Browsing Category

Infiintare firme Romania

Infiintare firme Romania,

Modificarea obiectului de activitate al unei societati-firme

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Modificarea obiectului de activitate al unei societati-firme

 

 

Modificarea obiectului de activitate al unei societati poate insemna fie schimbarea obiectului principal de activitate ori a unuia dintre obiectele secundare, fie extinderea obiectului de activitate, adica adaugarea altor coduri CAEN la cele care exista deja in actul constitutiv al societatii.

Nevoia modificarii obiectului de activitate apare de obicei atunci cand societatea intentioneaza sa desfasoare, in mod curent, o activitate pentru care anterior nu era autorizata sau atunci cand societatea isi schimba efectiv profilul de activitate.

Autorizarea unui nou obiect de activitate se face la Registrul Comertului la fel ca orice alta modificare ce vizeaza actul constitutiv al societatii. Vezi mai jos care este documentatia necesara precum si limitarile/restrictiile privind modificarea obiectului de activitate al unei societati.

Documentatia necesara modificarii obiectului de activitate

Modificarea obiectului de activitate se inregistreaza la Registrul Comertului in baza unei documentatii constand din:

 • cerere-tip de inregistrare
 • hotararea adunarii generale a asociatilor (AGA) sau, dupa caz, decizia asociatului unic
 • actul constitutiv actualizat al societatii, cuprinzand obiectul de activitate modificat
 • certificatul de inregistrare in Registrul Comertului si anexa/anexele aferente, in original (daca modificarea vizeaza obiectul principal de activitate)
 • declaratia-tip pe proprie raspundere data de asociati/administratori cu privire la indeplinirea de catre societate a conditiilor de functionare pentru noile activitati
 • imputernicire speciala (forma autentica/avocatiala/delegatie) pentru persoanele imputernicite sa efectueze formalitatile de inregistrare a modificarii obiectului de activitate

 • dovada achitarii taxelor necesare (taxa de inscriere in Registrul Comertului si tariful de publicare in Monitorul Oficial)

 • word-count-ul (adica, numararea electronica a cuvintelor din hotararea AGA/decizia asociatului unic in functie de care se va stabili nivelul taxei de publicare in Monitorul Oficial)

Infiintare firme Romania,

Acte infiintare firma – Infiintare societate comerciala

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte infiintare firma – Infiintare societate comerciala

ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale 

 1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii.
 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi:
 • Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.
 • Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.)
 • Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor.
 • Capitalul social – ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl.
 • Stabilirea administratorului societatii.

 • Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie.

 • Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.

3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori:

 • Rezervarea denumirii societatii
 • Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate.
 • Intocmirea actului constitutiv.
 • Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori.
 • Cazierele fiscale ale viitorilor asociati – se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice. (dureaza 5 zile)
 • Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati)
 • Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public.

 

4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului.

Acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3:

 • cerere inregistrare societate.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii.
 • cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu.
 • fisa de prezentare a sediului social si a activitatii.

Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

 

Infiintare firme Romania,

Acte firma – Infiintare firma

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte firma – Infiintare firma

Inregistarea propriu-zisa se face la Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC).

In functie de vectorul fiscal ales la infiintare si de modificarile ce vor aparea in acesta, este necesara deplasarea la ANAF pentru completarea declaratiei 010 –Declaratie de inregistrare fiscala /Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Impozitarea

Exista 2 optiuni de impozitare:

a) 3% impozit pe venit –conditii ce trebuie indeplinite: angajarea a minim unui salariat si pana la maxim 9 salariati cu contract individual de munca, in termen de 60 zile de la data eliberarii certificatului de la Registrul Comertului;cifra de afaceri sa nu depaseasca 100.000 euro. Nu pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor urmatoarele persoane juridice care: desfasoara activitati in domeniul bancar;desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor,al pietei de capital cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;au capital social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 angajati.

b) 16% impozit pe profit – nu este necesara angajarea nici unui  salariat,profitul impozabil la care se aplica cota de 16% se calculeaza dupa formula: Total venituri – total cheltuieli – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile

Indiferent de forma de impozitare aleasa, impozitul calculat se declara si se plateste trimestrial pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru trimestrul incheiat.

Infiintare firme Romania,

INFIINTARE FIRME ONLINE -ONRC ONLINE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

INFIINTARE FIRME ONLINE -ONRC ONLINE

 

Acte necesare infiintare firma

Care sunt actele ce trebuie depuse la dosar pentru inregistrarea firmei d-voastra la O.N.R.C.:

 • Cerere (formular O.N.R.C.)
 • Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara)
 • Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit, in mod obligatoriu:
  – obiect principal de activitate;
  – obiect secuntar de activitate;
  – denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.);
  – asociatii / administratorii firmei;

infiintare firme online onrc

 • – aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati;

 • Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei
 • Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social
 • Acordul asociatiei de proprietari / locatari
 • Acordul vecinilor (riveranii)
 • Copie actului de proprietate al sediului social
 • Copie C.I./ Pasaport asociati
 • Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei
 • Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate)
 • Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata)
 • Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei
 • Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu )
 • Vectorul Fiscal – Anexa 1
 • Alte documente (dupa caz):
  – in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru)
 • – adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera

 

 

Infiintare firme Romania,

Infiintare S.A.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Alegerea formei juridice a societatii este o decizie foarte importanta a intreprinzatorului, cu efecte pe termen mediu si lung asupra evolutiei afacerii si rezultatelor economice obtinute.

Societatea pe actiuni se constituie prin asocierea mai multor persoane, care contirbuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor.

ATENTIE!!!

1. Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

2. Societatea pe actiuni se constituie dintr-un numar minim de 2 ( doi ) asociati, denumiti actionari.

3. Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie in valoare de minim 90.000 lei, valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0.1 lei.

4. In cazul unei subscrierii integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Acte necesare la infiintarea unui SRL

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte necesare la infiintarea unui SRL

Acestea sunt actele initiale pentru a demara urgent procedura de constituire a societatii comerciale:

 • Copie B.I./C.I./Pasaport – Asociat(i),
 • Copie B.I./C.I./Pasaport – Administrator(i),
 • Copie Contract Spatiu* – al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor)

 

 

De asemenea, este necesar sa stabiliti trei variante pentru denumirea viitoarei dumnevoastre societati. Pe parcursul derularii procedurii, dosarul se va mai completa cu:

 • Actul Constitutiv (redactat de catre noi),
 • Contractul de Comodat – daca este cazul (redactat de catre noi),
 • Adeverinta Asociatie de Propietari – daca este cazul (redactata de catre noi),
 • Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator,
 • Specimenul de Semnatura al Administratorului.

O data ce dosarul este complet, acesta va fi depus/trimis la Registrul Comertului.

* In situatia in care veti inchiria un imobil pentru sediul social, este suficient sa ne aduceti pentru inceput doar copii ale actelor de identitate ale asociatilor/ administratorilor si sa va ganditi la cele trei denumiri ale societatii. Contractul de inchiriere il veti putea incheia in baza rezervarii de denumire eliberate de ONRC, in posesia careia veti intra in maxim 24 de ore.

Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil. Daca nu aveti unde sa va inregistrati sediul social (adica sa va infiintati societatea comerciala) sau daca, desi aveti, vecinii se opun, puteti opta pentru solutia Reinvent Consulting de gazduire a sediului social.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Autorizatiile pentru functionarea punctului de lucru

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Autorizatiile pentru functionarea punctului de lucru se obtin o data cu inregistrarea punctului de lucru la Registrul Comertului. Daca in actul constitutiv al societatii comerciale au fost trecute la obiectul secundar multe activitati, dintre care se intentioneaza desfasurarea a doar o mica parte, atunci aceste activitati vor necesita autorizare.

In cazul desfasurarii activitatilor fara autorizare, mai devreme sau mai tarziu, in urma controalelor, se vor suporta sanctiuni de la autoritatile din diferite domenii: Directia Sanitar Veterinara (DSV), Directia de Sanatate Publica (DSP), Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Agentia pentru Protectia Mediului (APM), care trimit inspectori in control. Amenzile nu merita riscul.

Autorizatiile de functionare nu sunt acelasi lucru cu autorizatiile si avizele care se obtin de la primarie sau de la ministere pentru anumite activitati (exemplu: pentru bar-restaurant, pentru plasarea fortei de munca etc.)

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Inregistrari ONRC

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

S.R.L.

S.A.

P.F.A.

I.I.

I.F.

Cooperative

Personalitate juridica, sediu si activitate
Societatile cu Raspundere Limitata (S.R.L.) sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Societatile pe actiuni (S.A.) sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.) nu are personalitate juridica. Activitatile permise de lege se desfasoara numai pe baza unei dovezi privind calificarea.
Intreprinderile individuale sunt entitati fara personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale (de exemplu, arhitectura, medicina, avocatura), precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Intreprinderea familiala (I.F.) este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.
Societatea cooperativa este un agent economic cu capital privat, cu personalitate juridica, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat al unor persoane fizice si/sau juridice. Poate desfasura orice activitati permise de lege.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, insa, la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri, mergand pana la toate codurile CAEN permise.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un cod CAEN principal, iar la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri, mergand pana la toate codurile CAEN permise.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Pentru activitati care presupun mai multe coduri CAEN, este necesara deschiderea mai multor Intreprinderi Individuale.
Activitatile economice desfasurate de o I.F. pot fi agricultura, industrie, turism, constructii, IT, comert. Nu se pot desfasura sub forma de I.F. activitatile economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale, activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte tipuri de interdictii, si nici profesiile liberale.
Societatile cooperative sunt obligate sa desfasoare activitatile prevazute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei societati pe actiuni este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei persoane fizice asociate nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei intreprinderi individuale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei intreprinderi familiale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei cooperative individuale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Asociati si angajati
Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limita capitalului social, conform cotei de participare la acesta.
Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limitele actiunilor detinute.
Raspunderea patrimoniala a titularului P.F.A. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Raspunderea patrimoniala a titularului I.I. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Raspunderea patrimoniala a titularului I.F. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Obligatiile societatii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia. Membrii cooperatori sunt tinuti pentru obligatiile societatii cooperative in limita aportului subscris de fiecare.
Societatea cu raspundere limitata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Societatea pe actiuni poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Persoana fizica autorizata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Intreprinderea individuala poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Membrii unei I.F. pot fi simultan PFA sau titulari ai unor I.I. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat I.F.. Membrii unei I.F. sunt asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege. I.F. nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.
Intre societatea cooperativa si membrul cooperator pot exista raporturi de munca, in cazul membrilor cooperatori asociati la munca si capital, in temeiul contractului individual de munca sau al conventiei individuale de munca, dupa caz, incheiat/incheiata cu societatea cooperativa al carei membru este.
Taxare si impozitare, cheltuieli de administrare
– 16% impozit pe profit sau 3% impozit pe venit,
– impozit dividende catre asociati persoane fizice 16%, sau catre persoane juridice – 10%,
– TVA 24% (sau 9%, ori 5%, pentru anumite cazuri prevazute de lege),
– contributii salarii pentru salariat: 16 % impozit venit din salarii, 5.5 % CASS, 10.5% CAS, 0.5 % somaj;
– contributii salarii pentru angajator: CAS 20.8 %; fond de risc cuprins intre 0.15% – 0.85% in functie de codul CAEN; CASS 5.2 % si FNUASS 0.85%; somaj 0.5 %; fond garantare salarii 0.25 %.
– 16% impozit pe profit sau 3% impozit pe venit,
– impozit dividende catre asociati persoane fizice 16%, sau catre persoane juridice – 10%,
– TVA 24% (sau 9%, ori 5%, pentru anumite cazuri prevazute de lege),
– contributii salarii pentru salariat – 16 % impozit venit din salarii, 5.5 % cass, 10.5% cas, 0.5 % somaj,
– contributii salarii pentru angajator – cas 20.8 %; fond de risc cuprins intre 0.15% – 0.85% in functie de codul CAEN; cass 5.2 % si fnuass 0.85%; somaj 0.5 % si fond garantare salarii 0.25 %
– 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
– 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
– 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
Activitatea de evidenta contabila
Evidenta contabila se tine in partida dubla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida dubla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Infiintare firme Romania,

Infiintare firme Romania

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Etape infiintare firma

Iata ce trebuie sa stii atunci cand te-ai hotarat sa iti deschizi propria ta firma:

Stabilirea obiectului de activitate
Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN – 2008. Iti poti stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de activitate.
Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.
Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.

Alegerea formei juridice a societatii
Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:
Societate cu raspundere limitata (SRL) – e cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200 RON, e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.
Societatea va fi condusa de  adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind nelimitate; se poate constitui si cu un singur asociat, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat intr-o alta societate.
Societatea in nume colectiv (SNC – Caracteristica principala a acestei forme juridice este aceea ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat  pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.
Societatea in comandita simpla (SCS) – are caracteristic faptul ca o parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.
Societati pe actiuni (SA) – in Romania, numarul societatilor pe actiuni este in crestere. O societate pe actiuni este o intreprindere care presupune un minimum de 2 actionari. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0,1 lei.
Societatea in comandita pe actiuni (SCA – Asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar iar cei comanditari raspund in limita aportului lor.  Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

Rezervarea numelui societatii
Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/ – user: guest, parola: guest. Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului. Cost aproximativ: 50 RON.

Stabilirea sediului social
Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii de la O.N.R.C. Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei.
De asemenea, este nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari. Acesta se realizeaza sub forma de tabela, cuprinzind nr apartament, nume si prenume, serie si nr act identitate, semnatura.

Actul Constitutiv
In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane specializate in domeniu.
Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu:
» obiect principal de activitate
» obiecte secundare de activitate ( daca exista )
» denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)
» numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia
» numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.
Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”, din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc condiţiile legale pentru detinerea acestor calitati.
Actul Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data de catre un avocat.

Depunerea capitalului social la banca
Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social” pentru care bancile de regula au formulare speciale, iar angajatii bancii ar trebui sa stie sa va indrume cu privire la acesta.
De regula, acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute comisioane lunare sau oferite dobanzi).
Banca va va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc). Capital minim pentru SRL: 200 RON.

Specimenul de semnatura
Persoana care va fi numita Adminstrator in firma se va deplasa personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus ulterior la dosarul pentru infiintarea firmei. Cost aproximativ: 50 RON.

Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului
Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa- Vector Fiscal.
Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii; se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat.

Ridicare acte

        Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea firmei tale:
» Certificatului de inregistrare a firmei
» Hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului
» Certificatul constatator.

Etape ulterioare
–  Confectionarea stampilei societatii
Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.
– Deschiderea contului bancar
La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atasata copie de pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social. Dupa inregistrarea firmei, va trebui sa te intorci la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii, prezentand chitanta originala.
– Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc
Firmele specializate iti vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia. Trebuie sa te informezi inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.
– Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

Avize si autorizatii functionare
Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

http://www.coltuc.ro