Browsing Category

“Ghidul juridic al romanilor din strainatate”- AVOCAT ROMANIA

pot anula datoria la CASS , cum pot reduce perioada divortului , inregistrarea divortului in Italia reduce timpul , cum inregistrez casatoria in Romania , se impoziteaza veniturile din Romania , se acorda pensii romanilor din strainatate , cum pot schimba domiciliul , legea permite retragerea cetateniei romane , romanii cersetori sunt alungati , unde se presteaza activitatea

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Zilnic,peste 100 de romani din diaspora divorteaza in Romania

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cum pot divorta romanii din strainatate?Zilnic,peste 100 de romani din diaspora divorteaza in Romania

Cuvinte cheie: divort romania,divort romani strainatate,procedura de divort romania,divort romani diapora,divort cetatean strain,divort ue,lege aplicabila divort,avocat divort coltuc romania

Cetățenii români pot să divorțeze, potrivit legii civile române, fie apelând la instanța de judecată, fie pe cale administrativă (la ofițerul de stare civilă), fie prin procedură notarială. Codul civil și Codul de procedură civilă stabilesc clar toate motivele, formele și procedurile în care soții pot divorța, precum și efectele desființării căsătoriei.

Unde se poate divorța în instanță, în Uniunea Europeană

Vom începe raportându-ne, mai întâi, la situația României ca stat membru al UE. La nivelul legislației europene există un act normativ obligatoriu pentru statele membre și care conține anumite prevederi referitoare la divorț. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești este un act normativ menit să ajute cuplurile internaționale să își soluționeze litigiile care implică mai mult de o țară, în ceea ce privește divorțul și încredințarea copiilor.

Soții pot solicita divorțul sau separarea legală de comun acord sau individual, iar acest aspect este valabil atât pentru România, cât și pentru toate celelalte state membre ale UE. Cererea de divorț poate să fie adresată, potrivit precizărilor oferite pe site-ul oficial al UE, europa.eu, următoarelor instanțe:

în țara de origine a ambilor soți (România);
în țara unde locuiesc soții;
în țara în care aceștia au locuit împreună ultima dată, dacă unul dintre soți mai locuiește încă acolo (ne referim aici la situațiile în care soții locuiesc fiecare în alt stat membru UE);
în țara în care locuiește unul dintre soți, dacă cererea se înaintează de comun acord;
în țara în care locuiește cel care introduce cererea de divorț în instanță (alta decât România), dar numai dacă acesta este cetățean al țării respective sau dacă a locuit acolo cel puțin șase luni înainte de a depune cererea de divorț;
în țara în care locuiește soțul împotriva căruia se introduce cererea de divorț.
Dacă fiecare dintre soți a făcut în instanță o cerere de divorț în state diferite, atunci instanța competentă să se pronunțe în privința divorțului soților este prima instanță judecătorească la care s-a depus cererea.

Exemplu practic: Ion, cetățean român, este căsătorit cu Mary, de origine irlandeză. Aceștia s-au căsătorit în România, unde au locuit împreună pentru o perioadă de trei ani. Peste ceva timp, Ion s-a decis să facă o cerere de divorț în România, cu toate că el lucrează în Spania de un an, iar Mary a rămas în România. Practic, posibilitățile de a divorța sunt următoarele: Ion poate să ceară divorțul în fața instanțelor române, dacă Mary încă mai este rezidentă în România; el poate să solicite divorțul și în fața instanței spaniole, pentru că locuiește deja acolo de mai bine de șase luni; dar divorțul poate să fie pronunțat fie în România, fie în Spania, dacă vorbim de un divorț prin acord comun al soților.

Important! Hotărârile de divorț pronunțate într-o țară din UE sunt recunoscute în celelalte state membre, fără necesitatea unor proceduri suplimentare. Cu toate acestea, normele UE privind divorțul (de exemplu, în materie de instanțe competente și recunoaștere) nu se aplică în Danemarca.
Divorțul soților în România, în fața instanței de judecată

Potrivit Codului de procedură civilă, dacă nici cel care introduce cererea de divorț și nici soțul nu mai locuiesc în România, ei pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.

În legătură cu această prevedere procedurală, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat recent o soluție de interpretare legislativă prin care stabilește faptul că acordul cu privire la alegerea instanței de judecată trebuie să fie exprimat expres. Decizia ICCJ nr. 20/2016, despre care aflăm dintr-un comunicat de presă al Curții, nu a devenit deocamdată obligatorie pentru toate instanțele române, nefiind încă publicată în Monitorul Oficial.

În orice caz, la divorț, partenerii trebuie să știe că rigorile procesului civil român le impun să se înfățișeze obligatoriu în persoană în fața judecătorului. Dacă cel care a făcut cererea de divorț, adică reclamantul, nu se prezintă în instanță la termenul de judecată comunicat, iar lipsa lui este nejustificată, cererea sa de divorț va fi respinsă

Avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

www.coltuc.ro
www.facebook.com/avocatcoltuc

Whatsapp +0745.150.894

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului 2016.Calcul 2016

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate înultimele 12 luni. Totuşi, în funcţie de durata concediului pentru care se optează, acesta are stabilite limite minime şi maxime, ce sunt raportate la indicatorul social de referinţă (care în prezent este de 500 de lei).

Astfel, limitele minime şi maxime ale indemnizaţiei pentru creşterea copilului sunt următoarele:

 • cel puţin 600 de lei şi cel mult 3.400 de lei, pentru părinţii care aleg concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (sau până la trei ani, dacă este vorba de un copil cu handicap);
 • cel puţin 600 de lei şi cel mult 1.200 de lei, pentru părinţii care aleg concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.

Prin excepţie, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere, indemnizaţia lunară creşte cu câte 600 de lei.

Notă: Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat în 2015 şi aflat în prezent la Camera Deputaţilor, părinţii care aleg concediul de creştere până la vârsta de doi ani vor putea să beneficieze în primul an de indemnizaţia lunară maximă de 3.400 de lei. Mai multe informaţii găsiţi aici.

În afară de banii obţinuţi din salarii, activităţi independente şi activităţi agricole, cele 12 luni de venituri necesare anterior naşterii copilului pot fi constituite integral şi din perioade în care, de exemplu, solicitanţii au beneficiat de şomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată pentru creşterea copilului.

Atenţie! Opţiunea pentru durata concediului se face prin cerere scrisă şi nu poate fi schimbată pe durata acordării acestuia.

Oricare dintre părinţi poate cere intrarea în concediu

Indemnizaţia lunară pentru concediul de creştere poate fi primită de oricare dintre cei doi părinţi ai copilului, pentru fiecare naştere, prevede OUG nr. 111/2010, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale de acordare.

Mai exact, solicitanţii concediului şi indemnizaţiei trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie cetăţeni români, cetăţeni străini sau apatrizi (adică fără cetăţenie);
 • să aibă domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
 • să locuiască în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Important! Beneficiarii cu drepturile stabilite de minimum şase luni sunt obligaţi să-şi plătească impozitele şi taxele locale pentru bunurile deţinute în proprietate. În caz contrar, plata indemnizaţiei lunare se suspendă.

De ce acte au nevoie părinţii

Indemnizaţia lunară aferentă concediului pentru creşterea copilului este acordată în baza unei cereri, care trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
 • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Cererea de concediu şi indemnizaţie, precum şi actele doveditoare, trebuie depuse la primăria localităţii pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul/reşedinţa. Apoi, acestea sunt transmise agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale.

Cererile sunt soluţionate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agenţiile teritoriale, aceasta fiind comunicată solicitanţilor în cinci zile lucrătoare de la emitere.

În concediu, părintele poate obţine venituri limitate

Părintele aflat în concediul pentru creşterea copilului are voie să obţină venituri impozabilefără să-i fie suspendată plata indemnizaţiei, însă doar dacă acestea nu depăşesc o limită anuală stabilită de OUG nr. 111/2010.

Concret, plata indemnizaţiei nu se suspendă dacă părintele aflat în concediu realizează venituri impozabile, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada respectivă, demaximum 3.000 de lei într-un an calendaristic.

De asemenea, suspendarea plăţii nu se aplică nici persoanei care “primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu”, nici persoanei care primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean (indiferent de nivelul acestora).

Deşi aceste prevederi au fost schimbate în toamna anului 2014, autorităţile au operat modificările necesare la normele pentru aplicarea OUG nr. 111/2010 abia în vara anului 2015. Informaţii detaliate în acest sens sunt disponibile aici.

În afară de situaţia în care beneficiarul obţine venituri şi nu se încadrează în excepţiile amintite, ordonanţa de urgenţă stabileşte că suspendarea plăţii indemnizaţiei intervine în ziua următoare celei în care, de exemplu, acesta este decăzut din drepturile părinteşti, nu mai îndeplineşte condiţiile legale, nu-şi plăteşte impozitele şi taxele locale sau se constată înregistrarea (timp de trei luni consecutive) de mandate poştale returnate.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Incredibil : Polițele RCA nu pot depăși un plafon de majorare de 50 la sută

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
București, 12 ianuarie 2016 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat astăzi o ședință de lucru cu reprezentanții celor nouă societăți de asigurare autorizate să vândă polițe RCA având ca temă verificarea încadrării noilor tarife în plafonul de majorare de 50% convenit prin Protocolul încheiat pe 22 decembrie 2015 și reiterarea angajamentului de continuare a demersurilor comune menite să conducă la normalizarea pieței RCA.
Discuțiile au fost conduse de președintele ASF, domnul Mișu Negrițoiu, secondat de domnul Marius Vorniceanu, vicepreședinte al ASF, și de echipa de supraveghere a sectorului de asigurări.
Întâlnirea la care au participat societățile: Allianz-Țiriac, Uniqa, Asirom, Carpatica Asig, City Insurance, Euroins, Generali, Groupama și Omniasig face parte din acțiunile ASF de monitorizare continuă a implementării Protocolului rezultat în urma discuțiilor cu asociațiile reprezentative ale transportatorilor și asigurătorilor.
Inventarierea pozițiilor celor nouă societăți a relevat respectarea – cu unele excepții marginale, pe categorii de produs – plafonării majorărilor de tarif la 50%, confirmând faptul că noile contracte de asigurare obligatorie RCA încheiate cu transportatorii se înscriu în linia asumată prin Protocolul din decembrie 2015.
"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Pas cu pas(ghidul) Darea in plata banca sau Dau casa si scap de rata

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Practic, toate persoanele fizice din România cu un credit garantat cu o ipotecă vor putea cere băncii să preia bunul gajat pentru a stinge total creanța. Legea nu face distincție între tipurile de ipoteci imobiliare, astfel că se aplică atât în cazul caselor și apartamentelor, cât și în cel al terenurilor, intra sau extravilane, precum și al clădirilor comerciale.

Debitorii ar putea fi tentați să renunțe la bunul ipotecat atunci când valoarea garanției este mai mică decât valoarea creditului, ceea ce bancherii numesc loan-to-value cu raport supraunitar. Mulți dintre acești debitori au luat credite în valută, evenual în franci elvețieni, în perioada 2007-2008, când piața imobiliară era la apogeu. Altfel, dacă garanțiile sunt suficiente, debitorul poate încerca să vândă bunul ipotecat pe cont propriu și să achite creditul din această sumă, chiar să mai rămână cu ceva după. Pentru a închide creanța, debitorul trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să fie persoană fizică, iar creditul să fie luat de la o instituție de credit – aici intră băncile, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii acestor creanțe, deci firmele de recuperare creanțe -, iar bunul oferit în plată să fie ipotecat în favoarea băncii pentru creditul respectiv. Dacă debitorul a garantat creditul cu două sau mai multe bunuri ipotecare, atunci va trebui să le dea pe toate băncii. Debitorul declanșează procedura de dare în plată printr-o notificare transmisă creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, în care arată că vrea să stingă datoria prin predarea bunului ipotecat. Din acest moment se stinge dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților ipotecari sau personali, care sunt eliberați astfel de obligații. În această notificare trebuie să transmită detaliile privind bunul ipotecat și împrumutul și să stabilească două zile diferite în care banca trebuie să se prezinte la un notar public, ales și plătit de debitor. Acolo se va încheia dreptul translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie față de creditor, inclusiv principalul, dobânzile și penalitățile care izvorăsc din contractul de credit. Termenul stabilit pentru întâlnirea la notar nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare, iar în această perioadă sunt sistate toate plățile către creditor, dar și procedurile judiciare sau extrajudiciare existente. Cu alte cuvinte, sunt suspendate toate executările silite care au la bază acel împrumut. Cu cel puțin trei zile înainte de termenul evocat mai sus, părțile trebuie să transmită către notar informațiile și actele necesare actului de dare în plată. Creditorul are puține șanse să se opună în mod real acestei proceduri. Un articol prevede că poate face contestație în termen de 10 zile de la primirea notificării, dacă notificarea nu a fost făcută cu respectarea prezentei legi. Dacă actele sunt în regulă și procedura e respectată, banca nu are cum să nu accepte darea în plată. Dacă banca refuză să se prezinte în fața notarului și să semneze actele, atunci debitorul se poate adresa judecătoriei, care în termen de 10 zile trebuie să dea o hotărâre. În alte șapte zile trebuie să vină decizia instanței de apel, un tribunal, în acest caz. În tot acest timp sunt suspendate plățile către creditor. Dacă decizia e favorabilă debitorului, atunci instanța va constata că s-a stins creanța. Dacă nu, atunci procedura este anulată. În tot cazul, dacă se supune voluntar sau dacă este obligat de instanță, creditorul nu va mai putea cere sume suplimentare de la debitor după încheierea dării în plată. Procedura se aplică inclusiv pentru contractele de credit în vigoare, ceea ce i-a determinat pe bancheri să reclame că încalcă Directiva 17 din 2014 a Uniunii Europene, care reglementează o procedură similară, dar posibilă doar pentru contractele încheiate începând cu martie 2016.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Asociaţiile de proprietari, obligate să elibereze adeverinţe cu cheltuielile de întreţinere defalcate

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Prevederile sunt incluse în Legea nr. 277/2015 pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Documentul a trecut recent de Parlament şi miercuri a fost promulgat de către preşedintele României. Asta înseamnă că, pentru a se aplica, acesta mai trebuie doar să apară în Monitorul Oficial.

Concret, proprietarii vor putea să ceară preşedintelui şi administratorului asociaţiei oadeverinţă cu situaţia cheltuielilor de întreţinere. Aceasta va fi eliberată obligatoriu şi va include cheltuielile defalcate pe datoria de bază şi penalităţi, precum şi modalitatea de calcul a penalităţilor.

“La solicitarea scrisă a proprietarului, preşedintele şi administratorul asociaţiei de proprietari au obligaţia să elibereze în scris o adeverinţă prin care să prezinte situaţia cheltuielilor privind întreţinerea, defalcate pe datoria de bază şi penalităţi, precum şi modalitatea de calcul al penalităţilor”, scrie în noul act normativ.

În momentul de faţă, Legea nr. 230/2007 prevede doar că proprietarii sunt îndreptăţiţi să ştie toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi că pot cere acces la orice document al acesteia.

Iniţiatorii explică în expunerea de motive că legea nu conţine destule dispoziţii referitoare la obligaţiile preşedintelui şi administratorului şi la protejarea drepturilor proprietarilor, astfel că actul normativ promulgat recent vine în ajutorul acestora din urmă.

Notă: În altă ordine de idei, din luna martie a acestui an, administratorii de bloc sunt obligaţi să informeze periodic proprietarii cu privire la veniturile şi cheltuielile asociaţiei. Mai multe informaţii despre subiect găsiţi aici.

Principalele drepturi şi obligaţii ale proprietarilor

În afară de dreptul de a cunoaşte toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei, proprietarii sunt îndreptăţiţi să participe (cu drept de vot) la adunarea generală, să-şi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică.

Aceştia au voie să facă îmbunătăţiri sau modificări la proprietatea individuală, atât timp cât nu periclitează integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.

În acelaşi timp, Legea asociaţiilor de proprietari mai stabileşte că “zidurile dintre apartamentele sau spaţiile alăturate, care nu fac parte din structura de rezistenţă a clădirii şi din proprietatea comună, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spaţiilor respective, pe baza autorizaţiei de modificare a construcţiei, eliberată de autoritatea publică locală şi cu înştiinţarea asociaţiei”.

Referitor la obligaţii, actul normativ menţionat dispune că proprietarii trebuie să-şi menţină locuinţa în stare bună, pe cheltuiala proprie.

“Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru reabilitarea termică şi eficienţa energetică, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura intervenţiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al întregii clădiri”, este punctat în lege.

Cei care provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau unui alt apartament sunt obligaţi să repare stricăciunile sau să acopere cheltuielile pentru reparaţii.

În fine, la vânzarea apartamentului, proprietarii trebuie să facă dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei. Dacă există datorii către asociaţie, vânzarea apartamentului poate fi făcută doar dacă acestea sunt preluate contractual de către cumpărător.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Avocat Achizitii Publice – Noul cadru legislativ privind achizițiile publice, aplicat de la 1 ianuarie 2016

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Noul pachet de legi privind achizițiile publice dorim să treacă prin Parlament până la finalul acestui an, astfel încât noul cadru legislativ să poată fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2016, a declarat luni ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Moartea nu ia spaga. Raspunderea Juridica a proprietarilor de cluburi

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cine sunt vinovaţii pentru tragedia din clubul groazei
Incendiul din Clubul Colectiv. Cine sunt vinovaţii pentru tragedia din clubul groazei

Verificări de la Inspecţia Muncii Moartea unei angajate a clubului Colectiv, care ar fi lucrat la negru, a determinat Inspecţia Muncii să declanşeze o anchetă privind legalitatea angajării personalului localului. Femeia, care ţinea locul unei colege care se simţea rău, în seara tragediei, avea cinci copii. „Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, precum şi o echipă a Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei de sector, fac o anchetă socială cu privire la situaţia celor cinci copii ai victimei tragicului eveniment de vineri. Scopul anchetei este identificarea măsurilor de sprijin pentru cei cinci copii“, se arată într-un comunicat al instituţiei. Incendiu cu recidivă Clădirea care adăposteşte clubul Colectiv a mai fost cuprinsă de incendiu. În noiembrie 2014, o altă hală a fostei fabrici bucureştene Pionierul, unde erau depozitate mai multe covoare, a luat foc. Incendiul, care nu a provocat victime, ar fi fost provocat intenţionat. Clubul Colectiv nu a fost afectat. Clubul Colectiv, autorizat să funcţioneze cu avize lipsă Una dintre întrebările la care trebuie să răspundă ancheta este dacă firma Colectiv Club SRL funcţiona legal sau nu. Imediat după tragedie, primarului sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a declarat că nu are ce să-şi reproşeze şi că, din punctul de vedere al primăriei, Clubul Colectiv a funcţionat legal. Cu toate acestea, localul obţinuse acordul de funcţionare în baza unei simple declaraţii pe proprie răspundere a administratorilor. „Avem la dosar toate actele, am îndeplinit toate normele legale de eliberare a acordului de funcţionare. Legea Poliţiei locale spune că pentru eliberarea acordului de funcţionare trebuie să avem acordul locatarului, contractul de închiriere, titlul de proprietate, datele de identificare de la Registrul Comerţului. Locatarul dă declaraţie pe proprie răspundere despre ce activitatea pe care trebuie să o desfăşoare“, a spus Piedone. ISU nu a autorizat clubul Colectiv Printre condiţiile prevăzute de lege pentru ca spaţiul închiriat de firma Colectiv Club SRL să poată primi autorizaţie de funcţionare de la Primăria sectorului 4 este obţinerea avizului de securitate la incendiu. Acesta este obligatoriu atât în cazul clădirilor nou-construite, cât şi în situaţia celor care şi-au schimbat destinaţia, precum clubul Colectiv. Aviz pe care patronii clubului au omis să-l ceară. Secretarul de stat Raed Arafat a confirmat că localul în care a avut tragedia nu avea nicio autorizaţie. „Nu există nicio autorizaţie de la ISU pentru securtatea la incendii şi nici pentru spectacolul pirotehnic“, a declarat Arafat. Ce norme trebuiau respectate de Clubul Colectiv  Avizul de la ISU se obţine după ce firma depune raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu“, referatul verificatorului de proiect privind schimbarea destinaţiei/modernizării, scenariul de securitate la incendiu, planul de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Potrivit normelor legale, clădirile cu destinaţie de club trebuie separate de alte construcţii prin pereţi care nu ard şi nu se carbonizează. Plafoanele suspendate se construiesc tot din materiale ignifuge. În plus, clădirea trebuie să aibă cel puţin două  ieşiri de evacuare distincte şi să fie dotată cu sisteme de degajare a fumului. Pentru a nu fi obligaţi să îndeplinească aceste norme stricte, proprietarii clubului au declarat, pe proprie răspundere, că incinta amenajată acomodează doar 80 de locuri pe scaune. Or, în momentul izbucnirii incediului, în sală erau peste 450 de persoane. Cine sunt patronii Clubului Colectiv Firma care deţine clubul în care s-a produs tragedia, Colectiv Club SRL, este deţinută de trei tineri – George Alin Anăstăsescu (47% – foto dreapta), Paul Cătălin Gancea (30%) şi Costin Mincu (23%), potrivit datelor Registrului Comerţului. Deşi clubul Colectiv este deschis încă din 2013, el funcţionează sub această firmă din 6 octombrie 2014, când a fost înregistrată la Registrul Comerţului societatea Colectiv Club SRL. La sfârşitul anului trecut, după numai trei luni de funcţionare, firma înregistra pierderi de 27.833 de lei, datorii de 101.793 de lei şi o cifră de afaceri de 45.511 de lei, potrivit datelor publicate pe portalul Ministerului Finanţelor. Colectiv Club, a cărui principal obiect de activitate era „baruri şi alte activităţi de servire a băururilor“, avea cinci salariaţi la sfârşitul lui 2014.     Clubul Colectiv funcţiona încă din 2013 în clădirea fostei fabrici „Pionierul“, însă avea în spate o altă firmă – Music Hall SRL, în care apar ca acţionari Alin Anăstăsescu şi Costin Mincu. Music Hall SRL, cu doi angajaţi la sfârşitul lui 2014, a înregistrat anul trecut pierderi de 34.925 de lei, datorii de 821.165 de lei şi o cifră de afaceri 223.800. Acţionari în mai multe firme Cei trei proprietari ai clubului Colectiv vin din industria organizării de spectacole şi din publicitate şi fiecare dintre ei sunt acţionari în mai multe firme. George Alin Anăstăsescu (28 de ani) este acţionar în trei firme: pe lângă Colectiv Club SRL şi  Music Hall SRL, el deţine şi Sasquatch SRL, cu activitate în domeniul publicităţii. Potrivit profilului de pe LinkedIn, Alin Anăstăsescu este project manager la Sasquatch din 2011 şi a realizat mai multe evenimente pentru Mountain Dew. Anăstăsescu, absolvent al Facultăţii de Arte, este din ianuarie 2011 şi producător la Cevadevis.ro., unde a realizat matriale de publicitate pentru branduri cunoscute. Paul Cătălin Gancea (28 de ani) este acţionar, pe lângă Colectiv Club SRL, la companiile Gradual Steps (publicitate), Lemne şi Cuie SRL (fabricare de mobilă) şi la Rename Advertising SRL (publicitate). El a absolvit Facultatea de Marketing din cadrul Universităţii „Spiru Haret“, potrivit datelor de pe pagina sa de Facebook.  Costin Mincu (35 de ani), cel care deţine 23% din Colectiv Club SRL, mai este acţionar în alte 11 firme, aproape toate fiind implicate în cluburi şi organizări de concerte. Fost student al Universităţii Politehnica, Mincu a început ca barman într-un club din Bucureşti, apoi şi-a deschis propriile baruri – mai întâi o terasă în Vama Veche, apoi un club în Constanţa. În 2012, şi-a extins businessul în Centrul Vechi din Bucureşti, unde a deschis clubul Goblin şi Elephant Pub

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Comunicat de presa post-conferinta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Astazi a avut loc conferinta de presa “Efectele juridice negative ale ofertelor băncilor BCR ,TRANSILVANIA ,VOLKSBANK, PIRAEUS,BANCPOST,OTP” organizata de Asociația Stop abuzuri bănci Tematica abordată: —S-a analizat fiecare oferta a băncilor privind clauzele abuzive din contracte —Executarea silită și insolvența persoanelor fizice —Clauzele abuzive din contractele persoanelor juridice. Invitat special a fost avocat doctor COLTUC MARIUS

VICENTIU Cateva idei dezbatute Oferta bancii Transilvania s-a incheiat in iulie 2015(cu siguranta vor urma si altele), Bancpost a trimis un model de oferta clientilor care au dosare pe rol in luna septembrie 2015. BCR nu a trimis un model de oferta, ci un model de tranzactie-renuntare la drept incepand cu luna iulie 2015. Oferta Transilvania I PRINCIPALELE PREVEDERI ALE OFERTEI Detaliile ofertei pentru clientii cu credite in franci elvetieni la VBRO • returnarea sumelor deja platite de clientii cu credite in CHF, in contul comisionului de risc, prin diminuarea creditului in sold; • reducere de 22,5% pentru cei care accepta conversia creditelor din CHF, aplicabila la soldul creditului curent rezultat ca urmare a diminuarii cu comisionul de risc/administrare platit efectiv si nerecuperat de client pana la data conversiei. Astfel, valoarea efectiva a reducerii totale difera in functie de situatia fiecarui client in parte, tinandu-se cont de soldul creditului, de sumele de plata scadente la care se face conversia, de eventuale restante si penalitati sau de situatiile particulare in care comisionul de risc/administrare a fost deja recuperat de la Volksbank Romania de catre clienti; • conversia se va realiza la cursul BNR din data semnarii documentatiei, in fata notarului public. • Banca Transilvania si Volksbank Romania reamintesc faptul ca pana in data de 17 mai a.c. clientii cu credite in CHF beneficiaza, pentru plata ratelor curente, de un curs inghetat la nivelul sfarsitului anului 2014. • Oferta pentru clientii cu credite in lei si euro • Incepand cu data de 8 aprilie a.c., pentru clientii Volkbank Romania nu se mai calculeaza si nici nu se percepe comision de risc/administrare. In plus, dupa finalizarea perioadei de valabilitate a ofertei de conversie acreditelor in CHF, dar pana la sfarsitul anului 2015, va fi returnat comisionul de risc achitat si nerecuperat de clientii cu credite denominate in alte monede decat CHF din portofoliul existent al Volksbank, prin diminuarea corespunzatoare a soldului creditelor. De ce nu as semna aceasta oferta sau mai bine zis de ce nu am semnat aceasta oferta? In primul rand treceti de la o dobanda fixa, pe care o aveti acum, la o dobanda variabila care nu se stie cat va ajunge. Trebuie sa aveti in vedere perioada pe care o mai aveti de platit (numarul de rate). Cu cat e mai mare perioada, cu atat aveti riscul de fluctuatie al ratei. De scazut nu cred ca va mai scadea Roborul, de crescut – sigur va creste, nu stiu cand si cu cat (nu cred ca stie nimeni asta, este cam la noroc). CHF-ul va fluctua, mai mult sau mai putin, in functie de situatia economico-politica din lume. Parerea mea este ca va scadea, nu la 2 lei cat era cand ati luat creditul in 2007, dar undeva sub 4 lei cred ca va cobori, dar tot asa, nu se stie cand. Aveti norocul ca, prin conversia CHF-lei, sa vi se restituie comisionul de risc, lucru pe care altii l-au dobandit in instanta dupa ani de proces si cu niste costuri (nu toti au recuperat cheltuielile de judecata). Trebuie sa mai aveti in vedere ca ati semnat un act prin care renuntati sa actionati in judecata banca pana veti termina conventia de credit, indiferent ce se va intampla. In mod normal, legea apara consumatorii de contractele standard, preformulate. Dar prin acest act, BT se pune la adapost. Nu puteti negocia nimic din oferta propusa de BT, aceasta a fost valabila pana in 31 iulie. In concluzie, va scade acum rata, dar nu se stie pana cand. Deci, ramane ca sa decideti daca acceptati urmatoarele: 1. dobânda variabilă; propunerea BT respectă conditiile legale referitoare la transparență (e compusa corect din indice public + marjă fixă), dar prezintă riscul unei creșteri a ratei pe măsura creșterii EURIBOR/ROBOR; 2. Conversia se face la cursul din data încheierii tranzacției și nu la cel din dec. 2014,discount-ul aplicabil soldului sumei în lei după ce se compensează comisionul de risc este de doar 22,5%; 3. Nu va fi vorba de o rambursare efectivă a comisionului, ci de o compensare cu rate viitoare; riscul este acela de a pierde dobânda la aceste sume. 4. Nu ofera solutii pentru cei care vor fi sau sunt executati silit 5. O eventuala crestere a cheltuielilor cu aceste credite s-ar putea observa din ianuarie 2016 6. Nu veti putea chema in judecata banca pentru probleme ulterioare semnarii ofertei. Aici se poate pune in discutie urmatoarea problema juridica: posibilitatea de a cere nulitatea absoluta a acestui act aditional (tranzactie) pentru cauza ilicita si apoi posibilitatea de a actiona banca in judecata ulterior semnarii. O prima observatie: este o renuntare la dreptul pretins (adica la toate drepturile rezultand din contract) si nu o renuntare doar la procesul respectiv. Cauza este ilicită sau imorală atunci când scopul urmărit de cel care se obligă contravine dispoziţiilor legale imperative, ordinii politice, sociale şi economice a ţării sau regulilor de convieţuire socială. Existenţa cauzei obligaţiei şi caracterul ei real şi licit sunt prezumate prin lege până la proba contrară. Potrivit art.966 cauza ilicită nu poate avea niciun efect. Sancţiunea care intervine în cazul cauzei ilicite este nulitatea absolute a actului juridic respectiv. Pentru actele juridice civile numite (tipice), numai scopul mediat poatesă fie ilicit. În schimb, în cazul actelor juridice civile nenumite (atipice), ar fi posibil ca şi scopul imediat să aibă caracter ilicit, de exemplu, convenţia prin care Primus se obligă să îi plătească lui Secundus o sumă de bani dacă acesta din urmă săvârşeşte o anumită infracţiune. Aşa cum s-a constatat în literatura de specialitate, dacă obiectul actuluijuridic civil este ilicit sau imoral, atunci şi cauza actului juridic respectiv este ilicită sau imorală, în schimb, pot exista situaţii în care cauza actului juridic să fie ilicită sau imorală, iar obiectul acelui act juridic să fie licit şi moral. II OFERTA BANCPOST Principalele prevederi Conversia în lei la o dobândă fixă de 1,5% pe primii trei ani, dupa care fac saltul la dobândă variabilă după formula Robor + marjă fixa de 3 –4,6% (pentru cei tentați de ofertă – Robor e acum 1,5%; peste trei ani va putea reveni la nivelul său de „glorie”, de 6% sau chiar mai mult). Nu există niciun discount, deci soldul creditului convertit în lei va fi rezultatul înmulțirii cursului leu – franc actual (4,1 lei/chf) cu soldul în CHF. Nu există nicio ofertă de restituire a sumelor nedatorate achitate de oameni în „temeiul” unor clauze abuzive. Și, desigur, nu există nicio soluție pentru cei care au fost sau sunt pe cale de a fi executați silit și evacuați din casă. OFERTA PIRAEUS Piraeus Bank Romania propune clientilor cu credite in euro sau franci elvetieni, garantate imobiliar, posibilitatea reducerii ratelor lunare, in medie cu 13%. Aceasta este cea mai mica reducere oferita clientilor, din cele anuntate pana in prezent si, in plus, banca nu ofera reducere la soldul creditului. Oferta Piraeus este departe de ofertele celorlalte banci Pana acum, oferta Bancpost pentru clientii cu credite in franci era considerata cea mai slaba. Aceasta presupune conversia creditelor din franci in lei, cu o dobanda la sold de 1,5% timp de trei ani, iar ulterior se va aplica o marja cuprinsa intre 3% si 4,6% peste ROBOR in functie de tipul creditului si de situatia specifica a fiecarui debitor in parte. In plus, in cei trei ani de dobanda fixa, rata creditelor ar scadea, in medie, cu 30%, sustin reprezentantii bancii. ”Oferta va presupune, din spusele oficialilor bancii, un discount la soldul creditului si o conversie la lei sau euro. Pentru lei se va aplica o dobanda variabila, formata dintr-o marja fixa de 3,5 – 4% la care se va adauga ROBOR la 3 luni. Valoarea discount-ului va varia in functie de tipologia creditului, discount-ul mediu la nivelul intregului portofoliu de credite situandu-se la o valoare de aproximativ 20%. Trebuie insa retinut ca nu toti consumatorii vor beneficia de acest procent de discount, care va varia pe o plaja destul de larga,incepand de la 10-15%”, arata, la vremea respectiva echipa de negociere din partea clientilor. Pana acum, de departe cea mai buna ofera pentru cei cu credite in franci ramane cea facuta de Banca Transilvania clientilor preluati de la Volksbank, respectiv conversia in lei la cursul BNR din ziua conversiei, un discount la sold de 22,5% dupa diminuarea soldului cu contravaloarea comisionului de risc retinut abuziv de la acordarea creditului pana in prezent. OFERTA OTP Cum arată prevederile contractuale ale OTP pentru creditele în CHF Până în 2007, OTP prezenta clar în contracte formula de calcul a dobânzii curente. Aceasta era formulată transparent şi includea raportarea la Libor/Euribor peste care se adăuga o marjă evidenţiată în scris. Apoi, OTP a folosit o clauză vagă pentru a exprima modul de calcul al dobânzii. Aceasta includea fraza „dobânda variază în funcţie de politica băncii”, sub mai multe tipuri de formulări. Referirile la indicatorii de piaţă arată că banca avea doar opţiunea, nu şi obligaţia, de a lua în seamă evoluţiile acestora. Câteva exemple. Contractele de credit de nevoi personale garantate cu ipotecă: La art 5.2 este prevăzut: „Dobânda este variabilă în conformitate cu politică băncii.Dobânda poate fi modificată în mod unilateral de către banca, /uand în considerare valoarea dobânzii de referinţă pentru fiecare valută (ex EURIBOR (EUR)/ LIBOR(CHF)/ RUBOR (RON), etc)fără a există consimţământul Clientului.Noul procent de dobânda se va aplică la soldul creditului rămas de rambursat începând cu dată de aplicare stabilită de banca.Modificarea dobânzii va duce la recalcularea dobânzii datorate” iar La art 5.3 se prevede „Noul procent de dobânda va fi comunicat împrumutatului prin intermediul unei scrisori simple sau extras de cont trimis la adresa de corespondenţă specificată de acesta sau prin oft.sare la sediile unităţilor bancare. Clientul consimte această metodă de notificare suficientă, nefiind necesară încheierea unui act additional la prezentul contract de credit în acest sens renuntant la orice eventuală lplângere/opoziţie/contestaţie ulterioară”. Contractele de credit imobiliar: Art 6.1 din contract prevede : „Pentru creditul acordat, Clientul datorează şi va plăti băncii o rată de dobânda revizuibila în conformitate cu politică băncii ” iar la art 6.2 este prevăzut: „Banca îşi rezervă dreptul să revizuiască periodic dobânda în funcţie de evoluţia indicatorilor de referinţă pentru fiecare valută (Euribor pentru euro, Libor pentru CHF, Bubor pentru Ron). Modalitatea de comunicare a modificării ratei de dobânzii se face în conformitate cu prevederile art 6.3 „Noul procent de dobânda va fi comunicat împrumutatului prin intermediul unei scrisori simple la adresa de corespondenţă specificată de client. Clientul consimte această metodă de notificare suficientă, în acest sens renunţând la orice eventuală plângere/opoziţie/contestaţie ulterioară. Informaţiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Clienţii care optează pentru creditul de nevoi personale în lei, beneficiază de avantaje precum: • 0 lei comision de deschidere cont curent; • 0 lei comision lunar de administrare credit; • 0 lei comision de analiză dosar; • 0 lei dobândă, din 10 în 10 luni*; • 0% comision de rambursare anticipată; • Gamă largă de venituri acceptate. Creditul ipotecar în euro este destinat cumpărării unei locuințe și oferă clienților beneficii precum: • 0 euro comision de deschidere cont curent; • 0 euro comision lunar de administrare credit; • 0 euro dobândă, din 10 în 10 luni*; • 0 euro comision de analiză dosar; • 0% comision de rambursare anticipată; • Gamă largă de venituri acceptate; • Sunt acceptați până la 3 codebitori. Chair asa sa fie? Din analiza efectuata in cadrul conferintei a rezultat altceva Sfatul nostru concret : nu semnati aceste oferte abuzive.Efectele negative se vor vedea in 2016 si atunci nu puteti actiona banca in judecata. Cu stima Asociația Stop abuzuri bănci

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Cum suspend o executare silita in Romania

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

La ce sa ne asteptam dupa primirea somatiei de executare?

Somatia de executare este mijlocul procedural – executional pe care legea in pune la dispozitia executorului judecatoresc si prin care acesta, printre altele, (i) instiinteaza debitorul cu privire la punerea in executare a titlului executoriu (cu indicarea numarului dosarului de executare silita astfel format), precum si (ii) acorda debitorului posibilitatea de a-si executa de bunavoie, de indata sau in termenul acordat de lege, obligatia stabilita in titlul executoriu.

Executarii silite, ca cea de-a „doua faza a procesului” civil (asa cum a fost definita in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului – Cauza Hornsby c. Greciei, [cererea nr. 18357/91], Hotararea din 19 martie 1997) i se circumscriu doua etape importante (in functie de participarea sau nu a debitorului):

– Etapa inregistrarii cererii de executare silita (succedata de deschiderea dosarului de executare silita prin incheierea emisa de executorul judecatoresc si de incuviintarea ulterioara a executarii silite de catre instanta) – etapa ce nu presupune participarea debitorului
si

– Etapa momentului practic al comunicarii de executorul judecatoresc a actelor de executare catre debitor (fie ca este vorba de o somatie de executare, fie de o adresa de instiintare cu privire la infiintarea popririi). Comunicarea titlului executoriu si a somatiei catre debitor, cu exceptia cazurilor in care legea prevede ca executarea se face fara somatie ori fara comunicarea titlului executoriu catre debitor, este prevazuta sub sanctiunea nulitatii executarii.

In cadrul celei de-a doua etape, de la momentul comunicarii primelor acte de executare catre debitorul executat silit incep sa curga termenele pentru exercitarea cailor de atac impotriva actelor de executare, precum si impotriva executarii propriu – zise (de regula, 15 zile de la data la care debitorul a luat cunostinta de actul de executare contestat).

Mijlocul cel mai eficient de contestare in fata instantei de judecata a actelor de executare este reprezentat de contestatia la executare. Contestatia la executare se exercita, in principiu, in situatia incalcarii, de catre executorul judecatoresc, a dispozitiilor legale in materie de executare silita (executarea silita este guvernata de principiul „formalismului”, iar incalcarea acestui principiu atrage, in anumite conditii, nulitatea actului de executare astfel emis, ori chiar a intregii executari silite).

Esential este faptul ca exercitarea contestatiei la executare nu suspenda de drept actul de executare contestat. Cu alte cuvinte, chiar daca debitorul exercita calea de atac a contestatiei la executare, exista riscul ca debitorul sa fi fost deja executat pana la momentul judecarii efective a contestatiei.

Tocmai de aceea (si pentru a nu se ajunge la intoarcerea executarii), este necesar ca formularea contestatiei la executare sa fie dublata de exercitarea mijloacelor procedurale de temporizare a executarii silite.

Ce sunt mijloacele de temporizare a executarii silite?

Mijloacele de temporizare a executarii silite (numite si incidente in cursul executarii) sunt imprejurari ivite dupa ce executarea silita a inceput si care amana sau chiar sting executarea silita.

Concret, mijloacele de temporizare a executarii silite sunt urmatoarele: (i) existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit, (ii) beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune, (iii) amanarea executarii, (iv) suspendarea executarii si (v) perimarea executarii silite. Dintre acestea, cea mai des intalnita in practica este suspendarea executarii.

Cu ce ne ajuta mijloacele de temporizare a executarii silite?

Beneficiul practic al mijloacelor de temporizare a executarii silite este reprezentat de faptul ca il opresc pe executorul judecatoresc sa mai emita acte de executare odata cu ivirea imprejurarii de temporizare. Astfel, debitorul „ramane cu banii in cont” ori „cu bunul urmarit” pana la data incetarii imprejurarii care a determinat temporizarea executarii, in ciuda faptului ca executarea silita a fost inceputa impotriva sa.

3.1. Ce reprezinta proprietatea comuna asupra bunului urmarit?

Proprietatea comuna asupra bunului urmarit este situatia in care asupra bunului urmarit isi exercita proprietatea mai multe persoane. De exemplu, bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. In aceasta situatie, o eventuala executare silita a bunului proprietate comuna devalmasa ar fi paralizata. Aceasta nu impiedica insa creditorul sa solicite partajarea bunurilor comune, in masura necesara acoperirii creantei sale.

3.2. Ce reprezinta beneficiul de discutiune si de diviziune?

Beneficiul de discutiune reprezinta posibilitatea unui debitor urmarit de a solicita urmarirea bunurilor altei persoane (iar nu bunurile sale). Este cazul, de exemplu, al fidejusorului (garantului) conventional ori legal care poate solicita executarea cu prioritate a bunurilor debitorului principal (pentru care a garantat). Numai in situatia in care creditorul nu si-ar putea indestula creanta din patrimoniul debitorului principal, se va putea indrepta si impotriva fidejusorului. Ipoteza este valabila numai in situatia in care fidejusorul nu a renuntat in mod expres la beneficiul de discutiune.

Pe de alta parte, beneficiul de diviziune reprezinta posibilitatea unui fidejusor (dintre mai multi care garanteaza pentru acelasi debitor) de a solicita ca urmarirea sa se divida intre fidejusori, daca nu a renuntat in mod expres la acest beneficiu.

3.3. Ce presupune amanarea executarii?

Executorul judecatoresc poate amana executarea daca procedura (i) de citare sau (ii) de intocmire a anunturilor si a publicatiilor de vanzare nu a fost indeplinita sau daca (iii) executarea nu poate fi efectuata datorita neindeplinirii de catre creditor a obligatiilor de a acorda executorului judecatoresc sprijin efectiv pentru aducerea la indeplinire a executarii silite (inclusiv daca creditorul nu avanseaza cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare).

Desi legea nu este clara, un alt caz de amanare (implicita) a executarii silite este reprezentat de situatia in care executorul judecatoresc intampina opunere la efectuarea unui act de executare si este nevoit, ulterior, sa solicite concursul fortelor coercitive ale statului (organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice) pentru indeplinirea actului de executare – aspect care implica o amanare a executarii.

3.4. Ce presupune suspendarea executarii?

Suspendarea executarii presupune imposibilitatea executorului judecatoresc de a emite acte de executare in perioada de suspendare, sub sanctiunea nulitatii. Suspendarea este de 3 feluri: (i) legala, (ii) voluntara si (iii) judecatoreasca.

Suspendarea este legala, de exemplu, atunci cand debitorul moare dupa inceperea executarii silite. In aceasta situatie, executarea nu va fi reluata impotriva succesorilor care au acceptat mostenirea decat dupa 10 zile de la data cand acestia au fost incunostintati despre continuarea executarii silite.

Suspendarea este voluntara atunci cand creditorul solicita in mod expres acest lucru. Este expresia principiului disponibilitatii ce guverneaza procesul civil lato sensu.

In fine, suspendarea este judecatoreasca atunci cand aceasta masura este dispusa de instanta judecatoreasca (la solicitarea debitorului).
In practica, cererea de suspendare este grefata pe contestatia la executare (ca un capat distinct de cerere). Astfel, in cadrul contestatiei la executare, instanta poate sa dispuna suspendarea executarii silite pana la solutionarea cauzei.

Este posibil insa ca pana la data solutionarii cererii de suspendare din cadrul contestatiei la executare sa treaca o perioada destul de mare (timp in care actul de executare contestat sa isi fi produs deja efectele). In aceasta situatie, cererea de suspendare (a actului deja executat) este posibil sa devina lipsita de interes.

Pentru aceste motive, legea confera posibilitatea debitorului de a solicita suspendarea provizorie a executarii pana la momentul solutionarii cererii de suspendare din cadrul contestatiei la executare. Suspendarea provizorie se poate solicita pe cale de ordonanta presedintiala (care se judeca de urgenta si cu precadere).

Important de mentionat este faptul ca suspendarea executarii silite presupune si consemnarea unei cautiuni, calculata fix si / sau procentual la valoarea obiectului contestatiei (de regula, 10%, insa legea prevede si alte valori raportate la valoarea concreta a obiectului contestatiei – art. 718 C.pr.civ.).

3.5. Cand poate fi vorba de perimarea executarii silite?

In cazul in care creditorul, din culpa sa, a lasat sa treaca 6 luni fara sa indeplineasca un act sau demers necesar executarii silite, ce i-a fost solicitat, in scris, de catre executorul judecatoresc, executarea se perima de drept. In caz de suspendare a executarii silite, termenul de perimare curge de la incetarea suspendarii. Termenul de perimare nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata la cererea creditorului.

Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, prin incheiere data cu citarea in termen scurt a partilor.

Perimarea executarii atrage desfiintarea tuturor actelor de executare, cu exceptia celor care au dus la realizarea, in parte, a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Datele de trafic ale abonatilor, pe care le pastreaza in prezent operatorii de telefonie si internet, vor fi stocate timp de maximum trei ani, potrivit unui proiect de act normativ adoptat astazi, prin vot final, de Camera Deputatilor.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In principal, documentul prevede o durata maxima pentru pastrarea datelor de trafic ale abonatilor si utilizatorilor de servicii de telefonie si internet — date care sunt prelucrate si stocate in prezent de operatori pentru a putea emite facturi si pentru a asigura serviciile respective. In plus, sunt introduse unele prevederi conform carora accesul la datele de trafic va fi facut doar in baza unei autorizari judecatoresti.

Mai precis, propunerea legislativa stabileste ca datele de trafic ale abonatilor si utilizatorilor, care sunt prelucrate si pastrate de catre operatorii de telefonie si internet, vor fi sterse sauanonimizate la momentul la care acestea nu vor mai fi necesare la transmiterea comunicarilor, insa nu mai tarziu de trei ani de la efectuarii comunicarii.

De asemenea, termenul de maximum trei ani de la efectuarea comunicarii va fi valabil si pentru datele de trafic prelucrate pentru a stabili obligatiile contractuale ale abonatilor la serviciile de comunicatii a caror plata se face in avans.

Referitor la accesul autoritatilor la datele detinute de operatorii de telefonie si internet, in proiectul adoptat de Parlament este precizat expres ca acesta va fi facut cu autorizare judecatoreasca.

“La solicitarea instantelor de judecata sau la solicitarea organelor de urmarire penala ori a organelor de stat cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, cu autorizarea prealabila a judecatorului stabilit potrivit legii, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si furnizorii de retele publice de comunicatii electronice pun la dispozitia acestora, de indata, dar nu mai tarziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului (echipamentele operatorilor de telefonie si internet – n.r.) si datele de localizare, in conformitate cu prevederile referitoare la protectia datelor cu caracter personal”, scrie in documentul mentionat.

In situatia in care solicitarile si raspunsurile vor fi transmise in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Cererile vor fi procesate cu confidentialitate.

Datele cerute de autoritati nu vor putea fi sterse sau anonimizate de catre operatorii de telefonie si internet atunci cand solicitarea va fi insotita/urmata de o notificare din care sa reiasa ca pastrarea acestora este necesara. Totusi, acestea nu vor fi pastrate mai mult de cinci ani de la data solicitarii sau pana cand instanta pronunta o hotarare definitiva.

“Datele de trafic, datele de identificare a echipamentului si datele de localizare solicitate (…) nu fac obiectul stergerii sau anonimizarii de catre furnizori, atunci cand solicitarea formulata (…) este insotita sau urmata de o notificare cu privire la necesitatea mentinerii lor, in scopul identificarii si conservarii probelor sau indiciilor temeinice, in cadrul investigatiilor pentru combaterea infractiunilor sau in domeniul apararii si securitatii nationale, atat timp cat subzista motivele care au stat la baza solicitarii, dar nu mai mult de cinci ani de la data solicitarii sau, dupa caz, pana la pronuntarea unei hotarari definitive a instantei de judecata”, este explicat in proiectul de act normativ aprobat.

Initiatorii tin sa sublinieze ca prevederile propuse tin cont de decizia Curtii Constitutionale (CCR) prin care, in 2014, a fost declarata neconstitutionala Legea “Big Brother” si ca acestea stabilesc doar felul in care datele utilizatorilor de internet si telefonie vor putea fi accesate de catre autoritati.

“Prezenta propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 506/2004 are ca obiect reglementarea accesului la datele detinute de furnizorii de servicii de comunicatii electronice, raspunzand totodata si criticilor formulate de Curtea Constitutionala. Actul normativ aduce clarificari privind categoriile de date care sunt detinute si prelucrate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, in scopul derularii activitatilor comerciale proprii, precum si in cadrul activitatilor de asigurare a serviciilor de comunicatii electronice, fara sa impuna obligatii suplimentare de retinere”, se arata in expunerea de motive anexata proiectului.

Practic, din moment ce documentul nu prevede vreo obligatie de a retine datele in afara scopului facturarii si asigurarii serviciilor, initiatorii subliniaza ca nu este necesara asigurarea unor garantii suplimentare referitoare la prelucrarea si stocarea acestora si nici instituirea unui alt mecanism de control.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Verificati partenerul de afaceri",

Cum poate in mod legal un asociat sa isi imprumute firma

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“Un contract de imprumut este oneros de obicei, in sensul ca fiecare dintre parti urmareste un avantaj in schimbul obligatiilor asumate. Dar in raporturile dintre societate si asociat prevederile pot fi diferite. Daca imprumutul e dat cu dobanda, partile vor stabili sumele platite in plus la rambursarea imprumutului si penalizarile in cazul intarzierii la plata. Aceste sume trebuie mentionate in scris in contract, altfel nu vor fi valabile. Ambele tipuri de dobanda, ”remuneratorie” , respectiv, ”penalizatoare”, sunt reglementate prin Ordonanta 13 din 2011 (Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar – n.r.)”

Care sunt dobanzile si cum se calculeaza acestea?

In cazul in care dobanzile aplicate nu sunt specificate in contractul de imprumut, banii vor fi inapoiati cu dobanzile stabilite de lege, iar cadrul legal care reglementeaza este tot OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.

Potrivit dispozitiilor in vigoare, dobanda remuneratorie este dobanda datorata de debitorul obligatiei de a da o suma de bani la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei, in timp ce dobanda penalizatoare reprezinta dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta (despagubiri pentru intarziere la executarea obligatiilor).

Important! Daca in contractul de imprumut sunt parti din afara Romaniei si se aplica legea din Romania, cu plata in valuta, dobanda legala e de 6% pe an.

Exista o suma maxima pentru acordarea imprumutului?

Potrivit legislatiei aplicabile in prezent in tara noastra, nu este prevazuta o suma limita care ar putea fi acordata cu titlu de imprumut de catre o persoana societatii in care detine participatii.

Valoarea imprumutului acordat difera in functie de mai multi factori, cum ar fi:

 • nevoile si perspectivele economice ale societatii;
 • domeniul de activitate;
 • necesitatea conformarii cu anumite prevederi specifice pentru functionarea sa sau pentru dezvoltarea anumitor proiecte etc.

Specialistul contactat de redactia noastra a subliniat faptul ca sunt frecvente situatiile in care o societate, chiar la scurt timp de la inmatricularea sa la Registrul Comertului, primeste lichiditati de la asociatul sau sub forma de imprumuturi, de cele mai multe ori necesare pentru inceperea desfasurarii activitatilor sale.

Cand si in ce conditii isi recupereaza asociatul banii imprumutati?

Ca regula generala, suma imprumutata va trebui rambursata imprumutatorului la scadenta, astfel cum a fost agreata intre parti. Daca imprumutul intre parti este cu titlu oneros, imprumutatul va inapoia si dobanda aferenta.

Asociatul isi poate recupera rapid imprumutul daca a incheiat cu societatea un contract in forma autentica sau un document cu data certa semnat de ambele parti. Intr-o astfel de situatie, asociatul poate executa silit societatea daca sumele nu au fost rambursate la termen.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Ce trebuie sa stii daca vrei sa construiesti o casa – Diriginte de santier

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Incepand din data de 31 august, persoanele care vor sa-si construiasca o locuinta in mediul rural sunt obligate sa angajeze un diriginte de santier, dupa cum reiese din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Pana la acea data, prevederile acestui documentnu erau aplicabile caselor cu cel mult un etaj din mediul rural si din satele ce apartin oraselor.

“Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit (…) autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor”, prevede actul normativ in acest moment, in urma modificarilor aduse deLegea nr. 177/2015.

Referitor la interventiile la casele deja construite, legea dispune ca dirigintii de santier sunt necesari si in aceste situatii. Insa numai daca pentru interventiile respective este necesara emiterea unei autorizatii de construire. Cateva exemple in acest sens sunt consolidarile, extinderile, renovarile majore/complexe, reconstruirile si reabilitarile termice.

In alta ordine de idei, tot de la 31 august, la construirea caselor din mediul rural mai este nevoie de:

 • verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile de catre specialisti verificatori de proiecte atestati (exceptand locuintele unifamiliale care au doar parter din mediul rural si satele ce apartin de municipii si orase);
 • expertizarea tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor de catreexperti tehnici atestati.

Atentie! Persoanele care nu angajeaza un diriginte de santier autorizat pentru a verifica executarea lucrarilor de constructii risca sa fie amendate cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei. Iar construirea de case fara proiecte sau pe baza unor proiecte neverificate de specialisti atestati este sanctionata cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei.

Autoritatile sunt indreptatite sa aplice aceste amenzi doar in termen de trei ani de la savarsirea faptei de natura contraventionala. Dupa aceasta perioada de timp, dreptul de a sanctiona se prescrie.

Reglementarile specifice referitoare la calitatea in constructii au drept scop protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator. Parlamentarii au considerat ca acestea trebuie sa se aplice in egala masura tuturor celor care vor sa construiasca locuinte, nu numai celor care vor case in mediul urban (sau case cu mai multe etaje in mediul rural).

Important! Sunt exceptate de la controlul de stat al calitatii in constructii — realizat de reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) — locuintele unifamiliale care au doar parter din mediul rural si din satele ce apartin municipiilor si oraselor.

Responsabilitatile dirigintilor de santier

In Romania, activitatea de dirigentie de santier poate fi practicata doar in baza autorizarii obtinute de la Inspectoratul de Stat in Constructii, conform legislatiei aplicabile in prezent. Acest lucru se face atat in baza unui examen, cat si fara examen (in anumite conditii).

“Procedura de autorizare a dirigintilor de santier este nediscriminatorie in ceea ce priveste prestatorii si este justificata de motive imperative de interes general privind siguranta si sanatatea publica, protectia beneficiarilor de servicii in constructii, precum si protectia mediului urban, inclusiv amenajarea teritoriului, care impun obligativitatea asigurarii conditiilor necesare pentru realizarea si exploatarea constructiilor cu respectarea cerintelor esentiale de calitate a acestora, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator, in conditiile in care Romania prezinta unul dintre cele mai inalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, in principal la riscul seismic, dintre statele membre ale Uniunii Europene”, este explicat in Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011.

In principal, persoanele care vor sa obtina autorizarea necesara pentru a fi diriginte de santier trebuie sa aiba o diploma de inginer si/sau arhitect, respectiv master/doctorat, in unul sau mai multe dintre domeniile si specializarile universitare legate de constructii. In plus, acestia trebuie sa aiba si o experienta profesionala minima.

Dirigintii de santier se ocupa de verificari pe tot parcursul executarii lucrarilor de constructii. Totusi, acestia au anumite responsabilitati de indeplinit atat inainte de inceperea lucrarilor, cat si dupa finalizarea lor.

Inainte de inceperea lucrarilor

In perioada de pregatire a investitiilor, dirigintii de santier trebuie sa verifice existenta autorizatiei de construire si concordanta dintre prevederile acesteia, ale certificatului de urbanism, ale avizelor, ale acordurilor si ale proiectului, potrivit Ordinului MDRT nr. 1496/2011.

Acestia se ocupa si de studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor ce vor fi folosite la realizarea constructiilor, precum si de verificarea existentei pieselor incluse in proiect si a studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize.

De asemenea, dirigintii de santier se asigura ca proiectele sunt verificate de catre verificatori atestati si insusite de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Registrul Electoral va fi extins si pentru romanii din diaspora

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Extinderea Registrului Electoral pentru romanii din diaspora face parte dintr-un contract-cadru multianual, care se intinde pe patru ani si care prevede, de asemenea, mentenanta si modernizarea Registrului Electoral, valoarea estimativa a proiectului publicat, miercuri, de AEP in Sistemul Electronic de Achizitii Publice fiind de 8,4 milioane de euro, cu TVA inclusa.

„Este vorba despre achizitia unui contract-cadru multianual care se intinde pe patru ani. Contine un numar de cinci contracte subsecvente, care sunt fiecare bugetate, incepand cu anul acesta. Noi am reusit sa prindem in buget, anul acesta, o suma de aproape doua milioane de euro, TVA inclusa, urmand de vazut daca Guvernul va aloca in anii urmatori fondurile necesare pentru celelalte contracte subsecvente”, a afirmat purtatorul de cuvant al Autoritatii Electorale Permanente, Marian Muhulet.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Taxa judiciara de timbru difera in functie de motivul pentru care se introduce in instanta o cerere de divort.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Reglementarile referitoare la taxele judiciare de timbru au fost schimbate in urma intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 si, cu aceasta ocazie, tarifele aplicabile in cazul cererilor de divort au fost majorate.

Conform actului normativ, tarifele difera in functie de motivul pentru care se introduce in instanta o astfel de cerere. Prin urmare, divortul poate sa aiba loc:

 • prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;
 • atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
 • la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin doi ani;
 • la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Atunci cand cererea de divort se face prin acordul sotilor, la solicitarea ambilor sau a unuia dintre ei acceptata de celalalt, taxa de timbru este de 200 de lei.

Taxa este de doar 100 de lei atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt vatamate in mod grav si nu se mai poate continua casatoria, precum si atunci cand cererea se introduce la solicitarea unuia dintre soti, in urma unei separari care a durat minimum doi ani.

Daca divortul se face la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea mariajului, taxa de timbru este de 50 de lei.

Tot cu 50 de lei este taxata si cererea referitoare la acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii.

Potrivit actului normativ mentionat, costa cate 20 de lei fiecare cerere care nu este accesorie unei cereri de divort si care are ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei.

In fine, orice alta cerere neevaluabila in bani costa 20 de lei, in conditiile in care nu se aplica scutiri de la taxa de timbru.

Nota: Inainte de intrarea in vigoare a OUG nr. 80/2013, cel mai mare tarif pentru o cerere de divort era de 39 de lei.

Sotii au de ales intre mai multe variante de divort

Codul civil stabileste ca, in cazul divortului, sotii pot apela la instanta de judecata, laofiterul de stare civila sau la notarul public. Insa mai exista si varianta acordului de mediere.

“In alegerea tipului de divort conteaza mai putin motivele de divort, cat situatia concreta a partilor, daca acestia au sau nu minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati”, a precizat mai demult pentru publicatia noastra Gabriela Gerber, avocat si consultant in Forumul AvocatNet.ro. Totodata, conteaza si daca exista sau nu un acord intre soti.

Astfel, daca sotii sunt de acord cu divortul si n-au copii minori, nascuti din casatorie, din afara acesteia sau adoptati, desfacerea mariajului se poate constata de catre ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor, care le elibereaza un certificat de divort, prevede Codul civil.

In aceste situatii, sotii depun impreuna cererea de divort, iar ofiterul de stare civila sau notarul public o inregistreaza si le acorda acestora un termen de gandire de 30 de zile.

“La expirarea acestui termen, sotii se prezinta personal, iar ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat. Daca sotii staruie in divort, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public elibereaza certificatul de divort fara sa faca vreo mentiune cu privire la culpa sotilor”, se arata in actul normativ mentionat.

Notarul public poate constata divortul prin acordul sotilor chiar daca exista copii minorinascuti din casatorie, din afara acesteia sau adoptati. Insa sotii trebuie sa cada de acord in privinta:

 • numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort;
 • exercitarii autoritatii parintesti;
 • stabilirii locuintei copiilor dupa divort, a modalitatii de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii;
 • stabilirii contributiei la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Cu toate acestea, in Codul civil se dispune ca daca din raportul de ancheta sociala rezulta ca acordul sotilor referitor la exercitarea comuna a autoritatii parintesti sau cel referitor la stabilirea locuintei copilului nu este in interesul copilului, notarul public respinge cererea de divort. Apoi, sotii sunt indrumati catre instanta de judecata.

Neintelegerea asupra numelui de familie pe care sa-l poarte dupa divort este, de asemenea, un motiv pentru care ofiterul de stare civila sau notarul public pot respinge cererea de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei.

Important! Codul civil mai prevede si varianta divortului prin acordul sotilor pe cale judiciara, care poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei sau daca exista sau nu copii rezultati din aceasta. In acest caz, instanta trebuie sa verifice existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot.

In situatia in care sotii nu se inteleg in privinta divortului, instanta de judecata este singura care poate desface casatoria.

Divortul poate fi pronuntat daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei, atunci cand raporturile dintre soti sunt grav vatamate si nu mai este posibila continuarea casatoriei.

“Cu toate acestea, daca din probele administrate rezulta culpa ambilor soti, instanta poate pronunta divortul din culpa lor comuna, chiar daca numai unul dintre ei a facut cerere de divort”, este mentionat in actul citat.

In cazul cererii ca urmare a unei separari de minimum doi ani, divortul este pronuntat din culpa exclusiva a sotului reclamant, iar in cazul solicitarii  sotului a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei, defacerea mariajului se pronunta fara a mentiona culpa sotilor.

Totusi, pe langa variantele instantei de judecata, ofiterului de stare civila si notarului public, mai exista si posibilitatea incheierii unui acord de mediere.

“Acest acord va trebui, insa, supus ratificarii de catre instanta de judecata, nefiind suficient doar simplul acord de mediere, care are doar valoarea unui inscris sub semnatura privata. Ceea ce inseamna ca doar prezenta la mediator nu finalizeaza procedura divortului”, ne-a mai declarat avocatul Gabriela Gerber.

Cererea catre instanta pentru pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor prin acordul de mediere este taxata cu 20 de lei.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, Dreptul fiscal,

PFI versus PFA: Inregistrare, regim fiscal,regim Juridic,dependenta sau independenta si depunerea declaratiilor la ANAF

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

otiunea de PFI – Persoana Fizica Independenta – nu exista ancorata clar in vreo lege sau cel putin eu nu am gasit-o sub forma aceasta. Popular insa, acest termen face referire la profesiile libere, adica la acele profesii reglementate ce pot fi desfasurate in mod independent, in conditiile legii, cum ar fi avocatura, arhitectura, activitatea de notariat, de contabilitate, de traducere, de consultanta fiscala, de consultant psihologica etc.

“Popular” inseamna ca sintagma este o definitie regasita in spatiul public, o expresie care poate s-a gasit la un moment dat intr-o lege, dar care, in prezent nu mai este reglementata in niciun cod, ordin, lege, ordonanta etc. Exact asa folosim si expresia de “conventie civila”sau “bilant contabil”, cand, de fapt, prima se cheama oficial “contract civil”, iar a doua, “situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”.

PFI-urile, “oricat de” independente ar fi ele, se identifica la ANAF printr-un CIF – Cod de Inregistrare Fiscala, si nu prin propriul CNP.

Procedura de inregistrare

O data stabilit faptul ca activitatea economica pe care intentionati sa o desfasurati este incadrata in categoria profesiilor libere, puteti trece la inregistrarea “PFI”-ului.

Aceasta se face direct la ANAF, gratuit, nemaifiind necesara inregistrarea si autorizarea in/de catre Registrul Comertului.

Pentru inregistrarea la Fisc a unei activitati prestate in cadrul unei profesii libere, trebuie sa va prezentati la ghiseul care se ocupa de inregistrarea persoanelor fizice cu urmatoarele acte:

 • copii dupa documentele eliberate de organismal profesional care va autorizeaza pe dumneavoastra sa desfasurati activitatea respectiva;
 • doua formulare 070 – Declaratie de inregistrare fiscala,;
 • doua formulare 220 – Declaratie privind venitul estimat;
 • un contract de comodat – pentru locul in care va veti stabili sediul desfasurarii activitatii;
 • copie dupa cartea de identitate.

Dupa depunerea documentatiei, in termen de 5 zile lucratoare, va veti putea ridica CIF-ul – Certificatul de Inregistrare Fiscala.

De cealalta parte, inregistrarea unei PFA se face conform OG nr. 44/2008, la Registrul Comertului. De aici ridicam un CUI- Codul Unic de Inregistrare si ulterior mai facem un drum la ANAF pentru a depune formularul 070 – Declaratie de inregistrare fiscala,  impreuna cu formularul 220 –Declaratie privind venitul estimat.

Deci, te duci ANAF sau la Registrul Comertului, daca ai o profesie libera?

Daca aveti o profesie libera, nu are niciun sens sa va inregistrati ca PFA la Registrul Comertului, ca sa nu mai spunem ca cel mai probabil nu vi se va permite acest lucru – vedeti art. 1 alin( 2) din OG nr. 44/2008, in care se precizeaza:

Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale.

Cu toate astea, in practica exista psihologi, arhitecti, traducatori, medici care lucreaza in regim de PFA si nu de liber profesionisti.

Important de mentionat ar mai fi faptul ca inregistrarea ca PFA la Registrul Comertului presupune niste costuri (la ANAF nu va costa nimic procedura de inregistrare descrisa mai sus), niste verificari suplimentare (de exemplu, la Registrul Comertului vi se va solicita cazierul fiscal, in timp ce la inregistrarea directa la ANAF, nu), toate acestea pentru ca Registrul Comertului sa va elibereze un Certificat Unic de Inregistrare (CUI), de care nu aveti nevoie, in timp ce ANAF v-ar elibera un CIF, care va este suficient pentru desfasurarea activitatii.

Evidenta contabila

Din punct de vedere al evidentei contabile, lucrurile stau foarte simplu.

Atat liber profesionistii inregistrati la ANAF conform legii, cat si cei inregistrati ca PFA-uri la Registrul Comertului, vor conduce evidenta contabila respectand Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilitatii.

Asta inseamna o evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau,optional, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens.

Mai clar, partida simpla presupune evidenta incasarilor si platilor – nu aveti neaparata nevoie de un contabil (vedeti Ordinul MFP nr. 170/2015). In schimb, partida dublapresupune evidenta incasarilor, platilor, veniturilor, cheltuielilor si multe altele – v-ar prinde bine un ajutor specializat (vedeti Ordinul MFP nr.1802/2014).

Evidenta fiscala

In cel mai simplu scenariu posibil, atat liber profesionistii (PFI-urile), cat si PFA-urile au obligatia sa calculeze, sa declare si sa achite:

 • impozitul pe veniturile din activitati independente in cota de 16%,
 • contributia la sistemul public de asigurari de sanatate – CASS – in cota individuala de 5.5% ,
 • dupa caz, contributia la sistemul public de pensii –CAS – in cota integrala de 26.3% (vezi art. 296^26 din Codul Fiscal).

Aici, exista niste particularitati legate de bazele de calcul, dar despre asta o sa vorbim intr-un alt articol.

Din punct de vedere al obligatiilor declarative, am amintit mai sus de formularele 070 – Declaratie de inregistrare fiscal si 220 – Declaratie privind venitul estimat. Daca nu va incadrati la exceptiile specific prevazute la art. 296^23 din Codul Fiscal privind CAS-ul si nu aveti si statut de salariat, pensioner sau somer, atunci mai depuneti si formularul 600 – Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Anul urmator infiintarii, veti depune undeva pana in luna februarie (termenul este de 25 februarie – n.red),  declaratia informativa 392 – Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii, si pana in 25 mai, formularul 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania.

Platitorii de TVA vor avea, in plus, grija deconturilor de TVA – formular 300, iar cei care vor sa angajeze salariati isi vor lua neaparat semnatura electronica pentru ca vor fi obligati sa depuna declaratia 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Femeie obligată prin hotărâre judecătorească să achite ratele fostului soț

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Prin decizia nr. 56/24.02.2014, pronunțată în apel de Tribunalul Buzău, instanța de apel a menținut soluția privind atribuirea imobilului în proprietatea exclusivă a dlui S. D. și a constatat că părțile au o datorie comună în cote de câte ½ fiecare din suma totală de 95.147,27 CHF (58.061,95 – capital și 37.085,32 – dobânzi), ce trebuie rambursată în contul creditului, în perioada aprilie 2012 – martie 2036.

2.2.1. Totodată, instanța a dispus obligarea dlui S. D. la plata către dna O. A. R. a sumei de 8.301 lei, cu titlu de sultă.

Este important de reținut că sulta acordată dnei O. A. R. nu a fost stabilită ca un echivalent bănesc al părții sale din imobilul atribuit în proprietate exclusivă fostului soț (S. D.), ci a reprezentat cota cuvenită din contravaloarea îmbunătățirilor aduse de ambii soți la imobilul respectiv.

De asemenea, trebuie reținut că repartizarea imobilului în proprietatea exclusivă a dlui S. D. s-a făcut în considerarea faptului că achiziționarea imobilului s-a făcut cu contribuția exclusivă a acestuia, contribuție la care s-a adăugat suma obținută prin credit bancar.

sursa portal.just.ro

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Vacanta judecatoreasca 2015

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Registratură: de luni până vineri: între orele 9:00-11:00;
Arhivă: de luni până joi: între orele 9:00-11:00;
Arhiva de sindic: de luni până joi: între orele 9:00-11:00;
Biroul de informare şi relaţii publice: de luni până vineri: între orele 9:00-11:00;
Biroul de aplicare a apostilei de la Haga:
marţi: între orele 9:00-11:00 (preluare cereri);
marţi: ora 12:00 (eliberarea actelor apostilate).

Pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate.

C.A.COLTUC LUCREAZA IN VACANTA JUDECATOREASCA
"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

De Citit Cand Amanetezi Ceva.Dispozitii legale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Amanetarea bijuteriilor din metale pretioase in vederea obtinerii unui imprumut este considerata de multi consumatori o practica simpla si eficienta. Totusi, este bine de stiut ca nu este o solutie de durata si ca poate implica anumite costuri, de care trebuie sa se tina cont atunci cand se ia hotararea amanetarii bijuteriilor.

Inainte de a va prezenta la o casa de amanet, trebuie sa va asigurati ca detineti toateinformatiile despre obiectul sau obiectele pe care doriti sa le depuneti. Astfel, este important sa stiti greutatea corecta a obiectului, precum si titlul acestuia (spre exemplu, numarul de carate pentru aur).

De asemenea, este bine sa stiti daca produsul respectiv are montate pietre pretioase si care este calitatea lor, dar si starea in care obiectul se prezinta: daca are sau nu vreun defect, pentru a-l putea recunoaste la momentul ridicarii.

In lipsa acestor informatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatoruluirecomanda consumatorilor sa se prezinte la unul din ghiseele Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley din Bucuresti sau celelalte 20 de locatii din teritoriu, in vederea solicitarii unui buletin de expertiza/analiza pentru metal, dar si pentru pietre, daca este cazul.

Dupa clarificarea acestor aspecte, trebuie sa analizati oferta de pe piata, pentru a alege varianta optima.

Atentie la comisioanele percepute si clauzele contractuale

Casele de amanet au comisioane si evaluari diferite, dar si diverse conditii de amanetare.

In  momentul in care va prezentati la casa de amanet cu obiectul valoros, trebuie sa va informati foarte bine asupra pretului care vi se ofera, asupra conditiilor contractului de amanet (comisionul perceput pe zi, durata contractului, posibilitatea platii inainte de termen), conditiilor de prelungire a contractului de amanet si eventuala perioada de gratie, dar si in ce conditii se poate recupera obiectul amanetat.

Totodata, trebuie sa stiti ca in momentul amanetarii unui produs, suma pe care o veti primi va fi mult sub pretul de achizitie platit. In functie de politica fiecarei case de amanet, acestea ofera undeva intre 30-60% din valoarea reala a obiectului.

Consumatorii nemultumiti pot face reclamatii la Protectia Consumatorului

Consumatorii nemultumiti, care nu ajung la o intelegere amiabila cu operatorul economic cu care au incheiat un contract de imprumut, pot depune o reclamatie in acest sens la sediile Comisariatelor Judetene pentru Protectia Consumatorului sau Comisariatul pentru Protectia Consumatorului al Municipiului Bucuresti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic reclamat.

Reclamatiile sau sesizarile se depun in nume personal si se fac in format scris sau formatelectronic. Acestea trebuie sa fie obligatoriu insotite de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscala, bonul fiscal sau chitanta, contractul, certificatul de garantie sau alte documente relevante, dupa caz.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

După cazul Gabriel Cotabiţă, clienţii sălilor de sport din Constanţa sunt puşi să semneze că mor pe răspunderea lor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

În urmă cu câte zile, Gabriel Cotabiță a fost la un pas de a-și pierde viața în sala de sport a unui hotel din București, după ce a făcut infarct, cel mai probabil din cauza efortului depus la aparatele de forță. La un moment dat, reprezentanții sălii au fost trași la răspundere de fani și de prietenii artistului că nu au dispus de un medic pentru a-i acorda îngrijirile medicale până la sosirea echipajului de pe ambulanță. Pentru că, oricui i se poate întâmpla o tragedie, chiar și la sala de sport, patronii centrelor de acest gen și-au luat, din câte se pare, măsuri de protecție. În câteva cuvinte, se spală pe mâini dacă, Doamneferește, un client își dă ultima suflare pe unul din apare.
Clienții unei săli de sport din Constanța au rămas surprinși atunci când au fost puşi să semneze abonamentele lunare cu modificări majore faţă de cele din trecut. Modificările au survenit după cazul Gabriel Cotabiță. Artistului i-a venit rău în sala de sport a unui hotel. Dacă centrul ar fi avut un medic, spun unii, cântărețul n-ar fi ajuns în spital în stare gravă. Revenind la noile contracte, apare o clauză specială care nu poate fi trecută cu vederea. „În caz de accidente cauzate de supraefort, neprotejare la activitatea efectuată sau utilizarea incorectă a echipamentului, beneficiarul declară irevocabil că exonerează de orice răspundere prestatorul care are, însă, obligația în caz de i se solicită în prealabil de către beneficiar, să îl consilieze și să-l ajute în practicarea exercițiilor adecvate prestabilite și respectate întocmai de beneficiar“. Clienții sunt puși să semneze și faptul că sunt apți medicali: „Beneficiarul are obligația să certifice, prin semnătura aplicată pe prezentul contract, faptul că este apt fizic și fiziologic să se antreneze, că starea de sănătate este conform celor declarate instructorilor, fiind exclusiv responsabil de urmările medicale sau de altă natură cauzate de ascunderea eventualelor indisponibilități“, se mai arată în contract. Și ministrul Sănătății, NicolaeBănicioiu, ar putea să ia câteva măsuri după cazul Gabriel Cotabiță. El se gândește ca fiecare sală de sport să dispună de un medic pentru a acorda consultații de specialitate imediate, oricui are nevoie de ele. „Ne gândim la variante care să rezolve problema de intervenție, dar, aici nu puneți situația lui Cotabiță pe seama medicilor. Ambulanța a ajuns foarte bine, i-au fost acordate rapid îngrijiri medicale. O să vedem, chiar o să investigăm această posibilitate, dar trebuie reglementată conform normelor europene.

mediafax

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Apostila se poate elibera si in format electronic

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Noutatile sunt incluse in Instructiunile Ministerului Afacerilor Interne nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor MAI nr. 82/2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, care a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 384 din 2 iunie si se aplica de la data publicarii.

Persoanele care apeleaza la serviciile institutiilor prefectului pentru apostilarea actelor administrative oficiale pot cere eliberarea apostilei si in format electronic, se arata in document.

Mai precis, dupa ce apostila este completata, aceasta este scanata si fisierul PDF obtinut este semnat electronic cu certificat digital calificat. “(…) Dupa scanarea apostilei, fisierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de catre operatorul din cadrul biroului apostila desemnat prin ordin al prefectului. In situatia in care operatorul din cadrul biroului apostila se afla in imposibilitate, fisierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de catre persoana desemnata prin dispozitia conducatorului structurii coordonatoare”, este explicat in Instructiunile MAI nr. 50/2015.

Apostila are drept scop usurarea folosirii actelor oficiale in statele care au semnat Conventia de la Haga, printre care se numara si Romania. Practic, apostila atesta veridicitatea actelor oficiale emise de statele semnatare ale Conventiei.

In baza Conventiei de la Haga, sunt considerate acte oficiale:

 • documentele care provin de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc;
 • documentele administrative;
 • actele notariale;
 • declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata.

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, autoritatile autohtone care pot aplica apostila sunt tribunalele (pentru actele specificate la punctele 1 si 4 ale enumerarii de mai sus), camerele notarilor publici (actele de la punctul 3) si prefecturile (actele de la punctul 2).

Apostila nu trebuie tradusa

Traducerea apostilei ca document separat nu este necesara, deoarece este lipsita de relevanta juridica.

“Traducerea apostilei ca document separat (neatasat la actul original) nu are nicio relevanta juridica, deoarece apostila certifica tocmai autenticitatea actului pe care este aplicata”, a declarat recent, pentru AvocatNet.ro, Mariana Campurean, subprefect in cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti.

Totodata, acest aspect a fost confirmat pentru redactia noastra si de catre un reprezentant al MAI. “Amintim ca in Conventie se precizeaza ca «singura formalitate care ar putea fi ceruta pentru a atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei»”, a subliniat Gabriel Mitroiu, comisar-sef de politie la MAI.

Atentie! Apostila este valabila doar atat timp cat ramane aplicata pe actele oficiale.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Viza de scurta sedere in Romania.Proceduri

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Viza de scurta sedere in Romania este viza care permite strainilor sa solicite intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile, in decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari iar dreptul de sedere in baza acestei vize nu poate fi prelungit.

Pentru ce se acorda viza de scurta sedere:

Viza de scurta sedere se acorda pentru unul din scopurile urmatoare: pentru misiuni (politice, administrative, de utilitate publica), turism, vizita, afaceri, activitati profesionale de transport de marfuri/persoane, activitati sportive, activitati culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activitati care nu contravin legii romane.

Cum se acorda viza de scurta sedere?

(a)       in baza unei invitatii prealabile de la o persoana fizica/juridica/autoritate publica romana, dupa caz, prin care acestea se obliga sa suporte costurile privind indepartarea, in cazul in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza

(b)       pe baza unui formular-tip pentru obtinerea vizei de scurta seder

(c)       dupa plata unei taxe de 60 de Euro

Unde se solicita viza de scurta sedere:

Cetatenii straini care au obligatia sa obtina viza de scurta sedere pentru a intra pe teritoriul Romaniei, vor face toate demersurile in vederea obtinerii acesteia in tara lor, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei aflate in respectiva tara

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Felicitari Procurorului general pentru RIL impotriva avocaturii clandestine

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Procurorul General al României, Tiberiu-Mihail Niţu, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii, în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995, republicată.

Examenul jurisprudenţei existente în materie evidenţiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia.

I. Într-o orientare, instanţele au considerat că persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesională consacrate prin Legea nr. 51/1995, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor structuri constituite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti săvârşesc infracţiunea prevăzută de art. 348 din Codul penal/art. 281 din Codul penal anterior.

În acest sens, s-a arătat că faptele acestor persoane, săvârşite în exercitarea profesiei de avocat, constituie infracţiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, fiind îndeplinite condițiile laturii obiective a acesteia, iar pe plan subiectiv sunt comise cu forma de vinovăţie impusă de lege.

Astfel, s-a argumentat că, prin Legea nr. 255/2004 care a modificat Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, structurile de tipul celor în care activau aceste persoane au fost obligate să îşi înceteze de drept activitatea (art. 113 alin. 1), iar actele de constituire şi de înregistrare ale acestora erau considerate nule de drept (art. 1 alin. 3).

Prin urmare, după această modificare legislativă persoanele care activează în alte structuri decât cele consfinţite de Legea nr. 51/1995 și desfășoară activități specifice profesiei de avocat exercită fără drept această profesie, având reprezentarea urmărilor acestor fapte și acceptând posibilitatea producerii acestor urmări.

II. Într-o altă abordare, instanţele au considerat că persoanele mai sus menţionate nu pot fi trase la răspundere penală pentru comiterea infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, motivat de lipsa formei de vinovăţie prevăzute de lege, respectiv a intenției.

Această concluzie a fost fundamentată pe faptul că ”barourile” din care fac parte aceste persoane au fost constituite prin intermediul unor asociații a căror personalitate juridică a fost recunoscută prin hotărâri judecătorești și care aveau printre obiectele de activitate și ”înființarea de barouri”.

În raport de această împrejurare s-a conchis că făptuitorii au avut reprezentarea că își desfășoară activitatea într-un cadru legal, neavând intenția săvârșirii unei infracțiuni.

În cadrul aceleiași orientări, în cuprinsul unora dintre hotărâri, această motivare s-a regăsit ca justificare a constatării neîndeplinirii uneia dintre condițiile esențiale a laturii obiective a infracțiunii, respectiv aceea a exercitării profesiei fără drept.

Un argument suplimentar identificat în cuprinsul unora dintre hotărârile ce reflectă această orientare a vizat nerespectarea exigenţelor de previzibilitate şi accesibilitate a legislației care reglementează profesia de avocat, fiind astfel încălcat art. 7 paragraf 1 al Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului. Ceea ce se invocă în concret este caracterul neunitar al jurisprudenței existente în materia constatării caracterului infracțional al faptelor de acest gen. Acest aspect a fost considerat favorabil persoanelor cercetate penal sau trimise în judecată pentru comiterea acestei infracţiuni și a condus la stabilirea nevinovăţiei acestora.

Opinia Procurorului General este în sensul că soluţia legală în această materie este cea ilustrată de prima orientare jurisprudențială. Astfel, în cazul desfăşurării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoanele care nu au dobândit această calitate prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 51/1995, republicată, şi nu sunt membre ale unui barou constituit în temeiul acestei legi, ne aflăm în prezența infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

În Monitorul Oficial nr. 272 din 23 aprilie 2015 a fost publicată Decizia nr. 5 din 16 martie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Curtea de Apel Bucureşti — Secţia a IV-a civilă a dispus, prin Încheierea de şedinţă din 11 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 37.758/3/2013, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în corelare cu art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013,cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă, anterior împlinirii termenelor instituite de acest din urmă text de lege, poate fi sesizată instanţa de judecată cu o cerere de soluţionare pe fond a notificării nerezolvate de entitatea deţinătoare sau această cerere este prematură.

De asemenea, s-a solicitat interpretarea dispoziţiilor art. 1.528 din Codul civil coroborate cu art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se aprecia dacă este sau nu prematură cererea persoanei îndreptăţite adresată instanţei ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, dar anterior împlinirii termenelor reglementate de art. 33 din acest act normativ, de obligare a unităţii deţinătoare să soluţioneze notificarea la împlinirea termenelor.

Ulterior, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a aceleiaşi instanţe a solicitat, prin Încheierea din 2 decembrie 2014, dată în Dosarul nr. 30.602/3/2013, pronunţarea unei hotărâri prealabile prin care să se stabilească, în aplicarea dispoziţiilor art. 4,art. 33—35 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, dacă termenele noi instituite prin aceste dispoziţii legale sunt deopotrivă incidente şi în ipoteza în care persoana notificatoare sesizează organul judiciar cu o acţiune directă, vizând soluţionarea pe fond a notificării, după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, dar anterior expirării termenelor prevăzute de dispoziţiile menţionate, respectiv dacă promovarea unei asemenea acţiuni poate fi temporar paralizată prin neexpirarea termenelor prevăzute de lege, prin respingerea ei ca prematură sau, dimpotrivă, neîmplinirea termenului din faza administrativă nu poate constitui un impediment pentru instanţa de judecată de a da o soluţie pe fondul cererii vizând acordarea măsurilor reparatorii.

Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie

Opinia majoritară conturată prin soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti a fost în sensul că acest gen de acţiuni promovate înainte de împlinirea termenelor instituite de art. 33 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt premature.

Într-o opinie minoritară, s-a apreciat că astfel de acţiuni nu pot fi considerate premature, întrucât dispoziţiile art. 33 din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot anula persoanelor care au formulat notificări drepturile prevăzute şi născute sub imperiul legii vechi, iar, pe de altă parte, scopul adoptării Legii nr. 165/2013 a fost tocmai urgentarea finalizării procedurii de restituire a imobilelor preluate abuziv.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis admiterea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti — Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 37.758/3/2013 şi Curtea de Apel Bucureşti — Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 30.602/3/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în corelare cu art. 4, art. 33—35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, este prematură cererea de chemare în judecată privind soluţionarea pe fond a notificării nerezolvate de către entitatea deţinătoare, cerere introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, dar anterior împlinirii termenelor din procedura prealabilă reglementate de acest act normativ.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.528 din Codul civil coroborate cu dispoziţiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, este prematură cererea persoanei îndreptăţite adresată instanţei ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, dar anterior împlinirii termenelor reglementate de art. 33 din acest act normativ de obligare a unităţii deţinătoare să soluţioneze notificarea la împlinirea termenelor respective.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Incredibil:Iliescu RECUNOAȘTE că a AUTORIZAT un CENTRU CIA în România

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Intr-un interviu acordat revistei germane Spiegel, fostul presedinte Ion Iliescu admite ca a pus la dispozitia CIA un „sediu”. Revista scrie ca multa vreme oficialii romani au negat cu vehementa existenta centrului, care in raportul despre practicile de tortura CIA este identificat drept „Detention Site Black”. Spiegel il numeste pe fostul presedinte roman „al doilea sef de stat care recunoaste existenta centrelor secrete de detentie ale CIA dupa fostul presedinte polonez Alexander Kvasnievski”.

In interviul acordat Spiegel Online, Iliescu a povestit ca in perioada sfarsit de 2002 – inceput de 2003 „aliatii nostri americani ne-au rugat sa le punem la dispozitie un sediu”. In calitate de sef de stat la acea vreme, Iliescu a aprobat cererea in principiu. De detalii s-ar fi ocupat fostul sef al administratiei prezidentiale si consilier pe securitate nationala Ioan Talpes, afirma Spiegel.

Ion Iliescu, scrie revista, vorbeste insa numai despre un „sediu”. Ca acolo ar fi functionat o inchisoare secreta nu stia, conform spuselor sale. „Era vorba despre un gest de bunavointa in perioada de dinaintea aderarii noastre la NATO”, a declarat fostul presedinte pentru Spiegel.

„Noi nu ne-am amestecat in activitatile lor de acolo. Mie, ca sef de stat, mi s-a parut o chestiune minora. Eram aliati, luptam impreuna in Afganistan si Orientul Mijlociu, asa ca nu am mers in detaliu in ceea ce priveste cererea unui aliat de a avea un sediu in Romania”.

Daca ar fi stiut ce urma sa aiba loc acolo, raspunsul „cu siguranta nu ar fi fost pozitiv”, a mai spus Iliescu pentru Spiegel. „Din aceasta situatie am invatat ca pe viitor sa fim mai atenti si sa cantarim cu constiinciozitate problema”.

Talpes: Partea romana nu a vrut sa stie ce se petrece in „sediul” CIA de la Bucuresti

Ioan Talpes, care fusese sef la SIE in perioada 1992 – 1997, a recunoscut anul trecut, tot pentru Spiegel, in calitate de prim ofiter roman care facea acest gest, ca CIA a avut in Romania un „centru de tranzit”. Talpes a sustinut si afirmatiile lui Iliescu.

sursa mediafax

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA,

Proiect:interzicerea maşinilor înmatriculate în Bulgaria să circule pe drumurile României mai mult de 90 de zile.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Propunerea înaintată Senatului în luna martie a acestui an este semnată de 8 deputaţi PSD şi 2 parlamentari de la UNPR.

Propunerea de schimbare a Codului Rutier mai prevede ca în perioada celor 90 de zile „utilizatorii autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în Bulgaria trebuie să deţină asigurare obligatorie pentru răspundere civilă eliberată de o societate de asigurări din România”.

În expunerea de motive a propunerii de schimbare a Codului Rutier se arată că din ce în ce mai mulţi rezidenţi din România aleg să-şi înmatriculeze vehiculele în Bulgaria, fapt ce ar trebui să dea de gândit autorităţilor.

„Astfel, prin această metodă se pierd taxe de primă înmatriculare, de mediu, de drum, impozite în favoarea Bulgariei, deşi aceste vehicule sunt utilizate preponderent în România.”

Mai mult, scriu iniţiatorii proiectului de modificare, „în urma unor verificări, s-a constatat că doar una din 5 maşini înmatriculate în Bulgaria avea asigurare valabilă pe teritoriul României”.