Browsing Category

Infiintare firme Romania

Infiintare firme Romania,

Act constitutiv – Ce este, ce contine si cum se incheie Actul Constitutiv al unei societati cu raspundere limitata

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

SONY DSC

Actul Constitutiv este documentul principal care sta la baza infiintarii si functionarii oricarei societati.

In cazul in care doriti sa puneti bazele unei afaceri, este important sa stiti cum sa intocmiti in mod corect un Act Constitutiv, luand in considerare toate prevederile legale care impun un anumit continut, iar uneori si o anumita forma pentru acesta, intrucat ignorarea acestor prevederi poate atrage neinregistrarea societatii la Registrul Comertului sau chiar anularea acesteia.

Vedeti mai jos care sunt mentiunile obligatorii in Actul Constitutiv al unei societati cu raspundere limitata si care sunt conditiile in care acesta se poate incheia in mod valabil.

Mentiuni obligatorii in Actul Constitutiv al unei societati cu raspundere limitata

1)    datele de identificare ale asociatilor

–   pentru persoane fizice: nume, prenume, CNP (echivalent al acestuia pentru persoane straine), locul si data nasterii, domiciliul, cetatenia

–   pentru persoane juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul comertului (sau codul unic de inregistrare)

2)    forma societatii

–   societate cu raspundere limitata (SRL)

3)    denumirea societatii

–   denumirea este compusa dintr-un cuvant/combinatie de cuvinte, silabe, cifre etc. la care se adauga forma de societate; ex. Impex 2000 S.R.L., Unika S.R.L., Pro-Legal 2013 S.R.L.

4)    sediul social al societatii

–   adresa sediului social prevazut in Actul Constitutiv trebuie sa corespunda exact cu cea din titlul de proprietate sau din contractul de spatiu incheiat in acest scop

5)    sediile secundare ale societatii sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara

–   sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica

6)    obiectul de activitate al societatii

–   se vor preciza domeniul si obiectul principal de activitate, precum si activitatile secundare (daca este cazul) in conformitate cu CAEN (Clasificarea Activitatilor Economice din Romania)

7)    capitalul social

–   se vor preciza: aportul fiecarui asociat exprimat in numerar si, daca este cazul, in natura, valoarea aportului in natura; modul evaluarii aportului in natura; numarul total si valoarea nominala a partilor sociale; numarul partilor sociale ale fiecarui asociat.

atentieDe stiut: Capitalul social al societatii cu raspundere limitata (SRL) nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei fiecare.

8)    administratorii

–   in functie de cum administratorii sunt persoane fizice/persoane juridice, in actul constitutiv se vor mentiona: numele/denumirea completa, locul si data nasterii (pentru persoane fizice), CNP (echivalent)/nr. de inregistrare in registrul comertului, domiciliul/sediu, cetatenia/nationalitatea

atentieAtentie:Administratorii S.R.L.-urilor pot fi desemnati dintre asociatii societatii sau din afara acesteia: asociati administratori sau administratori neasociati  (vezi aici care sunt conditiile numirii administratorilor in societatea cu raspundere limitata).

9)    datele de identificare ale primilor cenzori si ale auditorului financiar, daca exista

atentieAtentie: In cazul societatii cu raspundere limitata, desemnarea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15, iar desemnarea auditorul financiar numai daca societatea este supusa obligatiei legale de auditare.

10)    participarea fiecarui asociat la beneficii si pierderi

atentieAtentie: Participarea asociatilor la beneficii si pierderi se exprima in procent (%) din capitalul social. De regula, participarea la beneficii si pierderi este direct proportionala cu procentul detinut de fiecare asociat la capitalul social, insa asociatii pot conveni si altfel.

11)    durata societatii

–   regula: durata nedeterminata; exceptional insa, se infiinteaza si societati pe durata determinata

12)    modul de dizolvare si de lichidare

Cum se incheie Actului Constitutiv

Actul Constitutiv se incheie, in principiu, sub semnatura privata a asociatilor (sau reprezentantilor asociatilor) care pun bazele societatii. In mod exceptional, atunci cand printre bunurile aduse ca aport la capitalul social se afla un teren, Actul Constitutiv trebuie sa aiba forma autentica (adica validata de un notar public).

Infiintare firme Romania,

Cod unic de identificare europeană – Noul Cod unic de identificare europeană va fi alocat firmelor şi PFA-urilor începând din 17 iunie 2017

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Noul Cod unic de identificare europeană (EUID) va fi alocat firmelor şi PFA-urilor începând din 17 iunie 2017, actul normativ care prevede acest lucru, promulgat deja de preşedintele României, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial.

codul finantelor publicePotrivit acestuia, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice urmează să fie identificate în Registrul Comerţului (ONRC) prin încă un cod unic de înregistrare, de data aceasta la nivel european. Astfel, firmele şi PFA-urilor vor avea, pe lângă CIF şi CUI şi EUID – cod ce permite contribuabililor să fie identificaţi în sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre UE, sistem din care va face parte şi ONRC.

Implementarea acestuia presupune însă costuri de peste 10 mil. euro plus TVA, din care 4,55 mil.euro plus TVA pentru dezvoltarea arhivării electronice a documentelor şi 4,7 mil. euro plus TVA pentru publicarea pe pagina de internet a ONRC a informaţiilor gratuite şi a înmatriculărilor.

Potrivit actului normativ, persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective, aşa cum şi persoanele juridice cu sediul principal în străinătate care deschid sucursale în România trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul re­gis­trului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.

Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente,

Un nou cod unic de identificare va fi atribuit firmelor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Camera Deputatilor a aprobat recent, prin vot final, un proiect de lege care va modifica si completa atat reglementarile privind inregistrarea in registrul comertului, cat si legislatia privind societatile.

Astfel, documentul urmeaza sa introduca un element suplimentar de identificare a firmelor in registrul comertului.

De asemenea, proiectul de act normativ va aduce noutati si in ceea ce priveste situatiile in care poate fi pronuntata dizolvarea unei societati.

Un nou cod unic de identificare va fi atribuit firmelor

Registrul central al comertului (tinut de Oficiul National al Registrului Comertului – ONRC) si registrele comertului tinute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale urmeaza sa fie incluse intr-un sistem european in care vor fi cuprinse registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv sistemul de interconectare a registrelor comertului.

Pentru ca persoanele fizice si juridice inregistrate in registrele comertului din Romania sa poate fi identificate in sistemul european, ele ar putea primi un nou cod de identificare, mai exact, identificatorul unic la nivel european (EUID).

“Pentru identificare, inclusiv in comunicarea dintre registrele comertului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice si juridice inregistrate in registrul comertului vor avea si un identificator unic la nivel european EUID, care include elementul de identificare al Romaniei, elementul de identificare al registrului national, numarul persoanei din registrul respectiv si, daca este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare”, se mentioneaza in proiectul de lege.

Astfel, in afara de codurile deja existente pe care le au contribuabilii inregistrati in registrul comertului, respectiv numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare fiscala, acestia ar putea avea si identificatorul unic la nivel european.

De asemenea, la inmatriculare/inregistrare, solicitantilor urmeaza sa li se elibereze certificatul de inregistrare, continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor, precum si, dupa caz, identificatorul unic la nivel european EUID si alte date, stabilite prin ordin al ministrului justitiei, se mentioneaza in proiectul de lege.

Important! Daca proiectul de lege va fi promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial, atunci dispozitiile referitoare la identificatorul unic la nivel european EUID ar urma sa se aplice din 7 iulie 2017.

Documentul adoptat recent de deputati mai prevede ca prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, ONRC urmeaza sa puna la dispozitia publicului documentele si informatiile referitoare la profesionistii inregistrati in registrul comertului.

Mai exact, urmatoarele informatii inregistrate in registrul comertului ar putea fi disponibilegratuit prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, pe pagina de internet a ONRC si pe portalul de servicii online al acestuia:

 • denumirea si forma juridica a persoanei inregistrate in registrul comertului;
 • sediul social/profesional al persoanei inregistrate in registrul comertului si statul membru in care este inmatriculata;
 • numarul de ordine din registrul comertului al persoanei inmatriculate/inregistrate,identificatorul unic la nivel european EUID si codul unic de inregistrare fiscala;
 • starea firmei.

Societatile care nu depun situatiile financiare anuale vor fi dizolvate

Situatiile in care poate fi pronuntata dizolvarea unei societati sunt reglementate mai clar de proiectul de lege aprobat de deputati. In plus, documentul introduce noi situatii de acest fel.

Mai exact, daca o firma nu isi depune situatiile financiare anuale, si dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in termenul prevazut de lege, daca perioada de intarzieredepaseste 60 de zile lucratoare, atunci tribunalul ar putea pronunta dizolvarea acesteia, la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Registrului Comertului.

Acest lucru nu este cuprins in prevederile aflate in vigoare.

Atentie! Anul acesta, firmele au termen pana pe 2 iunie pentru a depune situatiile financiare anuale pe 2014. Amenzile pentru nedepunerea bilanturilor ajung chiar si pana la4.500 de lei.

Dispozitiile recent aprobate de deputati stabilesc ca dizolvarea unei societati ar putea fi pronuntata si in cazul in care actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta.

In prezent, legislatia in vigoare prevede ca firma poate fi dizolvata doar in situatia in care asociatii au disparut, nu si actionarii.

Totodata, in proiectul de act normativ se mentioneaza detaliat ca societatea ar putea fi dizolvata si atunci cand nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori a transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

In plus, daca activitatea societatii a incetat sau nu a fost reluata dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi trei ani de la data inscrierii in registrul comertului, atunci ar putea fi pronuntata dizolvarea firmei.

Mai mult decat atat, dispozitiile adoptate de deputati introduc o noua prevedere, potrivit careia lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de dizolvare ar putea fi afisata pe pagina sa de internet si pe portalul de servicii online cu cel putin 15 zile calendaristice inainte.

In acelasi timp, hotararea tribunalului privind pronuntarea dizolvarii ar putea fi comunicata societatii, lucru care nu se intampla in prezent.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Infiintare firme Romania,

Acte infiintare SRL – Acte

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte infiintare SRL – Acte

 

Acte infiintare SRL - Acte

Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.N.R.C.:

 • Cerere (formular O.N.R.C.)
 • Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara)
 • Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit, in mod obligatoriu:
  – obiect principal de activitate;
  – obiect secuntar de activitate;
  – denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.);
  – asociatii / administratorii firmei;
  – aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati;
 • Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei
 • Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social
 • Acordul asociatiei de proprietari / locatari
 • Acordul vecinilor (riveranii)
 • Copie actului de proprietate al sediului social
 • Copie C.I./ Pasaport asociati
 • Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei
 • Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate)
 • Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata)
 • Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei
 • Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu )
 • Vectorul Fiscal – Anexa 1
 • Alte documente (dupa caz):
  – in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru)
  – adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera