Open/Close Menu #livecoltuc - Consultanta juridica, fiscala, gdpr,avocati Romania, litigii firme in afaceri
Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Romani in Franta – Avocat pentru romanii din diaspora

 

 

 

 

1. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept constitutional

1.1. Drepturile

Investitorului strain persoana juridica si sunt conferite prin normele de drept constitutional urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de proprietate

Protectia proprietatii private este consacrata constitutional prin prevederile art.41 din Constitutia Romaniei.

Garantarea dreptului de proprietate si ocrotirea proprietatii indiferent de titular sunt prevazute expres de textul constitutional mentionat.

b) Dreptul persoanei vatamate intr-un drept al sau de o autoritate   publica de a obtine recunoasterea dreptului,anularea actului si    repararea pagubei

Orice persoan[ fizica sau juridica daca se considera vatamat[ in drepturile sale printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei (Constitutia Romaniei din anul 1991, art.48, al.1).

Investitorul strain persoana juridica are garantata constitutional posibiliatatea recunoasterii dreptului pretins.

c) Dreptul de a se adresa justitiei

Accesul liber la justitie este constitutional de art.21 din Constittia Romaniei din anul 1991, atat pentru investitorii straini persoane fizice, cat si pentru investitorii straini persoane juridice.

1.2. Obligatiile

Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei din anul 1991, investitorii straini persoane juridice au ca obligatie respectarea Constitutiei si legilor tarii (art.51)

2. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept civil

2.1. Drepturile

Investitorilor straini persoane juridice le sunt recunoscute prin normele de drept civil urmatoarele drepturi:

a) drepturi patrimoniale;

b) drepturi nepatrimoniale.

2.1.1. Drepturile patrimoniale

Drepturile patrimoniale se clasifica in drepturi reale si drepturi de creanta.

Drepturile reale se impart in drepturi reale principale si drepturi reale accesorii.

2.1.1.1. Drepturile reale

2.1.1.1.1. Drepturile reale principale

Investitorii straini persoane juridice au in Romania urmatoarele drepturi reale principale:

– dreptul de proprietate

– drepturile reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate

– dreptul de concesiune

2.1.1.1.1.1. Dreptul de proprietate

Recunoasterea dreptului de proprietate pentru investitorii straini persoane juridice este facuta de Legea nr.35/1991, art.1, lit.d.

Prin textul de lege men\ionat de recunoaste investitorilor straini persoane juridice dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile or dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile.

2.1.1.1.1.1.1. Dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile

Dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile poate avea ca obiect orice bunuri imobile cu exceptia terenurilor si a locuin\elor si altor spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unittailor economice sau bugetare.

2.1.1.1.1.1.2. Dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile

Investitorii straini persoane juridice pot sa dobandeasca in Romania dreptul de proprietate asupra oric[ror bunuri mobile care se afla in circuitul civil.

2.1.1.1.2. Drepturile reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate

Investitorii straini persoane juridice pot sa dobandeasca in Romania urmatoarele categorii de drepturi corespunzatoare dreptului de proprietate:

a) dreptul de uzufruct;

b) dreptul de uz;

c) dreptul de servitute;

d) dreptul de superficie

2.1.1.1.3. Dreptul de concesiune

Dobandirea dreptului de concesiune este reglementata juridic pentru investitorii straini persoane juridice de prevederile Legii nr.15/1990, art.25, de prevederile Legii nr.69/1991, art.76, de prevederile Legii nr.18/1991, art.30, al.2, de prevederile Legii nr.35/1991, art.1, lit.c, de prevederile Legii nr.50/1991, art.10 si prevederile H.G. nr.1228/1990, art.8, al.3.

Prin toate textele de lege mentionate se consacra posibilitatea investitorilor str[ini persoane juridice de a obtine in concesiune activitati economice, servicii publice, unittai de productie, terenuri.

2.1.1.1.4. Drepturile reale accesorii

Investitorii straini persoane juridice au recunoscute in Romania potrivit prevederilor Codului civil urmatoarele drepturi reale accesorii:

a) dreptul de ipoteca;

b) dreptul de gaj;

c) privilegiile;

d) dreptul de retentie.

2.1.1.2. Drepturile de creanta

Investitorilor straini persoane juridice le este recunoscuta in Romania si dobandirea de drepturi de creanta, ei putand avea calitatea de creditori.

2.1.2. Drepturile nepatrimoniale

Investitorii sta[ini persoane juridice au in temeiul normelor de drept civil, in Romania urmatoarele drepturi nepatrimoniale:

– drepturi care privesc identificarea persoanei juridice;

– drepturi de proprietate industriala si intelectuala.

2.1.2.1. Drepturi care privesc identificarea persoanei juridice

Drepturile care privesc identificarea persoanei juridice sunt:

– dreptul la denumire;

– dreptul la sediu

2.1.2.1.1. Dreptul la denumire

“Prin denumirea persoanei juridice intelegem acel mijloc de identificare a subiectului de drept civil care consta in cuvantul ori grupul de cuvinte stabilit cu aceasta semnificatie, in conditiile legii”

Denumirea persoanei juridice ca drept personal nepatrimonial contine pentru persoana juridica titulara urmatoarele prerogative:

– sa foloseasca aceasta denumire in raporturile juridice civile la care participa;

– sa ceara altora sa o individualizeze prin denumirea sa;

– sa ceara in justitie restabilirea dreptului la denumire in caz de atingere a acestuia.

2.1.2.1.2. Dreptul la sediu

“Prin sediul persoanei juridice intelegem acel mijloc de identificare prin indicarea unui anumit loc stabilit in conditiile legii cu aceasta semnificatie”.

Dreptul la sediu confera titularului sau urmatoarele prerogative:

– sa foloseasca sediul in raporturile juridice civile la care participa;

– sa ceara altora sa o individualizeze prin sediu;

– sa ceara @n justitie restabilirea dreptului la sediu in caz de atingere a acestuia.

2.1.2.2. Drepturile de proprietate industrial[ ]i                          intelectual[

Investitorilor straini persoane juridice le sunt recunoscute drepturile de proprietate industriala si intelectuala prin reglementarile cuprinse in Legea nr.61/1991 (art.6), Legea nr.129/1992 (art.6), Legea nr.35/1991 (art.1, lit.e).

Astfel, sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei dreptul asupra inventiei si drepturile asupra desenelor si modelelor industriale precum si asupra altor drepturi de proprietate industriala si intelectuala.

2.2. Obligatiile

Potrivit reglementarilor de drept civil titularii drepturilor civile, investitori persoane juridice, au urmatoarele obligatii:

a) obligatia exercitarii drepturilor subiective civile numai potrivit cu scopul lor economic si social;

b) obligatia exercitarii drepturilor civile cu respectarea legii si moralei;

c) obligatia exercitarii drepturilor subiective civile cu buna-credinta;

d) obligatia exercitarii drepturilor subiective civile in limitele lor.

3.3. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept comercial

3.3.1. Drepturile

Investitorii straini persoane juridice au aceleasi drepturi ca si investitorii straini persoane fizice, reglementate prin normele de drept comercial.

Drepturile sunt urmatoarele:

a) dreptul de a participa la constituirea de societati comerciale si dobandirea calitatii de asociat sau actionar (Legea nr.35/1991, art.1, lit.a)

b) dreptul de a participa la majorarea capitalului social si dobandirea de parti sociale sau actiuni si a calitatii de asociat sau actionar (Legea nr.35/1991, art.1, lit.b)

c) dreptul de a dobandi obligatiuni sau alte efecte de comert (Legea nr.35/1991, art.1, lit.b)

d) dreptul  de  a incheia contracte comerciale ( Legea nr. 35/1991, art.1, lit.c-h)

e) dreptul de transfer valutar (Legea nr.35/1991, art.9, lit.c-f)

f) dreptul de a instraina, drepturile si obligatiile lor contractuale catre alti investitori romani sau straini (Legea nr.35/1991, art.9, lit.b)

g) dreptul de a participa la cumpararea de active ale societatilor comerciale (Legea nr.58/1991, art.2)

h) dreptul de a participa la concursul de selectie pentru postul de manager la regiile autonome si societatile comerciale (Legea nr.66/1993, art.4).

Prin dobandirea calitatii de asociat sau actionar la societatile comerciale investitorul strain persoana juridica dobandeste si drepturile asociatului sau actionarului adica:

– dreptul de a participa la deliberari si decizii;

– dreptul de a participa la adunarea generala;

– dreptul la vot;

– dreptul la informare;

– dreptul la beneficiu;

– dreptul la restituirea valorii aporturilor, la dizolvarea si lichidarea societatii si a activului net.

3.3.2. Obligatiile

Potrivit normelor de drept comercial investitorii straini persoane juridice au urmatoarele obligatii:

a) Obligatii care decurg din participarea la constituirea de societati comerciale si dobandirea calitatii de asociat sau actionar (Legea nr.35/1991, art.1, lit.a si Legea nr.31/1990, art.35, art.165, art.65, art.50, art.52, art.66, art.136, art.59-60).

In aceasta categorie sunt cuprinse obligatiile:

– obligatia de efectuare a aportului promis (Legea nr.31/1990, art.3, art.32, art.35, art.53-54, art.165);

– obligatia de a nu aduce atingerea patrimoniului social (Legea nr.31/1990, art.50, art.165);

– obligatia de a nu face concurenta societatii (Legea nr.31/1990, art.52).

b) Obligatii care decurg din cumpararea de active (Legea nr.58/1991, art.57 ]i H.G. nr.634/1991)

In aceasta grupa de obligatii intra:

– obligatia de a prelua contractele de livrare a unor produse care utilizau @n derulare activul v`ndut (H.G. nr.634/1991, art.20);

– obligatia de a prelua contractele de inchiriere sau locatie de gestiune (H.G. nr.634/1991, art.21);

– obligatia continu[rii activtatii de producere sau vanzarea alimentelor de baza (H.G. nr.634/1991, art.22);

– obligatia de a asigura anumite drepturi banesti (H.G. nr.634/1991, art.23).

c) Obligatii care decurg din dobandirea calitatii de manager

(Legea nr.66/1991, art.22)

 

Prin incheierea contractului de management investitorul strain persoana juridica are urmatoarele obligatii:

– sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta;

– sa prezinte trimestrial informare la FPS si FPP privind situatia economico-financiara a societatilor si a stadiului realizarii investitiilor;

– sa constituie o garantie baneasca.

  1. 5 martie 2015

    Buna ziua ,lucrez in Franta si doresc sa stiu daca am contract de munca nedeterminat la o societate din Franta ce drepturi legale am in cazul in care firma este preluata de un alt asociat sau desfintata si unde trebuie sa ma adresez daca nu am primit salariul pe o perioada de 2 luni.In cazul in care in perioada de contract am avut un deces in familie cu grad de rudenie 1 beneficiez de vreun ajutor din partea statului Francez sau a societatii angajatoare.Va multumesc

Write a comment:

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© 2019 by Coltuc

logo-footer