Browsing Category

Monitorul oficial

Monitorul oficial,

Monitorul Oficial-2013

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Monitorul Oficial 123/2013, Partea I

 

Legea 12/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata;

Monitor Oficial-2013

Decretul 256/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata;

 

Monitorul-Oficial 123 – 124 din 6 martie 2013

 

Legea 22/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene si asigurarii recunoasterii activitatilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice;

Decretul 266/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene si asigurarii recunoasterii activitatilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice;

Monitorul Oficial 123

Legea 24/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara ca operator medical al unui elicopter aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si aprobarea modului de operare, functionare si finantare a asistentei de urgenta acordate cu acest elicopter;

Decretul 268/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara ca operator medical al unui elicopter aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si aprobarea modului de operare, functionare si finantare a asistentei de urgenta acordate cu acest elicopter;

Legea 25/2013 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant;

Decretul 269/2013 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant.

Monitor oficial-2013

Decizia 22/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

HG 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013

HG 66/2013 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera si a rapoartelor privind datele tona-kilometru si acreditarea verificatorilor in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

HG 67/2013 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei si continutului permiselor de mic trafic de frontiera.

Ordinul 30/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 120/2011;

Ordinul 399/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Monitorul Oficial 124/2013, Partea I

 

Hotararea 9/2013 a Senatului cu privire la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste fabricarea, prezentarea si vanzarea tutunului si a produselor aferente COM (2012) 788 final.

Ordinul 240/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii, indicativ GE 058 — 2012 — Comasare/Revizuire C6 — 1986, C 223 — 1986, GP 073 — 2002”.

 

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

 

Monitorul oficial,

Monitorul Oficial 117 – 118 din 1 martie 2013

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

 Ordinul 17/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea anexelor nr. 3, 4 si 5 la Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011

Monitorul Oficial

Monitorul- Oficial – 2013

 • Ordinul 3281/2013 al ministrului Educatiei Nationale pentru modificarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.211/2012
 • Cuantumul total 2013 al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Asociatia Forumului Democrat al Germanilor din Lupeni
 • Rectificare
 • Rectificare
 • HG 64/2013 pentru modificarea art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale
 • Decizia 138/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Matei Constantin in functia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor
 • Decizia 139/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Catalin-Stefanita Zisu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale
 • Decizia 140/2013 a Prim-Ministrului privind numirea doamnei Anne-Rose-Marie Juganaru in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
 • Decizia 141/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informationala de catre doamna Ion Monica Laura
 • Decizia 142/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Sorin Dumitru Stefoni in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
 • Decizia 143/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Augustin Ioan in functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului
 • Decizia 144/2013 a Prim-Ministrului privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Pirvulescu Dumitru a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei
 • Decizia 145/2013 a Prim-Ministrului pentru reluarea, la cerere, a activitatii domnului Florin Ionel in functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Economiei
 • Decizia 146/2013 a Prim-Ministrului privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Florin Ionel din functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Economiei in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Circulara 4/2013 a BNR privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din aur dedicate aniversarii a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian

Monitorul Oficial 117

 • Decizia 1/2013 a ICCJ, completul competent sa judece recursul in interesul legii
 • Ordinul 8/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2012
 • Hotararea 2/2013 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

Monitorul Oficial 2013

 

Monitorul oficial,

Monitorul Oficial 109 – 110 din 25 februarie 2013

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Monitorul Oficial 109/2013, Partea I. Decizia 3/2013 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. e), art. 4 si art. 5 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 12 alin. (2) din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;

Monitorul Oficial 109 – 110 din 25 februarie 2013

    Decizia 5/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;

    Decizia 7/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;

    Decizia 10/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

    HG 51/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.

Monitorul Oficial 109

    Ordinul M.8/2013 al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de sanatate si stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman si a baremului medical aferent;

    Ordinul M.14/2013 al ministrului apararii nationale privind aprobarea Criteriilor specifice de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen.

Monitorul Oficial 110/2013, Partea I

    Decizia 4/2013 a Senatului privind asigurarea conducerii Senatului in data de 25 februarie 2013.

    Decizia 2/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125, art. 126, art. 127 si art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precum si ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

    Decizia 9/2013 a a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedura civila si ale art. XXVI din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor;

    Decizia 11/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

    Decizia 126/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Victor Opaschi din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii;

    Decizia 127/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Victor Opaschi in functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte;

    Decizia 128/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Manuel Marian Donescu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei;

    Decizia 129/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Maricel Popa in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei;

    Decizia 130/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea doamnei Anca-Laura Ionescu in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei;

    Decizia 131/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Ilie Botos in functia de secretar de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

    Decizia 132/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului de catre domnul Ionut Sebastian Iavor;

    Decizia 133/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Dumitru Nancu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii;

    Decizia 134/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Emil Popa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii;

    Decizia 135/2013 a Prim-Ministrului privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Monitorul Oficial 109 – 110 din 25 februarie 2013

    Ordinul 25/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind desemnarea unui compartiment specializat in domeniul infrastructurilor critice nationale/ infrastructurilor critice europene, condus de un ofiter de legatura pentru securitate.

    Rectificari.

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

Monitorul oficial,

Monitorul Oficial – 97/2013, Partea I

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Monitorul Oficial 97/2013, Partea I

 Hotararea 16/2013 a Parlamentului Romaniei privind numirea unui membru titular al Consiliului National al Audiovizualului;

    Hotararea 20/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 15/2013 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare;

monitorul oficial

    Hotararea 21/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre;

    Hotararea 22/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federala Germania si Regatul Tarilor de Jos (Olanda).

Monitorul Oficial 97 din 18 februarie 2013

    Decizia 1.047/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice;

    Decizia 1.063/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice.

Monitorul Oficial

    Decizia 116/2013 a Prim-Ministrului privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de catre doamna Oprea Rozica Alina;

    Decizia 117/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de catre domnul Mihai Sova;

    Decizia 118/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului de catre domnul Danut-Cristian Popa.

    Ordinul 2.646/2012/2013 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului „Conacul Jancsó” din satul Ghelinta, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelinta, judetul Covasna;

    Ordinul 2.647/2012/2013 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului „Casa Pompiliu Eliade” din Splaiul Independentei nr. 74, sectorul 5, Bucuresti;

    Ordinul 2.654/2012/2013 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului „Fosta clopotnita”, situat in Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” — Suici, din satul Suici, comuna Suici, judetul Arges;

    Ordinul 2.684/2012/2013 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului „Fosta bolnita”, situat in ansamblul Manastirii Cozia din Caciulata, orasul Calimanesti, judetul Valcea;

    Ordinul 2.687/2012/2013 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului „Palatul Arta”, actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucuresti;

    Ordinul 16/2013 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/inregistrare sanitara veterinara a unitatilor ce desfasoara activitati in domeniul hranei pentru animale de ferma si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de ferma, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2010.

    Decizia 47/2013 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE — S.R.L

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

Monitorul oficial,

Monitorul Oficial 87 – 88 din 11 februarie 2013

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Monitorul Oficial 87/2013, Partea I

 • Hotararea 5/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Initiativa Central-Europeana — Dimensiunea Parlamentara;

 

 • Hotararea 6/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa;
 • Hotararea 7/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre;
 • Hotararea 8/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei.
 • Decizia 109/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Vlad Stefan Stoica in functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru.
 • Ordinul 1.192/2012/4.060/2012/2 al ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007;
 • Ordinul 12/2013 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia.

Monitorul Oficial 88/2013, Partea I

 • Hotararea 9/2013 a Parlamentului Romaniei privind constituirea Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei;
 • Hotararea 10/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Uniunii pentru Mediterana;
 • Hotararea 11/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO;
 • Hotararea 12/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei;
 • Hotararea 13/2013 a Parlamentului Romaniei privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federala Germania si Regatul Tarilor de Jos (Olanda);
 • Hotararea 14/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 49/2012 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii;
 • Hotararea 15/2013 a Parlamentului Romaniei privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare.
 • Decizia 1.061/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 • HG 36/2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 457/2011;
 • HG 37/2013 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Judetean Prahova;
 • HG 38/2013 privind modificarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 151/2012;
 • HG 39/2013 privind aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informatii si cooperarea in domeniul reglementarii activitatilor nucleare desfasurate in scopuri pasnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012;
 • Memorandum de intelegere intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informatii si cooperarea in domeniul reglementarii activitatilor nucleare desfasurate in scopuri pasnice;
 • HG 40/2013 privind desemnarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
 • HG 41/2013 privind recunoasterea Asociatiei „Clubul Diplomatic Bucuresti” ca fiind de utilitate publica.
 • Ordinul M.149/2012 al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Regulamentului educatiei fizice militare.

 

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

Monitorul oficial,

Monitorul oficial 2013 -acte normative

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Decizia 1.050/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si Procurorilor;

 

Monitorul oficial 2013 -acte normative

Decizia 1.056/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila;

Decizia 1.064/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedura civila;

Decizia 1.065/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2 si alin. 5 teza intai din Codul de procedura civila;

Decizia 1.079/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 4 tezele 2 si 3 din Codul de procedura civila;

Decizia 1.081/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila.

Monitorul Oficial 2013

HG 30/2013 privind aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si la Bucuresti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006.

Ordinul 28/2013 al ministrului afacerilor externe privind publicarea Deciziei SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic si a izomerilor aferenti acestuia.

Monitorul oficial 2013

Hotararea 13/2013 a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati Din Romania pentru aprobarea Tabloului Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2013.

 

Monitorul Oficial 71/2013, Partea I

 

Decizia 1.006/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

Decizia 1.078/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila;

Decizia 1.090/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

HG 33/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori.

Decizia 99/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Alexandru Razvan Cotovelea din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene;

Decizia 100/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Alin-Sorin Mitrica in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene;

Decizia 101/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Adrian Gearap in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu;

Decizia 102/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Gheorghe Raducanu din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

Decizia 103/2013 a Prim-Ministrului privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Damian Draghici.

Ordinul 38/2013 al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel.

 

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

Monitorul oficial, O speta pe zi,

Ril – constitutionalitatii prescriptiei speciale a raspunderii penale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului sustine ca dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetatenilor in fata legii si ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicarii legii penale mai favorabile.

ril admis

Astfel, tratamentul juridic al persoanelor care se afla intr-o procedura judiciara nu este justificat de situatia diferita in care s-ar afla acestia, ci de celeritatea solutionarii cauzei.

Un astfel de criteriu exterior conduitei persoanei interesate este in contradictie cu principiul egalitatii in fata legii al cetatenilor, conform caruia la situatii egale tratamentul juridic aplicat nu poate fi diferit. Astfel, persoanele care au avut sansa sa se gaseasca sub imperiul art. 124 anterior modificarii, cand termenul de prescriptie prevazut in art. 122 era depasit cu inca jumatate, s-au aflat intr-o situatie net favorabila, dar discriminatorie fata de persoanele care au avut nesansa sa aiba termenul de prescriptie speciala pe reglementarea veche implinit dar, ca efect al prelungirii acestui termen prin Legea nr. 63/2012, sa nu mai opereze pentru ca procedura judiciara la care era supus este finalizata prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti, dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ.

Ril admis 2013

Instituirea acestui tratament diferit in functie de momentul in care instanta de judecata a solutionat cauza nu are, in opinia Avocatului Poporului, o justificare obiectiva si rezonabila.

Asa fiind, un astfel de tratament juridic afecteaza drepturile invinuitilor sau inculpatilor fata de care nu s-a pronuntat deja o hotarare judecatoreasca, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 63/2012, fiind discriminati in raport cu cei pentru care s-au finalizat procedurile judiciare printr-o hotarare judecatoreasa, pana la intrarea in vigoare a legii mentionate, cu toate ca ambele categorii se afla in aceeasi situatie juridica, fiind cercetati pentru infractiuni comise in aceeasi perioada. Spre exemplu, in cazul a 2 coautori, este posibil ca unul sa fie condamnat printr-o hotarare judecatoreasca pana la data publicarii Legii nr. 63/2012 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si sa beneficieze astfel de termenul de prescriptie special redus; celalalt coautor, nefiind condamnat, din varii motive, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, nu va putea beneficia de acest privilegiu conferit de lege, ceea ce conduce la o inegalitate de tratament juridic.

Ril admis 2013

In jurisprudenta Curtii Constitutionale, determinarea caracterului „mai favorabil“ are in vedere o serie de elemente, cum ar fi: cuantumul sau continutul pedepselor, conditiile de incriminare, cauzele care exclud sau inlatura raspunderea penala, influenta circumstantelor atenuante sau agravante, normele privitoare la participare, tentativa, recidiva etc. (Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011).

Asa fiind, criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au in vedere atat conditiile de incriminare si de tragere la raspundere penala, cat si conditiile referitoare la prescrierea raspunderii penale prin implinirea termenului de prescriptie speciala.

Sunt numeroase situatiile care impun aplicarea legii penale mai favorabile, dar pentru care nici Codul penal si nici Codul de procedura penala nu cuprind vreo dispozitie tranzitorie. Acest fapt nu este insa de natura a nega existenta principiului consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie reflectat in art. 13 din Codul penal.

In conformitate cu art. 13 alin. 1 din Codul penal, in cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila, inclusiv legea mai favorabila in ceea ce priveste termenele de prescriptie. Unul din criteriile care se are in vedere la stabilirea in concret a legii penale aplicabile in situatia succesiunii de legi in timp este acela al termenelor de prescriptie a raspunderii penale, caz in care se va aprecia ca fiind mai blanda legea penala care are un termen de prescriptie speciala mai redus.

Asa fiind, dispozitia legala criticata este constitutionala in masura in care nu se aplica si cauzelor incepute sub vechea reglementare, in caz contrar incalcandu-se Legea fundamentala.

De altfel, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011, a decis ca o dispozitie penala este neconstitutionala in masura in care nu permite aplicarea legii penale mai favorabile tuturor situatiilor juridice nascute sub imperiul legii vechi si care continua sa fie judecate sub legea noua, pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

Potrivit art. 30 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, prin sesizarea formulata, Avocatul Poporului critica noile prevederi ale art. 124 din Codul penal referitor la prescriptia speciala, potrivit caruia, oricate intreruperi ar interveni, daca termenul de prescriptie generala prevazut la art. 122 din Codul penal este depasit cu inca o data, atunci este inlaturata raspunderea penala. Spre deosebire de vechea reglementare care instituia un termen mai mic, respectiv depasirea cu inca jumatate a termenelor din art. 122 din Codul penal, noua norma este mai putin favorabila.

Curtea constata urmatoarele:

In acord cu dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (3), Inalta Curte de Casatie si Justitie are competenta exclusiva de a se pronunta asupra problemelor ce tin de interpretarea si aplicarea unitara a legii ori de cate ori practica judiciara impune acest lucru.

Fara a nega rolul constitutional al instantei supreme, a carei competenta este circumscrisa situatiilor de practica neunitara, Curtea Constitutionala retine ca, in cazul in care un text legal poate genera interpretari diferite, este obligata sa intervina ori de cate ori acele interpretari genereaza incalcari ale prevederilor fundamentale.

Constitutia reprezinta cadrul si masura in care legiuitorul si celelalte autoritati pot actiona; astfel si interpretarile care se pot aduce normei juridice trebuie sa tina cont de aceasta exigenta de ordin constitutional cuprinsa chiar in art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala, potrivit caruia in Romania respectarea Constitutiei si a suprematiei sale este obligatorie.

Din perspectiva raportarii la prevederile Constitutiei, Curtea Constitutionala verifica constitutionalitatea textelor legale aplicabile in interpretarile ce pot fi generate de acestea. A admite o teza contrara contravine insasi ratiunii existentei Curtii Constitutionale, care si-ar nega rolul sau constitutional acceptand ca un text legal sa se aplice in limite ce ar putea intra in coliziune cu Legea fundamentala.

Curtea constata ca prin efectele sale prescriptia, asa cum s-a aratat mai sus, inlatura raspunderea penala. Aceasta inseamna ca exista o asemenea raspundere, dar care, prin efectul prescriptiei, este inlaturata. In unele legislatii, efectul juridic al prescriptiei este aratat prin aceea ca „inlatura actiunea penala“.

Acest punct de vedere este partial exact, deoarece prescriptia apartine dreptului penal material, si nu dreptului procesual penal. Asa fiind, prescriptia este o cauza de inlaturare a raspunderii penale. Este adevarat ca, inlaturandu-se raspunderea penala, se inlatura si actiunea penala, dar acesta este un efect derivat, de ordin procesual, ce decurge din primul efect, din inlaturarea raspunderii penale, efect de ordin material.

Prin urmare, prescriptia raspunderii penale apare ca o cauza de inlaturare a raspunderii penale si, pe cale de consecinta, ca o cauza de inlaturare sau de neaplicare a pedepsei. Aceasta cauza face sa inceteze dreptul de a trage la raspundere penala si a obligatiei corespunzatoare. Prescriptia are asadar caracterul unei renuntari a statului de a mai aplica pedeapsa pentru o fapta savarsita, cu conditia trecerii unui anumit termen sau interval de timp de la data savarsirii faptei.

Prin urmare, este de observat ca, dat fiind caracterul de norma de drept penal material, nu se impune instituirea unor dispozitii tranzitorii, intrucat, in acord cu art. 15 alin. (2) din Constitutie reflectat in art. 13 din Codul penal, legislatia prevede solutia de urmat in cazul conflictului de legi.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2012, Curtea Constitutionala a statuat ca „determinarea caracterului «mai favorabil» are in vedere o serie de elemente, cum ar fi: cuantumul sau continutul pedepselor, conditiile de incriminare,cauzele care exclud sau inlatura responsabilitatea,influenta circumstantelor atenuante sau agravante, normele privitoare la participare, tentativa, recidiva etc.

Asa fiind, criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au in vedere atat conditiile de incriminare si de tragere la raspundere penala, cat si conditiile referitoare la pedeapsa. […]

Sunt numeroase situatiile care impun aplicarea legii mai blande, dar pentru care nici Codul penal si nici Codul de procedura penala nu cuprind vreo dispozitie tranzitorie.

Acest fapt nu este insa de natura a nega existenta principiului consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, reflectat in art. 13 din Codul penal. Prin urmare, dat fiind rangul principiului statuat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constata ca acesta are caracter axiomatic si, consacrat ca atare, nu poate fi limitat de indeplinirea unor conditii procedurale care din motive obiective nu au putut fi cunoscute de destinatarii lor.“

Ca asa stau lucrurile o dovedeste aceeasi jurisprudenta a Curtii Europene a Drepturilor Omului – Sectia intai, care, 4 ani mai tarziu, si-a nuantat pozitia prin Hotararea din 10 noiembrie 2004, pronuntata in Cauza Achour impotriva Frantei, paragraful 35, statuand ca starea de recidiva este o componenta a sanctionarii penale a unei persoane, astfel incat regulile privind neretroactivitatea legii trebuie sa functioneze si in aceasta materie.

Ulterior, la data de 29 martie 2006, Marea Camera a statuat, in aceeasi cauza, ca nu a fost afectat art. 7 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece nu exista nicio indoiala ca la momentul aparitiei noii legi (respectiv la 1 martie 1994) reclamantul ar fi putut sa prevada ca prin comiterea unei infractiuni inainte de 13 iulie 1996 (data la care noul termen legal de 10 ani ar fi expirat) va putea fi considerat recidivist si i se va putea mari pedeapsa pentru a doua fapta in consecinta. El a fost astfel in masura sa prevada consecintele legale ale actiunilor sale si sa isi adapteze conduita in mod corespunzator (paragraful 53).

Prin urmare, analizand continutul art. 124 din Codul penal, Curtea constata ca acesta nu dispune nimic cu privire la conflictul de legi in timp. Asa cum s-a aratat mai sus, nici nu era nevoie de o asemenea reglementare, deoarece implinirea termenului de prescriptie speciala incepe sa curga, indiferent de cate intreruperi ar interveni, de la data savarsirii faptei si se implineste, in acord cu principiul legii penale mai favorabile, la data prevazuta de aceasta.

Prin urmare, cata vreme prescriptia speciala este o cauza care inlatura raspunderea penala, este evident ca implinirea sa sub imperiul legii vechi este mai favorabila decat implinirea prevazuta de legea noua, deoarece aceasta din urma mareste intervalul de timp ce poate genera neaplicarea unei pedepse.

Aceleasi valente le are textul si in ceea ce priveste principiul egalitatii in fata legii a cetatenilor. Astfel, este posibil ca un coautor sa fie definitiv judecat sub imperiul legii vechi si, pe cale de consecinta, sa se dispuna incetarea procesului penal deoarece s-a implinit termenul vechi de prescriptie speciala. In ce priveste pe celalalt coautor, care se afla inca in faza procedurilor judiciare, nepronuntandu-se o hotarare definitiva pana la aparitia legii noi, Curtea constata ca, in masura in care nu ar fi opozabila favorabila, acesta ar fi discriminat fara nicio justificare obiectiva si rezonabila fata de primul.

Altfel spus, termenul de prescriptie speciala prevazut de legea veche are valente constitutionale in masura in care ultraactiveaza aplicandu-se faptelor comise sub imperiul sau si care, in acord cu principiul securitatii juridice, nu au fost judecate definitiv pana la aparitia legii noi.

Totodata, termenul de prescriptie speciala prevazut de legea noua este constitutional in masura in care se aplica numai faptelor savarsite sub imperiul noii solutii legislative.

In concluzie, Curtea constata ca normele legale criticate sunt constitutionale in masura in care nu impiedica aplicarea legii penale mai favorabile faptelor savarsite sub imperiul legii vechi.

Astfel, Curtea constata ca prevederile art. 124 din Codul penal, care constituie obiectul exceptiei de neconstitutionalitate formulate direct de Avocatul Poporului, sunt constitutionale in masura in care nu impiedica aplicarea legii penale mai favorabile faptelor savarsite sub imperiul legii vechi.

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

Monitorul oficial,

Monitorul oficial 2013 – Cautare

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Monitor oficial 2013

 

Monitorul Oficial 57/2013, Partea I

 • Decizia 7/2013 a Camerei Deputatilor privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor.
 • Decretul 28/2013 privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Ofiter.
 • Decizia 973/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (4)—(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

monitor oficial 2013

 • Decizia 980/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilele mentionate in anexa nr. 1, pozitiile nr. 92 si 157.
 • OUG 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
 • Ordinul 4/2013 al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii in perioada 1 ianuarie—31 decembrie 2013;
 • Ordinul 3.084/2013 al ministrului educatiei nationale privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.
 • Ordinul 1/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica, produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de inalta eficienta, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2010.
 • Hotararea 1/2012 a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pentru modificarea si completarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009.

Monitorul oficial 2013

Monitorul Oficial 58/2013, Partea I

 • Decizia 981/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor sali si gradini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile, cu referire la imobilul mentionat in anexa nr. 1, pozitia nr. 13;
 • Decizia 985/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 • HG 25/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de catre domnul Nae Ionel Florin.
 • Decizia 83/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Adrian Mihai Navligu in functia de subsecretar de stat la Departamentul de informatii si protectie interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia 84/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea doamnei Carmen Tocala din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret;
 • Decizia 85/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea doamnei Emilia Carmen Tocala in functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului;
 • Decizia 86/2013 a Prim-Ministrului pentru completarea articolului unic al Deciziei prim-ministrului nr. 33/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Marian Niculescu.
 • Decizia 87/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea doamnei Denisa Oana Patrascu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
 • Ordinul 2.167/2012 al ministrului afacerilor externe privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale.
 • Hotararea 2/2013 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2013.
 • Hotararea 2/2012 a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 3/2009.

Pentru mai multe detalii va rog sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro.Vizitati si http://www.coltuc.ro si http://www.coltuc.ro/blog

VEZI VIDEO coltuc.ro

Monitorul oficial,

Monitor Oficial – 50 – 54 din 23 ianuarie 2013

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

•Decretul 23/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial in grad de Comandor.
•Decretul 24/2013 privind rechemarea unui ambasador;
•Decretul 25/2013 privind acreditarea unui ambasador;
•Decretul 26/2013 privind acreditarea unui ambasador;

•Decizia 976/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea marfurilor in regim duty-free;
•Decizia 1.029/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
•Decizia 1.030/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;
•Decizia 1.031/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989;
•Decizia 1.032/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
•Ordinul 27/2013 al ministrului afacerilor externe privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 17 decembrie 2012, care constituie Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene prin care se extinde pana la 31 decembrie 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992.
•Rectificari.
Monitorul Oficial 51/2013, Partea I

•Decizia 1.038/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1—3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a legii in ansamblul sau;
•Decizia 1.044/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila;
•Decizia 1.067/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 619 alin. 5 si ale art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civila;
•Ordinul 28/2013 al ministrului sanatatii privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie„Cantacuzino”.
•Decizia nr. 19 din 10 decembrie 2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Monitorul Oficial 52/2013, Partea I

•Decizia 890/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. 1 din Codul de procedura civila;
•Decizia 942/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (3) lit. a) si ale art. 24 alin. (1) teza intai din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;
•Decizia 944/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (8) teza intai din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
•Decizia 947/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila.
•OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;
•OG 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale;
•HG 22/2013 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale;
•HG 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
•Decizia 78/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Teodor Gheorghe Negrut din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informationala;
•Decizia 79/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Vasile Costea in functia de secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publica si cresterea calitatii vietii personalului, la Ministerul Apararii Nationale;
•Decizia 80/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Razvan Teohari Vulcanescu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii;
•Decizia 81/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Razvan Teohari Vulcanescu in functia de subsecretar de stat la Ministerul Sanatatii;
•Decizia 82/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Adrian Pana in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii.
•Rectificari.

Monitorul oficial,

Monitor Oficial – 44 – 46 din 21 ianuarie 2013

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Monitorul Oficial 44/2013, Partea I

Ordinul 6.576/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a;

Ordinul 40/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Ordinul 1/2013 al Bancii Nationale a Romaniei privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale IFN LEASING HOUSE — S.A.

Monitorul Oficial 45/2013, Partea I

Decretul 22/2013 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce.
Ordinul 24/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Ordinul 3.028/2013 al ministrului educatiei nationale pentru modificarea art. 29 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012—2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011.

Monitorul Oficial 46/2013, Partea I

Decizia 1/2013 a Parlamentului Romaniei privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara.
Decizia 1/2013 a Senatului privind convocarea Senatului in sesiune extraordinara.
Decizia 1/2013 a Camerei Deputatilor privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara.
Decizia 64/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Gheorghe Albu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
Decizia 65/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Valentin Olimpiu Soneriu in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
Decizia 66/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Sergiu Nistor din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Patrimoniului National;
Decizia 67/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Radu Boroianu in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii;
Decizia 68/2013 a Prim-Ministrului pentru eliberarea domnului Sorin Vicol din functia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu;
Decizia 69/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Sorin Vicol in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informationala;
Decizia 70/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Cristian Cosmin in functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului;
Decizia 71/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea domnului Teodor Codrin Scutaru in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
Decizia 72/2013 a Prim-Ministrului privind revocarea domnului Laurentiu Tigaeru-Rosca din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu;
Decizia 73/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea atributiilor presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu;
Decizia 74/2013 a Prim-Ministrului privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Buzatu Dan Horatiu a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor;
Decizia 75/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor de catre domnul Valentin-Florin Trifan;
Decizia 76/2013 a Prim-Ministrului pentru numirea doamnei Laczikó Enik? Katalin in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice.
Ordinul 8/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare si de supraveghere a activitatii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobandit protectia indicatiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) si a specialitatilor traditionale garantate (S.T.G.).