Browsing Category

TIMBRU DE MEDIU 2013

Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timbru de mediu/taxa auto 2015,

Timbru de mediu 2015:Timbrul de mediu se datoreaza si pentru autovehiculele rulate provenite de pe piata interna inmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2007

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In Monitorul Oficial nr. 834 din 17 noiembrie 2014 a fost publicata Decizia nr. 13 din 20 octombrie 2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la urmatoarea chestiune de drept: „daca dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule se interpreteaza in sensul ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007”.

Timbru de mediu 2015:Timbrul de mediu se datoreaza si pentru autovehiculele rulate provenite de pe piata interna inmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2007

Timbru de mediu 2015:Timbrul de mediu se datoreaza si pentru autovehiculele rulate provenite de pe piata interna inmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 2007

Titularul si obiectul sesizarii

Curtea de Apel Bucuresti — Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a dispus, prin Incheierea din 1aprilie 2014, pronuntata in Dosarul nr. 2.362/87/2013, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 519 din Codul de procedura civila, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: „daca dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014,(Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013) si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prinHotararea Guvernului nr. 88/2013 (denumite in continuare, in cuprinsul prezentei decizii, Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 88/2013) se interpreteaza in sensul ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007”.

Jurisprudenta instantelor nationale in materie

In urma verificarii jurisprudentei transmise de curtile de apel, Inalta Curte a constatat urmatoarele:

Intr-o prima orientare jurisprudentiala, s-a retinut ca dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 instituie o discriminare intre bunurile provenite de pe piata interna si bunurile provenite din alte state membre ale Uniunii Europene, aflate in situatii similare.

Intr-o a doua orientare jurisprudentiala, s-a apreciat ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 nu instituie o discriminare intre autovehiculele achizitionate din Romania si cele achizitionate dintr-un stat membru al Uniunii Europene si nu sunt contrare art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Intr-o a treia orientare jurisprudentiala, s-a retinut ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007.

Ministerul Public — Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat faptul ca problema de drept nu formeaza obiectul unei verificari de jurisprudenta in perspectiva promovarii unui recurs in interesul legii.

ICCJ a decis admiterea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti — Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si a stabilit ca:

Dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, si ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, se interpreteaza in sensul ca timbrul de mediu se datoreaza si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piata interna a carui prima inmatriculare a fost anterioara datei de 1 ianuarie 2007.

Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013,

Ce efecte are hotărârea CJUE în cauza C‑331/13, Ilie Nicolae Nicula împotriva Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrației Fondului pentru Mediu?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Concluzia nu poate fi decat una:se vor castiga procele aflate pe rolul instantelor pe timbru de mediu

VEZI TEXTUL INTREG AL HOTARARII AICI

Cadrul juridic

A – Dreptul Uniunii

2. Articolul 110 TFUE prevede:

„Niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.

De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.”

3. In cauza Tatu (EU:C:2011:219), Curtea a interpretat acest articol in sensul ca „se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru, daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie, in statul membru mentionat, a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala”(3).

B – Dreptul romanesc

4. Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumita in continuare „O.U.G. nr. 9/2013”) prevede:

„Obligatia de plata a timbrului intervine o singura data, astfel:

a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;

b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului […];

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s a dispus de catre instante restituirea [taxei] sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.”

5. Articolul 12 alineatul (1) din aceasta ordonanta de urgenta prevede ca:

„In cazul in care taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitata, este mai mare decat timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de suma platita, numai catre titularul obligatiei de plata, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Calculul diferentei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanta de urgenta, in care se utilizeaza elementele avute in vedere la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.”

III – Litigiul principal si intrebarea preliminara

6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (denumita in continuare „O.U.G. nr. 50/2008”), care a intrat in vigoare la 1 iulie 2008, a instituit o taxa pe poluare pentru autovehiculele din categoriile M1-M3 si N1-N3. Obligatia de a plati aceasta taxa lua nastere in special cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania, grevand astfel vehiculele de ocazie importate.

7. Curtea a declarat ca o taxa precum aceasta taxa pe poluare era contrara articolului 110 TFUE pentru motivul ca aceasta „[avea] ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre”(4). Pentru acelasi motiv, Curtea a statuat ca aceasta situatie se regasea in cazul unei taxe precum taxa pe poluare instituita prin Legea nr. 9/2012(5), care, la 13 ianuarie 2012, abrogase O.U.G. nr. 50/2008, inainte de a fi ea insasi abrogata la 15 martie 2013 prin O.U.G. nr. 9/2013.

8. In cursul anului 2009, domnul Nicula a cumparat un autovehicul marca BMW 320i, inmatriculat pentru prima data in alt stat al Uniunii Europene, si anume Germania. In vederea inmatricularii vehiculului respectiv in Romania, acesta a platit o suma de 5 153 RON (aproximativ 1 200 euro) cu titlu de taxa pe poluare, prevazuta de O.U.G. nr. 50/2008.

9. Domnul Nicula a depus o cerere de restituire a acestei sume la autoritatile fiscale romane si, ca urmare a respingerii cererii mentionate de catre acestea din urma, o actiune la instantele romane.

10. Prin sentinta administrativa nr. 1497/CA/2012, Tribunalul Sibiu (Romania) a admis actiunea introdusa de domnul Nicula impotriva Agentiei Fondului pentru Mediu (beneficiarul taxei), a obligat aceasta parata sa restituie taxa, dupa ce a constatat, pe baza Hotararii Tatu (EU:C:2011:219), incompatibilitatea taxei pe poluare cu articolul 110 TFUE, si a respins actiunea introdusa impotriva Administratiei Finantelor Publice Sibiu (institutia care a colectat taxa).

11. La 25 ianuarie 2013, in urma recursului formulat impotriva acestei sentinte, Curtea de Apel Alba Iulia a decis casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, cu indicatia data in rejudecare ca, in acest gen de litigii, calitatea de parat in actiunea in restituirea unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii revenea nu numai beneficiarului acestei taxe, dar si colectorului acesteia.

12. Dupa reinscrierea cauzei pe rolul Tribunalului Sibiu, O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu a intrat in vigoare la 15 martie 2013.

13. In situatia concreta a reclamantului, cuantumul timbrului de mediu pentru autovehiculul sau s a stabilit la 8 126,44 RON, in temeiul O.U.G. nr. 9/2013, in timp ce taxa pe poluare platita anterior se ridica la 5 153 RON.

14. Or, in temeiul articolului 12 alineatul (1) din O.U.G. nr. 9/2013, domnul Nicula nu ar mai avea dreptul sa recupereze taxa pe poluare si dobanzile aferente acesteia, suma pe care o platise fiind retinuta de autoritatile fiscale si de mediu cu titlu de timbru de mediu, intrucat valoarea timbrului de mediu era mai ridicata decat taxa pe poluare pe care o platise.

15. In aceste conditii, Tribunalul Sibiu a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:

„Dispozitiile articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeana, ale articolelor 17, 20 si 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale articolului 110 TFUE, principiul securitatii juridice si principiul non reformatio in peius, ambele statuate [de] dreptul [Uniunii] si jurisprudenta Curtii [Hotararile Belgocodex, C 381/97, EU:C:1998:589 si Belbouab, 10/78, EU:C:1978:181], pot fi interpretate ca opunandu se unei reglementari precum O.U.G. nr. 9/2013?”

IV – Procedura in fata Curtii

16. Cererea de decizie preliminara a fost depusa la Curte la 18 iunie 2013. Domnul Nicula, guvernul roman si Comisia Europeana au depus observatii scrise.

17. Prin scrisoarea din 20 decembrie 2013, guvernul roman a solicitat atribuirea prezentei cauze Marii Camere. Conform articolului 16 al treilea paragraf din statutul sau, Curtea a dat curs acestei cereri. In sedinta, guvernul roman a justificat aceasta cerere prin necesitatea de a asigura coerenta jurisprudentei Curtii referitoare la impozitarea vehiculelor de ocazie importate.

18. In temeiul articolului 101 din Regulamentul de procedura, la 14 februarie 2014, Curtea a solicitat instantei de trimitere sa furnizeze, pana la 5 martie 2014, clarificari privind aplicabilitatea O.U.G. nr. 9/2013 in litigiul principal. Raspunsul instantei de trimitere a fost primit de Curte la 4 martie 2014.

19. La 25 martie 2014 a avut loc o sedinta in cursul careia domnul Nicula, guvernul roman, precum si Comisia au prezentat observatii orale.

V – Analiza

A – Cu privire la admisibilitate

20. Guvernul roman considera ca prezenta cerere de decizie preliminara este inadmisibila intrucat un raspuns la intrebarea formulata de instanta de trimitere nu ar fi util pentru solutionarea litigiului principal. Potrivit guvernului roman, O.U.G. nr. 9/2013 nu se aplica litigiului principal pentru doua motive.

21. In primul rand, guvernul roman considera ca procedura extrajudiciara de restituire a eventualelor diferente intre taxele platite in temeiul actelor normative anterioare O.U.G. nr. 9/2013 si timbrul de mediu, instituita prin articolul 12 din aceasta ordonanta de urgenta, nu vizeaza in niciun fel instanta de trimitere si nu se aplica litigiului principal.

22. Guvernul roman considera astfel ca aceasta procedura extrajudiciara de restituire nu impiedica instanta de trimitere sa dispuna restituirea in intregime a sumei platite de domnul Nicula cu titlu de taxa pe poluare.

23. In al doilea rand, guvernul roman considera ca, in temeiul principiului tempus regit actum, O.U.G. nr. 9/2013, care a intrat in vigoare la 15 martie 2013, nu se aplica cererii de rambursare a taxei pe poluare platite de domnul Nicula in anul 2009. In consecinta, instanta de trimitere nu ar trebui sa se considere legata de articolul 12 din aceasta ordonanta de urgenta.

24. Avand in vedere aceste argumente, Curtea a solicitat instantei de trimitere sa ia pozitie cu privire la aplicabilitatea in litigiul principal a O.U.G. nr. 9/2013, in special a articolului 12 din aceasta.

25. Prin raspunsul primit de Curte la 13 martie 2014, instanta de trimitere a confirmat aplicabilitatea articolului 12 din O.U.G. nr. 9/2013 in litigiul principal. Potrivit instantei de trimitere, interpretarea acestei ordonante de urgenta invocata de guvern este lipsita de orice temei juridic si goleste de continut articolul 12 din ordonanta mentionata.

26. Potrivit unei jurisprudente consacrate a Curtii, „in cadrul unei proceduri prevazute la articolul [267 TFUE], intemeiata pe o separare clara a functiilor intre instantele nationale si Curte, orice apreciere a situatiei de fapt din cauza este de competenta instantei nationale. De asemenea, numai instanta nationala care este sesizata cu solutionarea litigiului si care trebuie sa isi asume raspunderea pentru hotararea judecatoreasca ce urmeaza a fi pronuntata are competenta sa aprecieze, luand in considerare particularitatile cauzei, atat necesitatea unei decizii preliminare, pentru a fi in masura sa pronunte propria hotarare, cat si pertinenta intrebarilor pe care le adreseaza Curtii. In consecinta, in cazul in care intrebarile adresate au ca obiect interpretarea dreptului [Uniunii], Curtea este, in principiu, obligata sa se pronunte”(6).

27. Intrucat instanta de trimitere a confirmat aplicabilitatea O.U.G. nr. 9/2013 in litigiul principal, este necesar sa se inlature obiectiile guvernului roman cu privire la admisibilitatea prezentei cereri de decizie preliminara.

B – Cu privire la fond

28. Prin intermediul intrebarii formulate, instanta urmareste sa afle daca dispozitii precum cele ale O.U.G. nr. 9/2013 sunt conforme cu articolul 110 TFUE, cu principiile egalitatii in fata legii si nediscriminarii prevazute la articolele 20 si 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare „carta”), cu dreptul de proprietate mentionat la articolul 17 din aceasta carta, precum si cu principiile securitatii juridice, neretroactivitatii legii si non reformatio in peius.

1. Principiile sau dispozitiile dreptului Uniunii aplicabile in speta

29. Esenta criticii formulate de domnul Nicula este ca articolul 12 din O.U.G. nr. 9/2013 perpetueaza discriminarea instituita prin taxa pe poluare intre vehiculele de ocazie importate in Romania si vehiculele prezente deja pe piata romaneasca si care erau, in aceasta calitate, scutite de taxa pe poluare. In opinia noastra, in consecinta, la fel ca in cauzele Tatu (EU:C:2011:219), Nisipeanu (EU:C:2011:466), Drutu (EU:C:2011:478), Micsa (EU:C:2011:479), Vijulan (EU:C:2011:477) si Campean si Administratia Finantelor Publice a Municipiului Alexandria (EU:C:2014:229), normele aplicabile sunt articolul 110 TFUE, care interzice taxele discriminatorii, precum si principiul potrivit caruia orice taxa perceputa cu incalcarea dreptului Uniunii, in special a articolului 110 TFUE, trebuie restituita contribuabilului.

30. Potrivit articolului 52 alineatul (2) din carta, „[d]repturile recunoscute prin prezenta carta care fac obiectul unor dispozitii prevazute de tratate se exercita in conditiile si cu respectarea limitelor stabilite de acestea”. In consecinta, nu este necesar, in vederea interpretarii dreptului Uniunii de catre Curte, sa se examineze aplicabilitatea in litigiu a altor norme si principii continute in carta. Acest lucru este valabil si pentru celelalte principii generale citate de instanta de trimitere, care s ar putea referi totusi la aceste norme si principii, de exemplu in cadrul unei analize de constitutionalitate in dreptul roman a O.U.G. nr. 9/2013.

2. Argumentele prezentate Curtii

31. Domnul Nicula considera ca, instituind o noua taxa pe poluare numita „timbru de mediu” si permitand autoritatilor fiscale romane sa restituie contribuabilului doar diferenta dintre cuantumul timbrului de mediu si cel platit deja cu titlu de taxa pe poluare, O.U.G. nr. 9/2013 urmareste in special sa blocheze demersurile de restituire a taxei pe poluare in toate aceste forme care preceda timbrul de mediu.

32. In plus, domnul Nicula considera ca timbrul de mediu insusi este contrar articolului 110 TFUE, intrucat instituie o discriminare intre:

– pe de o parte, proprietarii de vehicule de ocazie cumparate intr un alt stat membru decat Romania, precum domnul Nicula, care au platit taxa pe poluare la inmatricularea acestora in Romania si nu au recuperat o inca, pentru care timbrul de mediu este exigibil imediat prin retinerea unei parti sau a intregii taxe platite anterior, si

– pe de alta parte, proprietarii de vehicule deja inmatriculate in Romania, pentru care timbrul de mediu este exigibil abia in momentul eventualei transcrieri a dreptului de proprietate al unui tert.

33. Domnul Nicula adauga ca timbrul de mediu constituie de asemenea o sarcina fiscala discriminatorie in sensul ca O.U.G. nr. 9/2013 nu garanteaza ca cuantumul taxei datorate cu privire la vehiculele de ocazie importate dintr un alt stat membru nu depaseste cuantumul taxei reziduale incorporate in valoarea vehiculelor similare inmatriculate deja in Romania.

34. Guvernul roman sustine ca O.U.G. nr. 9/2013 respecta in totalitate normele enuntate in Hotararea Tatu (EU:C:2011:219). Acesta considera ca timbrul de mediu se intemeiaza pe criterii obiective si transparente, precum cilindreea si norma de poluare Euro sau emisiile de CO2 ale vehiculului. In plus, cuantumul acesteia ar tine seama in mod adecvat de valoarea reala pe piata a unui vehicul de ocazie calculata de la momentul introducerii vehiculului pe piata si ar putea fi contestat pe cale administrativa sau judiciara, pentru a demonstra o depreciere mai semnificativa decat cea stabilita in temeiul cotei de depreciere. Astfel, sustine guvernul roman, timbrul de mediu impus vehiculelor importate nu depaseste cuantumul taxei reziduale incorporat in valoarea autovehiculelor de ocazie similare inmatriculate deja pe teritoriul national.

35. Guvernul roman aminteste de asemenea ca plata timbrului de mediu este obligatorie si exigibila la data primei transcrieri a dreptului de proprietate pentru vehiculele care se afla deja in parcul auto national inaintea aparitiei taxei respective, inclusiv pentru vehiculele pentru care taxele anterioare pe poluare nu au fost achitate, dupa cum impuneau Hotararile Tatu (EU:C:2011:219) si Nisipeanu (EU:C:2011:466).

36. In consecinta, guvernul roman concluzioneaza ca o reglementare nationala precum O.U.G. nr. 9/2013 nu este contrara articolului 110 TFUE.

37. Comisia considera ca regimul instituit prin O.U.G. nr. 9/2013 este contrar articolului 110 TFUE, intrucat se aplica retroactiv unor evenimente impozabile intervenite inainte de intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 9/2013 si perpetueaza astfel practica discriminatorie constatata de Curte in Hotararea Tatu (EU:C:2011:219).

3. Apreciere

38. Trebuie amintit de la bun inceput ca, potrivit unei jurisprudente constante, reiese ca dreptul de a obtine rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu incalcarea dreptului Uniunii reprezinta consecinta si completarea drepturilor conferite justitiabililor de dispozitiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe. Prin urmare, statul membru este obligat, in principiu, sa restituie impozitele percepute cu incalcarea dreptului Uniunii(7). In plus, atunci cand un stat membru a perceput taxe cu incalcarea dreptului Uniunii, justitiabilii au dreptul nu numai la restituirea taxei astfel percepute, dar si a dobanzilor aferente acesteia, din momentul platii taxei(8).

39. Exista o singura exceptie de la aceasta regula, si anume repercutarea taxei asupra altor subiecte(9), si intra, in absenta unei reglementari la nivelul Uniunii, sub incidenta normelor de procedura nationale, sub rezerva respectarii principiilor echivalentei si efectivitatii(10).

40. In aceasta privinta, trebuie amintit ca Curtea a statuat deja ca, in toate versiunile sale, O.U.G. nr. 50/2008 instituia un regim de impozitare care descurajeaza inmatricularea in Romania a unor autovehicule de ocazie cumparate din alte state membre si, pentru acest motiv, contrar articolului 110 TFUE(11).

41. In consecinta, Romania este obligata sa restituie taxa pe poluare domnului Nicula.

42. Astfel, statele membre pot impune taxe noi pe vehicule din ratiuni legate de politica de mediu sau politica generala prin intermediul unor dispozitii legislative noi, cu conditia ca aceste impozite sa nu fie de natura sa descurajeze importul bunurilor originare din alte state membre, in favoarea produselor nationale, si sa nu incalce astfel articolul 110 TFUE(12).

43. Consideram, asadar, ca, in special in urma pronuntarii Hotararii Tatu (EU:C:2011:219), citata anterior, autoritatile romane trebuiau sa aleaga in realitate intre doua optiuni pentru a se conforma cu obligatiile ce le revin in temeiul dreptului Uniunii: fie desfiintarea taxei pe poluare si rambursarea sumelor percepute in temeiul acestei taxe contribuabililor care o platisera deja, insotita de introducerea sau de neintroducerea unei taxe noi conforme cu articolul 110 TFUE pentru viitor, fie mentinerea taxei pe poluare (indiferent de denumire), dar sa o solicite fara intarziere si de la proprietarii de autovehicule de ocazie inmatriculate deja in Romania.

44. In loc sa aleaga una dintre aceste solutii, guvernul roman a optat in realitate, prin O.U.G. nr. 9/2013, pentru un regim care impune tuturor vehiculelor, importate sau neimportate, o noua taxa incepand de la o data viitoare, permitand in acelasi timp autoritatilor fiscale sa pastreze sumele percepute in mod nelegal in temeiul taxei pe poluare pana in momentul unei transcrieri viitoare a dreptului de proprietate asupra vehiculului in cauza, care va determina plata timbrului de mediu.

45. Astfel, dupa cum afirma instanta de trimitere, articolul 12 din O.U.G. nr. 9/2013 limiteaza restituirea taxei pe poluare percepute in temeiul O.U.G. nr. 50/2008 la diferenta dintre cuantumul timbrului de mediu si taxa pe poluare. Suma platita anterior este retinuta, asadar, in temeiul timbrului de mediu, in timp ce, pentru vehiculele inmatriculate deja in Romania in momentul intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008 si care erau, in aceasta calitate, scutite de taxa amintita, timbrul de mediu devine exigibil abia in momentul transcrierii viitoare a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule.

46. Se ridica, asadar, problema daca un stat membru poate refuza restituirea unei taxe contrare dreptului Uniunii prin introducerea unei taxe noi, eventual exigibile in viitor, si a unui temei juridic care permite administratiei fiscale sa pastreze suma perceputa in temeiul taxei declarate contrare dreptului Uniunii pana in momentul in care noua taxa devine exigibila, compensarea dintre cele doua taxe efectuandu se in acelasi moment.

47. In acest context, chiar daca prezenta cauza priveste restituirea taxei pe poluare, iar nu impunerea timbrului de mediu, trebuie analizat daca coroborarea articolelor 4 si 12 din O.U.G. nr. 9/2013, care amana restituirea taxei pe poluare pana la data la care timbrul de mediu devine exigibil, si in masura in care cuantumul taxei pe poluare depaseste acest timbru, respecta obligatia de a restitui taxele percepute cu incalcarea dreptului Uniunii, eliminand totodata discriminarea interzisa prin articolul 110 TFUE, pe care o instituise O.U.G. nr. 50/2008. Chiar daca domnul Nicula si guvernul roman au dezbatut pe larg in cadrul sedintei metoda de calcul al timbrului de mediu, prezenta cauza priveste numai rambursarea taxei pe poluare. Compatibilitatea metodei de calcul al timbrului de mediu cu articolul 110 TFUE nu face parte, asadar, din intrebarea preliminara.

a) Coerenta jurisprudentei Curtii referitoare la autovehiculele de ocazie importate

48. In sedinta, guvernul roman a justificat cererea sa de a atribui prezenta cauza Marii Camere sustinand existenta unei incoerente intre, pe de o parte, Hotararea Nadasdi si Nemeth(13) si, pe de alta parte, Hotararile Tatu(14) si Nisipeanu(15).

49. Potrivit aceluiasi guvern, nu este posibil sa se reconcilieze Hotararea Nadasdi si Nemeth, in care Curtea a decis ca „[o] comparatie [a vehiculelor de ocazie importate recent in Ungaria] cu vehiculele de ocazie puse in circulatie in Ungaria inainte de intrarea in vigoare a legii referitoare la taxa de inmatriculare nu ar fi pertinenta”(16), cu Hotararile Tatu si Nisipeanu, in care Curtea a examinat neutralitatea taxei pe poluare intre vehiculele de ocazie importate si vehiculele de ocazie similare care au fost inmatriculate pe teritoriul national anterior intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008(17).

50. Amintim ca, spre deosebire de cauzele Nadasdi si Nemeth, Tatu si Nisipeanu, prezenta cauza priveste o actiune in restituirea unei taxe declarate incompatibila cu articolul 110 TFUE, iar nu compatibilitatea timbrului de mediu cu acest articol. In consecinta, problema unitatii jurisprudentei Curtii evocata de guvernul roman nu se ridica, hotararile de referinta pentru taxa pe poluare in discutie in prezenta cauza fiind in mod incontestabil Hotararile Tatu si Nisipeanu, cu mult ulterioare Hotararii Nadasdi si Nemeth.

b) Compatibilitatea unei norme precum cea prevazuta la articolul 4 din O.U.G. nr. 9/2013 cu articolul 110 TFUE

51. Este cert ca articolul 110 primul paragraf TFUE impune o neutralitate perfecta a impozitarii interne in raport cu concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata nationala si produsele similare importate(18).

52. Se impune, asadar, sa se examineze daca articolul 4 din O.U.G. nr. 9/2013 supune aceleiasi taxe vehiculele de ocazie importate si vehiculele de ocazie inmatriculate in Romania inainte de intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008 si care erau scutite, in aceasta calitate, de taxa pe poluare.

53. Consideram ca literele c) si d) ale acestui articol 4, astfel cum sunt formulate, nu sunt afectate de discriminarea constatata in Hotararea Tatu (EU:C:2011:219), intrucat vehiculele de ocazie inmatriculate in Romania inainte de intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008, care erau scutite, in aceasta calitate, de taxa pe poluare sunt supuse noii taxe, ca si vehiculele de ocazie pentru care o instanta romana, in urma pronuntarii Hotararii Tatu, dispusese fie restituirea taxei pe poluare, fie inmatricularea fara plata taxei pe poluare.

54. Nu numai ca timbrul de mediu este aplicabil in principiu celor doua categorii citate anterior, insa acesta este de asemenea exigibil in acelasi moment, si anume in momentul viitoarei transcrieri a dreptului de proprietate.

55. In temeiul acestei aprecieri ar trebui, asadar, sa ii fie rambursata domnului Nicula taxa pe poluare incompatibila cu dreptul Uniunii, noul timbru de mediu neputand, eventual, sa ii fie impus decat la momentul transcrierii viitoare a dreptului de proprietate asupra vehiculului sau.

56. Intrucat instanta de trimitere considera ca articolul 12 din O.U.G. nr. 9/2013 este de asemenea aplicabil litigiului in cauza, trebuie analizata si compatibilitatea cu dreptul Uniunii a unei norme precum cea prevazuta la acest articol, care prevede ca taxa pe poluare (platita in speta de domnul Nicula) ii poate fi rambursata daca si in masura in care aceasta este mai mare decat timbrul de mediu care ar trebui sa fie platit cu privire la vehiculul in cauza.

c) Compatibilitatea unei norme precum cea prevazuta la articolul 12 din O.U.G. nr. 9/2013 cu articolul 110 TFUE si obligatia de a restitui o taxa perceputa cu incalcarea dreptului Uniunii

57. Amintim ca discriminarea instituita prin O.U.G. nr. 50/2008 consta in faptul ca taxa pe poluare „[avea] ca efect faptul ca vehiculele de ocazie importate si caracterizate printr o vechime si o uzura importante [erau] supuse […] unei taxe care [se putea] apropia de 30 % din valoarea lor de piata, in timp ce vehiculele similare puse in vanzare pe piata nationala a vehiculelor de ocazie [nu erau] in niciun fel grevate de o astfel de sarcina fiscala”(19). In acest temei, Curtea considerase ca taxa pe poluare „[avea] ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre”(20).

58. Potrivit guvernului roman, Romania s a conformat Hotararilor Tatu (EU:C:2011:219) si Nisipeanu (EU:C:2011:466) prin adoptarea articolului 4 litera c) din O.U.G. nr. 9/2013, extinzand impunerea timbrului de mediu la vehiculele inmatriculate deja in Romania si care erau scutite de taxa pe poluare, si acest lucru de la urmatoarea schimbare a proprietatii asupra acestor vehicule.

59. Consideram, dimpotriva, ca articolul 12 din aceasta ordonanta (despre care guvernul roman aprecia ca nu era aplicabil litigiului in cauza)(21) nu permite eliminarea discriminarilor create prin legislatia anterioara.

60. Astfel, efectul acestui articol este de a permite administratiei fiscale sa retina suma perceputa deja in temeiul taxei pe poluare pana in momentul unei eventuale transcrieri a dreptului de proprietate asupra vehiculului in cauza. ?i aceasta fara a lua in considerare dobanzile care ar fi datorate contribuabililor care au platit taxa pe poluare si fara a prevedea un mecanism de restituire a acestei taxe si de plata a dobanzilor aferente acesteia in ipoteza in care nu ar mai exista in viitor transcrierea dreptului de proprietate asupra acestui vehicul.

61. Astfel cum arata domnul Nicula, transcrierea dreptului de proprietate asupra unei vehicul de ocazie care era inmatriculat deja in Romania in momentul intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008 sau care, precum cel al domnului Nicula, a fost importat la data la care aceasta ordonanta de urgenta era in vigoare nu este nicidecum certa, intrucat o parte semnificativa a acestor vehicule poate avea o vechime mare. Acelasi rezultat este posibil in cazul in care vehiculul in cauza a fost furat sau a fost distrus.

62. In consecinta, astfel cum arata Comisia, timbrul de mediu nu se aplica in acelasi mod tuturor tranzactiilor care au avut loc in perioada de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008. Chiar daca acesta se aplica vehiculelor de ocazie care erau inmatriculate deja in Romania si care erau, in aceasta calitate, scutite de taxa pe poluare, va fi datorat abia la data primului transfer al dreptului de proprietate asupra acestui vehicul care va urma intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 9/2013, in timp ce articolul 12 permite administratiei fiscale sa nu restituie cuantumul taxei pe poluare care fusese deja perceput, cu incalcarea articolului 110 TFUE, cu privire la vehiculele de ocazie importate de la intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008.

63. Guvernul roman incearca sa justifice aceasta diferenta de tratament sustinand ca anumite diferente de tratament intre situatii comparabile sunt inerente unei interventii legislative de restabilire a legalitatii ca urmare a unei hotarari a Curtii prin care a fost declarata neconformitatea unei norme de drept national cu dreptul Uniunii. Nu suntem de acord cu aceasta pozitie, care afecteaza eficacitatea si aplicarea uniforma a dreptului Uniunii. Dimpotriva, in urma constatarii de catre Curte a unei incalcari a dreptului Uniunii, statele membre sunt obligate sa repare aceasta incalcare si sa elimine toate consecintele sale.

64. Consideram, asadar, la fel ca si Comisia, ca articolul 12 din O.U.G. nr. 9/2013 nu este compatibil cu articolul 110 TFUE si incalca obligatia ce revine Romaniei de a restitui taxa pe poluare perceputa cu incalcarea aceluiasi articol din tratat.

65. In aceste imprejurari, cuantumul taxei pe poluare, impreuna cu dobanzile aferente trebuie restituite domnului Nicula.

66. Trebuie sa se raspunda, asadar, la intrebarea adresata de instanta de trimitere ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune unui regim national de impozitare a vehiculelor precum cel instituit prin articolele 4 si 12 din O.U.G. nr. 9/2013.

C – Cu privire la limitarea in timp a efectelor hotararii

67. In ipoteza in care Curtea ar considera ca articolul 110 TFUE se opune unui regim de impozitare precum cel in discutie, guvernul roman solicita Curtii sa limiteze in timp efectele deciziei sale.

1. Argumentele guvernului roman

68. Guvernul roman sustine ca a actionat cu buna credinta prin instituirea regimului de impozitare in discutie cu intentia de a respecta Hotararile Tatu (EU:C:2011:219) si Nisipeanu (EU:C:2011:466). Acesta adauga ca restituirea sumelor percepute ar provoca perturbari grave pentru statul roman.

69. In sedinta, guvernul roman a aratat ca suma totala perceputa in temeiul O.U.G. nr. 9/2013(22) s ar ridica la 3 288 565 944 RON (aproximativ 750 de milioane de euro). Potrivit propriilor aprecieri, dobanzile cu privire la aceasta suma ar depasi suma de 1 583 545 688 RON (aproximativ 360 de milioane de euro), ceea ce ar ridica suma totala care greveaza bugetul roman la aproximativ 1,1 miliarde de euro. Potrivit guvernului roman, aceasta suma ar reprezenta 36,5 % din deficitul prevazut in bugetul 2013, iar restituirea acesteia ar putea pune in discutie programele si proiectele avute in vedere pentru protectia mediului.

70. In plus, subliniaza guvernul roman, bugetul roman pentru anul 2013 prezinta un deficit de 2,97 miliarde de euro, iar restituirea sumelor percepute si a dobanzilor aferente acestora ar creste deficitul bugetar cu 0,8 %, ceea ce ar pune in pericol respectarea obligatiei impuse Romaniei prin Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare de a reduce in masura posibilului deficitul bugetar.

71. Domnul Nicula a contestat de asemenea in cadrul sedintei fiabilitatea cifrelor avansate de guvernul roman, intemeindu se pe cifrele publicate de Administratia Fondului pentru Mediu, potrivit carora suma primita in 2013 cu titlu de timbru de mediu in urma intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 9/2013 se ridica la aproximativ 730 de milioane de RON, iar nu la 3 288 565 944 RON. Domnul Nicula contesta si suma de 1 583 545 688 RON reprezentand dobanzi, fara a oferi insa o cifra alternativa. In opinia acestuia, suma totala care trebuie restituita reprezinta doar 0,83 % din bugetul roman pentru anul 2013.

72. In replica, guvernul roman nu a contestat cifrele oferite de domnul Nicula.

2. Apreciere

73. Trebuie amintit de la bun inceput ca, potrivit unei jurisprudente constante, interpretarea unei norme de drept al Uniunii facuta de Curte in exercitarea competentei pe care i o confera articolul 267 TFUE lamureste si precizeaza semnificatia si campul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la intrarea sa in vigoare. Rezulta ca norma astfel interpretata poate si trebuie sa fie aplicata de o instanta raporturilor juridice nascute si constituite inainte de pronuntarea hotararii asupra cererii de interpretare daca, pe de alta parte, sunt intrunite si conditiile care permit declansarea unui litigiu privind aplicarea normei respective la instantele competente(23).

74. Invocand o jurisprudenta constanta a Curtii, am aratat in Concluziile noastre prezentate in cauza T Mobile Austria: „Curtea poate, numai in mod exceptional, in aplicarea principiului general al securitatii juridice, inerent ordinii juridice comunitare, sa considere necesar sa limiteze posibilitatea oricarei persoane interesate de a invoca o dispozitie pe care a interpretat o in scopul de a contesta raporturi juridice stabilite cu buna credinta. Pentru a putea impune o astfel de limitare, este necesara intrunirea a doua criterii esentiale, si anume buna credinta a celor interesati si riscul unor consecinte grave.”(24)

75. In opinia noastra, niciunul dintre aceste doua elemente nu este prezent in speta.

76. In ceea ce priveste criteriul bunei credinte, guvernul roman arata ca O.U.G. nr. 9/2013 a fost adoptata in scopul asigurarii respectarii obligatiilor impuse Romaniei de articolul 110 TFUE, astfel cum a fost interpretat de catre Curte in Hotararile Tatu (EU:C:2011:219) si Nisipeanu (EU:C:2011:466).

77. Or, prin introducerea unei aplicabilitati diferite pentru vehiculele importate si vehiculele inmatriculate deja in Romania, O.U.G. nr. 9/2013 perpetueaza, pentru motivele pe care le am formulat la punctele 59-64 din prezentele concluzii, discriminarea instituita initial prin O.U.G. nr. 50/2008, ceea ce guvernul roman nu putea ignora.

78. Atunci cand criteriul bunei credinte nu este indeplinit, „nu este necesar sa se verifice daca este indeplinit al doilea criteriu […] privind riscul unor consecinte grave”(25). In masura in care ar putea fi util pentru Curte, prezentam totusi in continuare cateva elemente de reflectie cu privire la acest al doilea criteriu.

79. Amintim mai intai ca guvernul roman solicitase deja limitarea in timp a efectelor Hotararii Nisipeanu (EU:C:2011:466). Cu acea ocazie, Curtea a decis ca „existenta unor consecinte financiare care ar rezulta pentru un stat membru dintr o hotarare preliminara nu justifica, prin ea insasi, limitarea in timp a efectelor acestei hotarari […]. Statului membru care solicita o astfel de limitare ii revine obligatia de a prezenta in fata Curtii date cifrice care sa stabileasca riscul unor repercusiuni economice grave […]”(26).

80. Cererea guvernului roman a fost respinsa pentru motivul ca, „in lipsa unor date cifrice mai precise care sa permita sa se concluzioneze ca economia romaneasca risca sa fie serios afectata de repercusiunile prezentei hotarari, conditia privind existenta unor perturbari grave nu poate fi considerata stabilita”(27).

81. In opinia noastra, cifrele avansate de guvernul roman si dezacordul dintre parti cu privire la aceste estimari sunt irelevante, intrucat prezenta cauza nu priveste problema restituirii sumelor percepute in temeiul O.U.G. nr. 9/2013, ci restituirea sumelor percepute in temeiul legislatiei anterioare, in special O.U.G. nr. 50/2008. Astfel, in lipsa unor date cifrice precise care sa permita sa se concluzioneze ca economia romaneasca risca sa fie serios afectata de repercusiunile prezentei hotarari, consideram ca, precum in cauza Nisipeanu (EU:C:2011:466), conditia privind existenta unor perturbari grave nu este stabilita.

82. In orice caz, astfel cum am sustinut la punctul 43 din prezentele concluzii, in urma pronuntarii Hotararii Tatu (EU:C:2011:219), guvernul roman putea alege fie sa elimine taxa pe poluare si sa restituie sumele percepute in temeiul acestei taxe contribuabililor care o platisera deja, fie sa mentina taxa pe poluare (indiferent de denumire), dar sa o impuna prompt si fara intarziere proprietarilor de autovehicule de ocazie inmatriculate deja in Romania care erau, in aceasta calitate, scutite de taxa pe poluare.

83. Dat fiind ca, prin adoptarea O.U.G. nr. 9/2013, guvernul roman a ales sa mentina taxa pe poluare sub forma timbrului de mediu, era suficient, pentru evitarea acestei perturbari bugetare si eliminarea discriminarii instituite prin O.U.G. nr. 50/2008, sa se perceapa timbrul de mediu pentru vehiculele de ocazie inmatriculate deja in Romania carora nu li se aplicase taxa pe poluare, si aceasta imediat, iar nu la data viitoarei transcrieri a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule.

84. In consecinta, chiar daca, in temeiul regimului actual, domnul Nicula are dreptul la restituirea taxei pe poluare pe care o platise in 2009, Romania poate evita orice risc bugetar prin modificarea O.U.G. nr. 9/2013, astfel incat sa impuna plata timbrului de mediu proprietarilor de vehicule de ocazie inmatriculate deja in Romania in momentul intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 50/2008 si care erau la acea data scutite de taxa pe poluare.

85. Rezulta din aceste consideratii ca nu este necesar sa se limiteze in timp efectele hotararii.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

  • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
  • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013,

In maxim 7 zile timbru de mediu va fi declarat ilegal de CJUE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ceea ce este foarte important de stiut este faptul ce desi CJUE declara ilegala aceasta taxa va trebuie totusi o hotarare castigata interna de anulare timbru de mediu.Cu alte cuvinte va puteti judeca si veti castiga

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) trebuie să se pronunţe cu privire la compatibilitatea cu articolul 110 Tratatului privind Funcţionarea UE a taxei pe poluarea cauzată de autovehicule. În special, aceasta ridică problema dacă autoritățile fiscale române au dreptul de a păstra în temeiul unei taxe noi de aceeași natură și cu același obiect, numită “imbru de mediu”, suma care a fost percepută în temeiul taxei pe poluare incompatibile cu dreptul Uniunii.
În acest nou dosar – Ilie Nicolae Nicula împotriva Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Cauza C‑331/13) – Tribunalul Sibiu a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii următoarea întrebare preliminară:
“Dispoziţiile articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, ale articolelor 17, 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale articolului 110 TFUE, principiul securităţii juridice şi principiul non reformatio in peius, ambele statuate [de] dreptul [Uniunii] şi jurisprudenţa Curţii [Hotărârile Belgocodex, C‑381/97, EU:C:1998:589 şi Belbouab, 10/78, EU:C:1978:181], pot fi interpretate ca opunându‑se unei reglementări precum O.U.G. nr. 9/2013?“
Pe site-ul Curia au fost prezentate recent concluziile puse pe 15 mai 2014 de Avocatul general, în vederea răspunsului pe care Curtea urmează să îl dea la cererea preliminară formulată de Tribunalul Sibiu.
Cităm din preambulul concluziilor:
“Prezenta cauză se înscrie într‑o listă lungă de cauze românești cu privire la compatibilitatea cu articolul 110 TFUE a taxei pe poluarea cauzată de autovehicule. În special, aceasta ridică problema dacă autorităţile fiscale române au dreptul de a păstra în temeiul unei taxe noi de aceeaşi natură şi cu acelaşi obiect, numită „timbru de mediu”, suma care a fost percepută în temeiul taxei pe poluare incompatibile cu dreptul Uniunii.“
Cu privire la litigiul principal şi întrebarea preliminară, în concluzii se arată următoarele:
“(…)
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (denumită în continuare «O.U.G. nr. 50/2008»), care a intrat în vigoare la 1 iulie 2008, a instituit o taxă pe poluare pentru autovehiculele din categoriile M1-M3 și N1-N3. Obligaţia de a plăti această taxă lua naştere în special cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România, grevând astfel vehiculele de ocazie importate.
7. Curtea a declarat că o taxă precum această taxă pe poluare era contrară articolului 110 TFUE pentru motivul că aceasta «[avea] ca efect descurajarea importării şi punerii în circulaţie în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre». Pentru acelaşi motiv, Curtea a statuat că această situaţie se regăsea în cazul unei taxe precum taxa pe poluare instituită prin Legea nr. 9/2012, care, la 13 ianuarie 2012, abrogase O.U.G. nr. 50/2008, înainte de a fi ea însăși abrogată la 15 martie 2013 prin O.U.G. nr. 9/2013.
(…)”
În urma analizei efectuate, Avocatul general propune Curţii să răspundă la întrebarea preliminară adresată de Tribunalul Sibiu după cum urmează:
“Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim naţional de impozitare a vehiculelor precum cel instituit prin articolele 4 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.“