Browsing Category

jostimbrudemediu.info

Evitare/Recuperare Timbru De Mediu, jostimbrudemediu.info,

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Si timbrul de mediu este illegal conform legislatiei UE.

Sediul materiei în ceea ce priveşte timbrul de mediu pentru autovehicule îl regăsim în Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanţă ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 15.03.2013.

De asemenea, legat de sediul materiei, trebuie să avem în vedere şi HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumite în continuare Norme metodologice), hotărâre ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 137/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 14.03.2013.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

  1. a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;

  1. b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;

  1. c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

  1. d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

CE AU CONSTATAT INSTANŢELE ROMÂNEŞTI CU PRIVIRE LA OUG 9/2013?

Faţă de reglementarea actuală – OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –, actualmente, pe rolul instanţelor judecătoreşti există o multitudine de dosare având ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivaţia unor astfel de cereri de chemare în judecată fiind aceea că prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate faţă de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).

În astfel de cauze instanţele au avut de analizat compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 T.F.U.E.. Mai precis, a trebuit analizată situaţia avută în vedere de art. 4 lit. a din OUG nr. 9/2013 în ceea ce priveşteautoturismele importate din alte state membre în vederea punerii lor în circulaţie în România.

În urma unei astfel de analize, instanţele româneşti au constatat că reglementarea actuală cuprinsă în OUG 9/2013privind timbrul de mediu NU se află în consonanţă cu art. 110 T.F.U.E. în ceea ce priveşte autovehiculele second hand importate din statele membre ale Uniunii Europene în vederea punerii lor în circulaţie în România.

Dispoziţiile art. 110 T.F.U.E. prevăd următoarele: “(1) Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare;

(2) De asemenea, niciun stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie”.

Scopul art. 110 T.F.U.E. este acela de a impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 T.F.U.E. prin taxarea internă discriminatorie.

Cum tratatul interzice taxele vamale la import şi la export, precum şi taxele cu efect echivalent, aceste din urmă prevederi ar fi lipsite de conţinut dacă produsele străine ar putea fi supuse unui regim fiscal mai sever faţă de produsele interne ulterior traversării frontierei statului membru a acestor produse, dezavantajându-se prin acest procedeu produsele aflate în raport de concurenţă cu produsele indigene. Art. 110 T.F.U.E. are tocmai rolul de a împiedica acest aspect, această normă impunând o “neutralitate totală a fiscalităţii interne în ceea ce priveşte produsele naţionale şi cele importate.”

Astfel cum s-a arătat anterior în analiza domeniului de incidenţă al art. 110 T.F.U.E, normelor fiscale interne nu le este permis să favorizeze vânzarea autovehiculelor second hand naţionale, corelativ descurajând importul de vehicule second hand similare.

Cu toate acestea, practica judiciară a constatat că acelaşi efect favorizant faţă de produsele naţionale îl prezintă şi dispoziţiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, cel puţin în raport de autovehiculele de ocazie importate din statele membre ale Uniunii Europene.

Cu alte cuvinte, prin O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule s-a adoptat o nouă reglementare în esenţă cvasiidentică cu dispoziţiile Legii nr. 9/2012 (lege aflată în vigoare până la abrogarea acestui act normativ de către O.U.G. nr. 9/2013).

Portal  > Tribunalul PRAHOVA  > Informaţii dosar

Nr. unic (nr. format vechi) : 8833/105/2014

Data inregistrarii       17.12.2014

Data ultimei modificari:       30.09.2015

Sectie:            Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal

Materie:          Contencios administrativ şi fiscal

Obiect:            alte cereri TIMBRU DE MEDIU – Opel T98/kombi/fd11/ASTRA-G-CARAVAN

Stadiu procesual:     Fond

Şedinţe

29.09.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 7 FOND

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, invocată de chemata în garanţie Administraţia fondului pentru mediu Bucureşti. Admite acţiunea formulată de reclamantul ANGHEL MARIUS ALEXANDRU, în contradictoriu cu pârâtul Serviciul fiscal orăşenesc Băicoi. Anulează Decizia de calcul nr. 23954/ 25.03.2013 emisă de A.F.P.O. Băicoi. Obliga pârâtul sa restituie reclamantului suma de 4.625 lei, reprezentând timbrul de mediu, precum si dobânda fiscala aferentă acestei sume începând cu data plaţii, 04.04.2013, si pana la data restituirii efective a acesteia. Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Admite cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Serviciul fiscal orăşenesc Băicoi, în contradictoriu cu chemata în garanţie Administraţia fondului pentru mediu Bucureşti. Obligă chemata în garanţie să achite pârâtului de suma de 4.625 lei, reprezentând timbrul de mediu, precum si dobânda fiscala aferentă acestei sume începând cu data plaţii, 04.04.2013, si pana la data restituirii efective a acesteia, cât şi suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Document: Hotarâre  1778/2015  29.09.2015

11.06.2015

Ora estimata: 11:00

Complet: 7 FOND

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 29.09.2015 pentru a se depune precizări şi notă de timbraj

Document: Încheiere de şedinţă    11.06.2015

avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

jostimbrudemediu.info,

Timbru de mediu se restituie cu dobanda legala-fiscala .Dobanda ce trebuie platita la restituirea taxei auto, stabilita de ICCJ

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Decizia ICCJ nr. 14 din 22 iunie 2015 a Completului competent sa judece recursul in interesul legii a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 29 septembrie si esteobligatorie pentru toate instantele de la momentul publicarii.

Judecatorii au stabilit, prin intermediul acestui document, ca persoanele care au obtinut in instanta restituirea taxei de prima inmatriculare, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante trebuie sa primeasca de la stat dobanda precizata in Codul de procedura fiscala.

“(…) Cu referire la prima problema de drept supusa analizei, se constata ca pentru sumele incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, restituite prin hotarari judecatoresti, se acorda dobanda fiscala prevazuta de dispozitiile art. 124 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 120 alin. (7) din acelasi act normativ”, scrie in decizia Curtii.

In momentul de fata, nivelul dobanzii prevazut in Codul de procedura fiscala in dispozitiile indicate de judecatori este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, acesta fiind stabilit asa din 2014. Totusi, de retinut este ca, din 2007 si pana in 2014, nivelul a mai fost, in mod succesiv, de 0,1%, 0,05% si 0,04%.

Asa cum reiese din decizia publicata marti in Monitor, Curtea a gasit ca taxa auto intra in categoria creantelor fiscale, astfel ca dobanda datorata la restituire este cea indicata in legislatia fiscala, nu cea indicata in actele normative referitoare la dobanda legala.

“Natura juridica de creante fiscale principale a sumelor achitate de contribuabil cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante este data de reglementarile legale care le-au instituit, cu mentiunea ca evolutia legislatiei interne in materie nu a condus la schimbarea naturii juridice a acestor creante, intrucat schimbarea beneficiarului taxei nu a fost insotita si de schimbarea regimului juridic aplicabil acesteia. Cum taxele in cauza se incadreaza in categoria creantelor fiscale principale, se constata caraportul juridic nascut intre platitorul taxei si beneficiarul acesteia este un raport de drept fiscal, reglementat de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, explica judecatorii.

Recursul in interesul legii a fost formulat in conditiile in care instantele judecatoresti au dat hotarari diferite in cauzele referitoare la restituirea taxei auto. Mai exact, din deciziile acestora a reiesit ca solutiile pronuntate au vizat atat dobanzi diferite, cat si momente diferite de la care aceasta trebuie calculata. Prin urmare, ICCJ a intervenit pentru a se asigura ca de-acum va exista o practica judiciara unitara.

Dobanda se calculeaza de la data platii taxei auto

Completul ICCJ competent sa judece recursul in interesul legii a analizat, prin aceeasi decizie, si momentul de la care trebuie calculata dobanda datorata la restituirea taxei auto. Motivul a fost acelasi: instantele de judecata au dat hotarari contradictorii in ultimii ani.

Avand in vedere ca proprietarilor de masini li s-a cauzat un prejudiciu cand au fost obligati sa achite o taxa declarata ulterior ilegala, acestia au dreptul sa fie despagubiti in mod adecvat. De aceea, judecatorii au apreciat ca momentul de la care trebuie calculata dobanda aferenta sumei restituite este chiar data platii taxei auto.

“In conditiile in care sumele achitate de contribuabil cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante nu au fost datorate, se impune ca dobanzile fiscale sa fie acordate incepand cu data platii acestor taxe, chiar si in ipoteza in care nu s-a solicitat anterior organului fiscal plata dobanzii, avand in vedere ca indisponibilizarea sumelor platite fara temei cu incalcarea dreptului european incepe din ziua perceperii taxei si se finalizeaza in ziua restituirii efective catre contribuabil a sumei achitate. Prin urmare, dobanzile fiscale aferente taxelor in cauza, fiind datorate cu titlu de reparare adecvata si integrala a prejudiciului cauzat prin plata unor taxe percepute cu incalcarea dreptului european, se cuvin contribuabilului pentru perioada cuprinsa intre data achitarii taxei si data restituirii acestei sume de catre stat. In concluzie, in raport cu aspectele prezentate, se apreciaza ca momentul de la care curge dobanda fiscala pentru sumele incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, restituite in temeiul hotararilor judecatoresti, este reprezentat de data platii acestor taxe”, este explicat in Decizia ICCJ nr. 14/2015.

Important! Decizia judecatorilor Inaltei Curti este valabila doar pentru persoanele care au obtinut in instanta restituirea taxei de prima inmatriculare, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante. Aceasta NU implica in niciun fel timbrul de mediu (aplicabil in prezent).

jostimbrudemediu.info,

Chiar asa sa fie? românii nu vor plăti pentru modificările tehnice ale maşinilor Volkswagen implicate în scandal

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Specialiștii din ministerele Mediului și al Transporturilor vor pregăti un plan de lucru imediat ce vor analiza documentele cerute din Germania.

Între timp, Registrul Auto Român a cerut grupului Volkswagen din România să anunțe mărcile și tipurile de mașini care nu respectă standradele de mediu. Toate vehiculele marca Volkswagen produse pentru Europa sunt omologate în Germania.

În România, la RAR sunt verificate pentru omologare doar maşinile care nu sunt produse în Uniunea Europeană.

Până acum, Elveția este singura țară care decide să interzică vânzarea modelelor Volkswagen implicate în scandalul emisiilor poluante. Măsura afectează și alte mărci ale grupului, precum Seat, Audi și Skoda. Grupul auto german a recunoscut că a echipat peste 11 milioane de mașini cu un soft care falsifică nivelul noxelor în momentul testării.

jostimbrudemediu.info, Proces castigat Timbru de Mediu - Restituire Timbru De Mediu,

Proces castigat Timbru de Mediu – Restituire Timbru De Mediu

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Solutia pe scurt: Admite acţiunea . Anulează decizia nr. 77/12.04.2013, emisă de pârâta Administraţia Finanţelor Publice Turnu Măgurele Obligă pârâtele ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE TURNU MĂGURELE, DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN, MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR –

ADMINISTRAŢIA FONDULUI DE MEDIU să plătească reclamantului IORGA MIHAELA IULIANA , suma de 2916 lei , reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, achitată conform chitanţei seria TS 7, nr 1687065/12.04.2013 Obligă pârâtele să platească reclamantului suma de 46 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs va fi depusă la Tribunalul Teleorman Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 septembrie 2013.

Document: Hotarâre  1273/2013  25.09.2013

http://portal.just.ro/87/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8700000000050760&id_inst=87

jostimbrudemediu.info,

Persoanele care au platit taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante ar putea avea posibilitatea de a cere restituirea integrala a sumei achitate-Nu in 5 transe anuale,ci integral

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cetatenii care — la momentul inmatricularii masinii — au platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ar putea sa ceara toti banii inapoi. Masura este inclusa de MMAP in Proiectul de ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, care a fost pus joi in dezbatere publica.

“Contribuabilii care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresata organului fiscal competent”, scrie in propunerea de act normativ.

Mai exact, taxa auto va fi restituita integral acestor persoane pe parcursul unei perioade de cinci ani calendaristici, prin plati anuale a cate 20% din suma datorata. De asemenea,statul va achita si dobanda pentru perioada cuprinsa intre perceperea nejustificata a taxei si rambursarea acesteia.

“Sumele (…), precum si dobanzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsa intre perceperea nejustificata a taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si rambursarea acesteia, se pot restitui (…) pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora”, este explicat in proiectul de ordonanta.

Important! Cererile de restituire vor fi solutionate in maximum 90 de zile de la inregistrare, iar solicitantii vor fi informati asupra acestui aspect in cel mult zece zile de la emiterea deciziei de catre autoritati.

Daca decizia organului fiscal va fi defavorabila sau daca acesta nu va respecta termenul de solutionare, contribuabilul va putea sa depuna contestatie. Practic, pentru a face acest lucru, solicitantii vor avea la dispozitie 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, dupa caz, de la expirarea termenului de comunicare a actului.

Daca persoana in cauza nu va fi multumita nici de decizia referitoare la contestatie — care se va da in 30 de zile de la inregistrare si se va comunica de indata –, aceasta va avea posibilitatea de a face plangere la tribunal. “(…) Impotriva deciziei privind contestatia, precum si in cazul nesolutionarii acesteia in termenul de 30 de zile, contestatorul poate face plangere la tribunalul in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau sediul, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei sau, dupa caz, de la implinirea termenului de 30 de zile. Hotararea pronuntata de tribunal este definitiva”, este punctat in documentul MMAP.

Atentie! Procedura exacta prin care statul va stabili cum se vor plati taxa auto si dobanda aferenta va fi inclusa ulterior intr-un ordin comun al ministrului mediului si ministrului finantelor.