Browsing Category

Dreptul administrativ

Dreptul administrativ, Juridic,

Mansardarea blocurilor s-ar putea face cu acordul a doua treimi din membrii asociatiilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Deputatul PD-L Gabriel Andronache, membru în subcomisia parlamentara de Cod Civil, a sustinut un amendament prin care mansardarea blocurilor se poate face cu acordul a doua treimi dintre membrii asociatiilor de proprietari, în locul unanimitatii prevazute în Codul civil actual.

Conform articolului 669 din proiectul noului Cod Civil, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinta detin în coproprietate fortata partile comune ale imobilului, iar înstrainarea cotelor-parti nu se poate face decât atunci când este înstrainat apartamentul. Deputatul PD-L Gabriel Andronache s-a declarat în dezacord cu aceasta prevedere, deoarece face imposibila o eventuala mansardare a blocului, în absenta unui acord unanim al coproprietarilor terasei unui bloc. Andronache a sustinut ca se impune o majoritate de doua treimi, invocând faptul ca cei care doresc sa-si construiasca o mansarda pe un bloc nu o pot intabula atâta vreme cât nu au primit acordul tuturor coproprietarilor. Cei care nu au fost de acord cu mansardarea ar urma sa primeasca despagubiri de la ceilalti coproprietari.

Sursa: Cotidianul

Dreptul administrativ, Juridic,

Modalitati de angajare a administratorilor de catre asociatiile de proprietari

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Întrucât sunt foarte multe discutii si pareri cu privire la forma juridica de încadrare a activitatii pe care o practica un administrator de bloc sau orice alta persoana, astazi va clarificam aceasta problema.

 

Potrivit Legii asociatiilor de proprietari si a Codului Muncii, iata care sunt formele de angajare care se practica în cazul unui sef de bloc. 1. Conventia civila de prestari servicii, conform H.G. nr. 1.588/2007 art. 17 alin. (5) si Codului Civil art. 948-985. Se aplica pentru activitatile de administrare, îngrijire a cladirii, instalator, mecanic, activitati care nu se desfasoara în fiecare zi lucratoare de luni pâna vineri.

În aceasta categorie intra asociatiile de proprietari care au cel mult patru scari, la care volumul de activitate este mai mic. Aceasta forma este cea mai ieftina pentru proprietari pentru ca se aplica numai impozitul de 16% si se depune la Administratia financiara o singura declaratie fiscala – Declaratia 100. Conventia civila nu se înregistreaza decât în interiorul asociatiei. Activitatea pe baza de conventie civila este o prestatie si este solutia optima pentru majoritatea asociatiilor de proprietari.

2. Contractul individual de munca, cu norma întreaga sau cu timp partial, conform Codului Muncii. Aceasta forma se aplica la asociatiile de proprietari mari unde activitatea, de orice natura, impune un timp de lucru zilnic de cel putin o ora pe zi în fiecare zi de luni pâna vineri. Activitatea zilnica intra sub incidenta Codului Muncii care impune încheierea de contracte de munca pentru astfel de situatii. Aceasta forma implica costuri mai mari pentru proprietari datorita taxelor si impozitelor, precum si o activitate suplimentara cu privire la declararea taxelor si impozitelor, inclusiv relatia lunara cu Inspectoratul Teritorial de Munca.

Sursa: click

Dreptul administrativ, Dreptul consumatorului, Juridic,

Apa Nova, sanctionata

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

5555555555555555555555Compania Apa Nova a fost sanctionata contraventional de catre inspectorii Corpului de control din cadrul Primariei Sectorului 2 pentru

 

 

 abandonarea a doua lucrari la retelele de carosabil.

Cu toate ca fusese avertizata de aceste nereguli, compania nu a închis lucrarile de pe strada Oborul Nou nr. 13 si de la intersectia strazii Diana cu Piata Rosetti, fapt pentru care a fost sanctionata cu doua amenzi de 1.500 de lei. Inspectorii Corpului de control au verificat lucrarile regiilor din trei cartiere ale sectorului 2 si au depistat 11 lucrari abandonate sau nefinalizate corespunzator, care pot pune în pericol siguranta cetatenilor sau a conducatorilor auto.

Sursa: Atac

Dreptul administrativ, Dreptul civil, Juridic,

Maria Caragiu a castigat procesul pentru drepturile de autor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis ieri ca TVR Media sa îi plateasca fiicei lui Toma Caragiu, Maria Caragiu, suma de 15.126 lei drepturi de autor pentru comercializarea colectiei “Momente de Aur – maestrii comediei:

Toma Caragiu”.De asemenea, si fosta sotie a actorului, Cara Chester Helene, este obligata, prin aceeasi decizie, sa îi plateasca Mariei Caragiu 5.065 lei.

Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Juridic,

Reorganizarea Institutului de Fizică Atomică

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
Reorganizarea are în vedere adaptarea statutului acestei instituţii la activitatea desfăşurată în prezent. Obiectul de activitate al Institutului de Fizică Atomică s-a modificat de-a lungul timpului, prin transferarea unor competenţe către alte instituţii, respectiv prin realizarea unor noi atribuţii. De
exemplu, în 2000 IFA a fost desemnat unitate de cercetare pentru coordonarea activităţilor de realizare a proiectelor convenite în baza contractului de Asociere la Euratom. Din 2005, IFA asigură conducerea Modulului I din cadrul Programului “Cercetare de Excelenţă”.

Dintre atribuţiile Institutului de Fizică Atomică menţionăm:

· elaborează studii şi rapoarte privind potenţialul naţional de cercetare ştiinţifică;

· evaluează realizările ştiinţifice şi capacitatea infrastructurilor de cercetare ştiinţifică din domeniu;

· coordonează şi monitorizează activităţi specifice domeniului;

· poate reprezenta, pe bază de mandate, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în organisme internaţionale de profil;

· propune şi conduce programe/proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare interne şi internaţionale;

· organizează acţiuni pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din domeniul şi facilitarea transferului tehnologic.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului de Fizică Atomică se asigură integral din venituri proprii. Aceste venituri proprii realizându-se din următoarele activităţi: consultanţă şi asistenţă de specialitate; participare la programe şi proiecte naţionale şi internaţionale; informare, documentare şi activităţi de bibliotecă; cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic şi inovare.
Personalul existent la data reorganizării se preia de către Institutul de Fizică Atomică, în condiţiile prevăzute de lege . Cele 10 posturi pentru administrative finanţe de la bugetul de stat se preiau de către Oficiul pentru administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date RoEduNet.

Conducerea este asigurată de directorul general şi comitetul director, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului. Numirea directorului general se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, pe baza rezultatelor concursului organizat în condiţiile prevăzute de lege .

Sursa : EuroAvocatura.ro

Ţi-a plăcut articolul? Votează, comentează sau trimite mai departe.

Dreptul administrativ, Dreptul civil, Juridic,

Despăgubiri acordate în mod direct proprietarilor de terenuri

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
Administratorii sau gestionarii de fonduri cinegetice vor fi obligaţi să plătească pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice către proprietarii acestora, în mod direct, potrivit unei Hotărâri adoptate în şedinţa Executivului.

 

1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform actului normativ, constatarea pagubelor şi evaluarea acestora se vor face de către o comisie formată din câte un reprezentant al primăriei, unul al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi unul al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Constatarea pagubei se va face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăria localităţii pe teritoriul administrativ al căreia s-a produs paguba, în termen de 24 ore de la producerea pagubei.

Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de către comisie, în funcţie de cheltuielile efectuate de păgubit până la data producerii pagubei sau, după caz, în funcţie de valoarea de piaţă, în cazul animalelor domestice.

În cazul în care gestionarul fondului cinegetic nu plăteşte despăgubirile în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului verbal, va putea fi sancţionat cu amenzi cuprinse între 1.500 şi 2.000 lei, precum şi cu suspendarea licenţei.

Sursa : EuroAvocatura.ro

Ţi-a plăcut articolul? Votează, comentează sau trimite mai departe.

Dreptul administrativ, Dreptul civil, Juridic,

Circa 947,77 milioane dolari SUA din sumele provenite din datoria Republicii Irak faţă de România, rezultate din perioada dinainte de 1989, vor fi virate la Fondul Proprietatea, potrivit unei Hotărâri adoptate în şedinţa de joi a Executivului

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
Datoria Irakului faţă de statul român urmează să fie achitată eşalonat, în perioada 1.01.2009-31.03.2028.Astfel, în 2009, Fondul Proprietatea va primi circa 5,49 milioane dolari (în trei tranşe, respectiv la 1 ianuarie, 1 martie şi 1 septembrie), în 2010 – circa 12,44 milioane dolari, în 2011 –
43,27 milioane dolari, în 2012- 68,34 milioane dolari, în 2013- 66,45 milioane dolari, în 2014- 64,75 milioane dolari, în 2015 – 62,58 milioane dolari, în 2016 – 60,8 milioane dolari, în 2017- 58,91 milioane dolari, în 2018 – 57,03 milioane doalri, în 2019 – 55,144 milioane dolari, în 2020- 53,25 milioane dolari, în 2021- 51,374, în 2022 – 49,48 milioane dolari, în 2023 – 47,59 milioane dolari, în 2024- 45,71 milioane dolari, în 2025 – 43,83 milioane dolari, în 2026 – 41,94 milioane dolari, în 2027 – 40,06 milioane dolari, iar în 2028 – 19,32 milioane dolari.

Totodată, având în vedere că o parte din creditele acordate fostelor întreprinderi de comerţ exterior, înainte de 31 decembrie 1989, pentru derularea operaţiunilor de comerţ exterior şi cooperarea economică internaţională nu au fost preluate la datoria publică, este necesar ca sumele aferente creditelor nepreluate la datoria publică să fie decontate operatorilor economici titulari de contract .

Datoria Irakului faţă de statul român se cifrează, în prezent, la 977,1 milioane dolari SUA. Din această sumă, 947,77 milioane dolari SUA vor fi viraţi Fondului Proprietatea, iar restul sumei se virează celor 25 de operatori economici români care au făcut comerţ cu Irakul înainte de 1989.

Sursa : EuroAvocatura.ro

Ţi-a plăcut articolul? Votează, comentează sau trimite mai departe.

Dreptul administrativ, Dreptul civil, Dreptul fiscal, Juridic,

Incepand de luni, 15 decembrie, au intrat in vigoare prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 200/2008 potrivit carora, asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, se aplica o cota redusa de TVA, de 5%.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

OUG nr. 200/2008 include in categoria locuinta livrata ca parte a politicii sociale:
– Livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari;

 

 
– Livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;
– Livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei.
– Livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte.

Orice persoana necasatorita sau familie va putea achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%, respectiv:
– in cazul persoanelor necasatorite, sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%;
– in cazul familiilor, sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina, fiecare sau impreuna, nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%.

 

 

www.coltuc.ro

Criminologie/Criminalistica, Dreptul administrativ, Juridic,

În acest an, 300 de poliţişti au fost agresaţi în misiuni .De ce credeti?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

În fiecare zi, un poliţist român este bătut sau ameninţat. Unii dintre oamenii legii au plătit chiar cu viaţa lor meseria pe care o fac. Nu au lipsit nici cazurile în care poliţiştii au fost şi bătuţi dar şi suspendaţi din funcţie şi apoi târâţi prin instanţe. Statistica poliţiei arată că în acest an 300 de

 

poliţişti au afost agresaţi în misiuni. Un poliţist de la serviciul Umăriri a fost la un pas de moarte luna trecută. Trebuia să ducă la arest un membru al clanului Chira. Ca să-l protejeze, unchiul urmăritului a tras aproape 30 de alice.

Agentul Bogdan Ciobanciuc lucrează la biroul de poliţie Sinaia. Acum o lună s-a dus să potolească nişte beţivi care se băteau în centrul staţiunii. Unul dintre ei a fost transportat la spital.

“Acolo, pentru că trebuiau să-i acorde asistenţă medicală a trebuit să-l descătuşăm, moment în care m-a lovit cu pumnul în zona feţei”, a declarat poliţistul.

Cel mai grav este însă faptul că poliţiştii agresaţi ajung de multe ori să fie târâţi ani buni prin instanţe.

“Un caz elocvent este cel al unui agent de poliţie din judeţul Iaşi. În urma intervenţiei, în timpul serviciului, a fost chemat în instanţele de judecată timp de 5 ani pentru purtare abuzivă cu toate că el fusese cel ultragiat”, a spus Liviu Butunoi, Preşedinte SNPPC.

Chiar dacă de la un an la altul numărul cazurilor de ultraj a crescut, din ce în ce mai puţini agresori au fost arestaţi. Dacă în 2005 erau arestaţi 31% dintre suspecţi, în 2006 doar 21% au fost cercetaţi în spatele gratiilor, iar în 2007, au fost arestaţi doar 12% dintre cei care i-au agresat pe poliţişti.

Sursa: Realitatea TV

Dreptul administrativ, Dreptul consumatorului, Juridic,

Accidentele nucleare grave nu sunt acoperite de fondurile publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Oamenii sunt obligaţi să-şi reconstruiască singuri viaţa în cazul unui accident nuclear majorToată lumea e conştientă că industria nucleară are o mare responsabilitate asupra mediului înconjurător. Această industrie trebuie să respecte principiul „poluatorul este plătitorul”. Legislaţia europeană

 

afirmă că dezastrele provocate de accidentele nucleare trebuie „răscumpărate” din fonduri publice. Însă catastrofele nucleare foarte grave, de nivelul celei de la Cernobîl (1986) nu sunt acoperite de aceste garanţii publice.
În Europa, exploatanţii instalaţiilor nucleare (publice sau private, civile sau militare) sunt acoperiţi prin Convenţia de la Paris din 29 iulie 1960, prin Convenţia complementară de la Bruxelles din 31 ianuarie 1963, prin Protocolul din 16 noiembrie 1982, apoi cel din februarie 2004 care modifică această Convenţie. Aceste texte prevăd ca reparaţia daunelor provocate de un accident nuclear să fie efectuată din fonduri publice, în cazul în care daunele ar depăşi suma totală acoperită de asigurarea sau garanţia financiară a exploatatorului.
De fapt, aceste garanţii publice nu se aplică decât în cazul accidentelor nucleare de nivel inferior sau egale cu treapta 5 pe scara Agenţiei internaţionale a energiei atomice, care urcă până la nivelul 7. Catastrofa din Cernobîl a fost de nivelul 7, în timp ce accidentul de la Three Mile Island (Statele-Unite, 1979) a fost de nivelul 5, precum şi cel din Marea Britanie de la Windscale (1957), iar cel de la Saint-Laurent-des-eaux (Franţa, 1980) de nivelul 4. Nici măcar Statele-Unite nu acoperă accidentele de nivelul 6 şi 7. Aceasta înseamnă că imensele consecinţe ale unor asemenea accidente vor fi suportate de către victime. Posibilitatea apariţiei în viitor a unor accidente de nivelul 6 şi 7 ar trebui să fie recunoscută şi luată în calcul de către industria nucleară.
O soluţie echitabilă în privinţa accidentelor nucleare a fost propusă de către doi economişti germani. Soluţia constă în aplicarea principiului „poluatorul este plătitorul” prin preluarea unei taxe de un euro-cent pe kWh produs de fiecare reactor nuclear din lume. În anul 2000, producţia nucleară primară de electricitate generată de 440 de reactoare din lume a fost de 2586 TWh (2586 x 10 la puterea 9 kWh). Fondurile astfel constituite prin sumele culese în urma operaţiunilor nucleare s-ar ridica la mai mult de 25 de milioane de euro pe an. În 20 de ani, suma totală a acestor fonduri ar fi destul de mare pentru a putea fi indemnizate victimele şi pentru a acoperi celelalte costuri ale unui accident nuclear major. Nu ne rămâne decât să sperăm că soluţia celor doi economişti germani va fi luată în consideraţie de către autorităţile abilitate şi că va fi operaţională cât mai repede.

Sursa: www.actu-environnement.com