Open/Close Menu Coltuc si Asociatii - FIRMA NUMARUL 1 in Servicii de consultanta afaceri /gdpr/muncii/firme/recuperari creante/avocati afiliati Urmareste #livecoltuc

Expertize judiciare si extrajudiciare

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/9nZgVowvEFn

Expertize judiciare si extrajudiciare

Expertiza, pe bună dreptate, şi-a stabilit locul în arsenalul mijloacelor de probă şi considerăm că, odată cu evoluţia progresului tehnico-ştiinţific, rolul acesteia va creşte în permanenţă. Prin urmare, în prezent, cu atât mai mare este rolul definitoriu al expertizelor tehnice judiciare, cu cât dosarele cauzelor sunt mai complexe şi cu cât conţin un volum mare de date tehnice şi financiare.

Pe lângă expertizele obligatorii prevăzute la modul generic, există şi unele ce ţin de particularităţile şi cazuistica procesuală. În ultimul timp creşte rolul expertizelor de strictă specialitate, cum ar fi cele topografice, auto, din construcţii, instalaţii etc.; expertize deosebit de importante la constatarea circumstanţelor ce urmează a fi stabilite pentru lămurirea cauzelor procesuale, cu implicaţii majore tehnice şi financiare.

Totodată, în prezent apar noi forme de expertize criminalistice, medico-legale, psihiatrice etc. Progresul ştiinţei contemporane determină şi evoluţia metodelor de cercetare şi investigare, precum şi a metodelor de soluţionare a problematicilor expertizelor de natură tehnică.

Prin urmare, se consideră ca fiind actual şi deosebit de important ca juriştii practicieni să fie familiarizaţi cu natura diferitelor genuri de expertiză, cu particularităţile dispunerii expertizelor judiciare, precum şi cu alte chestiuni ce ţin de expertiza judiciară.Coltuc si Asociatii sai

#livecoltuc - coltucsiasociatii.ro Manager Coltuc Marius Vicentiu Whatsapp 0745 150 894
CategoryJuridic
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2019 by Coltuc

logo-footer