Browsing Category

Dreptul insolventei

Dreptul insolventei,

Rapid insolventa – Tribunalul Bucuresti a admis cererea SC FC Rapid SA si a deschis procedura de insolventa

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

,,Numeste administrator judiciar pe CII (n.r. – Cabinet Individual de Insolventa) Andronache Cristina care va indeplini atributiile prevazute de art.20 din lege, cu o remuneratie de 2500 de lei din averea debitorului. Pune in vedere administratorului judiciar indeplinirea formalitatilor privind mentionarea la registrul comertului a reprezentantilor permanenti ai sai”, se mentioneaza in solutia Tribunalului Bucuresti.

 

Instanta a fixat ca termen limita de definitivare a tabelului creantelor data de 28 februarie 2013. De asemenea, urmatorul termen pentru continuarea procedurii de insolventa a fost programat la 8 martie 2013, de la ora 09.00.

Tribunalul Bucuresti a inregistrat, la 3 decembrie, dosarul privind cererea de intrare in procedura de insolventa a SC Fotbal Club Rapid SA, societatea care administreaza gruparea giulesteana.

Rapid se confrunta cu mari probleme financiare, jucatorii si angajatii clubului fiind neplatiti de mai multe luni. De asemenea, FC Rapid are datorii si fata de alte societati. Conform anuntului facut, la 5 decembrie, de presedintele CA, Ion Taban, gruparea giulesteana a acumulat datorii de 29,4 milioane de euro, dintre care 21 de milioane sunt catre actionarul majoritar George Copos si catre firmele acestuia. Copos a anuntat ca este dispus sa renunte la o mare parte din suma pe care o are de incasat pentru a scoate clubul din criza.

Dreptul insolventei, Juridic,

Avocat insolventa – FC Rapid Bucuresti a solicitat intrarea in insolventa la Tribunalul Bucuresti

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Rapid se confrunta cu mari probleme financiare, jucatorii si angajatii clubului fiind neplatiti de mai multe luni. De asemenea, FC Rapid are datorii si fata de alte societati.Vineri, UEFA a anuntat ca situatia echipei Rapid si a altor grupari europene va fi analizata de a doua camera a Instantei de Control Financiar, din cauza datoriilor acumulate. Tot din acest motiv, forul european a blocat premiile pe care trebuie sa

 

 

le acorde clubului giulestean, in urma participarii in Liga Europa.

Actionarul majoritar al FC Rapid, George Copos, declara, la 7 noiembrie, ca nu intentioneaza sa demareze procedurile pentru intrarea in insolventa si nici sa falimenteze clubul, precizand ca solutia este cedarea gruparii giulestene unei alte persoane.

Dreptul insolventei,

Tribunalul Bucuresti a pronuntat solutiile in primele noua contestatii Hidroelectrica

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Energy Holding a cerut initial instantei despagubiri in suma de 77 milioane de lei, insa cererea a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti la data de 12 noiembrie 2012 in dosarul 11017/2/2012, in cadrul caruia s-au solutionat cererile formulate de Energy Holding si Hidroelectrica impotriva unor acte emise de Camera de Comert si Industrie. Curtea de Apel a considerat ca nici Avizul de

forta majora emis la cererea Hidroelectrica in septembrie 2011, atacat de Energy Holding, si nici Rezolutia de anulare a Avizului de forta majora, atacata de Hidroelectrica, nu sunt acte administrative, acestea urmand a fi atacate pe dreptul comun.

Atat Hidroelectrica, cat si Energy Holding au atacat actele mentionate pe procedura contenciosului administrativ, intrucat catre aceasta cale conduc art. 1 si 28 din Legea camerelor de comert nr. 335/2007, conform careia Camerele de comert sunt ,,organizatii de utilitate publica” cu personalitate juridica, coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, care prevede ca ,,autoritatea publica este orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autoritatilor publice, in sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public”.

Din perspectiva acestor prevederi, s-a considerat in mod justificat ca atat Avizul cat si Rezolutia sunt acte emise de o persoana juridica de drept privat (Camera de Comert), care are statut de utilitate publica, actele emise de aceasta intrand prin urmare in sfera celor care pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ. Cu toate acestea, Curtea de Apel Bucuresti a considerat ca actele atacate nu sunt administrative si urmeaza a fi anulate pe procedura dreptului comun.

Energy Holding a formulat si cerere de inscriere la masa credala a Hidroelectrica, de aceasta data pentru suma de 91.137.692,26 de lei, insa aceasta suma a fost respinsa de administratorul judiciar al Hidroelectrica, nefiind o creanta certa, lichida si exigibila in sensul Legii insolventei. Energy Holding a contestat respingerea creantei sale, primul termen de judecata al contestatiei impotriva Tabelului preliminar al creantelor debitoarei Hidroelectrica fiind stabilit pentru data de 20.02.2013.

Pana la solutionarea acestei contestatii, Energy Holding nu detine nicio creanta impotriva Hidroelectrica. In concluzie, “Hidroelectricanu este buna de plata, fata de Energy Holding si nici fata de vreun alt trader de energie, intrucat nu a pierdut absolut nimic, respingerea cererilor ca inadmisibile insemnand numai reluarea judecatii pe o alta procedura”, subliniaza reprezentantul administratorului judiciar Euro Insol.

Hidroelectrica a iesit din forta majora

Hidroelectrica  a renuntat, de la 1 decembrie 2012, la aplicarea clauzei de forta majora in contractele de furnizare a energiei electrice, dupa ce s-a aflat in aceasta situatie timp de 11 luni, din ultimele 14, care au trecut de la prima activare a clauzei. Compania s-a aflat in situatia de a nu-si putea onora in totalitate obligatiile contractuale, din cauza secetei severe, in perioadele octombrie 2011-aprilie 2012 si august-noiembrie 2012.

Conditiile hidrologice s-au imbunatatit in ultima perioada, in special pe Dunare, iar prognoza debitelor medii lunare si sezoniere in regim natural, realizata de catre INHGA, este stabila pentru perioada urmatoare, chiar daca pastreaza caracteristica unei perioade deficitare din punct hidrologic. Gradul de umplere a lacurilor de acumulare a ramas stationar si se inscrie in limitele legale impuse privind asigurarea rezervelor de energie pentru sezonul rece.

In aceste conditii, livrarile de energie electrica ale Hidroelectrica se vor desfasura dupa programul normal, in toate contractele aflate in derulare, dar prelungirea perioadei de seceta pe intreaga durata a anului 2012 va avea ca rezultat un minim istoric al productiei de energie electrica a Hidroelectrica sub 12 TWh.

Iesirea Hidroelectrica din forta majora a fost posibila si datorita denuntarii contractelor bilaterale incheiate cu Energy Holding, Alpiq Romenergie, Alpiq Romindustries, EFT AG, EFT si Europec, si care a redus situatia de supracontractare in care se afla compania, prin raportare la productia realizata, cu peste 7.2 TWh anual.

Dreptul insolventei,

Raspunderi Procedura Insolventei

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

 

 

Dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 nu se aplică acţiunii în evacuare, întrucât aceasta nu vizează realizarea unei creanţe asupra averii celui ce urmează a fi evacuat, ci urmăreşte doar evacuarea acestuia din spaţiul ocupat fără un titlu legal.

 

 

Secţia comercială, Decizia nr. 3809 din 10 noiembrie 2010

 

 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău reclamanta SCM M.I. Bacău a chemat în judecată pe pârâtele SC D. SRL şi SC R. SRL Bacău, solicitând instanţei să dispună evacuarea pârâtelor din cele două spaţii comerciale situate în municipiul Bacău.

 

Pârâţii au formulat cerere reconvenţională prin care au solicitat contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate în spaţiile ocupate, restituirea bunurilor şi instituirea unui drept de retenţie.

 

Prin sentinţa civilă nr. 171/2009 pronunţată de Tribunalul Bacău a fost disjunsă cererea reconvenţională formulată de pârâtele SC D. SRL şi SC R. SRL Bacău, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta SCM M.I. Bacău şi a fost dispusă evacuarea pârâtelor SC D. SRL şi SC R. SRL Bacău din spaţiile comerciale, proprietatea reclamantei, situate în municipiul Bacău.

 

Împotriva sentinţei nr. 171/2009 a formulat apel pârâta SC D. SRL prin lichidator judiciar SC I.E. IPURL Bacău, apel ce a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 11/2010 pronunţată de Curtea de Apel Bacău.

 

În motivarea deciziei, instanţa a reţinut, în esenţă, că apelanta a criticat sentinţa doar sub aspectul disjungerii cererii reconvenţionale, dar instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile art. 165 C. proc. civ. având în vedere că numai acţiunea principală se afla în stare de judecată, iar cererea reconvenţională necesita administrarea de probatorii şi, cu toate că au fost acordate mai multe termene de judecată, pârâtele-reclamante nu au depus diligenţele necesare pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei.

 

Împotriva deciziei comerciale nr. 11/2010 a formulat recurs pârâta SC D. SRL prin lichidator judiciar SC I.E. IPURL Bacău prin care s-a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei pentru rejudecarea sau respingerea acţiunii.

 

În dezvoltarea motivelor de recurs întemeiate în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. recurenta a arătat că în cauză erau aplicabile dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 deoarece SC D. SRL a intrat în procedura insolvenţei, precum şi faptul că greşit a fost disjunsă cererea reconvenţională având în vedere că prin această cerere s-a solicitat şi instituirea unui drept de retenţie.

 

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, în limitele controlului de legalitate şi temeiul de drept arătat, s-a constatat că recursul este nefondat.

 

Motivele de recurs invocate de recurentă au fost întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. care reglementează două situaţii: hotărârea recurată este lipsită de temei legal sau hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii.

 

Recurenta a arătat că hotărârea recurată este lipsită de temei legal în condiţiile în care în cauză erau aplicabile dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006. Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

 

Prin prevederile legale evocate se urmăreşte evitarea ca asupra averii debitorului să se exercite acţiuni individuale de urmărire sau executare a creanţelor creditorilor în scopul respectării caracterului consensual, colectiv şi egalitar al procedurii insolvenţei.

 

În speţa de faţă intimata reclamantă nu a urmărit realizarea unei creanţe asupra averii recurentei pârâte, creanţă ce urma a fi valorificată în cadrul procedurii insolvenţei, ci a solicitat evacuarea pârâtelor din spaţiul proprietatea sa, ocupat fără un titlu legal.

 

Ca urmare, pentru astfel de acţiuni nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006, întrucât nu vizează realizarea unei creanţe, instanţele de fond aplicând şi interpretând corect dispoziţiile legale evocate.

 

Prin cererea reconvenţională, recurenta pârâtă a solicitat contravaloarea îmbunătăţirilor aduse la spaţiul reclamantei şi instituirea unui drept de retenţie, dar părţile au prevăzut prin contractul nr. 3 din 28 martie 2008 la art. 5 lit. b), j), k), art. 12 condiţiile şi soarta îmbunătăţirilor aduse la spaţiul închiriat, proprietatea intimatei reclamante, instanţa de fond dând eficienţă voinţei părţilor exprimată prin contractul menţionat, motiv pentru care în mod corect a aplicat în cauză dispoziţiile art. 165 C. proc. civ., cererea reconvenţională urmând a fi soluţionată separat, unde vor fi administrate probe în condiţiile art. 1169 C. civ. pentru dovedirea pretenţiilor formulate.

 

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte, în temeiul dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta SC D. SRL prin lichidator judiciar SC I.E. IPURL Bacău împotriva deciziei nr. 11 din 28 ianuarie 2010 a Curţii de Apel Bacău, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

 

 

 

Dreptul insolventei,

Avocat insolventa – Hidroelectrica ramane in insolventa anunta C.A.Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Joi, 18 octombrie, sectia Comerciala a Curtii de Apel Bucuresti a decis sa mentina hotararea Tribunalul Bucuresti in privinta insolventei Hidroelectrica.

“Curtea admite recursul, caseaza in parte hotararea atacata in ceea ce priveste cererile de interventie voluntara. Rejudecand, respinge cererile de interventie voluntara. Mentine dispozitiile privind insolventa”, se arata in minuta Instantei citita in sedinta publica la CAB.

Dreptul insolventei, Juridic,

Decizie soc:Guvernul nu doreste adoptarea legii privind insolventa persoanelor fizice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Andrei Zaharescu, purtatorul de cuvant al Executivului a afirmat ca Guvernul nu doreste adoptarea legii privind insolventa persoanelor fizice.

In prezent exista doua proiecte cu privire la aceasta lege, unul initiat de 13 senatori, iar celalalt de deputatul Eugen Nicolaescu.

Potrivit proiectului de lege, debitorii persoane fizice ar putea intra in insolventa in cazul in care se afla intr-o situatie de supraindatorare si nu-si mai pot plati datoriile.

Dreptul insolventei, Juridic,

Edy Spedition cere insolventa Delphi Packard Romania anunta C.A.Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit documentului depus la Tribunalul Timis, cel mai mare transportator din Romania, companie aflata la randul sau intr-o situatie foarte dificila, fiindu-i ceruta insolventa, solicita insolventa Delphi Packard din cauza unor

servicii de transport neplatite. “Din data de 31.03.2011 si 30.08.2011, societatea noastra a prestat servicii de transport in valoare totala de 37.675 de euro, conform facturilor, scrisorilor si comenzilor de transport. In urma notificarilor noastre succesive, debitoarea nu a reactionat motivand ca nu a incasat banii de la clientii sai. Invederam instantei faptul ca creanta societatii subscrise indeplineste conditiile cerute de art.3, pct.6 din Legea 85-2006, fiind certa, lichida si exigibila”, se arata in solicitarea Edy Spedition.

Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Timis in 14 septembrie. Delphi Packard nu a depus inca intampinare in instanta, primul termen fiind fixat in sase decembrie.

Gigantul american Delphi Automotive este prezent in Romania inca din 1995, cand a intrat pe piata locala printr-o investitie la Sannicolaul Mare, langa Timisoara. In 2004, americanii s-au extins la Ineu (situat tot in zona de vest a tarii), pentru ca, in 2009, sa inceapa productia la o unitate situata in apropierea orasului Iasi – Miroslavele. Anul acesta, Delphi a mai deschis o unitate de productie la Moldova Noua(judetul Caras-Severin). In total, prin cele patru unitati in care produce cabluri electrice si sisteme pentru motoare, Delphi a angajat in Romania 10.000 de oameni. Este furnizor Mercedes, Audi, Skoda si Renault.

Dreptul insolventei, Juridic,

Avocat insolventa – Confort a intrat in insolventa

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
Compania de constructii Confort, parte a grupului Izometal Confort, controlat de omul de afaceri timisorean Georgica Cornu, a intrat in insolventa la propria cerere dupa ce s-a confruntat cu un blocaj financiar. Confort este unul dintre cei mai mari constructori romani, cu afaceri de circa 124 milioane de euro anul trecut.

,,Am intrat in blocaj financiar, in incapacitate de plata. Nu am incasat banii pe lucrarile executate. Confort are creante pe lucrari executate, in general pentru entitati apartinand statului, de circa 45 milioane de euro, in contextul in care avem contracte in derulare de peste 150 milioane de euro. In paralel, avem colaboratori si clienti care la randul lor au intrat in insolventa”, a declarat Cornu.

Dreptul insolventei, Juridic,

Avocat insolventa – Euro Insol inghite o alta firma de insolventa, Assistance Insolv

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“Incepand de azi (n.r.- ieri) Assistance Insolv a fost inghitita de Euro Insol. Assistance Insolv a fuzionat cu Euro Insol nu neaparat pentru reduce costurile, ci din motive de eficienta: nu avem suficient de multi practicieni la ambele

societati care sa poata sa gestioneze dosarele din portofoliile celor doua societati si, in plus, pentru a avea un management unitar”, a declarat, ieri, Remus Borza, in cadrul unui interviu acordat Avocatura.com.

Managementul Euro Insol va fi asigurat in continuare de Remus Borza impreuna cu Nicoleta Munteanu, cea care a coordonat activitatea Assistance Insolv.

In portofoliile celor doua societati se afla “dosare grele”. Euro Inso este administratorul judiciar al Hidroelectrica, cel mai rasunator caz de intrare in insolventa din Romania. Alte societati aflate in portofoliul acestei sunt UCM Resita, Universul SRL (care detine Palatul Universul din Bucuresti), Realitatea Media, dar si complezurile imobiliare Asmita Gardens si Ibiza Sol.

Dreptul insolventei, Juridic,

Radu Olaru nu a facut nicio declaratie inaintea sedintei cu salariatii.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Si miercuri s-au strans aproximativ 200 de angajati in fata birourilor care solicita demisia liderului de sindicat Mihai Diculoiu. Salariatii, constituiti intr-un comitet de criza, sunt ingrijorati de soarta combinatului dupa data de 18 septembrie, cand este programata privatizarea companiei.

Protestele la Oltchim au inceput in urma cu o saptamana, cand societatea a decis oprirea definitiva a procesului de productie pentru ca Electrica Furnizare a facut somatie pentru data de 15 septembrie, cand se va opri furnizarea energiei electrice. Tot atunci, directorul general Constantin Roibu si-a inaintat demisia.

Situatia de la Oltchim este in atentia guvernului, premierul Victor Ponta a insarcinat mai multi ministri sa se implice in dezamorsarea conflictului. Potrivit acordului cu FMI, Oltchim urmeaza sa fie privatizat in 18 septembrie