Open/Close Menu #livecoltuc - Consultanta juridica, fiscala, gdpr,avocati Romania, litigii firme in afaceri
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ce prevede noua lege de restituire a proprietatilor?Potrivit prevederilor, la baza elaborarii acestei legi au stat 4 principii:

  • principiul prevalentei restituirii in natura;
  • principiul echitatii;
  • principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;
  • principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.

Conform documentului, noile dispozitii se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a noilor reguli, precum si cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a legii.

In acelasi timp, de noile prevederi pot beneficia si persoanele care au pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului cereri a caror analiza a fost suspendata in temeiul hotararii pilot anuntata in cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei.

Atentie! Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele deja aprobate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile, se va face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu data de 1 ianuarie 2014. Conform actului normativ, cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.

Restituirea in natura a imobilelor

Act normativ stabileste inca de la inceput ca imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora in natura. In acest caz, conditia impusa de lege proprietarilor va fi sa pastreze destinatia imobilelor retrocedate timp de 10 de ani. (in varianta initiala a proiectului de lege, publicata anterior intalnirii cu reprezentantii CEDO, obligatia era sa pastreze imobilul timp de 25 de ani, n.red.) Aceasta obligatie se aplica inclusiv terenurilor aferente imobilelor retrocedate.

Pe de alta parte, la propunerea motivata a detinatorilor actuali, Guvernul va stabili, prin hotarare, imobilele pentru care fostii proprietari sau mostenitorii acestora au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public.

Conform documentului citat, pe parcursul celor 10 de ani, plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului retrocedat se va face de catre detinatorii actuali. Mai mult chiar, noul proprietar va beneficia de plata unei chirii lunare, cuantumul acesteia fiind stabilit ulterior prin hotarare a Guvernului.

Important! In situatia in care, in timpul celor 10 de ani, imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public, obligatia mentinerii destinatiei imobilului inceteaza de drept.

Compensarea prin puncte

Pe de alta parte, in situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, compensarea prin puncte este singura masura reparatorie in echivalent care se acorda. Aceeasi masura, compensarea prin puncte, se acorda inclusiv titularilor care au instrainat drepturile cuvenite potrivit legilor de restituire a proprietatii.

Acest nou sistem de compensare a fost anuntat si de Victor Ponta, care a punctat, totodata, faptul ca este unul dintre principiile pe baza caruia a fost elaborat actul normativ. “Acolo unde nu se mai poate restitui in natura, pe baza unui sistem de puncte similar cu cel aplicabil in acest moment de catre notari pentru evaluarea imobilelor, practic, se emit toate titlurile, dupa care vom restitui in numerar ceea ce nu se poate restitui in natura”, mentiona Ponta in luna martie.

Important! Un punct are valoarea de 1 leu.

In vederea valorificarii punctelor, in documentul citat se arata ca va fi constituit Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statutului. Fondul se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura, aflate in proprietatea privata a statului, iar ulterior se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare.

Conform actului normativ, pana la data de 1 iulie 2014, Agentia Domeniilor Statului va publica pe pagina proprie de internet lista imobilelor din Fondul national, lista pe care o va transmite apoi Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire, dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra, de drept, in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate.

Ulterior, pana la 1 ianuarie 2015, Comisia Nationala va publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national.

In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura, este necesara emiterea, de catre Comisia Nationala, a unei decizii de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. Odata data aceasta decizie, punctele acordate pot fi valorificate prin achizitionarea la licitatia publica nationala de imobile din Fondul national, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Legea publicata recent stabileste, totodata, ca in termen de 3 ani de la primirea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul care face dovada ca a participat la cel putin doua licitatii nationale de imobile poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar.

Concret, pentru ca acest lucru sa poata fi posibil, detinatorul trebuie sa solicite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de immobile. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate.

Conform noilor dispozitii, aceste sume vor fi platite de Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.

Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare

Legea nr. 165/2013 contine si un capitol dedicat masurilor privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare. Concret, reglementarile instituite de actul normativ stabilesc ca institutiile publice au obligatia de a solutiona cererile de retrocedare si de a emite decizii de admitere sau de respingere a acestora dupa cum urmeaza:

  • In termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat pana la 2500 de cereri;
  • In termen de 24 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat intre 2500 si 5000 de cereri;
  • In termen de 36 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat peste 5000 de cereri.

Atentie! Termenele mentionate mai sus curg incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia, persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute pentru solutionarea cererilor. De asemenea, in cazul in care institutia emite o decizie, persoana care se considera indreptatita poate ataca aceasta decizie in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

Important! Cererile sau actiunile in justitie formulate vor fi scutite de taxa judiciara de timbru.

In ambele cazuri, instanta judecatoreasca se va pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si poate dispune restituirea in natura sau acordarea de masuri reparatorii.

Reguli de impozitare

In actul normativ publicat recent se arata ca acordarea punctelor stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau al mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia, precum si realizarea creantelor asupra statului roman de catre persoanele fizice respective prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar nu genereaza venituri impozabile.

Pe de alta parte, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de contribuabilii persoane fizice, persoane juridice si orice alte entitati, altele decat fosti proprietari, mostenitori legali sau testamentari ai acestora, din realizarea creantelor asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar, sunt venituri impozabile.

  • Creante realizate prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile

“In cazul in care sunt realizate creante asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica, impozitul datorat se calculeaza, prin aplicarea unei cote de 85% asupra bazei impozabile”, se precizeaza in document.

Write a comment:

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© 2019 by Coltuc

logo-footer