Browsing Category

Noul Cod de Procedura Penala 2014

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 602 Noul cod de procedura penala 2014 Termenii explicaţi în Codul penal Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 602 Noul cod de procedura penala 2014 Termenii explicaţi în Codul penal Punerea în executare a hotărârilor

Termenii sau expresiile al căror înţeles este anume explicat în Codul penal au acelaşi înţeles şi în Codul de procedură penală.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 600 Noul cod de procedura penala 2014 Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 600 Noul cod de procedura penala 2014 Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile Punerea în executare a hotărârilor

(1) Contestaţia privind executarea dispoziţiilor civile ale hotărârii se face, în cazurile prevăzute la art. 598 alin. (1) lit. a) şi b), la instanţa de executare prevăzută la art. 597, iar în cazul prevăzut la art. 598 alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dispoziţiile art. 598 alin. (2) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.

    (2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător.

    (3) Contestaţia împotriva actelor de executare se soluţionează de către instanţa civilă potrivit legii civile.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 601 Noul cod de procedura penala 2014 Contestaţia privitoare la amenzile judiciare Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 601 Noul cod de procedura penala 2014 Contestaţia privitoare la amenzile judiciare Punerea în executare a hotărârilor

(1) Contestaţia împotriva executării amenzilor judiciare se soluţionează de către instanţa care le-a pus în executare.

    (2) Dispoziţiile art. 597 alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător.

 

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 599 Noul cod de procedura penala 2014 Rezolvarea contestaţiei la executare Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 599 Noul cod de procedura penala 2014 Rezolvarea contestaţiei la executare Punerea în executare a hotărârilor

(1) Procedura de rezolvare a contestaţiei la executare este cea prevăzută la art. 597.

(2) În cazul arătat la art. 598 alin. (1) lit. d), dacă din hotărârea pusă în executare nu rezultă datele şi situaţiile de existenţa cărora depinde soluţionarea contestaţiei, constatarea acestora se face de către instanţa competentă să judece contestaţia.

    (3) Cererea poate fi retrasă de condamnat sau de procuror, când este formulată de acesta.

    (4) După pronunţarea soluţiei definitive ca urmare a admiterii contestaţiei la executare, se face o nouă punere în executare conform procedurii prevăzute de prezentul titlu.

    (5) Cererile ulterioare de contestaţie la executare sunt inadmisibile dacă există identitate de persoană, de temei legal, de motive şi de apărări.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 598 Noul cod de procedura penala 2014 Contestaţia la executare Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 598 Noul cod de procedura penala 2014 Contestaţia la executare Punerea în executare a hotărârilor

(1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

    c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

    d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), contestaţia se face, după caz, la instanţa prevăzută la art. 597 alin. (1) sau (6), iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa revine, după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 597 Noul cod de procedura penala 2014 Procedura la instanţa de executare Dispoziţii comune

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 597 Noul cod de procedura penala 2014 Procedura la instanţa de executare Dispoziţii comune

(1) Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare, preşedintele completului de judecată dispune citarea părţilor interesate şi, în cazurile prevăzute la art. 90, ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă se citează şi administraţia penitenciarului în care execută pedeapsa condamnatul.

(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată.

(3) Participarea procurorului este obligatorie.

(4) După ascultarea concluziilor procurorului şi a părţilor, instanţa se pronunţă prin sentinţă.

(5) Dispoziţiile cuprinse în titlul III al părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.

    (6) Dispoziţiile alin. (1) – (5) se aplică şi în cazul în care rezolvarea uneia dintre situaţiile reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În acest caz, soluţia se comunică instanţei de executare.

    (7) Hotărârile pronunţate în primă instanţă în materia executării potrivit prezentului titlu pot fi atacate cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.

    (8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 596 Noul cod de procedura penala 2014 Amnistia şi graţierea Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 596 Noul cod de procedura penala 2014 Amnistia şi graţierea Punerea în executare a hotărârilor

(1) Aplicarea amnistiei şi a graţierii, atunci când intervin după rămânerea definitivă a hotărârii, se face de către judecătorul delegat cu executarea de la instanţa de executare, iar dacă cel condamnat se află în executarea pedepsei, de către judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.

    (2) Judecătorul se pronunţă prin încheiere executorie, dată în camera de consiliu, cu participarea procurorului.

    (3) Împotriva încheierii pronunţate potrivit alin. (2) se poate declara contestaţie de către procuror, în termen de 3 zile de la pronunţare. Contestaţia este suspensivă de executare.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 595 Noul cod de procedura penala 2014 Intervenirea unei legi penale noi Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 595 Noul cod de procedura penala 2014 Intervenirea unei legi penale noi Punerea în executare a hotărârilor

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracţiune fapta pentru care s-a pronunţat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai uşoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanţa ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispoziţiilor art. 4 şi 6 din Codul penal.

    (2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se face din oficiu sau la cererea procurorului ori a persoanei condamnate de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de către instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenţie.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 594 Noul cod de procedura penala 2014 Evidenţa întreruperii executării pedepsei Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 594 Noul cod de procedura penala 2014 Evidenţa întreruperii executării pedepsei Punerea în executare a hotărârilor

(1) Instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei comunică de îndată această măsură instanţei de executare, locului de deţinere şi organului de poliţie.

(2) Instanţa de executare şi administraţia locului de deţinere ţin evidenţa întreruperilor acordate. Dacă la expirarea termenului de întrerupere persoana condamnată la pedeapsa închisorii nu se prezintă la locul de deţinere, administraţia trimite de îndată o copie de pe mandatul de executare organului de poliţie, în vederea executării. Pe copia mandatului de executare se menţionează şi cât a mai rămas de executat din durata pedepsei.

    (3) Administraţia locului de deţinere comunică instanţei de executare data la care a reînceput executarea pedepsei.

    (4) Timpul cât executarea a fost întreruptă nu se socoteşte în executarea pedepsei.

    (5) Pedeapsa accesorie se execută şi pe durata întreruperii executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă.

Noul Cod de Procedura Penala 2014,

ART. 593 Noul cod de procedura penala 2014 Instanţa competentă Punerea în executare a hotărârilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ART. 593 Noul cod de procedura penala 2014 Instanţa competentă Punerea în executare a hotărârilor

(1) Instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare.

    (2) Cererea de prelungire a întreruperii anterior acordate se soluţionează de instanţa care a dispus întreruperea executării pedepsei.

    (3) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de întrerupere a executării pedepsei poate fi atacată cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.