Browsing Category

Infiintare firme Romania

Infiintare firme Romania,

Act constitutiv – Ce este, ce contine si cum se incheie Actul Constitutiv al unei societati cu raspundere limitata

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

SONY DSC

Actul Constitutiv este documentul principal care sta la baza infiintarii si functionarii oricarei societati.

In cazul in care doriti sa puneti bazele unei afaceri, este important sa stiti cum sa intocmiti in mod corect un Act Constitutiv, luand in considerare toate prevederile legale care impun un anumit continut, iar uneori si o anumita forma pentru acesta, intrucat ignorarea acestor prevederi poate atrage neinregistrarea societatii la Registrul Comertului sau chiar anularea acesteia.

Vedeti mai jos care sunt mentiunile obligatorii in Actul Constitutiv al unei societati cu raspundere limitata si care sunt conditiile in care acesta se poate incheia in mod valabil.

Mentiuni obligatorii in Actul Constitutiv al unei societati cu raspundere limitata

1)    datele de identificare ale asociatilor

–   pentru persoane fizice: nume, prenume, CNP (echivalent al acestuia pentru persoane straine), locul si data nasterii, domiciliul, cetatenia

–   pentru persoane juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul comertului (sau codul unic de inregistrare)

2)    forma societatii

–   societate cu raspundere limitata (SRL)

3)    denumirea societatii

–   denumirea este compusa dintr-un cuvant/combinatie de cuvinte, silabe, cifre etc. la care se adauga forma de societate; ex. Impex 2000 S.R.L., Unika S.R.L., Pro-Legal 2013 S.R.L.

4)    sediul social al societatii

–   adresa sediului social prevazut in Actul Constitutiv trebuie sa corespunda exact cu cea din titlul de proprietate sau din contractul de spatiu incheiat in acest scop

5)    sediile secundare ale societatii sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara

–   sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica

6)    obiectul de activitate al societatii

–   se vor preciza domeniul si obiectul principal de activitate, precum si activitatile secundare (daca este cazul) in conformitate cu CAEN (Clasificarea Activitatilor Economice din Romania)

7)    capitalul social

–   se vor preciza: aportul fiecarui asociat exprimat in numerar si, daca este cazul, in natura, valoarea aportului in natura; modul evaluarii aportului in natura; numarul total si valoarea nominala a partilor sociale; numarul partilor sociale ale fiecarui asociat.

atentieDe stiut: Capitalul social al societatii cu raspundere limitata (SRL) nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei fiecare.

8)    administratorii

–   in functie de cum administratorii sunt persoane fizice/persoane juridice, in actul constitutiv se vor mentiona: numele/denumirea completa, locul si data nasterii (pentru persoane fizice), CNP (echivalent)/nr. de inregistrare in registrul comertului, domiciliul/sediu, cetatenia/nationalitatea

atentieAtentie:Administratorii S.R.L.-urilor pot fi desemnati dintre asociatii societatii sau din afara acesteia: asociati administratori sau administratori neasociati  (vezi aici care sunt conditiile numirii administratorilor in societatea cu raspundere limitata).

9)    datele de identificare ale primilor cenzori si ale auditorului financiar, daca exista

atentieAtentie: In cazul societatii cu raspundere limitata, desemnarea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15, iar desemnarea auditorul financiar numai daca societatea este supusa obligatiei legale de auditare.

10)    participarea fiecarui asociat la beneficii si pierderi

atentieAtentie: Participarea asociatilor la beneficii si pierderi se exprima in procent (%) din capitalul social. De regula, participarea la beneficii si pierderi este direct proportionala cu procentul detinut de fiecare asociat la capitalul social, insa asociatii pot conveni si altfel.

11)    durata societatii

–   regula: durata nedeterminata; exceptional insa, se infiinteaza si societati pe durata determinata

12)    modul de dizolvare si de lichidare

Cum se incheie Actului Constitutiv

Actul Constitutiv se incheie, in principiu, sub semnatura privata a asociatilor (sau reprezentantilor asociatilor) care pun bazele societatii. In mod exceptional, atunci cand printre bunurile aduse ca aport la capitalul social se afla un teren, Actul Constitutiv trebuie sa aiba forma autentica (adica validata de un notar public).

Infiintare firme Romania,

Cod unic de identificare europeană – Noul Cod unic de identificare europeană va fi alocat firmelor şi PFA-urilor începând din 17 iunie 2017

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Noul Cod unic de identificare europeană (EUID) va fi alocat firmelor şi PFA-urilor începând din 17 iunie 2017, actul normativ care prevede acest lucru, promulgat deja de preşedintele României, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial.

codul finantelor publicePotrivit acestuia, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice urmează să fie identificate în Registrul Comerţului (ONRC) prin încă un cod unic de înregistrare, de data aceasta la nivel european. Astfel, firmele şi PFA-urilor vor avea, pe lângă CIF şi CUI şi EUID – cod ce permite contribuabililor să fie identificaţi în sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre UE, sistem din care va face parte şi ONRC.

Implementarea acestuia presupune însă costuri de peste 10 mil. euro plus TVA, din care 4,55 mil.euro plus TVA pentru dezvoltarea arhivării electronice a documentelor şi 4,7 mil. euro plus TVA pentru publicarea pe pagina de internet a ONRC a informaţiilor gratuite şi a înmatriculărilor.

Potrivit actului normativ, persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective, aşa cum şi persoanele juridice cu sediul principal în străinătate care deschid sucursale în România trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul re­gis­trului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.

Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente,

Un nou cod unic de identificare va fi atribuit firmelor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Camera Deputatilor a aprobat recent, prin vot final, un proiect de lege care va modifica si completa atat reglementarile privind inregistrarea in registrul comertului, cat si legislatia privind societatile.

Astfel, documentul urmeaza sa introduca un element suplimentar de identificare a firmelor in registrul comertului.

De asemenea, proiectul de act normativ va aduce noutati si in ceea ce priveste situatiile in care poate fi pronuntata dizolvarea unei societati.

Un nou cod unic de identificare va fi atribuit firmelor

Registrul central al comertului (tinut de Oficiul National al Registrului Comertului – ONRC) si registrele comertului tinute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale urmeaza sa fie incluse intr-un sistem european in care vor fi cuprinse registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv sistemul de interconectare a registrelor comertului.

Pentru ca persoanele fizice si juridice inregistrate in registrele comertului din Romania sa poate fi identificate in sistemul european, ele ar putea primi un nou cod de identificare, mai exact, identificatorul unic la nivel european (EUID).

“Pentru identificare, inclusiv in comunicarea dintre registrele comertului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice si juridice inregistrate in registrul comertului vor avea si un identificator unic la nivel european EUID, care include elementul de identificare al Romaniei, elementul de identificare al registrului national, numarul persoanei din registrul respectiv si, daca este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare”, se mentioneaza in proiectul de lege.

Astfel, in afara de codurile deja existente pe care le au contribuabilii inregistrati in registrul comertului, respectiv numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare fiscala, acestia ar putea avea si identificatorul unic la nivel european.

De asemenea, la inmatriculare/inregistrare, solicitantilor urmeaza sa li se elibereze certificatul de inregistrare, continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor, precum si, dupa caz, identificatorul unic la nivel european EUID si alte date, stabilite prin ordin al ministrului justitiei, se mentioneaza in proiectul de lege.

Important! Daca proiectul de lege va fi promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial, atunci dispozitiile referitoare la identificatorul unic la nivel european EUID ar urma sa se aplice din 7 iulie 2017.

Documentul adoptat recent de deputati mai prevede ca prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, ONRC urmeaza sa puna la dispozitia publicului documentele si informatiile referitoare la profesionistii inregistrati in registrul comertului.

Mai exact, urmatoarele informatii inregistrate in registrul comertului ar putea fi disponibilegratuit prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, pe pagina de internet a ONRC si pe portalul de servicii online al acestuia:

 • denumirea si forma juridica a persoanei inregistrate in registrul comertului;
 • sediul social/profesional al persoanei inregistrate in registrul comertului si statul membru in care este inmatriculata;
 • numarul de ordine din registrul comertului al persoanei inmatriculate/inregistrate,identificatorul unic la nivel european EUID si codul unic de inregistrare fiscala;
 • starea firmei.

Societatile care nu depun situatiile financiare anuale vor fi dizolvate

Situatiile in care poate fi pronuntata dizolvarea unei societati sunt reglementate mai clar de proiectul de lege aprobat de deputati. In plus, documentul introduce noi situatii de acest fel.

Mai exact, daca o firma nu isi depune situatiile financiare anuale, si dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in termenul prevazut de lege, daca perioada de intarzieredepaseste 60 de zile lucratoare, atunci tribunalul ar putea pronunta dizolvarea acesteia, la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Registrului Comertului.

Acest lucru nu este cuprins in prevederile aflate in vigoare.

Atentie! Anul acesta, firmele au termen pana pe 2 iunie pentru a depune situatiile financiare anuale pe 2014. Amenzile pentru nedepunerea bilanturilor ajung chiar si pana la4.500 de lei.

Dispozitiile recent aprobate de deputati stabilesc ca dizolvarea unei societati ar putea fi pronuntata si in cazul in care actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta.

In prezent, legislatia in vigoare prevede ca firma poate fi dizolvata doar in situatia in care asociatii au disparut, nu si actionarii.

Totodata, in proiectul de act normativ se mentioneaza detaliat ca societatea ar putea fi dizolvata si atunci cand nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori a transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

In plus, daca activitatea societatii a incetat sau nu a fost reluata dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi trei ani de la data inscrierii in registrul comertului, atunci ar putea fi pronuntata dizolvarea firmei.

Mai mult decat atat, dispozitiile adoptate de deputati introduc o noua prevedere, potrivit careia lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de dizolvare ar putea fi afisata pe pagina sa de internet si pe portalul de servicii online cu cel putin 15 zile calendaristice inainte.

In acelasi timp, hotararea tribunalului privind pronuntarea dizolvarii ar putea fi comunicata societatii, lucru care nu se intampla in prezent.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Infiintare firme Romania,

Acte infiintare SRL – Acte

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte infiintare SRL – Acte

 

Acte infiintare SRL - Acte

Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.N.R.C.:

 • Cerere (formular O.N.R.C.)
 • Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara)
 • Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit, in mod obligatoriu:
  – obiect principal de activitate;
  – obiect secuntar de activitate;
  – denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.);
  – asociatii / administratorii firmei;
  – aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati;
 • Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei
 • Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social
 • Acordul asociatiei de proprietari / locatari
 • Acordul vecinilor (riveranii)
 • Copie actului de proprietate al sediului social
 • Copie C.I./ Pasaport asociati
 • Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei
 • Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate)
 • Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata)
 • Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei
 • Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu )
 • Vectorul Fiscal – Anexa 1
 • Alte documente (dupa caz):
  – in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru)
  – adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera

 


Infiintare firme Romania,

Procedura de infiintare SRL – Infiintare

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Procedura de infiintare SRL – Infiintare

 

Procedura de infiintare SRL - Infiintare

Infiintare SRL, Infiintare Firma

Societatea cu raspundere limitata – este forma cea mai flexibila si cea mai raspandita de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund in limita aportului fiecaruia la capitalul social.

Conform art. 11, alin. 1 din Legea 31/ 1990 privind societatile comerciale Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociati pentru a desfasura o activitate comerciala;

 • aportul unui singur asociat care este detinatorul tuturor partilor sociale;

 • cu asociati persoane fizice, sau juridice (o firma poate fi asociat intr-o alta firma);

 • cu asociati cetateni romani sau straini (in Romania pot dobandi statutul de asociat persoanele fizice, sau juridice de cetatenie romana sau straina).

Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrarea societatii cu raspundere limitata – SRL sunt:

 • copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor;

 • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.); daca solicitati in mod expres, va putem pune la dispozitie si sediul social

 • acordul Asociatiei de proprietari (formular);

 • acordul vecinilor (formular);

 • specimen de semnatura.


Infiintare firme Romania,

Etapele deschiderii firmei – Pasi

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Etapele deschiderii firmei – Pasi

 

Etapele deschiderii firmei - Pasi

(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
(3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2), referitoare la participarea la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut sau constituirea unei garantii in favoarea societatii.
(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.
(1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 149, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute la art. 112.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.
(3) Valoarea prevazuta la alin. (1) se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.
(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte.

(1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
(2) El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamana.
(3) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.
(4) La intrunirile consiliului de administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat, iar comitetul de directie va prezenta registrul deliberarilor sale.
(5) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.
(6) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.


Infiintare firme Romania,

Acte necesare deschidere firma – Acte

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte necesare deschidere firma – Acte

 

Acte necesare deschidere firma - Acte

Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.N.R.C.:

 • Cerere (formular O.N.R.C.)
 • Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara)
 • Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit, in mod obligatoriu:
  – obiect principal de activitate;
  – obiect secuntar de activitate;
  – denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.);
  – asociatii / administratorii firmei;
  – aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati
 • Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei
 • Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social
 • Acordul asociatiei de proprietari / locatari
 • Acordul vecinilor (riveranii)
 • Copie actului de proprietate al sediului social
 • Copie C.I./ Pasaport asociati
 • Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei
 • Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate)
 • Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata)
 • Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei
 • Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu )
 • Vectorul Fiscal – Anexa 1
 • Alte documente (dupa caz):
  – in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru)
  – adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera


Infiintare firme Romania,

Costuri infiintare firma – Costuri

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Costuri infiintare firma – Costuri

 

Costuri infiintare firma - Costuri

(1) In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.

(2) Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel.
(3) Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.

(1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.

(2) Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.
(3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularii societatii.


Infiintare firme Romania,

Pasi infiintare firme – Etape

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Pasi infiintare firme – Etape

 

Pasi infiintare firme - etape

(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.
(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
(3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2), referitoare la participarea la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut sau constituirea unei garantii in favoarea societatii.
(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.
(1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 149, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute la art. 112.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.
(3) Valoarea prevazuta la alin. (1) se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.

(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile comerciale respective este filiala celeilalte.
(1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
(2) El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamana.

(3) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

(4) La intrunirile consiliului de administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat, iar comitetul de directie va prezenta registrul deliberarilor sale.
(5) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.
(6) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.


Infiintare firme Romania,

Modificarea obiectului de activitate al unei societati-firme

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Modificarea obiectului de activitate al unei societati-firme

 

 

Modificarea obiectului de activitate al unei societati poate insemna fie schimbarea obiectului principal de activitate ori a unuia dintre obiectele secundare, fie extinderea obiectului de activitate, adica adaugarea altor coduri CAEN la cele care exista deja in actul constitutiv al societatii.

Nevoia modificarii obiectului de activitate apare de obicei atunci cand societatea intentioneaza sa desfasoare, in mod curent, o activitate pentru care anterior nu era autorizata sau atunci cand societatea isi schimba efectiv profilul de activitate.

Autorizarea unui nou obiect de activitate se face la Registrul Comertului la fel ca orice alta modificare ce vizeaza actul constitutiv al societatii. Vezi mai jos care este documentatia necesara precum si limitarile/restrictiile privind modificarea obiectului de activitate al unei societati.

Documentatia necesara modificarii obiectului de activitate

Modificarea obiectului de activitate se inregistreaza la Registrul Comertului in baza unei documentatii constand din:

 • cerere-tip de inregistrare
 • hotararea adunarii generale a asociatilor (AGA) sau, dupa caz, decizia asociatului unic
 • actul constitutiv actualizat al societatii, cuprinzand obiectul de activitate modificat
 • certificatul de inregistrare in Registrul Comertului si anexa/anexele aferente, in original (daca modificarea vizeaza obiectul principal de activitate)
 • declaratia-tip pe proprie raspundere data de asociati/administratori cu privire la indeplinirea de catre societate a conditiilor de functionare pentru noile activitati
 • imputernicire speciala (forma autentica/avocatiala/delegatie) pentru persoanele imputernicite sa efectueze formalitatile de inregistrare a modificarii obiectului de activitate

 • dovada achitarii taxelor necesare (taxa de inscriere in Registrul Comertului si tariful de publicare in Monitorul Oficial)

 • word-count-ul (adica, numararea electronica a cuvintelor din hotararea AGA/decizia asociatului unic in functie de care se va stabili nivelul taxei de publicare in Monitorul Oficial)

Infiintare firme Romania,

Acte infiintare firma – Infiintare societate comerciala

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte infiintare firma – Infiintare societate comerciala

ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale 

 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii.
 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi:
 • Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.
 • Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.)
 • Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor.
 • Capitalul social – ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl.
 • Stabilirea administratorului societatii.

 • Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie.

 • Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori:

 • Rezervarea denumirii societatii
 • Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate.
 • Intocmirea actului constitutiv.
 • Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori.
 • Cazierele fiscale ale viitorilor asociati – se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile)
 • Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati)
 • Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public.

 

4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului.

Acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3:

 • cerere inregistrare societate.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu.
 • fisa de prezentare a sediului social si a activitatii.

Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

 

Infiintare firme Romania,

Acte firma – Infiintare firma

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte firma – Infiintare firma

Inregistarea propriu-zisa se face la Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC).

In functie de vectorul fiscal ales la infiintare si de modificarile ce vor aparea in acesta, este necesara deplasarea la ANAF pentru completarea declaratiei 010 –Declaratie de inregistrare fiscala /Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Impozitarea

Exista 2 optiuni de impozitare:

a) 3% impozit pe venit –conditii ce trebuie indeplinite: angajarea a minim unui salariat si pana la maxim 9 salariati cu contract individual de munca, in termen de 60 zile de la data eliberarii certificatului de la Registrul Comertului;cifra de afaceri sa nu depaseasca 100.000 euro. Nu pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor urmatoarele persoane juridice care: desfasoara activitati in domeniul bancar;desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor,al pietei de capital cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;au capital social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 angajati.

b) 16% impozit pe profit – nu este necesara angajarea nici unui  salariat,profitul impozabil la care se aplica cota de 16% se calculeaza dupa formula: Total venituri – total cheltuieli – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile

Indiferent de forma de impozitare aleasa, impozitul calculat se declara si se plateste trimestrial pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru trimestrul incheiat.

Infiintare firme Romania,

INFIINTARE FIRME ONLINE -ONRC ONLINE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

INFIINTARE FIRME ONLINE -ONRC ONLINE

 

Acte necesare infiintare firma

Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.N.R.C.:

 • Cerere (formular O.N.R.C.)
 • Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara)
 • Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit, in mod obligatoriu:
  – obiect principal de activitate;
  – obiect secuntar de activitate;
  – denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.);
  – asociatii / administratorii firmei;

infiintare firme online onrc

 • – aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati;

 • Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei
 • Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social
 • Acordul asociatiei de proprietari / locatari
 • Acordul vecinilor (riveranii)
 • Copie actului de proprietate al sediului social
 • Copie C.I./ Pasaport asociati
 • Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei
 • Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate)
 • Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata)
 • Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei
 • Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu )
 • Vectorul Fiscal – Anexa 1
 • Alte documente (dupa caz):
  – in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru)
 • – adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera

 

 

Infiintare firme Romania,

Infiintare S.A.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Alegerea formei juridice a societatii este o decizie foarte importanta a intreprinzatorului, cu efecte pe termen mediu si lung asupra evolutiei afacerii si rezultatelor economice obtinute.

Societatea pe actiuni se constituie prin asocierea mai multor persoane, care contirbuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.

ATENTIE!!!

1. Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

2. Societatea pe actiuni se constituie dintr-un numar minim de 2 ( doi ) asociati, denumiti actionari.

3. Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie in valoare de minim 90.000 lei, valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0.1 lei.

4. In cazul unei subscrierii integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Acte necesare la infiintarea unui SRL

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte necesare la infiintarea unui SRL

Acestea sunt actele initiale pentru a demara urgent procedura de constituire a societatii comerciale:

 • Copie B.I./C.I./Pasaport – Asociat(i),
 • Copie B.I./C.I./Pasaport – Administrator(i),
 • Copie Contract Spatiu* – al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor)

 

 

De asemenea, este necesar sa stabiliti trei variante pentru denumirea viitoarei dumnevoastre societati. Pe parcursul derularii procedurii, dosarul se va mai completa cu:

 • Actul Constitutiv (redactat de catre noi),
 • Contractul de Comodat – daca este cazul (redactat de catre noi),
 • Adeverinta Asociatie de Propietari – daca este cazul (redactata de catre noi),
 • Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator,
 • Specimenul de Semnatura al Administratorului.

O data ce dosarul este complet, acesta va fi depus/trimis la Registrul Comertului.

* In situatia in care veti inchiria un imobil pentru sediul social, este suficient sa ne aduceti pentru inceput doar copii ale actelor de identitate ale asociatilor/ administratorilor si sa va ganditi la cele trei denumiri ale societatii. Contractul de inchiriere il veti putea incheia in baza rezervarii de denumire eliberate de ONRC, in posesia careia veti intra in maxim 24 de ore.

Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil. Daca nu aveti unde sa va inregistrati sediul social (adica sa va infiintati societatea comerciala) sau daca, desi aveti, vecinii se opun, puteti opta pentru solutia Reinvent Consulting de gazduire a sediului social.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Autorizatiile pentru functionarea punctului de lucru

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Autorizatiile pentru functionarea punctului de lucru se obtin o data cu inregistrarea punctului de lucru la Registrul Comertului. Daca in actul constitutiv al societatii comerciale au fost trecute la obiectul secundar multe activitati, dintre care se intentioneaza desfasurarea a doar o mica parte, atunci aceste activitati vor necesita autorizare.

In cazul desfasurarii activitatilor fara autorizare, mai devreme sau mai tarziu, in urma controalelor, se vor suporta sanctiuni de la autoritatile din diferite domenii: Directia Sanitar Veterinara (DSV), Directia de Sanatate Publica (DSP), Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Agentia pentru Protectia Mediului (APM), care trimit inspectori in control. Amenzile nu merita riscul.

Autorizatiile de functionare nu sunt acelasi lucru cu autorizatiile si avizele care se obtin de la primarie sau de la ministere pentru anumite activitati (exemplu: pentru bar-restaurant, pentru plasarea fortei de munca etc.)

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Inregistrari ONRC

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

S.R.L.

S.A.

P.F.A.

I.I.

I.F.

Cooperative

Personalitate juridica, sediu si activitate
Societatile cu Raspundere Limitata (S.R.L.) sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Societatile pe actiuni (S.A.) sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.) nu are personalitate juridica. Activitatile permise de lege se desfasoara numai pe baza unei dovezi privind calificarea.
Intreprinderile individuale sunt entitati fara personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale (de exemplu, arhitectura, medicina, avocatura), precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Intreprinderea familiala (I.F.) este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.
Societatea cooperativa este un agent economic cu capital privat, cu personalitate juridica, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat al unor persoane fizice si/sau juridice. Poate desfasura orice activitati permise de lege.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, insa, la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri, mergand pana la toate codurile CAEN permise.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un cod CAEN principal, iar la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri, mergand pana la toate codurile CAEN permise.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Pentru activitati care presupun mai multe coduri CAEN, este necesara deschiderea mai multor Intreprinderi Individuale.
Activitatile economice desfasurate de o I.F. pot fi agricultura, industrie, turism, constructii, IT, comert. Nu se pot desfasura sub forma de I.F. activitatile economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale, activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte tipuri de interdictii, si nici profesiile liberale.
Societatile cooperative sunt obligate sa desfasoare activitatile prevazute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei societati pe actiuni este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei persoane fizice asociate nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei intreprinderi individuale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei intreprinderi familiale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei cooperative individuale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Asociati si angajati
Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limita capitalului social, conform cotei de participare la acesta.
Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limitele actiunilor detinute.
Raspunderea patrimoniala a titularului P.F.A. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Raspunderea patrimoniala a titularului I.I. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Raspunderea patrimoniala a titularului I.F. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Obligatiile societatii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia. Membrii cooperatori sunt tinuti pentru obligatiile societatii cooperative in limita aportului subscris de fiecare.
Societatea cu raspundere limitata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Societatea pe actiuni poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Persoana fizica autorizata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Intreprinderea individuala poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Membrii unei I.F. pot fi simultan PFA sau titulari ai unor I.I. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat I.F.. Membrii unei I.F. sunt asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege. I.F. nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.
Intre societatea cooperativa si membrul cooperator pot exista raporturi de munca, in cazul membrilor cooperatori asociati la munca si capital, in temeiul contractului individual de munca sau al conventiei individuale de munca, dupa caz, incheiat/incheiata cu societatea cooperativa al carei membru este.
Taxare si impozitare, cheltuieli de administrare
– 16% impozit pe profit sau 3% impozit pe venit,
– impozit dividende catre asociati persoane fizice 16%, sau catre persoane juridice – 10%,
– TVA 24% (sau 9%, ori 5%, pentru anumite cazuri prevazute de lege),
– contributii salarii pentru salariat: 16 % impozit venit din salarii, 5.5 % CASS, 10.5% CAS, 0.5 % somaj;
– contributii salarii pentru angajator: CAS 20.8 %; fond de risc cuprins intre 0.15% – 0.85% in functie de codul CAEN; CASS 5.2 % si FNUASS 0.85%; somaj 0.5 %; fond garantare salarii 0.25 %.
– 16% impozit pe profit sau 3% impozit pe venit,
– impozit dividende catre asociati persoane fizice 16%, sau catre persoane juridice – 10%,
– TVA 24% (sau 9%, ori 5%, pentru anumite cazuri prevazute de lege),
– contributii salarii pentru salariat – 16 % impozit venit din salarii, 5.5 % cass, 10.5% cas, 0.5 % somaj,
– contributii salarii pentru angajator – cas 20.8 %; fond de risc cuprins intre 0.15% – 0.85% in functie de codul CAEN; cass 5.2 % si fnuass 0.85%; somaj 0.5 % si fond garantare salarii 0.25 %
– 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
– 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
– 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
Activitatea de evidenta contabila
Evidenta contabila se tine in partida dubla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida dubla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Infiintare firme Romania

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Etape infiintare firma

Iata ce trebuie sa stii atunci cand te-ai hotarat sa iti deschizi propria ta firma:

Stabilirea obiectului de activitate
Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN – 2008. Iti poti stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de activitate.
Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.
Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.

Alegerea formei juridice a societatii
Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:
Societate cu raspundere limitata (SRL) – e cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200 RON, e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.
Societatea va fi condusa de  adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind nelimitate; se poate constitui si cu un singur asociat, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat intr-o alta societate.
Societatea in nume colectiv (SNC – Caracteristica principala a acestei forme juridice este aceea ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat  pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.
Societatea in comandita simpla (SCS) – are caracteristic faptul ca o parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.
Societati pe actiuni (SA) – in Romania, numarul societatilor pe actiuni este in crestere. O societate pe actiuni este o intreprindere care presupune un minimum de 2 actionari. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0,1 lei.
Societatea in comandita pe actiuni (SCA – Asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar iar cei comanditari raspund in limita aportului lor.  Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

Rezervarea numelui societatii
Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/ – user: guest, parola: guest. Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului. Cost aproximativ: 50 RON.

Stabilirea sediului social
Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii de la O.N.R.C. Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei.
De asemenea, este nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari. Acesta se realizeaza sub forma de tabela, cuprinzind nr apartament, nume si prenume, serie si nr act identitate, semnatura.

Actul Constitutiv
In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane specializate in domeniu.
Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu:
» obiect principal de activitate
» obiecte secundare de activitate ( daca exista )
» denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)
» numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia
» numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.
Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”, din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc condiţiile legale pentru detinerea acestor calitati.
Actul Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data de catre un avocat.

Depunerea capitalului social la banca
Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social” pentru care bancile de regula au formulare speciale, iar angajatii bancii ar trebui sa stie sa va indrume cu privire la acesta.
De regula, acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute comisioane lunare sau oferite dobanzi).
Banca va va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc). Capital minim pentru SRL: 200 RON.

Specimenul de semnatura
Persoana care va fi numita Adminstrator in firma se va deplasa personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus ulterior la dosarul pentru infiintarea firmei. Cost aproximativ: 50 RON.

Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului
Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa- Vector Fiscal.
Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii; se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat.

Ridicare acte

        Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea firmei tale:
» Certificatului de inregistrare a firmei
» Hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului
» Certificatul constatator.

Etape ulterioare
–  Confectionarea stampilei societatii
Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.
– Deschiderea contului bancar
La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atasata copie de pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social. Dupa inregistrarea firmei, va trebui sa te intorci la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii, prezentand chitanta originala.
– Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc
Firmele specializate iti vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia. Trebuie sa te informezi inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.
– Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

Avize si autorizatii functionare
Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

http://www.coltuc.ro