Browsing Category

Noul Cod Civil 2014

Noul Cod Civil 2014,

Art. 2664 Noul cod civil 2014 Data intrării în vigoare Prescripţia extinctivă

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 2664 Noul cod civil 2014 Data intrării în vigoare Prescripţia extinctivă

Data intrării în vigoare

(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia.

(2) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului civil.

Noul Cod Civil 2014,

Art. 2661 Noul cod civil 2014 Domeniul de aplicare Fiducia

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 2661 Noul cod civil 2014 Domeniul de aplicare Fiducia

Domeniul de aplicare

Legea determinată potrivit Art. 2659 şi 2.660 este aplicabilă condiţiilor de validitate, interpretării şi efectelor fiduciei, precum şi administrării ei. Această lege determină în special:

a) desemnarea, renunţarea şi înlocuirea fiduciarului, condiţiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi desemnată fiduciar, precum şi transmiterea puterilor fiduciarului;

b) drepturile şi obligaţiile dintre fiduciari;

c) dreptul fiduciarului de a delega în tot sau în parte executarea obligaţiilor sale sau exercitarea puterilor care îi revin;

d) puterile fiduciarului de a administra şi de a dispune de bunurile din masa patrimonială fiduciară, de a constitui garanţii şi de a dobândi alte bunuri;

e) puterile fiduciarului de a face investiţii şi plasamente;

f) îngrădirile cu privire la durata fiduciei, precum şi cele cu privire la puterile fiduciarului de a constitui rezerve din veniturile rezultate din administrarea bunurilor;

g) raporturile dintre fiduciar şi beneficiar, inclusiv răspunderea personală a fiduciarului faţă de beneficiar;

h) modificarea sau încetarea fiduciei;

i) repartizarea bunurilor ce alcătuiesc masa patrimonială fiduciară;

j) obligaţia fiduciarului de a da socoteală de modul cum a fost administrată masa patrimonială fiduciară.

Noul Cod Civil 2014,

Art. 2660 Noul cod civil 2014 Determinarea obiectivă a legii aplicabile Fiducia

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 2660 Noul cod civil 2014 Determinarea obiectivă a legii aplicabile Fiducia

Determinarea obiectivă a legii aplicabile

În lipsa alegerii legii aplicabile, precum şi în cazul în care legea aleasă nu cunoaşte instituţia fiduciei, se aplică legea statului cu care fiducia prezintă cele mai strânse legături. În acest scop, se ţine seama îndeosebi de:

a) locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare, desemnat de constituitor;

b) locul situării bunurilor fiduciare;

c) locul unde fiduciarul îşi are reşedinţa obişnuită sau, după caz, sediul social;

d) scopul fiduciei şi locul unde acesta urmează să se realizeze.

Noul Cod Civil 2014,

Art. 2658 Noul cod civil 2014 Domeniul de aplicare Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 2658 Noul cod civil 2014 Domeniul de aplicare Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Domeniul de aplicare

Legea statului unde cecul este plătibil determină îndeosebi:

a) dacă titlul trebuie tras la vedere sau dacă poate fi tras la un anumit termen de la vedere, precum şi efectele postdatării;

b) termenul de prezentare;

c) dacă cecul poate fi acceptat, certificat, confirmat sau vizat şi care sunt efectele produse de aceste menţiuni;

d) dacă posesorul poate cere şi dacă este obligat să primească o plată parţială;

e) dacă cecul poate fi barat sau poate să cuprindă clauza plătibil în cont ori o expresie echivalentă şi care sunt efectele acestei barări, clauze sau expresii echivalente;

f) dacă posesorul are drepturi speciale asupra provizionului şi care este natura lor;

g) dacă trăgătorul poate să revoce cecul sau să facă opoziţie la plata acestuia;

h) măsurile care pot fi luate în caz de pierdere sau de furt al cecului;

i) dacă un protest sau o constatare echivalentă este necesară pentru conservarea dreptului de regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi celorlalţi obligaţi.

Noul Cod Civil 2014,

Art. 2657 Noul cod civil 2014 Legea aplicabilă efectelor obligaţiilor Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 2657 Noul cod civil 2014 Legea aplicabilă efectelor obligaţiilor Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Legea aplicabilă efectelor obligaţiilor

Legea statului pe al cărui teritoriu au fost subscrise obligaţiile ce decurg din cec determină efectele acestor obligaţii.

Noul Cod Civil 2014,

Art. 2656 Noul cod civil 2014 Nulitatea cecului Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 2656 Noul cod civil 2014 Nulitatea cecului Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Nulitatea cecului

În cazul în care, potrivit legii aplicabile, cecul este nul din cauză că a fost tras asupra unei persoane neîndreptăţite, obligaţiile ce decurg din semnăturile puse pe titlu în alte state, ale căror legi nu cuprind o asemenea restricţie, sunt valabile.

Noul Cod Civil 2014,

Art. 2655 Noul cod civil 2014 Legea aplicabilă Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 2655 Noul cod civil 2014 Legea aplicabilă Cecul Cambia, biletul la ordin şi cecul

Cambia, biletul la ordin şi cecul

SECŢIUNEA a 3-a
Cecul

Art. 2655

Legea aplicabilă

Legea statului unde cecul este plătibil determină persoanele asupra cărora poate fi tras un asemenea titlu.