Browsing Category

Intreaba avocatul gratuit. Ai raspunsul gratuit in maxim 30 de minute!

Intreaba avocatul gratuit. Ai raspunsul gratuit in maxim 30 de minute!,

Intreaba avocatul gratuit. Ai raspunsul gratuit in maxim 30 de minute!

Our Reader Score
[Total: 6 Average: 3.7]

Două persoane condamnate pentru evaziune fiscală, obligate să meargă la școală

 

STĂNESCU M. Inculpat
STĂNESCU D. Inculpat
ANAF PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC DRĂGUŢU OCCIDENTAL SRL PRIN LICHDATOR CII POMÂRLEANU RADU FLORIN Parte responsabilă civilmente

 

Şedinţe

13.02.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: D 06 G
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: I.Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor Stănescu Maria şi Stănescu Dragoş este legea veche – Codul Penal şi legislaţia penală specială anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative care cuprind dispoziţii penale, şi în consecinţă: În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. II. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU MARIA la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatei Stănescu Maria pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatei Stănescu Maria pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei Stănescu Maria, pe durata unui termen de încercare de 5(cinci) ani stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969 obligă inculpata Stănescu Maria ca, pe durata termenului de încercare stabilit, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a).să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi la datele fixate şi potrivit programului ce va fi stabilit de acesta; b).să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c).să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d).să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. În temeiul dispoziţiilor art. 86 indice 3 aliniatul 3 Cod penal din 1969 impune inculpatei Stănescu Maria obligaţia de a urma un curs de învăţământ primar de minimum 4 clase primare. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere şi obligaţiei stabilite se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi . În baza art. 864 şi art. 84 Cod penal din 1969, atrage atenţia inculpatei Stănescu Maria că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, al încălcării măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cadrul termenului de încercare stabilit se va dispune revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatei Stănescu Maria. III. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap. la dispoziţiile art. 375 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul STĂNESCU DRAGO?, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1969 cu referire la art. 12 alin. 1 şi art. 9 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale aplică inculpatului Stănescu Dragoş pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale rap. la art. 71 Cod penal din 1969 aplică inculpatului Stănescu Dragoş pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata pedepsei principale. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului Stănescu Dragoş, pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969 obligă inculpatul Stănescu Dragoş ca, pe durata termenului de încercare stabilit, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a).să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi la datele fixate şi potrivit programului ce va fi stabilit de acesta; b).să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c).să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d).să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Iaşi. În temeiul dispoziţiilor art. 86 indice 3 aliniatul 3 Cod penal din 1969 impune inculpatului Stănescu Dragoş obligaţia de a urma un curs de învăţământ primar de minimum 4 clase primare. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere şi obligaţiei stabilite se realizează de către Serviciul de Probaţiune Iaşi . În baza art. 864 şi art. 84 Cod penal din 1969, atrage atenţia inculpatului Stănescu Dragoş că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, al încălcării măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cadrul termenului de încercare stabilit se va dispune revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, după rămânerea definitivă, se va comunica Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi copia prezentei hotărâri, în vederea efectuării menţiunilor referitoare la interdicţia de a mai deţine calitatea de administrator, dispusă împotriva inculpatului Stănescu Dragoş. IV. În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1382 şi art. 1385 Cod civil admite acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată prin DGRFP Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi, şi obligă pe inculpaţii Stănescu Maria şi Stănescu Dragoş în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Drăguţu Occidental SRL prin lichidator CII Pomârleanu Radu Florin, cu sediul social în mun. Iaşi, Bdul T.Vladimirescu, nr. 49, jud. Iaşi, la plata către partea civilă a sumei de 453.148 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor Stănescu Maria, Stănescu Dragoş şi părţii responsabile civilmente SC Drăguţu Occidental SRL, până la concurenţa sumei de 453.148 lei, la care se adaugă accesoriile, ce vor fi calculate conform dispoz. art.173 şi urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a debitului. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. Copie după prezenta sentinţă se va comunica părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurii asigurătorii dispuse . În baza dispoziţiilor art. 398 rap. la art.272 cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală dispune plata onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în procedura de camera preliminară (delegaţia nr.3153/26.06.2017, în valoare de 330 lei-avocat Alexa Alice Daniela şi delegaţia nr.3152/26.06.2017, în valoare de 330 lei-avocat Airinei Simona Elena ) precum şi plata parţială pentru faza judecăţii (delegaţia nr.3153/26.06.2017, în valoare de 100 lei-avocat Alexa Alice Daniela şi delegaţia nr.3152/26.06.2017, în valoare de 100 lei-avocat Airinei Simona Elena) respectiv suma totală de 860 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza art. 398 rap. la art. 274 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Drăguţu Occidental SRL, la plata sumei de 1500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.02.2018.
Document: Hotarâre  130/2018  13.02.2018

 

sursa portal.just.ro