Browsing Category

jostimbrudemediu.info

Evitare/Recuperare Timbru De Mediu, jostimbrudemediu.info,

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanţa de judecată .Dosar admis septembrie 2015

Si timbrul de mediu este illegal conform legislatiei UE.

Sediul materiei în ceea ce priveşte timbrul de mediu pentru autovehicule îl regăsim în Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanţă ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 15.03.2013.

De asemenea, legat de sediul materiei, trebuie să avem în vedere şi HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumite în continuare Norme metodologice), hotărâre ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 137/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 14.03.2013.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

 1. a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;

 1. b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;

 1. c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

 1. d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

CE AU CONSTATAT INSTANŢELE ROMÂNEŞTI CU PRIVIRE LA OUG 9/2013?

Faţă de reglementarea actuală – OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –, actualmente, pe rolul instanţelor judecătoreşti există o multitudine de dosare având ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivaţia unor astfel de cereri de chemare în judecată fiind aceea că prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate faţă de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).

În astfel de cauze instanţele au avut de analizat compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 T.F.U.E.. Mai precis, a trebuit analizată situaţia avută în vedere de art. 4 lit. a din OUG nr. 9/2013 în ceea ce priveşteautoturismele importate din alte state membre în vederea punerii lor în circulaţie în România.

În urma unei astfel de analize, instanţele româneşti au constatat că reglementarea actuală cuprinsă în OUG 9/2013privind timbrul de mediu NU se află în consonanţă cu art. 110 T.F.U.E. în ceea ce priveşte autovehiculele second hand importate din statele membre ale Uniunii Europene în vederea punerii lor în circulaţie în România.

Dispoziţiile art. 110 T.F.U.E. prevăd următoarele: “(1) Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare;

(2) De asemenea, niciun stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie”.

Scopul art. 110 T.F.U.E. este acela de a impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 T.F.U.E. prin taxarea internă discriminatorie.

Cum tratatul interzice taxele vamale la import şi la export, precum şi taxele cu efect echivalent, aceste din urmă prevederi ar fi lipsite de conţinut dacă produsele străine ar putea fi supuse unui regim fiscal mai sever faţă de produsele interne ulterior traversării frontierei statului membru a acestor produse, dezavantajându-se prin acest procedeu produsele aflate în raport de concurenţă cu produsele indigene. Art. 110 T.F.U.E. are tocmai rolul de a împiedica acest aspect, această normă impunând o “neutralitate totală a fiscalităţii interne în ceea ce priveşte produsele naţionale şi cele importate.”

Astfel cum s-a arătat anterior în analiza domeniului de incidenţă al art. 110 T.F.U.E, normelor fiscale interne nu le este permis să favorizeze vânzarea autovehiculelor second hand naţionale, corelativ descurajând importul de vehicule second hand similare.

Cu toate acestea, practica judiciară a constatat că acelaşi efect favorizant faţă de produsele naţionale îl prezintă şi dispoziţiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, cel puţin în raport de autovehiculele de ocazie importate din statele membre ale Uniunii Europene.

Cu alte cuvinte, prin O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule s-a adoptat o nouă reglementare în esenţă cvasiidentică cu dispoziţiile Legii nr. 9/2012 (lege aflată în vigoare până la abrogarea acestui act normativ de către O.U.G. nr. 9/2013).

Portal  > Tribunalul PRAHOVA  > Informaţii dosar

Nr. unic (nr. format vechi) : 8833/105/2014

Data inregistrarii       17.12.2014

Data ultimei modificari:       30.09.2015

Sectie:            Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ si fiscal

Materie:          Contencios administrativ şi fiscal

Obiect:            alte cereri TIMBRU DE MEDIU – Opel T98/kombi/fd11/ASTRA-G-CARAVAN

Stadiu procesual:     Fond

Şedinţe

29.09.2015

Ora estimata: 9:00

Complet: 7 FOND

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, invocată de chemata în garanţie Administraţia fondului pentru mediu Bucureşti. Admite acţiunea formulată de reclamantul ANGHEL MARIUS ALEXANDRU, în contradictoriu cu pârâtul Serviciul fiscal orăşenesc Băicoi. Anulează Decizia de calcul nr. 23954/ 25.03.2013 emisă de A.F.P.O. Băicoi. Obliga pârâtul sa restituie reclamantului suma de 4.625 lei, reprezentând timbrul de mediu, precum si dobânda fiscala aferentă acestei sume începând cu data plaţii, 04.04.2013, si pana la data restituirii efective a acesteia. Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Admite cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Serviciul fiscal orăşenesc Băicoi, în contradictoriu cu chemata în garanţie Administraţia fondului pentru mediu Bucureşti. Obligă chemata în garanţie să achite pârâtului de suma de 4.625 lei, reprezentând timbrul de mediu, precum si dobânda fiscala aferentă acestei sume începând cu data plaţii, 04.04.2013, si pana la data restituirii efective a acesteia, cât şi suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Document: Hotarâre  1778/2015  29.09.2015

11.06.2015

Ora estimata: 11:00

Complet: 7 FOND

Tip solutie: Amână cauza

Solutia pe scurt: Acordă termen la data de 29.09.2015 pentru a se depune precizări şi notă de timbraj

Document: Încheiere de şedinţă    11.06.2015

avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

jostimbrudemediu.info,

Timbru de mediu se restituie cu dobanda legala-fiscala .Dobanda ce trebuie platita la restituirea taxei auto, stabilita de ICCJ

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Decizia ICCJ nr. 14 din 22 iunie 2015 a Completului competent sa judece recursul in interesul legii a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 29 septembrie si esteobligatorie pentru toate instantele de la momentul publicarii.

Judecatorii au stabilit, prin intermediul acestui document, ca persoanele care au obtinut in instanta restituirea taxei de prima inmatriculare, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante trebuie sa primeasca de la stat dobanda precizata in Codul de procedura fiscala.

“(…) Cu referire la prima problema de drept supusa analizei, se constata ca pentru sumele incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, restituite prin hotarari judecatoresti, se acorda dobanda fiscala prevazuta de dispozitiile art. 124 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 120 alin. (7) din acelasi act normativ”, scrie in decizia Curtii.

In momentul de fata, nivelul dobanzii prevazut in Codul de procedura fiscala in dispozitiile indicate de judecatori este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, acesta fiind stabilit asa din 2014. Totusi, de retinut este ca, din 2007 si pana in 2014, nivelul a mai fost, in mod succesiv, de 0,1%, 0,05% si 0,04%.

Asa cum reiese din decizia publicata marti in Monitor, Curtea a gasit ca taxa auto intra in categoria creantelor fiscale, astfel ca dobanda datorata la restituire este cea indicata in legislatia fiscala, nu cea indicata in actele normative referitoare la dobanda legala.

“Natura juridica de creante fiscale principale a sumelor achitate de contribuabil cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante este data de reglementarile legale care le-au instituit, cu mentiunea ca evolutia legislatiei interne in materie nu a condus la schimbarea naturii juridice a acestor creante, intrucat schimbarea beneficiarului taxei nu a fost insotita si de schimbarea regimului juridic aplicabil acesteia. Cum taxele in cauza se incadreaza in categoria creantelor fiscale principale, se constata caraportul juridic nascut intre platitorul taxei si beneficiarul acesteia este un raport de drept fiscal, reglementat de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, explica judecatorii.

Recursul in interesul legii a fost formulat in conditiile in care instantele judecatoresti au dat hotarari diferite in cauzele referitoare la restituirea taxei auto. Mai exact, din deciziile acestora a reiesit ca solutiile pronuntate au vizat atat dobanzi diferite, cat si momente diferite de la care aceasta trebuie calculata. Prin urmare, ICCJ a intervenit pentru a se asigura ca de-acum va exista o practica judiciara unitara.

Dobanda se calculeaza de la data platii taxei auto

Completul ICCJ competent sa judece recursul in interesul legii a analizat, prin aceeasi decizie, si momentul de la care trebuie calculata dobanda datorata la restituirea taxei auto. Motivul a fost acelasi: instantele de judecata au dat hotarari contradictorii in ultimii ani.

Avand in vedere ca proprietarilor de masini li s-a cauzat un prejudiciu cand au fost obligati sa achite o taxa declarata ulterior ilegala, acestia au dreptul sa fie despagubiti in mod adecvat. De aceea, judecatorii au apreciat ca momentul de la care trebuie calculata dobanda aferenta sumei restituite este chiar data platii taxei auto.

“In conditiile in care sumele achitate de contribuabil cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante nu au fost datorate, se impune ca dobanzile fiscale sa fie acordate incepand cu data platii acestor taxe, chiar si in ipoteza in care nu s-a solicitat anterior organului fiscal plata dobanzii, avand in vedere ca indisponibilizarea sumelor platite fara temei cu incalcarea dreptului european incepe din ziua perceperii taxei si se finalizeaza in ziua restituirii efective catre contribuabil a sumei achitate. Prin urmare, dobanzile fiscale aferente taxelor in cauza, fiind datorate cu titlu de reparare adecvata si integrala a prejudiciului cauzat prin plata unor taxe percepute cu incalcarea dreptului european, se cuvin contribuabilului pentru perioada cuprinsa intre data achitarii taxei si data restituirii acestei sume de catre stat. In concluzie, in raport cu aspectele prezentate, se apreciaza ca momentul de la care curge dobanda fiscala pentru sumele incasate cu titlu de taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante, restituite in temeiul hotararilor judecatoresti, este reprezentat de data platii acestor taxe”, este explicat in Decizia ICCJ nr. 14/2015.

Important! Decizia judecatorilor Inaltei Curti este valabila doar pentru persoanele care au obtinut in instanta restituirea taxei de prima inmatriculare, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante. Aceasta NU implica in niciun fel timbrul de mediu (aplicabil in prezent).

jostimbrudemediu.info,

Chiar asa sa fie? românii nu vor plăti pentru modificările tehnice ale maşinilor Volkswagen implicate în scandal

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Specialiștii din ministerele Mediului și al Transporturilor vor pregăti un plan de lucru imediat ce vor analiza documentele cerute din Germania.

Între timp, Registrul Auto Român a cerut grupului Volkswagen din România să anunțe mărcile și tipurile de mașini care nu respectă standradele de mediu. Toate vehiculele marca Volkswagen produse pentru Europa sunt omologate în Germania.

În România, la RAR sunt verificate pentru omologare doar maşinile care nu sunt produse în Uniunea Europeană.

Până acum, Elveția este singura țară care decide să interzică vânzarea modelelor Volkswagen implicate în scandalul emisiilor poluante. Măsura afectează și alte mărci ale grupului, precum Seat, Audi și Skoda. Grupul auto german a recunoscut că a echipat peste 11 milioane de mașini cu un soft care falsifică nivelul noxelor în momentul testării.

jostimbrudemediu.info, Proces castigat Timbru de Mediu - Restituire Timbru De Mediu,

Proces castigat Timbru de Mediu – Restituire Timbru De Mediu

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Solutia pe scurt: Admite acţiunea . Anulează decizia nr. 77/12.04.2013, emisă de pârâta Administraţia Finanţelor Publice Turnu Măgurele Obligă pârâtele ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE TURNU MĂGURELE, DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TELEORMAN, MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR –

ADMINISTRAŢIA FONDULUI DE MEDIU să plătească reclamantului IORGA MIHAELA IULIANA , suma de 2916 lei , reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, achitată conform chitanţei seria TS 7, nr 1687065/12.04.2013 Obligă pârâtele să platească reclamantului suma de 46 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs va fi depusă la Tribunalul Teleorman Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 septembrie 2013.

Document: Hotarâre  1273/2013  25.09.2013

http://portal.just.ro/87/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8700000000050760&id_inst=87

jostimbrudemediu.info,

Persoanele care au platit taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante ar putea avea posibilitatea de a cere restituirea integrala a sumei achitate-Nu in 5 transe anuale,ci integral

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cetatenii care — la momentul inmatricularii masinii — au platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ar putea sa ceara toti banii inapoi. Masura este inclusa de MMAP in Proiectul de ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, care a fost pus joi in dezbatere publica.

“Contribuabilii care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresata organului fiscal competent”, scrie in propunerea de act normativ.

Mai exact, taxa auto va fi restituita integral acestor persoane pe parcursul unei perioade de cinci ani calendaristici, prin plati anuale a cate 20% din suma datorata. De asemenea,statul va achita si dobanda pentru perioada cuprinsa intre perceperea nejustificata a taxei si rambursarea acesteia.

“Sumele (…), precum si dobanzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsa intre perceperea nejustificata a taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si rambursarea acesteia, se pot restitui (…) pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora”, este explicat in proiectul de ordonanta.

Important! Cererile de restituire vor fi solutionate in maximum 90 de zile de la inregistrare, iar solicitantii vor fi informati asupra acestui aspect in cel mult zece zile de la emiterea deciziei de catre autoritati.

Daca decizia organului fiscal va fi defavorabila sau daca acesta nu va respecta termenul de solutionare, contribuabilul va putea sa depuna contestatie. Practic, pentru a face acest lucru, solicitantii vor avea la dispozitie 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, dupa caz, de la expirarea termenului de comunicare a actului.

Daca persoana in cauza nu va fi multumita nici de decizia referitoare la contestatie — care se va da in 30 de zile de la inregistrare si se va comunica de indata –, aceasta va avea posibilitatea de a face plangere la tribunal. “(…) Impotriva deciziei privind contestatia, precum si in cazul nesolutionarii acesteia in termenul de 30 de zile, contestatorul poate face plangere la tribunalul in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau sediul, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei sau, dupa caz, de la implinirea termenului de 30 de zile. Hotararea pronuntata de tribunal este definitiva”, este punctat in documentul MMAP.

Atentie! Procedura exacta prin care statul va stabili cum se vor plati taxa auto si dobanda aferenta va fi inclusa ulterior intr-un ordin comun al ministrului mediului si ministrului finantelor.

jostimbrudemediu.info,

Documentele necesare pentru restituirea taxei(timbru de mediu) ar putea contine o noua informatie

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ultimul proprietar al unei masini pentru care a fost platit timbrul de mediu in Romania, dar care a fost scoasa ulterior din parcul auto national, poate sa solicite restituirea valorii reziduale a timbrului in baza unor documente care urmeaza sa aiba inscrisa o noua mentiune. Acest lucru este prevazut intr-un proiect de hotarare lansat ieri in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului. Recentele dispozitii vin in contextul in care in vara au fost propuse alte modificari la legislatia privind timbrul de mediu.

recuperare timbru de mediu
recuperare timbru de mediu

In situatia in care pentru un autovehicul s-a platit in Romania taxa de poluare, taxa pentru emisiile poluante sau timbrul de mediu, instantele nu au dispus restituirea acestora, iar autoturismul este scos ulterior din parcul auto national, ultimul proprietar poate sa solicite organului fiscal competent restituirea valorii reziduale de timbrului, se mentioneaza in HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu.

Conform OUG nr. 9/2013, valoarea reziduala a timbrului reprezinta suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, calculata in baza legislatiei dupa care s‐a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu‐se varsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto national.

Pentru a recupera valoarea reziduala a timbrului de mediu, ultimul proprietar al autovehiculului trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere, la care trebuie sa anexeze trei documente, respectiv:

 • copia cartii de identitate a vehiculului, certificata de lucratorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea radierii pentru export;
 • certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari a vehiculelor, in original si copie;
 • documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat, respectiv factura/contractul de vanzare – cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie.
"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
jostimbrudemediu.info,

De ce sunt gresite Suspendă judecarea cauzei, conform dispoziţiilor prevăzute de art. 413 alin.1 pct. 1 Noul Cod de procedură civilă raportat la art.267 TFUE, până la soluţionarea de către CJUE a cauzei C-76/2014 si Suspendă judecarea cauzei, conform dispoziţiilor prevăzute de art. 413 alin.1 pct. 1 Noul Cod de procedură civilă raportat la art. 267 TFUE, până la soluţionarea de către CJUE a cauzei C-331/2013.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Daca aveti aceste pronuntari trebuie sa depuneti urgent repunere pe rol pentru urmatoarele motive:

 

 

Suspendă judecarea cauzei, conform dispoziţiilor prevăzute de art. 413 alin.1 pct. 1 Noul Cod de procedură civilă raportat la art.267 TFUE, până la soluţionarea de către CJUE a cauzei C-76/2014 nu produce efecte decat relative ,numai la instanta care a sesizat si nu a trecut de camera preliminara

 

Suspendă judecarea cauzei, conform dispoziţiilor prevăzute de art. 413 alin.1 pct. 1 Noul Cod de procedură civilă raportat la art. 267 TFUE, până la soluţionarea de către CJUE a cauzei C-331/2013 produce efecte relative numai la instanta respectiva

Inca un abuz al instantelor din Romania

 

 

 

 

 

 

jostimbrudemediu.info,

Situatie Solutii instante timbru de mediu 2014.CASTIGATE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

 Situatie Solutii instante timbru de mediu

Instante ce admit actiunile :

 1. TRIBUNALUL TELEORNAM – ADMITE

                                                 125/87/2014 – RECUPERARE

                                                   4327/87/2013 – EVITARE

 1. TRIBUNALUL TIRGU MURES – ADMITE
                   4530/102/2013

                                                    3992/102/2013

 1. TRIBUNALUL IALOMITA – ADMITE

                                                        1573/98/2013

 1. TRIBUNALUL BUURESTI ADMIE

                                                       RECUPERARE – 21601/3/2013 / 25258/3/2013

 1. TRIBUNALUL VRANCEA – ADMITE

                                                     3653/91/2013 / 906/91/2013

 1. TRIBUNALUL GALATI – ADMITE

                                         RECUPERARE – 7354/121/2013 / 7123/121/2013

                                         EVITARE – 6348/121/2013 / 6279/121/2013

 1. TRIBUNALUL BRASOV – RECUPERARE – ADMITE

 1. TRIBUNALUL BUZAU – ADMITE

                                       RECUPERARE – 4161/114/2013 / 2436/114/2013

                                         EVITARE – 4739/114/2013

 1. TRIBUNALUL PRAHOVA – ADMITE

                                               EVITARE – 6056/105/2013 / 6056/105/2013

                                               RECUPERARE – 7143/105/2013 /

 1. TRIBUNALUL DAMBOVITA – ADMITE

                                                         4783/120/2013

 1. TRIBUNALUI ARGES ARGES – ADMITE

                                                     EVITARE – 1192/109/2013

 1. TRIBUNALUL VALCEA – ADMITE

                                             EVITARE – 6206/90/2013 / 5695/90/2013

                                           RECUPERARE 6754/90/2013

 1. TRIBUNALUL ALBA ADMITE

                                             EVITARE – ADMIS 2598/107/2013

                                               RECUPERARE ADMIS – 4131/107/2013 – SI PE CAB

                                                                                   3695/107/2013

Instante ce resping actiunile :

TRIBUNALUL HUNEDOARA – RESPINGE

TRIBUNALUL SIBIU – RESPINGE

TRIBUNALUL COVASNA – RESPINGE

TRIBUNALUL BIHOR – RESPINGE

TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD – RESPINGE

TRIBUNALUL CLUJ – RESPINGE

TRIBUNALUL MARAMURES –RESPINS

TRIBUNALUL SALAJ – RESPINGE

TRIBUNALUL BACAU – RESPINGE

TRIBUNALUL NEAMT – RESPINGE

TRIBUNALUL IASI – RESPINGE

TRIBUNALUL VASLUI – RESPINGE

TRIBUNALUL SUCEAVA – RESPINGE

TRIBUNALUL BOTOSANI – RESPINGE

TRIBUNALUL ILFOV – RESPINGE

TRIBUNALUL CONSTANTA – RESPINGE

TRIBUNALUL GIURGIU – RESPINGE

TRIBUNALUL BRAILA – RESPINGE

TRIBUNALUL DOLJ – RESPINGE

TRIBUNALUL GORJ – RESPINGE

TRIBUNALUL MEHEDINTI – RESPINGE

TRIBUNALUL OLT – RESPINGE

TRIBUNALUL ARAD RESPINGE

TRIBUNALUL TIMIS – RESPINGE

Instante pe rolul carora nu sunt dosare inregistrate:

TRIBUNALUL TULCEA – NU SUNT DOSARE

TRIBUNALUL SATU MARE – NU SUNT DOSARE

jostimbrudemediu.info,

Cum obtin decizia de calcul pentru timbrul de mediu? TIMBRU DE MEDIU 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Intrebare: Am terminat leasingul la o masina pe 09.04.2013,am primit actele pentru inmatriculare de la Porsche Leasing,cu mentiunea pe certificatul de inmatriculare,ca autoturismul a fost instrainat pe data de 10.04.2013!Pe data de 20.04.2013 am depus dosarul pt calcularea taxei de timbru,pana in ziua de 06.03.2014 nu am primit nici un raspuns!Pot circula cu masina in aceste conditii,este legal?ce riscuri exista daca sunt oprit in trafic,eu avand o dovada cu un nr de inregistrare,pt dosarul depus in vederea calcularii taxei de timbru!

 

 

 

Raspuns: Decizia de calcul aferenta timbrului de mediu nu se transmite catre dumneavoastra, ea trebuie ridicata de la unitatea ANAF la care ati depus dosarul. Conform legii, termenul de eliberare este de 48 ore in cazul persoanelor fizice sau juridice, altele decat societatile de leasing.

In ceea ce priveste utilizarea masinii, in aceste conditii, conform legii, aveti la dispozitie 30 zile din momentul transferului de proprietate in care trebuie sa anuntati organele de politie cu privire la schimbarea proprietarului.

 

jostimbrudemediu.info,

Cum ne luam toti banii pe taxa de poluare.Evitare OUG 8/2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cum ne luam toti banii pe taxa de poluare.Evitare OUG 8/2014

Guvernul ne scrie sec

Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora. Cererile de restituire ale contribuabililor prevazuti la alin. (1) se solutioneaza, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la inregistrare, iar plata transelor anuale se efectueaza conform graficului stabilit de Administratia Fondului pentru Mediu. Termenul prevazut la alin. (1) curge de la data implinirii termenului prevazut la alin. (2). In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice procedura de executare silita se suspenda de drept. Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica. Procedura de efectuare a platii titlurilor executorii va fi stabilita prin ordin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului finantelor publice, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1). Platile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care nu a fost demarata procedura de executare silita se efectueaza cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).”

 

 

Ce putem face?

 

Noi credem ca aceasta ordonanta de urgenta poate fi evitata sis a primiti intreaga suma

 

Pasul 1

Obtineti o hotarare judecatoreasca favorabila

 

Pasul 2

Executati silit statul

 

Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă (s.n.).

 

Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri executorii.

 

In procesul executării silite a sumelor datorate de către instituţiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operaţiuni privind plăţi dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii

 

Ordonanţa nr. 22/2002, aprobată şi completată prin legea nr. 288/2002, a introdus însă o diferenţiere între stat (instituţiile publice) şi restul subiectelor de drept, prevăzând că:

 

„Art. 1: Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă (s.n.).

 

Art. 2: Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri executorii.

 

Art. 3: în procesul executării silite a sumelor datorate de către instituţiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operaţiuni privind plăţi dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii (s.n.).”

 

Nu există un mod unitar de a interpreta prevederile ordonanţei la acest moment, putându-se considera, de exemplu, că executarea silită mobiliară sau imobiliară a instituţiilor publice nu mai este permisă, sau că este permisă executarea silită, ordonanţa reglementând numai poprirea asupra conturilor de la trezorerie (poprirea conturilor instituţiilor publice de la bănci nefiind aşadar afectată), ori că interzice executarea silită asupra altor fonduri băneşti decât cele alocate de la bugetul de stat în acest scop.

 

Curtea Constituţională a fost sesizată în numeroase rânduri pentru a examina constituţionalitatea Ordonanţei 22/2002. în decizia nr. 161/22.04.2003, Curtea a reţinut că „(…) ar fi disproporţionat şi inechitabil a recunoaşte creditorilor instituţiilor publice dreptul de a-şi valorifica creanţele împotriva acestora în condiţiile dreptului comun, cu consecinţa perturbării grave a activităţii care constituie însăşi raţiunea de a fi a unor asemenea instituţii. Astfel, Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 consacră, în materia executării creanţelor faţă de instituţiile publice, un regim derogatoriu de la dreptul comun, atât prin aceea că instituie restricţii în urmărirea fondurilor băneşti ale acestora, cât şi pentru că limitează o atare urmărire exclusiv la fondurile băneşti, (s.n.)”

 

Din această decizie a Curţii Constituţionale rezultă că nu este posibilă o urmărire silită mobiliară sau imobiliară, ci numai o urmărire a anumitor fonduri băneşti ale instituţiilor publice.

 

în alte decizii Curtea Constituţională, fără a reveni expres asupra acestei opinii, arată că: „Indiscutabil, ordonanţa instituie anumite limite ale executării, în sensul că aceasta nu se poate face asupra oricăror resurse băneşti ale instituţiilor publice, ci numai asupra acelora alocate special de la buget în acest scop (s.n.). Această limitare nu este însă contrară Legii fundamentale, ci, aşa cum s-a arătat, este în concordanţă cu principiile consacrate de aceasta şi nu înfrânge regula accesului liber la justiţie sau dreptul la un proces echitabil. Interzicerea executării silite asupra altor fonduri băneşti decât cele alocate de la bugetul de stat în acest scop nu constituie o discriminare a creditorului în favoarea statului, aşa cum se susţine în motivarea excepţiei, ci o normă de protecţie de interes general, fiind de neconceput ca pe calea executării silite a unui titlu executoriu să se ajungă la lipsirea unei instituţii publice de resursele sale financiare destinate acoperirii altor cheltuieli decât cele

 

stabilite prin titlul executoriu (s.n.).” Curtea nu arată expres dacă limitarea priveşte numai executarea silită a fondurilor băneşti (adică pot fi executate nu numai anumite fonduri, ci şi bunurile mobile sau imobile din domeniul privat), sau toate tipurile de executare, nefiind posibilă decât executarea silită a fondurilor băneşti special alocate de la bugetul de stat.

 

Nu există încă o practică unitară asupra acestui aspect. Oricum, discutarea efectelor Ordonanţei 22/2002 nu constituie subiectul prezentului articol. Credem că, faţă de soluţiile rezultate din jurisprudenţă Curţii Europene, această ordonanţă şi „filosofia” pe care se bazează devin i relevante.

 

 

Concluzie

 

Aşa cum rezultă din cele arătate anterior, articolul 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în maniera în care a fost interpretat el de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, impune statului (şi instituţiilor publice) obligaţia pozitivă de a se „plia” la hotărârile judecătoreşti „definitive şi obligatorii” prin care a fost obligat la plata unor sume de bani, nefiind oportun „să se ceară unei persoane, care a obţinut o creanţă contra statului în urma unei proceduri judiciare, să trebuiască apoi să iniţieze procedura executării pentru satisfacerea creanţei sale”.

 

în consecinţă, statul nu poate să refuze, să omită sau să întârzie într-un mod nerezonabil executarea unor asemenea hotărâri. Lipsa fondurilor nu este considerată un motiv justificat pentru întârziere.

 

Faţă de obligaţiile pozitive care revin statului în baza Convenţiei, credem că Ordonanţa 22/2002 devine irelevantă, acest act normativ găsindu-şi aplicare numai în cazul existenţei unei proceduri de executare silită.

 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru „filosofia” care stă la baza Ordonanţei 22/2002. în opinia Curţii Constituţionale, Ordonanţa este justificată de faptul că „(…) ar fi disproporţionat şi inechitabil a recunoaşte creditorilor instituţiilor publice dreptul de a-şi valorifica creanţele împotriva acestora în condiţiile dreptului comun, cu consecinţa perturbării grave a activităţii care constituie însăşi raţiunea de a fi a unor asemenea instituţii.” Altfel spus, activitatea administraţiei nu poate fi perturbată, în schimb este acceptabilă, uneori, o perturbare a rezultatului activităţii justiţiei. în schimb, Curtea Europeană porneşte de la premisa că„(…) administraţia constituie un element al statului de drept şi că interesul său se identifică cu cel al unei bune administrări a justiţiei”.

 

De lege ferenda, apreciem că ar fi necesară adoptarea unui act normativ care să detalieze un mecanism transparent prin care să se asigure îndeplinirea de către stat a obligaţiilor pozitive care îi revin în temeiul Convenţiei în privinţa executării obligaţiilor de plată stabilite în sarcina sa prin hotărâri judecătoreşti „definitive şi obligatorii’’.

 

 

Av.COLTUC MARIUS VICENTIU

www.coltuc.ro

avocat@coltuc.ro

Instalati aplicatiile Line,Skype si WHATSAPP Noi avem urmatoarele date: -pentru aplicatia LINE – Cab.av.Coltuc si numarul 0745150894 – pentru aplicatia Skype – user avocatcoltuc – pentru aplicatia Whatsapp – numarul 0745150894.Ne vedem si auzim gratuit pe telefon

 

 

 

 

jostimbrudemediu.info,

Taxa auto platita in baza legislatiei din 2012 -2013 restituita

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“In urma deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene care a stabilit definitiv ca taxa introdusa de Guvernul Boc, in 3 februarie 2012 – cred ca era cu cateva zile inainte sa isi dea demisia premierul Boc – este neeuropeana, avem de dat banii oamenilor inapoi. In functie de toate restrictiile si toate posibilitatile bugetare, o sa dam banii inapoi, sa vedem cum si in cat timp facem acest lucru”, a spus Ponta, la inceputul sedintei de miercuri a Executivului.

DECAT PRIN HOTARARE

Taxa auto instituita de Guvernul Romaniei in ianuarie 2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Functionare al Uniunii Europene, a stabilit Curtea de Justitie a UE, la intrebarile preliminare a doua instante romanesti.

Taxa de prima inmatriculare a fost introdusa de Guvern in luna aprilie 2008, fiind calculata in functie de datele tehnice ale fiecarei masini in parte. In ianuarie 2012 a intrat in vigoare o noua taxa auto, inlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr.9/2012, care avea ca scop sa faca taxa pe poluare conforma cu Articolul 110 din TFUE.

De la 15 martie 2013, Guvernul a inlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formula de calcul a condus la o crestere in medie de circa 10% a sumei de plata pentru masinile Euro 4 si Euro 3 si o scadere cuprinsa intre 60% si 90% pentru masinile Euro 2, Euro 1 si non-euro, pe principiul ca masinile vechi au o durata scurta de functionare si, deci, vor polua pentru un interval mai mic.

jostimbrudemediu.info,

Ponta: Banii pe taxa auto din 2012 vor fi daţi înapoi daca exista hotarari judecatoresti

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“O rog pe doamna Plumb, având în vedere că CJUE a hotărât că taxa auto pusă de Boc la 3 februarie 2012 este ilegală, să se ocupe să dăm banii oamenilor inapoi. Funcţie de constrângerile bugetare, vom vedea cât şi în cât timp”, a declarat premierul Ponta.

 

Trebuie sa exista insa hotarari judecatoresti in acest sens

 

Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a fost dată în cauzele conexate C-97/13 şi C-214/13, având ca obiect cereri de decizie preliminară formulate de Tribunalul Sibiu şi de Curtea de Apel Bucureşti.

Ea este obligatorie şi se aplică tuturor litigiilor aflate pe fond.

În Cauza C-97/13, Silvia Georgiana Câmpean a înmatriculat în România un autovehicul de ocazie cumpărat în Germania. Vehiculul, fabricat în 1999, respectă norma de poluare Euro 3.

Câmpean a plătit, la 18 ianuarie 2012, o taxă de poluare în valoare de 2.737 de lei, potrivit Legii 9/2012. La 21 ianuarie, femeia a introdus o acţiune la Tribunalul Sibiu, solicitând restituirea sumei, pe motiv că ea contravine dreptului Uniunii.

Instanţa din Sibiu a decis să suspende cauza şi să întrebe CJUE dacă Legea 9/2012 contravine Articolului 110 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene (TFUE).

În cauza C-214/13, George Ciocoiu a dat în judecată Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Teleorman pe motiv că taxa pe poluare plătită pentru un autoturism din Germania este contrară dreptului comunitar. La 6 septembrie 2012, Tribunalul Teleorman a admis acţiunea, iar Administraţia Finanţelor Publice a făcut apel împotriva hotărârii la Curtea de Apel Bucureşti, care a decis suspendarea cauzei şi consultarea CJUE.

Prin urmare, CJUE a stabilit că “Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim de impozitare precum cel instituit, apoi circumscris de reglementarea naţională în discuţie în litigiile principale, prin care un stat membru aplică autovehiculelor o taxă de poluare care este astfel stabilită încât descurajează punerea în circulaţie, în acest stat membru, a unor vehicule de ocazie cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională”.

Decizia Marii Curţii a CJUE respectă practic jurisprudenţa sa în materie. Astfel, instanţa europeană a decis în cauza C-402/09 (Ioan Tatu împotriva statului român) că Articolul 110 TFUE “interzice fiecărui stat membru să aplice produselor celorlalte state membre impozite interne mai mari decât cele care se aplică produselor naţionale similare”.

Ioan Tatu a dat în judecată statul român la Tribunalul din Sibiu, după ce a trebuit să o achite cu ocazia înmatriculării unui autovehicul provenit dintr‑un alt stat membru.

O decizie similară a fost dată şi în cauza C-263/10 (Iulian Nisipeanu împotriva Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj).

Taxa de primă înmatriculare a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte. În ianuarie 2012 a intrat în vigoare o nouă taxă auto, înlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr.9/2012, care avea ca scop să facă taxa pe poluare conformă cu Articolul 110 din TFUE.

 

 

 

jostimbrudemediu.info,

Curtea europeana de Justitie -taxa auto-mediu 2012-martie 2013 ilegala

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxembourg considera ca ordonanta privind taxa auto din ianuarie 2012 incalca legislatia europeana. Potrivit unor juristi, sunt discriminatorii taxele incasate in 2012 din cauza suspendarii din legea 9/2012 a platii taxelor pentru inmatriculare interne. Aceste taxe ar trebui restituite daca cetatenii care le-au platit vor deschide procese. In ce priveste perioada  ianuarie 2013 – martie 2014 (cand a fost introdus timbrul de poluare), Curtea a sublinat ca legea aplicata in acest interval aduce o modificare esentiala care inlatura discriminarea.Taxa Borbely a fost adoptata in timpul guvernarii  Boc, dar aplicabilitatea ei pentru masinile inmatriculate pana in 2007 in Romania a fost amanata pana in 2013. Taxa a functionat doua luni si sub guvernarea Ponta, fiind inlocuita in martie 2013 cu “timbrul de mediu” initiat de ministrul Rovana Plumb. La Luxemburg se judeca un proces si impotriva “timbrului de mediu”, caz inca nesolutionat.

Mai multe instante din Romania au refuzat sa restituie acesti bani, insa cetatenii ii pot recupera acum, in baza ordonantei Curtii de la Luxembourg. Astfel, potrivit specialistilor, pot face o cerere de revizuire a deciziilor acelor instante care au refuzat restituirea taxei. Decizia a pornit de la cazurile Campean si Ciocoiu, doi cetateni Romani care s-au adresat instantelor romanesti pentru a le fi restituita taxa.

Doua instante, mai precis Tribunalul din Sibiu si Curtea de Apel Bucuresti, s-au adresat Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru a lamuri daca Articolul 110 din Tratatul Uniunii Europene interzice instituirea unei  taxe pentru emisii poluante pentru autovehicule, “daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala”.

In data de 3 februarie 2013, Curtea a stabilit urmatoarele: “Articolul 110 TFUE (n.r. Tratatul UE) trebuie interpretat in sensul ca se opune unui regim de impozitare precum cel instituit, apoi circumcis de reglementareea nationala in discutie in litigiile principale, prin care un stat membru aplica autovehiculelor o taxa de poluare care este astfel stabilita incat descurajeaza punerea in circulatie, in acest stat membru, a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala”

jostimbrudemediu.info,

Taxa auto 2013 (timbrul de mediu) – Peste 15427 de oameni cer anularea

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Taxa auto 2013 (timbrul de mediu) – Peste 15427 de oameni cer anulareaCei demultumiti spun ca Guvernul a aruncat praf in ochi scazand taxele pentru rabelele Euro 1 si Euro 2 pe care nu le cumpara mai nimeni, cand de fapt percepe mai multi bani pentru autovehiculele la mana a doua care se cumpara cel mai mult in Romania, Euro 3 si Euro 4. Pentru

Citeste articolul aici!

acestea taxa auto a crescut in medie cu 100 de euro.

jostimbrudemediu.info,

Taxa auto, poveste fara sfarsit: 15.000 de romani vor sa schimbe timbrul de mediu

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Taxa-auto, poveste fara sfarsit: 15.000 de romani vor sa schimbe timbrul de mediu

 

Peste 15.000 de romani au semnat o petitie online pentru anularea controversatului timbru de mediu, taxa auto pe care toti cei care vor sa isi inmatriculeze o masina sunt obligati sa o plateasca. Intre timp, numarul proceselor cu statul creste spectaculos, iar avocatilor au o paine buna de mancat din cauza aberatiilor de reglementare.

Initatorii petitiei afirma ceea ce DailyBusiness.ro scrie inca din 2010. Ca introducerea unei taxe auto, indiferent sub ce forma este impusa aceasta, incalca legislatia europeana privind libera circulatie a marfurilor. Cu alte cuvinte, este ilegala.

Despre noul timbru de mediu, abia lansat de Guvernul Ponta, scriam ca “s-a nascut mort din fasa” si ca nu va face altceva decat sa ajute statul, in plina criza, sa se imprumute de niste bani de la populatie, fara dobanda, si sa dea o paine buna de mancat avocatilor specializati deja in procese pe aceasta speta.

“In esenta, timbrul de mediu incalca dreptul de proprietate, caracterul neretroactivitatii legilor, libera circulatie a marfurilor, sunt anumite restrictii si pentru persoanele cu handicap. Este o taxa ilegala din toate punctele de vedere”, a declarat avocatul Marius Coltuc.

Timbrul de mediu este, in fapt, un impozit mascat platit discriminatoriu Marius Coltuc, avocat

Avocatul Laurentiu Seffer afirma ca timbrul de mediu incalca inclusiv prevederile Constitutiei care afirma negru pe alb ca “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.” respectiv art. 6 alin. (1) Cod civil „Legea civila este aplicabil pentru viitor si nu are putere retroactiva”. Detalii aflati aici.

Cum stau lucrurile in Occident?

“Timbrul de mediu exista la nivelul intregii Uniunii Europene, dar valoarea lui este simbolica, nu depaseste cateva sute de euro, spre diferenta de legea timbrului de mediu din Romania care prevede niste sume astronomice pentr anumite categorii de masini creand astfel un blocaj in piata auto”, afirma avocatul Cristiana Florea, pe blogul sau de pe DailyBusiness.ro.

Pornind de la aceasta situatie, avocatii spun ca romanii care cer banii inapoi in instanta pe timbrul de mediu au toate sansele sa-i primeasca. Numai la Tribunalul Bucuresti au fost inregistrate deja peste o suta de cereri de restituire a banilor platiti pe timbrul de mediu.

In prezent, pe rolul instantelor exista peste 120.000 de procese, iar statul are deja de platit sume importante in urma a 300.000 de decizii definitive ale instantei pronuntate in favoarea celor care au solicitat restituirea vechii taxe de poluare.

Dincolo de demersul in justitie, a fost lansata o petitie online prin care initiatorii vor sa stranga 50.000 de semnaturi pentru a putea cere in Parlament modificarea legii. Petitia poate fi semnata aici.

De ce insista Guvernul cu taxa de mediu?

Prima taxa auto a fost instituita in 2007 pornind de la ideea ca trebuie sa ne protejam piata autohtona de invazia rablelor din Occident. De atunci, taxa a tot fost modificata dintr-un motiv foarte simplu – incalca legislatia europeana care stabileste libertatea de circulatie a marfurilor.

Daca ar fi vrut, cu adevarat, sa sanctioneze poluatorii, Guvernul ar fi avut doua variante. Prima, promovata de multa vreme de DailyBusiness.ro, propune instituirea unui impozit anual, platit in functie de gradul de poluare si vechimea masinii, singura formula legala prin care poate fi taxat cel care polueaza. La fel ca in mai toate tarile civilizate.

Numai ca autoritatile ezista sa instituie o asemenea taxa pentru ca ar insemna o bomba sociala in conditiile in care parcul auto este destul de vechi.

O alta solutie ar fi introducerea taxei in contravaloarea ITP-ului. In functie de nivelul de poluare, proprietarii sa plateasca o anumita valoare la fiecare 2 ani.   O alta solutie a fost vehiculata de avocatul Gabriel Biris.

“Daca poluatorul plateste in functie de cat polueaza, atunci trebuie sa legam timbrul de mediu si de numarul de kilometri parcursi intr-un an, pentru ca altfel transformam timbrul de mediu intr-un impozit (ultra-progresiv) pe venit”, afirma Biris, intr-o analiza DailyBusiness.ro

“O masina care mai mult sta decat merge va polua mult mai putin decat o masina folosita, de exemplu, pentru curierat. Aceasta realitate ne duce la concluzia ca un timbru de mediu nu poate fi in mod rezonabil stabilit decat daca este inclus in costul combustibilului”, mai spune avocatul.

El crede ca “includerea timbrului de mediu in costul combustibilului ar rezolva si problema cilindrului (masinile cu motoare mari consuma mai mult) si a normei de poluare (motoarele moderne sunt mai eficiente, de aici si norma de poluare mai buna) si nici nu ar mai crea probleme de discriminare”.

Ar mai fi o solutie. Sa va inmatriculati masinile in Bulgaria. Autoritatile vor sa blocheze insa acest fenomen prin modificarile aduse Codului Rutier. Detalii cititi pe Realitatea.net.

jostimbrudemediu.info,

Va rog sa va feriti de impostori in privinta petitiei Jostimbrudemediu!Singurul site oficial este http://jostimbrudemediu.info/

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Singurul site oficial este http://jostimbrudemediu.info/

“Am observat cu surprindere ca textul proiectului legislativ a fost preluat de o serie de “profitori”.Initiativa Jostimbrudemediu este un proiect foarte serios si nu dorim sa fie “manjit” de acesti pseudo-oameni” prezizeaza av.Coltuc Marius pentru Realitatea tv

 

 

Va rog sa nu intrati pe aceste site-uri care nu fac altceva decat rau acestei initiative.

Ne rezervam dreptul sa actionam in judecata acesti profitori pentru incalcarea drepturilor de autor.

Pentru cei care au semnat petitia VA MULTUMIM

 

Comunicat oficial

www.coltuc.ro

 

 

jostimbrudemediu.info, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013,

RESTITUIRE TIMBRU DE MEDIU – Romanii contesta în instanta timbrul de mediu

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

RESTITUIRE-TIMBRU-DE-MEDIU – Românii contestă în instanţă timbrul de mediu

 

În cele trei săptămâni care au trecut de la intrarea în vigoare a timbrului de mediu, zeci de români s-au adresat deja instanţelor
Av. Coltuc: Avem procese în Constanţa, Arad, Timişoara, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti. În ţară, judecata durează aproximativ 4 luni
În viitorul apropiat se va organiza la Bucureşti şi un miting de protest

CITESTE ARTICOLUL DIN CURIERUL NATIONAL AICI!

Nici n-a intrat bine în vigoare timbrul de mediu şi a şi început să aglomereze instanţele. Zeci de români au contestat deja această modalitate de impozitare a înmatriculărilor maşinilor, existând mari şanse ca peste 4 luni să-şi recupereze banii. “Cab.de avocat Coltuc” a înregistrat deja zeci de procese pe rolul instanţelor din Bucureşti, Constanţa, Arad, Timişoara şi Râmnicu Vâlcea. În ţară procesele durează mai puţin, aproximativ 4 luni, dar în Bucureşti se poate întinde judecata şi la mai mult de un an. Potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, ar trebui ca un astfel de proces să se judece într-un singur termen”, a declarat pentru Curierul Naţional av. Marius Coltuc.
Potrivit acestuia, semnatarii petiţiei online “jostimbrudemediu.ro” şi-au exprimat deja intenţia de a organiza un miting de protest în perioada următoare. “Printre cei care au semnat petiţia online se numără persoane care vor să se organizeze un miting de protest la Bucureşti în perioada următoare. În prezent avem peste 10.000 de semnături în doar două săptămâni. Când vom ajunge la 30.000 – 40.000 vom depune petiţia la Consiliul Legislativ”, a mai spus avocatul.

Impozit discriminatoriu

Potrivit semnalelor date de piaţă chiar înainte de intrarea în vigoare a timbrului de mediu, noua modalitate de calcul privind impozitarea înmatriculării autovehiculelor va genera, la fel ca şi celelalte taxe auto, mii de procese pe rolul instanţelor. Dovadă stă faptul că, deşi guvernanţii au dorit să elimine din noua taxă reglementările pentru care au fost criticaţi inclusiv de Comisia Europeană, acestea se regăsesc şi în noua formă de calcul. Avocaţii spun că noul timbru de mediu nu va fi cu adevărat o taxă de mediu, ci “un adevărat impozit discriminatoriu”, care ar trebui calculat numai în baza emisiilor de dioxid de carbon reale. “Noile valori de impunere sunt foarte mari. Acestea ar trebui scăzute cel puţin cu 30% în funcţie de puterea de cumpărare a românilor. Pe de altă parte, eliminarea plăţii pentru autoturismele mai vechi de 2007 când se revând încalcă dreptul de proprietate şi retroactivează”, notează av. Marius Coltuc, într-un document remis Curierului Naţional.

Se încalcă liberul acces la justiţie

De departe cea mai problematică reglementare este cea legată de eliminarea dispoziţiei potrivit căreia, în cazul în care vânzătorul a obţinut deja prin hotărâre judecătorească restituirea sau evitarea la revânzare a taxei, cumpărătorul va plăti timbrul de mediu.
“Textul de lege prevede că în cazul celor care au dat statul în judecată pentru restituirea taxei încasate ilegal – dacă acestora li s-a restituit contravaloarea taxei, precum şi cei care au înmatriculat autoturismele fără achitarea taxei, în baza hotărârii judecătoreşti, vor plăti noul timbru la prima vânzare a maşinii. Prin această reglementare se încalcă liberul acces la justiţie”, precizează avocatul, subliniind că regula “se va plăti o singură dată timbrul de mediu” ar trebui să se fie menţionată în toate formele legii, nu doar în anumite cazuri.
Pe de altă parte, textul de lege care se va aplica începând de mâine nu stipulează ce se va întâmpla în cazul în care maşina este scoasă din România înainte de a-i expira perioada de viaţă şi nici dacă se poate recupera diferenţa.”Aceste aspecte ar trebui stipulate în lege în mod expres”, notează Coltuc.

N-au rezolvat vechile probleme

Casa de Avocatură Coltuc şi Asociaţii este iniţiatoarea petiţiei online “jostimbrudemediu.ro”. Motivul pentru care a fost demarată această campanie este faptul că, deşi Guvernul a justificat necesitatea modificării textului de lege prin faptul că aceasta avea trei mari probleme, niciuna dintre acestea nu a fost cu adevărat schimbată în noul act normativ. Problemele care ar fi trebuit corectate erau următoarele: avea valori disproporţionat de mari pentru anumite zone de poluare; conţinea în calculul său, în afară de emisia de CO2, şi capacitatea cilindrică (în ciuda faptului că acest criteriu era deja taxat la impozitul pe maşină, plătit la administraţia locală); era discriminatorie şi atrăgea ameninţări cu infringementul din partea UE (pentru că includea criterii diferite pentru anumite categorii de maşini înmatriculate în România faţă de alte maşini). “Niciunul din aceste temeiuri nu este schimbat de noua lege. Principiul “poluatorul plăteşte” nu este respectat. Legea ar  trebui modificată prin fixarea unei marje fixe de CO2 care atunci când este depăşită să se plătească în plus, indiferent dacă este maşină nouă, veche, non euro, euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 – aşa cum se întâmplă în sistemul francez privind taxa de poluare”, au precizat avocaţii.

Finanţele au de plătit 600 mil. lei pentru vechile taxe

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a declarat sâmbătă că “timbrul de mediu a  început să-şi producă efectele şi, dacă în primele două luni ale anului am avut încasări nesemnificative ale taxei auto, am avut o creştere începând cu martie, nu foarte mare, dar o creştere semnificativă, aproape dublă. De când a intrat în vigoare – 15 martie – s-a încasat dublu faţă de lunile ianuarie şi februarie”, a spus Rovana Plumb.
Potrivit acesteia, ministerul este obligat să restituie către români contravaloarea taxelor de mediu câştigate în instanţă, iar 90 la sută din încasările de la fondul de mediu au fost alocate în acest sens, citează Mediafax.
“Suntem obligaţi să dăm înapoi oamenilor banii, iar 90 la sută din încasările pe care le avem la fondul de mediu – respectiv de la începutul  anului şi până în momentul de faţă am încasat 65 de milioane de lei – 90 la sută s-au restituit cetăţenilor şi se vor restitui în continuare, pentru că este dreptul lor”, a afirmat ministrul.
În urma proceselor iniţiate de românii păgubiţi în ultimii ani, Ministerul Finanţelor are de plătit aproape 600 mil. lei pentru vechile taxe auto. La cererea Curierului Naţional, Ministerul Finanţelor a informat că “Centralizatorul restituirilor cuprinde diferenţele între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; diferenţele de taxă rezultate în urma contestării acesteia; valoarea reziduală a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi sumele stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile”, instituţia având de restituit în total suma de 589.796.015 lei.

jostimbrudemediu.info,

JOS TIMBRU DE MEDIU – status semnaturi

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

JOS-TIMBRU-DE-MEDIU – status semnaturi JOS TIMBRU DE MEDIU

SEMNEAZA PETITIA AICI!

 

In saptamana aceasta avem 9871 de semnaturi.Multumim

Noua taxă auto-timbru de mediu va fi aplicată imediat după publicarea ei

în Monitorul Oficial.

 

 

Schimbări preconizate:

-Sa nu mai exista discriminare intre masinile pe benzina si cele pe motorina

-adoptarea unei taxe pentru emisiile de CO2 prin referendum.

Art. 2 din legea nr.3/2000 modificata

(1) Referendumul national constituie forma si mijlocul de consultare

directa si de exprimare a vointei suverane a poporului roman cu privire

la:

a) revizuirea Constitutiei;

b) demiterea Presedintelui Romaniei;

c) probleme de interes national.

Litera c se aplica pentru ca noua taxa auto afecteaza milioane de romani

 

 

 

Art. 11 din legea nr.3/2000 modificata

(1) Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere

poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de

interes national.

(2) Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia

se stabilesc de Presedintele Romaniei, prin decret.

(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului initiat de

Presedintele Romaniei urmeaza sa fie exprimat, printr-o hotarare adoptata

in sedinta comuna a celor doua Camere, cu votul majoritatii deputatilor si

senatorilor.

 

Art. 12 din legea nr.3/2000 modificata

(1) Sunt considerate probleme de interes national in sensul art. 11: A.

Adoptarea unor masuri privind reforma si strategia economica a tarii B.

Adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la:

a) regimul general al proprietatii publice si private;

b) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si

regimul general privind autonomia locala;

c) organizarea generala a invatamantului;

d) structura sistemului national de aparare, organizarea armatei,

participarea fortelor armate la unele operatiuni internationale;

e) incheierea, semnarea sau ratificarea unor acte internationale pe durata

nedeterminata sau pe o perioada mai mare de 10 ani;

f) integrarea Romaniei in structurile europene si euroatlantice;

g) regimul general al cultelor.

 

 

 

Justificarile Guvernului

DE CE TREBUIA SCHIMBATA TAXA AFLATA IN VIGOARE?

Pana in prezent, taxa de mediu avea trei mari probleme:

– Avea valori disproportionat de mari pentru anumite zone de poluare, care

nu tineau cont de puterea de cumparare a romanilor

– Continea in calculul sau, in afara de emisia de CO2, si capacitatea

cilindrica (in ciuda faptului ca acest criteriu era deja taxat la

impozitul pe masina, platit la administratia locala)

– Era discriminatorie si atragea amenintari cu infringementul din partea

UE (pentru ca includea criterii diferite pentru anumite categorii de

masini inmatriculate in Romania fata de alte masini)

 

 

 

Niciunul din aceste temeiuri nu este schimbat de noua lege

 

 

-Principiul “poluatorul plateste” nu este respectat.De modificat prin

fixarea unei marje fixe de CO2 care atunci cand este depasit se plateste

in plus,indiferent daca este masina noua,veche,non euro,euro

1,2,3,4,5,6-SISTEMUL FRANCEZ PRIVIND TAXA DE POLUARE

 

-Noul timbru de mediu nu va fi cu adevarat o taxa de mediu,ci un adevarat

impozit discriminatoriu.De modificat in a se stabili numai de baza

emisiilor de CO2,real

 

-Noile valori de impunere sunt foarte mari.De scazut cel putin cu 30% in

functie de puterea de cumparare a romanilor

 

-Eliminarea platii pentru autoturismele mai vechi de 2007 cand se

revand.Incalca dreptul de proprietate si retroactiveaza

-Eliminarea dispozitiei ca daca vanzatorul a obtinut prin hotarare

judecatoreasca restituirea sau evitarea la revanzare va plati cumparatorul

timbru de mediu.Se incalca liberul acces la justitie.Extul legal:”In cazul

celor care au dat statul in judecata pentru restituirea taxei incasate

ilegal – daca acestora li s-a restituit contravaloarea taxei, precum si

cei care au inmatriculat autoturismele fara achitarea taxei, in baza HJ,

vor plati noul timbru la prima vanzare a masinii”

-Regula”Se va plati o singura data timbrul de mediu” sa fie in toate

formele legii,nu doar in anumite cazuri.

 

-Daca este o taxa pentru intreaga perioada de viata a masinii, ce se

intampla daca masina este scoasa din Romania inainte de a se implini

aceasta perioada? Se poate recupera diferenta?De stabilit in mod expres

 

 

-”Masinile modificate pentru a fi utilizate de persoane cu handicap sunt

excluse de la plata timbrului de mediu, in conditiile in care cumparatorul

este tot o persoana cu handicap”.De modificat pentru ca se incalca libera

circulatie a marfurilor

-EXISTA RISCUL CA ROMANIA SA FIE ASTFEL INUNDATA DE MASINI VECHI EXTREM DE

POLUANTE

 

-Se propune ca taxa sa fie scazuta cu cateva zeci de procente (in medie

10%, insa si 80% la unele modele) pentru masinile Euro 3 si Euro 4, vizate

fiind cele mai populare masini rulate din tara, precum Volkswagen Golf,

Opel Astra sau Ford Focus.

 

jostimbrudemediu.info,

Ordinul nr. 296/2013-Procedura de stabilire a sumei reprezentand timbrul de mediu a fost aprobata

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Timbrul de mediu pentru autovehicule

Timbrul de mediu pentru autovehicule, reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumita in continuare ordonanta de urgenta, si de Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, denumite in continuare norme metodologice, se calculeaza de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Timbrul de mediu pentru autovehicule

Timbrul-de-medi- pentru-autovehicule

Organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este:

    in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;

    in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

 Timbrul de mediu pentru autovehicule

Organul fiscal competent stabileste suma reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule pentru urmatoarele situatii reglementate de ordonanta de urgenta:

    ca urmare a solicitarii primului proprietar din Romania al autovehiculului, care intentioneaza sa efectueze inscrierea in evidentele autoritatii competente a dobandirii dreptului sau de proprietate asupra autovehiculului respectiv;

    ca urmare a reintroducerii in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului;

    cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate in Romania asupra unui autovehicul rulat, daca pentru acest autovehicul nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta la art. 2141–2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada 1 ianuarie 2007–30 iunie 2008, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, in vigoare in perioada 1 iulie 2008–12 ianuarie 2012, sau taxa pentru emisiile poluante in vigoare in perioada 13 ianuarie 2012–14 martie 2013, prevazuta de Legea nr. 9/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

Timbru de mediu 2013

    cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate in Romania asupra unui autovehicul rulat, daca pentru acest autovehicul s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

jostimbrudemediu.info,

Petitia jostimbrudemediu are 2200 de semnatari.Multumim

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
Semneaza impotriva Timbrului de mediu, dvs. hotarati daca doriti sau nu!
Semneaza petitia

 

 

 


#


Semnat de


Data


Comentariu


Judet

1
coltuc marius (avocat@coltuc.ro)
Mar 11, 2013
Sa modificam legea impreuna!
bucuresti
2
georgescu mihai (m16a2_mihai@yahoo.com)
Mar 11, 2013
DAMBOVITA
3
Stefan Borbely (stefbor@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Ilfov
4
Iancu Adriana (adriana.iancu17@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
bucuresti
5
mihaela meraru (bfirstchoice@yahoo.com)
Mar 11, 2013
arges
6
spataru daniel (spataru_daniel@yahoo.com)
Mar 11, 2013
ialomita
7
Oltean Ionut – Adrian (ady_3286@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Jos cu prostia asta de timbru de mediu sau taxa de prima inmatriculare. Esto o totala tampenie, numai la noi in Romania se poate sa platim asa ceva.
Gorj
8
Dima Marian (vdima41@gmail.com)
Mar 11, 2013
Mai fratilor chiar suntem niste prosti sau orbi.nu inteleg nimic cum doreste acest guvern sa ne jongleze si sa ne fraiereasca cum vor ei.de ce sa mai platim la masinile inmatriculate inca o taxa la schimbarea proprietarului anterior.Pai la aceste masini,vorbesc de cele inmatriculate au mancat cu totii cu varf si indesat.A mancat Rarul ca s-au platit niste facturi pe acolo candva,au mancat benzinariile care au prosperat si au platit taxe la stat,au mancat firmele de asigurari fiindca Rca este obligatorie,au mancat servisurila care le-au reparat cte o data si au platit impozit la stat,au mancat spalatoriile,a mancat fiscul an de an impozit pe proprietate,a mancat Politia la alta schimbare a proprietarului,a mancat CNADR taxa de drumuri.Acum doreste si statul sa manance dar prea mult.Pai cat sa storci de la o amarata de masina ?Totul cade pe noi pe prostime ca tacem si nu facem nimic.Trebuie sa iesim in strada si sa schimbam tot sistemul asta de hoti.
Bucuresti
9
Sandu Gabiel (sandu_g@gmail.com)
Mar 11, 2013
Bravo frate.Bine spus bine gandit.Jos taxa auto.
Constanta
10
Daroczi Mihai Gabriel (gabrielmihai2012@gmail.com)
Mar 11, 2013
Arad
11
Mihaela Ivan (miha_69@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Cum este posibil ca la un Matiz din 2004 cu Euro 2 si 800 cmc sa coste taxa 3.900 Ron ? sa va fie rusine guvernantilor ca luati si pielea de pe noi.O impungeti aiurea cu mediul vostru.daca ies pe strada pot filma zilnic zeci de basculante,autobuze si buldozere care scot fum si polueaza cat un oras intreg.De la aia nu percepeti nici o taxa ca se dau spagi mari la licitatiile ptr santiere in lucru.Rusine sa va fie.
Iasi
12
Dumitriu Vlad (dumitriu.vlad@hotmail.com)
Mar 11, 2013
Va pot da un exemplu concret de Dacia noastra acum Logan.Pai la fabrica unde s-au produs aceste masini s-au platit o gramada de dari la stat.Am vrut sa-mi cumpar un Logan din 2006 fiinca nu am bani sa-mi cumpar nou din magazin.M-am informat si taxa costa 7.800 Lei noi.Am renuntat.datorita legislatiei actuale fiindca imi trbiue o masina sunt nevoit sa-mi cumpar un VW Polo din 1996 ca e taxa vre-o 300 Euro.Pai nu va e rusine domnilor de sus ca ne faceti sa ne intoarcem in epoca medievala si sa ne cumparam cazane de masini la care este taxa mica.Pai daca o sa calc pe cineva ca nu au tinut franele sau masina se va dezmembra singura pe sosea eu pe voi dau vina ca voi vreti asa.cazane de astea luati-va si voi sa vedeti ce inseamna.Cine a facut asa zisa lege a mediului cred ca nu este realist si nu vede urmarile.
Bacau
13
Vali (vali_bacu@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Oamenii mai vor sa-si schimbe masininile din cand in cand ca este dreptul fiecaruia.Poate unii au nevoie de bani pentru alte motive chiar si de sanatate.Acum trebuie sa le dea pe ce le da ca este taxa prea mare.Deci si saracia va fi in floare in curand mai rau de atat.Cu banii de pe o masina puteai rezolva multe probleme.Dupa vanzarea unei masini ne putem cumpara o bicicleta buna de exemplu si ne dam cu ea.Cred ca asta se doreste.
Timis
14
amet geailan (alkoolikus1001@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bucuresti
15
Vali Alexandru (xavier_elton86@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bucuresti
16
Radoi Teodor (doru.radoi@yahoo.com)
Mar 11, 2013
17
Crisan Marius (marius.crisan@live.com)
Mar 11, 2013
Ne-am saturat de hotie ..jos cu taxele aiurea
Bucuresti
18
Voivozeanu Aurelian (alexys_vam11@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Teleorman
19
Grozavu Mihai (batranul_mihail@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Jos taxa auto.
Constanta
20
traian (traian_marius84@yahoo.com)
Mar 11, 2013
constanta
21
traian (traian_marius84@yahoo.com)
Mar 11, 2013
eu astept procesul pt masina mea am apucat sa fac dosarul de inscriere pe legea veche care eara tot la fel de proasta k si timbrul asa
constanta
22
Neagu Vasile (neguletu.v@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Daca doriti sa stiti cine vor iesi primii sa urle ca e taxa prea mare va spun eu si o sa vedeti.Primii vor fi proprietarii din actele autoturismului vandut.Ptr ca le vor veni prea multe amenzi acasa si se vor satura de pe urma autoturismului vandut.Fiind taxa prea mare toata lumea vor circula cu masinile asa fara sa le puna pe numele lor.Asta nu inseamna ca nu sunt proprietari.Atata timp cat s-a semnat un act de vanzare cumparare sub semnatura privata cumparatorul este proprietar direct prin consintamantul vanzatorului de a semna actul.Daca doreste sa se treaca pe cartea de identitate si in talon bine daca nu nu fiindca asta este decat o masura administrativa a statului ca sa mai ia niste bani.Dar va spune un cunoscator ca cine are cartea de identitate ala este proprietarul.Deci nu va speriati.Cu fiscalul de la proprietar bagati-va masina la fisc si nu este nici o problema.Ati declarat bunul si sunteti proprietar direct.Daca doriti sa vindeti masina oferiti celui care doreste sa o cumpere certificatul fiscal de la financiarul de unde apartineti si gata.Si urmatorul tot asa poate face.Deci exista metode de ocolire a taxei.
Botosani
23
Sandu Ionut (contact@shumi.ro)
Mar 11, 2013
Jos cu timbrul de mediu !!!
Iasi
24
Mircea (nistormircea61@yahoo.com)
Mar 11, 2013
deacord,jos cu timbrul de mediu
Galati
25
Nicoleta (nik_mamr@yahoo.com)
Mar 11, 2013
Conform legii masinile statului si ale institutilor publice sunt scutite de orice taxa.De ce ? Nu sunt tot masini ?Asa este discriminare pe fata si bataie de joc.Pai taxele le platesc fraierii adica noi.Nu are cum sa ia statul de la stat.Nu ?Atunci lasa ca ia de la noi.Urat,foarte urat.Jos cu taxa.
Constanta
26
bgn (haigeaw0w@yahoo.com)
Mar 11, 2013
JOS TAXA DE MEDIU!
constanta
27
Anca (flory_aca@yahoo.de)
Mar 11, 2013
Buna Seara.Jos cu aceasta Taxa de timbru . In toata Europa nu exista aceasta Taxa fie ea cum ar fi : taxa de timbru , de mediu , de poluare . e.t.c . Nu mai in Romania exista asa ceva , ca la noi la nimeni. Va Multumim . Si va Sustinem
Olt
28
Rosescu Irina (irinarosescu@gmail.com)
Mar 12, 2013
Bucuresti
29
GIRBACEANU ION (jan_girbaceanu@yahoo.com)
Mar 12, 2013
NISTE NESIMTITI… O MASINA NON EURO POLUIAZA INTRUN AN CIT UNA EURO 3 IN 6 !
BUCURESTI
30
Arsene Ionut (iarsene@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Este interesant cat de publica este procedura de adoptare (http://www.afm.ro/main/comunicate_presa/2013/informare_presa_timbru_de_mediu.pdf). Nu se respecta nicidecum premisele Legii 9/2012 si nici reglementarile UE. Guvernul \”francofil\” are din nou nevoie de fonduri pentru altceva decat Mediul. Sustin aceasta initiativa!
Brasov
31
BECHMAN Marian-Gabriel (bechman666@yahoo.com)
Mar 12, 2013
BUCURESTI
32
Florin LUNGANA (flungana@gmail.com)
Mar 12, 2013
Bucuresti
33
Cristi (Mitran)
Mar 12, 2013
Bucuresti
34
Dan Paul Toderean (letter4sepu@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Salaj
35
Andrei Valentin (vali_0415@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Foarte buna initiativa!Timbrul de mediu trebuie anulat!
Bucuresti
36
Sorin Muscalu (sorinmuscalu@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Bucuresti
37
Trifan Adrian (giubau_v8@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Buzau
38
Sorin Dinu (sordy68@gmail.com)
Mar 12, 2013
jos
Bucuresti
39
Ciprian (cipri3131@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Timbru de mediu este prea mare! Jos cu el!
Hunedoara
40
Stoinea Demis (dem28us@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Bucuresti
41
Alex Muraretu (za_ciumpy@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Discriminarea aceasta intre benzina si motorina este ilegala ! Deasemenea si timbrul la fel.
Timis
42
manea petrica (ple_21_man@yahoo.com)
Mar 12, 2013
trbui iesit in strada, sa protestam ca nu se mai poate cu vorba buna nu rezolvam nimic …violenta !!
bucuresti
43
Diana Schmidt (diana_sxxy2001@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Deva
44
Costel (costelus@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Hai sa va invat ceva pe toti.Daca va cumparati masini second dar inmatriculate,rugati-l pe vanzator sa nu va scrie pe spatele talonului la rubrica instrainat catre …..Daca nu vrea si tot va scrie numele atunci o lege noua o sa va oblige sa inmatriculati masina in 30 zile de la achizitionare.Si dupa aceea tot puteti pacali statul.Cand va opresc politaii de la rutiera spuneti ca ati pierdut actele masinii dar chiar in ziua aceea.Fiindca aveti dreptul legal de 24 de ore ca sa anuntati pierderea lor.Ei verifica masina prin statie daca este furata sau nu si sunt obligati sa va lase sa plecati fara nici o amenda.Aratati numai asigurarea si rupeti ITP-ul din talon.Tineti-le separat si aratati numai astea doua.Altefel poate baga motiv de itp si asigurare si va da amenda.Eu merg asa de 8 ani de zile si am schimbat multe masini.Bafta si JOS CU TAXA !!!
Prahova
45
Nuti Toader (nutitoader@yahoo.com)
Mar 12, 2013
Teleorman
46
nedelcu gabriel (gabrielnn1@yahoo.com)
Mar 12, 2013
speram ca aceasta alianta usl sa faca ceva in sensul reglementarii situatiei….se pare ca sunt la fel ca ceilalti derbedei care ne-au condus…..rusine sa va fie…..dar mai urmeaza alegeri
bucuresti
47
Alina (cirjaliualina@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Teleorman
48
Old Cars Club Transilvania (office@oldcarsclub.ro)
Mar 13, 2013
Sustinem!
Brasov
49
Perpits Thomas (adiperpits@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Covasna
50
liviu cornea (liviucornea@hotday.ro)
Mar 13, 2013
La gunoi cu gunoiul de Ponta. Sa se duca dupa Geoana
Bucuresti
51
Turos Csia Levente (speedylevy@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Covasna
52
Manolache Gelu (gelumanolache@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Biruri,Taxe.Care am platit vama inainte de 2007 nu a fost tot taxa???Acum daca vand masina alta taxa??!!Sustin desfiintarea acestor taxe(de mediu,de timbru)sau cum mai sunt ele numite.
COVASNA
53
paduret florin (paduretf.yaho.@.com)
Mar 13, 2013
jos cu timbrul de mediu
mehedinti
54
Paduret Florin (Paduretf.yaho.@.com)
Mar 13, 2013
jos cu timbrul de mediu
Mehedinti
55
Popa (marian_3171@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Constanta
56
Popa Emilia (emma_2169@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Constanta
57
Protopopescu Aida (Protoaida@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Sustin!!
Dolj
58
Terteci Laurentiu (Laurentiu_2308@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Sustin!!
Dolj
59
Laurentiu (laurentiu_gp@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Au promis ca o sa fie scoasa taxa auto. Acum au modificat-o mai prost ca niciodata in timbrul acesta de mediu. Sa mai puna acolo 2 bani la carburant si atunci plateste toata lumea. Si cel care merge cu tractorul pe camp si ce cel cu mopedul. Si fiecare plateste cat consuma. Nu bataia asta de joc cu taxele lor.
Covasna
60
Bodosi (Gabriella)
Mar 13, 2013
Bucuresti
61
Bodrogi Pal (bodrogipal@yahoo.com)
Mar 13, 2013
De acord, jos cu timbrul in felul aceasta.
Harghita
62
Victor Cojocaru (Geo_teo7@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Nu sunt de acord cu aceasta taxa aberanta. Daca nu vreau Dacia, chiar trebuie sa plătesc pentru optiunea mea? Colonie scrie pe noi. Si degeaba ca nu facem nimic.
Bucuresti
63
mircea (vm66bz@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Oare cate taxe mai induram?
covasna
64
viana (viana68bz@yahoo.com)
Mar 13, 2013
covasna
65
bogdan (bogdanvasile1993@yahoo.com)
Mar 13, 2013
covasna
66
Silviu (silviu_bogdan1@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Jos cu trimbrul de mediu
Bucuresti
67
dascalu adi (adiblondu1001@yahoo.com)
Mar 13, 2013
jos cu taxa
bucuresti
68
dumitru dumitru (geoe44@yahoo)
Mar 13, 2013
josssssssss jossssssss
bucuresti
69
ignat valentin (vali100@yahoo)
Mar 13, 2013
jos timbru si taxele
prahova
70
maties cristian (matiescristian87@yahoo.com)
Mar 13, 2013
ce-ati promis si ce-ati facut.hotilooor,,,,,,,jos cu PONTAA!!!!!!!!!
harghita
71
Isopescu (mariusmaiu_01@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Constanta
72
Petrica Emanuel (pyroteam@gmail.com)
Mar 13, 2013
este o taxa ilegala, este imens de mare pt posibilitatile romanilor si este impotriva firii. Cum sa ai taxa la euro 2 de 200 euro si o masina euro 4 sa fie 900 euro?? pai exact euro 4 e mai putin poluanta. Este o taxa inventata de idioti. Sper sa ne unim si sa terminam odata jocul asta cu schimbarea denumirii taxei dar ea sa fie mereu, mereu ILEGALA! politicienilor nu le pasa de cetateni.
Timis
73
doringa marin (doringa_marin@yahoo.com)
Mar 13, 2013
dolj
74
doringa mariana (doringa_mariana@yahoo.com)
Mar 13, 2013
dolj
75
Ungureanu Alex (alecs2226@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Prahova
76
Tanase Ionut (ionutz_ionutz994@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Jos Timbru de Mediu Jos Hotia asta pe fata!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Teleorman
77
soltana (soltana.apostol@yahoo.it)
Mar 13, 2013
jos taxa de timbru jos mafia
galati
78
Dumitru Andrei (dumitru_andrei56@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Jos Hotia jos Ponta Jos cu toti excrocii din Romania , vrem o tara fara atatea taxe
Teleorman
79
paduraru marian ( marianpaduraru_04@yahoo.com)
Mar 13, 2013
gata cu legile aberante mai oameni buni!!cum pot exista taxe ilegale in tara asta e de toata rusinea fata de restul lumii
bacau
80
raul george (barbugeorgeraul@yahoo.it)
Mar 13, 2013
sa va umple iar tara de turisme fabricate pana in 1996 . au furat toti banii isu impartit pe contracte exorbitante gen autostrazi au salarii si preme mai mari ca in oricare alt stat din UE jos taxa si guvernul Interziceti ordonantele de urgenta cu impact social m-am saturat ar fi multe de zis dar sunt satul de tara mea cea in care traiesc.traim azi ca stramosii nostri cand plateau tribut celor care ne cucereau diferenta e ca noi nu mai suntem loviti cu biciul
galati
81
Marian (marinica_st@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Mai oameni buni chiar asa de prosti sa fim si sa acceptam sa fim condusi numai de babe si mosi.Deci tara asta a noastra si scumpa pe care o iubim asa in felul nostru este condusa numai de MOSI si BABETE prosate si urite.Oameni inculti fac aceste legi voi nu intelegeti ? Daca ii punem pe aia din parlament sa extraga un radical fac pariu ca nici ulul nu stie.Vor sa stea la hoteluri scumpe din Bucuresti.Si acum sunt 580 cu totii.Pai pe banii cui credeti ca trebuie intretinuti bebelusii natiunii.Pe banii nostrii ai prostilor.E vrajeala asta cu mediu.Ei stiu ca noi am fost saraci in trecut si acum am evoluat cu totii si vrem sa ne schimbam masinile.Au fost informati de politia rutiera serviciul inmatriculari,cate vanzari si cumparari se fac anual iar ei au gasit metoda asta de a mai stoarce niste bani de la prosti.Dar sa-i fereasca Dumnezeu de a 2-a Revolutie.Ca lumea tace tace dar o coace.Jos cu taxa scoasa cu japca din buzunarele oamenilor cinstiti.Sa se puna taxa pe hotia si prostia lor astora de ne conduc spre saracie.Nici macar Ceausescu nu ne-a surghiunit atata.Uaaaaaa !!!!!!
Brasov
82
Mocanu Bogdan (bogdan_bmc@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Jos cu Timbrul de Mediu! Ce avocat este delegat in jud.Valcea?
Valcea
83
sebastian sebyy (sebyyyyx@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Jos timbru de mediu……
valcea
84
doru joita (dorujoita007@yahoo.com)
Mar 13, 2013
Pentru libertate
olt
85
Tudor Arsene (vidoqc@gmail.com)
Mar 13, 2013
Jos Taxa, de orice fel ar fi ea!
Brasov
86
nistor liviu (nistor68liviu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
iarta-i doamne ca nu stiu ce fac!
iasi
87
claudiu roman (roman75claudiu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa jos timbrul ?in fond ce e aia?o smecherie guvernamentala.sa va fie rusine!voua si familiilor voastre care vau educat sa jecmaniti lumea.parintii vostri se vede ca au fost niste joti de buzunare,ati avut de la cine invata.sa va dati duhul ,magarilor!
iasi
88
Liviu Dragne (Dragne.Liviu89_yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos hotia din Romania
Teleorman
89
Vlad Grigore (ice_cream@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ilfov
90
Martiniuc Ioan Lucian (lugojtown@yahoo.com)
Mar 14, 2013
NU SE MAI POATE ASA !Domnule Ponta inainte sa VOTAM ati spus : MEDIAFAX – \”Trebuie să �ncercăm să �ndreptăm aberaţiile, iar prima dintre aberaţii era referitoare la maşinile de dinainte de 1 ianuarie 2007, �nainte să intrăm �n Uniunea Europeană. Deci, are omul o Dacie care face 300 euro şi plăteşte o taxă de 3.000 euro, sigur că e o aberaţie\”, a spus Ponta la RTV.
NU ESTE CORECT SA PLATIM TIMBRUL DE MEDIU PENTRU ACESTE MASINI ,INAINTE DE 2007 AM PLATIT TAXA VAMALA ,TVA ,ETC …NU ESTE CORECT !
timis
91
Brebeanu Alexandru (alexandrubrebeanu@yahoo.it)
Mar 14, 2013
Sa incercam sa schimbam ceva si sa demonstram ca puterea este in mana poporului!!!
Prahova
92
Tocitu Andreea (andreeabrebeanu@yahoo.it)
Mar 14, 2013
Vrem o taxa rezonabila care sa reflecte nivelul nostru de viata !!!
Prahova
93
rusu constantin (katalin-rusu19@yahoo.com)
Mar 14, 2013
prahova
94
Brebeanu Mihai (alexandrubrebeanu@yahoo.it)
Mar 14, 2013
Prahova
95
Bengea Maria (alexandrubrebeanu@yahoo.it)
Mar 14, 2013
Prahova
96
Stoian Catalin (catalinul18@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
97
Grecu Iustin (yustyn_07@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
98
Ristea Dorin (ristea.dorin86@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
99
Cimpoiasu Constantin (giuvaieru_bogdan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
100
Alexe Sebastian (seby.alexe@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
101
Stoian Alexandru (alexzapacitul1988@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
102
Ristea Madalin (mada.ristea@facebook.com)
Mar 14, 2013
Prahova
103
Stoian Florin (florin.stoian.583@facebook.com)
Mar 14, 2013
Prahova
104
silviu (silviu_apostu92@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu taxa asta aberanta a lu\’ ponta
Galati
105
Osetchi Vladimir (vlad196938@gmail.com)
Mar 14, 2013
Da ,sunt de acord cu modificarea ,sau mai bine anularea acestei noi legi abuzive !
Botosani
106
Osetchi Cosmin (cosmin_theangel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sunt de acord cu schimbarea sau anularea acestei legi !
Botosani
107
Cristian (florea.cristiandaniel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
constanta
108
lucas (lucas77dog@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
109
andreea matei (cazacuandreea85@yahoo.com)
Mar 14, 2013
maramures
110
borza ioan (ioanborza@hotmail.com)
Mar 14, 2013
ce putem face legal sa nu platim timbrul de mediu ?
cluj
111
petrut (cristina_bobda@yahoo.it)
Mar 14, 2013
timis
112
damian cristian (cristi_dam@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
113
vali soare (www.sharpelinho@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu este taxa de poluare , este o sursa de bani pentru smenurile smecherilor ,….Opel vectra 2001, motor 2000 cm ,…..taxa 2420 euro….,….astia sant bolnavi….
Bucuresti
114
mircea (faraonu19@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu timbrul de mediu
bihor
115
Jurcoi Lucian Alin (tt.alin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
nesimtire jaf si hotie de 23 ani
arad
116
rodica (rodipit21@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos ponta ne mintit pe toti uuuuuuu!!!!
bihor
117
GHERMAN FLORENTINA (tinagherman2010@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
118
vasile ulici (ulici_vasile@gmx.com)
Mar 14, 2013
jos cu timbrul de mediu si cu taxa de prima-nmatriculare,sa ne alinien cu celelalte tari din UE.dar si la salarii
timis
119
sorin (sorinpit17@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediuu sa iesim cu toti in strada
bihor
120
cristopher (oros_cristy@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
121
Gligorescu Ramona (ramona_camelia1984@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
122
calb gh (gh.calb@yahoo.com)
Mar 14, 2013
spre anulare cat mai repede cu putinta,iarasi o aberatie a celor care nu gandesc!
arad
123
Monica Maghiar (maghiarmonica@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
124
sava sergiu (brun3tz3lu_s3rgiu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbul de mediu
bihor
125
Popa Laviniu (lavi_niu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
126
Bacancios Daniel (daniel.bacancios@gmail.com)
Mar 14, 2013
Bihor
127
Munteanu Catalin (catalinmunteanu2001@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
128
BITEA IONUT (ionut.bitea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU!
bihor
129
BITEA COLINA (colina_bitea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
130
Herman Sorin (soryzipp@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
131
Bendariu Eugen Iulian (thebeneu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
132
Dragulescu Alexandru (ax.drg05@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu !
Constanta
133
alin valenta (alinutzu77@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu…sa modificam legea
timis
134
Uzun Petru Pavel (petrupaveluzun@yahoo.fr)
Mar 14, 2013
Timis
135
Mirela Avram (mirela87m@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
136
Moraru (roxy_m2006@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
137
Ile Dacian (dacy111@gmail.com)
Mar 14, 2013
au promis, sa se tina de cuvant ,la fel si cu impozitele pe masini cu motor mare .traim intro tara cu legi aberante.Jos timbru de mediu.
Bihor
138
Sint Eusebiu (s.eusebiumanuel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
139
Pulverea Andreea (andreealapugean@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
140
Savin Catalin (svncatalin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Suntem o tara democratica si nu ar trebui sa se intample toate lucrurile acestea…..oricum cand mergem la vot ar trebui sa vedem pe cine votam, de fapt nu stiu daca mai avem pe cine caci toti incearca acelasi lucru \”sa fure tot ce o mai ramas\”
Timis
141
Nicolae (nixe_2008@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Taxa auto,taxa mediu,aceiasi Marie dar cu o alta palarie, palarie USL ca doar si astia trebuie sa se imbogateasca,rusine rusine ,Jos taxa de timbru
Timis
142
Toader Nicolae Emanuel (emiltoader@gmail.com)
Mar 14, 2013
am platit 1800 Euro pt inmatricularea masinii in 2005, daca vreti timbru la re-vanzare dati-mi banii inapoi.
Timis
143
Mircea Filip (mircef64@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
144
serb viorel lucian (seviluad@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
145
Pop Andrei (cleopatra4egipt@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu Timbrul
Bihor
146
Dragan David (dragandavid1989@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
147
ciprian (jula_bossu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu timbru de mediu!
cluj napoca
148
marius vasilca (vasilca.marius@gmail.com)
Mar 14, 2013
modificati legea
bihor
149
FILDAN CRISTINA (fildan_cristina@yahoo.com)
Mar 14, 2013
BIHOR
150
Florina (florinaradu_24@yahoo.com)
Mar 14, 2013
BIHOR
151
Daniel Omut (daniel.omut@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Timis
152
Avram-Anghel Andi (anger2205@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sibiu
153
Lazar Paul (paul_lazar2004@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sa ti-iau in carja cu timbru lor cu tot…
Timis
154
Razvan Rusu (rzvy_12@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu Timbrul de Mediu!!!
Cluj
155
Sebu Cristian (sebucristi@gmail.com)
Mar 14, 2013
Timis
156
Ropceanu Mihai (yo2bh@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos taxa!
Timis
157
Dragomir Dan (dragomirdandesign@gmail.com)
Mar 14, 2013
Arad
158
florica (flory_ghitza@yahoo.com)
Mar 14, 2013
159
pavel constantin (danrad2008@yahoo.co)
Mar 14, 2013
jos discriminarea si cel ce a gindito si votato sa respire aer euro 1si2 sa vada diferenta de la e3si 4
arad
160
Brestin Eduard (edy_badboy88@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
161
Daniel Katona (aradon8262@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bagati si voi taxe realiste, in functie de puterea de cumparare a noastra. Exemplu masina euro 3 inmatriculata la revanzare trebuie platita taxa de mediu 3000 de euro. Una non euro vreo 200. Deci promovati poluarea, felicitari. Toata lumea incerca sa fie cat mai Eco, voi stiti mai bine, las sa polueze ca na, ce are
Arad
162
pavel radu (Pavelradu165@yahoo.ro)
Mar 14, 2013
oameni fara dumnezeu
arad
163
Nagy Iosif (nero73ro@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
164
barbu bogdan (goe13us@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos taxa abuziva!
arad
165
Norbert Balaban (norbertbalaban@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
166
eugen (eugen@earad.ro)
Mar 14, 2013
Din ciclul: biruri, dijme, impozite, taxe; mai ramane sa fim expusi la fum de ardei iuti pentru a stoarce ultimii bani.
Arad
167
Ramus Bogdan (ramus_bogdan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Credeam ca astia-s mai rasariti cand au venit la putere! Jos taxa!
Hunedoara
168
Simion Soporan (soporan@gmail.com)
Mar 14, 2013
Cluj
169
Balazs Sz. (ba1u@irj.hu)
Mar 14, 2013
Arad
170
Suricescu Emanuel (suricescuemy@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu este o ilegalitate nu mai stiu cum sa fure de pe om fac in asa fel legile astea de aajung mitele sa fie legale jos cu timbru de mediu si cu toate taxele astea mari RUSINEE ,, vREM SI IMPOZITE MAI MICI .
TIMIS
171
daniel (americanu_steaua@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
172
Calin Costi (calinvr@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sustinem!
Timis
173
brandas romeo (romi_brandas@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
174
Lucian Casap (casaplucian@gmail.com)
Mar 14, 2013
jos cu timbru
Timisoara
175
nina (alina.gavra@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbru de mediu!
Arad
176
olariu (wiobalsoi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
177
warga (wargahelmut@yahoo.de)
Mar 14, 2013
arad
178
Cristian Todosin (c.todosin@gmail.com)
Mar 14, 2013
Timis
179
restea (lucian)
Mar 14, 2013
far ataxa de timbru
bihor
180
codoban claudia diana (diacodoban@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu!!!!
bihor
181
Monoranu Daniel (monosimolary@yahoo.com)
Mar 14, 2013
gunoaiele de acum din parlament strigau iarna trecuta impreuna cu noi JOS TAXA…. ei au dat jos taxa si au pus timbru….RUSINE PONTA…te-am votat dar imi pare rau….rusine
Arad
182
marta (marta_suricscu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Este o mita legala
Arad
183
popa daniel (daniel_popa85@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU. NU AVEM BANI DE PAINE SI PLATIM MII DE EURO TIMBRU DE MEDIU
dolj
184
Florin Ciocan (florinciocan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Una dintre multe aberatii din Romania. Din pacate si solidaritatea lasa de dorit si foarte putine lucruri au fist schimbate prin astfel de metode (petitii, proteste, etc)
Timis
185
viorel brehoi (pensiunearebi@gmail.com)
Mar 14, 2013
stop taxelor abuzive
bihor
186
Mihali Liviu Gabriel (liviu_m2002@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
187
Morar David Ciprian (morardavidciprian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos Orce taxa de inmatriculare!!!
Bihor
188
Buha Ioan (buha_ioan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu
Cluj
189
daniel (daniell_0069@yahoo.com )
Mar 14, 2013
ar trebui ca in 24 de ore toti cei care au automobile indiferent de starea materiala a acestora sa semneze aceasta petitie.am ajuns mai rau ca pe vremea lui ceausescu cand circulam cu masina din doua in doua saptamani
dambovita
190
Buha Ioana-Andreea (ioana_buha@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
191
Buha Lucia (buha_lucia@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
192
Ghinga Emil (moni_ghinga@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Inca o mirsavie legalizata!!!!
Arad
193
Schmidt Nena (schmidt.nena@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
194
Puscasu Constantin (costi_bb@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sper sa de-a roade initiativa asta,nu mai putem continua in felul asta,nu putem produce cat fura parlamentarii si acolitii lor.
Constanta
195
Adrian Sulumberchean (zullu_adi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
196
Iancu Ilarie-Paul (iancu_ilarie@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu vad magarii ca oricum instantele dau castig de cauza cetatenilor.
Cluj
197
Bora Cristina (kristina.bora@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
198
ema (emapodea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
199
Florea Gheorghe Valentin (valdo_gupi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Noua ne cereti taxe si biruri si impozite dublate si voi va plimbati in masin cu motoare care l-ar face invidios si pe un american tot pe bani nostri.Nesimtitilor!
ARAD
200
Banarescu Marius (marius.sebastian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
De acord cu modificarea taxei.
Timis
201
coman marius (mariocoman2@yahoo.com)
Mar 14, 2013
o taxa ce nu are temei legal si nici nu se uita la puterea de cumparare a romanilor
bihor
202
Fr��il� Adrian (fratila_adi2000@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
203
claudiu brisan (george.claudiu@aol.com)
Mar 14, 2013
toti hoti oricare ar ajunge la guvernare!!!!
timis
204
Viorica Kun (vickikun@gmail.com)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu
Timis
205
muresan alexandra (aleks_andra88@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
206
SIPOS Adrian (sipos.adrian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ne jegmanesc in continuare. Bin acesti bani ar trebui sa acorde o prima mult mai mare la programul Rabla
Timis
207
Robescu Viorel (shopheru@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
208
CRISTIAN BUD (cristi_enterprise@yahoo.com)
Mar 14, 2013
ARAD
209
SUTEU (MIHAI)
Mar 14, 2013
CLUJ
210
Lugigan Stefana (stefana.ln20@gmail.com)
Mar 14, 2013
Cluj
211
gheorghiu lucia (flavia.lucia70@yahoo.coom)
Mar 14, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU,AM CISTIGAT IN INSTANTA RECUPERAREA TAXEI DE TIMBRU,IAR ACUM DACA O VINDCEL CARE O TRANSCRIE ESTE OBLIGAT SA PLATEASCA TIMBRUL DE MEDIU ,CE FEL DE DEMOCRATIE ESTE NU VOI INTELEGE NICIODATA
timis
212
RUS (OANA )
Mar 14, 2013
CLUJ
213
george adrian (ulise78@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos taxa. Este discriminatorie.Trebuie iesit in strada
bucuresti
214
Adrian Vrancea (adivrancea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
taxa de mediu ar fi echitabila doar in pretul combustibului, dar deja avem accizele, nu mai vad rostul unei taxe suplimentare
Timis
215
Rolinger Alin (rolingeralin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!!!
Bihor
216
Ilisie M. Lucian (ilisielucian@gmail.com)
Mar 14, 2013
Jos cu taxele protectioniste in defavoarea poporului roman…
Arad
217
Briciu George (george_briciu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Taxe abuzive care inrobesc excesiv pe cei care nu isi permit o masina noua!
Arad
218
Popovici Marius (Marius-Alin.Popovici@honeywell.com)
Mar 14, 2013
Timis
219
codoban lucretia (lucia.codoban@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Joss cu trimbrul de mediu!! Jos guvernul mincinos!!!
bihor
220
Tudor Valean (valeantudor@gmail.com)
Mar 14, 2013
Cluj
221
Popovic Camelia (ianculescu_camelia@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
222
Golai Bogdan Ioan (bogtech@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cat timp vor fi taxe decente , cetatenii si le vor plati, altfel TOT TIMPUL se vor gasi \”usite\”
Neamt
223
Carpenisan Bogdan (carpenisan@gmail.com)
Mar 14, 2013
Timis
224
codoban sergiu (albush_sergiu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu mai vrem timbru de mediu!!! Vrem in schimb sa plece tot guvernu in Afria!!!sa ne lase in pace!!
bihor
225
Hasas Ioan (ioancsihasas@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!!!
bihor
226
Lorand Janosi (ljanosi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
227
Lesak Sandor (danaallex@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos taxa..timbru auto
Bihor
228
Kaltenbacher Zsolt (zsoltkaltenbacher@mokoryte.ro)
Mar 14, 2013
Satu Mare
229
zaharia mihai (mihai_2639@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu , macar la cele inm ro inainte de 2007, aia cu camioane sau de transport persoane de ce sa nu plateasca si ei ? ca in caz de protest aia pun 200 de tiruri si blocheaza toate soselele tarii ?
bucuresti
230
Radu Modoaca (radumodoaca@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
231
Dan Licaret (danlicaret@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Foarte buna initiativa !
Timis
232
Ovidiu (just_me_ovi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru!!!
Arad
233
dumitrascu marcel (dumitrascu_marcel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa
timis
234
Raul (roby69ro@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
235
Kiss Barna-Istvan (kismeb2005@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
236
Nagy Anton (anton.nagy@yahoo.cm)
Mar 14, 2013
Sunt de acord cu propunerile de modificare
237
Robert Turcuman (robby_emm@yahoo.co.uk)
Mar 14, 2013
Timis
238
Maga Gheorghe (maga.dorel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
239
tentea daniela (dana_tentea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu
maramures
240
Liviu Andreescu (delivio_77@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos Timbrul de Mediu! Pentru ca o astfel de taxa sa fie legala trebuie sa se ia in considerare nr. de kilometri parcursi de fiecare masina in parte si de consumul realizat, ca sa se poata calcula EXACT cat polueaza. Intrucat asta nu se poate realiza, orice fel de alta varianta de taxa este ILEGALA!
Bucuresti
241
tentea maria (maria_tentea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
maramures
242
Duhan Dan (dan.duhan@flextronics.com)
Mar 14, 2013
Timis
243
BRINDA L (lucibrinda@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU AR TREBUI BLOCATE TOATE DRUMURILE DE CE SA PLATEASCA PRIMUL CUMPARATOR SI SA CIRCULE APOI ALTII FARA SA PLATEASCA (LA O EVENTUALA REVINZARE)
ARAD
244
eve (trevelinem@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
245
Gelu (gelu.voinea71@yahoo.com)
Mar 14, 2013
NU ne mai furati atata ! Suntem satuli sa ne tot EXCROCEZE statul ! ! !
BIHOR
246
popescu cristian (kristop38@yahoo.com)
Mar 14, 2013
este ilegal si discriminatoriu
valcea
247
Czobor Nicolae (czobor_nicolae@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
248
Onciu Silviu (onciusilviu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
249
kelemen robert (k_roby20@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
250
kelemen robert (k_roby20@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
251
tarr pal (tpl55@yahoo.com)
Mar 14, 2013
este aberant sa se ceara bani si daca masina este deja inscrisa de 6 ani .
bihor
252
Ilona Marius (mariusilona@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
253
Gergely Gyula (gergyul@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
254
Vincze-Jancsi Zoltan (jegesmu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
255
Tripa Ciprian (ciprian79c@gmail.com)
Mar 14, 2013
Mai multe masini in trafic! Acest lucru inseamna consumuri de carburant mai mare de unde rezulta accize taxe TVA taxa de drumuri pentru drumuri inexistente si alte venituri la buget
Arad
256
Mihai (tallica29@yahoo.com)
Mar 14, 2013
TIMBRU DE MEDIU , un \”mediu\” mai propice de a face bani pe umeri \”prostilor\”
Bucuresti
257
Tamas Kun (tomkun2008@gmail.com)
Mar 14, 2013
Vrem eliminarea totala a timbrului mediu este illegal , discriminator si nedemocratic
Timis
258
lungu silviuq (ion.ion@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa
iasi
259
Nicu (rusnicu23@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
260
lungu silviu (ion.ion@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa
iasi
261
Simon Calin (calin@wavenet.ro)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!!
Cluj
262
Tudorache Costin (tudorache_1975@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu aceasta taxa aberanta
Buzau
263
Adrian (fabrizio343@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sustin
Timis
264
dan (dan_driver1975@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu
meedinti
265
sorin (beneasorinovidiu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa rusini si a minciuni.E ilegala in forma actuala
timis
266
radu buriac (raduburiac@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
267
Moraru Iulia (iuliamoraru87@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
268
Adrian Tudor (adrian.tudor@ovi.com)
Mar 14, 2013
Majoritatea observatiilor sunt corecte si sunt de acord. Principiul \”poluatorul plateste\” e praf in ochi. Daca masina care o am o tin 50 de ani pe mine si circul cu ea, si masina e non euro, poluez da nu platesc nimic. E doar un impozit suplimentar. Sunt pentru varianta de taxa anuala functie de emisia de CO2 reala masurata cand faci ITP ul .
Cluj
269
Alexandru Oltean (spyk3_hd@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Terminati odata cu hotia asta !
Hunedoara
270
Toth Alexandru (yo2ltb_2@hotmail.com)
Mar 14, 2013
jos taxa de timbru! cu guvern cu tot
arad
271
Nagy Agnes (nagyagijudit@freemail.hu)
Mar 14, 2013
Timbru de mediu este foarte mare!!!
Bihor
272
rusalin dan (rusalindan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
273
Dumitrica Cristian (cristi_dumitrica@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Constanta
274
Ciocic Marius (marius_horea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
275
Adi (aditmro2@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
276
Stefan Mihalcea (stefan_mihalcea89@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS GUVERNUL PONTA SI TAXA LOR NESIMTITA!
Galati
277
Szekrenyes Daniel (dannysz@freemail.hu)
Mar 14, 2013
BIHOR
278
Cristian Achim (cristian.achim@bubu.com)
Mar 14, 2013
Timis
279
ivascu stefan (ivi_stefan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
280
Toth Csaba (tothcs81@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
281
Joldes Calin (joldescalin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
282
Adi Tomos (adi_guu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
283
Filip Stoian (filip.stoian@gmail.com)
Mar 14, 2013
O adevarat taxa pe principiul \”poluatorul plateste\” s-ar implementa daca s-ar face, la inspectia ITP, constatarea nivelului emisiilor real (nu dat de producator) de CO2 si distanta parcursa de la ultima inspectie. In acest fel s-ar plati cu adevarat o taxa pe emisii. In acest moment se doreste doar o taxa pe luxul de a avea automobil, lux care este taxat si prin impozitele locale, accizele din benzina si TVA-ul platit la achizitionare.
Bihor
284
cengher cristian (stanga_crys@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa, pentru ca este ilegala, ar trebui pusi la zid si inpuscati ca si pe ceausescu asemenia oameni, fura tara pe fata in ultimul hal!!! si noi ii votam,, inainte de vot tot au colindat peste tot si dupa ce iau ales nu mai vezi picior de ponta sau crin muistii, JOS TAXA!!!!!
ARAD
285
Padureanu Angelo (sebi_angelo@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu
Timis
286
Marius (mariusgrecu06@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Gorj
287
dodea carmen (carmendodea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sustin desfiintarea taxei de timbru
timis
288
alin (scblacknet@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
289
Iacobescu Alexandru (cotyjupanu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
joss timbru de mediu huuuuooooo!!!
Hunedoara
290
Balan (aurelian_bln@yahoo.com)
Mar 14, 2013
M-a uns la inima cand mi-au micșorat taxa de la 10.000 de lei la 8.000. Rusine… Jos cu hotia din Romania.
Vaslui
291
florin montia (florinmon@yahoo.com)
Mar 14, 2013
taxe aberante
arad
292
Denis (kruzslicdenis@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu!
Timis
293
Chivu (Livia)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu! O taxa care este departe de realitate.
Bucuresti
294
Gaspar Ioana (gaspar_ioana@yahoo.fr)
Mar 14, 2013
Arad
295
ionut (ionutionutz32@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa de timbru verde!!!
neamt
296
Oies Viorel (tudorpetrescu82@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
297
BOCSE (sever.bocse@asirom.ro)
Mar 14, 2013
AM AUTO CUMPARAT, NOU, IN 2006 SI NU SUNT DEACORD CU PLATA TIMBRULUI DE MEDIU RETROACTIV. ESTE ILEGAL SA APLICI UN FEL DE PEDEAPSA, RETROACTIV
ARAD
298
roxana (ionutz.roxana@yahoo.ro)
Mar 14, 2013
spune NU taxei de timbru!
neamt
299
Platon Monica (monica@euromon.ro)
Mar 14, 2013
Arad
300
leo leon (leoncorici@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Arad
301
Dan Schauer (justsevensins@yahoo.co.uk)
Mar 14, 2013
jos cu aceasta discriminare!!
arad
302
florin (flo_20_rs@yahoo.com)
Mar 14, 2013
incurajati blocarea pietii auto,daca timbru e 1000 de euro pt masina mea nu o sa o pot vinde niciodata,am o masina pentru care s-a platit vama si acuma imi cereti si timbru,sa va fie rusine,jos timbru de mediu
Maramures
303
pop valentin (pop.valentin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
una ziceau si alta au facut.isi bat joc de noi.
timis
304
sighete claudiu (sighy81@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
305
Turcin Iulian (iulian.turcin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
306
Turc Flavius (flavius_turc@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu si orice taxa de inscriere auto.
Hunedoara
307
Fodor Arcadie (arrpyy@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
308
BARNA MARIUS (mot_emiliai@yahoo.com)
Mar 14, 2013
ARAD
309
Lucian (lucian_moca@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timbru de mediu….pentru a cumpara masini noi?….am masina inmatriculata in tara in 2006,s-a platit vama (taxa in vigoare la momentul acela),mai platesc timbru 800 de euro….este normal? cine imi mai cumpara masina pentru am cumpara o masina mai nou care ploueaza mai putin…..blocati piata auto….deja a-ti blocata pentru ca de 3 luni de zile nu ati fost in stare sa face o lege…..rusine
Maramures
310
Iulica (iulica@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Mai ganditiva cu Timbrul de mediu
Arad
311
Tivadar Marius Florin (marius.tivadar@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS cu timbru de mediu!!
Caras-Severin
312
Lik (lik_eu@ymail.com)
Mar 14, 2013
Jos cu Taxele aberante!
Neamt
313
Enache Stelian (Donpepe_64@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
314
Enache Cristian (donamon_tm@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
315
Helbet Florin Lucian (skeeee@gmail.com)
Mar 14, 2013
Timbrul de mediu ii discrimineaza pe cei care folosesc orice procedura de a inmatricula un autovehicul pe numele lor. Cei care achizitioneaza un autovehicul si circula cu el pe numele vechiului proprietar sunt scutiti de taxa.
Jos timbru de mediu!
Suceava
316
Enache Mirela (mireladeta@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
317
Dumitrescu Ovidiu (tavitara@yahoo.com)
Mar 14, 2013
conceptul este acelasi ca si pana acum – eronat , timbrul este o taxa vamala mascata , si obliga masinile care au platit deja vama in RO , ex cele din 2006 si anii anteriori , sa mai plateasca odata vama daca sunt vandute – acest timbru va bloca complet piata auto – atat pentru masini second cat si pentru cele noi – daca nu ne mai putem vinde masinile cum sa cumparam altele mai noi ? ca noi nu furam cum fura cei care ne conduc, nu avem de unde sa furam cum fura ei de la noi
Valcea
318
mititean (sorin_mititean@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sa fie ca in bulgaria slovacia cehia
bihor
319
DUZINSCHI DORIN MIHAIL (duzinschidorin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
ESTE ANORMAL CE SE INTAMPLA. AU PROMIS SCHIMBARE, DAR ESTE MAI RAU.
SUCEAVA
320
sorin (sorinodve@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
321
Tanase Alexandru (alexandrion05@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ilfov
322
Andreas Stuhlmuller (andyyblue@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Aberant!
Timis
323
rada ramona (badauta_ramona@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu timbru de mediu!!
teleorman
324
Diaconeasa Robert (diaconeasa.r@gmail.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
325
Diaconu Narcis (narcy5_93@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Era si cazul sa se ia atitudine !
Constanta
326
blidar (deliablidar@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
327
Buciumeanu Bogdan (b.buciumeanu@gmail.com)
Mar 14, 2013
Sunt de acord cu aceasta petitie
Bucuresti
328
sebastian (sebydarius4u@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
329
Buha Stefana (buhastefana@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
330
Popa Razvan Vasilica (razvy_ten@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu aceasta prostie de taxa.
Neamt
331
PELLE ADRIAN TANASE (pelleadrian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Da domnilor, de cand sa introdus aceasta taxa (de prima inmatriculare,de mediu)fiecare guvern care a venitla putere a promis in campanie reducerea taxei sau chiar stergerea ei, dar intotdeauna amprimit ceva mai drastic,adica mai bine zis, tot timpul am avansat din ,,PALMI IN PUMNI\’\’.Rusinesa le fie.Cred ca pentru acesta taxa si pentru umilinta la care ne supune, marea ministereasa ROVANA PLUMB ar trebui sasi prezinte DEMISIA.
BIHOR
332
Socola Csaba (csaby3@gmail.com)
Mar 14, 2013
Timis
333
Ganescu Adrian (adiganexterior@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu stiu cum sa ne mai jupoaie ca sa-si onoreze promisiunile desarte
Arges
334
caus ionel (bianca_ovi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
335
Pogan Ionut (Pogan_Ionut@ymail.com)
Mar 14, 2013
Arad
336
Attila Kerekes (kereka@email.ro)
Mar 14, 2013
Cluj
337
Cristian (crpopa2000@yahoo.com)
Mar 14, 2013
as veni cu o propunere. daca e sa se plateasca, atunci sa se stabileasca o taxa modica, sa zicem echivalentul a jumatate de impozit si sa fie platite de toate masinile aflate in circulatie, intrucat toate polueaza, nu doar cele care se vand. cu aceasta ocazie cred ca lumea ar fi mai impacata cu gandul ca trebuie sa plateasca o taxa iar guvernanti mult mai lşinistiti ca se incaseaza mai multi bani la buget.
Caras-Severin
338
Alin (alinbociort@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
339
Ganescu Adrian (adiganexterior@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ce ne tot freca guvernanti astia cu taxa lor de mediu,in Romania numai functioneaza nici un combinat,o fabrica care sa polueze,cred ca avem cel ami curat aer
Arges
340
Gall Gyula (gyula_gall@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
341
enescu mario (zundapxxl@yahoo.com)
Mar 14, 2013
fara timbru de mediu
342
enescu mario (zundapxxl@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
343
Dragoș Dinescu (dragos6@pcnet.ro)
Mar 14, 2013
Prea multe inadvertențe și contradicții în legea actuală. PS (Nu e corect să fie afișate adresele de mail în clar.)
București
344
didi (pepe_reina@yahoo.es)
Mar 14, 2013
jos mafia jos pontaaaaaaa
bihor
345
Kabai Roland (kroli86@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ajung taxele. In 24% TVA e introdus destul! Faceti ca din 24% sa ajunga la toti!
Bihor
346
gondor ozsvath nicolae (miki_astral@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
347
doris (pitdoris2007@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos pontaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jos timbru de mediu!!!!!!!!!!
bihor
348
Morar (marius05morar@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
349
Roman Constantin (costiroman@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
350
alina (alinutza_scumpy@yahoo.es)
Mar 14, 2013
jos mafiaaaaa
bihor
351
Puscasu Laura (laura_bezzeg@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Constanta
352
Elena (elenastefan_15@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
353
Roman Florina (florina_rogozan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
354
Alina (alynamorar@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
355
ILE EVA (themiss35@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
356
leo (leopit_23@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu jos pontaaaaaaaa
bihor
357
avram (avramsilvius73@yahoo.com)
Mar 14, 2013
d-lor guvernanti,daca traiati in Germania si ati fi propus o asemenea taxa probabil ca erati pusi pe un singur rand si inpuscati …..Rusine s-a va fie,,,,anul trecut bateati din gura ca taxa auto este aberanta…dar acum, dupa ce ati castigat alegirele taxa este buna,,,rusined s-a va fie
arad
358
Monica (monicat_morar@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
359
Alin Andreescu (alin.andreescu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Valcea
360
Ionut (ionutz90_2009@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
361
sebestyen iosiv (joco0804@freemail.hu)
Mar 14, 2013
bihor
362
ENE Fabian (ochi_verzi79@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Caras-Severin
363
Cosmin (c0smin3l@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu !!
BIHOR
364
Adam Sandor (odike13@gmail.com)
Mar 14, 2013
Bihor
365
marcel (bvlgary_oradea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul mediu
bihor
366
Florin (viorel_brindas@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
367
Dumnicai Constantin-Ionut (Dumnicai_ionut@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Suceava
368
Shimmy (pandorarocktm@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Orice se hotaraste dar sa fie real.
Timis
369
mihai (Imarck2000@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul mediu…..jos mincinosul de PONTA si jos ROVANA PLUMB
BIHOR
370
Mardare Ioan (i_mardare@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
371
Venter Marius (setoo92@gmail.com)
Mar 14, 2013
Timis
372
Argintaru Eugen (argintarueugen@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
373
Daniel Bereczki (bcsd24@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
374
Monica (r_monica14@yahoo.com)
Mar 14, 2013
este o taxa ce nu are temei legal si nici nu se uita la puterea de cumparare a romanilor .nu e normal sa se aplice retro , la masinile cumparate inainte de 2013 ! jos taxa de timbru , ajunge ca platim impozite aberant de mari , din salarii aberant de mici !
Arad
375
Popovici Monica (monicapopovici29@yahoo.it)
Mar 14, 2013
Arad
376
Birzovan Eugen (eugen_birzovan@hotmail.com)
Mar 14, 2013
asa ne trebuie , ca am vrut schimbare….
Arad
377
Barbos Bogdan (barbosbogdan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul verde, in loc sa cumparam masin mai noi mai performate cu consum mic legea asta favorizeaza cumpararea cazanelor …
Maramures
378
Claudiu Radu (zektantwo@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
379
Molnar Sandor (sanyes_33@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos taxa auto !!!
Maramures
380
Corneliu Bugariu (cbugariu@gmail.com)
Mar 14, 2013
Lege facuta de oameni ce nu au habar de ce inseamna masina si poluare
Timis
381
elena (elena)
Mar 14, 2013
382
Cristina Julean (cristina.julean@gmail.com)
Mar 14, 2013
Arad
383
sorin (sorintm2000@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
384
dumitru ioana (d.ioanaalexandra@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bucuresti
385
elena (elenaelena1976!@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa, jos ponta
meedinti
386
DAN (danfeher@yahoo.com)
Mar 14, 2013
O LEGE IPOCRITA !!
PRAHOVA
387
MERCEDEZ (ileaalexandru@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS CU TAXA.
CLUJ
388
RAILESCU ION (RAILESCUION@YAHOO.RO)
Mar 14, 2013
DIN CAUZA TAXEI SUNT NEVOIT SA CIRCUL CU O MASINA MULT MAI POLUANTA
BRAILA
389
URSULESCU PETRU (petru_ursulescu2008@yahoo.com)
Mar 14, 2013
VAI DE NOI, SI ACESTA ESTE DOAR INCEPUTUL. TREZESTE-TE IOANE, TREZESTE-TE GHEORGHE…
ARAD
390
georgescu florin (georgescuflorincezar@yahoo.com)
Mar 14, 2013
391
buchert mihai dragan (nlbau.dragan@gmail.com)
Mar 14, 2013
timbrul de mediu este o aberatie care trebuie eliminata
timis
392
Basasteanu Mihai (mihai_sabin_99@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Olt
393
Leuca Dan-Lucian (lucian_leuca@yahoo.com)
Mar 14, 2013
BIHOR
394
banaru cosmin (coma524@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu
bucuresti
395
drimbea daniel (daniel@agil.ro)
Mar 14, 2013
timis
396
Staicu Stefan (felix_alfa_152@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu si cu mafia din Romania.
Arad
397
Dancea Lucretiu (lucretiu_dancea @usamvb.ro)
Mar 14, 2013
Ar cam trebui sa dispara prostia asta…
timis
398
drimbea cristina (danicristina0707@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
399
Gherasim Andrei (andreic.gherasim@gmail.com)
Mar 14, 2013
+1
Caras-Severin
400
Ionita George (gxg_tfd@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Hunedoara
401
marcu marin (contabilitate@agil.ro)
Mar 14, 2013
timis
402
Marius (mariusica_mari@gmail.com)
Mar 14, 2013
Tara asta este condusa numai de ecvrei si masoni.Astia sunt pusi numai pe japca cum au fost din totdeauna.Hotii astia de guvernanti cred ca sunt mana in mana cu unii patroni de servisuri auto.Daca la masinile foarte vechi taxa este foarte mica logic ca alea se vor cauta.Dar daca vor fi multe pe strada atunci si la servisuri le merge ca alea se strica prima data.Deci taxa asta noua este o MAGARIE SI O MANARIE PE FATA.Nesimtitii si nesatuii astia care au luat si pielea de pe noi nu se mai satura cat fura.Pai a muncit masa sau tasu lui Ponta ca sa-mi cumpere mie masina ?De vce sa platesc taxa mai mare ca pretul masinii.Porcilor,escrocilo,sa va fie rusine.JOS CU TAXA.
Arad
403
drambea cristian (drambea_cristian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
404
pavel (antonovici.pavel@gmail.com)
Mar 14, 2013
Bihor
405
drambea alina (alina_darle@yahoo.com)
Mar 14, 2013
406
jivi aurora (comenzi.ka@agil.ro)
Mar 14, 2013
timis
407
drambea alina (alina_darle@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
408
Sofran Daniela (daniela.sofran@yahoo.com)
Mar 14, 2013
+1
Timis
409
beniamin (ok2012sale@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu taxa timbru, nu e o decizie corecta
bucuresti
410
ioan (ioan_seco@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Opriti taxele auto abuzive,prea multe pe capul soferilor,chiar si amenzile sint in neconcordanta cu veniturile populatiei
timis
411
virgil bratosin (virgilbratosin@yahoo.co.uk)
Mar 14, 2013
NOI VREM MASINI cu norma de poluare Euro 6. Dar cu ce bani ?, pe astea care le avem ,nu o sa le cumpere nimeni ! DECI!!! NU vrem sa poluam VREM MASINI NOI DE ZECI DE MII dar eu unul nu am cu ce . Imi pare rau domnilor guvernanti!
buzau
412
VIERIU ANDREI (andrei.vieriu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
TIMIS
413
gherman sergiu (gherman_srg@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
414
Manea Constantin (kosta50ani@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
415
Melinda Panek (melipanek@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
416
gabriela (badea.gabriela@gmail.com)
Mar 14, 2013
bucuresti
417
Gheorghe Marian (gvm_70@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ajunge cu aceasta prosteala pe fata, ajunge cu aceasta hotie.
Dambovita
418
Pana Ionel (panaionel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos hotia. Avem dreptul sa facem ce vrem cu proprietatea noastra.
Calarasi
419
badea mihai (misubadea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arges
420
Croitoru Radu Viorel (croitoruraduviorel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Subscriu argumentelor prezentate.
Timis
421
Dinuta Cristian – Ioan (cristian.dinuta@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
422
cezar nitu (cezar_nitu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
ilfov
423
Adi Dobre (adi.d@duplicator4all.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
424
Bot Luciana (botluciana@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Guvernantii nostri nu au auzit de
putere fiscala, emisii poluante, si alte treburi utilizate in UE, ei merg la Bruxelles doar pt shoping
Timis
425
Gigi Kent (gigi_kent86@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Vai de noi !
Bucuresti
426
Gallov Cristian (gallovex@gmail.com)
Mar 14, 2013
Arad
427
Tzepelea Bogdan (be_dolce@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timbrul un nou pretext de a baga mana in buzunaru cetateanului
Bihor
428
Coman (ionicoman@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu discriminator.
Valcea
429
Giulgiu Ioan Adrian (giulgiu_adrian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
430
Giulgiu Angelica (angelik_giulgiu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
431
luis (luis_adrian2011@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
432
Paiusan Adrian (ar70ady@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu
Arad
433
Ioan (puiuletz_ul@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
434
DEIAC SIMONA (simo_filip@yahoo.com)
Mar 14, 2013
ARAD
435
George (georgemanguci@gmail.com)
Mar 14, 2013
ROG BAIETII VESELI SA CURATE TARA SI APOI SA SE UITE CINE SI CAT POLUEAZA AERUL!!!
Bucuresti
436
butto francisc (butto_francisc@yahoo.com)
Mar 14, 2013
aceasta .taxa indiferent cum se numeste , este o taxa aberanta , care nu are minic de-a face cu mediu , ci este menita ,sa umple vistieria statului ,pentru a finanta imensa si aberanta birocratie din romania
arad
437
Alexandra Ciobanu (alexandra.ciobanu@vodafone.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
438
Plesa Mihai (piratu_8800@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
439
adrian (adrian_alin56@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu inventiile astea de a lua banii cu japca de la oameni sub denumirea de \’\’timbru de mediu\’\’
Mehedinti
440
GADALEAN MARIAN (marian_gadalean@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Plata timbrului de poluare anual in functie de nivelul de poluare inregistrat la verificarea auto ITP
cluj
441
Serban Aurel (auser1999@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Trebuie sa iesim cu furci si coase fratilor ca hotii astia nu se mai satura sa ne jupoaie cu tot felul de taxe.
bucuresti
442
trasca marius (trascamarius@yahoo.com)
Mar 14, 2013
constanta
443
Dobre Andreea Georgeta (Costache_andreea84@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
444
Adrian (jarru20@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bucuresti
445
Serban Aurel (auser1999@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Trebuie sa iesim cu furci si coase fratilor ca hotii astia nu se mai satura sa ne jupoaie cu tot felul de taxe.
bucuresti
446
Daniel Vaida (danyvaida@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
447
vaszilkovits bela (vaszi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
V-am platit accize vamale si a-ti pus si tva pe ea taxa peste taxa,au trecut 10 ani si mai doriti o taxa?
bihor
448
Flavia Ligia Vaida (artista_flv@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
449
Cioarca Catalin Silviu (catalincioarca@gmail.com)
Mar 14, 2013
Am am platit vama inainte de 2007 nu a fost tot taxa???Acum daca vand masina alta taxa??!!Sustin desfiintarea acestor taxe aberante.
Caras-Severin
450
popescu flaviu octavian (shefutz2007@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Categoric NU ! Timbrului de mediu , cer recunoasterea corecta a normelor Euro din actele originale ale masinii nu ceea ce debiteaza RAR romanesc .
cluj
451
marin dan (md_caeindru@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sustin cu vehementa
bucuresti
452
Tocai Madalin Constantin (red_shoes06@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sustin !!!
Bihor
453
Velcu Adrian (velcuadrian@gmail.c)
Mar 14, 2013
454
lucian (luciano53a@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
455
MOLNAR LASZLO (lasztimolnar@gmail.com)
Mar 14, 2013
ANULARE TAXA
BIHOR
456
oancea adrian (drid_2002@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu taxa, jos cu timbru de mediu, cum este posibil ca in unele siduati sa fie mai mare taxa decat pretul masini.
buzau
457
ludanyi attila (titti_007@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
458
RAZVAN (razvan.bojan@inter-auto.ro)
Mar 14, 2013
cluj
459
Velcu Adrian (velcuadrian@gmail.com)
Mar 14, 2013
Suntem condusi…..de zeci de ani de o haita de hiene imbuibate.
Singura solutie care o intrevad….bagajul facut…si orizont cit mai indepartat .
In curind sper sa POT STRIGA DIN TOT SUFLETUL…..ADIO ROMANIA!!!!
Timis
460
Mihai (popescumihai85@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Gorj
461
Varga Ladislau (laci1v@yahoo.cim)
Mar 14, 2013
Jos Timbru de Mediu
Arad
462
Gosescu (Andreea)
Mar 14, 2013
Cluj
463
Waffenschmidtv Eduard (waff_edi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Numai impreuna putem face ca lucrurile sa mearga mai bine.
Bucuresti
464
ASZTALOS IULIU (asztalosgyuszi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
ANULAZA TAXA AUTO
BIHOR
465
Kupa Zamfira (kupazamfira@hotmail.com)
Mar 14, 2013
Bihor
466
todiras lilia (piersicuta_23@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu timbrului de mediu !
cluj
467
Pal Arpad (pal.arpad@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
468
Rauti pavel (sfpaveltm@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbru de mediu
Timis
469
todiras octavian (tavihalls@yahoo.com)
Mar 14, 2013
NU timbrului de mediu ,puscarie celor ce submineaza libertatile fundamentale ale omului intr-un stat declarat european.In Romania principalul hobby e plata taxelor , guvernanti sunt convinsi ca ne amuzam foarte bine si ne place Romanica .
Cluj
470
EUGEN (eugen_radu43@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Mi- se pare absurd sa platesc taxa de mediu pt o masina deja imatriculata in Romania,acest guvern imi interzice sa ma folosesc de un bun cumparat cu bani munciti din greu,dar daca vor sa faca acest lucru atunci sa faca bine sa ma despagubeasca.
Maramures
471
Zuzu Iulian (beuzozel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
472
george potirniche (george.potirniche@ymail.com)
Mar 14, 2013
vrancea
473
Costel (costel_toy@yahoo.com)
Mar 14, 2013
……jos cu aceasta taxa ILEGALA ……!!!
Salaj
474
florian (florianbulboca@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sunt niste propuneri care pot fi benefice pentru posesorul de autoturism din romania
ARAD
475
Rajac Maria (raluca_862000@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Taxa prea mare.
Arad
476
marius (don_mafu92@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sa iesim in strada sa spargem magazine sa vandalizam sai dam muie lui ponta\\
calarasi
477
brindas cosmin (tytypadova@yahoo.it )
Mar 14, 2013
rusine pt ca nu ne lasati sa traim si noi trebuie sai punem pe ei sa defileze in pielea goala sa se astupe doar cu declaratile de venit RUSINE guvern de c…t
ARAD
478
SOARE OVIDIU (ovidiusun@gmail.com)
Mar 14, 2013
parlamentarii=porci, dar noi mancam laturile((
Hunedoara
479
Biger Istvan (biger_istvan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
480
herman sabin (sabin_cantemir1987@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS TIMBRUL!!
Bihor
481
TANASOIU NICOLAE (tanasoiu_nicusor@yahoo.com)
Mar 14, 2013
NO COMENT
DOLJ
482
petre petre (manole_42@yahoo.com)
Mar 14, 2013
o taxa care contravine tuturor legilor europene ;dealtfel neobolsevicii de ieri si de azi nu stiu alteceva sa impovareze poporul cu taxe samavolnice in timp ce arabii si turcii stabiliti pe aceste meleaguri fura statul la greu
Bucuresti
483
GAVRA DIANA (gavra.diana@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS TIMBRUL!!
Bihor
484
HERMAN ADRIAN (herman_adrian2000@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS TIMBRUL!!!
Bihor
485
Musatoiu Daniel (musatoiudaniel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Unde`s multi puterea creste! Jos Taxa auto!!!
Ialomita
486
Criste Lucian (Lucian76criste@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
487
Apostol Stefan (buggydog17\\@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bataie de joc pe fata/o ard ca ….ciocoii..nu mai dam … birul,am descoperit TAXA…auto, pe caine ????ce mai urmeaza????????
valcea
488
Ionela (ionela_ionela33@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS cu aceasta taxa
arges
489
F�zesi eva (biger_eva@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bihor
490
matei (matty_superdad)
Mar 14, 2013
in campanie ponta a mintit… deci e nesimtit
brasov
491
Balan Nicolae (nicu931@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Dambovita
492
Coroi Ovidiu Florin (coroi_ovidiu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Traim intr-o tara doar cu minciuni ! L-am votat pe Ponta dar era mult mai bine cu Basescu !
Bihor
493
Dragos Mihai (dragos_mihaitza@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOSSS PONTA !! CU TAXA CU TOT
Bihor
494
Popus Emanuel (popus_emanuel@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
495
Simoc Calin (simoccalin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
496
Simoc Cristina (coroicristina@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos taxa
Bihor
497
Lorincz Julia (miszter_1988@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
498
kallo adi (lrncz_julia@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
499
Gyurcsik Zoltan (autozoll@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
500
Heller Florin (florinheller@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Desfintarea in totalitate a taxei
cluj
501
NICOLA FLORIN (alfa69_0@yahoo.com)
Mar 14, 2013
AFARA CU EPAVELE
ARAD
502
0laru sorin (olaruvpu@gmail.com)
Mar 14, 2013
galati
503
Biger Zoltan (zoltanbiger@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
504
dezsi laszlo (laszlo.dezsi@gmail.com)
Mar 14, 2013
bihor
505
Patru (Alexandru)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bacau
506
Toderas Delia-Teodora (delitzy_91@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
507
S, CONSTANTIN (danyspaniolu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Passat 2008,2.0D, Euro 4, 169g, cu filtru de particule – Taxa 1578 Euro. Guvernul care ne conduce probabil ca se va numi \”guvernul taxelor\”.
VALCEA
508
gorea paul (paulgorea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
NEAM SATURAT DE ACEASTA TAXA!!!!!JOS
ARAD
509
Gafu Florin (gafu_florin@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Caras-Severin
510
Andrei Cristian (chryss03@yahoo.com)
Mar 14, 2013
nu mai este nevoie de un mesaj anume.
Timis
511
Todosin Calin (calin10dinamo@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu taxa!!!!!!
Timis
512
Pop Coman Vasile (comanpop@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Trebuie luata atitudine impotriva infectiilor si jigodiilor astia care ne conduc Jos cu timbrul de mediu!
Maramures
513
popovici adrian (adrian.popovici75@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
514
stefan Dan (danstefan1982@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu !!!!!
Bihor
515
wawak cristian (wawy72@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa de mediu. nu poluatorul plateste.
cluj
516
dancu darius (dancudarius@yahoo.com)
Mar 14, 2013
arad
517
Rus (ressrar@yahoo.com)
Mar 14, 2013
o taxa ilegala si defavorabila intre tipuri de combustibili
arad
518
Adam Emilia (bulgure_de_aur@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Alba Iulia
519
Agache Sebastian (sebachester@yahoo.co.uk)
Mar 14, 2013
Timis
520
neagrau liviu (liviuneagrau@yahoo.com)
Mar 14, 2013
este o mirlanie aceasta taxa un bir in plus care nu-si are rostul
arad
521
neagrau izabela (iizafcrb@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu sunt de acord cu ea
arad
522
tibi (tibi_1991@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
523
petrut (ionelpetrut@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu mi se pare normal sa platesc pentru o masina din 2001 diesel mai mult de jumatate din pretul de achizitie al masinii desi Ponta promisese acest lucru la televizor la emisiunea lui Gadea.Poate cel mai bine ar fi sa se aplice metoda germana
Bihor
524
leo (leonardo86mario@yahoo.it)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu…hoti
dolj
525
marton janos (iancsi79@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sa schimbam taxa asta idiota
cluj
526
petrut vali (valiptrt@yahoo,com)
Mar 14, 2013
bihor
527
Doru (Apolodor57@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos taxa!!!
Arad
528
cirdei (coco_coto@yahoo.com)
Mar 14, 2013
sunt penibili cu timbu cu tot
timis
529
Claudiu (wobedition@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ar trebuii sa invatam din greseli dar vad ca degeaba,Bulgarii au facut milioane de euro de la posesorii de masini din Romania asta e !!!
Timis
530
Emil (emil_chirila1@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
531
Tzepelea Gabriel (tzeplea21@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
532
Ionel (rosetti76@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sa va fie rusine D-le Ponta,una ati promis si alta ati facut din accest timbru de mediu,rusinos…
Onesti-Bacau
533
Silviu (silviu_barna@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos Timbrul de mediu.
Nu este normal sa creasca taxa la Euro 3 si Euro 4. O prostie de taxa.
Arad
534
iancu marius (iancu_marius2001@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Am castigat un proces,l-am inceput pe al doilea si sper sa castig iar.Nu-i lasati sa va fure!
arad
535
Nico Avram (nico.avram@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Cluj
536
tasca mihai cristian (tasca_mihai@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu
arad
537
Catalin Vasiloiu (cvasiloiu@gmail.com)
Mar 14, 2013
Timbrul de mediu este ilegal
Bucuresti
538
Mortan Sorin (soring4f@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Am platit in Martie 2012 taxa de mediu 1000 de E….sunt slabe sansele sa recuperez acesti bani….hotii!!!! JOS TIBRU DE MEDIU!!!!
Arad
539
Adrian (adryan_brnd@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
540
tomuta adina (adina.tomuta@yahoo.com)
Mar 14, 2013
rusine s-a va fie comunisti inputiti
arad
541
Veselu Andrei (veselu_andrei@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
542
sava ion (sava_ion_87@yahoo.com)
Mar 14, 2013
buzau
543
Adi Glodeanu (adimc@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Dambovita
544
adela avram (avram.adela18@yahoo.com)
Mar 14, 2013
aul trecut spuneati ca taxa este ilegala. anul acesta ati crescut-o ,sunteti niste politicieni mizerabili
arad
545
Teodor Simeria (simeriateodor@yahoo.com)
Mar 14, 2013
FACETI MACAR CA LA BULGARI.
Timis
546
Buciu Olivia Larisa (larissabuciu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
547
radu (raduledl@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos .au bagat taxa de la 1/1/2013 si nu au fost instare sa faca ceva concret.sa duca d..lui cu tot cu ea.hotieee
timis
548
Berea Alexandra (allexandra.berea@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Neamt
549
adriana (adria.ageco@yahoo.com)
Mar 14, 2013
de ce sustineti ca poluatorul plateste cand voi incurajati inmatricularea MASINILOR NON EURO….RUSINE OBRAZULUI
arad
550
adriana (adria.ageco@yahoo.com)
Mar 14, 2013
de ce sustineti ca poluatorul plateste cand voi incurajati inmatricularea MASINILOR NON EURO….RUSINE OBRAZULUI
arad
551
Paul (paul29trial@gmail.com)
Mar 14, 2013
Neamt
552
Arbanas Valentin (arbanasr@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu sint de acord cu termeni la revinzarea masini de catre persoanele cu handicap.
Mehedinti
553
Stefan Ilie (qstefanq@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
554
horvath szabolcs (szabolcs_horvath@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cand am spus DA pentru UE ,am spusDA si pentru libera circulatie inclusiv a masinilor aduse din UE!NU ne pot ingradi si conditiona acest drept!JOS TIMBRUL DE MEDIU!
ARAD
555
Rusu Ioan (avocat.ioanrusu@gmail.com)
Mar 14, 2013
CarașSeverin
556
Cosmin (Oproiu)
Mar 14, 2013
Bravo
Bucuresti
557
Mihai-Daniel Dumitrescu (dumitr_mihai@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Prahova
558
Turos Tamas (tommydesign2005@gmail.com)
Mar 14, 2013
Cluj
559
veres liviu (liviuveres@yahoo.com)
Mar 14, 2013
aceasta taxa este mai discriminatorie decat cea dinainte cel ce polueaza mai mult plateste mai putin
bihor
560
Major-Balla Erika (majorballaerika@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
561
Major-Balla Alexandru (majorballaerika@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
562
Lazaric Constantin (klazaric@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Mai exista undeva in lume asa ceva? Cite taxe se platesc pentru o proprietate?
Constitutia garanteaza dreptul la libera circulatie,dar numai pe jos! Taxe,timbre vignete,taxe de autostrada si mai nou se vorbeste de taxa de drum aglomerat…
Cluj
563
Cristi (cristi_da_b35t@yahoo,cin)
Mar 14, 2013
Numai citind ce implica aceasta taxa poti realiza ca a fost facuta de un politician si nu de un om care se pricepe macar putin la masini sa stie ce masini polueaza si ce masini nu. In orice caz taxa este o mare tampenie, mai exista atatea taxe prin care platim acelasi lucru..
Constanta
564
alex (alexpop@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bucuresti
565
ana (flo_voi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
566
Popa Daniel (pdaniel83@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
567
Petru (petrubenda@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timis
568
Sorin I. (australia6970@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu taxa de timbru.
Teleorman
569
Dragan Viorel (draganvrl@gmail.com)
Mar 14, 2013
Ialomita
570
mariana (lorencz_mariana@yahoo.com)
Mar 14, 2013
si eu nu sint de acord cu taxa neam saturat de taxe
timis
571
ciuciu (lexx_john@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu aberatia asta!
Arges
572
marius (marius_gules@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Felicitari pt initiativa !
bihor
573
Attila Szasz (attilaszasz@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cand am adus masina in tara, in 2005, am platit toate taxele si impozitele care erau la vremea respectiva. In ce tara se mai aplica legea retroactiv ?! Nu mai pot sa mi vand masina din cauza acestei legi!
Cluj
574
Mircea (mircea_grigor@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Mi se pare o mare porcari. Bine ca nu vreti sa pune-ti taxa pe aerul care il respiram
Cluj
575
Lalu Marius Alexandru (Henry77@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Ilfov
576
Attila Erdei (ajoerdei_tra_ro@yahoo.com)
Mar 14, 2013
CLUJ
577
flaviu (fufylinho_hetky@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos taxa!!!
Bihor
578
Fodor Rares (raresraul1@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu taxa auto
Cluj
579
Steficza Florin (mak_stefi@yahoo.com)
Mar 14, 2013
De cand euro 4 polueaza mai putin ca euro 1-2 sau chiar non-euro ? .. unde e logica
bihor
580
Corina (ples_corina@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
581
Simon Istvan (istvan_simon71@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
582
Alex (p_aky9@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arad
583
Matica Lucian (matica.lucian@yahoo.fr)
Mar 14, 2013
bihor
584
Ciobanu florin (flo4u88)
Mar 14, 2013
Bucuresti
585
Motica Cosmin Adrian (motica_adrian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
TIMIS
586
diana (dianamatica@yahoo.co.uk)
Mar 14, 2013
bihor
587
Catalin (cata1569@gmail.com)
Mar 14, 2013
Cat sa ne mai lasam calcati in picioare de toate taxele lor aberante ?
O sa ajungem sa ne puna taxa de cate ori tragem apa la wc.
Trebuie sa ne adunam cat mai multi si sa protestam.
bucuresti
588
Vacsi Ioan (bh25jay@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS timbrul de mediu!
Bihor
589
Alex (alex_retze@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
590
Maier Gabriel (maier.gabriel_or@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu taxele auto de inmatriculare
Bihor
591
Bulzan Adriana (adriana.bulzan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
592
Floarea Marius – George (alig_marius@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Arges
593
catarama daniel (dani_simo_cluj@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu
cluj
594
dumitru nicolae (nae7774@ymail.com)
Mar 14, 2013
acest timbru favorizeaza cazanele care vor fi aduse de afara
bucuresti
595
Adrian Panciu (adi_panciu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Nu sunt de acord.
Bucuresti
596
LIVIU (liviu_serban1965@yahoo.com)
Mar 14, 2013
BIHOR
597
Iordache Alex (mihai181818@yahoo.com)
Mar 14, 2013
DA! SUSTIN!!!
Sibiu
598
Pavlov teodor (Pavlov.teodor 1970@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbru de mediu
599
vasile (tmgvasile@yahoo.com)
Mar 14, 2013
haideti fratilor s-ai dam jos pune-ti mainile pe securi,rangi,pari,tzapine si haideti la bucuresti ca numai asa merge ati vazut la bulgari ca altfel nu merge ca numa ei vreu sa traiasca pe noi nu ne mai lasa sa traim incepeti voi la municipii si venim si noi provincia
MM
600
cristi (cristimocnu71@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu taxa
satu mare
601
cristi (cristimocanu71@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu taxa
satu mare
602
Laura (tomoiagal@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu jos taxa auto jos cu banditii astia vreu si o masina ieftina ca nu-mi permit una noua, haideti fratzilor in strada
MM
603
ioan (cmnioan@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu lasatine si pe noi sa traim jos mafia
MM
604
bua stefan (stefan.blondu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
daca ar pune o taxa de 200-300 euro pt orice masina nu ar mai fi nici o problema!
MM
605
Daniela Ciolpan (danutza-vrinceanu)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu!
Vrancea
606
Romeo (ciolpan_romeo@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbrul de mediu!
607
Plumbas Beniamin (joca_bonito90@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU!!
Bihor
608
speedy (speedy_rockaru@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS TIMBRUL
Cluj
609
iancu (iancugeorge27@yahoo.ro)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu
bucuresti
610
Szabo Tiberiu (joker23tm@gmail.com)
Mar 14, 2013
Jos timbru de mediu
Timis
611
CRISTI CALTIUN (cristicaltiun@yahoo.com)
Mar 14, 2013
caras severin
612
vasile (deni_vali@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbrul de mediu suntem prea saraci pentru asa taxe aberante niste nenorociti
bucuresti
613
NICA DAN (dann86ro@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Sa nu uitam ca si Serviciul de Inmatriculari cere documente abuzive \”adeverinta de la Finante cu ca nu a fost recuperata taxa auto\” cand multi au obtinut in Instanta o sentinta definitiva si irevocabila!!!
BIHOR
614
Ruha Vlad (rvladandrei@yahoo.com)
Mar 14, 2013
cluj
615
ionita mihai (i.mihaiflorian@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos cu hotia asta unitiva fratilor
prahova
616
gabi (mihaela.sebestin@yahoo.ro)
Mar 14, 2013
jos timbrucum sa mai vinzi eu am un mercedesdin 2000 motor2148 diesel cu timbru 6000 euro cum sal mai vand???
bacau
617
Adrian Firezar (adi.firezar@gmail.com)
Mar 14, 2013
Bihor
618
Marian (mariangirda@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Cluj
619
repta florin (baldbloom@yahoo.com)
Mar 14, 2013
zicem \”nu\” timbrului de mediu
neamt
620
Adrian Ionut Rusinaru (siruad@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos TAXA !!!
Prahova
621
Vanc teofil constantin (vancteofil@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Daca le trebuie bani sa munceasca pt ei dupa aia sa le ia taxe si la urma sa-i oblige sa ma-i plateasca alte taxe.Jos taxa de mediu(timbrul de mediu)
Bihor
622
Dudas Liviu (dudasliv@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Am o masina din 1992, as putea s-o vand dar cu aceasta taxa nu mi-o mai cumpara nimeni. Se poate sa-mi ia cineva dreptul de a vinde cu o lege?
Bihor
623
marius negru (marius.negru.ro@gmail.com)
Mar 14, 2013
Ce faceti cu noi? Ce mai vreti sa beliti de pe noi? Suntem la capatul puterilor.
Arad
624
Nicoleta (nicole71ro@gmail.com)
Mar 14, 2013
Valcea
625
Gilbert Lupas (lupasgilbert@yahoo.com)
Mar 14, 2013
jos timbru de mediu…\’ridicol\’
arad
626
guler (guler_cristina@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timbrul reprezinta inca o metoda de a mai aduna niste bani…care se vor pierde…se vor pierde….
bihor
627
Costan (Laurentiu – Victor)
Mar 14, 2013
Jos cu ea. preturi prea mari
Arad
628
Pop Cristian (crys_nike@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos timbru de mediu ! Hotie pe fata !
Timis
629
GLIGOR ADRIAN (gligoradrian80@yahoo.com)
Mar 14, 2013
RUSINE CELOR CARE CONDUC ACEASTA TARA,AR TREBUI SA II DAM PE TOTI JOS ,SA FIE SI EI MURITORI DE RAND,CA NOI CEILALTII.
bihor
630
marian bresniceanu (marianbresniceanu@yahoo.com)
Mar 14, 2013
JOS HOTII
DOLJ
631
LAZAR GHEORGHE (AUTOVL_2012@YAHOO.COM)
Mar 14, 2013
DA TI LINK FRATILOR LA TOTI PRIETENI ,SI LA CUNOSTINTE SA SEMNEZE PETITIA
VALCEA
632
MARIUS (euroalex2012@yahoo.com)
Mar 14, 2013
SA IESIM IN STRADA CU TOTI
JOS TAXA DE SMECHERI
PRAHOVA PLOIESTI
633
HEROVIC GABRIEL (gabiherovic@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Timbrul de mediu este cea mai josnică formă de impozitare , de la Boc încoace. Cum să aibe efecte retroactive ?????
Arges
634
emil (emil_pit@yahoo.com)
Mar 14, 2013
timis
635
Podila Ciprian Vasile (pd_ciprian@yahoo.ca)
Mar 14, 2013
Bihor
636
Talpos Emilia (lya_emy@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Bihor
637
fodor lucian (lucianfodor37@yahoo.com)
Mar 14, 2013
bihor
638
Bianca (biancafarcuta@yahoo.com)
Mar 14, 2013
Jos cu timbul de mediu.Ce a fost guvernul Boc rau dar astia sunt si mai rai in sensul taxei de poluare.Astia lovesc tot in clasa de mijloc, un om de rand are bani de o masina ce are EURO 3 sau EURO 4 cine are bani de Euro 5 sunt prea putini si atunci a introdus timbru de mediu ca sa-i omoare si mai tare pe romani de mijloc.Ca degeaba sunt masinile pe benzina cu taxe mai mici si masinile mai ieftine ca in timp iti scoti un consum ca iti trebuie sa ai benzinarie.Jos timbrul de mediu
bihor
639
calin (ciolanicum@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos tot guvernul
bihor
640
danyel (fedny_2008@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbrul de mediu
satu mare
641
Mircea (yuc843@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Caras-Severin
642
geta (geta_cara@yahoo.com)
Mar 15, 2013
643
potfalean (paula_ptf@yahoo.com)
Mar 15, 2013
daca s-ar folosi banii la \”purificarea \” mediului motiv pt care se percep, poate…. doar poate, nu ne-ar fi asa de ciuda !!! in plus, in tara noastra se exagereaza cu taxele ! mai nou, se da taxe pt orice, dar nu se creaza un loc de munca ! Cum este posibil ? de unde bani ca sa platesti taxele ?
cluj
644
bobo (erikobobo@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu
dolj
645
Popa Florian (cinzyxxl@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ialomita
646
farcas adrian (adryanfarcasss@yahoo.com)
Mar 15, 2013
ne taxeaza mai mult ca in occident, eu nu stiu ca un om de rand sa plateasca pt ceva uzual asa o taxa
cluj
647
stere mariana (stere_mariana@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu ,taxa auto sau cum vor ei s-o numeasca .Nu merita sa le spunem nici un cuvant greu oricum nu-i deranjeaza si nu ne aud ,nu au nici un pic de rusine sau respect pentru ce s-a intamplat la revolutie sa respecte pe cei cazuti atunci nevinovati datorita lor sunt ei acum in functii nesimtite
prahova
648
Rosu Gabriel (milicanou@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Caras Severin
649
IOANA MONICA (monicalioana@yahoo.com)
Mar 15, 2013
bihor
650
Ispas Alexandru (alex_ispi_jr@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Botosani
651
Ivanescu Florin (iva66@k.ro)
Mar 15, 2013
pentru dreptate
timis
652
Kratki Irimie Adina (a_hamhalai@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arad
653
Bratan Bogdan (bh84bob@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
654
Olar Catalin (olar_cata@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
655
MIERLUT (mierlut_petre@yahoo.com)
Mar 15, 2013
DA ASA A ZIS PONTA CA E O ABERATIE CA SA PLATESTI PENTRU O MASINA ANMATRICULATA SI CA NU E NORMAL SA PLATESTI MA ANTREB CAND A ZIS NU A STIUT DE CERINTELE UNIUNII EUROPENE LA VALOAREA LUI DE PROCUROR A AFLAT ACUM CE CERINTE ARE EUROPA SAU ATUNCI TREBUIA SA ZICA CA E O ABERATIE SA PRIMEASCA VOTURI ASTA AM FACUT ASTA MERITAMSA FIM SERIOSI SA DORIT MULT SA CADA BOC ACUM CINE SA MAI CADA MA ANDOIESC CA PONTA NU A STIUT CAND A ZIS CA TAXA ESTE O ABERATIE LA VALOAREA LUI SI CA TRABA SCOASA TAXA CEL PUTIN LA MASINI ANMATRICULATE SI A AFLAT APOI VOI CREDETI ………,,,,,,,
BIHOR
656
radu vasile florian (vali407vali@yahoo.es)
Mar 15, 2013
asa ceva nu sa mai poate
buzau
657
florica (flori_oradea@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos pontaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jos guvernu
bihor
658
wyk (VICANU2006@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos …. jos ….. jos timbrul de mediu !!!
dolj
659
Negre Gheorghe (dl_geox@yahoo.com)
Mar 15, 2013
este de neinteles unde a ajuns aceasta tara!!!
Bihor
660
ramona (lucky_rammo_20@yahoo.com)
Mar 15, 2013
cluj
661
stoenica (fanemarinarul@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
662
cristi (big_gagarin@yahoo.ro)
Mar 15, 2013
Hotii care nu de mult strigau hotii
663
cristi (big_gagarin@yahoo.ro)
Mar 15, 2013
caras-severin
664
adrian (ghimpusanadrian@yaoo.com)
Mar 15, 2013
dolj
665
erikobobo (ghimpusan_adrian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos taxa
dolj
666
Tudora Glad (bobdelugoj@gmail.com)
Mar 15, 2013
Sătul de numărul de taxe ce trebuie plătit pentru luxul de a putea să te deplasezi cu o maşină.
Timiş
667
Preda Sorin (sorinadrian1@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cele mai mari zdrente de oameni … prostiti de puterea banului… nu au de unde sa mai fure …
Bucuresti
668
Gheorghiu Roland (roland_gheorghiu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ba , eu zic ca daca puteti , sa plecam dracului toti din tara sa ramana singuri sa-si plateasca si sa lucreze ei singuri toate treburile astea … pur si simplu aberatii! Fie ca ai masina noua fie ca e veche , taxa e o aberatie totala!
Bihor
669
Radulescu Florian (florik_magellan2005@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
670
Matei Tatiana (tatiana_papu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Dolj
671
Nicolae-Marius Dumitru (nicolaemariusd@gmail.com)
Mar 15, 2013
NU timbrului de mediu!!!!!
Valcea
672
Ana-Maria Dumitru (anachronique2008@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Valcea
673
mihai (marcel_keysys@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbrul de mediu……..este hotie la drumul mare………….jos psd …..jos pnl……….mincinosi ce sunteti
BIHOR
674
sebi (adelina_1986kiss@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbrul de mediu
BIHOR
675
Zaharia Florian (mariuszah26@gmail.com)
Mar 15, 2013
Pretul timbrului nu tine cont de puterea de cumparare a romanilor.
Timis
676
Christian (turisminro@gmail.com)
Mar 15, 2013
Ilfov
677
Petrut Claudiu (clau.petrut@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
678
Buta Alexandru (sandu_draculas16@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
679
Ionut Panaete (ionut_unicu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Buzau
680
NAM ZSOLT (namjolt@hotmail.com)
Mar 15, 2013
JOS TIMBRUL!!!
CLUJ
681
Arsene (laura2royal@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
682
Moldoveanu Vlad (vladsince92@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU!!!! ACEASI TAXA ALT NUME!!! Ne prostiti pe fata!!!
Bucuresti
683
Ion Nita (johnny_smart67@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
684
agache ionut (adaqq_bubico@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbru de mediu
brasov
685
Stanusoiu Ionut (stanusoiu@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
686
Avram horia (Aokimare@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Taxa abuziva si fara sanse de reusita. Nu o va plati nimeni
Cluj
687
Adrian (flaviuadi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Nici celelalte taxe de inmatriculare nu trebuie lasate la ei!
Bihor
688
Matac Adrian (zaytz_cc@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Calarasi
689
Marin Daniel (d4n_pr0_c0n3ct3r_90@yahoo.com)
Mar 15, 2013
PRAHOVA
690
popa teodor (ttteopopa@yahoo.com)
Mar 15, 2013
brasov
691
Buiciuc Laurentiu (laurentiubuiciuc@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Trebuie abrogat acest timbru de mediu deoarece nu este de mediu….singura taxa de mediu o inteleg una platibila anual o data cu impozitul si care sa fie corelata cu salariul minim pe economie la fel ca punctele de amenda.
Bucuresti
692
Marinescu Traian (Traian2007M@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbrul ! este furt pe fata !
Vrancea
693
Petricas Alexandru (aleex_omi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
694
peta octavian (petaoctavian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
total aberanta !
cluj
695
EUGEN (ramirosafir@yahoo.com)
Mar 15, 2013
caras-severin
696
Platon Ovidiu (ovi.platon@gmail.com)
Mar 15, 2013
Bihor
697
Ivan Violeta (violetaivan@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Teleorman
698
campian vasile (v.campian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
HOTIE,HOTIE,HOTIE !!!mai mare decat la vechea taxa.
bihor
699
Anochi Sergiu (anochisergiu@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
700
TIMIRAS FLORIN (nicolaur@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Noua ne cereti taxe si biruri si impozite dublate si voi va plimbati in masin cu motoare care l-ar face invidios si pe un american tot pe bani nostri.Nesimtitilor!
Galati
701
oroian augustin (orotinu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
.
bihor
702
Bistran Marius (marius_bistran@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cea mai mare hotie, taxele nu sunt in concordanta cu puterea de cumparare a romanului. Jos cu taxa
Bihor
703
Elena Balan (zoeisaincu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
704
Vladescu Cosmin (bonnere_romanu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Scaderea valorilor taxelor
Timisoara
705
Burlea Gabriel (dia_gabi28@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu hotia!!!
Bihor
706
Jozsi (jozsi_vizkoves@yahoo.com)
Mar 15, 2013
bihor
707
IVANA MARIN (marinivana@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timiș
708
Carlan Alexandru (carlanalexandru@yahoo.com)
Mar 15, 2013
i-am votat si acum au revenit la multe taxe si locuri de munca nu-i mai votez
bacau
709
Lita Marian-Cristinel (cristilita1974@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
710
Mihailescu Mircea Bogdan (MIHAILESCUMBOGDAN@GMAIL.COM)
Mar 15, 2013
Caras – Severin
711
Szabo Stefan (baropisti@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
712
cosmin oprit (vyvas_06@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos Timbur de mediu.Hotii vor daor bani pt ce?
Alba
713
Buita Tiberiu (tb_bu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Caras-Severin
714
Roxana Halalaie (roxy_madalyna@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Alba
715
Pop Veronica (anita_11carei@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Satu-Mare
716
Apostolidis Laurentiu (apostolidislaurentiu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
constanta
717
MURESAN (MURESAN.2007@YAHOO.COM)
Mar 15, 2013
BIHOR
718
Andrei PAP (pap.andrei@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cara�-Severin
719
cornel (tantcornel@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu
bihor
720
GROSS GRAZIELA (neli_gross@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Caras – Severin
721
MIHAILESCU VILMA (mihailescuvilma@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Caras – Severin
722
Oglindoiu Cristian (oglindoiucristian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Mehedinti
723
hara ana (hara1ana@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arad
724
R claudiu (rusanclaudiuioan@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbru de mediu. Am ajuns niste sclavi si roboti .
bistrita-nasaud
725
Teodorescu Ionut (ionutteodorescu67@yahoo.com)
Mar 15, 2013
taxa de mediu se plateste si in alte tari din Uniune dar pe sistemul poluator/ an, nu asa o porcarie si hotie cu plata anticipata pe zeci de ani!!! daca maine fac masina praf si nu mai polueaza cine imi restituie restul de bani si in baza carui sistem de calcul?
Timis
726
Caluianu Alin (alin_caluianu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bacau
727
Szabo (fp@abac.ro)
Mar 15, 2013
Timis
728
NAN DORINA (nadora@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
729
Fabian Butar (fabianbutar@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
730
Gyorfi Attila (gyorfiattila@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
731
Vinturici Costel (nick_nike0203@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu
Timis
732
Daniel Petrov (dariuspetrov@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Poate initiem si o campanie pe facebook, exact ca in cazul DR.Arafat
Timis
733
NAN CRISTIAN (nanexpas@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS CU FILATELISTII !
MEDIUL TREBUIE PROTEJAT , dar altfel.
BIHOR
734
Munteanu Vasile (vslmunteanu@gmail.com)
Mar 15, 2013
Sa punem umarul si in sprijinul oamenilor de rind
Timis
735
andrei (andreip63@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos taxa de timru
Brasov
736
Ciutacu Adrian (adrian_ciutacu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Rog aceeasi initiativa in privinta taxei de drum pe care o platim deja la pretul benzinei si care mi se pare corecta, cat circuli (cata benzina consumi), atata platesi.
A se initia procedura de declarare a acestor taxe drept FURT din buzunarele tuturor romanilor iar initiatorii acestor taxe incadrati la constituire de grup infractional.
Brasov
737
Doru Stanilescu (dorustanilescu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Caras-Severin
738
Catalin (ditech22@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Doar idioti incompetenti ajung la guvernare. Doamna cu creier de plumb considera ca o masina veche va polua mai putin decat una mai noua. Apoi desteapto, romanul daca nu are bani umbla cu masina aia veche pana cand ii pica rotile, deci va circula pe drumurile noastre ani buni de zile! Oricum aceasta taxa era ilegala inainte si nu e cu nimic mai legala acum. Domnul Ponta se lauda inainte de alegeri ca aceasta taxa este o aberatie si trebuie scoasa ca se tin ocupate aiurea salile de judecata dar cu noua lege vor si mai pline pentru ca vor si mai multi oameni care vor da statul in judecata. Toti sunt niste mincinosi si nu stiu sa faca altceva decat sa jupoaie populatia.
Bihor
739
Furdui Sorin (Sorinfurdui@ymail.com)
Mar 15, 2013
Jos taxa
Bucuresti
740
Bodea Daniel (bodea.daniel@rdslink.ro)
Mar 15, 2013
Acest timbru de mediu trebuie scos definitiv. Acete taxe au mai fost introduse si in costul combustibilului prin nenumaratele taxe impuse de guvern.
Bihor
741
Catalin (ghisacatalin@yahoo.com)
Mar 15, 2013
tilharie pe fata si stam sa rabdam
se aduna bani la buget sa aiba de unde fura de la mic la mare
achitam impozite/rovineta/tva
punevati intrebarea unde sunt bani
brasov
742
Tiberiu Gabor (tibygabor@gmail.com)
Mar 15, 2013
Sub orice forma este inca o
\”botnita\” resp. inca o taxa pusa de guvernanti care oricum, nu am vazut sa initieze o campanie de plantare pomi de ex. pt a imbunatati mediul!
Timis
743
dana (dana.ghisa@yahoo.com)
Mar 15, 2013
ar trebui sa ne unim si sa ne ducem la bucuresti sa ne facem dreptate
ce vrajala cu timbru de mediu sa ia bani pt mediu de la aia care au taiat padurile si sau facut milionari peste noapte
brasov
744
Gutoiu Marius (maryiusdj@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Buzau
745
Adrian Caliman (hmm_mda@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Mures
746
Sebastian Varga (svarga@yahoo.com)
Mar 15, 2013
speram sa aiba o finalitate petitia 🙂
Caras Severin
747
Gheorghe Bogdan (bogdan.ghe88@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Alta prostie de taxa !!Asta nu stiu ce sa mai impoziteze.
Teleorman
748
Tibor Illes (illestibor82@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Vreau si eu modificarea timbului.
Bihor
749
Dinis Adrian (adydinis@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Hunedoara
750
Veres Robert (robertveres2000@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Satu-Mare
751
alin (alin_83w@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu
bihor
752
Scurtu Daniel (danu_vio@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ajunge cu hotia in Romania !
Timis
753
Vuici Cornel (cornelvuici@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Sa fie anulata
Timis
754
Făieran Alexandru (allexif@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Hunedoara
755
felix mihaies (felix_claudia_m@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu timbrul de mediu
neamt
756
daniel cojocaru (danie.cojocarul09@gmail.com)
Mar 15, 2013
bucuresti
757
CERCONSCHI ADRIAN (adi_cer@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cum polueaza un euro3,euro4,mai mult decat un non euro.ASTIA NU STIU PE CE LUME TRAIESC.SAU NOI SANTEM TAMPITI.
timis
758
Sebastian Harte (hartesebastian@gmail.com)
Mar 15, 2013
Isi bat joc de noi
Timis
759
catrina daniela (catrina.andreea@yahoo.com)
Mar 15, 2013
in 2004 cand am luat cu leasing o masina am platit taxa de inmatriculare,acuma trebuie sa o mai platesc odata?pe aceeasi masina 2 inmatriculari????
neamt
760
Hugel Helmut (helmut.hugel@gmail.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
761
Sima Florin Dan (florintsima@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
762
dragu (onitza_85@yahoo.com)
Mar 15, 2013
unde sunt promisiunile de dinainte de alegeri domnule PONTA?????????O aberatie mai mare ca asta nu exista:cu cat e mai veche masina platesti mai putin o sa avem tara plina de harburi in loc sa ne luam masini cat mai noi…. JOS TAXA AUTO
hunedoara
763
Ghaiur (ghiaurmona@gmail.com)
Mar 15, 2013
Caras-Severin
764
Dobromirescu Liliana (lili_dobro@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
765
Ciur Claudia (claudia.ciur@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
766
dobromirescu dafin (dafin_geo@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu
timis
767
Pat Ancuta (patancuta@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timisoara
768
Iuan (olizan1@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
769
Fer Ionel (ionel_fer@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jus timbru de mediu
timis
770
Coroama Lucian (coroama_lucian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
771
dobromirescu nicolae (dobronix@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu
timis
772
Adi (adidobre2002@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
773
Sorin Buta (sorin@actionland.ro)
Mar 15, 2013
Jos cu taxele aberante.
Sibiu
774
Ciprian Berenyi (berenyiciprian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos taxa!!!
Timis
775
Dobromirescu Liliana (dobro_lili@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
776
Berenyi Raul (berenyiraul@hotmail.com)
Mar 15, 2013
Jos taxa!!!
Timis
777
Chiriacopol Angelica (chiriacopol@hotmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
778
Dobromirescu Liliana (lili_dobro@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos hotia jos timbru de mediu rusine guvernantilor
timis
779
Ciortan Iancu (ciortan_ian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu hoooootilor
Timis
780
Dobromirescu Malvina (malvi_dobro)
Mar 15, 2013
joooos timbru de mediu jos hooooootia guvernantilor nu ne mai jupuiti
Timis
781
Raluca Stefan (rstefan@mircea-asociatii.ro)
Mar 15, 2013
Ilfov
782
Dascalescu Ioana (dascalita@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu
Timis
783
Ciolan Aurelian (aurelian.ciolan@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
784
Ciortan Ionela (ciortnela@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu jos hotia
Timis
785
vilvoi gabriela (gvilvoi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
786
Sergiuu (sergiu86_a@yahoo.com)
Mar 15, 2013
E jenant!!! O taxa penibila!!! Ponta a zis ca o sa schimbe taxa cu una care sa o suporte tot romanul!!! Asta e taxa!!! Toti romanii sa iasa in strada!
Bihor
787
Rusu Adrian (adiirusu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Caras-Severin
788
bogdan popa (greavusorin@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Aleg sa protestez spunind \”STOP\” acestei taxe mascata si abuziva!
Bucuresti
789
viorica (chifuviorica@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu
neamt
790
Septimiu (santau_septimiu@hotmail.com)
Mar 15, 2013
Plumb pentru tot guvernul Plagiatorului si baronii lui Vrancisc Intaiul!!!
Bihor
791
Corlan Dorin (corlandorin@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu txaa asta abuziva acum incurajati inmatricularea rablelor !!!!
timis
792
pop ciprian (ciupalau@yahoo.com)
Mar 15, 2013
cluj
793
Laura Stefan (Laura.stefan@ymail.com)
Mar 15, 2013
Ilfov
794
Popa Mircea (Pmircea1970@yahoo.com)
Mar 15, 2013
am cumparat masina euro 3 cu motor de 2500 cm3 noua in 2006 , am dat 30.000 de euro , vama , accize , tot . Acum masina valoreaza second 8000 de euro – timbrul de mediu care trebuie platit de cel care ar vrea sa o cumpere este de 12.000 de euro ! mai Ponta , mai baiatule , pai tu te crezi stapan pestre mine si peste ce detin eu ? cine sti tu sa iti bati joc de banii mei ? i-ai muncit tu ? mi-ai dat tu mie vreun leu ca sa imi ceri bani in avans pe durata de viata a masinii ? te crezi destept si ne crezi pe noi prosti ? cu ce esti mai destept decat mine mai baiatule ? ca esti doctor plagiator ? sa iti fie rusine si sa nu cumva sa ne intalnim fata in fata vreodata , ca eu nu suport pe cel care vrea sa fure de la mine, din munca mea ! rusine ! mincinosule
prahova
795
varga dan (crisdanis@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sustin cu toate puterile demolarea acestui timbru de mediu
Sibiu
796
Zsolt (myzsot@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
797
zaharia florinel (mickye_dj@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sa ii dam jos pe guvernantii care nu vor binele nostru
vrancea
798
Mihai Constantin Alexandru (mihai_costialex9b@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Am un BMW 325ti din 2003, masina valoreaza undeva la 5000 de euro, noua taxa costa 2300 euro, cu alte cuvinte nu am cum sa mai vand masina, doar sa o dau de pomana.
Olt
799
Holban Ciprian (cipel_yo_2007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Toata tara e satula de taxele voastre.. , maine , poimaine o sa aflam ca va trebuie sa platim o taxa pe aerul respirat.. nu era de ajuns ca prima data grila de taxare era mai mica.. ati zis voi dc nu cumva sa o faceti mai mare ..
Vaslui
800
Catalinoiu Catalin (nikonianus.daemonus@gmail.com)
Mar 15, 2013
Jos cu hotia ! Vreti aer curat ? Nu mai defrisati padurile.
Dolj
801
mihai vasile (memo14101976@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
802
Mircea Bulgar (bulgarmircea@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
803
iudita (iuditaiudita@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
arad
804
Razvan (Popa)
Mar 15, 2013
Jos cu acest timbru
Iasi
805
eusebiu (eusebiudarius@yahoo.com)
Mar 15, 2013
HOTIII ……… JOS timbrul de mediu!
arad
806
Popa (Oana)
Mar 15, 2013
Jos cu aceasta taxa mizerabila si abuziva
iasi
807
nelu (agent4yu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
nu nu nu timbrul de mediu!
arad
808
MIHAI IACOB (liniutza82@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Foarte buna initiativa!Timbrul de mediu trebuie anulat!
BUCURESTI
809
Geo (Geod@caminulfelix.org)
Mar 15, 2013
Taxa dezavantajeaza saracii care nu-si permit sa compeer decat masini mai ieftine . Un compromise reasonable ar fi includerea in pretul combustibilului a unei taxe pt ca astfel plateste cine circula, pt ca nu e corect sa plateasca aceeasi valoare si unul care circula zilnic si altcineva care isi permits sa foloseau a masina poate o data pe luna.asa cum e stabilita acum taxa e o mare nedreptate pt saraci.
Bihor
810
cindea adrian (cindea.adrian@transpol.ro)
Mar 15, 2013
jos cu taxele aberante,mai ales TIMBRUL DE MEDIU, impuse de HOTII DE LA GUVERNARE!!!!!
timis
811
DUTCA MARIUS (mariusdutca@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
812
Ghitza Ion (ghitza_ion@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbru!
Galati
813
goia daniel (daniel.goia1@gmail.com)
Mar 15, 2013
timis
814
Mircea Gombos (mgombos@gmail.com)
Mar 15, 2013
Jos cu el!
Timis
815
Goldan Gabriel-Catalin (goldangabi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbru verde al hotilor!!!
Galati
816
Tripon Nelu (nelu_d25@yahoo.com)
Mar 15, 2013
…….
Bihor
817
Visan Stefan Dragos (parchetart@gmail.com)
Mar 15, 2013
Ca mai toate taxele din aceasta tara si aceasta este cu mult peste posibilitatile romanilor,nivelul nostru de trai si puterea de cumparare ne duce mult sub media europeana,iar in multe cazuri noi platim taxe si produse de foarte multe ori mai scumpe decat europenii,trebuie ca toate taxele,serviciile si produsele sa tina pasul cu nivelul nostru,nu poti cere taxe mai mari decat poate produce in medie un roman,sa le intre in cap caci in ziua de azi masina este o necesitate nu un lux,in societatea de astazi esti extrem delimitata in ati desfasura activitatea si viata fara un mijloc propriu de locomotie,la mine de ex.o ambulant6a ajunge dupa ore intregi si eu de fiecare data cand am avut urgente medicale am folosit masina personala pe post de ambulanta si ca mine sunt foarte multi oamenisunt zone unde la 5cm de zapada nu mai circula transportul sau este extrem de deficitar,atunci tot auto personal ne poarta la servici pt a putea munci si produce bani care mare parte ajung si in buzunarul statului,daca pe mine ma sufoca cu aceste tyaxe eu cum pot munci in asa fel incat sa pot platii taxele,ei imi cer niste banii pe care nu ai pot produce si prin aceasta ma limiteaza,fapt care duce si la limitarea si imposibilitatea de a achita taxele la stat,asa vom ajunge la un colaps.
Ilfov
818
cristian (cristicozma76@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Multumim din inima doamnei cu nume de metal toxic pentru taxa de mediu. Asteptam taxa pe aerul respirat. HUUUUUUUUUOOOOOO!!!!
Suceava
819
Tripon Delia (dely_n16@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
820
Vlad (dezmembrarianglia@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cluj
821
Dulgheru Cornel (dc.21121953@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
822
eduard (edyedy2068@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timis
823
Crista Iosif (crista_iosif@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu.
Timis
824
Crista Iosif (crista_iosif@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu.
Timis
825
tabuica ioan (tabuicaioan@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timiș
826
Onut Adrian (adrian_razvan24@yhaoo.com)
Mar 15, 2013
Jos Timbru de mediu
Timis
827
Hurghis Vasile (vasihurghis@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu. Nu sunt de acord sa platesc taxe mai multe ca in alte state ale Uniuni Europene. Sa se aplice o taxa in impozitulanual in functie de norma de poluare ,asa este s in Germania.
Mures
828
Cata (tm_kata@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
829
valentin ionescu (valentinionescu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos
vrancea
830
Lucian Lancea (swimm3r@gmail.com)
Mar 15, 2013
Arad
831
LUDU MIRELA (www.republicii3@yahoo.com)
Mar 15, 2013
ARGES
832
OANA RAJTA (oana16o@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cluj Napoca
833
dobrota dorin (ddorin71@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru!!
arad
834
dani aldea (danydrag@yahoo.com)
Mar 15, 2013
vedeti voi la alegeri!! JOS TIMBRU DE MEDIU
arad
835
Horj Angela (angi.horj@yahoo.com)
Mar 15, 2013
da, da jos cu el!
Timis
836
Paul Keisch (paul_keisch2000@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Sunt de acord cu timbru de mediu dar nu in forma lui actuala. Sunt de acord cu formularea sugerata de Niels Schnecker la \”PREVIZIUNILE ZILEI\” pe Antena 3 de azi la ora 10 cum ca timbru de mediu ar fi trebuit sa fie platit ANUAL cu o suma modica o data cu impozitul pe auto. Cred ca asa se poate rezolvata problema acuta de pret exagerat de mare si mai multa lejeritate la vanzare/cumparare a masinilor 2nd hand.
TIMIS
837
Cioc Manuel (xmacix@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
838
cosmin ilies (cosmych1976@yahoo.com)
Mar 15, 2013
RUSINE !!!!!HOTII!!!!!!!!!!!
arad
839
Mihaita Cretan (cretan_mihaita@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Taxa de timbru e o mare magarie, e prohibitiva si metoda de calcul e una aberanta. Ce au facut ei, au gandit-o in asa fel incat statul sa profite la maximum de pe urma noastra. A tuturor, indiferent de venituri. Nu e indreptata impotriva saracilor aceasta taxa de timbru, e doar abuziva si aberanta la fel ca multe altele (impozitul auto calculat in functie de cilindree, RCA-ul calculat in functie de cilindree etc.). De ce nu se ia un ca exemplu modalitatile de calcul ale taxelor de la vecinii nostri bulgari, care, sunt facute cu cap si au un nivel normal perfect raportat la realitate? Pentru ca acesti guvernanti isi bat joc de noi (a nu se citi USL – a se citi TOTI). Nu vom schimba nimic cu petitii. Ar trebui sa-i luam cu furca si cu paru` ca in 1907. STOP TAXELOR ABERANTE DIN ROMANIA. JOS TIMBRUL DE MEDIU!
Gorj
840
Reti Mihai (retimihai@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu taxele abuzive .
Bucuresti
841
elisabeta tira (netatira@yahoo.ro)
Mar 15, 2013
taxa de timbru penru euro3 si euro 4 este foarte mare in raport cu pretul de vanzare al autoturismului.
valcea
842
Andrei Cristian (tandrei.cristian@gmail.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu !!
Bucuresti
843
Bogdan Grecu (gerulabogdan@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu,jos impozite aberante!!!
Hunedoara
844
Popescu Corneliu (eurostilll@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ialomita
845
Daniel Panaite (dpanaite@gmail.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
846
Visan Liviu (liviuvisanl@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOs timbrul de mediu si taxele aberante!
Bucuresti
847
Visan Alina (me_albinutza@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu!
Bucuresti
848
Iulian (taxatimbru@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ar fi putut calcula o taxa de poluare anuala calculata in functie de emisia CO2, iar banii sa se duca la Ministerul de Mediu si sa fie folositi in diminuarea efectelor reale ale poluarii. Si nu uitati ca noi deja platim inca o taxa in acest sens in pretul combustibililor. Taxa noua este un furt ordinar si un bir josnic! Jos cu timbrul de mediu!!!
Neamt
849
Stoica Mihai (mihaipstoica@gmail.com)
Mar 15, 2013
Jos cu taxele aberante
Cluj
850
badistru (badistru.marius@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sunem fraierii lor. cei cu venituri marii isi iau masinii noi socitatiile comerciale au taxa de mediu la acelasi tip de masina de 10 ori mai mic iar la masinile electrice se da un bonus cica de 12000 lei dar nesimtitii nu spun ce fac cu bateriile electrice care sunt fffoarte polante pt mediu dupa ce ies din uz. astai jaf adevarat.
hunedoara
851
crisan nicol (crisan_home@yahoo.com)
Mar 15, 2013
pana in 2007 sa platit taxa vamala,de ce trebuie sa se mai plateasca inca o taxa pentru aceste masini.Este aceuasi Mrie cu alta palarie.Jos cu taxa!
timis
852
cormos (mitsubishi_atv@yahoo.com)
Mar 15, 2013
maramures
853
Irina Dan (dan.irina@kissfm.ro)
Mar 15, 2013
Nu are nici o explicatie aceasta aberanta taxa!!!!
Neamt
854
Padure Marius (mariuspadure@yahoo.com)
Mar 15, 2013
TIneti macar o data cu poporul,politicienilor!
Bihor
855
Cristina (cristinasisca@yahoo.com)
Mar 15, 2013
neamt
856
Popescu Gabriel (popescuarmy@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbru de mediu.
Gorj
857
NITU DUTU (dan_nitu@hotmail.com)
Mar 15, 2013
timbrul de mediu, inca o ilegalitate aruncata in spinarea roamnilor
bucuresti
858
Dale Vasile (dale.vasile@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu viorel plagiatorul si guvernul lui de neocomunisti cretini.de ce nu organizeaza nimeni un miting legal?
sa vedem ce o sa faca victoras cand ies in strada cei 3 milioane de romani loviti de aceasta lege.
discutiile de pe forum si de la tv nu-i impresioneaza.trebuie sa iesim in strada altfel ramanem cu aberatia asta
de taxa pe cap.doar nu mai crede cineva ca o sa renunte bravii nostri conducatori de bunavoie la acest bir.
Maramures
859
Ciprian (cipy75@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Inca o dovada a minciunilor pe care le spun politicienii in campanie si trista apliocare a acestora. Jos cu minciunosii!!!!!
Botosani
860
Alexandrescu Paul Dan (alexandrescupauldan@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
861
Catalin (celeschi_g@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ilfov
862
STOICA EMANUEL VIOREL (stoik_ema@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU
TIMIS
863
Ghinea Silviu (unixvik@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
864
nedici dragoslav (ndgaghi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
asta nu e taxa de mediu.e o modalitate marsava de a strange banii cu care vor plati procesele pierdute .taxa e discriminatorie si prohibitiva.JOS CU EA!!!
timis
865
Szekely-Bencedi Attila (szb_attila@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Sunt de acord cu initiativa!
Cluj
866
Tudor Popescu (tpo_tudor@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
867
Badici Madalin (domproiect@domproiect.ro)
Mar 15, 2013
incalca dreptul la proprietate. retroactiv.
ilfov
868
ernszt stefan (pepe_sconcs@yahoo.com)
Mar 15, 2013
isi dau tacse numa pentru ei
maramures
869
Radu Rus (japanpartsro@gmail.com)
Mar 15, 2013
D-na Ministru nu este constient ca Romanii nu au bani de masini eur Ea crede ca nu vor ?
Problema mediului de ce nu se-ncepe cu reinpadurire?Cu mai multe spatii verzi.
Stop Taxelor Aberante din Romania
Cluj
870
Ciocoiu Costel (titibaghera@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sunt niste tampiti,au facut aceasta taxa sa-i avantajeze pe cei cu bani.
871
Ardelean Felician (ardelean.feli@gmail.com)
Mar 15, 2013
Concluzia finala la adresa timbrului de mediu: JENANT.
BIHOR
872
Ciocoiu Costel (titibaghera@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sunt niste tampiti,au facut aceasta taxa sa-i avantajeze pe cei cu bani. Pascani
873
Sillo Atila (atilasillo67@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
874
trippa gabriela (trippa_gabi2007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
taxa mi se pare discriminatorie deoarece tine cont de combustibilul folosit ,diferenta fiind foarte mare.de fapt ,in general,este o lege facuta cu \”dosul\”
timis
875
Cicovschi Afrodita (afrodita_cicovschi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
876
trippa alexandra (trippa.alexandra@yahoo.com)
Mar 15, 2013
nu mi se pare normal sa platesc o taxa pentru o masina cumparata si inmatriculata in ro in 2006
timis
877
trippa bianca (bia_tm93@yahoo.com)
Mar 15, 2013
cu aceasta taxa nu cred ca voi avea sansa sa-mi cumpar vreodata o masina
timis
878
Alin Popescu (alinpopescu86@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
879
Blaj Raluca (hhnk@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
880
Atomei Alin (alin_at_20@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
881
Bostinariu Nicolae (bnice@gmail.com)
Mar 15, 2013
Ne-am saturat de taxe. Deja platim impozit la masina, ce puii mei mai vreti?
Bucuresti
882
Adrian Florin Tilita (adrian@tilita.ro)
Mar 15, 2013
Buzau
883
Atomei Adriana (adriana_12_79@hotmail.com)
Mar 15, 2013
Brasov
884
Atomei Alina (alinaela_uk@yahoo.co.uk)
Mar 15, 2013
Brasov
885
Stefan Tibulca (tzapu_uk@yahoo.co.uk)
Mar 15, 2013
Brasov
886
Stoica Andreea (uppermost09@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Buzau
887
Tig Nicoale (allxallz@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
888
Puscas Sorin (puscau_sorin@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
889
Nastasescu Stefan (stefannastasescu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Am scapat de niste incompetenti si hoti, si am dat de altii! Haideti sa iesim in strada, sa le aratam ca noi contam,si ca suntem in UE sa avem aceleasi drepturi ca toti cetatenii europeni, haideti sa nu ne lasam calcati in picioare, sa ne impunem punctul de vedere. Sa luam exemplu de la vecinii nostri Bulgari, ei stiu ce vor, pe cand noi suntem delasatori, ne place sa fim guvernati in orice fel…pacat ca nu avem curajul si demnitatea sa ne unim fortele, pentru a ne cere drepturile!
Teleorman
890
CorneanuAdina (corneanuadina@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
891
Kriszta (thermobcentrum@gmail.com)
Mar 15, 2013
hr
892
Ambrosa Paul (amb_paul73@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Neamt
893
Vladarean Lucian (luky_bv2007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
894
Dobra David (vilasara15@iahoo.it)
Mar 15, 2013
Zilele acestea intentionam sa cumpar o autorulota Marca Adria (autovehicul special M1)cu motor de 2800 cc Euro 3,Fiat,Imatriculata in Romania de noua(cumparata in leasing)Timbu de mediu pentru schimbarea de proprietar fiind de aproape 6 Mii euro(sase mii euro)MA INTREB A-TI INEBUNIT DE TOT ??????
Timis
895
Pauceanu Vlad (date.ma@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bacau
896
zuzu flavia (0rieta0@gmail.com)
Mar 15, 2013
Detin un auto BMW 520 i (motor 2175 cc euro 4)din decembrie 2004 cumparat de nou din aceasta tara minunata,deci inatriculata in Romania din prima ei zi de viata.Intentionez s-o vand dar ma intreb cui??? din moment ce posibilul cumparator ar trebui sa achite timbru de mediu in valoare de aproape trei mii de euro.
Ma intreb de ce naiba mo-i fi nascut in tara asta condusa de 50 de ani doar de inbe…..li???????
Timis
897
Pascalau (Mariana_Pascalau75@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
898
opitz gabriel (opitz_gabriel@yahoo.com)
Mar 15, 2013
asa s-au gandit comunistii sa stimuleze economia Romaniei crescand taxele.
arad
899
bogdan (xxbogdanxx_2004@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cea mai urata taxa, de la ce se spunea prima data PONTA si la ce a ajuns e o diferenta uriasa. JOS TAXA NESIMTITA SI GUVERNUL PSD !!!!
bucuresti
900
barbu florin (crys_crys_4u@yahoo.com)
Mar 15, 2013
dolj
901
Csaba Molnar (syncmol@yahoo.com)
Mar 15, 2013
bihor
902
marinescu radu (marinescu.radu@gmail.com)
Mar 15, 2013
timis
903
Beniamin Condrea (beniaaamin@gmail.com)
Mar 15, 2013
Cluj
904
dan daniel (denyel53@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbrul ! este furt pe fata !
Bucuresti
905
melesi claudius (lugojtown@yahoo.com)
Mar 15, 2013
este bataie de joc !
timis
906
Petrea Maricel (petrea05@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
907
Ghilan Aurelian-Andrei (bmth_bmth_andre@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
908
marteniuc emanuel (panteralugoj@yahoo.com)
Mar 15, 2013
ASA CEVA NUMAI IN ROMANIA SE POATE …GRAV
timis
909
Catana Florian (florianroland@yahoo.co.uk)
Mar 15, 2013
dolj
910
vernon anca (anca.vernon@gmail.com)
Mar 15, 2013
bihor
911
Zaharie Angela (angelazaharie@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
912
Zaharie Ovidiu (ovidiuzaharie@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
913
diana tarlea (sos_claus@yahoo.com)
Mar 15, 2013
taxa ilegala
timis
914
Maier Hadrian Tiberiu (hadrianmaier@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
915
Maier Diana Monica (mdianamaier@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
916
Secares Emre-Mihail (fire_boy_4all@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Dupa ce ca platim atatea taxe si impozite. Mai platim si rovinieta asta nanorocita. Bun…accept sa platesc rovinieta daca am avea si niste drumuri mai bune. Dar cand vezi ca aproape anual trebuie sa schimbi capete de bara…bucse si alte prostii iti vine sa te duci la guvernanti sa le iei beregata. JOS TAXA DE TIMBRU!!!
Bacau
917
Iacob Doru (contact@doruiacob.ro)
Mar 15, 2013
Ce vina am eu , care am cumparat o masina euro4, inscrisa. De unde sa stiu ca proprietarul anterior si-a recuperat taxa? Eu am platit cxa pentru una euro5 neinscrisa.
Vaslui
918
Ciocoii vechi si noi (crem67@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Au plecat niste idioti incompetenti si au venit altii. Scopul taxei este aducerea de bani la buget pe spinarea saracilor. Asa-zisul timbru nu are nici in clin, nici in maneca cu protectia mediului. In plus, ca si celelalte taxe, este profund nedreapta si discriminatorie. Guvernanti, anulati aceasta taxa sau plecati acasa! Noi nu v-am votat ca sa ne spoliati, v-am votat penteru a ne fi mai bine! Nu puteti, nu stiti, nu vreti, plecati acasa!
Vaslui
919
Tavi (Tavid4x4@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
920
marius (amigoro7@yahoo.com)
Mar 15, 2013
in ce tara din ue se mai intampla asa ceva?
timis
921
Silviu (d1es3l_silviu_94@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Dupa ce ca nimic nu merge in tara asta, nici domeniul auto nu-l lasati sa mearga?
Bacau
922
BAN AUREL (dan_ban@mail.com)
Mar 15, 2013
Fara TAXA TIMBRU
timis
923
Mihai N. (necre1@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
924
Ionut (colecocco@yahoo.com)
Mar 15, 2013
De ce in Italia unde traiesc se plateste doar o taxa de transcriere de pe un proprietar pe altul?De ce trebuie sa ingrasam statul cu mii si mii de euro?
benzina costa,rovigneta costa,asigurari costa,amenzi si alte alea.Oare statul nu are nimic de aici?prea are….
STOP !!!!!
Salaj
925
trifu florin (florintrf@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arad
926
decebal (decebalbase@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos
arges
927
claudiu (simaclaudiupetrisor@gmail.com)
Mar 15, 2013
arges
928
nitu silviu (silvyuk2007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
taxa aceasta nu este \’timbru de mediu\’, este o forma de a stoarce bani de la populatie
prahova
929
simona (simonaelena79ssc@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arges
930
Mihai (mihai.dicu13@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
931
Andrei (cian.andrei@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Suceava
932
iuga adrian (sandysony13@yahoo.es)
Mar 15, 2013
jos taxa!!!!
braila
933
omul pacalit (iosif_godo@yahoo.com)
Mar 15, 2013
o greuate de PLUMB a cazut peste ROMANI!si ia-m ales mare prostie am facut
timis
934
Marius Ionescu (marius_19852003@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Aceasta taxa este ilegala!
Bucuresti
935
Rares (radurares2002@ovi.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul! Hotie pe fata, iar o sa se umple instantele de judecata!
Constanta
936
Pana Ion (kandia_x@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
937
Sorina Popovici (sorinaliana@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu! Este japca, hotie fara perdea! STOP TAXELOR ABERANTE DIN ROMANIA!
Gorj
938
Florea Daniel (florea.daniel75@yahoo.es)
Mar 15, 2013
Gorj
939
Ianas (ianas_samy@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
940
Razvan Sora (mariushik93@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Dambovita
941
Boros (Andrei)
Mar 15, 2013
Dambovita
942
tiberiu (tibi_tyk@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sa platesti taxa pentru o masina inmatriculata? jos timbru,jos PONTA,jos PLUMB
salaj
943
tibor (sharck85@yahoo.com)
Mar 15, 2013
o nesimtire curata aceasta taxa auto
timis
944
Radu Pasca (radu.pasca26@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
945
Frunza V iorel (viorel_frunza@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
946
Brancea Claudiu (clau_scania14@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Hunedoara
947
giorgian (danieltocana@yahoo.com)
Mar 15, 2013
joss
galati
948
georgian (liza_maria23@yahoo.com)
Mar 15, 2013
galati
949
popescu (crysty_toto@yahoo.com)
Mar 15, 2013
ieri am platit taxa de mediu si astazi am fost la inmatriculari si m am trezit cu domnu de a acolo ca nu imi poate da numere ca va trebui sa mai dau o diferenta de bani la fisc
am platit 6000 de roni iar acuma cine stie cat o mai trebui sa dau
JOs timbru Jos guvernu
gorj
950
Dumitru (mytydumitru@yahoo.com)
Mar 15, 2013
E jale mare fratii romanii, o sa muncim in tara asta doar sa platim tacxe si biruri. Jos cu timbrul de mediu
GIURGIU
951
Fartade Sebastian (sebifaratde@yahoo.com)
Mar 15, 2013
BACAU
952
Mihai Pavel (pavel_vasile_mihai@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Hotilor jos taxa !!!
Ilfov
953
Marius Olaeru (marius.olaeru@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Autovehiculele sunt taxate excesiv, in pret carburant, impozite, ro-vigneta,taxe de drum, etc,etc,etc.
Stiu doar sa stoarca banii de la cetateni, nu stiu sa produca nimic folositor cetateanului.
Iasi
954
Cucuian Florin (florin_cucuian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
No comment
ALBA
955
Ratz Robert (robertratz1989@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Satu Mare
956
Andra B. (andra222313@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arges
957
Badala Codrut (just13me@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arges
958
Andrei (cool_tzutzu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Actuala taxa nu poate fi considerata timbru de mediu atata timp cat pentru o masina euro 3 sau 4 platesti mai mult decat pentru euro 1,2 sau non euro. Scopul este altul, nicidecum protejarea mediului!!!
Bucuresti
959
Marian (dascalu_marian2007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
!!!
SM
960
Tinca Flavius (tincatoni@ovi.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Mures
961
borza simona (simonaborza@tahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS TAXA AUTO , CE PUTEM FACE LEGAL SA O SCHIMBAM SAU SA NU PLATIM
cluj
962
florin (NELUSU2001@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS TAXA AUTO
cluj
963
Miron Liviu Gabriel (pac_life2002@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bacau
964
ciocoiu bogdan dumitru (bad_boy2363@yahoo.com)
Mar 15, 2013
dolj
965
Catalin (catalin_ionita123@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ilfov
966
Cosmin Muresan (cosmin_muresan76@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Mures
967
Cristiana (christalenny@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arges
968
Cristiana (christalenny@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arges
969
Florian (golo_ryan@yahoo.com)
Mar 15, 2013
La naiba cu jegurile incompetente si bine \”unse\” de toti producatorii auto. Competitivitatea nu se cumpara cu spaga!
Cat mai pot astia sa traga de coada m�ta asta moarta numita Romania?
Vrancea
970
OZ DEMIS OTNIEL LUISS (oz_demis@yahoo.com)
Mar 15, 2013
De atatia ani invartiti taxa auto cu nesimtire..protejand Dacia si importatori de autoturisme..Domnul Ponta ce salarii au romanii si ce salarii au parlamentari de dau asemena legii?JOS TAXA DE TIMBRU
TIMIS
971
Catalin (cata_dinamo982000@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cluj
972
OZ EMILIA (oz_emilia@yahoo.com)
Mar 15, 2013
De atatia ani invartiti taxa auto cu nesimtire..protejand Dacia si importatori de autoturisme..Domnul Ponta ce salarii au romanii si ce salarii au parlamentari de dau asemena legii?JOS TAXA DE TIMBRU
TIMIS
973
Floriana (black_powe02@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arges
974
Toth (Szabolcs)
Mar 15, 2013
Covasna
975
OZ DIONISIE IOSIF (oz_demis@yahoo.com)
Mar 15, 2013
De atatia ani invartiti taxa auto cu nesimtire..protejand Dacia si importatori de autoturisme..Domnul Ponta ce salarii au romanii si ce salarii au parlamentari de dau asemena legii?JOS TAXA DE TIMBRU
TIMIS
976
Medve Andrei (Medve_Andrei@rdslink.ro)
Mar 15, 2013
Acest timbru de mediu nu respecta principiul \”poluatorul plateste\”. Avem nevoie de o lege prin care se stabileste plata tuturor autoturismelor in functie de kilometri parcursi, norma de poluare, etc
Timis
977
Lori (jimmy4uro@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Marti mi-au dat de la finante decizia pentru a plati taxa de inmatriculare,care cica este valabila 30 de zile, iar astazi,(15.03.13) la caserie cica nu se mai incaseaza pentru ca s-a schimbat legea peste noapte. Inseamna ca foaia mea este fara valoare?? Joss Timbrul!!!
Salaj
978
Cristi (cristy_nicula@yahoo.com)
Mar 15, 2013
In tara asta nu mai e nimeni normal? Cine ne conduce? Am cumparat o masina in 2007 cu 15000 euro si dupa 6 ani la pret de pita de 4-5000 de euro sa platim inca 1300?? Pana unde???
Cluj
979
Lupascu Cosmin (cosmin_cosmin_0000@yahoo.es)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu! O taxa ilegala!
Timis
980
Vrincianu Andreea (mac_deea@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
981
Emin (etekin67@hotmail.com)
Mar 15, 2013
Cea mai mare aberatie posibila!
Incompetenta, rea vointa, idiotenie, nu stiu ce sa cred?! Parca ar fi dusmanii omului de rand, numai sa-l jupoaie, nimic bun…. Pacat, aveam sperante.
Constanta
982
Barbu Corneliu (cornimbarbu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arges
983
NICOLAE (nycdor@yahoo.com)
Mar 15, 2013
CEL MAI MIZERABIL GUVERN DIN TOATE TIMPURILE -JOS TAXA ABERANTA
BUCURESTI
984
Ghercioiu Alin (ionut_83_you@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbru de mediu
Timis
985
moraru mihai (soldier_of_bad_lands@yahoo.com)
Mar 15, 2013
o aberatie care incurajeaza aducerea de \”cazane\” la noi in tara si plus de asta priveaza dreptul la libera miscare pt ca romanul nu este neamt sa-si permita orice dupa ce ca suntem vai de noi ne mai da si cu taxa asta in cap
dambovita
986
Mihai Ionescu (official_007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos taxele aberante
Bucuresti
987
Alecu Razvan Ciprian (razvan.alecu@yahoo.it)
Mar 15, 2013
Timis
988
Cazan Cristian (cazan.cristi@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
989
gaby (gabytzu91_2008@yahoo.com)
Mar 15, 2013
botosani
990
neculaita alexandru (alex4uhonney@yahoo.com)
Mar 15, 2013
fara cuvinte
iasi
991
mardari bogdan (bogdan_electro@yahoo.com)
Mar 15, 2013
putem accepta numai taxele care sunt in raport cu salariile din Romania noastra. . .
Brasov
992
Paul (Kano_staff@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bihor
993
Harangus Ovidiu (harangus_david@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cluj
994
Belu Liviu (unk.king@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Nu stiti cum sa mai furati de la noi, hotiilor!
Bucuresti
995
manaila vintila mares (vintilamaresh@yahoo.it)
Mar 15, 2013
nu este legala!!!!!
bacau
996
ivana roxana iulia (rooxy_bonita@yahoo.com)
Mar 15, 2013
ne fura pe fata!
bacau
997
Kreiter Attila (booter_lost@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Brasov
998
Fodor Jozsef (rnlfodor@gmail.com)
Mar 15, 2013
Nu sunt de acord,fiindca masina mea este inmatriculat inainte de 2007,pe vremea acea am platit asa zis Taxa Vamala,acuma sa mai platesc si taxa de mediu?HOTIE
Bihor
999
dani (danideny@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
sibiu
1000
Dan (danutzu_nos@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu taxa aceasta, este o prostie !
Arges
1001
MIHAI (gabitu_panduri@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu este o prostie foarte mare pentru un ford focus 1,6tdci cu euro 3 am de platit 1653 euro.Jos prcaria de timbru!!!!!!!
Prahova
1002
Neagu Mario (maryo_versace@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
1003
Moisa Dragos Catalin (dragos.moisa@gmail.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Timis
1004
vaneata alin (golanu_84@yahoo.com)
Mar 15, 2013
bihor
1005
Moisa Ramona Natalia (ramona.lulea@gmail.com)
Mar 15, 2013
Timis
1006
ene mihaela (adio_adoi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Taxa abuziva bataie de joc jos cu noua formula denumita timbru de mediu !
bucuresti
1007
Ilie Mircea (mirch79@gmail.com)
Mar 15, 2013
Noul timbru de mediu – o schema piramidala tip Caritas pt. a ii putea despagubi pe cei care au castigat deja in instanta
Bucuresti
1008
Maria N. (maria.cars@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
1009
Barbulescu Marian (acros_acros2009@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ilfov
1010
petre (petre.govor@yahoo.com)
Mar 15, 2013
taxa ilegala
satu mare
1011
Puiu (puiumocuta@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arad
1012
mosiesei iulian (iuli_md@yahoo.ca)
Mar 15, 2013
…fara cuvinte prostia!!
constanta
1013
Dragos Tache (dragos.tache@gmail.com)
Mar 15, 2013
masura abuziva care distruge piata auto si afecteaza cumparatorii de buna credinta si oamenii cu masini relativ noi in stare foarte buna
Bucuresti
1014
Barbulescu Cecilia (cecilia_barbulescu2008@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1015
Goga Gino Dorin (pac_for_life1@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Maramures
1016
dani (danifaiu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
traim intr-o tara de cacat unde peste noapte te trezesti ca ai de plata taxe si impozite.
timis
1017
Horvath Arpad (arpyke2006@gmail.com)
Mar 15, 2013
Consider ca platim destule impozite si taxe la stat. Ne-au incarcat deja destul. De ce sa platim noi incompetenta guvernantilor… NU ESTE CORECT!!! Ce urmeaza?! Taxa pe aerul respirat?!!! Jos taxa auto ilegala!
Mures
1018
kurunczi (alexandru)
Mar 15, 2013
jos!!!
timis
1019
Catalin (cstoica87@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ilfov
1020
Ciprian ( fierarilor8@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Promovati si pe facebo0k, ….
Mures
1021
ionut fecioru (vikinglines@yahoo.com)
Mar 15, 2013
va bateti joc de noi, nesimtitilor!
vaslui
1022
PROMOVATI PE FACEBOOK (FACEBOOK_PROMOVARE@PROMOVARE.com)
Mar 15, 2013
– – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – – – – – – – – PROMOVATI INTENS SI PE FACEBOOK – – – – – –
PROMOVATI PE FACEBOOK
1023
Radu Vlad (raduvlad72@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Euro 4 e incomparabil mai putin poluanta decat Non-Euro! De ce e taxata mult mai mult?! Pentru ca Europa vrea sa ne \”plaseze\” rablele cu care nu mai are ce face!
Bihor
1024
Claudiu (www.claudiutitus@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu
Bucuresti
1025
raul (raul.david77@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos taxa!!!
Bistrita Nasaud
1026
GABI (kozilekgabri_tm@yahoo.com)
Mar 15, 2013
TIMIS
1027
tudor sorin (rodutsrl@yahoo.ca)
Mar 15, 2013
timis
1028
Sima Anton (tony_sima@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1029
isaila catalin (ktalin_isa@yahoo.com)
Mar 15, 2013
fara timbru fara taxa la inscriere
tulcea
1030
Sima Petre (tony_sima@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1031
Murariu Iuliana (giuliamurariu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1032
NEDELEA MARIAN (nedelea_m@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arad
1033
Avram Toderici (avram_toderici@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu
1034
Giurgiulescu Ionut (lebronik_1987@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Dolj
1035
ungureanu george (spawn_4u2003@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sa facem ceva pentru romani
bucuresti
1036
Vladescu Alin (alin.vladescu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
taxa este ilegala!
Arges
1037
oltean ioan lucian (lucifotograf@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sibiu
1038
Ioan Adriana (adrianai70@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1039
Florin (florin@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS CU TAXA DE MEDIU! RUSINE SA VA FIE!
Constanta
1040
raducu geman (raducu_geman@yahoo.com)
Mar 15, 2013
bacau
1041
Adriana Vladescu (adriana2006_p45@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Arges
1042
izabell (iza_tyk@yahoo.com)
Mar 15, 2013
———————-
salaj
1043
sirbu marian (sirbumarian68bee@yahoo.com)
Mar 15, 2013
dupa ani de asteptare pe linga osul de ros bugetul tarisoarei noastre este o gluma proasta pentru jleahta de politicieni nenorociti sa ne rugam pentru sanatatea copiilor lor
constanta
1044
Avram Toderici (avram_toderici@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cluj
1045
petreus bogdan (bogdya_bd@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timis
1046
Scott Vernon (sfvernon@hotmail.com)
Mar 15, 2013
Bihor
1047
SILVIU ZAMFIR (silviuzamfir69@yahoo.com)
Mar 15, 2013
o noua taxa suportata de populatie ar trebui supusa unui vot din partea populatiei de 50+1 cu a vrut BASESCU
Bucuresti
1048
Simion Eduard (edi.san04@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS taxa, sa va fie rusine ati nenorocit tara asta.
DOLJ
1049
mihai (misubadea@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos taxa de timbru
arges
1050
tarnavschi leonard (crazy.wolf17@yahoo.com)
Mar 15, 2013
O mare pacaleala..
Suceava
1051
Tarnavschi Mariana (crazy.wolf17@yahoo.com)
Mar 15, 2013
O mare hotie si sarlatanie
Suceava
1052
David Razvan (crazy.wolf17@yahoo.com)
Mar 15, 2013
O mare porcarie
Suceava
1053
asiminei adrian (diri_ady@yahoo.com)
Mar 15, 2013
brasov
1054
Catalin Bizgan (bizgancatalin@gmail.com)
Mar 15, 2013
Discrimneaza ingradeste dreptul de proprietate si este si retroactiv(cireasa de pe tort!).
Bucuresti
1055
Ionut (ionut.budai@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos taxa
Brasov
1056
tica (tibi_tyk@yahoo.com)
Mar 15, 2013
———————–
salaj
1057
Petrescu (petrescu.ana@gmail.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1058
demisie (marian_mirea88@yahoo.com)
Mar 15, 2013
MOARTE HOTILOR!!!
bucuresti
1059
potinteu cosmin (cioloooo@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos taxa de mediu
cluj
1060
Petre Ciobanu (synopsiss@yahoo.com)
Mar 15, 2013
tarfe politice,calai si mercenari…indiferent de apartenenta politica…nu au facut decat rau poporului asta… meritati spanzurati…cu totii!!!
olt
1061
wawak andreea (andreea_crisan87@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu
cluj
1062
Andro Lex (androlex15@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos taxa
neamt
1063
petcu adela (petcuadela@yahoo.com)
Mar 15, 2013
olt
1064
Boeru Laurentiu (boeru_laurentiu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu !
Vrancea
1065
Florian (trans_hd@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbru de mediu
Hunedoara
1066
Popescu Florian (samsung_fm@yahoo.com)
Mar 15, 2013
cine iti mai cumpara masina acum daca o sa plateasca dublu omul, daca nu mai vinde masina la altu ku mai putini bani cum se inoieste parcul auto! vai de mama lor de inapoiati la minte !
dolj
1067
pojala ninel (eurocarbos@gmail.com)
Mar 15, 2013
RUSINE SA VA FIE …NU STITI CUM SA JEFUITI BIETII ROMANI
arges
1068
Ionescu Madalin (viper_feat_pitbul@yahoo.com)
Mar 15, 2013
bai oameni buni, nu imi permiteam o masina noua, acum nu-mi mai permit nici macar una la mana a 2a ! sunteti nebuni !?
DOLJ
1069
Retian Radu (r_radu_r@yahoo.com)
Mar 15, 2013
gata cu abuzurile!!!!!!!!
Timis
1070
Bodea Ionut (bodeaionut@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu
Brasov
1071
cristi (kity_kpk@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arad
1072
secui emil (s_emil1956@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arad
1073
Badea Dan Cristi (dan_badea82@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Timi�
1074
Titu Alin (boss_007_mafie@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Afara cu parlamentarii din tara! Sa-si cumpere numai ei masini ka noi nu ne mai permitem o masina noua ca nu putem sa o vindem pe cea veche nu !? Scarbele ! Jos cu basescu! Jos cu Udrea ! Jos cu Mazare !
DOLJ
1075
Vlad Claudia (clau_dili@yahoo.com)
Mar 15, 2013
dolj
1076
Dan (arsenescu57@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbru de mediu !
Arges
1077
Condoiu Elena-Georgiana (condoiu_georgiana@hotmail.com)
Mar 15, 2013
Olt
1078
Ady Adrian (ady_gl_2010@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu acest timbru.
Galati
1079
constantin (costygrigo@hotmail.com)
Mar 15, 2013
ne faceti sa venim acasa cu arutele sa nu mai platim taxa….rusine sa va fie.
tulcea
1080
Popescu Madalin (bebe_boss_2000@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Nenorocitii! numai taxe si impozite, servici ciuciu ! Sa invie Ceausescu sa bage coruptii de parlamentari la bulau ! Jos Basescu ! Uaaaaaa, nu va mai saturati, plecati in vacante de lux pe banii nostrii in frunte cu Mazare !
DOLJ
1081
Neghirla (Neghirlarares@hormail.com)
Mar 15, 2013
Japca curata !!!!
Sibiu
1082
barbu (mihaelaela_barbu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Hotilor! Jos cu timbru de mediu! Sigur, cel tarziu anul viitor legea se va schimba.
bucuresti
1083
kovacs (lorincke@yahoo.ro)
Mar 15, 2013
este discriminatoare timbrul de mediu,exep.benzina vs.diesel.dieselul cu continut de sulf ultrascazut(ultra-low sulfur diesel)este un standard pentru definirea motorinei cu continut de sulf redus in mod substantial. incepand din 2007,aproape toti combustibilii diesel disponibil in America si Europa sunt de tip U.L.S.D. madam medium a zis ca se ea in vedere puterea de cumparare a romanilor JOStimbrul de MEDIU
harghita
1084
Gica (ggica75@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Gorj
1085
adrian moga (moga.adrian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arad
1086
flaviu varga (flaviu_varga)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu
cluj
1087
daniela moga (danior_99@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arad
1088
Ramona (deliaramonatanasie@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Hotilor !!!
Gorj
1089
Caciulita Sorin (sorin_pescaru@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos Timbru!
Teleorman
1090
bogin (boginteodorcristian@yahoo.com)
Mar 15, 2013
trebuia mai repede o asa initiativa.plus iesiri in strada si sa ii aruncam afara pe hotii astia
mures
1091
Caciulita Florentina (yo_florentina@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos Timbrul de mediu!
Teleorman
1092
vurdea dorina (vurdea.dorina76@yahoo.com)
Mar 15, 2013
arad
1093
Tacoi Daniel (dany_tky@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu taxa hotilor ! nu va mai saturati sa ne papati banii! aveti salarii de zeci de milioane de lei si noi din 700 de lei sa ne platim datoriile la stat milogilor nu va e rusine! Noi din ce mai traim ? Jos parlamentul!
caracal
1094
Ionut Mirea (ro_audionutz@yahoo.com)
Mar 15, 2013
timbru este ilegal.
Dolj
1095
GROSU (romeogrosu46@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS JIGODIILE ! DESTEAPTA-TE ROMANE !
BUZAU
1096
Enea Catalin (bebe_boss_007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu taxa ! uaaa ! Afara, afara cu parlamentarii din tara !
DOLJ
1097
Virgil (virgilius.cv@gmail.com)
Mar 15, 2013
Covasna
1098
ionescu razvan (raz_ali21@yahoo.com)
Mar 15, 2013
1099
ionescu razvan (raz_ali21@yahoo.com)
Mar 15, 2013
1100
tauciuc (cipri_t2007@yahoo.com)
Mar 15, 2013
lasati si saracii sa traiasca
constanta
1101
Sorin (Sorin_Viespe@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Sunt de acord cu eliminarea acestei taxe!
Ilfov
1102
amza ferodin (amzaferodin@gmail.com)
Mar 15, 2013
jos timbru de mediu!din cauza acestor taxe si timbre de mediu ne-au invadat masini inmatriculate in ungaria si bulgaria. propun o taxa de inmatriculare sau timbru de mediu mai mica decit inmatricularea in ungaria sau bulgaria ! 100 ron.
constanta
1103
Ionascu Daniel (dan_utz_09@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ce nesimtiti, cand stransesem bani sa-mi iau si eu o masina la mana a2a ca noua nu imi permiteam, acum nici deasta nu imi mai permit! O sami iau naiba o caruta cu un magar la mana a doua , ca, caii putere iau bagat la mici !
craiova
1104
Florin Cojocaru (agriflo1990@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Daca suntem fraieri(ca sa nu zic altfel)acceptam inca o taxa sau mergem sa imatriculam masinile la bulgari care se pare ca stiu cum ….
Bucuresti
1105
JoNeL (john_john5799@yahoo.com)
Mar 15, 2013
sa modifice prea mult costa in functie de salarii
constanta
1106
Buzatu Ionut-Andrei (ionut.buzatu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1107
pamfiloiu nicolae (pamfy_nick@yahoo.com)
Mar 15, 2013
alba
1108
Eduard (eduard_geo@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Este o golanie ce trebuie sa inceteze,suntem europeni
Constanta
1109
Dinu Mariana (mariana.dinu25@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ialomita
1110
Dinu Alexandra Valentina (ally_ally_10@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ialomita
1111
Popa Mihai (mihailpopa2004@yahoo.co.uk)
Mar 15, 2013
Dambovita
1112
soare (soare_laur1986@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos taxa de timbru si jos cu toti hotii(parlamentari cu ponta in frunte)
ialomita
1113
Dragos (unchiu_2000@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cat de cretin trebuie sa fii ca sa crezi ca o masina non euro va circula inca putin timp? Pai avem inca Trabant in trafic si Dacii din \’70. Deci asa-zisul timbru de mediu promoveaza de fapt poluarea.
Pe langa asta ministrul mediului se numeste PLUMB si isi prezinta cu seninatate ideile inepte la televizor.
Este o hotie! Deja platim in pretul carburantului taxa de mediu!
Brasov
1114
Adrian Bodi (adi_bodi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Sibiu
1115
adelina (adelyna.stefanya@yahoo.com)
Mar 15, 2013
constanta
1116
Horotan Danut (dan_xg@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Abuz asupra cetatenilor ,este o modalitate ieftina de a face bani garla de pe oameni. Va rog inventati ceva si in folosul cetateanului nu numai in folosul dumneavoastra domniilor parlamentari!
Maramures
1117
Bratu Alin (curt_hr@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Constanta
1118
Vasile Ribu (vasile_ribu74@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul
Constanta
1119
BANCIU DANUT (danutz_banciu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
felicitari pentru initiativa!! haideti sa nu mai stam ca ghioceii cu capul plecat in fata acestor nemernici alesi de noi sa ia decizii impotriva noastra!
prahova
1120
alec frangu (af1971ro@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu aceasta mizerie de bir creat pt.a avea hotii astia de politicieni de unde fura
bacau
1121
Cicovschi Romeo (cicrom@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu
Bucuresti
1122
fuiorea FLORIN (floryn_simion@yahoo.com)
Mar 15, 2013
tulcea
1123
Ungureanu Mirela (mireilleberbec@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1124
POP MIRCEA (pop.mircea86@gmail.com)
Mar 15, 2013
Bihor
1125
Schmidt Robert (gigolo_robert22@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Voi chiar ne credeti PROSTI!!!!!! JOS GUVERNU!!!!!
Mures
1126
marcel adrian (ady73ram@yahoo.ro)
Mar 15, 2013
jos cu timbrul de mediu. JOS GUVERNUL.
Galati
1127
Popa Samuel (sammy2607y@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bacau
1128
Paffel (galant_005@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Nu pot inmatricula fara 2000 de euro masina cu motor cu capacitate cilindrica 2000 cmc,turbo 230 de cai din cauza emisiilor un pic mai ridicate de CO2 !
Caras Severin
1129
Mircea Albu (erblanc0@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu tampenia asta de taxa ! Trebuie platita doar pentru autoturismele noi, si si acolo doar cateva zeci, maxim sute de euro ! De ce sa platesc iar, cand am platit vama odata ?
Cluj
1130
Burchi Lucian (lucian_burchi@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Inadmisibil asa escrocherie facuta de Guvern impotriva cetateanului onest si cu simt civic.
Am cumparat de la reprezentanta auto in 2005 ca sa fiu patriot, sa fie siguranta pe drumuri si sa duduie economia tarii. Imi pare rau acum ca nici gratis nu mai ia autoturismul nimeni, taxa fiind acum dublu fata de valoarea de piata a masinii.
Consider ca astfel Statul si Guvernul atenteaza la siguranta si viata cetateanului de rand!
Ma vad nevoit sa merg cu ea pana o sa-i cada tablele sau sa iau o masina sub anul 2000 sau sa caut metode de a eluda taxa(fara voia mea, dar la asta ne impinge \”gandirea din strafunduri\” a guvernului!)
E un smen ordinar si o smechereala pe fata contra romanului de rand.JOS CU TIMBRUL DE MEDIU!
E ATENTAT AL STATULUI SI GUVERNULUI LA SIGURANTA SI VIATA ROMANULUI DE RAND!

Vrancea
1131
oprea (marian)
Mar 15, 2013
jos timbrul de mediu
ialomita
1132
oprea (mariana)
Mar 15, 2013
jos cu timbrul de mediu
ialomita
1133
banciu andreea roxana (andreeea024@yahoo.com)
Mar 15, 2013
prahova
1134
mihai (mminiclip@yahoo.com)
Mar 15, 2013
cluj
1135
alexandra (alexandra171090@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu escrocheria asta
constanta
1136
roxana (mihaelad17@yahoo.com)
Mar 15, 2013
jos cu timbru de mediu
constanta
1137
mariana (opreamariana2003@yahoo.com)
Mar 15, 2013
ialomita
1138
Lazar Andreo Lucian (luci_2006andy@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos taxa,timbru de mediu …cum s/o numi
Valcea
1139
Dragos lucretia (la_reata@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos timbrul de mediu
va sustin
MARAMURES
1140
sorin (soriflorin90@yahoo.com)
Mar 15, 2013
constanta
1141
Stan George (geo_pysycutza93@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Ialomita
1142
balescu (bogdanbalescu@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Nu sunt de acord cu mizeria asta de taxa.
satu mare
1143
Bogdan Gemanaru (Bucuresti)
Mar 15, 2013
Aceasta nu este o taxe de mediu ci un impozit mascat. Cea mai buna dovada este ca asa zisa taxa de mediu a inlocuit imediat taxa vamala in 2007 la intrarea in UE. De exemplu eu am platit acea taxa vamala pentru o masina achizitionata in 2006 iar acum voi fi nevoit sa o platesc din nou (sau sa o scad din pret) la revanzare.
Bucuresti
1144
iulian (iulianiulien@yahoo.com)
Mar 15, 2013
propunere/…infiintarea unei uzine auto in sediul Parlamentului…CU SIGLA ,,FRED SI BARNEY,,!!!! ca nu mai pot comenta….
botosani
1145
Ioana (bia9012@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Bucuresti
1146
Radu Ionascu (radu.ionascu@gmail.com)
Mar 15, 2013
Vaslui
1147
Giurgi Ioan Adrian (giurgijunior@yahoo.com)
Mar 15, 2013
va sustin, pentru anulare taxa timbru
MARAMURES
1148
Robert (blackhawk6631@yahoo.com)
Mar 15, 2013
De acord ca poluarea e o problema reala dar sumele din timbrul asta sunt exagerate. Macar de-ar fi folosite in mod corect. Si apoi cu cat as putea vinde o masina daca timbrul ala valoreaza cat 70-80% din valoarea ei sau chiar mai mult? Mai e putin si vanzatorul o sa-l plateasca pe cumparator ca sa-i \”cumpere\” masina.
Dambovita
1149
Cengher Elena (nuti_cengher@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Sibiu
1150
Florina (florina_martis@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Cluj
1151
Adorjani Jozsef (adorjanijozsef@gmail.com)
Mar 15, 2013
Mures
1152
Dan (dancozmaro@yahoo.com)
Mar 15, 2013
Jos cu nesimtitii!!!
Brasov
1153
Nicolae (nicolae_ieronim@yahoo.com)
Mar 15, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU!
Bucuresti
1154
Lazar Catalina (kty_pesa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Teleorman
1155
Tarnavschi Denis (tarnavschialexandru@ayoo.com)
Mar 16, 2013
Tara noastra nu este una de hoti, este una de banditi care nu stiu de unde sa mai fure bani oamenilor
Suceava
1156
Gliguta Paul (glig17@yahoo.com)
Mar 16, 2013
arad
1157
cony (conygldjv@yahoo.es)
Mar 16, 2013
JOS TAXA IDIOATA…CU TOT CU CEI CE AU PROPUS-O SI CEI CE AU ADOPTAT-O !
Galati
1158
Jena Decebal (deck_jena@yahoo.com)
Mar 16, 2013
N-am ce sa mai zic…dar sprijin orice initiativa care da de pamant cu guvernatii beep care din incompetenta ,in loc sa astupe gaurile de la sacul bugetului prefera ,in nemernicia si jigodismul lor ,sa mareasca pe seama noastra debitul de bani jepcuiti ,destinati sa acopere pierderile!
Hunedoara
1159
ionut (claudiaandries@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TAXA DE MEDIU SI JOS LEGEA PTR .MASINILE INMATRICULATE INAINTE DE 2007,CE FACEM CU ELE LE DUCEM LA REMAT CA SA CUMPARAM DIN 1990 CA SUNT TAXELE MAI IEFTINE?
Eu am o bora din 2005 si vreau sa o vand ca nu mai fac fata datoriilor pe care le am,nu o pot vinde ca e inmatriculata inainte de 2007 si e luata din tara de noua ,e din 2005,taxa de mediu este 2400 de euro,jos escroci de la guvernare,jos taxele mizerabile,ganditiva si la noi egoistilor……..sa iesim in strada,sa schimbam ceva….
Bacau
1160
Bandits Mihai (banditsmihai@yahoo.de)
Mar 16, 2013
jos taxa auto sunten in eu
arad
1161
Pencov Aleksandar (aleks20wrc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
timis
1162
ciprian (ciprian_nc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
kos timbrul de mediu
bucuresti
1163
Venis Daniel (dan_9696@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1164
Gherman Florin (gherman_florin2000@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timis
1165
alexandra (bombonika_alexandra16@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa auto si jos nenorocitii care ne-au vandut tara
bucuresti
1166
sasa (gck_ntn@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Japca pe fata.Poporul ar trebui sa va judece.Nu cred ca a ti scapa vreunul
hunedoara
1167
Hasna Doru (dorunarcis@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxele aberante si discriminatorii!
Hunedoara
1168
Alexandru (llgOrange@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa. Cea mai mare magarie/furaciune a anului 2013.
Mai aveti sa puneti taxa pe aerul respirat. Lege de cacat cu parlamentari si mai de cacat.
Bucuresti
1169
gabriel_petre (n31011988@yahoo.it)
Mar 16, 2013
dece trebuie sa platim asa mult cand avem salariile de mizerie???eu as preferea ca cele vechi de dupa un anumit an sa nu mai fie bagate la inscris si asa as scapa tara de rebuturi
iasi
1170
cosmoiu alexandru (alexxx8205@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa , suntem singura tara unde se platesc asemenea taxe
bucuresti
1171
Paraschiv Marian (marian_psc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Tullcea
1172
Laur Balaur (laur.balaur10@gmail.com)
Mar 16, 2013
Sa ii fut in gura pe toti politicienii Romani cu tot cu taxa lor.
TM
1173
Alex Sasu (sasudett@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1174
Adi (testi_est@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Singura SOLUTIE inca o REVOLUTIE.
Scurt si la obiect, vaca asta de rovana trebuie pusa la zid si impuscata. Sa plateasca ea cu masa si familia masii taxa asta.Haideti cu totii in strada.
Haideti sa aducem \’89 in prezent.
Hadeti sa ne luam tara inapoi.

Trebuie sa luam atitudine alfel ne vor ingropa de vii jepcarii/jegosii/imputitii astia.

REVOLUTIEEEE !!!!!!!

Giurgiu
1175
Borcau Razvan (cobra_2oo7@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bine ca nu ne luati si pielea de pe noi .
Hunedoara
1176
Marin Radu (radu_a_marin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dambovita
1177
jimy (bebe_myc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
hunedoara
1178
Ciurezeanu Lucian (ciurezeanulucian@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru
valcea
1179
Peiov Sebastian (peiovs@gmail.com)
Mar 16, 2013
Timis
1180
Adi (adi_gruia@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU MAFIA DIN TARA,JOS TAXA DE K_KAT ,SA PUNA TAXA PE SALARIILE GUNOAIELOR DE POLITICIENI CORUPTI SI AROGANTI NU SA JECMANEASCA BIETII OAMENI,SANTEM O NATIE DE CACATI CA NU FACEM INCA O REVOLUTIE,BINE ZICEA V.TUDOR AR TREBUI ADUNATI SI EXECCUTATI PE STADIOANE TOTI MAFIOTII DIN TARA ASTA,NISTE GUNOAIE
arad
1181
BUGARIU OVIDIU (ovibug41@yahoo.com)
Mar 16, 2013
CEA MAI MARE PORCARIE POST DECEMBRISTA.CUM SA MAI VAND O MASINA DIN 2003,PENTRU CARE LA VREMEA RESPECTIVA AM PLATIT VAMA MAI MULT DECAT AM DAT PE EA?CUM SA PIERD O GRAMADA DE BANI PENTRU O MASINA PENTRU CARE DIN 2003 PLATESC TAXE,IMPOZITE SI ACCIZE LA BENZINA ,CA SI CAND NU AR FI INMATRICULATA?
TIMIS
1182
adi (adi_bot_nufaru2@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu
bihor
1183
ciobotariu vasile (ciobotariuvasilemihai@yahoo.it)
Mar 16, 2013
suceava
1184
HellBoy (r3ddragonn@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxele astea abuzive. In loc sa platim simplu cum platim in alte tari taxele am putea sa le platim la noi dar nu asa aberante si aproape de valoarea masinii.
Timis
1185
bot (adrian_florica_bot@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu
bihor
1186
Marius (cj89mca@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cluj
1187
BUGARIU CORNELIU (cornel_bugariu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
hotie pe fatza!o cucoana cu cap de creta,pardon,plumb isi bate joc de toti soferii din tara asta.cum sa dai o lege retroactiva?cand am cumparat masina in urma cu cativa ani,de unde era sa stiu ca ii vin Rowanei asemena idei?
timis
1188
Bolo (bololoi_07@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Gorj
1189
dehelean adreea roxana (raluca_smechera35@yahoo.com)
Mar 16, 2013
timis
1190
babici corina (corinababici34@yahoo.com)
Mar 16, 2013
timis
1191
Vali (tacticore@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu!!!
Gorj
1192
Miron Ilie (www.mironilie841@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vreau sa ma repatriez si cred ca sunt obligat sa-mi abandonez masina pe care am platit 20 000 euro.JOS CU TAXA.Aici este inclusa in impozit.
Toledo
1193
hani daniel (here_dan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ponta hai ca-ti dau un Pont: renunta la taxa asta si iti pastrezi procentele partidului sus. Altfel….ne vedem la 15% in 2 ani. Garantat
suceava
1194
stincescu alin daniel (any86_dany@yahoo.com)
Mar 16, 2013
oameni buni.hai sa iesim in strada ca ne calca astia…. sa platim taxa la masini deja inscrise in tara sau la cele care siau recuperat taxa.doamne…dar taxa e ilegala…..
botosani
1195
Schwartz (tula_18@yahoo.de)
Mar 16, 2013
………….
Caras-Severin
1196
Sorin (boss_sorin007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1197
Peter Robert Endre (darcalculatoare@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbru, ne-au aburit iara cu micsorarea taxei si daca nu luam masuri o sa ne taxeze si aeru ce il respiram!
Timis
1198
Constantin Gabriel (rane_ttm_56@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu!
BUCURESTI
1199
George (Dj_Jorj2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Caras-Severin
1200
Teofil Hoza (teofilhoza@yahoo.com)
Mar 16, 2013
TAXA=HOTIE………
CLUJ
1201
paraschiva alexandru (alexutzu_88_alex@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ne-am saturat de hotie ..jos cu taxele aiurea
dambovita
1202
alexandra (shooby005@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Fara taxe aberante.
satu mare
1203
S Popov (tim3togoforward@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbru de mediu.Rusine netrebnicilor de la guvern !
Caras Severin
1204
Tomozei Ioan (zeghetank@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Este o taxa ABUZIVA!!! De banii care i-ati furat de la oameni nu ati facut nimic altceva decat sa-i bagati in propriile buzunare, voi astia din guvernul actual, precedent si preprecedent! N-am gasit sosea sau strada in vreun oras care sa nu aiba cratere in asfalt, plus ca taxa nu isi justifica scopul. Ce ati facut BUN, repet, BUN pentru mediu ? Padurile le taiati, deseuri si gunoaie sunt aruncate peste tot, gropile de gunoi nu sunt distruse, de adevarata reciclare ce sa mai vorbim? Si nu in ultimul rand, de ce puneti taxa pe un bun personal? Impozitele le platim in fiecare an. Dati-mi un motiv serios si care sa-mi aduca NUMAI BENEFICII si atuncea am sa dau bani statului. Pana atuncea, nu!!! E UN ABUZ, E UN FURT!
Iasi
1205
Dragos Logoja (logoja.dragos@gmail.com)
Mar 16, 2013
O masina mai veche plateste mai butin desi polueaza mai mult, dar daca o masina de asta ii da una totala la una care a platit 5000 euro timbru de mediu. Ii dati banii inapoi, ca acea masina nu a apucat sa polueze deloc, desi a platit taxa asta infecta
Timisoara
1206
danut (danutzddd@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
1207
Laur (imparat.laurentiu93@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
Jos cu prostia asta de taxa!!!!
Hunedoara
1208
Corcodel Cezar (cezar_corcodel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
au tot spus ca taxa de timbru o sa fie mai mica. In ceea ce ma priveste, am o masina E2 din \’98 cu 1149 cmc. Peste tot s-a publicat ca taxa pentru E2 va fi mai mica cu 60% decat precedenta. Mie imi pare mai mare cu aprox 10%. Nu sunt seriosi. De 2 ani nu am servici, rate la 3 banci (1750 lei / luna), copil mic acasa, sotia are un salariu de 800 lei, nici cheltuielile cu intretinerea si utilitatile nu le pot acoperi cu acesti bani. In 2011 am mai facut cate un ban cu cate o masina, acum din ce sa mai fac, nu mai cumpara nici dracu….Conducatori…murim…treziti-va…
Gorj
1209
Nemes Andra (andrutz_90@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Nu este corect sa dau statului bani ca sa ma folosesc de proprietatea mea. Aceasta taxa imi incalca dreptul de a cumpara ce vreau eu, pe banii mei. In plus, este calculata aiurea si este abuziva.
Cluj
1210
Cristian Predescu (maxim.gina@gmail.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu
Bucuresti
1211
Tamas Mihai (sergiu_mihai85@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Statul roman ar trebui sa ne ajute sa traim, nu sa ne bage bete in roate … nu meritati sa fiti romani !
Cluj
1212
Gliga Alexandru (gliga_alexandru89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Numai nenorociti la conducere….cand o sa scapam o data de ei???????? cand?!?!?!?!
Sa exploateze resursele, la naiba sa ii ia, nu sa le vanda si sa creasca bugetul statului ucigandu-ne cu taxe…
Cluj
1213
Ana (flavinia_pwp@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos hotii astia ordinari!!!
Timis
1214
Jani Lajos (janilajos@freemail.hu)
Mar 16, 2013
Jos taxa de mediu!!!
Harghita
1215
Myru (blond3_myru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
!!!
Hunedoara
1216
baby (s.babay@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dolj
1217
andreika89 (andreika89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos hotiaaa
Timis
1218
Ramo (onest_grl@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa va ia dracu\’ de hoti cu taxele voastre!!!
Caras
1219
Bogatan Adrian (ady06_x@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Alba
1220
Seby (sebi_puscas@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu
Gorj
1221
Bogatan Mihaela (deea4bog@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Alba
1222
cata (trifu2catalin@yahpp.com)
Mar 16, 2013
—–
Olt
1223
Valy (vali_yo_mex@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Romania te iubesc….GREVAAAA
Hunedoara
1224
Alina Ionescu (asalainaas@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Buzau
1225
fany22 (fn22_2005@yahoo.co.uk)
Mar 16, 2013
Doamne!…mare-i gradina lui D-zeu!…si mare bataie de joc in tara asta!
Cainii latara,ursul merge!…cine a votat ciuma rosie USL-nu au de cat-SA PLATEASCA!…..
Galati
1226
Razvan Ionescu (raz_ali21@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu avem salarii de parlamentari,lasati-ne macar dreptul de a ne vinde masinile
Buzau
1227
daniel (csulakdaniel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
am ajuns o tara plina de hoti si de fatarnici astia nu merita nici sa mergi la vot sincer
Cluj
1228
Miclausi Alin Bogdan (alinusu_alinusu2000@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu!
Timis
1229
Rus (rs_pigu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sunt de acord cu aceasta petitie ,din mai multe motive,dar motivul principal este acela ca cei care au gandit aceasta taxa din nou si din nou sau gandit numai la ei si la interesele lor cu anumite firme cum ar fi DACIA cea de toate zilele …..am si eu o masina care am cumparat-o in 2001 de noua din Romania si acum trebuie sa platesc peste 3000 de euro \”reinmatriculare\” daca vreau sa o vand……INACCEPTABIL ….REVENITIVA!!!!!!
Arad
1230
Alexandra R. (sweetdevil_ale@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bacau
1231
Luspenec (lus_kris@yahoo.com)
Mar 16, 2013
daca am platit la finante taxa in 14.03.2013 de ce ? in 15 dimineata la ghiseu se refuza primirea dosarului de finalizare a inregistrarii masini ??? de ce trebuie sa acceptam anomali de genul acesta ,ca si impunerea taxei imens de prost gandita???
TIMIS
1232
mihai (mytza_mishu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
vreti masini noi imatriculate? faceti prima de casare 3000e, nu puneti taxa pe masinile vechi pe care omul de rand abia si-o permite
dambovita
1233
gabi (yo05gabytzu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
haide-ti sa iesim in strada cat mai repede cum am facut si cu benzina/motorina
dambovita
1234
Neacsu Doru (neacsu.doru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arad
1235
Alex (alexutul_style@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bucuresti
1236
A. Razvan (raven.razvan@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa !!!!
Constanta
1237
Ciobota Catalin (ciobota_catalin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mi-e scarba de politicienii romanii.
Buzau
1238
Ionut (ionut2005aug@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu!!!
Prahova
1239
Robert Radu (robert.radu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Pana nu ne ajunge cutitul la os, se pare ca nu ne trezim fratilor. Daca nu ne doare la buzunar tare, ne multumim sa stam in fata calculatoarelor si sa semnam petitii on-line de care sincer cred ca nu-i pasa nimanui din guvern sau parlament. Propun un mars impotriva acestor mizerii cu taxele abuzive de orice fel inclusiv aceasta taxa de mediu sau cum i-o mai zice. Acesti guvernanti mizerabili nu stiu de rusine, sau lege, sau bun simt, spirit civic etc, ei stiu doar daca punem mana pe par sa le inmuiem oasele. Pentru asta am nevoie de 1 milion de solidari dintre voi! Propun data de 28 martie, ora 10, in fata guvernului. Acum o sa vad adevarata solidaritate pentru o cauza dreapta. Dragi romani TREZITI-VA !
Bucuresti
1240
Smarandoiu Daniel icolae (gogor_4utub@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dupa ce ca nu are lumea bani, daca vrea sa aibe un om o masina in tara asta o sa ajunga sa-si faca rate la fel ca la un apartament, pe 20-30 de ani ca o sa coste o masina la mana a doua cu tot cu taxa cat un Logan din ce in ce mai prost facut!In fine in tara asta nu se mai munceste decat pentru a plati taxe…
Brasov
1241
Luca Ovidiu (luca.ovidiu24@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!!!
Timis
1242
mirel (rencau.mirel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cine imi cumpara mie masina cu asa taxa…. ca eu sa pot cumpara o masina noua? jos timbru sau orice taxa auto!!!
arad
1243
pascutu ionut (yonutzz_sk8alexandria@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Teleorman
1244
rotaru laura (cedeaza_trecerea91@yahoo.com)
Mar 16, 2013
prahova
1245
Cristi manea (cristi.crs2008@gmail.com)
Mar 16, 2013
nu spuneati voi : \”cu noi va fi mai bine\” Usl-u vietii
Prahova
1246
Pricop Razvan (speedyboy)
Mar 16, 2013
1247
Pricop Razvan (speedyboy.1004@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Galati
1248
hilohe florin (h17fi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
taxa aberanta,vezi auto vw crafter 8+1 euro 4 dpf 267g/km taxa 6300 euro
galati
1249
dobre gheorghe (dobreghe99@yahoo.com)
Mar 16, 2013
arges
1250
Cioara George Cristian (cristi2386@gmail.com)
Mar 16, 2013
Este pur si simplu o idiotenie fara limite aceasta taxa conceputa de niste cretini care habar nu au sau nu au vrut sa tina cont de nivelul de trai de la noi, de posibilitatile romanilor si de faptul ca ne cer sa platim o taxa enorma absolut degeaba fara ca ei sa combata in vre-un fel cu banii astia poluarea; nu mai vorbesc de faptul ca o sa ajungem sa ne luam toti harburi euro 1 si euro 2 care polueaza f mult pt ca ei asta incurajeaza…suntem o tara de oameni desconsiderati si mintiti permanent!
Galati
1251
Catalin (catalin_26_it@yahoo.it)
Mar 16, 2013
Jos taxa de protectie (a se citi \”timbrul de mediu\”). E inadmisibil ca pt o masina euro 3 si/sau 4 sa platesti de 10 ori mai mult decat una non euro care polueaza peste limitele admise. La masina mea,taxa veche era de 3100� in timp ce noua taxa de protectie,pardon,timbru de mediu, ajunge la 6500�. Unde este majorarea de care vorbeati,aia de maxim 20% cand la un calcu simplu reiese ca este mai mult decat dublu? diferenta de 3400� pt voi inseamna 20%? Oricum, in nici-un caz n-am sa va dau banii astia, pt ca oricum s-ar numi taxa respectiva, tot ilegala este, si e aberant de mare fie ea 3000� fie si 7000�. Sunteti niste hoti cu totii indiferent de partide. Jos guvernul.
Braila
1252
Dacian F. (dacian_ar@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Nu voi cumpara masina noua! Mai bine second de aceeasi suma de bani! O sa \”poluez\” mult si bine cu ce am!
Arad
1253
Gamalie Alexandru (dyamant2005@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ne-am saturat sa fim furati ,
Dambovita
1254
Dinu N.Daniel (dny_bby@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1255
Dinu N.Daniel (dny_bby@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bcuresti
1256
geiculescu virgil (bassboy_gilo@yahoo.com)
Mar 16, 2013
pubius ponta se lauda inainte sa ajunga prim jigodie, ca va face o taxa asemanatoare celei din Bulgaria, se dadu el de trei ori peste cap in fata lui Felips Motanul si ajunsa, pe carca pensionarilor si celor spalati pe creier de antena3,mai marele comunist in stat si ce facu? va arsa, grav! si ce se mai lauda, va aduceti aminte, dragii mei fani antena3 ? dragi uslasi, de l-ati votat ? ati votat fostii pzdisti care s/au mutat in 2004 la pdl si acum se intoarsara in sanul partidului PZD. in fine…pana nu iesim sa ne facem auziti astia o sa ne faca sa-l regertam pe boc si ceilalti hoti, trebuie sa ne ia ei frica noastra ca noua prea mult am trait cu frica zilei de maine din cauza lor, voi i-ati votat, dar ma alatur voua sa-i dam jos!
valcea
1257
Cristian (cristian_and2@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ilfov
1258
Geanina (geaninamihaela50@yahoo.it)
Mar 16, 2013
Avem salarii de 200� si platim taxe de timbru sau de poluare cum s-or mai numi, de 2000�. Avem masini de 2000� si platim taxe de timbru de mediu de 4000�. Nu-i destul ca abia putem sa le intretinem din cauza preturilor mari ale pieselor,carburantilor, si datorita altor taxe (impozit,itp,asigurare,rovignete,etc). Credeti ca este normal intr-o tara care se vrea a fi europeana? Nesimtitilor, n-aveti pic de respect pentru milioanele de oameni care se afla in tara asta si care de pe urma lor va luati salariile alea umflate.
Tulcea
1259
Costea Sergiu (sergiu_costea2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hunedoara
1260
Mugescu catalin (rachiu_03@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dolj
1261
marius (marius_2611@yahoo.com)
Mar 16, 2013
giurgiu
1262
Boldizsar Cristian (cristi_boldizsar@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Caras-Severin
1263
ionutz (ionutzchinetzu_10@yahoo.es)
Mar 16, 2013
guvernu acesta chiar asi bate joc de oamenite duci la anaf sa platesti pentru inscrierea masini te trimit la plitie cei de la anaf si cei de la politie inapoi la anafpentru ca nu exzista o formula de calcul pentru timbru de mediu te trimit colo colo sa mai castige niste timp lasa cas sunt prosti romani nu stiu si asa ne iau bani si asi baga in buzunare
dolj
1264
Catalin (make.smile12@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRU DE MEDIU.!
Alba
1265
neron burcea (burceaneron@yahoo.it)
Mar 16, 2013
oRICUM AI CALCULA NOUA TAXA DE TIMBRU IESE CEL PUTIN DUBLU DACA NU TRIPLU FATA DE BULGARIA !! PARE CA GUVERNUL NU VREA SA NE IA BANII !!!
BUCURESTI
1266
Alexandru Dordea (deagle0786@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ar cam fi cazul sa-i trezim din nesimtire si sa ne trezim si noi!
Bucuresti
1267
olaru alexandru (ciprian_only_82@yahoo.com)
Mar 16, 2013
botosani
1268
zaharia (zhrgeorge@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cand se va naste cineva sa tina cu poporul roman?
buzau
1269
marcel marcel (atle71c@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cum sa platesc timbru de mediu 700 de euro la o masina de 800 de euro.incompetent govern
dambovita
1270
Mocanu Petre (mocanupetre@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1271
Alexandru Saratean (alex_skyline_gtr@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ne fura guvernu de ne doare mintea! Trebuie sa iesimi in strada sa ne revoltam!!!
Alba
1272
Sramec Augustin (sramec@gmail.com)
Mar 16, 2013
Caras Severin
1273
SANDU VALENTIN (valentins33@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Este o lege a incompetentei actualului guvern,nu are legatura nicio legatura cu mediu,se calculeaza doar citi bani va aduce la buget.
DOLJ
1274
STOICA MARIAN (suflet_cald74@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu
VALCEA
1275
cristi (tibi_tyk@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa
salaj
1276
turcitu stefan (nihil_sine_deo90@yahoo.com)
Mar 16, 2013
olt
1277
Andrei (andrei2791@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bucuresti
1278
Stavrica (stavricaromeo@yahoo.co.uk)
Mar 16, 2013
Prahova
1279
matei olimpiu (olimpiumatei@yahoo.com)
Mar 16, 2013
credeam k vor pune o taxa in limita bunului simt,dar ………am uitat ca mai marii nostrii alesi nu au asa ceva,nu vor decat sa ne inrobeasca
bacau
1280
Cucu Daniel Stefan (danstef78@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Botosani
1281
Marian (vandmasini@gmail.com)
Mar 16, 2013
Ati auzit de chitanta de mana sub semnatura privata ? Cumaparati asa masini si tot asa le vindeti daca doriti.Nu le inmatriculati la Politie si gata.Tot proprietar va chemati.Decat cu fiscalul de la vanzator o inregistrati la dvs la fisc iar cand o vindeti oferiti fiscal de la dvs celui care o cumpara.Cea mai simpla metoda de a ocoli taxa.Cand va opreste politia in trafic sa aveti RCA si ITP valabile si spuneti ca masina este a unui prieten,var,cunostinta etc……Nu spuneti ca ati cumparat-o ca va ia talonul ptr perfectarea actelor.Nu exista lege sa interzica sa imprumuti masina cuiva cateva zile.O impung ei ca va fi o lege care te va obliga sa inmatriculezi masina in 30 zile dar contravine drepturilor omului si nu-i va lasa UE sa o adopte.Nu stiu de ce doriti sa va puneti pe carte si talon.Masina tot a dvs este sub semnatura privata.Intrebati un avocat sa vedeti ca asa este.JOS CU TAXA AUTO HILOR DE LA PUTERE.Pai cu noi va puneti bai jegosilor.De mana noastra sa va feriti ca suntem multi si inventivi bai boilor.Daca venim toti bisnitarii de masini din Romania peste voi va nenorocim bai prostilo ca pe noi ne duce capul la multe.Ne-ati nenorocit si pe noi ca in curand trebuie s ane apucam ori de furat ori de dat in cap.Mi-am crescut copii si mi-am luat casa din hobyul asta.Nu am cerut la stat niciodata nimic si nu am slugarit niciodata pe nimeni.Acum noi ce facem ? O SA VA NAUCIM NOI PRIMII JEPCARILOR DE LA GUVERN.Doriti sa taiati toate cracile de sub picioare ? N-o sa reusiti niciodata.Era singurul mod al meu de existanta idiotilor.UAAAAAAAAAA
Bucuresti
1282
Atalia (rahefilip@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bihor
1283
Roman Vlad (vladt.roman@gmail.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu
Bucuresti
1284
Radu Tardel (zexeradu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu toate taxele! Atata timp cat se poate dovedi ca aceste taxe nu folosesc pentru binele celor ce contribuie la sporirea bugetului, ci pentru bunastarea si indestularea hotilor ce fac parte din clica celor ce \”conduc\” aceasta tara, nu sunt de acord cu nici o taxa. Drumul banilor se pierde intentionat, iar cei ce platesc taxe nu raman decat paguba adusa in bugetul personal, care si asa este foarte mic. NU MAI PLATITI TAXE! Dar asta trebuie s-o facem cu totii, nu unul, doi.
Bucuresti
1285
Pop Dorel Calin (popi78ro@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa..toti politicieni ar trebui sa mearga la puscarie pentru abuzurile pe care le fac….jos taxa!!!!!
harghita
1286
Musina (nyck_angel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Pana unde vor sa ajunga acesti inventatori de taxe,opriti-va,ajunge,omul de rand este satul pana peste cap de voi nenorocitilor,parlamentari ordinari.Cum sa platesc taxa de prima inmatriculare la transcriere daca a fost inmatriculata inainte de 2007?????????sunteti nebuni????raspuns:SIGUR CA SUNTETI,sa ardeti in iad,va doresc sa simti toata durerea care o simte omul de rand in suflet.
Constanta
1287
Buciceanu Simona (simona_buciceanu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Botosani
1288
sava florin (avvaagouridis@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu
suceava
1289
Tibi Tibi (tibi_venom@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa = timbru de mediu !
GALATI
1290
Preda (Gabriel Catalin)
Mar 16, 2013
Mures
1291
BENONE (benonevlabmorariu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
exagerat
hunedoara
1292
Cojocaru Marin (cojocarumarin@gmail.com)
Mar 16, 2013
Taxa aberanta ca foarte multe din tara asta de politicieni imbuibati si hoti
Prahova
1293
ciuciu (ciuciuruben@yahoo.com)
Mar 16, 2013
daramam minciuna;jos timbru de mediu
satu mare
1294
Razvan Berbecaru (rzvb2004@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Este o taxa ilegala
Bucuresti
1295
GUTA ION (guta_ion@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Un calcul gresit,inmatriculind mult mai ieftin si cit mai multe masini ,statul cistiga pe de o parte bani mai multi la buget si fier vechi cind se stricau masinile
ARGES
1296
bianca (biancatripon@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos tupeul comunist;jos timbrul de mediu
satu mare
1297
Omota Gabriel Florin (gabyo54@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Daca vor sa obtina bani mai multi, sa faca in asa fel incat sa dezvolte activitatea economica, productiva. Acesasta taxa este un furt.
Maramures
1298
bontos (ovidiubontos@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa de timbru
satu mare
1299
ADRIAN TRICOLICI (adytricolici@yahoo.co.uk)
Mar 16, 2013
Am cumparat o masina luna trecuta de la Brasov,proprietarul are hotarare judecatoreasca prin care a inmatriculat masina fara taxa,acum eu ca sa o trec pe numele meu trebuie sa platesc 1067 de Euro sa o trec pe numele meu.JOS TIMBRUL DE MEDIU!!!
NEAMT
1300
oana (oana.eciubotaru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa!!!!!!!!
Neamt
1301
Popescu Dorel (dorrpop@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Gorj
1302
Ciolan Mircea Catalin (catalinmircea@clicknet.ro)
Mar 16, 2013
O lege proasta facuta de oameni incompetenti.
Brasov
1303
Todor (mozzate@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos Tinbru de Mediu
Hunedoara
1304
Simion Mihaela (miahelasimion@yahoo.com)
Mar 16, 2013
O taxa josnica instituita de un guvern impotriva romanilor.
Brasov
1305
costel constantin (titi_nela18@yahoo.it)
Mar 16, 2013
inchipuitiva o tara fara politicieni,super,,,,,
calarasi
1306
albisi valeria (vali_albisi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
alta modalitate de a fura banii cetatenilor. o mare greseala.
cluj
1307
adrian baias (adrian_baias2000@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa asta nenorocita,eu sunt obligat sa tin masina cu nr straine si sa platesc asigurare straina,as vrea si eu sa o pot inmatricula in romania,dar e mai scumpa taxa decat am dat eu pe masina
maramures
1308
Cosmin (cosmintuchi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timbru de mediu… Care mediu? C� de la an la an mediul arat� din ce �n ce mai jalnic. Nu avem mai multe p�duri �n urma acestor taxe…sau mai multe parcuri…sau mai multe r�uri şi izvoare curate. Complet ilegal, �mpotriva oamenilor sunt f�cute aceste taxe. Nu se mai cheam� Imperiul roman sau Imperiul otoman sau Austro Ungar, Habsburgic…se cheam� Statul rom�n, c� sun� mai elegant, mai frumos, nu? 🙂 🙁 . Nu sunt de acord nici eu cu ceea ce cer ei pentru nimic.
Hunedoara
1309
Pantiru Sebastian (p.sebyy@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
O mare magaarie
Iasi
1310
solomon sanda maria (sanda.solomon@yahoo.co.uk)
Mar 16, 2013
Jos! Cu hotia si prostia
brasov
1311
Popescu Rugel Victor Madalin (madalin.popescu@cmpacking.ro)
Mar 16, 2013
Timisoara
1312
Munteanu Daniela Violeta (danys_18_danys@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Timis
1313
Marcu Florin Ionut (flopy_m81@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Timis
1314
Morar Alin (moraralin@ymail.com)
Mar 16, 2013
acest timbru a zis ca este 100 la suta calculat dupa CO2,schimbati valorile la capacitatea cilindrica si o sa vedeti ca se schimba si pretul, Adevrata hotie. Au zis ca va creste cu 10-15 la suta,minciuna la un ford focus din 2009 euro4 diesel,a crescut de la 480euro la 1100 de euro.NU trebuie sa ne lasam,sa iesim in strada toti.
Cluj
1315
Rusu Alin (alin_bruny@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bineinteles, cum se fac la noi legile, repede si prost, numai sa spui ca ai facut ceva. Lege incompleta si cu multe probleme de legalitate.
piatra neamt
1316
Carol – Csaba Moldvai (csaby27@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prin noua TAXA AUTO denumită generic \”TIMBRUL DE MEDIU\”, guvernul demonstrează clar, că nu reprezintă populația acestei țări.Noua taxă, este de fapt una de protecție pentru producătorul autohton, astfel eliminând concurența mașinilor la mâna a doua, mai bune în multe cazuri, decât o mașină produsă de acest producător pentru piața Românească. Populația acestei țări nu poate fi obligată să cumpere un singur tip de mașină, care nici măcar nu mai este autohtonă, doar se jonglează cu mințile oamenilor.

Cluj
1317
Ioana Duhan (ioana.duhan@flextronics.com)
Mar 16, 2013
Nu stiu de unde au scos sistemul asta aiurit,cand se putea face un sistem de plata anual .
Sa facem un mic calcul in Romania sunt inmatriculate In jur de 5.43 mil.de masini,la acest parc auto punet un impozit anual dupa ce va vine in minte,sa punem in medie o plata de 100 de lei anuala si veti vedea cum se scot bani frumosi fara sa fortam buzunarul cum este in sistemul actual.Si mai cu seama se taxeaza absolut toate vehiculele care sunt in circulatie.Ar fi o suma anuala in jur de 5.45 mil lei,cu aceasta suma in primul an ar putea plati toate procesele sichitantele la cei ce au de recuperat bani,iar dupa in urmatori ani vor avea tota aceasta suma sa incaseze ministerul mediului.
timis
1318
Bianka (biankasara@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa va fie RUSINE!!Asa ceva numai in ROMANIA se poate intampla RUSINE PONTA
Constanta
1319
SELEJAN AUREL (mselejan1982@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Romania trebuie sa schimbe ceva
caras
1320
danut (danut.costache3@yahoo.com)
Mar 16, 2013
dambovita
1321
alin andrei (alinandrei72@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu
alba
1322
Danci Florin (fflorind@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1323
Ghita Barbosu (barbosu_42fgs@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Am fost,sunt si voi fii impotriva taxei sau cum or vrea ei s-o numeasca.
Brasov
1324
BACIU BOGDAN (bogdanbaciu87@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nU CRED CA MAI AVEM CE VORBI.tOTI VOR SA INCASEZE BANI LA BUGET PE SPATELE NOSTRU, PRIN ORICE METODA.SUNT NISTE NESIMTITI.
ARGES
1325
stoica narcis (stoica_narcis@yahoo.com)
Mar 16, 2013
primii au fost niste hoti si nesimtiti astia sunt niste criminali!!!!!!!!!!!
arad
1326
petre (petre_muresan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu
cluj
1327
mihai (don.mihai10@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
ialomita
1328
Vlad Littasi (vlad_littasi12@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timrul due medium
alba
1329
tibi (dicethebarbarian17@yahoo.com)
Mar 16, 2013
daca nu dau jos taxa , hai sa iesim in strada !
constanta
1330
grigore_mihail1@yahoo.com (grigore_mihail1@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sa se aleaga praful si pulberea de cei carene-aumintit_JOS TIMBRUL DEMEDIU
ph
1331
Crisan Sebastian (crisan.alex2000@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mures
1332
matache iulian razvan (razvanel179@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa !!!!!!!!!!!!!1
prahova
1333
liviu (eric_liviu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
rusine!recuperati banii din campanii cu masinile!niste scarbe!
Buzau
1334
laurentiu relu (b70xnu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu
cluj
1335
matache georgiana (creatza_swimm@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa de mediu
prahova
1336
adina (adina_alinutza75@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu
cluj
1337
horatiu chiorean (chiorean_horatiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa de mediu
cluj
1338
MIRCEA VANDICI (van_mircea@yahoo.com)
Mar 16, 2013
NU SUNT DESTUL DE MARI PRETURILE LA CARBURANT? MAIN TREBUIE INCA O TAXA? RUSINE!!!
TIMIS
1339
moldovan (moldovanromulus.rm@gmail.com)
Mar 16, 2013
Daca nu faci parte din soluție,faci parte din problema.
Bucuresti
1340
DAN BOTEZ (dan@glencora.ro)
Mar 16, 2013
BACAU
1341
Velea Nicusor (nicu_br2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Js cu timbrul de mediu!!!!!!!!!!
Braila
1342
Barbu Catalin (catalin_barbu2003@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Acesta taxa nu are nimic in comun cu protejarea mediului! Ce fac cu banii incasati??? Acesti ar trebui folositi NUMAI pentru reabilitarea mediului!!!!
Ph
1343
CIPRIAN BLANARU (ciprian@glencora.ro)
Mar 16, 2013
BACAU
1344
Dani (dani_07apr@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Constanta
1345
Lucian Todorut (lucian.todorut@gmail.com)
Mar 16, 2013
O prostie !
Timis
1346
Alexandra Dulgheru (dulgheru.alexandra@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timis
1347
CLAUDIA (claubotez@gmail.ro)
Mar 16, 2013
BACAU
1348
Vacar Sorin (vacarsorin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu TIMBRUL DE MEDIU , nu ajunge cat ne furati la carburanti si la celelate!! HOTILOR
Mures
1349
moldovan (moldovanromulus.rm@gmail.com)
Mar 16, 2013
Daca nu faci parte din soluție,faci parte din problema.
Bucuresti
1350
Popescu Gheorghe (gigipopescu61@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu si afara cu ministresa senila Rovana \”Cositor\”.
Dambovita
1351
Mitrea Claudiu (mitreaclaudiu81@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cum este posibil sa ceara atatea taxe;este inadmisibil…
Caras-Severin
1352
EugenB (e_beju@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Rusinica!
Prahova
1353
radu andrei constantin (justblackangel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
neste nesimtiti! jos cu taxa
iasi
1354
Baciu Ion (nelubaciu60_ph@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ce veti face cu banii acestia incasati?,nu va ajunge cat a-ti furat?,Vreti si voi sa aveti soarta PDL-ului.
Prahova
1355
Serb Diana (piece.ofheaven@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Valcea
1356
Constantin Porojan (sorinporojan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Fara taxa (avem destule).
Arges
1357
Tivga Ioan (nelutivga@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hotia in Romania este obligatie de serviciu.
Brasov
1358
Onaca Claudiu (onaca_claudiu@yahoo,com)
Mar 16, 2013
Propun stabilirea unei date stabilite de comun acord in care sa iesim in strada in toata tara.Numai bine
cluj
1359
Roxana Sandu (mariaroxana_22@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Au intrecut masura cu acesta taxa (Masina euro 4 motorina 2008 motor 1968 = taxa mediu 1169 euro )
Arges
1360
deaconu adrian (deaconuadrian30@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos
bucuresti
1361
Bogdan (bogdan_rapidistu89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbu de mediu HOTILOR
Bacau
1362
Marin Alexandru (alylx1@gmail.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa asta ilegala
Arges
1363
jianu doru alexandru (boru_liliacu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
mures
1364
Chele Dumitru (walter@recontech.ro)
Mar 16, 2013
Neamt
1365
Potarniche Radu (radu_mp@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Galati
1366
Serghie Adrian-Mihai (adimk6@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrem o taxa cu un pret rezonabil ! Nu la salariul de 10 mil pe luna sa platim taxa 50 la o masina diesel…
Prahova
1367
ernest danut ene (ernnest_dan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu se numeste taxa de prima inmatriculare-ci taxa de timbru (aceasi marie cu alta palarie)
timis
1368
Luca Georgiana (geo_tofan22@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vaslui
1369
florin (florin900@yahoo.com)
Mar 16, 2013
gorj
1370
Damian (dnny_damian@yahoo.com)
Mar 16, 2013
iasi
1371
florin (florin900@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Josss cu timbrul de mediu
gorj
1372
Dobroiu Robert Ionut (messi_robert93@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Niste HOTI!!!
ARGES
1373
gigi (top1.reseller@gmail.com)
Mar 16, 2013
JOS!!!!
buc
1374
Orhei Ciprian (cipry92_sv@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Suceava
1375
Nicolae (akn.deluxe@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu toate taxele inutile ! Niste hoti .
Braila
1376
Adrian (adry_2008_bad@yahoo.com)
Mar 16, 2013
_|_ pentru cei care au adoptat taxa de poluare , timbru de mediu si toate cacaturile astea
Buzau
1377
Vlasceanu Dragos (dragos_steaua862000@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxele absurde !
Dambovita
1378
OVIDIU (fiat_gt@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRU DE MEDIU
CARAS-SEVERIN
1379
Cristi Iorgu (christi07iorgu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
MA DUC SA DONEZ UN ORGAN CA SA MAI AM BANI SA PLATESC LA STAT TOATE TAXELE PUSE DE EI PENTRU EI….
Vrancea
1380
stefan (dark.steff@yahoo.com)
Mar 16, 2013
suceava
1381
Paul Bogdan (paulbogdan1988@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu!! Avem prea multe taxe si le platim degeaba ca nu se face nimic pentru popor!!!!
Cluj
1382
florin (florinberescu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru, ne trateaza ca pe niste sclavi pe plantatie, sa-i executam pe hoti
timis
1383
Alexandru Sacrieru (alex.sacrieru@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
Brasov
1384
Chiriac Nicoleta (nicoleta_chiriac06@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Valcea
1385
ciprian (ciprian_agapie@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sibiu
1386
Marin Mirel (mn.mirel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Giurgiu
1387
Dan (danyclaudiu2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Oameni buni,cand era lumea in strada sa il dea jos pe Basescu …Crin si cu Ponta au iesit in multime si anunta ca taxa de inmatriculare este hotie si trebuie anulata.asta numai ca sa ii votam,deoarece cand au venit la putere,primu lucru a fost taxa auto…sa vedem cum facem rost de bani de la prosti.jos cu hotia din tara romaneasca….afara cu ei..
Buzau
1388
susu alex (susu.alex@yahoo.com)
Mar 16, 2013
prahova
1389
Daniela (daniela_onofrei06@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dolj
1390
Vinczi Iulian (mpi_cs09@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa,hotilor.
Bucuresti
1391
Bajan Alexandru (alex_under_base@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!!!! O mare hotie si bataie de joc cum de altfel ne.am obijnuit
Teleorman
1392
nastase adrian (adrian.nastase@ymail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1393
Sirb Paula (paula.cristiana23@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arad
1394
Mitrica (Marcel)
Mar 16, 2013
markelush@yahoo.com
1395
Stan Dragos Petrus (fakletz@yahoo.com)
Mar 16, 2013
mi-am cumparat masina cu 7000 si am mai dat inca 1400 euro sa o inscriu,o mizerie numai in romania se poate intampla.jos timbrul!!!!
calarasi
1396
Ovidiu Smadici (ovidiusmadici@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1397
IONUT (ionutignat84@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ce va mai plaC BANIII CAZUTI DIN CER
Tulcea
1398
Degau Cristi (degaucristi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bihor
1399
Ovidiu Ciocirlan (i.ovidiu7@gmail.com)
Mar 16, 2013
Timis
1400
dumitrut ciprian (ciprian_dumitrut@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu
suceava
1401
Mustatea Andrei (mister_piciu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mai opriti-va din furat!!!
Olt
1402
alex ioan (alex_blajan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
afara afara cu hotii din tara
cluj
1403
rony (rony07_2010@yahoo.com)
Mar 16, 2013
impreuna putem reusi!
Valcea
1404
Marius Rosca (marius.rosca88@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1405
Ana-Maria Mazalu (ana.maria.mazalu@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bucuresti
1406
Iasmina (im.iasmina@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timis
1407
Modog Alexandru (malex_75@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Caras-Severin
1408
Mitrica Marcel (markelush@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu !
iasi
1409
Vlas Florin (fcd_florin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Singura solutie = O NOUA REVOLUTIE
Cluj
1410
MADALINA (oana_ingrid29@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa de timbru
prahova
1411
dan ciobanu (danspania1976@gmail.com)
Mar 16, 2013
Eu unul nu am vazut o prostie mai mare . Sunt o gramada de romani care stau in spania si asteptau o rezolvare mai omeneasca a acestei taxe dar se pare ca sunt mai prosti decat par. Nui nimic. Lasam masinile inmatriculate in spania si platim taxe aici daca idioti de guvernanti romani nu stiu sa faca o lege care sa ne faca sa inmatriculam masiniile in tara sii sa platim taxe acolo
sibiu
1412
Vela (yo_sheptaru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Caras Severin
1413
mihai (mitza_28_boss@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cluj-napoca
1414
pelin nicusor (nicusor.pelin@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
jos si initiatorii acestui jaf
galati
1415
alexandru (alex_balajan1@yahoo.com)
Mar 16, 2013
politicieni nerusinati
cluj
1416
ionut puiu (ionutz.puiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1417
Cristea Marius (cristea_marius_ionutz@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu
Dambovita
1418
ticu (ticudorin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Subscriu
vrancea
1419
Boureanu Codrin-Ionut (nasty.boy93@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa modificam legea impreuna!
Iasi
1420
Aldea Bogdan (bogdan_all19@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu!!
Sibiu
1421
catalin (caty152003@yahoo.com)
Mar 16, 2013
vreau o taxa unica la fel ca in toate tarile europene, exemplu germania, chiar bulgaria
bacau
1422
marian (maryo.duna@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu,nu exista in nici o tara europeana timbru de mediu si o pune guvernul romaniei k nu mai au de unde sa acopere o parte din banii furati de la cetatenii acestei tari.
dolj
1423
peres (peresrobert1968@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa procurorului Bulă.!!!
Mures
1424
cornel (cristea69marius@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos Timbrul de mediu – Bani incasati ilegal
Dambovita
1425
Raducan Alin (ramaal_tm@yahoo.com)
Mar 16, 2013
\”DRACI\” POLITICIENI TERMINATI CU PROSTIILE ASTEA CA IARA O SA INCEAPA RAZBOIUL CU VOI CA IN \’89 SI MULTI VOR TRECE IN NEFIINTA CUM A TRECUT SI N&E CEAUSESCU. SI DA ESTE O MENINTARE CA NE-AM CAM SATURAT DE INTENTIILE VOASTRE MARSAVE SI PLINE DE EGOISM.
TIMIS
1426
Ilie Catalin (ktalyn_4u2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1427
Sebastian (Miok)
Mar 16, 2013
este o taxa abuziva!!! statul roman trebuie actionat in judecata
Timis
1428
Iulian (bordeianu_iulian96@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu hotia asta de timbru !
Bacau
1429
Ionut (cristea_marius_nr6@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu – este discriminare -vor masini noi pe banii nostrii
Dambovita
1430
iliescu mircea gabriel (mircea_yo_99@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ma tem de ce va urma in tara asta daca cei din conducere nu incep sa faca ceva pt populatie….
dambovita
1431
Daniela (Miok)
Mar 16, 2013
avem o taxa abuziva , ce facem ? probabil ca si in cazul celorlalte taxe , o sa acceptam …
Timis
1432
comaneanu (mirelus_2009@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu!!!
Giurgiu
1433
Chiojdoiu Silviu (criss.silviu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Macar o data sa fim uniti si sa le aratam hotilor cei mari cine conduce cu adevarat aceasta tara democrata.
BUZAU
1434
Mihaela (mikhelina@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa fim uniti si sa dam jos legea
ilegala \”Timbru de mediu\”
Buzau
1435
PUIU ROXANA-BIANCA (biutza.mirea@yahoo.com)
Mar 16, 2013
CLUJ
1436
bartus camy (bartuscamy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos ponta …jos timbrul de mediu
sibiu
1437
Maria (cristeamaria299@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Taxe ilegale – Jos timbtu de mediu
Bucuresti
1438
Mihai (mihu_94@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa! Prea scump la motoarele diesel!
Suceava
1439
buitan sergiu (buitansergiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu cu ponta cu tot
sibiu
1440
Vasile Ion (neluv@ymail.com)
Mar 16, 2013
Eventual o sum� anual�
�n funcție de poluarea fiec�rei mașini !
Tulcea
1441
MIREA CERASELA-ANDRA (m_andra22@yahoo.com)
Mar 16, 2013
BIHOR
1442
pricop mircea liviu (pricopmircealiviu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bacau
1443
matache marian (marian.matache@cnu.ro)
Mar 16, 2013
jos cu taxa de mediu
prahova
1444
Costin (costin277@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos Ponta Jos taxa timbru de mediu
Dambovita
1445
matache iulisca (iulisca_matache@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa de mediu
prahova
1446
Bogdan (bogdanr4683@hotmail.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1447
Cristian Marius (marius_cr24@yahoo.com)
Mar 16, 2013
brasov
1448
ovidiu cincan (ovicincan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
prahova
1449
MIREA VIOREL (vyo.mirea@yahoo.com)
Mar 16, 2013
DOLJ
1450
Molali Iusmen (eugenius1972@yahoo.com)
Mar 16, 2013
doresc eliminarea acestei taxe denumit \”timbru de mediu \” deoarece o consider abuziva .
constanta
1451
Dan Hagiu (hagiu.dan@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1452
Drinceanu Constantin (mitrut1956@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dolj
1453
Mirea Iuliana (biancaneve010@gmail.com)
Mar 16, 2013
Dolj
1454
Cantoneanu Nicu (nikivectra@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Galati
1455
Girboan Mihai Adrian (adrian_vj@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ILFOV
1456
Cosmin Chitu (mccosmin@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu mizeria asta!!!
Nu va mai bateti joc de noi!!!
Bucuresti
1457
Niculescu Alin (arabu2001@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dolj
1458
Badulescu Florian (nsl_florica@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRU L !
Ilfov
1459
Iv�nuc� Liviu-Eugen (ivanucaliviu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
abuziva
Iasi
1460
Paul Teodorescu (paul.0314@yahoo.com)
Mar 16, 2013
masinile diesel cu filtru de particule platesc mai mult decat cele fara! amuzant, nu?
Braspv
1461
Arapalea Marina (marinaara_90@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1462
Chirila (k_lyvyu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
CLUJ
1463
Misaila (ms_seby94@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1464
gradinaru mihai claudiu (damnatul35@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nici gangsterii,criminalii,asasinii in serie nu executa cum ne executa astia pe noi
hunedoara
1465
florin margineam (florinmarginean28@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cluj
1466
Paraschivu Lucian (voodoo_ciufix@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Ilfov
1467
Nicolici (nicolicidumitrucodrut@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Discriminarea aceasta intre benzina si motorina este ilegala ! Deasemenea si timbrul la fe
Prahova
1468
barth robert (roby_barth@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sper sa reusim ceva cu ciumele rosi am scapat de uni ne halesc ailalti
timis
1469
Radu (radu.viorel@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1470
Chirila (ampeugeot_307sw)
Mar 16, 2013
CARE MEDIU?
Bihor
1471
Deliu Serban (serban_pc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cum e posibil pe lumea asta sa aplici o lege retroactiv, unde mai exista asa ceva ?!
Bucuresti
1472
Ioan-daniel (jarpalaudaniel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
tulcea
1473
Monica Periade (mperiade@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu, un alt mod abuziv de a stoarce bani de la populatia si asa incarcata de parlamentari si politicieni corupti ! Platim taxe si nu beneficiem de nimic !
Iasi
1474
Nita Ionita (nitaionita@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cum zice si Obama..
YES WE CAN…deci merita 🙂
Bucuresti
1475
Ionut Tutos (draculaplace@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Abuz
Bucuresti
1476
Handru Silviu (cj_13_pyu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
O alta taxa auto deghizata care nici macar nu are logica.
Cluj
1477
florin (florinmarginean28@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hotilor nu va mai saturati sa tot furati gunoielor.Cand platim si taxa ca respiram
cluj
1478
Alex Tanasa (alex306a@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Va multumim \”domnilor\”.Sunteti o rusine pentru acest popor care e adus la sclavie datorita mofturilor voatre. Va dau un sfat: taxati saracia si vor exista 600 de Bill Gates in Romania.
Timis
1479
Sabina Cristina (unknowngrl77@yahoo.com)
Mar 16, 2013
e timpul sa facem ceva impotriva lor , suntem satui de toate minciunile lor !!!
Timis
1480
Popescu Catalin (tripelx98@gmail.com)
Mar 16, 2013
nu mai luati banii abuziv de pe noi, oricum platim mai mult prin alte taxe si impozite mai mult decat trebuie.Cautati alte metode sa va faceti pibul, aduceti investitori
tm
1481
Mustatea (avmustatea@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
1482
Dumitrescu Vlad (grg.vlad@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1483
Pop Robert (pop_robert91@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu, jos cu hotia, jos cu incompetentii care fac legi abuzive !!!
Cluj
1484
Pirvu Laurentiu (emmy_vip93@yahoo.com)
Mar 16, 2013
OLT
1485
Negru Mihaela (mmi_mihaela_pitik@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1486
andrei angheluta (norkisss@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Taxa mare!!!
bucuresti
1487
Eduard Placinta (edyopel_mht@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOOOOOOOOOOOSSSSSSSSS CUUUUUUUUUUUUUUUUU EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Neamt
1488
Ionescu Marius (trans4music@gmail.com)
Mar 16, 2013
Nu stiti din ce sa mai stoarceti bani si ati gasit solutii idioate! Nu mai furati idiotilor!!!
Vrancea
1489
Socaciu Emil (socaci_emil@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru!!!!!
Cluj
1490
Burduja Alexandru (alx94@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Constanta
1491
marcu marian (marcumarian89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu
e ilegal
tulcea
1492
Catalin Vasiloiu (vasiloiucatalin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sustin eliminarea timbrului de mediu!
Cluj
1493
Ichim Nicolae (nicolasd_satanel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
vor sa ne puna pe burta invocand taxe din orice la orice dar lasand salariile oamenilor de rand de mizerie. Sa ne ofere salarii ca ale celor din guvern care o freaca la rece si asa vom fi capabili sa platim si noi taxe si impozite. Salariile guvernantilor cresc iar ale oporului in sine scad sa stagneaza. Este corect????
bucuresti
1494
Doros Alexandru (my_rockas@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Noua ne cereti taxe si biruri si impozite dublate si voi va plimbati in masin cu motoare care l-ar face invidios si pe un american tot pe bani nostri.Nesimtitilor!
Constanta
1495
bradeanu (vladimir)
Mar 16, 2013
rabinu77@yahoo.com
1496
lambis (torachidis)
Mar 16, 2013
incompetenta guvernamentala romaneasca traditionala
bucuresti
1497
Florin (floryn_crazzy_b0y_08@yahoo.com)
Mar 16, 2013
braila
1498
Vasile (secretman_lau@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Vrancea
1499
A13 (a13okzBr@yahoo.com)
Mar 16, 2013
braila
1500
Caramida Vasile-Ovidiu (ovidiucaramida@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu
neamt
1501
lambis torachidis (lambis@mail.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
1502
Daniela Radulescu (boerudany@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Vrancea
1503
Soaita Alin (alinbike@yahoo.com)
Mar 16, 2013
\”Vine sfarsitul lumii? hai in Romania, suntem cu 50 de ani in urma.\” Un banc amuzant dar trist si adevarat datorita hotiei si abuzului de putere al unor conducatori fara scoala si fara cap pe umeri. Cu noua taxa….. asa vom ramane si cu masinile cu 50 de ani in urma. (….i-as coase la gura cu sfoara!)
Hunedoara
1504
Marinescu Catalin (catalin.marinescu93@gmail.com)
Mar 16, 2013
Nu sunt de acord cu aceasta lege.
Iasi
1505
ionut (muscarionut@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu
cluj
1506
Gavrila Victor (gvr.victor@gmail.com)
Mar 16, 2013
ne-am saturat de jocurile voastre politice
Vrancea
1507
Voicu (danut_boy90@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Giurgiu
1508
Tiberiu (mogakevin@yahoo.it)
Mar 16, 2013
Ponta este mai micinos ca basescu
Mures
1509
Pitarca George F (the_game29_fun@yahoo.com)
Mar 16, 2013
timbru de mediu este abuziv folosit in Romanica noastra
Brasov, Fagaras
1510
Bozu Costin (bozu80@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1511
Florin (florynelg800@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu !!!
Braila
1512
Rusu Vasile- Cristian (cristyan_rusu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa o plateasca ei pentru toti romanii din salariile lor umflate, nesimtii.
Bucuresti
1513
razvan (ratonul2009@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Discriminare!! De ce la motoarele pe motorina taxa este dubla?? De ce nu a fost asa si pana acum? Acum s-a descoperit ca motoarele Diesel polueaza mai mult decat cele pe benzina? Niste retarzi…
bucuresti
1514
Nedelcu (Xp)
Mar 16, 2013
1515
Barbu Mihai (bcm_srba@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
“Venim spre voi din periferiile orasului
Cu bata ce vi se-ndreapta spre moalele capului
Satui sa stam ca pe ace, de parca calcam pe becuri
Ne-ati bagat in cap de mici ideea ca nu avem drepturi
Lasati sarmanii sa-si creasca copii fara o casa
Luati-ne tot ma, ca stam si-n p**a goala in fata voastra
Cu p**a-n sus, va rasfatati cu creme
Iar cei ce v-au ales se scalda intr-un ocean de probleme
Omul de rand, sta-n vant, rozand la oase
Iar promisiunile voastre-s, diamante false
Cereti s-avem rabdare, avem, dar stiti ceva?
Pentru tot ce faceti nu va iertam,sa va ierte altcineva!
Pe banii nostri stati, tolaniti la soare
Ati uitat ca multi, v-au votat lihniti de foame
Si doare.. Precum hidoasele hiene
De-o vreme va hraniti din deceptiile noastre cu placere
Cerem din cer dreptate, dar cine sa ne-o dea?
Daca existi, te rog, da-i Doamne, iarta-ma, in p**a meaV-as coase la gura cu sfoara, vreau sa va doara!
Sa ne mintiti doar din priviri, pentru ultima oara
Iubiti-ne, cum iubiti parfumurile tari
Cand va numim tarfe politice, calai si mercenari

Serbati Anu\’ Nou de Paste, caci Craciunu\’ e o gluma
Si daca sufla foamea dragii mei, mestecati guma
Cand toate se-aduna, inca sperati, stati dupa gard ca la zoo
Prea multi romani isi pun speranta-n 6 din 49
Satui de viata sarmanii, vor sa se stinga
Spre disperarea copiilor se-atarna de grinda-n oglinda
Cei bogati, testeaza ranjind coca pe limba
Plini de falsa compasiune cand incepe sa ninga
Singuru\’ iad real e pe Pamant, noi suntem rezidenti
Dati-ne ploaie, dati-ne vant, suntem ai dracu\’ de rezistenti
Contruiti biserici reci, cand e lipsa de locuinte
Ca nu ies bani din scoli, adaposturi si gradinite
Dumnezeu e cu noi, ne vegheaza cand cautam in gunoi
Ni se spune pe-un ton parintesc ca suntem rai
Politica-i frumoasa, degustati sampanie
De ce-ati ajuns in parlament si n-ati murit in campanie
Oamenii intreaba \”Cand?\”
Voi spuneti \”Nu asa curand..\”
Si vi se scoala p**a doar cand aveti scaunu\’ sub fund
Respiram, contam, doar cand vreti sa va votam
Si suntem foarte prosti cand spunem \”Ee.. mai incercam\”
Existam doar in statistici, nici macar in sondaje
Si-avem dreptu\’ sa maraim doar creem avantaje.

Prahova
1516
BOGDAN (susu_alx_07@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TAXA AUTO!!!
BUCURESTI
1517
Nedelcu (xp.cosmin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1518
TIPEI ADRIAN (adrian.tipei@gmail.com)
Mar 16, 2013
anulare timbru de mediu abuziv !
arad
1519
Parasca (PARASCADRN@YAHOO.COM)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Suceava
1520
Catalin (cattalin95@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Braila
1521
Andrei (j_jax2003@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TAXA !
Bucuresti
1522
partenie asloviciu (a.partenie@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bihor
1523
Bacanu Catalin (catalin_br2011@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mai taie din el da-l dracu!
Braila
1524
dragan alin (doinita_dragan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu
braila
1525
vlaicu (daniel)
Mar 16, 2013
constanta
1526
Lungu Ioan (nellson.nellson@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sustin eliminarea timbrului de mediu.Ar trebui sa iesim in strada sa demonstram hotilor care sunt in fruntea tarii ca noi suntem Romania si legile pe care le dau trebuie facute pentru romani nu impotriva lor.
Hunedoara
1527
druga valentin (druga)
Mar 16, 2013
1528
ALEX (popescu668@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU!
NEAMT
1529
Andrei (andr3i_uniqu3@yahoo.com)
Mar 16, 2013
dambovita
1530
marinel (andreiovidiu13@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU
dolj
1531
druga valentin (druga.valentin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu este echitabil!!!!!!
PRAHOVA
1532
matache alina (b3b3.mikutz@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu
1533
Melinte Alexandru (xander193mal@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Suceava
1534
Lupastean (liviulupastean@ymail.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1535
Alexandru (fany_st3aua@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Barila
1536
Tinca Adrian (tinca_adrian90@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mures
1537
Badea Stefan (badea.fane@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dambovita
1538
Eduard (eddie_tzeposu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Acest timbru este un jaf pe fata si arata disperarea domnului Ponta. Nu asa se face… Va bateti joc de noi si de tara!!!
Dambovita
1539
Ungureanu Alexandru (ungureanu_alexandru26@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sustin anularea acestei taxe.
Buzau
1540
ancuta (ancutagiurgila@yahoo.com)
Mar 16, 2013
in curand ne vor taxa si aerul cel respiram
iasi
1541
mirel (bgd_mrl10@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de medi
constanta
1542
mirel (bgd_mrl10@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu
constanta
1543
pit (petrica2377@yahoo.com)
Mar 16, 2013
marei gradina ta doamne
iasi
1544
ionel popa (ionel_fizeru95@yahoo.com)
Mar 16, 2013
vaslui
1545
Capraru Andrei (s4ndy_esc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
singura solutie, o noua revolutie!!!
Bucuresti
1546
Cosmin Grigore (cosmyn_soryn23@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu hotii!!
Buzau
1547
Andrei Chiruta (andreichirutza@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Botosani
1548
Bandi Daniel (diablo_4_3v3r@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu ne mai furati…intelegem ca guvernul nu are bani…dar nici noi nu avem!!!
bihor
1549
sef (edilgepal@yahoo.com)
Mar 16, 2013
traim intro tara corupta daca ar veni un tepes bine ar fi
iasi
1550
Nicu Felix (felix_ucin@yahoo.it)
Mar 16, 2013
Vrancea
1551
mihai (mihai.ionut88@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Petitie – Jos cu timbrul de mediu!
brasov
1552
Olteanu Ionut (ionut_r22@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1553
hristescu petronela (petro_byby2004@yahoo.com)
Mar 16, 2013
e o prostie cum sa nu ne inscriem masinile la bulgari daca legile din rominia ne obliga sa o facem prin taxele prea mari
constanta
1554
Marcovici Mihai Cristi (ilegal_is@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1555
vali (p_v4ly_floryn@yahoo.com)
Mar 16, 2013
braila
1556
popescu (kaflix@yahoo.com)
Mar 16, 2013
BPM in toti guvernantii care jecmanesc romanii!
prahova
1557
Ionut (ionut_cl87)
Mar 16, 2013
Calarasi
1558
Turcu Madalin (madalin.fighter@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!!!
Prahova
1559
Nagy Robert (stuart_skateboard@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu !!!!!!!!
Hunedoara
1560
ion (menaito01@gmail.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu nerusinatilor
Bucuresti
1561
adrian branisteanu (adrianbranisteanu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
daca tot fac o lege sa o faca cu cap.
iasi
1562
Alexandru Vladan (vladanalexandru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cea mai mare hotie posibila,vor sa-si acopere gaurile din restituirea taxei vechi cu aberatia asta de taxa ,care au gandito ei ca fiind legala.JOS CU TAXA ASTA DE C…T
BUCURESTI
1563
Popa Ionut Cristian (ionut.pic@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa!
Olt
1564
nicolae (nicukosovo@yahoo.com)
Mar 16, 2013
NU ESTE CORECT SA PLATIM TIMBRUL DE MEDIU PENTRU MASINI CUMPARATE INAINTE DE 2007 !!!!Este ABSURD!!!
Constanta
1565
IULIAN (iulianpopa964@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU
DOLJ
1566
Alexandru Popovici (alexxuzzzu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU !
Suceava
1567
Burlacu Stefan (stefan_anakin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Trebuie sa fim impreuna in treaba asta ca sa reusim!
Prahova
1568
Barbu Florin (barbu_kex85@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos Timbrul de Mediu
Mehedinti
1569
vicentiu borhina (vicentiu_borhina@yahoo.co.uk)
Mar 16, 2013
Jos cu aceasta taxa marsava.
Bucuresti
1570
Constantin Gabriel (gabi_106@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxele abuzive!
Calarasi
1571
Mihai Arh (arhanghelumihai@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1572
Bucur Andrei (ady.apocalipse@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu!
Dambovita
1573
Ana (ela_a3@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Calarasi
1574
Ioicaliuc Petru (marck_p2000@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbru de mediu!!! Nu este normal sa platim asa enorm taxa de emdiu, plus impozit anual al masinii, etc. Ne duc direct in morman astia. Noi tinerii nu avem nici o sansa sa realizam ceva in viata. RUSINE sa le fie guvernantilor.
Maramures
1575
Cristi (cristisb15@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Suceava
1576
BCM (bmw2013@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Noi vrem respect, vrem respectAi dracu ru�i au fost rom�nii, dar trece
A venit apa cald�? A venit, da-i rece
Rupem t�cerea
A�a st� treaba
Au trecut 20 de ani �i-or s� mai treac� degeaba
Din nou pentru putere se bat
C�nd �colile cad peste copii
E un iad
Acum, c� e�ti b�tr�n, totul se transform� �n scrum
Spitalele sunt ultima halt� pe ultimul drum
Ne t�r�m pe drumuri, prin gropi ca prin nisipuri
Ei nu simt nimic c�-�i pun la c�ldur� (…) �n jeepuri
Banii sunt scopul
Ei vor totul cu justi�ia
��i fur� libertatea c�nd nu au ce s�-�i mai ia
Mergem la munc�, pl�tim taxe, taxe
Ei ne z�mbesc
Indiferen�a lor o sim�im p�n�-n oase
Nu vrem func�ii, nici putere
Sistemul e defect
Noi ducem �ara-n spate
Vrem respect!
Suge�i un corn cu lapte, dac� n-ave�i din�i
�i num�ra�i-mi ou�le, c� mi-am ie�it din min�i
B�i animalule, nu vezi? Voi n-ave�i interesuri
Iarna nu-i ca vara, v� dorim succesuri!

Suge�i un corn cu lapte, dac� n-ave�i din�i
�i num�ra�i-mi ou�le, c� mi-am ie�it din min�i
B�i animalule, nu vezi? Voi n-ave�i interesuri
Iarna nu-i ca vara, v� dorim succesuri!

Rupem t�cerea, poate v-am rupe g�tul
Calcul�m �n prostia noastr� c� ni s-a ur�t cu ur�tul
Copiii se dau pe ghea��, �n s�li de clas�
S�r�cia apas�
B�tr�nii �i caut� demnitatea r�mas�
Pl�tim autostr�zi care nu se mai fac
�i ne oprim s� ne tragem sufletul �n primul copac
Lega�i �n pat, �n salvare, cu bor�ul pe-afar�
Ne tremur� m�na c� trebuie s� d�m �pag� la drum de sear�
Ies lips� 30 de miliarde, de argint
S� tr�i�i bine, fraierilor! Iuda, ne amenin�i?
O ducem bine, nu-�i face griji, e totul perfect
Ne mai ajunge s� cerem acum. Cerem respect!
23 de milioane de nesim�i�i, de coate goale
κi permit s� �ncurce coloanele oficiale
Uite �uic�, uite femei �i sarmale, pentru cei ale�i
Cau�i dreptatea frate? Caut� u�a �i ie�i!

Sugeti un corn cu lapte, dac� n-ave�i din�i
�i num�ra�i-mi ou�le, c� mi-am ie�it din min�i
B�i animalule, nu vezi? Voi n-ave�i interesuri
Iarna nu-i ca vara, v� dorim succesuri!

Sugeti un corn cu lapte, dac� n-ave�i din�i
�i num�ra�i-mi ou�le, c� mi-am ie�it din min�i
B�i animalule, nu vezi? Voi n-ave�i interesuri
Iarna nu-i ca vara, v� dorim succesuri!

Cu toate c� va fi greu s� nu min�i �n campania electoral�
Promitem s� ne vedem din 3 �n 3 luni �n Pia�a Universit��ii
Promit c� voi face autostrad� suspendat� peste Bucure�ti
Promit c� vom da 20.000 de euro tinerilor care se �ntorc acas�
Ca s� ne vad� autostrada, bine�n�eles
Totodat�, am vorbit cu NASA s� trimitem un pilot rom�n �n spa�iu
Probabil un mecanic beat, de locomotiv�, care mai trage pe nas
Dac� nici el nu ne rezolv� problemele
Promit c� �mi voi da demisia �n 5 minute de la votul din Parlament!

Noi vrem respect, respect!

Ph
1577
BUHAESCU ALEXANDRU (sandubuhaescu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sustin campania impotriva timbrului de mediu
brasov
1578
Ionita Florin (dan.ionita@dinamicagrup.ro)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1579
Attila Adam (topcad_sig@yahoo.com)
Mar 16, 2013
MM
1580
Adrian Boghiu (akysor@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbru de mediu si tot felul de taxe aberante,jigodiilor…
valcea
1581
Baciu Raul (nraulik@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1582
David Decean (david_decean@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cand iesim in strada? si hai sa iesim si pt pretul la combustibil, ca tara noastra deocamdata produce mai mult petrol decat consuma…
Cluj
1583
Pirvu Costel (pirvucost@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Galati
1584
Cristi Trifan (cristian.trifan@gmail.com)
Mar 16, 2013
Am luat masina noua din Romania, in 2005, am platit taxe vamale, TVA, impozite cu varf si indesat si acum ma uit la ea ca nu pot sa o vand sa-mi iau alta noua.
Brasov
1585
Ion Dulgheru (ion.dulgheru@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1586
Florin (danger0su@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1587
BADEA ADRIANA (adriana.badea@rocketmail.com)
Mar 16, 2013
ARGES
1588
nr054eo (zif_romeo@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu,taxa auto,orice ar fi ea.jos mafia RAR!
bihor
1589
liviu (ald_do@yahoo.com)
Mar 16, 2013
rusine sa le fie.
salaj
1590
Dumitrascu Marian Claudiu (claudiu29dmc@yahoo.ca)
Mar 16, 2013
Iarasi platim taxe la taxe si suprataxe???
Bucuresti
1591
bogdan Dimulescu (gamacontact@yahoo.com)
Mar 16, 2013
valcea
1592
Angelescu Tiberiu (tibyangel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa!!!!!!
Bihor
1593
Zerou (z3rou@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1594
Razvan (www.serbanutar@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu mai stiu saracii de unde sa mai ia bani. Bine ar fii sa luam noi bani de la voi.
Brasov
1595
Cozma Andreea (andreeacozma93@gmail.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1596
Archip Tudor (hulk_the_green_beast@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu
iasi
1597
Romanescu Gabriel (sky_gabyy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1598
Bogdan (manica.iulian@gmail.com)
Mar 16, 2013
sibiu
1599
Zamfir Petrut Sorin (soryn_petrut@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU…JOS CU HOTII CARE AU FURAT SI AU VANDUT TOT DIN TARA ASTA…PRIN ROTATIE…OARE CAT O SA MAI INDURAM…CAND O SA NE TREZIN OARE…SA FIM UNITI IN REALIZARE UNUI SCOP COMUN!!!SA OPRIM ODATA JAFUL SI UMILINTA LA CARE NE SUPUN AI NOSTRI CONDUCATORI!!!AVEM LEGI \”OCCIDENTALE\” INTRO TARA CU INFRASTRUCTURA SI SALARII DE LUMEA A TREIA…ESTE LOGIC…ESTE NORMAL…? SA ARATAM CA SI NOI AVEM UN CUVANT DE SPUS…CLAR SI RASPICAT…ODATA PENTRU TOTDEAUNA…DACA NOI NU FACEM NIMIC…CU SIGURANTA NIMENI NU O SA FACA!O SA RAMANEM NISTE \”CAI DE POVARA\” EXPLOATATI SI ATAT…PANA LA ULTIMUL STRUP DE ENERGIE!DEMOCRATIE=PUTEREA IN MANA POPORULUI!!!
DOLJ
1600
Claudiu (blue_forever90@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arad
1601
Moise Diana (moise.diana_catalina@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Buzau
1602
Moise Georgiana (moise_geo_alexa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Buzau
1603
radu mateescu (mateo_strunfu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cum sa platesti retroactiv , cei ce au privatizat romtelecomul si alte nenorociri vor acum sa ne faca sclavi pe viata de data asta trebuie sa luam atitudine in strada cu totii !!!!
BUCURESTI
1604
Andrei Chiricioiu (andr3y_4allz@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Buzau
1605
Walter Krutsch (krutsch_walter@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos Timbru si orice alta taxa de genu asta!
Mehedinti
1606
Bilan Iosif Marius (bilan.maryus@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos tirania…
suceava
1607
GATEA MARIUS (marusic76@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa de timbru si chiar eliminarea ei
cluj
1608
Bianca bindiu (bianca.bindiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cluj
1609
Gligorie Andrei (andrei@briefsystems.com)
Mar 16, 2013
1. Multumim cetatenilor care acum aproape 24 de ani l-au dat jos pe Ceausescu. Tot ei sunt cei care au votat acum cu Ponta. Din pacate, nu s-au gandit si la cei care acum au intre 20 si 35 de ani si se lupta cu tampeniile facute de aia mai batrani (respectiv parinti/bunici). V-ati batut joc de noi, noi trebuie sa ducem furtul acum pentru ca voi ati ales niste gunoaie. Suntem rusi pana-n maduva oaselor, degeaba ne complicam cu UE !
2. Bine ca mi-am luat masina ca sa-mi ceara sa platesc 4600 de lei transcrierea la ea. Sa fie sanatosi, merg cu ea asa pana nu ma mai lasa astia si apoi imi vad de drum. Masinile inscrise in Romania inainte de 2007 au platit o taxa vamala…vad ca nu reprezinta nimic.
Constanta
1610
Seician Raul (seician_raul@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Talhari nenorociti, cu taxele lor… incaseaza miliarde de euro si banii dispar fara urma…
Sibiu
1611
Bianca Bindiu (bianca.bindiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cluj
1612
Cicovschi Andreea (andreea_cicovschi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1613
Cristici Cosmin Gabriel (cosmin.cristici@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1614
Trandafor Razvan (navzar_t@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cine o fi Gepeto din spatele acestor marionete politice? Indiferent pe cine alegem sa ne reprezinte deciziile sunt aceleasi, de a umili poporul
Prahova
1615
Androne Constantin Florin (aconstantinflorin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Calarasi
1616
cernescu petru marius (marius_cernescu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa ilegala
suceava
1617
George (rich4beach@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bucuresti
1618
Moruzi Ciprian (cipry7cipry7@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1619
MUNTEANU-VOICU MARIOARA (marim_v@yahoo.com)
Mar 16, 2013
este jaf la drumul mare
Bucuresti
1620
Adrian (mocanu_adrian31@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa
Constanta
1621
Morar Radu (radum1990@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Satu Mare
1622
Ciambur Dumitru (dumitru.ciambur@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1623
Nicu (cretnicusor@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1624
vachold emil (emilvef@yahoo.com)
Mar 16, 2013
hunedoara
1625
Bizgan Mihaela (mihaela_bizgan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1626
Totu Roxana (totu_roxana@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vai de noi … o sa ajungem sa platim si aerul pe care il respiram!!! Vai de ea tara !
Hunedoara
1627
Robert Koronka (robitzy_2005@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hunedoara
1628
Manea Alexandru (alexandru_manea16@yahoo.com.mx)
Mar 16, 2013
Fara timbru e mai bine 😉
Constanta
1629
Radu Andrei (don.ferruccio@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Calarasi
1630
tudorache oana (aleczxa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
1631
Vassy (vassi_paun@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Nu vreau o industrie nationala distrusa si o piata auto distrusa de toti guvernantii incompetenti!!! Timbrul asta de mediu este o aberatie; incurajeaza poluarea in loc s-o elimine. Vreau sa traiesc intr-o tara curata nu in cosul de gunoi al Europei!
Calarasi
1632
jinga (nicolae)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu
arges
1633
Silviu (silviu_ibris@yahoo.com)
Mar 16, 2013
am cumparat un renault espace cu 2200e si i-mi cere peste 3600 timbru de mediu… asa ceva nu se poate…haideti fratilor sa facem ceva… impreuna putem…
Buzau
1634
Adrian (dulamaa9@yahoo.com.au)
Mar 16, 2013
nu sunt de acord cu noua taxa de mediu-de fapt asa zisa taxa de mediu. este o noua taxa pentru romani pentru a plati datoriile facute de altii care nici acum nu raspund penal-bancorex etc.
Prahova
1635
Adrian Buzoianu (adybuzoianu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Constanta
1636
Robert (robi.nebunu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Fara timbru de mediu!!!
Bucuresti
1637
Claudia (claudia.codruta@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa.
Bucuresti
1638
paul (tiguan_gabriel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ideea este simpla, pt masinile euro 3 si 4 care sunt cele mai cautate,taxa este cea mai mare, iar pt cele euro 1, 2, si non euro este foarte mica pt ca majoritatea cumparatorilor care nu isi permit o masina noua se vor orienta spre o masina de cel mult 10 ani vechime, pt ca in viziunea lor cele care ajung si la 20 ani vechime nu par atat de fiabile si nu contin anumite optiuni care se gasesc pe anumite masini cu o vechime mai mica de 10 ani, si inca un minus al acelor masini \”vechi\” ar fi un nr mare de km, toate acestea in ideea de crestere a masinilor noi si mai exact dacia care acupa un procentaj mare din produsul intern brut
bucuresti
1639
Alexandra (aleeexa10@yahoo.com)
Mar 16, 2013
O mare golanie jos cu taxa.
Bucuresti
1640
Radu Ionut (b83jas@yahoo.com)
Mar 16, 2013
USL ati votat USL ai iesit USL nea nenorocit cu lipsa de bani din buzunarele celor alesi care din cate stim cu totii trebuie sa platim…Nutu si Sile sunt mici copii pe langa jegurile penale care neconduc….
Bucuresti
1641
Gabor Alexandru (blondu_xxl13@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu
bihor
1642
Marin Lucian (lucian.1950@gmail.com)
Mar 16, 2013
Nu are rost sa platim de doua ori pentru acelasi lucru, iar banii sa se duca in alta parte.
Bucuresti
1643
Murat Emren (ginexdmx18@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos hotia
constanta
1644
Buzoianu Viorel (viorelbuzoianul@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cu siguranta vor incepe iar procesele cu statul , pentru ca motivatia legii aberante intitulata ,Timbru de mediu\” nu are aplicabilitate ! Concret : Poluarea ca fenomen , se produce numai prin procesul de ardere al combustibilului ( benzina , motorina , gaz , lemn , carbune..etc), iar in cazul autoturismelor , prin arderea primilor combustibili mentionati mai innainte ! O masina care nu are motorul pornit …NU POLUEAZA… NDIFERENT DE CRITERIILE TAMPITE luate in calcul in noua lege ! Deci taxa nu poate reprezenta REALITATEA GRADULUI DE POLUARE… dupa CALCULATORUL prevazut in prezenta lege ! EXEMPLU : O masina cu cap.cil. de 3000cm , care circula sa spunem 3000 KM/an , nu polueaza mai mult decat o masina cu cap.cil. de 800cm ,dar care circula 30 000 km/an … si asta ptr simplul motiv LOGIC , ca un motor nu polueaza …DACA NU ESTE PORNIT !
Ialomita
1645
stanciu gheorghita (ghitzza87@yahoo.com)
Mar 16, 2013
constanta
1646
sorin (bobo_sorin86@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU TIMBRU DE MEDIU …..S-A IMI BAG P…. IN TAXA VOASTRA
braila
1647
Kocsis Mihaly (bebe.mihaly@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1648
Ancuta Radu (a_radu_69@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1649
vlasiu vlad (vlasiuvlad@yahoo.com)
Mar 16, 2013
mures
1650
Stoenescu Sergiu (stoenescu.sergiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arges
1651
Mihai Cosmin (mcg_195@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1652
Ivasciuc (ivasciucbogdan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
iasi
1653
alin (alyn_4you2010@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru si taxa auto.sa ne lase sa traim si noi.mai au sa ne ia pielea de pe noi
buzau
1654
Petras Jozsef (piju_u@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbru verde !
Mures
1655
Robert (b91rlf@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1656
RAZVAN BOGDAN (borosrazvan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
HOȚIE MARE!
MURES
1657
Mihai Codrin Ioan (Codrin.mihai@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1658
Lupu Elena Dolina (dolyna.elena@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arges
1659
Varadi Paul (paul1994_2005@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Rusine sa va fie!!!
Hunedoara
1660
Vlad Mocanu (vlad.mocanu1993@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1661
Farcas Dan (farcasdan88@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Maramures
1662
Degeratu Marius (marius.sikaa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1663
Antal Lorand (antal.lori@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxele astea aberante de prima inmatriculare\\transcriere!!!!!!!
mures
1664
Mogosi Alexandru-Mihai (no_rules_no_fear@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cumpar un golf 2 1.6 diesel cu 500 de euro si dupa platesc 1000 de euro taxa…taxa mai mare ca si autoturismul
Timis
1665
Tuchila Ionut-Catalin (virusul_rosdu_albastru@yahoo.ca)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1666
ovidiu negrut (negrut_ovi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cluj
1667
Bocica Dragos (dragos_bocica@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mures
1668
Stefan (abcd@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu hotii!!!
Iasi
1669
Amalia Decean (sweet_amaliuta@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Apa, aerul si fraierul… stiati ca din 6 lei cat platesti la pompa 2 lei e combustibilul iar restul taxe, accize, impozite? care toate merg in sacul fara fund al statului care ne construieste autostrazi cu borduri…
Cluj
1670
Lungu Cristian (lungucristian20@yahoo.com)
Mar 16, 2013
este o bataie de joc, ce se va intampla cu masinile noi, acum toate vechiturile se vor inmatricula, imi este scarba de romania …..
bucuresti
1671
moisa (vyper_fabiano@yahoo.com)
Mar 16, 2013
niste porci care ne sugruma cu taxe jos timbru de mediu
suceava
1672
Nesu Stefan (stefan94stefan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ilfov
1673
Ujvary Zoltan (ujvaryzoltan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU!!!
Mures
1674
Pasc Liviu (grasu69ro@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mures
1675
Dore Emil Gheorghe (demiro74@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
Cumpar Renaul Espace din 2004 cu 5000 Euro iar taxa este 9800 Euro. Asta este puterea de cumparare a romanului de care guvernantii nostrii au tinut cont? Mi-e sila…
Dambovita
1676
Botez Sebastian Adrian (botez.sebastian@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Aceasta taxa este un jaf fata de cetatenii Romaniei. Sa va fie rusine, HOTILOR!
Iasi
1677
claudiu (claudiu92cotoy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOs cu TImbru de mediu
alba
1678
Moldovanu Marius (mariussik_good_boy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Botosani
1679
Has Alexandru (hasu_89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timis
1680
onaca vasile-mircea (v_onaca@yahoo.com)
Mar 16, 2013
guvern incnstient am masina la care am platit taxa vamala,acize tva in anul 2003si dupa legea noua trebuie platit in jor de 4000euro sint dispus sa mergem si mai departe
bihor
1681
Cristian Marcos (cristi48marco@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu aceasta taxa mult prea mare pt.romani.
Sibiu
1682
tuluca ioan dan (tuluca.dan@gmail.com)
Mar 16, 2013
welcome to romania!!!
Constanta
1683
Marian Tapciuc (mtapciuc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Exista alternative legale si care sa nu jupeasca pielea de pe om.
Iasi
1684
cocan razvan (prodan_razvan2008@yahoo.com)
Mar 16, 2013
acest timbru de mediu este mai ilegal ca vechea taxa.mai bine o lasau cea veche ca oricum numai 50% dadeau statul in judecata iar restul banilor ramaneau la buget.acum o sa dea toti mai ales cei cu masini inmatric.inainte de 2007 care sunt mai multi ca cei care isi inmatriculau masini aduse de afara,nu mai zic cei care au recuperat taxa sau au inmatriculat fara taxa care sunt iarasi cateva sute de mii,iar cu famiilile lor cateva milioane.sa nu uite usl-stii ca i-am votat dar mai vin alegeri cat de curand si s-ar putea sa ne razgandim.suntem cateva milioane afectati de noua taxa iar cateva milioane afectati de amanarea aplicarii clauzelor abuzive ale contractelor cu bancile in cazul creditelor ipotecare,asa ca in concluzie cu doua legi aplicate si date aiurea o sa piarda mult,poate chiar presedentia
cluj
1685
Fodor Marius (marius.fodor69@gmail.com)
Mar 16, 2013
Alba
1686
Nemptanu Anca Gabriela (gabyanca_9230@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Iasi
1687
Lungu Mihai (lungu_mihai41@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ROMANI trebuie sa ne desteptam, sa ne spalam pe ochi de mizeria ce ne-a fost improscata de teroristii de la putere, ne vom trezi intr-o zi ca vor pune taxa si pe aerul pe care il respiram. RUSINE JOS TAXA DE MEDIU
Constanta
1688
Tudor Andreea (andrewtza_89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
arges
1689
necula andrei (necula92@gmail.com)
Mar 16, 2013
Dambovita
1690
marius (schollermarius@yahoo.com)
Mar 16, 2013
rusine victor ponta rusine usl rusine romania
bihor
1691
Bucur Valentina (valentina.bucur@ymail.com)
Mar 16, 2013
Giurgiu
1692
Lazar Lucica (lazarlucy@yahoo.es)
Mar 16, 2013
Este o taxa abuziva,numai la noi in Romania gasesti asa ceva.La aceia de la putere le concvine ca isi platesc taxele tot din banii nostri cu toate ca au salarii foarte mari si noi oamenii de rand avem niste salarii mizerabile.
JOS CU TIMBRU DE MEDIU!
Suceava
1693
borza ioan (ioanborza@hotmail.com)
Mar 16, 2013
jos imbru de mediu
cluj
1694
sandu daniel (danutzsandu2005@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul(taxa)
iasi
1695
Stefanache Diana (diana18_dya@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Olt
1696
Borca Nicolae (niku_1988@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ii cazu sa facem ceva!!
Cluj
1697
Blaj Bianca-Andreea (b.biancaandreea@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bacau
1698
Fuleki Marton Istvan (swapp112@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1699
sporea bogdan (bogdan.sporea@hotmail.com)
Mar 16, 2013
nu sint de acord sa platim taxe suplimentare
vrancea
1700
Lazar Lucian (lazar_lucian_t@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bistrita-Nasaud
1701
serbanoiucezar (ser)
Mar 16, 2013
vrancea
1702
Daniel (alexdaniell@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1703
adrian (dragneapuiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu. Ne platiti in lei shi ne cereti euro.
dambovita
1704
Matei (diavolita_roza@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ialomita
1705
alin (alyn_4you2010@yahoo.com)
Mar 16, 2013
haide-ti sa ne unim si sa ii dam jos pe hoti
buzau
1706
Pintilie Lucian (lucian.pintilie@gmail.com)
Mar 16, 2013
Sibiu
1707
Tudorache Nicoleta (tudorache.nicoleta@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1708
Bodoni (bodonibotond@gmail.com)
Mar 16, 2013
fara Taxe!
Mures
1709
Ady (7adrianos@gmail.com)
Mar 16, 2013
Desteapta-te romane odata pentru totdeauna!
Arad
1710
Ionut Florin Baciu (johnnybest94@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1711
Florin Onofrei (onofloioan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu ea!
Este ilegala
Brasov
1712
Marius Raicov (raicovmarius@gmail.com)
Mar 16, 2013
Ilegală
Timiș
1713
Alexandrescu Dan (Alexandrescu_mail@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu.
Gorj
1714
PETRIC CRISTIAN (cristi_relaxa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa
BIHOR
1715
Trimbitas Ovidiu (ovidiu_tom@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1716
Andrei Cosmin (periglosso1@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Nu face masina cat face timbru!
Constanta
1717
ionut rad (ionut_me46@yahoo.com)
Mar 16, 2013
cluj
1718
Raduleanu Serban (serban_rhadoo@yahoo.com)
Mar 16, 2013
PH
1719
Rus Antonio (antoniorus00@yahoo.com)
Mar 16, 2013
daca puteti sa ne puneti si la gura ceva aerometre sa platim aeru respirat si is toate.multumim guvernului pt ca ne ajuta foarte mult…
cluj
1720
Raluca (traluca_83@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa
Cluj
1721
Cyx (alexutzugeo97@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos Timbrul De MediU!!!!
teleorman
1722
popa mihaita (mihaita0767@yahoo.com)
Mar 16, 2013
inca o aberatie de txa
olt
1723
Cojocaru Alina (alinaella.cojocaru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1724
Toth Nicolaie Samuel (tothmiklos@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arad
1725
Andrei Mitric (AndyTGA@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Nu mai stiti cum sa ne mai furati…
constanta
1726
Trandafir Alexandru (metro8382@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu nesimtirea!!!
Dolj
1727
KKL (kovacskl@yahoo.com)
Mar 16, 2013
In felul asta vom ajunge ca 90 % din masinile care ruleaza in Romania sa fie inscrise in Bulgaria si credeti-ma orice incercare de a opri inscrierile in Bulgaria vor avea alte si alte portite .Le gasim noi dragi politisti .
Mures
1728
bogdan gabriel (gabri.bogdan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
mures
1729
codrut (mariuta.codrut@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu e nimic de zis
iasi
1730
arthur zerbes (zerbes)
Mar 16, 2013
1731
Marius Cristian (dsp_marius@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de Mediu!
Iasi
1732
arthur zerbes (zerbes.arthur@gmail.com)
Mar 16, 2013
brasov
1733
Moga George (sound_wave93@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mures
1734
kinga zerbes (kinga_zerbes@yahoo.com)
Mar 16, 2013
brasov
1735
Pop Claudiu (claudiupop91@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Maramures
1736
Eftimie Cristian (cristianeftimie20@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Calarasi
1737
pasca mihai (complexdouglas.com)
Mar 16, 2013
sunt lucruri mult mai serioase care ar trebui facute.sun prea multe minti odihnite,sobolani de birou rupti de realitate care sunt platiti din banii nostri.ar fi bine sa treaca la munca
alba
1738
Jos Birul (gsmshopping@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Luni la prima ora platesc taxa si ma duc direct in instanta!!!!!!
Cluj
1739
DENISA (denisa_popa85@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu
dolj
1740
draza (draza.ruma@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hai cu Mitingul ca ne omoara astia !! Propun un miting Luni 25 Martie 2013 orele 14,00 Piata Universitatii cu deplasare in Piata Victoriei orele 16,00. Haideti sa actionam ,nu mai putem rabda !!! Jos Taxa de Timbru !!!!
BUCURESTI
1741
adi (smech3ru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRU DE MEDIU!
cluj
1742
Cristian Dobre (cristi6114@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1743
mihai (mihay.mihaii@yaho.com)
Mar 16, 2013
Hotiii!
Bucuresti
1744
Zoltan Hunor (rabokfasza88@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos hotia! Jos taxa auto!
Cluj
1745
Sorin (sorin_0594@yahoo.com)
Mar 16, 2013
constanta
1746
Macavei Mihai (mcv_mihai@yahoo.com)
Mar 16, 2013
1747
flore (floreauto16@yahoo.com)
Mar 16, 2013
huoooooooooooooo!
cluj
1748
brie adrian (ady_ady66@yahoo.com)
Mar 16, 2013
huooooooooooooo timbru
cluj napoca
1749
belciugan (asiral2010@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa masina mea costa 2600 euro si platesc 2100 euro HOTILOR
braila
1750
andrei constantin (angelo_de_noche@yahoo.com)
Mar 16, 2013
pacat ca a plecat boc si a venit unii la fel ca ei nu sunt de acord deloc cu timbru de mediu si nici macar cei care lau facut nu stiu sa explice de ce asa am vazut in direct pe antena 3 cand vorbea unul care a lucrat la acest proiect si nici el nu avea habar de ce asa…
constanta
1751
DRAGOI (yahym_judge@yahoo.com)
Mar 16, 2013
HOTILOR
BRAILA
1752
cocos (corin3l@yahoo.com)
Mar 16, 2013
mures
1753
Gore (din_puscarie@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Da sa vie la mine autorul taxei
Cluj
1754
Panduru F. (florianux@hotmail.com)
Mar 16, 2013
C-S
1755
gabriela (caprita_g@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
1756
Dandea Dan (dandea_dan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jus timbrul de mediu. Puneti o taxa raportata la veniturile romanilor.
Hunedoara
1757
Alina (alina.23@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Aberant!!! taxare dubla!!!
Cluj
1758
kerestesi dan (den_isskk@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu
Timis
1759
alex (saddaame@yahoo.com)
Mar 16, 2013
este o rusine aceasta taxa, sa castiga si voi cei din parlament 700 de lei pe luna…si sa mai platiti si taxa asta…PANA CAND O SA MAI REZISTAM???
Brasov
1760
Fugaciu Mario (phat_pharm29@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa de saracit !!!
Ilfov
1761
duca alex (alexduca89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu
dolj
1762
M I T I N G !!! (gsmshopping@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Propun un M I T I N G asa cum a fost cu pretul benzinei!!! in fiecare judet la aceeasi ora !!!
Cluj
1763
sapariuc cristina (crissu.tina@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ilfov
1764
nelu vint (nelu.vint@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hoti si mincinosi toti guvernanti astia de doi bani.
maramures
1765
stefan bogdan (dans_in_nori@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Contra dublarii taxei de timbru
bucuresti
1766
catalin (catalint79@yahoo.it)
Mar 16, 2013
prahova
1767
Rotaru Brandusa Andreea (lil_dude_loves_rock@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1768
Iulia Beldean (iuli_ka2003@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1769
Alex (stelist31@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1770
Bogdan (liviu_bogdan89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1771
Margareta (liviu_bogdan89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1772
Liviu (liviu_bogdan89@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1773
vasile stefan (stefy_boss27@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa,stim ca e ilegala,o sa iesim in strada ca nu se mai poate
dolj
1774
Ganea George (geo6546@yahoo.com)
Mar 16, 2013
RUSINE SA LE FIE JECMANESC POPORUL CE TAXA O SA MAI INVENTEZE?
Brasov
1775
Fane (stefanstoica79@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1776
Cotoi Marcel (bachus_21@yahoo.com)
Mar 16, 2013
P�n� cand?!?
Mures
1777
Szatmari Renata (renata.szatmari@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1778
Balean Alexandru (lex_mafia_tjw@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Nu pot sa cred ca am ajuns strain in tara mea
Bucuresti
1779
Felecan Mirel (xmx30@xnet.ro)
Mar 16, 2013
Pentru
cluj
1780
Panoiu Mihnea (djbad86@yahoo.com)
Mar 16, 2013
O cretinitate!!!! Diferenta nejustificata intre diesel si benzina… au facut o porcarie si mai mare cu timbru asta de mediu.
Cluj
1781
claudia dumitrescu (idda_2006@yahoo.com)
Mar 16, 2013
dolj
1782
Panoiu Ioan (Panoiuioan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa va fie rusine!
Cluj
1783
maria dumitrescu (greciaseptembrie2011@yahoo.com)
Mar 16, 2013
dolj
1784
ilie dumitrescu (mauwind@yahoo.com)
Mar 16, 2013
dolj
1785
Adrian Mititelu (puiurhino@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOs cu timbrul de mediu
Braila
1786
cristi (cj66bca@yahoo.com)
Mar 16, 2013
clujjj
1787
cleminte alexandru (asseuu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa de mediu
vaslui
1788
Cosmin Zarzu (cosmin.zarzu@gmail.com)
Mar 16, 2013
Fara taxe abuzive!!!
Bucuresti
1789
simon luca andrei (simonluca197550@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jepcarii dracu ce sunteti!!!!
bucuresti
1790
Roman Horia (horix_r94@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Suntem furati!
Arad
1791
Florea Angel (angelflorea@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1792
Nita Florin (inu_o8@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu!!!!
Bucuresti
1793
Bogdan (Bubuitbd@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arges
1794
Mirica Andrei (mirica_alecs@yahoo.com)
Mar 16, 2013
hai sa facem o campanie sa strangem semnaturi in orase, in piete, facultati, peste tot.. sa dam jos taxa asta imputita!!!!
Prahova
1795
florin (florintudorica@ymail.com)
Mar 16, 2013
intro tara ca a noastra e posibil ori ce pt ca si noi tacem si nu facem nimic . mi se pare absurda aceasta taxa o sa aducem toate rablele non- euro
italia
1796
Sava Marinela Ramona (marinelaramona85@yahoo.it)
Mar 16, 2013
prea multe taxe pt buzunarul nostru.jos timbrul de mediu.
Ialomita.
1797
Totpati (Adrian)
Mar 16, 2013
Cluj
1798
Totpati Adrian (totpati_adi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1799
mitroi alexandru (mitroialexandru26@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TAXA!!!
teleorman
1800
david neculae (neculae.david@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ce vor face cu banii ?purifica ei aerul ?
am platit destule.imp: pe salar,auto,tva,accize,primarie,rar,itp,rca,carburanti(f.scumpi),vigneta si multe altele.Unde-s banii?nu se vede nimic.DIN 89 au furat tot pana si cas-ul si pensiile. NU PLATITI NOUA GASELNITA(timbru)mai ales la schimarea proprietarului.
timis
1801
POPA PETRE (panteralugoj@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRU !
timis
1802
Ionache Vasilica (ionachevasilica@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS P.C.R
Mehedinti
1803
sava marius (sava.marius@personal.ro)
Mar 16, 2013
deci mai mergeti la vot
suceava
1804
Cartog Narcis Petre (soparlalugoj@yahoo.com)
Mar 16, 2013
TAXA ESTE O ABERATIE !
timis
1805
bogdana felecan (bogdana_andras2003@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu! .. jos guvernul lui Ponta! ..
cluj
1806
Darius (dadu_rap@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa!!
brasov
1807
Dragos Costache (one.zero34@gmail.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRU!
Buzau
1808
mihai cristian (mac15ydd@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Toti sunt la fel ,ne mint in fata cu prostia ca cine polueaza plateste !!! Pai ce euro 5 scoate panselute pe esapament !!!!sa si cumpere din taxa de timbru numai medicamente la familiile lor !!!!
cluj
1809
gabriel (cmi_ls@yahoo.com)
Mar 16, 2013
SUNTEM �N C.E. TREBUIE SA RESPECTE LEGILE COMUNE
arad
1810
Radu emanuel (dj_coby2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
1811
IONUT (jhonny_cash88@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU HOTII!!!
DAMBOVITA
1812
PRISACARIU ALEXANDRU IULIAN (alecsspidey@gmail.com)
Mar 16, 2013
VASLUI
1813
sergiu (sergiumol@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bine ca masinile ce polueaza au taxa mica iar cele ce polueaza mai putin au taxa mare bravo ponta Catelul aio minte de te`n curca…jos timbru
bistrita nasaud
1814
BOLOJ TEODOR (panteralugoj@yahoo.com)
Mar 16, 2013
NU MAI MERGETI LA VOT ! NU ARE ROST ORICE PARTID VINE LA PUTERE NU FACE NIMIC …ACEATA TAXA ESTE CEA MAI MARE PORCARIE PE CARE AU FACUT-O…DECI EU AM UN LOGAN LUAT IN 2006 CU CREDIT ,M-AM CHINUIT SA IL ACHIT SI ACUM DACA VREAU SA VAND CA SA IMI IAU SI EU CEVA MAI BUN …NU POT CA O MAI CUMPARA DRAKU …DECI MA INGROP CU LOGANU SAU IL FAC COTETZ PT .GAINI . DEZASTRU NATIONAL TAXA !
timis
1815
Florian Doseanu (redman_peace@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa!!!!
Ilfov
1816
Orbean Calin Ionut (ionutzcluj@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timbrul acesta nu are nici o legatura cu poluarea este doar o alta scuza pt. a strange bani la buget.
Cluj
1817
lenart iudita (marialivia19@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu.
Arad
1818
Marius Rusu (marius.audio@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos HOTIA! Jos taxa!
Sibiu
1819
Popovici Constantin (kosfunny@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu orice taxa de inmatriculare !Avem destule accize in combustibil !
Bucuresti
1820
Dan (increatul98@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sibiu
1821
SIMONA (dsimonap@yahoo.com)
Mar 16, 2013
rusineeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
TIMIS
1822
Barbu Marius (fast2you1988@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos Taxa
Giurgiu
1823
Adrian Berindean (adi_berindean@yahoo.com)
Mar 16, 2013
E inadmisibil sa fiu nevoit ca pentru un Logan cumparat de nou din Romania (produs in tara asta nenorocita) sa platesc o taxa care reprezinta peste 50% din valoare masinii (65.000 km rulati tot in Romania). Rusine!!!
Cluj
1824
Lungu Vasile (lunguvasile05@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Suceava
1825
emanuel (manuele0001@gmail.com)
Mar 16, 2013
taxa de mediu trebuie anulata . puteti daca tot vreti bani sa introduceti o taxa de maxim 50 de lei pe an (asa cum se plateste impozitul )
bucuresti
1826
Margin Lilia (ltkm61@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Suceava
1827
Costiug Erwin Csaba (costiuge@yahoo.com)
Mar 16, 2013
vai de capul nostru
covasna
1828
neagu (viorel)
Mar 16, 2013
timbru de mediu pt masina mea este cat valoarea ei de piata in conditiile in care acum 4 ani cand am achizitionat o pretul ei era de 4 mii euro…
vrancea
1829
Ionita Robert-Alexandru (dragutziku_88@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1830
Anghel (schimbdeidei@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1831
Vasile Ciprian (ct57bmw@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS timbrul de mediu si taxele abuzive
Constanta
1832
CORNEL (DXCORNEL@YAHOO.COM)
Mar 16, 2013
RUSINE…
TIMIS
1833
largeanu fanica (fanicaserv@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu !
ilfov
1834
Baciu George Catalin (george_haaa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu vrem aceasta taxa de mediu
Prahova
1835
Baciu Gabriel (baciu_gabi2012@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1836
Alexandru Catalin (cata94generation@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Buzau
1837
petcu radu bogdan (petcuradu2006@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu este posibil asa ceva ce se intampla in tara asta ? chiar suntem ai nimanui?
iasi
1838
lucian (crocobaurulverde@gmail.com)
Mar 16, 2013
sustin scoaterea taxei si guvernul sa nu uite ca vom vota din nou!!!!
buzau
1839
F szilard (szili159@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Harghita
1840
POPA DORIN (warkus_sebastian18@yahoo.de)
Mar 16, 2013
O lege mai proasta nu se poate in aceasta tara. JOS BASESCU , PONTA SI CRIN !!! Plecati pe alta planeta .
SIBIU
1841
Vijelie Petrisor Danut (pye_the_same_92@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Rusine sa va fie domnu\’ Ponta…am ajuns de tot rasul. Nu stiti cum sa ne mai luati niste banii din \”multul\” pe care il avem. RUSINE….JOS CU TAXA ASTA TAMPITA!!! JOS CU TIMBRUL DE MEDIU!
Olt
1842
Monar Annamaria (annamariamolnar@ymail.com)
Mar 16, 2013
Sustin modificarea legislatiei.
Timis
1843
Lazarescu Adrian (Adrianlzrsc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Niste imbecili! Ne obligati sa ne luam Logan nou…eu nu sunt patriot. Vreau o masina second hand germana. An 2004-2005 care mereu si din orice punct de vedere este mai buna decat orice dacie noua. Jos timbrul de mediu!!!
Bucuresti
1844
Lazarescu Adrian (Adrianlzrsc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu imbecilitatile astea abuzive!
Bucuresti
1845
Manea Adrian (manea_adi@ymail.com)
Mar 16, 2013
Hotie pe fata. N-au de unde mai scoate bani si ne jecmanesc pe noi.
Covasna
1846
Chiorpec Bogdan (solan_ 1975@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Stopati ilegalitatea!
Constanta
1847
Chitiboi Viorel (viorelchitiboi@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dupa ce ca mint si fura pe rupte, oamenii nostri politicimai sunt si cersetori…………..
Hunedoara
1848
Gabi (gaby_92_gabi_92@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Teleorman
1849
pintilie (lucacump@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa
constanta
1850
silviu zamfirescus (syz_u@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ilfov
1851
Dumitru (dumitruandrei7@yahoo.com)
Mar 16, 2013
O noua hotie ,,de a lua bani de la contribuabili..
Galati
1852
GORGU VALY (valy_robert@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU TIMBRU DE MEDIU!!! SCHIMBATI LEGEA!!11
IASI
1853
Vaida Beniamin (beny_vaida@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TAXA …HOTIE LA DRUMU MARE !!!!!
BIHOR
1854
ionut covalciuc (luty_sv@yahoo.com)
Mar 16, 2013
suceava
1855
Ovidiu (ovty@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu!
Iasi
1856
Grigore Razvan (razvan_2007_88_gl@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Galati
1857
Stere Razvan (rappztyle13@yahoo.com)
Mar 16, 2013
TImbrul de mediu este o mizerie!
Bucuresti
1858
Grajdan Catalin (ktalyn_rapstyle@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hotiiii!!!
braila
1859
Popescu Cristinel (ixycristinel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1860
parlog mihai (ct_23_msg_1@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul de mediu
CONSTANTA
1861
negrea melinda (melinegrea24@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU
arad
1862
Rad Radu (radured3@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arad
1863
Lixandru Ion (ion_lixandru@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ilfov
1864
Popescu Teodor (bayat_fynutz2011@yahoo.com)
Mar 16, 2013
O porcarie
Teleorman
1865
Popovici Daniela (danielamonalisa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arad
1866
Popovici Daniel (danytyr@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arad
1867
Straut Alexandru (alexdh95@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Alba
1868
Nita Aurel (aurelc_nita@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Aceasta taxa nu are obiect.
Brasov
1869
Andrei (nimenialtu001@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1870
dolseana (dolseana@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ANULATI TAXA DE PRIMA INMATRICULARE , E ILEGAL
Constanta
1871
strike398 (strike398@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa
Constanta
1872
cotut (simioncotut@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbru de mediu
Bistrita
1873
Nedelcu Andrei (nedde93@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1874
Acununi Marcela (mary_sweet_18@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bacau
1875
alin (alyn_4you2010@yahoo.com)
Mar 16, 2013
haide-ti sa facem miting sa oprim hotia.pt ce platim atatea taxe cand noi nu avem nici sosele pt a tine o masina.mai au sa ne puna taxe si pe aer
buzau
1876
adi (tibi_tyk@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu
salaj
1877
Bitu Vasile Daniel (rumby_we@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timbru de mediu alta hotie
Gorj
1878
Stroe Constantin (stroeconstantin@gmail.com)
Mar 16, 2013
O taxa gandita prost
Prahova
1879
Gabriel (boeruclaudiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Vrancea
1880
Petru (petike0625@yahoo.hu)
Mar 16, 2013
Jos Taxa de mediu,dupa Nastase toti hoti din guvernu isata nenorocit!!
Bacau
1881
ROBERT (Robert_Moreanu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa.Este un abuz.
Dambovita
1882
Istrate Mihai (pdralex_samp@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mures
1883
Laurentiu (boeru.laurentiu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
vrancea
1884
VODA BOGDAN (voda_h2@yahoo.com)
Mar 16, 2013
ILFOV
1885
Andrei (ady_sorel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu taxa de mediu si orice fel de taxa , fiecare ne cumparam masina in functie de cati bani avem
iasi
1886
Stoica Paul Roberto (paul00robert@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dumnezeu stie ce naibi fac cu taxele care le iau de la noi si asta cu taxa de mediu este mai mult decat exagerata cumperi masina din reprezentanta o inscri si dupa 10 ani trebuie cand o vinzi sa platesti taxa de mediu
bucuresti
1887
Funtavoi Madalin (d.madalin10@gmail.com)
Mar 16, 2013
Gata cu Hotia!!!
Tulcea
1888
Tempelean Emil (emil.tempelean@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Bihor
1889
BOBOC VIOREL (pfbobocviorel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
BUZAU
1890
belea lucian (lucyy_03@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu
1891
Vitus Levente Arpad (levone4ever@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1892
adjudeanu marius (solutii.mesterulcasei@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sunt tampiti…la un ford focus din 2001 taxa 2800euro???pai nu face masina atat…
neamt
1893
Razvan (hydr0xygen@yahoo.es)
Mar 16, 2013
Vaslui
1894
andrei (andrei.ard@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Si asa se vede necinstea romanilor de rand.
Adica nu exista libertatea de a cumpara orice masina iti doresti?
Trebuie sa existe constrangeri?
Arad
1895
Daniel Vasile (danuzu1980@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa de timbru,taxa de poluare
Bucuresti
1896
ionut (ionut_d_dk@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Camatarie cu acte in regula , asta a ajuns conducerea Romaniei , Romanie icare se duce spre rapa din cauza lipsei de responsabilitate .
Tulcea
1897
Alfred Zabava (alfredzabava@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
1898
Popovici Cezar (caesar170988@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu vreau sa fiu \” bulgar \”
Dolj
1899
Dinu Mihai Cristian (Deejayone86@gmail.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU ! ! !
Bucuresti
1900
Dan Ionut (dan.ionutmadalin@gmail.com)
Mar 16, 2013
Hotie pe fata..intr-o tara de cacat,nu doar strainii spun ca Romania e de cacat,ci si marea majoritate a romanilor o pot spune. Timbrul de mediu,este o hotie,doar pentru a-si umfla buzunarele toti baietii destepti,iar noi..la salarii de 1000 ron lunar,trebuie sa platim taxa de 13000
Constanta
1901
C. ANISIA (anisia_colb@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sustin.
Arad
1902
GHERGHINA IONUT (gigionut1@gmail.com)
Mar 16, 2013
O TAXA DISCRIMINATORIE FACUTA PT SMECHERI
CONSTANTA
1903
Pana olivia (pana _oly42@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos hotia
arad
1904
Suciu Catalin (suciu_kata@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timis
1905
Catalin (catalinracareanu@gmail.com)
Mar 16, 2013
Poporul trebuie sa faca greva fiscala!
Bucuresti
1906
catalin (banditu_bodo@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cluj
1907
Suciu Oana (oana.suciu@ymail.com)
Mar 16, 2013
Timis
1908
mihai ilie (iliemihai8105@yahoo.com)
Mar 16, 2013
telm
1909
Vinesar Corina (corinav68@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timis
1910
mihai ilie (iliemihai8105@yahoo.com)
Mar 16, 2013
teleorman
1911
Popescu Alexandra (alejinxique@gmail.com)
Mar 16, 2013
Bihor
1912
clepe ovidiu (ovy79ovy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
PLUMB sa-si aduca aminte de cum ne-a mintit,acum vre-o 2 ani cand zicea ca va elimina taxa.GUNOAIELOR asa sa va ajute D-ZEU dupa ce ati spus si cum faceti
Arad
1913
Denis (handys3@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU !!!!!
TIMIS
1914
Duta (Costinel)
Mar 16, 2013
Daca luam in calcul taxa vamala (platita inainte de a intra in UE) si taxa de timbru, in unele cazuri dragul nostru guvern a luat bani mai multi decat pretul masinii.
Sa-l rugam pe dl. Arafat sa se pronunte public contra acestei taxe, doar atunci vor iesi Romani in strada!
Bucuresti
1915
Vlad Sabo (sabo_vlad_2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa de timbru verde!
salaj
1916
Filip Alexandru Gabriel (filip8505@yahoo.com)
Mar 16, 2013
nu sunt de acord.iar ne furati la vedere?!!!!!
Timis
1917
ionut_daniel (ionut_d_dk@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu jecmaneala
Tulcea
1918
Razvan Costin (razvanel_neamtu2007@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Intr-o tara cu salariul minim pe economie 200 de euro e inadmisibil ca pentru a inmatricula o masina sa platesti de 5-10 ori mai mult de cat salariu minim. Jeguri ordinare!
Bucuresti
1919
duma david (devyd4you@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru ….crede-ti ca eu vreau sa am masina inscrisa in bulgaria?
AR
1920
stefan (stefan_stefanut@yahoo.com)
Mar 16, 2013
buc
1921
Claudiu Nagy (klaudiu13@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Valcea
1922
Voiculeasa Dan Alexandru (danutz_5252593@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Prahova
1923
Glavan Alexandru (axel2394@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Pana acuma ati latrat ca nu se poate cere o taxa cu o valoare mai mare decat a autoturismului si ca ar trebui sa fie totusi o taxa in limita bunului simt …ar fi trebuit sa va tineti de cuvant si sa va uitati in buzunarul romanului inainte de a cere!.
Suceava
1924
Denisa (denissa_denisuca@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1925
ciprian (cip_03@yahoo.com)
Mar 16, 2013
este o talharie in ziua mare am un ford focus di 2003 diesel am platit pt masina 2200 euro iar taxa este de 2000 euro . rusine sa iesim cu toti in strada nu sa mai vorbim pe la colturi
IASI
1926
Adrian Bertolon (adi_berte@yahoo.com)
Mar 16, 2013
SUSTIN
\”Jos cu timbruL de mediu!\”
Vaslui
1927
Vlădescu Alina (ninavladescu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu!
Argeş
1928
K Cristian (brentan0@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Muncesc 3 ani sa-mi cumpar masina, alti 3 ani sa platesc taxa la ea si-apoi constat bag alti bani in ea din cauza gropilor. sunteti de-a dreptul nesimtiti si sper sa vina ziua-n care sa ardeti asa cum ne ardeti voi pe noi acum. JOS cu nesimtirea si cu indolenta de care dati dovada cand va vedeti sacii urcati in caruta. Eu, promit ca atunci cand veti veni sa ma pupati in cur sa va votez, o sa va dau la muie! Infectilor!
Iasi
1929
ANTAL (ARPAD)
Mar 16, 2013
Jos taxa auto.Jos cu timbrul de mediu!
BRASOV
1930
enache vasile mihai (myha)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu
tulcea
1931
Viviana Anghel (vivibrailean@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu
Bucureşti
1932
Radu (gherman_radu2000@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ce mai e cu imbecilitatea asta de taxa? cum sa platesti la o masina care valoreaza 3000 euro cel mult, 2200 euro taxa. ESTE STRIGATOR LA CER ce se intampla in aceasta tara.
Nu am inteles o treaba din toata aceasta schimbare de taxa in timbru mediu. Cum adica POLUATORUL PLATESTE Domnule Ponta? domnilor Alesi \”sa ne reprezentati\” cica.
Adica eu cumpar o masina oarecare, alt cetatean cumpara aceeasi masina. Eu merg pe an maxim 5000 km, celalt merge 50000 km. Eu de ce sa platesc aceeasi taxa ? daca celalat polueaza de 10 ori mai mult decat mine?
Asta in primul rand, in al doilea rand, dupa ce ca avem deja atatea taxe care le platim si nu se face nimic din banii incasati, mai puneti una? unde se duc banii nostri de pe impozite, asigurari, roviniete, accize la combustibil, taxe etc. ? eu sincer nu prea vad sa se faca drumuri.
Dar banii astia din timbrul de mediu, care ar trebui sa fie pt MEDIU nu?
Nu vad pe nimeni sa planteze copaci nicaeri, ba mai bine se defriseaza fara probleme si autoritatile nu fac nimic.
Dragi romani, nu mai inghititi toate mizeriile, au fost alesi sa ne reprezinte, pai atunci sa faca cum zicem noi, ca daia trebe sa ne reprezinte.
Jos cu taxele ilegale. Jos timbrul de mediu.
Brasov
1933
dragos florin (florin.dragos@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxele puse aiurea!!!
neamt
1934
Vlădescu Constantin (monti_4all@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu
Argeş
1935
enache vasile mihai (myhay18m@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu
tulcea
1936
Costache Adrian (drumea2006@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Taxa de poluare este mai mica ca acest timbru de mediu la euro 2 fata de euro3,4,5 e discriminare ca nu se bazeaza la e2,1 si non euro pe poluare doar pe cmc
Iasi
1937
lascu adrian (lascuadrian@yahoo.com)
Mar 16, 2013
constanta
1938
Chirilaş Dumitru (cycyos@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu
Bucureşti
1939
Doru (floaredeiris2004@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timbrul de mediu este ORICE MAI PUTIN o lege in favoarea antipoluarii ! Aceeasi hoti care cauta solutii de a castiga bani la buget, sprijinand numa producatorii auto, bancile si propriile lor interese !
Bihor
1940
Sicoe Andrei (sicoeandrei15@yahoo.de)
Mar 16, 2013
hunedoara
1941
hugeanu andreea (ionasiustyna@yahoo.com)
Mar 16, 2013
prahova
1942
Cioncan ionel (bmw_99m5@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Cum e posibil ca la masina ce am adus-o in 2004 si la care am platit taxe Vamale 2540 Euro conform legii de atunci( total am ajuns la 18.900 euro inmatriculata),ca acum daca doresc sa o vand sa mai fie taxata inca o data aceeasi masina inmatriculata in Romania,aceasta taxa de timbru imi ingradeste dreptul de vanzare,cine ar vrea sa o cumpere si sa plateasca acum 3052 euro?JOS TIMBRUL DE MEDIU,O ABERATIE.
Bistrita-Nasaud
1943
Ţintă Emil (emilutzu_fjo@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos timbrul de mediu
Bucureşti
1944
ION ION (denis@yahoo.com)
Mar 16, 2013
HAIDETI IN STRADA !!! LASATI PETITIILE ! NU MAI FITI PUTUROSI CA NU CASTIGATI NIMIC ! HAIDETI IN STRADA !! HAIDETI IN STRADA !! HAIDETI IN STRADA !!
BRAILA
1945
hugeanu silviu (hugeanu.adrian@yahoo.ro)
Mar 16, 2013
prahova
1946
ionas petronela (ionaspetro@yahoo.com)
Mar 16, 2013
prahova
1947
iluc cristian (cristian_b3st@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa
botosani
1948
creta utu (monsterjam67@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bistrita-nasaud
1949
irimie mihai stefan (irimie_stefan@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sa dam jos poantele
alba
1950
Virtej Florin (virtej_florin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Hotie pe fata!!! Taxa e exagerata si discriminatorie. In plus ea se numeste \”timbru de mediu\”. Ma intreb unde se duc acesti bani. Se vor construi oare parcuri pline cu verdeata, se vor investi in energia regenerabila, se vor investi in cercetarea si dezvoltarea tehnologiei de fuziune nucleara care promite energie verde si ieftina? NUUU , cu siguranta nuuu … defapt, in Romania nu se investeste in nimic … Nu avem drumuri ca in restul tarilor din UE, nu avem spitale ca in restul tarilor din UE, nu avem scoli ca in UE (trei chestiuni fundamentale) in schimb avem biserici cat pentru toate tarile din UE, si mai avem taxe la fel de mari ca in UE, exprimate in mi de euro in vreme ce noi romanasii avem un salariu mediu mizerie de 1500 lei (346 EURO). Rusine sa va fie nesimtitilor, voi cei care ar trebui sa sprijiniti poporul in schimb il furati ca sa va iasa voua bine cifrele. Vreti sa cresteti produsul intern al tarii prin introducerea taxelor absurde si exagerate, in loc sa va puneti scafarliile la munca si sa resuscitati agrigultura si activitatile industriale ale tarii. Sute de mi de someri, si voi furati de la popor. Creati locuri de munca, si oferiti salarii ca in UE, atunci vom plati cu placere aceasta taxa de mediu.
Brasov
1951
taman ana maria (tmn_amy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
alba
1952
Tudoran Marius (anulare_taxa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Anulati aceasta taxa abuziva
Bucuresti
1953
Viktor Zsolt Nyisztor (zsoltnyisztor2005@yahoo.es)
Mar 16, 2013
Joosss.
Mures
1954
Stefan Petre (petricastef@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Timis
1955
Roland Popcev (rolandpopcev@yahoo.com)
Mar 16, 2013
dreptate!!!!
Brasov
1956
Mirica George (mirica_alyn@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbrul
Tulcea
1957
Adrian (hiciady@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
1958
Butuc Ion Iulian (iuli88laura@gmail.com)
Mar 16, 2013
Impreuna o sa reusim
bacau
1959
Dima (dimacihui@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Este aberanta, ilogica, discriminatorie si foarte iritanta!
Atentie guvernanti!
Dolj
1960
Oana (oana_hici@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Ce ne mai trebuie masini, ne deplasam in caruta, oricum drumuri pentru masini nu avem…
Brasov
1961
pop maria julieta (mariajulieta382yahoo.es)
Mar 16, 2013
este un abuz aceasta taxa
maramures
1962
horje dorin bogdan (bogdandany_111@yahoo.es)
Mar 16, 2013
jos taxa!!!!!
maramures
1963
Niculceanu Cristian (cristian_niculceanu2002@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos ponta jos guvernul jos taxa hotilor !!!!
bucuresti
1964
Marian (B82sob@yahoo.con)
Mar 16, 2013
Taxa este ilegala!!!!!
Bucuresti
1965
horje laura maria (york_toy@yahoo.es)
Mar 16, 2013
jos taxa!!!!
maramures
1966
Marius Morar (cash_money_marius@yahoo.com)
Mar 16, 2013
hotie pe fata !
Bihor
1967
Cazacu Catalin (catalin.cazacu@ymail.com)
Mar 16, 2013
Cerem desfiintarea taxei de mediu .
Hunedoara
1968
Cazacu Aurelia (aurelia_cazacu2005@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sustin!!
Hunedoara
1969
colompar traian (traian1963@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos hotii mama masiii
arad
1970
Dany Danila (danidanilaro@yahoo.com)
Mar 16, 2013
B-N
1971
Salcianu Marian (redmarian@gmail.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu si cu toate texele nenorocitilor astia
bucuresti
1972
Constantinescu (luciconstantinescu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
STATUL a fost confiscat de mult de la proprietarii săi cetățenii și slujește INTERESELOR UNOR GRUPURI STRĂINE.
PONTA,Băsescu, ANTONESCU sunt niște păpuși �n m
inile STĂP�NILOR DIN UMBRĂ.Libertatea de circulație și dreptul de a fi proprietar SUNT FUNDAMENTALE.STATUL confiscat de infractori cu gulere albe protejați de srvicii secrete ne �mpiedică la aceste drepturi.C�t mai reziști rom�ne?Bulgarii s-au trezit!!!Tu c�nd vrei să scapi de viața mizerabilă pe care ești condamnat din cauza propriei lene?
Prahova
1973
sacaleanu alexandru daniel (sacaleanu.daniel@gmail.com)
Mar 16, 2013
Jos cu taxa prostiei!
alba
1974
Gheorghita Razvan Alex (ddivininfinit@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa nu lasam ca Romania sa devina iar cimitirul de masini al Europei! Si sa ne intoxicam cu noxele de la masini cu EURO 2, EURO 1 si NON-EURO cum vor banditii astia de politicieni.Este o aberatie totala o asemenea taxa si mai ales pe principiul asta. JOS TAMPENIA ASTA DE TIMBRU DE DISTRUS MEDIU SI MAI ALES OAMENII !!!
Neamt
1975
Ciocanau Liviu Catalin (catalinciocanau@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Chiar ar trebui sa iesim in strada asa ca sustin propunerea unui alt semnatar al acestei petitii de a iesi luni 25 martie.Culmea este ca dl ponta a sustinut ca o sa platim toti taxa ca sa nu ii discrimineze pe cei cu masini aduse dupa 2007. Pentru cultura domniei lui in ani 2008 si 2009 masinile noi pana in 2000 de cmc au fost scutite de aceasta taxa. Oare aceste masini nu polueaza?
Bucuresti
1976
Daniel Sima (daniel_sima94@yahoo.com)
Mar 16, 2013
aberatie
Timis
1977
But Ovidiu (ovidiu_but84@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa le fie rusine gunoaie,de oameni,traiesc in italia si nu am vazut asa ceva,ei care au de n ori mai mare salaru dar nu platesc asa ceva,doar la noi posibil!!!RUSINEEE!!!
Timis
1978
Birsan Alexandu (sappk1986@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos USL, Jos taxa auto.. cum se poate asa ceva hai sa ne unim cu toti.. la un mitin la bucuresti!!!!
Prahova
1979
Adina A (adinutza_giori@yahoo.ca)
Mar 16, 2013
Jos Timbrul de Mediu!!!!!!!
iasi
1980
Strimbu Adrian (adrian_wrt_Str@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
1981
Salomone Fabio (fabi_fabio26@yahoo.com)
Mar 16, 2013
mai ii ceva de spus?!
Arad
1982
Niculescu Florentin Aurelian (chinezu20032001@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TAXA , MAFIOTILOR !!!
prahova
1983
Lucian Epure (e_luciano87@yahoo.com)
Mar 16, 2013
iasi
1984
IVANOV (aliosha_the_boss@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU PORCARIA ASTA DE TAXA
IASI
1985
Andrei Popescu (andreidoimetri@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Opriti ilegalitratea, suntem cetateni europeni, ne vrem drepturile!
Prahova
1986
Savu Mihai (militzian69_71@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS TIMBRUL
Bucuresti
1987
Palko Sergiu (hellbound_2009@yahoo.com)
Mar 16, 2013
JOS CU HOTIAA
hunedoara
1988
Busu Stefan (stefan.busu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Gorj
1989
scorcea remus marian (remus_rok@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Arges
1990
lucian puscas (lucy.lulu83@yahoo.com)
Mar 16, 2013
suntem fraieri lu pompa (ponta) jos timbru.
arad
1991
BOTA ILIE (ilie0411@yahoo.com)
Mar 16, 2013
MARAMURES
1992
Alin (alinrepede@yahoo.com)
Mar 16, 2013
SUSTIN!!!!
Arad
1993
Ariesan Mircea (ariesanmircea@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Toate au o limita… mai putin nesimtirea, se pare.
Bistrita-Nasaud
1994
Hardau Alina (alinapapusa@yahoo.com)
Mar 16, 2013
sunt cu voi!!!!
Atad
1995
roxy b (sexyescsi69@yahoo.com)
Mar 16, 2013
hai ponta cu masina mea euro 2, jos taxa
1996
Marius (m_aerosmith@hotmail.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa abuziva.
Arad
1997
Nicusor (madalinaoana45@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Caras-Severin
1998
viorel (viorelcool2005@yahoo.com)
Mar 16, 2013
vilcea
1999
racz csaba (csaba1966@gmail.com)
Mar 16, 2013
satu-mare
2000
tibi (tibi_tyk@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos timbru de mediu
salaj
2001
Florin Boboc (bobocflorin2003@gmail.com)
Mar 16, 2013
noi am vrut-o, acum ne vom conforma sau VOM DESCHIDE OCHII LA MINCINOSII ASTIA????
tr
2002
lavi.puicar@gmail.com (lavi.puicar@yahoo.com)
Mar 16, 2013
I want this down
Cluj
2003
robert (robert_88rob@yahoo.com)
Mar 16, 2013
alba
2004
Robert (roby200687@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos taxa.!
Cluj
2005
adi (adrian_dragomir1982@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu hotii hai sa tinem aproape
iasi
2006
Matincu Mihai (ag59wrc@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Fara taxa de poluare, inmatriculare, timbru verde sau sub orice alta denumire. Trebuie sa luam exemplul tarilor europene care nu practica bataia asta de joc
Arges
2007
Tanurca Andrei (m3.andrei@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Constanta
2008
Geo (burlaco@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Brasov
2009
Adrian (ady_zar@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Mai, deci chestia asta cu petitia mi se pare cel putin ciudata dpmdv, nu ma intelegeti gresit ca as avea ceva impotriva, din contra am semnat-o si eu,insa modul de semnare nu e tocmai ok, in sensul ca iti permite de a semna de mai multe ori chiar si cu aceeasi adresa de mail. Asta inseamna ca cineva poate sa stea o zi doua la calc si sa semneze de 100 de mii de ori; sau poate sa introduca 100.000 de adrese de mail cu acelasi nr de nume/nickname-uri si se intelege cum ca ar fi semnat 100.000 de oameni,ceea ce-i total fals. Asta inseamna ca petitia asta,odata trimisa catre reprezentantii statului (parlamentari,ministri,etc), nu va fi valida in niciun fel,nici n-o vor lua in considerare, din motivele expuse mai sus. Si mai cred ca din 1700 de semnaturi cate sunt la ora actuala, nu cred ca sunt mai mult de 8-900 de persoane care au semnat-o (chiar si mai putine), pt ca e foarte simplu s-o semnezi de doua sau mai multe ori. Ca sa fie mai credibila, ar fi trebuit sa se tina cont de adresa IP a calculatorului,in felul asta nu mai dadea dreptul ca cineva (din varii motive,glume proaste,etc) sa postese/semneze petitia mai mult de o singura data.
braila
2010
Catalin Popa (Catycy_Catycy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Calarasi
2011
Serbu Theodor (theodor.serbu@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Bucuresti
2012
Robert Alexandru (robert.alexandru@clicknet.ro)
Mar 16, 2013
Arges
2013
GEORGESCU (EUGEN)
Mar 16, 2013
BUCURESTI
2014
Adriana M. (ad.ri_ana@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Dolj
2015
Vlad (patratzel1988@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Jos cu timbru !
Vrancea
2016
Hanganu Cosmin George (cosmi_nes@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Sa iesim in strada sa ne spunem parerea, totusi suntem o tara democrata si trebuie sa se tina cont si de parerile oamenilor acestei tari, nu doar atunci cand se merge la vot pentru a alege alti parlamentari care impun TAXE peste taxe. Daca ar fi taxele si impozitele mai mici (taxa de prima inmatriculare in RO) s-ar strange bani la buget foarte multi deoarece orice om si-ar putea permite o masina inscrisa in tara lui. La cate autovehicule sunt inscrise in BG mai ales, Romania a pierdut foarte mult, daca era o taxa mai acceptabila intrau bani la buget asa cum au intrat in bugeturile Bulgarie sau a altor tari in care se fac inmatriculari la costuri mai decente. In concluzie suntem o tara care avem salarii/pensii de nimic si taxe de lux….
Bacau
2017
Marius (maryuss13@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbrul de mediu
bihor
2018
Mihai Tomescu (mihaitom74@yahoo.com)
Mar 16, 2013
suntem prosti daca nu iesim in strada sa protestam. jos taxa imbecila!
Bucuresti
2019
Doragon (fane_fane63@yahoo.com)
Mar 16, 2013
bucuresti
2020
rada cristian (radajuventus@yahoo.com)
Mar 16, 2013
teleorman
2021
chitileanu (chitileanuconstantin@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos taxa jos hotii
bucuresti
2022
ciprain (ciprian.badboy@yahoo.com)
Mar 16, 2013
jos cu timbru de mediu hotilor joss cu voi
timis
2023
anamaria (annyella@yahoo.com)
Mar 16, 2013
vaslui
2024
florinel (radaru1983@yahoo.com)
Mar 16, 2013
arges
2025
Miki (w_1249@yahoo.com)
Mar 16, 2013
Suceava
2026
viorica (marsivio2012@yahoo.com)
Mar 16, 2013
teleorman
2027
bianca (biutza.blondutza@yahoo.com)
Mar 16, 2013
teleorman
2028
liviu (livitaginel@yahoo.com)
Mar 16, 2013
teleorman
2029
ioanitoiu oana daniela (oanaioanitoiu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TAXA DE TIMBRU!!!
TELEORMAN
2030
gabi (gabrieltofy@gmail.com)
Mar 17, 2013
bucuesti
2031
daniel (dany_you43@yahoo.com)
Mar 17, 2013
este o rusine ceea ce se intampla cu taxa auto!!!!! JOS TIMBRUL DE MEDIU !!!!!
Neamt
2032
Onila Stefan (onilastefan@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Tare mi-as dori sa vad unde se duc banii astia! In strazu nu vad in spatii verzi nici atat…ce anume se face cu banii adunati?
Vaslui
2033
Bogdan (bode_nox13@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos cu aceasta taxa ABUZIVA, ne-am saturat de invazia masinilor bulgaresti, ne-am saturat de taxe abuzive, ne-am SATURAT DE VOI !!!!
Bucuresti
2034
Mitza (mitza_bengosu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Constanta
2035
delcea alexandra (alexandra.delcea@yahoo.com)
Mar 17, 2013
..
ilfov
2036
romeo (maziluromeo@yahoo.com)
Mar 17, 2013
vaslui
2037
Nicu Popa (nyk23_nyku@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos cu hotia!
galati
2038
JUE (pithonudan@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos cu toate timbrele.Oricum nu se face nimic pentru mediu si altele.Uitati va la factura de lumina,cati kw consumati si cati bani platiti pentru \”TIMBRE\”.Deci , cineva spunea \”ROMANIA ESTE O TARA FRUMOASA, PACAT CA E LOCUITA\”
Buc uresti
2039
liviu (liviumuntenus@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Sibiu
2040
bumbu ionut (bumbu_ionut@yahoo.com)
Mar 17, 2013
vracea
2041
EUGENIA (ifigeniaonix@yahoo.com)
Mar 17, 2013
BUCURESTI
2042
Dumitru Alexandru (alin_alinush91@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Teleorman
2043
mihail madalin (tpu_bibi@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos cu taxa si cu hotii!!!
dambovita (targoviste)
2044
Florin (florolory@libero.it)
Mar 17, 2013
in lumea asta prost facuta ,ca–tii f-t in loc sa puta
Vaslui
2045
Anton Petru Adrian (petre_112@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Acesti guvernanti ne scot cu forta banii din buzunar.
TIMIS
2046
Alin (alinprom@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Nu avem nevoie de așa guvern. Nu uitati ca tatăl taxei acesteia e Tariceanu. PNL
Salaj
2047
Carbuneanu Constantin (ccarbuneanu@yahoo.it)
Mar 17, 2013
Plata timbrului in carburant este o varianta mult mai buna.
Buzau
2048
Nazare Dan (danny_ro29@yahoo.com)
Mar 17, 2013
OPRITI Taxele absurde ! Opriti scumpirea absurda a RCA-ului si a sutelor de taxe fara rost …
Galati
2049
Olaru Ciprian (olaru_ciprian_92@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Asa ceva e absurd
Galati
2050
adrian ispas (addrianispas@yahoo.com)
Mar 17, 2013
de ce taxa de poluare platita desi dovedita NELEGALA de justitie e recunoscuta ca timbru de mediu (atat timp cat cei care au recuperat-o trebuie sa plateasca la reinmatriculare timbrul de mediu)?
neamt
2051
Ionut Marginean (ionut_cfr13@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Cluj
2052
PASCA SILVIU (pasca_silviu2004@yahoo.com)
Mar 17, 2013
SPER CA MACAR UN OM POLITIC SA CITEASCA MESAJELE ASTEA , SA VADA CE PARERE AU OAMANII DESPRE EI ! NU ESTE DE MIRARE CA LUMEA PLEACA IN ALTE TARI ! JOS TIMBRU DE MEDIU
IALOMITA
2053
Napau Cristian Vasile (napau(dot)cristian(at)gmail(dot)com)
Mar 17, 2013
Hunedoara
2054
POPESCU IRINEL (irinel.popescu@gmail.com)
Mar 17, 2013
ARGES
2055
maria ramona (mariafarau@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS CU TIMBRUL DE MEDIU !!!!!!!!!!!
HUNEDOARA
2056
Ciprian (b)
Mar 17, 2013
2057
Ciprian (balint90@ymail.com)
Mar 17, 2013
Jos cu tampenia asta de taxa hitilor!!!!!
Valcea
2058
Andy (andy_golf4@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Golani, barem daca ar face strazile impecabile pt cate taxe plati
Galati
2059
Ionela Pere (ionelapere@gmail.com)
Mar 17, 2013
Jos cu timrul de mediu!
Bihor
2060
Laura (laura_gocan@yahoo.com)
Mar 17, 2013
SUSTIN 100% ACEASTA ACTIUNE IMPOTRIVA TAXEI!!!! Unde-s multi puterea creste!
Cluj
2061
Andrei (andrey_z2@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Bine ca pentru o masina noua platim 1000 euro si pentru o masina veche de 10 ani se plateste 100 de euro care polueaza de 10 ori mai mult. Oameni cretini !
Bucuresti
2062
Mircea (mircea_bercea@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Sibiu
2063
Nita Florin Emil (emilio_fn@yahoo.com)
Mar 17, 2013
este o hotie
Bucuresti
2064
CHIRIAC VALENTIN (CHIRIAC_VALENTIN_87@YAHOO.COM)
Mar 17, 2013
CONSTANTA
2065
leonard (leonchriss@yahoo.com)
Mar 17, 2013
buzau
2066
stoian (andravalentina_stoian@yahoo.com)
Mar 17, 2013
se pare ca sunteti la fel de mincinosi si de pus pe capatuiala ca si ceilalti, ati modificat legea pe sestache pe ultima 100 de metri.La euro 2 dadeati pana acum 160 de euro si acum aceeasi taxa dar cu alt nume.
bucuresti
2067
Marius (mariuscj@gmail.com)
Mar 17, 2013
Este o noua taxa abuziva.
Cluj
2068
Iulian (iuliananghel88@yahoo.com)
Mar 17, 2013
huuuuuuaaaaaaaa….JOS TIMBRUL DE MEDIU
Constanta
2069
adi (www.adrian10_gav@yahoo.com)
Mar 17, 2013
nu sunt de acord cu actualul timbru de mediu,adica de ce sa plateasca cumparatorul adica pana la vanzare masina nu a poluattttttttttt…domnilor guvernanti cu minti inguste……
teleorman
2070
Popescu (kamelares@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Dupa ce face guvernul drum de circulat cu masina,imi da salar decent european,are grija de cetatenii tarii si nu doar de buzunarele lui burdusite, atunci, voi plati si eu o taxa pt.masina MEA. Altfel,desi am luat-o cu 8000 de E prefer sa o dau la fier vechi!!! Nerusinatii!!!
Timis
2071
Adi (spiriro@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Arad
2072
stegaru catalin (stegaru.catalin@yahoo.com)
Mar 17, 2013
brasov
2073
Popescu (barozanu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TAXA
braila
2074
Stasciuc Monica (stasciuc.monica@yahoo.com)
Mar 17, 2013
ARAD
2075
Piroska Paul (yo87_racing@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jenant, 5360 lei pentru un logan second
Cluj
2076
onea florin (florin.radu55@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TAXA AUTO!!!
timis
2077
Dragos (chinez81@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Asa ceva nu se poate. Valoare masina 6000 Euro, timbrul de mediu 10.000 Euro… Cum este posibil asa ceva???
Valcea
2078
Zaharia Mihai (zaharia_mihai2003@yahoo.com)
Mar 17, 2013
O lege aberanta care ne obliga pe noi sa platim o taxa care nu este legala.De ce e facuta aiurea taxa asta?Cum adica POLUATORUL PLATESTE?dar cei cu dacii vechi sa plateasca mai putin ca au durata de viata mai mica?Se vede la o dacie ca e in coma sau cum ca nu inteleg.Masinile de mare tonaj de ce nu platesc?ele nu polueaza?Ba da si inca cum.Dar a avut cineva interese sa nu plateasca si au amenintat guvernul cu proteste in masa si blocari de drumuri….adica se poate doar cu frica……asteptam o rezolvare favorablia.jos taxa de mediu sau timbru cum ai zice
Bucuresti
2079
Redeanu Anamaria (rdn.anamaria@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Cluj
2080
Stelian Muresan (stelu15@yahoo.com)
Mar 17, 2013
doar in tara noastra vedem asa ceva.. suntem primii din europa la taxe si impozite
bihor
2081
Hainer (hhainer14@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos cu timbrul de mediu ! totul e pe dos !
Bihor
2082
manoiu catalin ioan (baftosu10@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos taxa asta tampita…aberatii
brasov
2083
negrea florina (tyana_just_an_angel@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos timbrul de mediu!
bihor
2084
Raducanu Daniel (dan_raducanu1969@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Timis
2085
ionel ungureanu (ionelung74@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Incredibil cum o lege care teoretic ar trebui sa ne protejeze practic ne jupoaie de vi.
Teleorman
2086
Burcea Gabriel (gabriel_bucea@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Dl Ponta, in ianuarie 2012, erai impotriva taxei de prima inmatriculare si scoteati oamenii in strada sa protesteze, si ne mai spuneai, ca in Romania nu e criza, ca asta e vrajeala guvernului Boc,dar dupa castigarea alegeriilor,te-ai sucit brusc.Rusine.Parca era vorba ca se va tine cont de CO2 in acest calcul al taxei de mediu ca doar ai fost copilot nu… Apropo dragi ROMANI, voi iesiti in strada numai daca USL-ul organizeaza mitinguri de 30.000 de oameni?
Bucuresti
2087
timofte alexandru (alextimo92@hotmail.it)
Mar 17, 2013
neamt
2088
Necula (mariusnecula6@gmail.com)
Mar 17, 2013
Este o lege aberanta care va umple romania de masini foarte vechi – cat despre masinile deja inmatriculate ce trebuiesc sa replateasca o taxa la tranzactionare – este o REPRIMARE a dreptului de proprietate – in plus nu inteleg de cand se dau legi RETROACTIVE la noi in tara.Masinile deja inmatriculate au platit la vremea respectiva VAMA + alte taxa impuse de STATUL ROMAN la acea data – de ce nu se innapoiaza VAMA inapoi ca sa putem plati noua taxa???Ideea este simpla – toti au vrut sa scapam de PDL dar am dat de unii aberanti si din cauza ca am votat cu ei ne facem si partasi la ceea ce se intampla acum :(.este o realitate ca nu ne asumam ca popor nimic si acceptam totul asa cum ne este servit…….sa se plateasca la un LOGAN de 1.5 dci o taxa mai mare decat valoarea masinii este ABERANT.Germanii vroiau sa scape de rable si legea data in Romania le era cea mai favorabila – asta este ADEVARUL!!!
Bucuresti
2089
Maris Florin (mrfloyo@yahoo.com)
Mar 17, 2013
o taxa inutila
Mures
2090
Filimon Csaba Valentin (nesi_x@yahoo.ro)
Mar 17, 2013
Timis
2091
ciprian (vanil77@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos taxa de timbru !!!
galati
2092
Maciu Daniel (daniel.maciu@yahoo.ro)
Mar 17, 2013
Pana unde merge tupeul asta care \”polueaza\” mai rau decat autoturismele noastre ?!?!?!
Bucuresti
2093
mihail (rrossi1@ahoo.com)
Mar 17, 2013

Jos taxa de timbru si toate taxele aberante din Romania!!!Jos cu mafia si hotii din guvern,sa iesim ciu totii in strada ca nu se mai poate !
galati
2094
Persa Viorel – Mihai (mitza_persa_88@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos cu taxele nesimtite !!!
Cluj
2095
Eduard (mone_eduard@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Cluj
2096
Craciunescu Bogdan (dj_3ros@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU daca voi stimabili guvernanti aveti bani de masini noi lasati-ne sa traim si noi
ilfov
2097
PAULA (paula_petitoiu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
oare cate generatii trebuie sacrificate pentru bunastarea lor, nu se mai satura ?
pe noi cand ne vor lasa sa traim !ar trebui sa facem ceva… mare!daca nu pentru noi, atunci pentru urmasii nostrii!
2098
constantin b (balanconstantin9@gmail.com)
Mar 17, 2013
gorj
2099
PAULA (paula_petitoiu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
timis
2100
Ntoi Cristi (nitoicristi@yaho.com)
Mar 17, 2013
Gata cu gluma, a mers c�t a mers, acum ar fi cazul să facem și ceva legii �n folosul poporului. Oare c�t vor mai putea rom�nii să �ndure ?!
D�mbovița
2101
Pop Constantin (d_phar0ah@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Sa facem un calcul simplu, minimalist.. Se iau un milion de masini, un minim. Fiecare plateste impozit minim 20 euro/an, total 20 milioane euro. inca 30euro vigneta, adica 30 milioane euro. Fiecare face minim 10000 km/an, estimam un consum de 7%, iar 2/3 din pretul combustibilului merge la stat sub forma de taxe, impozite, accize. Deci inca 650euro/an de masina la buget. Totalul da 700 milioane euro suma MINIMA care merge la stat de la cojile noastre de masini. si putem dubla sau chiar tripla suma asta, intrucat din auzite sunt mai bine de 2 milioane de masini in romania, vignetele la autoutilitare costa 100euro/an, iar muuulti fac peste 30000km/an… hai totusi sa platim si timbrul de mediu, sa fim fraieri pana la capat…
Cluj
2102
Marton Laszlo (lacadep@gmail.com)
Mar 17, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Mures
2103
But Anca (anka813@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Nesimtiti…meritati sa fiti scuipati!!rusineee pt aceasta taxa
Timis
2104
ioan (oldrenegade30@yahoo.com)
Mar 17, 2013
ponta, te duci in jos..
sibiu
2105
But Veronica (veronica.mecia@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos taxa de mediu!!!
Timis
2106
lili (lyloy@yahoo.com)
Mar 17, 2013
sibiu
2107
alin (iron_rider1988@yahoo.com)
Mar 17, 2013
brasov
2108
dan (ironrider_1988@yahoo.com)
Mar 17, 2013
cluj
2109
Mecia Remus (veronica.mecia@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos taxa de kkt,mai putin si luati si hainele de pe noi,sau le-ati luat deja..gunoaie de oameni inculti…
Timis
2110
Duta Florin (florinel_duta90@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos taxa de mediu!!!
targu mures
2111
But Ovidiu (ovidiu_but84@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos taxa!!!pONTA meriti sa fii inpuscat ca si ceausescu si plumbu masii…rusine,niste gunoaie de oameni..
Timis
2112
joc anca (jojo_anda@yahoo.com)
Mar 17, 2013
joc taxa
bacau
2113
Dobrea cristian (dobrea.cristian27@yahoo.com)
Mar 17, 2013
cel mai bine ar fi ca in fiecare an pe langa impozit la masina sa mai platesti o suma pentru ca in anul precedent ai poluat cu masinutza ta.. taxa e o hotie pe fata. poate nu veti fi de acord cu ce am spus eu dar si in alte tari se platesc niste taxe de mediu..dar nu in halul asta .
bucuresti
2114
Albert (girleanu.albert@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos taxa !!!
Dolj
2115
Sorin Marius Ivanescu (soso_extreme0310@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Asta este deja nesimtire. Jos cu timbrul de mediu!
Bucuresti
2116
Adytzu (adytzu724@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Macar de s-ar tine de cuvant .. \”cica\” E2 cu 60% mai mica… la o corsa cu motorizare 1.2 …ar fi trebuit sa fiee in jur de 160-180 de euro .. dar e aceeasi X( … Nu se meritaa sa platesti o taxa pentru nimic …JOS cu Toate prostiile facute sa ne fure pe fata !:|
Prahova
2117
Buda Cristian (cristyyy92@yahoo.com)
Mar 17, 2013
o taxa ilegala
Maramures
2118
Radu Vasile (radu_speedy@yahoo.couk)
Mar 17, 2013
Bucuresti
2119
Lupu (andrei_luppu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
toate taxele prostesti sa disapara. In curand daca dam o besina o sa fie taxata. O noua revolutie!!!!!! Jos USL!!!!!!!!!!!
2120
Cristian (chrisgutzui@yahoo.co.uk)
Mar 17, 2013
hotie pe fata !!!!
Valcea
2121
Popescu Gheorghe (pg_gepeto69@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Tot celor saraci li se pun impozite uriase!
Bucuresti
2122
George (Puidesmen_puidesmen@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Bucuresti
2123
Tudor C. (thvirtual@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos Hotii si cu taxele lor!!!
Iasi
2124
Lucian (adolfadel@rocketmail.com)
Mar 17, 2013
JOC MAFIA, JOS HOTIA
Iasi
2125
Olaru Ionel (olaruionel62@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Nu se mai satura de furat, de la noi amaratii, cei care-si aduc masini tari de peste 3000 cmc si an recent,au pile sunt handicapati ori \”revolutionari\”(in timpul revolutiei au stat ascunsi in cada cu plapuma si perne peste iei),acest timbru de mediu este JAPCA la drunul mare. Cum s-o platim domnule, mai bine sa ne unim si sa-i strivim ca pe gandaci. Hai luati atitudine, cand ne strangem cu totii, trebuie sai oprim fratilor, trebuie.
Bucuresti
2126
Cristian Mladin (iosifmladin@yahoo.de)
Mar 17, 2013
Bucuresti
2127
MIHAI RAZVAN (mihai_razvan50@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TIMBRU DE MEDIU!!!!!!
BACAU
2128
SANDU LAVINIA (lavinia-sandu2003@yahoo.com)
Mar 17, 2013
DOLJ
2129
Popovici Enise (miki1_adi1@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos timbrul de mediu
Tulcea
2130
Popovici Ion Razvan (miki1_adi1@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Tulcea
2131
Cristi Zamfir (zcristi33@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Acest bir este de fapt o tax� pe tranzacție, pentru c� se tranzacționau prea multe mașini f�r� ca statul s� �ncaseze ceva.sa le fie RUSINE !!
Bucuresti
2132
Alex (alex_alx02@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos timbru
bucuresti
2133
robert (robertrt@linuxmail.org)
Mar 17, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Maramures
2134
barna olimpia (barnakitty@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos taxa de mediu
bihor
2135
George (geotibi2002@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Prahova
2136
Gavris Alin (gavrisalin2004@yahoo.co.uk)
Mar 17, 2013
CLUJ-NAPOCA
2137
schonthaler ionel (sonty_boss@yahoo.com)
Mar 17, 2013
nu sunt de acord cu tinbru de mediu ne-a fraierit si d-ul ponta . pleaca ai nostri ,vin ai nostri noi raminem tot ca ptostii
valcea
2138
Neag Stelian (valy_yuby_stely@yahoo,com)
Mar 17, 2013
Sper ca aceasta petitie sa se ia in considerare ca ne-au sugrumat de tot imbecili astia cu taxele lor.Jos ponta,plumb,timbru de mediu.
olt
2139
Bran Marius (mr_veta@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Bucuresti
2140
remus pop (remusalexandrupop@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TIMBRUL DE MEDIU !!!
salaj
2141
Nastasia Alexandru (nastasiaalexandru@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Ialomita
2142
schonthaler ionel (sonty_boss@yahoo.com)
Mar 17, 2013
nu sunt de acord cu tinbru de mediu ne-a fraierit si d-ul ponta . pleaca ai nostri ,vin ai nostri noi raminem tot ca prostii
valcea
2143
Claudiu (clase74ro@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Tata are o Solenza din 2003 pe care vrea sa o vanda (probleme de sanatate + ca nu-si mai permite din pensie sa o intretina) cu aprox. 1400 euro. Taxa hotilor este de peste 1600 euro. In viitor o sa votez doar cu partidul tiganilor, ca aia macar recunosc prin statut ca vin la guvernare sa fure.
Mures
2144
Angela (attrifanangela708@gmail.com)
Mar 17, 2013
neamt
2145
man (man_andrey18@yahoo.com)
Mar 17, 2013
iasi
2146
Mihaila Florin Dan (florin_dan_mihaila@yahoo.co.uk)
Mar 17, 2013
Aceasta taxa este discriminatorie.Taxa diferentiata anuala ar fi mult mai nimerita
bucuresti
2147
cazariz corneliu (luscorneliu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
galati
2148
Ungureanu (ovi_u@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Suceava
2149
Luchyan (lucky_breakstyle_007@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Fara taxe ilegale…
Braila
2150
Radu Dumitrean (radu.dumitrean@gmail.com)
Mar 17, 2013
Bucuresti
2151
Marius Golovatai (golovatai@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Timis
2152
popa (mihaipopa22022@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos taxa
neamt
2153
a marius (maryws@ymail.com)
Mar 17, 2013
vaslui
2154
Alecsandru Mihai (alecsandrumihai@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Tulcea
2155
Barbu Olimpia (barbu.olimpia@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Taxa anormala ! Conducatori anormali!
Ph
2156
Alecsandru Rozalia (rozen72@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Tulcea
2157
iulian (iulian_3950@yahoo.com)
Mar 17, 2013
cei 7,4 milioane de dobitoci ai lui copy-paste si cacarau
buzau
2158
sorin b (sorynsoryn@ymail.com)
Mar 17, 2013
unde s multi puterea creste
buzau
2159
Teodorescu Sorin (techno_4ever_ro@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Brasov
2160
duma stefan (kristin8292@yahoo.com)
Mar 17, 2013
ilfov
2161
duma sefan (kristin8292@yahoo.com)
Mar 17, 2013
ilfov
2162
Razvan (rzv_the_one@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos cu timbrul de mediu!
Constanta
2163
Ovidiu Belascu (ovexy@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos timbrul de mediu
Sibiu
2164
Zoli (zolikurunczi@yahoo.de)
Mar 17, 2013
Caras-Severin
2165
florin (stefano4u_flo@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Este inadmisibila aceasta taxa de mediu,si ilogica pe deasupra, adica toate epavele care polueaza au o valoare mai mica la taxa si eu daca vreau sa-mi cumpar un model euro 4 sau euro 5 care are emisiile mult mai mici fata de euro 1 sau euro2. JOSSSSSSSSS
GALATI
2166
crisan annamaria (ana32@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos cu taxa!!!
cluj
2167
csiki alpar (alpar.csiki@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos cu hotia!!! jos taxa!!!
cluj
2168
Stan Madalina (stan2909madalina@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Nu-i corect ce se intimpla …..nu putem accepta atata de multe taxe …..pe zi ce trece tot mai apare o taxa…salariile nu ne permit pt. a plati astfel de taxe
Dambovita
2169
Negrila Lucian (baroke20@yahoo.com)
Mar 17, 2013
ce frumos din partea lor…maine poimaine ne taxeaza aerul pe care il respiram si privirele pe care le aruncam…tara tuturor taxelor 🙁
Sibiu
2170
Pop Sergiu Cristian (sergiucristian71@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Cluj
2171
Vieru Lucian (vieru_lucian@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Jos Timbrul de Mediu! Pentru ca o astfel de taxa sa fie legala trebuie sa se ia in considerare nr. de kilometri parcursi de fiecare masina in parte si de consumul realizat, ca sa se poata calcula EXACT cat polueaza. Intrucat asta nu se poate realiza, orice fel de alta varianta de taxa este ILEGALA!
Constanta
2172
Dumitru (diucutt@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Am o solenza din 2004, masina valoreaza 1200 euro iar taxa este 1800 euro. Statului roman dupa ce i-am platit toate taxele existente din 2004 pana in prezent creeaza un abuz asupra proprietarilor de autoturisme inmatriculate in romania pana in 2007. Sunt persoane care mai platesc inca rate pe logan / solenta, statul roman a avut de castigat de pe spatele nostru ca am cumparat dacia iar acum vine cu legi impotriva noastra.
Maramures
2173
Negoitescu Monalisa Ramona (ramona_negoitescu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TAXA!!!!
Mehedinti
2174
Negoitescu Cosmin Nicolae (rmonalisa30@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Mehedinti
2175
Diana (dumitrutita@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Statul roman a avut de castigat de pe spatele nostru ca am cumparat dacia iar acum vine cu legi impotriva noastra.
Maramures
2176
popescu marian (sonicu_2012@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Un guvern de retardati care nu stiu cum sa-si umple mai repede golurile. Ca de obicei \”fraierii\” care isi platesc taxele si impozitele suporta. O sa trecem toti la biciclete pana gasesc ei o modalitate sa le impuna si lor taxa.
dolj
2177
Ionut (ionut_sevas@yahoo.com)
Mar 17, 2013
jos cu timbrul de mediu
Galati
2178
Moise Florin (fix_florin@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Imi pare rau dar nu pot plati aceasta taxa inventata . Nu am salariu de 3000 de euro , ci 250 . Deci ptr. o masina euro 4 , eu imi permit sa platesc 25 de euro nu 800 . Sunt cam multi euro , dar suntem europeni cu salarii de somalezi . Jos cu timbrul de mediu !
Buzau
2179
Adrian Eduard Fanica (adrian.eduard.fanica@gmail.com)
Mar 17, 2013
Jos cu hotii!
vn
2180
Gaman Viorel (viorelgaman76@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Buzau
2181
But Cristian (cristi.but93@yahoo.com)
Mar 17, 2013
JOS TAXELE ABUZIVE !!!
Salaj
2182
adi (popaeduard37@yahoo.com)
Mar 17, 2013
ma intreb pana unde au de gand sa mearga cu birurile.au saracit populatia tari si putin le pasa de noi cei de rand.ne meritam soarta pt ca stam la taclale ne vaitam ca babele pe la colturi si nu facem nimic. ar trebui sa iesim in strada,sa blocam traficul.
ialomita
2183
Iancu avram (avram.cucu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
este o taxae protectie pt.logan si ford,daca ar fi o taxa de mediu s-ar pune la toate masinile la o suma rezonabila(10,20,30 euro)si banii sa se foloseasca pt.mediu nu cum fac acuma,cine nusi vinde masina niciodata ce se intampla?nu polueaza?
salaj
2184
iancu tunde erzsebet (iancu_elisabeth@yahoo.com)
Mar 17, 2013
hoti
salaj
2185
Valentin Bolocan (valbolo@gmail.com)
Mar 17, 2013
Bucuresti
2186
Curteanu Irina (ina_is2006@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Ne impingeti la SARACIE
Iasi
2187
Curteanu Ioan (ioancurteanu@yahoo.com)
Mar 17, 2013
Iasi

Jos – cu timbrul de mediu!