Browsing Tag

2018

Termen depunere dosar instanta restituire proprietate cnci,

Despăgubirile pentru imobilele naționalizate pot fi cerute în instanță până la 20.12.2018

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]
Problematica retrocedării imobilelor preluate de către stat în mod abuziv în perioada regimului comunist redevine actuală. La data de 20.05.2018 a expirat termenul acordat de Legea nr. 165/2013 Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (actualmente Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor – CNCI) pentru soluționarea cererilor privind despăgubirile cuvenite persoanelor îndreptățite. 

Multumim avocat Coltuc Marius Vicentiu

Despăgubirile pentru imobilele naționalizate pot fi cerute în instanță până la 20.12.2018

Despăgubirile pentru imobilele naționalizate pot fi cerute în instanță până la 20.12.2018

Potrivit legii, în cazul în care dosarul de despăgubiri nu a fost soluționat în termenul legal de către CNCI, persoanele îndreptățite pot solicita instanței, până la data de 20.11.2018, să pronunțe o soluție asupra cererilor privind despăgubirile, în măsura în care dosarul administrativ a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, respectiv 20.05.2013.

Ca urmare a modificărilor legislative din anul 2016, Comisia este obligată să soluționeze cererile privind despăgubirile în ordinea înregistrării acestora, schimbând astfel dinamica de soluționare a dosarelor de despăgubire.
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în cadrul căreia funcționează C.N.C.I., până la data de 10.09.2018, au fost înregistrate 63.063 dosare, din care 10.034 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluționate 27.429 dosare. La această dată se află în analiza consilierilor dosarele cu numerele cuprinse între 25001/CC – 26000/CC.

În contextul actual, formularea unei acțiuni în instanță pare o modalitate viabilă de a obține o soluție într-un termen mai scurt asupra cererii privind despăgubirile cuvenite, în funcție de data înregistrării dosarului administrativ la C.N.C.I. Acțiunea formulată pentru nesoluționarea dosarului de despăgubiri în termenul de 60 de luni este scutită de taxa judiciară de timbru.

Termenele prevăzute de Legea nr. 165/2013 pentru soluționarea cererilor privind despăgubirile 

Legea nr. 165/2013 este cea care reglementează, printre altele, procedura și termenele ce trebuie respectate pentru situația în care este imposibilă restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Într-un astfel de caz, persoanelor îndreptățite li se cuvine restituirea prin echivalent.

Potrivit actului normativ, dosarele privind despăgubirile cuvenite foștilor proprietari ai acestor imobile se soluționează în termen de 60 de luni (36 de luni pentru dosarele de fond funciar). Momentul de la care începe să curgă acest termen este diferit în funcție de data la care dosarul a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei, respectiv dacă acesta a fost înregistrat înainte sau după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013.

Astfel, dacă dosarul de despăgubiri a fost înregistrat înainte de data de 20.05.2013, termenul de 60 de luni începe să curgă de data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Corespunzător, pentru situația în care dosarul a fost înregistrat la Secretariatul Comisiei ulterior datei de 20.05.2013, termenul de 60 de luni va curge de la data înregistrării.

În măsura în care dosarele privind despăgubirile, înregistrate înainte de data de 20.05.2013, nu au fost soluționate până la data de 20.05.2018, persoanele îndreptățite se pot adresa, în termen de 6 luni, respectiv până la data de 20.11.2018, tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității – Tribunalul București – pentru soluționarea dosarelor.

Sancțiunea pentru nerespectarea acestuia este prescripția dreptului de a solicita instanței soluționarea dosarului.

Instanța învestită cu soluționarea cererii privind despăgubirile se va pronunța asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și va dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile legii.

 

Condițiile în care se aplică termenul de 6 luni în care persoana îndreptățită se poate adresa instanței

Termenul de 6 luni se aplică doar în ipoteza în care cererile/notificările nu au fost soluționate, iar nu pentru situația în care au fost respinse, caz în care termenul pentru a introduce acțiune împotriva deciziei este de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

Ghidul executariloe silite pentru firme si persoane fizice 2018,

Ghidul executarilor silite pentru firme si persoane fizice 2018

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Ghidul executarilor silite pentru firme si persoane fizice 2018 – autor avocat Coltuc Marius Vicentiu

 

Datoriile unei firme sau ale unei persoane fizice autorizate (PFA) la partenerii săi de afaceri, la furnizori, la stat ș.a.m.d. le pot aduce la executare silită. Când e vorba de datorii fiscale, firmele și PFA-urile ar putea cere eșalonări la plată. Există mai multe situații de suspendare a unei executări, există și o ordine de prioritate la executarea unor bunuri de către Fisc, dar și posibilitatea de a face contestație la executare – atât la cea civilă, cât și la cea fiscală. Am sintetizat mai jos câteva dintre subiectele legate de executarea firmelor și PFA-urilor pe care le-am tratat în ultima vreme, plecând de la una dintre modificările importante la legislația insolvenței, incidentă în materie de executări

Multumim avocatului Coltuc Marius Vicentiu

romania-juridica-incotro

romania-juridica-incotro

Ghidul executarilor silite pentru firme si persoane fizice 2018 – autor avocat Coltuc Marius Vicentiu

Datoriile unei firme sau ale unei persoane fizice autorizate (PFA) la partenerii săi de afaceri, la furnizori, la stat ș.a.m.d. le pot aduce la executare silită. Când e vorba de datorii fiscale, firmele și PFA-urile ar putea cere eșalonări la plată. Există mai multe situații de suspendare a unei executări, există și o ordine de prioritate la executarea unor bunuri de către Fisc, dar și posibilitatea de a face contestație la executare – atât la cea civilă, cât și la cea fiscală. Am sintetizat mai jos câteva dintre subiectele legate de executarea firmelor și PFA-urilor pe care le-am tratat în ultima vreme, plecând de la una dintre modificările importante la legislația insolvenței, incidentă în materie de executări

Executarea silită pentru datoriile curente din procedura de insolvență
Este o modificare recent adusă Legii insolvenței: pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care sunt mai vechi de 60 de zile se poate începe executarea silită de către creditorii curenți. Specialiștii în insolvență au criticat imediat modificarea: este contrară principiilor insolvenței, dar și greu de imaginat în practică. În momentul în care se deschide oficial o procedură de insolvență, orice executare silită se suspendă, potrivit Legii insolvenței. Există doar câteva cazuri în care executările se pot relua, iar posibilitatea nou-introdusă pentru creditorii curenți de a cere executarea silită pentru datoriile curente, în timpul procedurii, vine să dărâme cumva principiile procedurii.

Câteva idei despre eșalonarea la plată a datoriilor fiscale și de ce merită să o folosești
Dacă în privința datoriilor nefiscale eșalonarea nu e întotdeauna posibilă, în fiscal lucrurile stau diferit. Eșalonarea la plată poate fi obținută de contribuabilul cu datorii dacă îndeplinește condițiile legale, printre care se numără și constituirea unei garanții. Din păcate, eșalonarea la plată nu e o variantă deschisă pentru cei aflați deja în procedură de insolvență. Principalul avantaj al obținerii eșalonării e că se suspendă executarea silită din partea Fiscului. Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală a ținut chiar o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema eșalonărilor, din care am selectat câteva lămuriri oferite contribuabililor, în acest material.

Notă: Apropo de datoriile fiscale și insolvența, în Legea insolvenței s-a mai introdus recent și o condiție suplimentară pentru a obține intrarea în procedură: datoriile firmei să nu fie în proporție de peste 50% numai la stat. Dacă datoriile la stat nu sunt majoritare ca proporție, atunci există șanse pentru a se intra în insolvență.

Când poți cere Fiscului suspendarea executării silite?
Eșalonarea la plată este una dintre situații. Suspendarea executării poate avea loc atunci când e dispusă de instanță ori cerută chiar de creditor, atunci când când se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală pentru care s-a început executarea silită, în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție, în cazul popririlor, atunci când acestea ar duce la imposibilitatea debitorului de a-și continua activitatea economică ș.a.

Contestația la executare silită în procedura civilă și în cea fiscală
Atât executarea silită fiscală, cât și cea pentru datorii nefiscale pot fi barate prin contestații la executare. Termenul în care se poate face contestația, în ambele tipuri de executări, este de 15 zile, dar care curg în mod diferit, de la caz la caz. Cel care face contestație la executarea silită a datoriilor nefiscale poate cere în contestație și suspendarea executării. În schimb, când se face contestație la executarea silită fiscală, nu se mai aplică această chestiune. În Codul de procedură fiscală scrie clar că dispozițiile privind suspendarea provizoriu a executării silite din procedura civilă nu se aplică.

Bunuri pe care Fiscul nu ți le poate sechestra în contul datoriilor fiscale
La urmărirea bunurilor datornicului, Fiscul are o limită de 150% din valoarea creanței fiscale, limită în care se includ și cheltuielile cu executarea. Există, ca în procedura civilă, o listă de bunuri exceptate de la executare, dar și o ordine de prioritate la urmărirea silită din care deducem că bunurile pe care o persoană le folosește în activitatea principal aducătoare de venituri pot fi executate doar dacă Fiscul nu are ce altceva să execute. Aici există practic o ordine de prioritate, de unde deducem că această din urmă categorie de bunuri este ultima din care Fiscul se poate “servi”.

Asociatul unic al unui SRL, executat de creditorii societății
Este un scenariu la care unii dintre asociații unici ai societăților cu răspundere limitată (SRL) ajung uneori. Asociatul unic este aproape întotdeauna și administratorul SRL-ului, iar răspunderea administratorului este, în legislație, una destul de mare. Administratorii răspund solidar pentru: realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi, existenţa reală a dividendelor plătite, existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale, stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun. De asemenea, asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a societăţii răspunde nelimitat pentru obligaţiile neachitate ale societăţii.

Creditorii unui PFA pot urmări silit și bunuri din afara patrimoniului afacerii
Așa cum e firesc, creditorii PFA-ului, mai exact, cei care au creanțe contra PFA-ului în legătură cu activitatea acestuia se îndestulează din patrimoniul de afectațiune. Problema e că legislația le dă mână liberă creditorilor să se uite și înspre celelalte bunuri ale datornicului, adică cele din averea personală. Totuși, îndestularea din celelalte bunuri ale debitorului se face abia după ce creditorii constată că cele din patrimoniul de afectațiune nu sunt suficiente.

Ce trebuie să ai în vedere, ca angajator, când salariații tăi sunt executați silit
Angajatorul este terțul poprit în toată procedura de urmărire silită prin poprirea salarială a unui angajat. În termen de cinci zile de la comunicarea popririi, angajatorul este obligat fie să consemneze suma de bani, dacă creanța poprită este exigibilă, sau să plătească direct creditorului suma reținută și cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligație de întreținere sau de alocație pentru copii, precum și în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrității corporale sau a sănătății. De asemenea, este o grijă a angajatorului ca din veniturile salariale ale angajatului său, în cazurile în care există mai multe popriri, să nu se ia mai mult decât permite legea, respectiv jumătate. Potrivit specialistului, cel mai bun mod de a se evita eventualele neplăceri pentru datornici este ca angajatorul să aibă un rol activ în comunicarea dintre părțile implicate în executarea silită.

cod de conduita bancara,

Faceti un exercitiu de imaginatie:Mergeti la o banca si invocati Noul cod de conduita bancara

Our Reader Score
[Total: 2 Average: 3.5]

Dupa sa ne povestiti si noua Se intreaba avocat Coltuc Marius Vicentiu

 

Marius Vicentiu Coltuc a fost în direct.

Nou cod de conduită bancară: Românii cu credite și probleme bănești vor fi sprijiniți de bănci

Chiar asa?
Industria bancară din România a primit de puțină vreme un nou set de reguli de bună practică, o parte a acestora concentrându-se pe relația băncilor cu persoanele ce au contractat credite și au dificultăți financiare sau reprezintă chiar cazuri sociale. Astfel, toate instituțiile de credit din România vor trebui să fie mult mai implicate decât până acum în informarea persoanelor care doresc să ia un credit de la acestea și să găsească, în cazul în care cel împrumutat are dificultăți în a returna creditul, soluții împreună cu acesta

1 noiembrie 2018 sunt obligatorii casele de marcat electronice,

1 noiembrie 2018 sunt obligatorii casele de marcat electronice

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

1 noiembrie 2018 sunt obligatorii casele de marcat electronice

 

CABINET AVOCAT COLTUC

1 noiembrie 2018 sunt obligatorii casele de marcat electronice

Nicio vizionare

Publicat pe 1 nov. 2018

Stirea juridica a zilei 02.11.2018 avocat Coltuc http://www.coltuc.ro/blog
CÂT TE COSTĂ DACĂ VREI SĂ DAI ÎN JUDECATĂ BANCA in 2018 - 2019,

CÂT TE COSTĂ DACĂ VREI SĂ DAI ÎN JUDECATĂ BANCA in 2018 – 2019 Vezi

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

 

Numărul clienţilor care au apelat la avocaţi pentru a da în judecată băncile din cauza diverselor nereguli din relaţia contractuală cu acestea a ajuns deja la peste 14.000 dosare Vezi si https://www.gandul.info/financiar/cat-te-costa-daca-vrei-sa-dai-in-judecata-banca-gandul-iti-arata-la-ce-te-inhami-daca-nu-iti-convine-actul-aditional-7359074

 

Avocat specializat in procese impotriva bancilor cu actiuni in instanta pentru castigarea comisionului de risc perceput in mod nelegal. Avocat specializat in procese impotriva bancilor pentru anulare clauze abuzive

În conformitate cu art. 4 din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între comercianţi şi consumatori, clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.

De asemenea, o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului sa influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Art. 1 lit. a) din anexa Legii 193/2000 defineşte clauza abuzivă ca fiind aceea care dă dreptul comerciantului să modifice unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat.

Conform art. 1 lit. a) din anexa Legii 193/2000, în principiu, o clauză care dă dreptul furnizorului de servicii financiare de a modifica rata dobânzii în mod unilateral nu este abuzivă, cu condiţia ca acest lucru să se facă în baza unui motiv întemeiat prevăzut şi în contract şi, totodată, cu condiţia informării imediate a clientului, care să aibă, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul.

Bancile insereaza în cuprinsul contractului de credit un „asazis motiv întemeiat” respectiv „intervenirii unor schimbări semnificative pe piaţa monetară” ce trebuie dedus judecăţii.

Motivul „intervenirii unor schimbări semnificative pe piaţa monetară”, nu îndeplineşte condiţiile sus-menţionate , neputându-se stabili, în baza unor criterii obiective, dacă s-a produs în mod real.

Astfel bancile incalca cu bună ştiinţă dispoziţiile contractului de credit, întrucât transformarea ratei dobânzii curente fixe în dobândă variabilă şi, respectiv, majorarea ratei dobânzii se circumscriu noţiunii de modificare a clauzelor convenţiei, care se putea realiza exclusiv în baza acordului părţilor, prin act adiţional la contract, în conformitate cu art. 969 Cod civil, care reglementează forţa obligatorie a contractului, aplicabil la data încheierii contractului de credit.

Clauzele sus-menţionate sunt abuzive, întrucât creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor si acestea (clauzele abuzive) fiind atacate pe cale judiciara (in instanta) va pot ajuta in optimizarea situatiilor financiare personale.

Multumim avocat Coltuc Marius Vicentiu http://www.coltuc.ro