Browsing Tag

avocat coltuc

Uncategorized,

Bcr -ule ! Ai clauze abuzive,Asa zice Judec.sector 3

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]
Nr. unic (nr. format vechi) :46280/301/2014Data inregistrarii24.06.2014Data ultimei modificari:01.12.2018Sectie:Judecatoria sect 3Materie:CivilObiect:constatare nulitate act juridicStadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parteITU RAZVAN LA DOMICILIUL ALES la C.A.COLTUC Reclamant BANCA COMERCIALA ROMANA SA Pârât ITU EMILReclamantITU FLORICAReclamantITU STEFAN Reclamant ITU LACONIAReclamant

Şedinţe VEZI http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000415170&id_inst=301

02.11.2018Ora estimata: 08:30
Complet: C 10 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată. Constată caracterul abuziv a clauzelor prevăzute la art.5 teza finală din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.806FO/18.10.2007 şi la art.2.10 din Condiţii generale de creditare – Anexa la contractul de credit bancar, în partea privind dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR. Constată nulitatea absolută a clauzelor cuprinse în art. 5 din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 806FO/18.10.2007 şi art.2.10 din Condiţii generale de creditare – Anexa la contractul de credit bancar, în partea privind dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR. Constată caracterul abuziv al clauzei cuprinse în art. 9 lit. b) din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.806FO/18.10.2007, referitor la comisionul de administrare. Constată nulitatea absolută a clauzei cuprinse în art. 9 lit. b) din Contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 806FO/18.10.2007, referitor la comisionul de administrare. Obligă pârâta la emiterea unui nou grafic de rambursare, prin eliminarea clauzelor constatate abuzive ?i renegocierea clauzei privind dobânda. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor achitate în plus în temeiul clauzei prevăzute la art.5, reprezentând diferenta dintre dobânda încasată începând cu luna a 13 – a peste nivelul de 7,4%. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumelor încasate cu titlu de comision de administrare. Respinge cererea reclamantilor privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea reconventională, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei privind acordarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinţe, care se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţată azi, 02.11.2018, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei de judecată.
Document: Hotarâre  11948/2018  02.11.2018

scapa de executare silita in 2019,

A scapat de executare silita Vezi Cum

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Nr. unic (nr. format vechi) : 4721/204/2018
Data inregistrarii 03.07.2018
Data ultimei modificari: 27.11.2018
Sectie: Sectia Civila
Materie: Civil
Obiect: contestaţie la executare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
PUIU VIOREL Contestator
PUIU VIOREL-la C.A. Coltuc Marius Vicentiu Contestator
INVESTCAPITAL – PRIN AV. CHIRCU ALEXANDRA CU SEDIUL LA KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

07.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 1 Civil – TI
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: DISPUNE DIN OFICIU, INDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE IN S.C. NR. 3428 /05.11.2018, IN SENSUL CA – OBLIGA INTIMATA SA PLATEASCA CONTESTAORULUI SUM A DE 1780 LEI CHELTUIELI DE JUDECATA, IN LOC DE 930 LEI CUM ERONAT S-A MENTIONAT INDREPTAREA SE VA FACE IN AMBELE EXEMPLARE ALE HOTARARII CU APEL CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA
Document: Încheiere – îndreptare eroare materială    07.11.2018
05.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 1 Civil
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: RESPINS EXCEPTIILE INVOCATE DE INTIMATA PRIVIND NETIMBRAREA CERERII, TARDIVITATII FORMULARII CERERII, INADMISIBILITATII SI LIPSEI CALITATII DE REPREZENTANT CA NEINTEMEIATE ADMIS CEREREA DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE, ?I PE CALE DE CONSECINTA DISPUNE SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE PANA LA SOLUTIONAREA DEFINITIVA A CONT. LA EXECUTARE CU APEL IN 5 ZILE DE LA PRONUNTARE, IN CEEA CE PRIVESTE ACEASTA CERERE, PENTRU PARTEA PREZENTA SI DE LA COMUNICARE PTR. PARTEA LIPSA, CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA ADMIS CONTESTATIA LA EXECUTARE CONSTATA PRESCRIS DREPTUL INTIMATEI DE A SOLICITA EX. SLITA ANULEAZA ACTELE DE EXECUTARE , EMISE IN DOSARUL EXECUTIONAL 291/2018 AL BEJ ICHIM MIHAIL DUPA RAMANEREA DEFINITIVA A PREZENTEI HOTARARI, UN EX. VA FI INAINTAT SDIN OFICIU SI DE INDATA BEJ ICHIM MIHAIL OBLIGA CONTESTATOAREA SA PLATEASCA BEJ ICHIM MIHAIL, SUMA DE 64,90 LEII CHELTUIELI CU XEROCOPIEREA DOSARULUI DE EXECUTARE, IN MASURA IN CARE NU S-A ACHITAT CAUTIUNEA SE VA RESTITUI CONTESTATORULUI IN CONDITIILE ART. 1064 COD PROCEDURA CIVILA OBLIGA INTIMATA SA PLATEASCA CONTESTATORULUI, SUMA DE 930 LEI CHELTUIELI DE JUDECATA DISPUNE RESTITUIREA CATRE CONTESTATOR A TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU IN SUMA DE 1000 LEI, CU APEL CE SE VA DEPUNE LA JUDECATORIA CAMPINA
Document: Hotarâre  3428/2018  05.11.2018
stingere datorie dare in plata 2019,

Si-a stins datoriile prin care in plata Vezi Cum

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Multumim avocatului Coltuc Marius Vicentiu

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 1124/292/2018
Data inregistrarii 29.03.2018
Data ultimei modificari: 24.11.2018
Sectie: SECŢIE FOND
Materie: Civil
Obiect: acţiune în constatare
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
ROTARU IONEL Reclamant
ROTARU MARIANA Reclamant
ROTARU DUMITRA Reclamant
SC BANC POST SA Pârât
EUROBANK ERGASIAS S.A. GRECIA Pârât
ROTARU IONEL-cu dom.ales Reclamant
ROTARU MARIANA-cu dom.ales Reclamant
ROTARU DUMITRA-cu dom.ales Reclamant

 

Şedinţe

24.10.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet 6 civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: SC NR 1562/2018 Admite cererea. Constată stinse obligaţiile reclamanţilor faţă pârâtă, izvorâte din Contractul de credit ipotecar nr. HL 9933/14.08.2007 şi Contractul de credit ipotecar nr. HL 25 245/22.08.2008. Transmite către pârâtă dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra imobilului apartament cu nr. 18, situat în municipiul Roşiorii de Vede, … judeţul Teleorman, compus din 3 camere şi dependinţe, cu nr. cadastral 31/18 înscris în CF nr. 4038 N. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a sumei de 2 000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare cu părţile. Cererea de apel se depune la Judecătoria Roşiorii de Vede. Pronunţată astăzi, 24.10.2018, în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  1562/2018  24.10.2018
BANCA ROMANEASCA comision de administrare 2018,

BANCA ROMANEASCA SA obligata sa restituie comisionul de administrare 2018

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Nr. unic (nr. format vechi) : 39562/3/2016
Data inregistrarii 26.10.2016
Data ultimei modificari: 03.10.2017
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: nulitate act juridic
Stadiu procesual: Fond

MULTUMIM AVOCATULUI COLTUC MARIUS VICENTIU PENTRU IMPLICARE http://www.coltuc.ro

 

 

Părţi

Nume Calitate parte
MIRONESCU CRISTIAN AUGUSTIN Reclamant
MIRONESCU CRINA ANAMARIA Reclamant
SC BANCA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE Pârât

 

Şedinţe

13.01.2017
Ora estimata: 08:30
Complet: C13-Fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a caluzei prev la art.5.1 lit.a din contractul de credit nr. boo19735/23.07.20108 oBLIGĂ PÂRÂTSA LA RESTITUIREA CĂTRE RECLAMANT A SUMEI DE 1326,48 chf REPREZ CVAL COMISION DE ADMINISTRARE. RESPINGE CELELALTE PRETENŢII CA NEÎNTEMEIATE. cU APEL ÎN 30 DE ZILE DE LA COMUNICARE. PRONUNŢATĂ ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ, 13.01.2017.
Document: Hotarâre  45/2017  13.01.2017
risc valutar banca transilvania 2018,

Stimata banca Transilvania,mai “usor” cu riscul valutar . Dosar castigat 2018

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Constată caracterul abuziv şi pe cale de consecinţă, nulitatea clauzelor înscrise la pct.2.4, pct.4.1 şi la pct. 4.2 (suportarea riscului valutar de către împrumutat) din Condiţiile generale ale Contractului de credit nr. 0098411/DS/02.05.2007 încheiat între reclamant şi fosta SC Volksbank România SA

 

Multumim avocatului Coltuc Marius pentru implicare http://www.coltuc.ro

 

Nr. unic (nr. format vechi) : 3916/182/2017
Data inregistrarii 06.03.2018
Data ultimei modificari: 16.11.2018
Sectie: Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: constatare nulitate act
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
BUD IOAN DORIN Apelant Reclamant
BANCA TRANSILVNIA SA (CE A PRELUAT PRIN FUZIONARE VOLKSBANK ROMÂNIA SA) Intimat Pârât

 

Şedinţe

08.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: NCPC Complet LCP nr.3 Apel
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de către apelantul-reclamant Bud Ioan Dorin împotriva sentinţei civile nr. 741/29.01.2018 pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 3916/182/2017, pe care o schimbă în sensul că: Admite cererea formulată de către reclamantul Bud Ioan Dorin în contradictoriu cu pârâta Banca Transilvania SA. Constată caracterul abuziv şi pe cale de consecinţă, nulitatea clauzei înscrise la pct. 3 litera d ( caracterul revizuibil al dobânzii ) din Condiţiile speciale ale Contractului de credit nr. 0098411/DS/02.05.2007, încheiat între reclamant şi fosta SC Volksbank România SA a cărei calitate procesuală pasivă a fost transmisă pârâtei SC Banca Transilvania SA Cluj . Constată caracterul abuziv şi pe cale de consecinţă, nulitatea clauzelor înscrise la pct.2.4, pct.4.1 şi la pct. 4.2 (suportarea riscului valutar de către împrumutat) din Condiţiile generale ale Contractului de credit nr. 0098411/DS/02.05.2007 încheiat între reclamant şi fosta SC Volksbank România SA. Respinge cererea apelantului-reclamant privind plata cheltuielilor de judecată în apel şi în prima instanţă. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Maramureş. Pronunţată la data de 08.11.2018 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Document: Hotarâre  1629/2018  08.11.2018