile, cat si alti creditori (telefonie, utilitati, leasing) actioneza prin mandatar la colectarea creantelor cu intarzieri de pana la 90 de zile. Acest proces poarta denumirea de early collection.

Aveti cifre legate de structura corpului de rau platnici in Romania? Cati rau platnici de pana in 90 de zile exista in Romania? Cati exista peste?

Nu dispunem de informatii concrete privind numarul sau valoarea restantelor inregistrate de sectorul bancar cu vechime mai mica de 90 zile. In schimb, evolutia creditelor restante cu vechime de peste 90 zile ne poate da o imagine indirecta privind pragul minim al restantelor cu vechime mai mica (de pana in 90 de zile).

Mai exact, conform datelor BNR, volumul creditelor restante de peste 90 zile (expunere bruta) era de 43,78 miliarde lei la august 2013, in crestere cu 18% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior si de cinci ori mai mare comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitului anului 2008.

O statistica mai interesanta si cu relevanta mai mare privind initiativa guvernului de reducere a valorii anuitatilor pentru debitorii cu venituri sub 1.600 lei, este analiza distributiei ratei creditelor neperformante in functie de venitul debitorilor. Astfel, conform datelor BNR, debitorii cu un venit net inferior salariului minim pe economie, prezinta cel mai mare grad de indatorare (62%, fata de 37 % per total economie, valori mediane in iunie 2013).

Debitorii cu venituri sub 700 lei inregistreaza cel mai ridicat nivel al creditelor neperformante, respectiv 26%, in timp ce persoanele cu venituri intre 700-1500 lei inregistreaza un NPL (non performing loan) de aproximtiv 16%. In general, persoanele cu venituri reduse sunt cele mai susceptibile a avea probleme in rambursarea la timp a obligatiilor financiare.

Daca si numai daca exista astfel de cazuri, in care urmariti o persoana cu intarzieri de pana in 90 de zile, cum se finalizeaza (in ideea ca masura guvernului intra in vigoare) urmarirea ei si recuperarea creditului?

In ceea ce priveste facilitatea pe care guvernul a propus-o, consideram ca aceasta va fi personalizata de fiecare banca in parte in functie de politica interna.

Aceste creante vor urma parcursul de recuperare standard (contactarea telefonica si scrisa a debitorilor pentru a le prezenta situatia si a-i instiinta de necesitatea efectuarii platii restantei), pana la aprobarea de catre banca a facilitatii, respectiv semnarea de catre debitor a documentelor contractuale.

Va creeaza vreo problema aparitia acestei masuri?

In situatia implementarii masurii propuse, consideram ca nu vor aparea probleme majore in ceea ce ne priveste. Modificarea ce poate interveni ar putea consta in scaderea numarului de dosare externalizate catre agentiile de colectare.

Comportamentul de bun platitor ar putea fi afectat de aparitia unei masuri care creeaza asteptari legate de scaderea ratelor?

Este greu sa anticipam ce comportament va determina aceasta facilitate in randul debitorilor bun platnici, intrucat acesta va fi influentat de procedurile ce vor fi adoptate de fiecare banca in parte.


Executat sau somat de catre banca,

Executat silit de banca-Executat silit de Kruk

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Executat silit de banca-Executat silit de Kruk

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/Q9EbPVti9Cm

Executat silit de banca-Executat silit de Kruk

Executat silit de banca-executat silit de Kruk “Banca recurge la executorul judecătoresc. Cererea de încuviinţare a executării silite în instanţă nu se face într-o procedură contradictorie, adică împrumutatul nici nu va fi citat. Cel mai probabil nici nu va şti că există împotriva lui o asemnea cerere, iar ulterior deja primeşte somaţie din partea executorului judecătoresc, după ce i s-au poprit conturile. Este firesc ca poprirea să nu fie notificată.

Pentru a se proceda la executarea silită, trebuie neapărat să existe o declaraţie de scadenţă anticipată a creditului. Împrumutaţii trebuie să verifice atunci când se găsesc în faza de executare silită dacă au primit acea scrisoare. Dacă nu au primit-o e ceva în neregulă şi pot face contestaţie la executare.

Dacă ştiu că au întârziat cu plăţile, împrumutaţii pot urmări să vadă dacă s-a făcut o cerere de executare împotriva lor. Dacă nu urmăresc, clienţii află abia atunci când a fost demarată procedura de executare silită. Atunci clienţii nu mai au la îndemână foarte multe căi de a se apăra. O executare imobiliară poate dura două luni.

Intrebare: Daca am luat un credit neipotecar, fara garantii, si nu am sanse sa mai platesc rata….poate sa imi execute din lucruri daca eu locuiesc cu parintii? dar ei nu au nici o legatura cu rata mea!Raspuns: In general, chiar daca nu exista o garantie clar specificata in contractul de credit, precum o ipoteca sau gaj pe o masina, bancile sau IFN-urile impun garantarea imprumutului cu garantie persoanala.

Acest lucru inseamna ca in caz de nerambursare a imprumutului, se poate pune poprire pe venituri si pe conturi bancare sau se pot executa orice bunuri detinute de debitor.

De asemenea, in cazul in care exista un co-debitor sau un girant al creditului, aceleasi reguli sunt extinse si asupra acestora.

Chiar daca nu s-a garantat cu bunurile imobile, spre exemplu, case, apartamente, terenuri, executarea silita se va extinde SI asupra lor chiar daca este vorba despre un credit, fara garantie imobiliara.

Trebuie sa aveti in vedere faptul ca singura modalitate de a evita executarea silita este contestatia la executare. Pot aparea tot felul de nereguli atat in procedura executionala cat si in ceea ce priveste titlul executoriu, adica contractul de credit, care pot duce la DESFIINTAREA executarii in sine.


Executat sau somat de catre banca,

Ce trebuie să faci dacă banca te execută silit

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ce trebuie să faci dacă banca te execută silit

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/dQjS1QgCQZY

 

Ce trebuie să faci dacă banca te execută silit

Băncile pot executa silit nu doar persoanele care fac credite, ci şi pe garanţii lor. Avocatul Sandra Dinescu a explicat pentru Money TV că executarea bunurilor imobile poate fi făcută chiar dacă nu aveţi un credit ipotecar. De asemenea, avocatul a explicat şi cum este instituită procedura de executare silită şi care sunt căile de atac.

“Mai toate băncile au în contracte inserate clauze prin care ne-executarea de către împrumutat a obligaţiilor, fie că e vorba despre ne-achitarea unei rate sau de o altă obligaţie, de exemplu de a aduce o poliţă de asigurare pot declara scadent anticipat creditul. În acest caz, împrumutatul va datora toată suma la momentul respectiv. Executarea silită însăşi durează destul de puţin”, a spus Sandra Dinescu.

“Banca recurge la executorul judecătoresc. Cererea de încuviinţare a executării silite în instanţă nu se face într-o procedură contradictorie, adică împrumutatul nici nu va fi citat. Cel mai probabil nici nu va şti că există împotriva lui o asemnea cerere, iar ulterior deja primeşte somaţie din partea executorului judecătoresc, după ce i s-au poprit conturile. Este firesc ca poprirea să nu fie notificată.

În principiu, executorul verifică dacă sunt bani în cont, ca să îi poată lua. Dacă nu aveţi bani în cont, se va proceda la vânzarea bunurilor mobile sau imobile.

Pentru a se proceda la executarea silită, trebuie neapărat să existe o declaraţie de scadenţă anticipată a creditului. Împrumutaţii trebuie să verifice atunci când se găsesc în faza de executare silită dacă au primit acea scrisoare. Dacă nu au primit-o e ceva în neregulă şi pot face contestaţie la executare.

Dacă ştiu că au întârziat cu plăţile, împrumutaţii pot urmări să vadă dacă s-a făcut o cerere de executare împotriva lor. Dacă nu urmăresc, clienţii află abia atunci când a fost demarată procedura de executare silită. Atunci clienţii nu mai au la îndemână foarte multe căi de a se apăra. O executare imobiliară poate dura două luni. Dacă executorul judecătoresc depune diligenţele pentru a se mişca repede, executarea poate dura foarte puţin”, a mai declarat Sandra Dinescu.

E posibil ca banca să poată modifica unilateral contractul şi în acelaşi timp să obţină încuviinţarea executării silite a contractului iniţial. E foarte greu să verifici sumele. Singura cale pe care clientul o are la îndemână este contestaţia la executare. Acesta are un termen foarte strict, de 15 zile de la primirea notificării. Dacă în 15 zile împrumutatul nu sesizează instanţa judecătorească, nu se mai poate prevala de niciun fel de neregularitate comisă de bancă. Trebuie neapărat respectata acest termen de 15 zile.

Notificarea se consideră comunicată, chiar dacă nu se semnează pentru primirea sa, dacă rămâne în cutia poştală sau împrumutatul nu este în ţară.

Taxa de timbru pentru contestaţie este în jur de 190 de lei. Se poate face o cerere de suspendare a executării, pând când se va da o soluţie la contestaţie. În acest caz este obligatorie plata unei cauţiuni de 10% din valoarea creditului, o sumă pe care, de regulă, împrumutatul nu şi-o poate permite. Mai există şi o suspendare provizorie a executării, care se soluţionează în câteva zile. Inclusiv cererea de suspendare a executării poate dura foarte mult în instanţă, mai mult decât îşi permite împrumutatul. Iar la suspendarea provizorie, în toate cazurile, cauţiunea care trebuie depusă este de 10%, ceea ce, pentru împrumutaţi, este practic imposibil.

“Există şi instituţia întoarcerii executării silite, dar acolo chiar este problematic. Pentru că banca execută şi eu câştig la mult timp după şi demonstrez că au fost clauze abuzive. Doar că e posibil să existe discuţii, pentru că nu tot creditul era nedatorat. Erau doar acele rate abuzive. Şi iarăşi va avea loc un proces care lafel, va dura foarte mult şi a cărui soartă va fi incertă şi va costa foarte mult”, a explicat avocatul.

Avocatul vă sfătuieşte ca, în cazul în care nu vă puteţi plăti rata, prin înţelegere cu banca, să vă vindeţi apartamentul la preţul pieţei sau un pic mai ieftin. Dacă imobilul va fi executat silit, atunci preţul obţinut de bancă va fi mult mai mic decât cel al pieţei. Potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, preţul unui imobil executat silit poate fi cel mai mare preţ oferit, oricât de mic ar fi acesta.

Această procedură nu este îndeplinită doar în cazul unui credit ipotecar. Banca vă poate vinde casa şi pentru un credit de consum. Banca nu este obligată să înceapă executarea cu bunurile mobile, poate trece direct la bunurile imobile.

Se poate întâmpla să vă fie executat silit imobilul aflat în proprietate şi dacă sunteţi garant al unui rău-platnic.


Executat sau somat de catre banca,

Modalitati de executare silita – Executare silita

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Modalitati de executare silita – Executare silita

 

Modalitati de executare silita - Executare silita

Executarea silita cunoaste doua modalitati:

a.    executare silita directa;

b.    executare silita indirecta.

             Alegerea modalitatii de executare apartine creditorului si ar trebui sa se faca în cunostinta de cauza, tinând cont de cuantumul creantei de recuperat si a solvabilitatii debitorului.

Executarea silita are loc pana la recuperarea integrala a debitului, penalitatilor, cheltuielilor de executare, actualizate cu indicii de inflatie.

a. Executarea silita directa consta în predarea silita a bunurilor si executarea unor obligatii de a face sau a nu face.

Pentru subiectul lucrarii de fata, executarea silita directa nu are relevanta, întrucât în cazul debitelor restante, obligatia nu este de a face sau a nu face, ci de a da.

 b. Executarea silita indirecta se realizeaza prin:

1.Urmarire silita mobiliara;

2.Poprire;

3.Urmarire silita imobiliara.

  Ca regula, nicio urmarire nu poate avea loc decât pentru o creanta certa, lichida si exigibila.


Banci, Credite, Economie, Executat sau somat de catre banca,

Credit pentru executări silite – Banci

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Credit pentru executări silite – Banci

 

Credit pentru executări silite - Banci

După o perioadă în care băncile erau extrem de reticente să acorde credit celor care doreau să cumpere o garanţie pe care o executau silit, optica s-a schimbat, iar creditorii au scos pe piaţă împrumuturi care au chiar această destinaţie.

Astăzi, Bank Leumi a lansat un credit de investiţii dedicat firmelor interesate de achiziţia de bunurilor executate silit de către bancă.

Avansul creditului este de 10%, echivalentul garanţiei pe care o depun cei care doresc să participe la licitaţia organizată de bancă.

Creditul are o dobândă efectivă (DAE) începând cu 6,5% la lei şi 4,5% la euro. Termenul de rambursare este de cinci ani pentru echipamente sau autovehicule şi de 10 ani pentru imobile.

Potrivit băncii, nu sunt necesare alte garanţii imobiliare în afară de ipotecă asupra bunului achiziţionat.

Potrivit legislaţiei în vigoare, cei care doresc să cumpere un bun executat silit de către o bancă, trebuie să depună o garanţie de 10% din valoarea imobilului scos la vânzare.

Cel care câştigă licitaţia trebuie să prezinte restul de 90% în termen de 30 de zile, dacă între acesta şi bancă nu există o înţelegere de prelungire a termenului. În aceste condiţii, mulţi potenţiali clienţi ezită să participe la licitaţii, de teamă că nu vor putea prezenta în timp util restul de bani.

Dacă bunul executat silit nu se vinde la prima licitaţie, atunci vânzătorul este obligat să scadă preţul de pornire cu 25%, începând cu a doua încercare de vânzare.


Banci, Executat sau somat de catre banca,

Executarea silită a creanţelor bancare cesionate – Executari

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Executarea silită a creanţelor bancare cesionate – Executari

 

Executarea silită a creanţelor bancare cesionate - Executari

Urmărire vs. Executare

 1. Este amânarea urmăririi silite o cerere legitimă, o acţiune aparte? A fost legiuitorul foarte précis sau redundant la modul nefericit? La aceste întrebări posibile, dar şi altora de acest gen, instanţa a dat răspunsuri, a interpretat legea şi a emis decizii pe care le-a şi motivat contradictoriu. Decizii cu care nu suntem de acord.
 2. Starea de fapt creionată de (i) inexistenţa practicii în privinţa “cererii de amânare” şi (ii) o  doctrină favorabilă[4] dar, probabil considerată prea veche pentru a fi luată în consideraţie, poate şi (iii) obişnuinţa acestor vremuri de a considera că beneficiarii de credite sunt debitori de profesie, creează premizele îndoielii judecătorului. Simplul fapt al recentei înlocuiri a normelor de procedură in corpore, îmbie instanța la respingerea unei atari cereri “originale” formulatăpentru că aceasta pur și simplu nu mai dorește să își asume crearea unei jurisprudențe noi pentru norme de procedură deja înlocuite, chiar dacă litera și spiritul legii nu ar trebui să țină seama de birocrația legislativă.

 3. Cererea de Amânare nu este atât de stranie precum pare şi nici nu este rezultatul unei intepretari doctrinare sau de nişă, aşa cum erau unele acţiuni pe durata aplicării vechiului Cod Civil care au creat jurisprudenţă şi de care nimeni nu s-a îndoit; aceste practici au creat drept materializat în Noul Cod Civil.
 4. Contestaţia la executare, şi în alte cazuri, opoziţia la executare, are în domeniul ei de aplicare: (i) executarea silită în ansamblul ei format din urmăriri, (ii) actele de executare ale oricărei forme sau modalităţi de executare, (iii) cererea de lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului şi (iv) luarea de măsuri împotriva pasivităţii executorului [art. 399 Cpc]

 5. Legea dă dreptul la contestaţie tuturor celor interesaţi sau vătămaţi, tocmai pentru că garanţiile jurisdicţionale ataşate fiecarei norme execuţionale în parte, trebuie să includă drepturi exprimabile pentru toţi participanţii la procedură care ar putea fi lezaţi de executare.

 6. Nu este aceptabilă ideea ca doar Creditorul poate avea drepturi în legătură cu lamurirea/lichidarea sumei, așa cum reiese din Încheierea antementionată[5].


Executat sau somat de catre banca,

Executat silit de banca.Cum ma apar pe directiva 0541

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

O Directiva Europeana ale carei prevederi vor trebui adoptate si in legislatia locala in termen de doi ani arata, printre altele, ca bancile vor trebui sa negocieze dobanzile clientilor care cer conversia in lei a creditelor in valuta.

Acordarea, administrarea dar si eventuala executare silita a creditelor ipotecare se vor face dupa reguli noi in Uniunea Europeana. Schimbarile sunt aduse de o Directiva adoptata la finele anului trecut de Parlamentul European si care vizeaza cu precadere protectia clientilor bancari.

Noile prevederi vor trebui transpuse in integralitatea lor si in legislatia statului roman, intr-o perioada de maximum doi ani.Printre modificarile importante se remarca introducerea obligativitatii ca banca sa accepte cererile clientilor de a-si converti creditele in valuta in moneda locala. Mai mult, arata actul legislativ, institutia de credit va negocia dobanzile la care se face conversia, in asa fel incat clientul „sa nu fie dezavantajat“. Statul roman va trebui sa gaseasca formula legislativa prin care sa reglementeze aceasta situatie.

O alta prevedere importanta care vizeaza tot protectia clientilor se refera la executarile silite. Conform Directivei, acestea se vor face in asa fel incat sa lase debitorul intr-o situatie financiara „rezonabila“, care sa-i permita sa supravietuiasca  impreuna cu familia. Intentia legiuitorului european este aceea de a proteja debitorii care, in urma caderii pietei imobiliare, sunt obligati sa aduca bani de acasa pentru a acoperi diferenta dintre pretul actualul al locuintei executate silit si datoria pe care o au catre banca.

 


 

Executat sau somat de catre banca, Uncategorized,

Cum ne aparam de executarea bancara- fiducia

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cum de aparam de executarea bancara- fiducia

Avocat Coltuc Marius explica pentru  Prima Tv acest subiect

 

VEZI VIDEO AICI

 

Sintetic, fiducia poate fi definita ca operatiunea juridica prin care un constituitor transfera drepturi reale sau de creanta, garantii ori alte drepturi patrimoniale catre un fiduciar care le administreaza in folosul unui beneficiar, care poate fi chiar constitutorul sau insusi fiduciarul, conform art. 773 din Noul Cod Civil. Contractul de fiducie este un contract sinalagmatic, translativ de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit.

Fiducia poate fi privita din prisma a trei raporturi contractuale distincte, dar care formeaza un tot unitar: transferul de drepturi (care nu poate depasi 33 de ani), mandatul si administrarea unui patrimoniu de afectatiune.

Orice persoana fizica sau juridica poate fi constituitor in contractul de fiducie, insa posibili fiduciari pot fi numai institutiile de credit, societatile de investitii, societatile de asigurare, avocatii sau notarii publici. Constitutorul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia acte de dispozitie, iar fiduciarul acte de administrare.

Obiect al contractului de fiducie il poate constitui orice bun mobil sau imobil, corporal sau incorporal, prezent sau viitor. Trebuie precizat ca pentru a fi valabil, scopul contractului de fiducie trebuie sa fie determinat. In acest sens, contractul este lovit de nulitate absoluta daca prin el se realizeaza o liberalitate indirecta in folosul beneficiarului.

Ad validitatem, contractul de fiducie trebuie supus autentificarii notariale si inregistrarii la organul competent sa administreze sumele datorate de fiduciari la bugetul general consolidat, iar pentru opozabilitate, trebuie inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Contractul de fiducie inceteaza fie prin implinirea termenului sau realizarea scopului urmarit, fie prin renuntarea beneficiarului. Dupa acceptarea beneficiarului, contractul nu mai poate fi modificat sau revocat de catre parti ori denuntat unilateral de catre constituitor decat cu acordul beneficiarului sau, in absenta acestuia, cu autorizarea instantei judecatoresti.

Putem afirma ca institutia fiduciei este un instrument juridic util, flexibil si cu o sfera larga de aplicare, indispensabil oricarei persoane care a acumulat un patrimoniu semnificativ. Fiind o modalitate de protejare impotriva creditorilor, fiducia are avantajul ca permite impartirea activelor unei persoane in mase patrimoniale distincte si autonome, proprietarul beneficiind astfel de raspundere limitata fara a constitui o persoana juridica in acest sens

AVOCAT BUCURESTI, Executat sau somat de catre banca,

FIDUCIA – METODA DE APARARE DE EXECUTARE SILITA

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

FIDUCIA – METODA DE APARARE DE EXECUTARE SILITA

Zeci de mii de români se află în situaţia în care valoarea locuinţei cu care au garantat împrumutul nu mai acoperă soldul creditului. Acest fenomen, care se întâmplă ca urmare a scăderii masive a preţurilor începând cu 2009 adică primul an de criză majoră, nu este neapărat o veste proastă pentru cei împrumutaţi. Pentru mulţi dintre aceştia este evident că nu mai este deloc avantajos să plătească respectivul împrumut având în vedere că, şi dacă ar reuşi să-l achite integral, s-ar alege în final cu un bun plătit la suprapreţ. În aceste condiţii este mai avantajos să returnezi pur şi simplu bunul către bancă şi să renunţi la plata ratelor.

Dacă va constata însă că valoarea bunului nu acoperă creditul banca va încerca să se îndrepte către alte proprietăţi ale debitorului, drept conferit prin lege. Din acest moment se poate arăta de o mare utilitate un instrument juridic vechi de sute de ani însă recent introdus în legislaţia româmânească prin noul Cod Civil. Este vorba despre instituţia fiduciei. Utilizare acestui instrument presupune transferarea drepturilor patrimoniale către o persoană fizică sau juridică pe o anumită perioadă de timp sau până la îndeplinirea unor anumite condiţii.

Exemplu concret, oferit de un avocat: “Avem situaţia în care o persoană deţine două bunuri imobile, dintre care unul este constituit drept garanţie imobiliară (pentru suma de 100.000 de euro) şi un alt bun imobil, liber de sarcini. Ca urmare a scăderii preţurilor pe piaţa imobiliară, valoarea bunului ipotecat scade la 70.000 de euro. Între timp, debitorul instituie o fiducie asupra bunului liber de sarcini în vederea valorificării sale optime. Ulterior, debitorul ajunge în imposibilitate de plată a ratelor bancare, situaţie în care banca procedează la executarea garanţiei imobiliare, în urma căreia creanţa nu poate fi îndestulată. Astfel, prin instituirea fiduciei, bunul fiduciar nu va putea fi urmărit de bancă pentru diferenţa de creanţă rămasă neacoperită.”

 

 

Ghiseu - Banca

Banci, Credite, Executat sau somat de catre banca, Financiar, Leasing,

Incredibil:Termenul de intrare in vigoare a noilor prevederi in materia clauzelor abuzive, amanat

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Guvernul va amana din nou aplicarea celor doua noi articole la legea 193/2000 care ar permite eliminarea clauzelor abuzive din toate contractele comerciantului care are astfel de practici. Acestea ar fi trebuit sa intre in vigoare la 1 octombrie, dar cel mai probabil vor fi amanate pana la anul.

Bancile au reusit sa tergiverseze aplicarea unei legi timp de un an. Guvernul va amana pentru 1 februarie 2014 cele doua noi articole la legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, potrivit unor surse apropiate discutiilor. Potrivit celor doua articole, o clauza dovedita ca fiind abuziva intr-un contract de adeziune va fi eliminata din toate contractele care o contin ale acelui profesionist.

Aplicarea celor doua texte este obligatorie pentru Romania, dat fiind faptul ca fac parte dintr-o directiva europeana (93/13/CEE) ce trebuia implementata complet inca de la 1 ianuarie 2007. Desi trebuiau sa intre in vigoare cu restul noului Cod de procedura civila si a legii de aplicare, la 15 februarie 2012, modificarile au fost prorogate de doua ori, o data prin ordonanta de urgenta si o data prin Parlament, ultimul termen oficial fiind 1 octombrie. Se pare ca va trece, insa, un an de la termenul initial, in cazul in care Guvernul va emite o noua ordonanta de amanare-

A fost nevoie de jumatate de an pentru ca Banca Nationala sa vada care ar fi efectul legii asupra sectorului cu cele mai multe clauze reclamate ca fiind abuzive in ultimii ani: cel bancar.

Comunitatea bancara, prin vocea Asociatiei Romane a Bancilor, dar si prin cea a BNR, a cerut ca cele doua articole sa nu se aplice in forma votata de Parlament, prin legea 76/2012, ci a cerut cateva modificari, avand in vedere pierderile potentiale pe care le-ar putea suporta.

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Banci, Credite, Executat sau somat de catre banca, Leasing,

Executat silit de banca-Executat silit de Kruk

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 3]

executat silit de banca-executat silit de Kruk “Banca recurge la executorul judecătoresc. Cererea de încuviinţare a executării silite în instanţă nu se face într-o procedură contradictorie, adică împrumutatul nici nu va fi citat. Cel mai probabil nici nu va şti că există împotriva lui o asemnea cerere, iar ulterior deja primeşte somaţie din partea executorului judecătoresc, după ce i s-au poprit conturile. Este firesc ca poprirea să nu fie notificată.

În principiu, executorul verifică dacă sunt bani în cont, ca să îi poată lua. Dacă nu aveţi bani în cont, se va proceda la vânzarea bunurilor mobile sau imobile.

Pentru a se proceda la executarea silită, trebuie neapărat să existe o declaraţie de scadenţă anticipată a creditului. Împrumutaţii trebuie să verifice atunci când se găsesc în faza de executare silită dacă au primit acea scrisoare. Dacă nu au primit-o e ceva în neregulă şi pot face contestaţie la executare.

Dacă ştiu că au întârziat cu plăţile, împrumutaţii pot urmări să vadă dacă s-a făcut o cerere de executare împotriva lor. Dacă nu urmăresc, clienţii află abia atunci când a fost demarată procedura de executare silită. Atunci clienţii nu mai au la îndemână foarte multe căi de a se apăra. O executare imobiliară poate dura două luni.

Intrebare: Daca am luat un credit neipotecar, fara garantii, si nu am sanse sa mai platesc rata….poate sa imi execute din lucruri daca eu locuiesc cu parintii? dar ei nu au nici o legatura cu rata mea!Raspuns: In general, chiar daca nu exista o garantie clar specificata in contractul de credit, precum o ipoteca sau gaj pe o masina, bancile sau IFN-urile impun garantarea imprumutului cu garantie persoanala.

Acest lucru inseamna ca in caz de nerambursare a imprumutului, se poate pune poprire pe venituri si pe conturi bancare sau se pot executa orice bunuri detinute de debitor.

De asemenea, in cazul in care exista un co-debitor sau un girant al creditului, aceleasi reguli sunt extinse si asupra acestora

Banca sau IFN-ul nu se va putea intrepta insa pentru recuperarea restantelor catre terte persoane, chiar daca acestea sunt rude de gradul I.

Atata vreme cat parintii dvs nu si-au asumat niciunul din aceste roluri nu pot fi executati silit, chiar daca locuiti impreuna.

Iar, daca dvs personal nu aveti nici venituri, nici bani in conturi bancare si nici bunuri ce pot fi valorificate, nu aveti cum sa fiti executata silit. Banca poate insa redeschide procedura de executare la intervale regulate de timp, in cazul in care obtineti venituri sau dobanditi bunuri, ce pot fi valorificate.

Bugetarii in razboi cu statul, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Executat sau somat de catre banca,

De ce vor bancile sa-si apere clauzele abuzive la Inalta Curte-explica av.Coltuc Marius pentru business 24

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Bancherii invoca uniformizarea practicii judiciare.”ICCJ, instanta suprema in sistemul judiciar romanesc, are abilitatea de a uniformiza practica judiciara. In situatia in care o anumita categorie de cauze ajunge sa fie judecata in recurs la ICCJ, se deschide posibilitatea crearii unei practici unitare la nivelul instantei supreme si a instantelor inferioare.

Aceasta poate conduce la o mai mare predictibilitate a actului de justitie pentru acea categorie de litigii, aspect benefic pentru securitatea circuitului civil. Clientii nu au de pierdut prin simplul fapt ca procesele lor ar ajunge sa se judece la ICCJ”, a declarat Ionut Serban, avocat asociat Tuca si Asociatii, una dintre casele de avocatura care reprezinta bancile in procesele intentate de clienti.

La Inalta Curte procesele dureaza mai mult

De cealalta parte, avocatii clientilor sustin ca propunerea BNR nu este in favoarea consumatorului final asa cum sustin oficialii, ci ar aduce in avantaj tot bancile in procesele intentate de consumatori.

Avocatul Codrut Avram, care a reprezentant in justitie mai multi clienti ai bancilor, a precizat ca o asemenea masura ar determina pe de o parte o prelungire a duratei procesului, iar pe de alta parte ar ingreuna accesul consumatorilor finali la justitie.

“Au de castigat ca procesele s-ar derula mult mai greu stiut fiind ca termenele la Inalta Curte termenele sunt foarte lungi. In al doilea rand, o asemenea masura ar ingreuna accesul la justitie al cetateanului pentru ca Inalta Curte este numai in Bucuresti si unui cetatean din provincie ii va fi mult mai greu sa ajunga in Bucuresti.

Automat si onorariile de reprezentare la Inalta Curte ar fi mult mai mari. In plus, ar fi si un fel de discriminare pentru ca unele cauze comparabile ca si complexitate ar fi judecate de judecatorii, tribunale si numai acestea ar fi judecate de Inalta Curte ceea ce ar fi discriminatoriu”, a declarat avocatul Codrut Avram pentru Business24.

Clientii acuza precedente favorabile pentru banci la ICCJ

Ba mai mult, bancile in frunte cu BNR cer derogare de la Justitie pentru a avea ca ultima instanta Inalta Curte pentru ca acolo majoritatea deciziilor ar fost in favoarea institutiilor bancare, a declarat avocatul Marius Coltuc, reprezentant al clientilor care dau in judecata bancile.

“Miza este ca la Inalta Curte o sa fie de partea bancilor. Sunt mai multe hotarari date in aceasta instanta care sunt in favoarea bancilor. Pot solicita o unificare de practica, dar asa sa modifice legislatia este destul de complicat. La noi nu exista precedent judiciar si pe asta mizeaza.

Sa existe ultima forma de atac la Inalta Curte si sa nu mai ai ce sa faci. Cele mai mici instante dau si hotarari in favoarea justitiabililor, dar la Inalta Curte sunt probleme”, a declarat Marius Coltuc

Avocatii subliniaza si o serie de probleme de natura juridica pe care le-ar putea genera aceasta derogare pentru astfel de cazuri. “Asta ar insemna ca nu toti judecatorii din Romania sunt egali. Totusi, nicaieri in legile statului roman nu se spune ca o hotarare pronuntata de tribunal, judecatorie, Curte de apel este “mai putin hotarare” decat cea pronuntata de judecatorii de la Inalta Curte.

Este lansare din dezbaterea publica care ridica foarte multe semene de intrebare. Ar contraveni la foarte multe principii de drept. O astfel de decizie nu ar fi corecta din punct de vedere juridic fata de consumatori. Ar fi niste cauze privind clauzele abuzive care ar avea statut special fata de alte dosare. Este destul de inadmisibil raportat la legile din Romania”, a declarat Codrut Avram.

Pe rol sunt 3.000 de procese

La nivelul intregii tari exista in jur de 3.000 de dosare in care clientii au dat in judecata bancile. Dintre acestea doar 22 de procese au fost castigate de banci, a declarat avocatul Marius Coltuc, unul dintre specialistii care reprezinta clientii in procesele impotriva bancilor.

La nivel national exista sapte banci care au pe rol procese intentate de clienti. Cele mai multe procese au fost deschise impotriva Volksbank. In peste 90% dintre aceste dosare, instantele au dat castig de cauza clientilor, a explicat Carmen Cretu, avocat in cadrul Cabinetului de avocat Coltuc.

O alta banca “cu probleme” este BCR, insa in cazul acestei banci doar 75% dintre procese sunt castigate de clienti. “BCR are contracte oarecum mai pe intelesul clientilor”, a adaugat avocatul.

Legea pe baza careia clientii pot da in judecata o banca este 193/2000, ce trebuia sa fie modificata odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de Procedura Civila. La presiunile FMI, Guvernul a amanat aceasta lege pentru 1 iulie, promitand ca pana atunci sa se faca studii de impact. Miza acestor presiuni este legata de modificarile acestei legi. Daca pana acum banca, in cazul in care instanta dadea castig de cauza unui consumator era obligata sa modifice contractul acelui client, de la 1 iulie, bancile ar putea fi obligate sa modifice clauzele din toate contractele de credit daca un client obtine o decizie favorabila.

Daca aceasta lege s-ar aplica, bancile in Romania ar putea inregistra pierderi de 600 de milioane de euro pe an, se arata intr-un raport publicat de Asociatia Romana a Bancilor (ARB).

http://www.business24.ro/banci/procese-banci/de-ce-vor-bancile-sa-si-apere-clauzele-abuzive-la-inalta-curte-1526061

Executat sau somat de catre banca,

Av.Cretu Carmen la ziare.com – Ce sanse au datornicii sa scape de executare silita

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Numarul persoanelor care nu isi mai pot plati imprumuturile la banci crescut considerabil in ultimii ani, in conditiile in care multi datornici si-au pierdut locul de munca sau au suferit diminuari salariale. La sfarsitul lunii noiembrie 2012, peste 740.000 de persoane inregistrau restante de aproape 2,2 miliarde de euro la imprumuturile contractate, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. Numarul acestora este mai mare cu peste 50.000 fata de nivelul inregistrat la inceputul lui 2012.

In cazul persoanelor cu datorii mai mari de 90 de zile, se pot declansa actiuni in instanta pentru recuperarea banilor, ajungandu-se in unele situatii la executare silita.

Sansele in cazul contestatiilor la executare silita nu sunt foarte mari in situatia debitorilor care nu si-au achitat ratele. “Debitul la banca exista din pacate. Singura posibilitate pe care o avem este sa reducem valoarea pe care o executa banca sau sa incercam sa existe o lipsa de procedura din vina executorului si sa solicitam, de exemplu, anularea executarii silite”, a declarat pentru www.eFin.ro avocatul Carmen Cretu, de la Cab.avocat Coltuc.

Avocatul ne-a prezentant situatia unei persoane care, desi si-a achitat debitul, a aflat dupa doi ani ca este executata pentru o suma de bani despre care nu avea nicio idee. In plus nu i-a fost comunicat ca in anul 2010 a fost inceputa executarea asupra acesteia.” Ceea ce inseamna ca in cazul acesteia sansele sunt foarte mari, avand posibilitatea sa invoce perimarea executarii si lipsa obiectului executarii”, a precizat Cretu.

Potrivit avocatului Alexandru Moise, de la Casa de avocatura Stoica si Asociatii, executarea silita inceteaza in patru cazuri:

– s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum si alte sume datorate potrivit legii;

– nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri urmaribile ori a imposibilitatii de valorificare a unor astfel de bunuri;

– creditorul a renuntat la executare;

– a fost desfiintat titlul executoriu.

Cand pot contesta debitorii procedura de executare silita

Debitorii pot contesta procedura de executare silita in situatia in care datoria nu este mai mare de 90 zile, persoanele in cauza si-au mai achitat din rate si sunt la zi sau in cazul in care debitorul considera ca sunt vicii cu privire la executare si poate introduce cerere pentru suspendarea executarii, a afirmat Cretu.

Este important de precizat faptul ca bancile sunt dispuse sa restructureze creditele persoanelor care se confrunta cu dificultati in rambursarea ratelor, executarea silita fiind ultima solutie pe care acestea o iau in considerare, intrucat pot pierde sume importante prin vanzarea imobilelor la licitatie, preturile acestora fiind cu mult sub pretul pietei.

Ce bunuri nu pot fi confiscate de executor

Potrivit legislatiei in vigoare, nu pot fi executate:

– bunuri strict necesare traiului debitorului si al familiei sale, precum si bunurile strict personale;

– bunuri de uz personal sau casnic, obiecte de cult religios;

– alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 2 luni; daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta , animale destinate obtinerii mijloacelor de existenta si furajele necesare pentru acestea pana la noua recolta.

– combustibil necesar debitorului si familiei sale pentru 3 luni de iarna;

– bunuri care servesc la continuarea studiilor si activitatii profesionale;

– obiecte necesare persoanelor cu handicap.

Uneori inalienabilitatea unor bunuri este prevazuta de lege cu caracter temporar, astfel incat pe acel interval – si numai pe acel interval- ea este insotita si de insesizabilitatea bunurilor respective. Este vorba de locuinte construite sau cumparate pe baza de credite sau despre locuintele si spatiile cu alta destinatie construite din fondurile statutului sau ale unitatilor economice sau bugetare de stat care au fost vandute cu plata in rate. Acestea nu pot fi instrainate in principiu, decat dupa plata integrala a pretului, respectiv rambursarea creditului, a precizat Carmen Cretu.

Pentru a evita situatia neplacuta de a fi executat silit, este recomandat ca in cazul in care o persoana nu mai pot plati creditul sa mearga la banca si sa incerce sa discute cu reprezentantii acesteia pentru a gasi o solutie de rescadentare/reesalonare . La aceasta cerere trebuie sa depuna inscrisuri din care sa rezulte care sunt veniturile , valoarea acestora sau sa solicite reprezentantilor Administratiei Finantelor Publice o adeverinta din care sa rezulte ca nu detine alte venituri.

http://www.ziare.com/bani/plata/ce-sanse-au-datornicii-sa-scape-de-executare-silita-1217457

http://www.efin.ro/articole_financiare/ce_sanse_au_datornicii_sa_scape_de_executare_silita.html

Banci, Credite, Executat sau somat de catre banca, Financiar, Leasing,

Avocat banci – dosare impotriva bancilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In acest sens, prin Legea nr. 193/2000 au fost transpuse si implementate prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii, iar prin O.U.G. nr. 50/2010  s-au transpus prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si  a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru

consumatori.Exemple clare de situatii in care persoanele cu credite castiga în fata bancilor:
-Exista banci care spun ca dobanda e fixa, apoi clientii descopera ca a devenit variabila.
-În multe contracte de credit e precizat ca”se poate modifica dobanda în functie de situatia financiara de pe piata din Romania”, fara sa fie precizat ce înseamna acest lucru. Aceasta e o clauza abuziva. Odata cu aplicarea Ordonantei 50, multe banci au transformat nefondat comisionul de risc, în comision de administrare. Acesta reprezinta circa 1% pe luna din valoarea creditului.

   Pasii de urmat in declansarea unui astfel de proces sunt urmatorii:

In primul rand trebuie depusa reclamatia la Protectia Consumatorilor Intrucat ANPC are deja foarte multe dosare deschise impotriva bancilor, multi clienti care fac plangere catre aceasta instituite, iar apoi sunt introdusi de catre ANPC in dosarele aflate deja pe rolul instnelor intre aceasta institutie si banci. O mare parte din procese au ca obiect diverse clauze inserate in contractile de credit, care sunt considerate abuzive, conform Legii nr. 193/2000. Instantele au considerat, de multe ori ca fiind abuziv modul de calcul arbitrar al dobanzii, fara a se tine cont de formulele si clauzele stipulate în contract.

Trebuie avuta in vedere si  hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene , care priveste interpretarea Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii, coroborata cu reglementarea Uniunii Europene aplicabila contractelor de credit de consum, care prevede ca : “…- sistemul de protectie pus in aplicare prin Directiva 93/13 se bazeaza pe ideea ca un consumator se gaseste intr-o situatie de inferioritate fata de un vanzator sau un furnizor in ceea ce priveste atat puterea de negociere, cat si nivelul de informare, situatie care il conduce la adeziunea la conditiile redactate in prealabil de vanzator sau furnizor;
– clauzele abuzive nu creeaza obligatii pentru consumator, aceasta reprezentand o dispozitie imperativa, o norma echivalenta cu normele nationale care ocupa, in cadrul ordinii juridice interne, rangul de norme de ordine publica;
– instanta nationala este obligata sa aprecieze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale, inclusiv in ipotezele in care consumatorul se abtine sa invoce caracterul abuziv al acestei clauze fie pentru ca acesta nu isi cunoaste drepturile, fie pentru ca este descurajat sa le invoce din cauza cheltuielilor pe care le-ar implica o actiune in justitie;
– la incheierea contractului de credit, debitorul sa fie in posesia tuturor elementelor care pot avea un efect asupra intinderii obligatiilor sale; informarea consumatorului asupra costului global al creditului (DAE), sub forma unei dobanzi calculate potrivit unei formule matematice unice, are o importanta esentiala;

Executat sau somat de catre banca,

Av.Coltuc Marius la Digi 24:Noua Procedură Civilă îi sprijină pe datornici

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Noul Cod de Procedură Civilă va veni în ajutorul celor care au credite. Legea le dă dreptul judecătorilor să oblige băncile să elimine o clauză din toate contractele, dacă aceasta a fost declarată abuzivă ]ntr-un singur proces. Această prevedere îi va ajuta pe români să îşi recupereze mai repede banii pierduţi, dar îi sperie pe bancheri, care se plâng că vor pierde astfel sute de milioane de euro pe an.VEZI VIDEO AICI!

Aproape 7.000 de clienţi au denunţat în ultimii doi ani clauzele abuzive incluse de bancheri în contractele de credit. Mulţi au câştigat şi au primit în instanţă despăgubiri. Noul Cod Civil, care se va aplica din luna februarie, spune că un proces câştigat pentru o clauză bancară abuzivă îi împuterniceşte pe judecători să oblige băncile să elimine clauza din toate contractele de acelaşi gen.

„Băncile ar putea să piardă milioane de euro, însă aceste milioane de euro se bazează pe situaţia financiară a clienţilor. Şi dacă toţi clienţii cu clauze abuzive se apucă mâine să refinanţeze la condiţiile de astăzi vorbim practic de aceleaşi pierderi, pentru că ei se mută de pe o dobândă mare pe o dobândă mai mică”, este opinia Dianei Ţăruş, analist financiar FinZoom.

Bancherii anticipează că vor pierde 600 de milioane de euro anual, aşa că au cerut sprijinul Băncii Naţionale.

„Dacă BNR va fi de acord cu noi, ăsta va fi un lucru foarte bun, dacă Ministerul Justiţiei va fi de acord cu noi, iarăşi este un lucru bun, pentru că atunci când se va discuta în parlament o eventuală propunere vom avea susţinători”, a spus Radu Gheţea, preşedintele ARB.

Dar BNR nu poate face mare lucru. „O eventuală rezoluţie a Băncii Naţionale ar fi o scrisoare adresată Ministerului de Finanţe, pentru o iniţiativă legislativă”, spune consilierul Guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu.

Totuşi, clienţii trebuie să citească cu mare atenţie contractele înainte de a da banca în judecată. Şi asta deoarece „majoritatea celor care semnalează astfel de probleme cu clauze abuzive şi cu calcul abuziv al dobânzii, au semnat diverse acte adiţionale care ne anulează practic contractul iniţial”, după cum spune Diana Ţăruş.

Numărul clienţilor nemulţumiţi a explodat în 2010, odată cu adoptarea cunoscutei Ordonanţe 50, care a scos la iveală problemele din multe contracte de credit şi a adus un val de numulţumiri la adresa băncilor.

Executat sau somat de catre banca,

Consecintele unui proces cu banca

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Preşedintele Bancpost, Mihai Bogza, a declarat, pentru Ziarul Financiar, că cei care intră în conflict cu băncile ar trebui să ţină seama că pe viitor au şanse foarte puţine să mai primească ajutor – sub forma facilităţilor de restructurare – dacă vor avea nevoie

 

http://www.mediasonline.ro/economice-medias/1265-procese-banci-oug-50.html

Executat sau somat de catre banca,

Incuviintarea executarii silite a contractelor bancare si a garantiilor imobiliare.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Incuviintarea executarii silite a contractelor bancare si a garantiilor imobiliare. Inadmisibilitatea invocarii unor motive de fond in dosarul de incuviintare a executarii silite si in caile de atac impotriva incheierii judecatoresti.

Incuviintarea executarii silite a titlurilor executorii reprezinta o procedura necontencioasa reglementata de art. 3731 Cod proc. civila intrucat prin cererea adresata de executorul judecatoresc nu se urmareste stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana .

Intrucat incheierile de incuviintare a executarii silite nu au potrivit prevederilor art. 337 Cod proc. civila puterea lucrului judecat , este inadmisibila dezbaterea unor chestiuni de fond care presupun contradictorialitate.

Prin incheierea nr. 3358/3.06.2003 Judecatoria Sibiu a incuviintat executarea silita de catre executorul bancar V.I. din cadrul Corpului de Executori Bancari ai B.T. a contractului de credit nr. 223/25.09.2001 , a actului aditional nr. 67 din 28.03.2002 si a contractelor de ipoteca nr. 263 din 25.09.2001 si nr. 115 din 28 martie 2002, la cererea creditoarei B.T. SA T. impotriva debitoarei S.C. “F.R.” SRL T. De asemenea a fost incuviintata executarea silita a garantilor ipotecari T.I. , T.D. si P.F.G. , pentru suma de 16.299 dolari SUA.

In motivarea incheierii , instanta de executare a retinut ca prin contractul de credit si actul aditional la acesta , debitoarea a imprumutat de la creditoare suma de 5030 dolari SUA cu o dobanda de 11,2 % pe an, ratele nefiind restituite la scadente . Facand aplicabilitatea dispozitiilor art. 373 Cod proc. civila a gasit intemeiata cererea de incuviintare a executarii silite.

Prin decizia civila nr. 853/2003 Tribunalul Sibiu a respins apelul promovat de debitoare impotriva incheierii nr. 3358/2003, cu motivarea ca intrucat contractele de credit bancar sunt titluri executorii si termenele de restituire a imprumuturilor sunt obligatorii. Prelungirea termenelor de restituire a ratelor reprezinta doar o facultate a partilor, astfel ca in mod corect si legal prima instanta a incuviintat executarea silita.

Impotriva deciziei civile nr. 853/13.11.2003 pronuntata de Tribunalul Sibiu a promovat recurs debitoarea S.C. “F.R.” SRL T. , prin administrator, solicitand modificarea in totalitate a deciziei atacate in sensul respingerii cererii de incuviintare a executarii silite.

Motivele de recurs invocate de petenta sunt:

 • nulitatea prevazuta de art. 304 pct.7 Cod proc. civila intrucat hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina . Se arata ca banca este cea care ii datoreaza suma de 200.000.000 lei platita pentru cumpararea unui gater la licitatie publica, anulata apoi si care a ramas in contul creditului angajat.
 • nulitatea prevazuta de art. 304 pct.9 Cod proc. civila rezultata din aplicarea gresita a art. 372 Cod proc. civila, deoarece scadenta finala contractului de credit era in anul 2007, si
 • nulitatea prevazuta de art. 304 pct.10 Cod proc. civila constand in nepronuntarea instantei in legatura cu efectuarea incasarii in avans a sumei de 120.000.000 lei din suma platita ca pret al gaterului.

  Prin intampinare creditoarea B. T. a cerut respingerea recursului, contestand existenta vreunei datorii a bancii catre debitoarea S.C. “F.R.” SRL T. sau catre administratorul acesteia, ca ratele contractate prin contractele de credit puse in executare au scadente lunare de rambursat si numai ultima rata este scadenta in anul 2007, iar in prezent sunt restante 20 rate .

  Prin somatii expediate succesiv atat debitoarei cat si garantilor , au fost informati permanent asupra datoriilor restante iar intregul debit a fost trecut la restante.

  Examinand legalitatea si temeinicia sentintei civile atacate sub aspectul criticilor aduse prin motivele de recurs, Curtea a retinut ca recursul nu este fondat si l-a respins pentru urmatoarele considerente:

  Prin contractul de credit nr. 223/2001 si actul aditional nr. 1/66 din 28.03.2002 , debitoarea S.C. “F.R.” SRL T. a facut un imprumut initial de 182.000.000 lei la creditoare, care apoi a fost exprimat in dolari americani cu scadente lunare pentru fiecare rata de 167 USD in zilele expres negociate, incepand cu 24 decembrie 2001 si apoi cu ziua 30.04.2002.

  Imprumutul a fost garantat cu actele autentice asumate de garanti, fiind investite cu formula executorie atat contractul de credit si actul aditional, cat si contractele de garantie imobiliara prin Incheierile Judecatoriei Sibiu nr. 2165 si 2166/10.04.2003.

  Intr-o astfel de situatie, se constata ca sunt intrunite cerintele dispozitiilor art. 373/1 (2) Cod proc. civila , intrucat la data de 15.05.2003 cand a fost introdusa cererea de incuviintare executarii silite erau scadente un numar de 16 rate.

  In cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite legea nu pretinde existenta altor cerinte ci doar a titlului executoriu investit cu formula executorie , potrivit art. 371 (2), 372 si 376 alin.1 Cod proc. civila , cerinta indeplinita in speta , precum si scadenta datoriei. Celelalte aparari precum sunt cele legate de datorii reciproce sau stingerea datoriilor pe alte cai legale pot fi discutate de parti in cadrul contestatiei la executare, potrivit dispozitiilor art. 399 alin.3 Cod proc. civila . Aceasta cu atat mai mult cu cat in cazul de fata titlul executoriu nu este emis de o instanta judecatoreasca si se pot examina in cadrul contestatiei la executare inclusiv aparari de fond.

  Cum motivele de recurs nu cuprind critici vizand vicii ale titlului executoriu in sine, care sa fie de natura a impiedica incuviintarea executarii , in mod corect si legal instantele anterioare au procedat la incuviintarea executarii titlurilor prezentate de creditoare.

 

Executat sau somat de catre banca,

Executat silit de banca – Ce venituri nu pot fi executate silit de către bănci

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Banca îţi poate opri până la o treime din venitul lunar net realizat din salarii sau pensii, conform art. 409 din actualul Cod de Procedură Civilă. Dacă datornicul are debite la mai multe instituţii de credit, atunci acestuia îi pot fi oprite până la 50% din venituri, urmând ca banii să fie împărţiţi între creditori.

Conform art. 704, alineatul (7), din Proiectul noului Cod de Procedură Civilă, sunt propuse pentru reînnoire o serie de prevederi (prezente în actualul cod la Art. 409) privind exceptarea de la executarea silită a unor venituri, după cum semnalează senatorul PD-L Iulian Urban.

“(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii” se arată în textul legii.

De asemenea, nu pot fi executate silit de către bancă nici ajutoarele pentru incapacitate temporara de muncă, compensaţiile pentru desfacerea contractului individual de muncă sau ajutoarele de şomaj.

Astfel, unui client datornic al unei bănci, ajuns în situaţia de a fi executat silit, nu i se pot lua banii de alocaţie ai copilului, după cum spune şi Iulian Urban, care mai adaugă că “în cazul în care băncile fac acest lucru, atunci comit o ilegalitate, pentru că banii respectivi sunt drepturile copilului”, iar aceştia nu pot fi asimilaţi veniturilor părinţilor. Senatorul a prezentat pe blogul său o situaţie în care o bancă din România ar fi făcut acest lucru.

Potrivit lui Urban, conturile în care sunt depuse alocaţiile sunt unele speciale, în care titularul contului este copilul, iar împuternicitul este unul dintre părinţi, astfel provenienţa banilor din aceste conturi este una pe care băncile ar trebui să o cunoască.

În cazul în care părintele dispune mutarea alocaţiei copilului într-un alt cont, atunci banca poate proceda la oprirea banilor.

“În conformitate cu art.8 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în 2009, alocaţia pentru copii nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu”, spune reprezentantul ANPDC, care mai adaugă că astfel de situaţii sunt de competenţa instanţei.

Banci, Credite, Executat sau somat de catre banca, Financiar,

Marius Coltuc, avocat: “OTP, BCR, BRD sunt alte bănci unde apar problemele semnalate în cazul Volksbank”

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Oficialii băncii: “Din punctul nostru de vedere, Volksbank nu a comis nicio ilegalitate”
*  Marius Coltuc, avocat: “OTP, BCR, BRD sunt alte bănci unde apar problemele semnalate în cazul Volksbank”

Un client al Volksbank a depus plângere penală împotriva unor angajaţi ai băncii la Parchetul de pe lângă judecătoria Arad, pe motiv că nu au respectat prevederile OUG 50/2010 privind creditele retail.
Reprezentanţii Volksbank ne-au declarat: “Angajaţii Volksbank în cauză nu au primit nicio informare oficială că se află sub urmărire penală. Există un client care a depus o plângere penală (în niciun caz nu este vorba de urmărire penală) împotriva unor angajaţi ai băncii, acuzând Volksbank că nu a eliminat comisionul de risc (OUG 50/2010 stabilea eliminarea lui – n.r.), ci l-a redenumit. Din punctul nostru de vedere, banca nu a comis nicio ilegalitate”.
Contactat de ziarul BURSA, Flavius Corneliu Chiş, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă judecătoria Arad, ne-a declarat că instituţia a dispus începerea urmăririi penale împotriva unor persoane fizice angajate ale Volksbank, cărora li s-a adus la cunoştinţă învinuirea.
Alte bănci unde apar problemele semnalate în cazul Volksbank sunt OTP, BCR, BRD, ne-a spus avocatul Marius Coltuc.
Potrivit unor surse, împotriva Volksbank ar fi fost depuse mai multe plângeri penale, pentru abuzuri împotriva clienţilor.
Avocatul Gheorghe Piperea ne-a declarat: “Probabil, cineva va avea de suferit. Dacă se va ajunge la o condamnare, chiar amendă, va fi groaznic pentru bancă şi sistemul bancar”.
În opinia sa, angajaţii Volksbank care au redenumit comisionul de risc în comision de administrare doar “au primit nişte ordine”.

http://www.bursa.ro/angajati-ai-volksbank-in-urmarire-penala-pentru-abuz-impotriva-clientilor-185540&s=banci_asigurari&articol=185540.html

Banci, Credite, Executat sau somat de catre banca, Financiar, Leasing,

Procese castigate impotriva bancilor – Volksbank a intentat o noua actiune impotriva Romaniei la CJUE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Guvernul si-a formulat punctul de vedere oficial, favorabil clientilor, prin intermediul Protectiei Consumatorilor si Ministerului Afacerilor Europene.

Presedintele ANPC spune ca sunt 314 procese pe rolul instantelor care se vor solutiona dupa decizia CJUE, dar miza este mult mai mare: deciziile CJUE sunt izvor de lege pentru instantele din toata Uniunea Europeana.

„In luna iune statul a castigat un proces impotriva unei banci la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, dupa sesizarea unei instante din tara. In urma castigarii acestui proces, dar si in alte spete similare, s-a solicitat opinia guvernului, punctele de vedere au fost formulate de Ministerul Afacerilor Europene si ANPC.

Acest punct de vedere va constitui temeiul pentru actiunile urmatoare”, declara Bogdan Nica, presdintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sfarsitul sapamanii trecute.

Nica face referire, in fapt, la doua cauze trimise la solutionare la CJUE: una care s-a transat in favoarea consumatorilor, dar pe o lege disparuta – OUG 50/2010 -, si una care se afla pe rol si se refera la o lege aflata in vigoare (193/2000) si care da tot mai multe drepturi consumatorilor.

Banci, Credite, Executat sau somat de catre banca, Financiar, Leasing,

A aparut o noua problema nationala:verificarea contractelor de credit daca respecta noua lege 193/2000

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Romanii prejudiciati de catre banci sunt sustinuti de o noua lege. Recent a intervenit o modificare a legii in sprijinul romanilor care se afla in situatia de a le fi incalcate drepturile ca urmare a clauzelor contractuale abuzive din contractele de credit.“La data de 3 august 2012 a fost publicata Legea 193/2000 care creeaza institutii noi in sprijinul consumatorilor ce ar putea sa se afle in situatia de a fi incheiat un contract preformulat ce contine clauze abuzive sau care le incalca drepturile. Astfel, noua forma a legii contine modificari favorabile luptei impotriva abuzurilor create de contracteler de adeziune si preformulate ale profesionistilor”, a declarat Carmen Cretu, avocat in cadrul Casei de Avocatura Coltuc.

Potrivit acesteia, cea mai importata schimbare este data de art. 12 din legea modificata, ce prevede ca “in cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive, organele de control vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, dupa caz, sediul profesionistului, solicitand obligarea acestuia sa modifice contractele aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive“.

La cererea de chemare in judecata va fi anexat procesul-verbal intocmit potrivit art.11.

Asociatiile pentru protectia consumatorului care indeplinesc conditiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot chema in judecata pe profesionistul care utilizeaza contracte de adeziune care contin clauze abuzive, pentru ca aceasta sa dispuna incetarea folosirii acestora, precum si modificarea contractelor aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

“Dispozitiile alin. (1)-(3) din lege nu aduc atingere dreptului consumatorului caruia i se opune un contract de adeziune ce contine clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de actiune ori pe cale de exceptie, in conditiile legii”, se mai arata in art 12.

Astfel daca ANPC sau daca instanta de judecata constata ca in contractile de credit (sau alte contracte incheiate cu profesionisti, de regula contractile de adeziune) se poate solicita excluderea acestor clauze din toate contractile de credit de aceeasi natura, si ceea ce este nou, chiar daca sunt in curs de executare, a aratat avocatul.

“Conform opiniei majoritare a doctrine, prin constatarea de catre instanta a clauzei ca fiind abuziva se va dispune nulitatea hotararii si modificarea contractului, efectul hotararii va fi erga omnes, avand efect obligatoriu pentru toti profesionisti cu care s-au incheiat contracte de aceeasi natura. Acest lucru inseamna ca apare reglementat si in legislatia nationala efectul precedentului judiciar”, a  mai spus Carmen Cretu.

In aceasta situatie daca tribunalul a constatat ca o clauza este abuziva, atunci toate contractile trebuie sa fie aliniate la cele stabilite in hotararea judecatoreascaav. Carmen Cretu

Hotararea pronuntata are efect de lege, fiind obligatorie fata de toti  profesionistii”, a subliniat avocatul.

Cretu a mentionat ca o alta modificare de impact este si modificarea competentei functionale a instantei, rolul judecatoriei fiind preluat de catre Tribunal. Insa in cazul litigiilor introduse de catre consumatori, ca persoane fizice, in mod individual, competenta apartine fie judecatoriei, ori tribunalului in functie de valoarea obiectului cererii de chemare in judecata, in cazul acesta hotararile nu vor avea efect erga omnes.

“In plus hotararile pronuntate de catre tribunal sunt supuse numai apelului, spre deosebire de dreptul comun cand de regula lipsea apelul si se ataca direct cu recurs”, a aratat Carmen Cretu.

Ea a subliniat ca modificarile au impact atat din punct de vedere tehnic cat si economic, instantele vor fi scutite astfel de numarul mare de litigii cu care sunt investite din acest motiv. “Speram ca masurile sa fie luate de cate profesionisti inainte de a fi sanctionati”

 

sursa:

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745150894

Banci, Credite, Executat sau somat de catre banca, Financiar, Leasing,

Un grup format din aproape 100 de clienti Volksbank a obtinut marti castig de cauza in instanta anunta C.A.COLTUC

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“Vom ataca aceasta decizie deoarece consideram ca incalca un important principiu de drept: cel al contractului ca lege intre parti”, sustin reprezentantii Volksbank Romania.

“In momentul in care o persoana semneaza un contract, trebuie sa fie tinuta responsabila fata de obligatiile asumate in acel contract. La momentul semnarii contractelor de credit cu Volksbank Romania, nu existau reglementari care sa limiteze tipurile de tarife si comisioane pe care bancile le pot percepe. De asemenea, clietii stiau ca vor datora un comision de risc, acesta fiind detaliat si in contract, si in scadentarul anexat”, au adaugat ei.

Acestia au adaugat ca, in plus, exista hotarari definitive si irevocabile ale altor instante, cum ar fi Tribunalul Mehedinti, in favoarea Volksbank. Tribunalul Mehedinti a concluzionat ca, in contractele incheiate cu Volksbank, clauzele privind perceperea comisionului de risc sunt valabile, dat fiind ca acestea sunt exprimate in mod clar si inteligibil si fac parte din “pretul” contractului.

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

0745150894

av.Coltuc Marius-avocat specializat banci